A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Val Ewing

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing

ID: 1113 - Purply thingies

Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uy...Uv0...w....2U....PmYlyzzz5.bTsZHD2ty5E6qkMWTjv5xv93I4trvyFz4MdrMNBro/k
................................mEiytxszK.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....Q..../M.1/.....U16...s.....E3......WSILNRIVnD/.......jXXr/dkpXm1....c
./UaNaVD12..02Eo5uujQi.wz6sxQf246ysjKl7XaWfw6y1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDJaawtdzJ7x1..........iMQt7vw0Hbj4dH8p6U.VqPZd7TSuTJGz6xZv0vw0HbjGTtikCjk
otnWlZbgn9ARysI8GTbyLZoDU.....YIP.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................4....k1.
.....Ksulz1.....2/kz.wzzz1.U..6......61...EB....v2...Q9...UyzzzzO/....o7...UJl5A
..EqL08cUyDcU0uz....z1...22.mc..zzzz...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2U.8..Xo/2.
..........6.fjrwdvgez0........../AU0.6oIr/...........u/...................E.lc..
uUXA..EWD7yHGpzD.0..........meZpwzPpzKV78sz7fQ2..MY.SUS/4.282H0Wkq1..1.9U4O1b.xj
/2V0.ArQn/..5T51vojoz.UdHkZgHDzj.YGG6KUpdz9..UbV20kWI87ZJ.mX3Z7.U.F6VU0Eu2YT.QKO
2GMDU7cQt/.Fy.2FktbM7t8.VwV6WIfTpm7Q.gG7PgWyy7qcf0UB0F2F.x5c0m5.LOcULOsTzxdC..aQ
r6bmzx2aX/.LThpL...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.kqPpFqQcZqNc/mOZZ56blqPrtWOkR4.
E....6E.F2k.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........kAnAnAnM...NaNaNaNG.yD................................................
................................................................................
.....................M.....3....5....oIMixqRV7bEplaM............................
.....MU/4..................Uen/E........kzvAnAnAnAnsz.........yD................
................................................................................
................................}
{Titel: Purply thingies}


ID: 1071

Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Es...UZ0...ET...2U...kBBRhGgfR..dk6.yF6M9/E7gi4GJfiDyXPHU6iN59wzm3FTue.28.E
................................1tu5UJU26/2........Y./.........E........I/2...wD
...Uz6/...Eu.....Q.1/.....kU....X4....E0.....2GI/H0FIbkD/QElGOnD..hp3dkpXm1.....
//....kD16..02Uos/OaNKayz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...kD1pm46Im21wXVwMmxfNMvysO7fjOCAyjDK3fOMZnSwvvSjVdwRmquy4bc8BQohFkDqHCOkBB1
ovn2A8oBKWw/zeyBnMgX9zfjU....5Y/6...35........kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ElGOnDf.....x/
.....Ksulz1.......kzA.6U.VWT.w7......I1...k9....Z/.06g1..U.C....2/...I1....UJHjX
..Ef.iBgr/ceYF1E./...35C..../c..zzzz...Fbf24LNvj66gJ7KDgdz1...........EA8.klLS4.
.6HNL1YPWz9.0PJWp1PuzC..........2A13..6E....ORJLrLK..bFnK4t4MV.k.IW5DqLFOzH.0c..
Zzzz............M0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................ghkg/.C272FeeWd7h2.WWuVcGJJkOeP.6ZP
Rt4mxNcce/UCtcXCQsbVWe4.V8OdZ0bT48eO.M7bMm7lyNcce/.3CE/3MwbVWe4./7I90lqT48eO.wJK
Tx3kzNcce/EVmZKV..Emy4sieeWNpyaZIJpceZ7Uwy5fQSqan.1AlsWOkR4.ic4Qb/kLWZrLi3KPZB5Q
E....ME/F3.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNat.vzMaNaNaNatxDS......khz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....7....22JZFbQVNpI.w4S.I4.........................
.Q...MU/46U..........YNaNaNa.U.EnAnAnAnA1xH9mqtvbuAoz...........................
..UH./.......O3E...................wz...........................................
................................i....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........OaNaNa7x5.2........wz........Y1E.......Ua/2.....
..EC./..........................................................................
................................................I....k....EHZtqNZ7rGjB4O...IjR5.
..........................U/4MU/4M................62./..................2.2.....
...wz.........................................................................zD
...........................................................3....A....AJOZ75Q6Z4P
WJaQo/kPr/...........................MU/4MU/4.................zD........Mz9.....
...wz..........E................................................................
........6.2...................................................../....E/.........
T73QjRrATF1N.EKOiRKA............................................dkpX0LD8gz1.....
................................................................................
.........................allthenightlong....................................}
{Titel: Nightmare2}


ID: 0987

Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Es...Uy/...N....2U....WGzP2gTc..9oTrKLj07.ki5QEUQr4pz1RzC.XCEF3.V.SiQ4R58.k
................................v6r5KtoPD12........Y.NN........E.......U4/2...sD
...Uz6.....H..../c.1/.....k2/...J1....E3......43J4D95DcD/.Ez/HuD6CiW0dkpXk1.....
//....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDcH/Y7Ywg8ufYk1xlQmZMyYT/L61KVYajJfEp2DY70t9dqFy5XiyUyAFD27KKUBcDCevAKdcm
itneONSlUjhUysSjwX63k9cjU.....IV3.............sD26....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD.....w1....................................MqB0EM....k1.
.....Ksulz1.....2/kzj/6E...L..6.d....61....C....v2.06o5.EZUszzzzO/....o7...UJk52
..EqL08cUyDcU0uz....z1...22.mc..zzzz...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2U.8..Xo/2.
..........6.fjrwdvgez0........../AU0.6oIr/...........u/...................E.lc..
uUXA..EWD7yHGpzD.0..........meZpwzPpzKV78sz7fQ2..MY.SUS/4.282H0Wkq1..1.9U4O1b.xj
/2V0.ArQn/..5T51vojoz.UdHkZgHDzj.YGG6KUpdz9..UbV20kWI87ZJ.mX3Z7.U.F6VU0Eu2YT.QKO
2GMDU7cQt/.Fy.2FktbM7t8.VwV6WIfTpm7Q.gG7PgWyy7qcf0UB0F2F.x5c0m5.LOcULOsTzxdC..aQ
r6bmzx2aX/.LThpL...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.kqPpFqQcZqNc/mOZZ56blqPrtWOkR4.
E6...E..l2k.....I....o....kIkVKNmJKG4B3...............................U1C.U1BoE1
06E./.....EnAnAnAnA../.......czDOaNaNaNadz1..................U.E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0..........
..........................kzzzzz................................................
..............................0E................................................
................................................................................
................................/....E/....0..../7oPsBJPjx4RcNoPgF4.oF1N........
............5...0.U.......................2........sz.........zD................
...4./........zD........E.oAnAnAnAnoz...........................................
..........................................k.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.
......................k/9............................VaNaNaNaNyD........kz1.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: blob2~tumbing}


ID: 0854 - Under The Sea

Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Es...Uy/...ET...2U...EEHXcb/kq5.9gOk3Lbhw/kB4cHLm7pgyf154IzT18Qzwg9/lCHax/k
................................tcS1uKMa202........Y.dv1.......E........o.2...wD
...Uz6/...E7/....M.1/.....EQ....m0...6E1.....IcKf1UIisgD/.Ecs1HE...o/dkpXm1.....
//....kD12..02........Okz.........qjOaNaNaNaFx9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kDPuF607Q7luvsVjUNVKpeywyfyteSSkgDBdBPW5gK1vn8Vl/e4UmlycaGqLpv34aDvUS8zgmU
3v9A7EkRgkVkyEBJtehlfLfjU.....Yb2.............kD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Uj/3YEH.....x/
.....Ksulz1.....tzzz.oRvk5.A.g5.e/...E5...EE....G0...M8...Uszzzzdzzzzj2....UJF5.
..EPvxzzz9sz.0IETeOg.wzzzDC6Ec...9gk..kYEkti4xwD66HNL1YPWz1...........kA8.kYjd2.
.A72QifFjz9..u68YrpuzC...........6X0.YnFP/..NbzTGMitzulYEkti4xwj..........E.Gc..
Zzzz............4/...................2UA8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................kIIF/U7icWB3f.aoV9.jB4OZJQ3bSoU.wBo
E1pwTkdS3/UYG8vID01MCx2.g9itdtXCxx7K.6MU/00VE74gq0.H.4cO/xJPmC4.kAH9nEEO53rZ.Egl
2XQ/q36Ru/UrRPhe...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bmIX9e/rN.IbPYtWOkR4.kMXBkAJPVl4P
E....MEFF3E1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............6...............w2E................................................
..........................................................2........wz...........
................................/....E/....0....TFZQVtqQg34RZB2BY/EA.61.........
................................OaNaNadC..2Uvf1QCXcazudLdgA258yD................
................g9FpPBkKRz1..................O2E..............................zD
..........................................E.....I....A....kLGx4RVFLN..Upo/0IjR5.
oE4..................MU/4....................................32E........yz1.....
...3./........yD........................................kz1.....................
........kz1..........................................6.....3..../....oIMiFKNgF1F
0ZqE.65..............................................oAnAnAnAfuD........kzfNaNaN
aNavz...........................................................................
................................................................/....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..U6.PaNaNaNatyD................................................................
.....................................................vhNfdAijA..............}
{Titel: vega2~}


ID: 0837

Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Es...kB2...C....2U...kSJzqL8.Fxz0eJ54z40m9EMZ21HTUznzvtHAOZ8XbtzGeyIKMR.mwj
................................zNQ3c4/GG.2........A.FP/...............UK/2...sD
...Uz6/...Em..../M.1/......l/...V.....E4.....ky8u8e//2oD/.......o.MP0dkpXm1.....
//....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kD.o8fyXLofw9yeoRUN7oCzUKS9zhJ51ij0pmqWTTd5w1ywWsvFt9.zsSGVl0NYtnDYKi18vb4
vwX1pU/b/Ks8z2q4efLbfmkjU.....2f5.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Ksulz1.......E/x2FArk/U..6.k....c0...U8....g0pd6c6..YEI....K/...Q2t....Sn53
...U0W1KE0klci6......QAe9q510snzzzSi............6...........vu/PydZqzoI7dwjQgk0.
.2aTJQKInz9.7aKD/n2tzAEZoLCJoDzj/EU0.wzzz1...........M0........./.........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................DwP1kLVA..Z1Uro20.s544zHq5z1...UTM
MwTrdsBBV..yVVlzDtmz....s544zjp9SHH6.UTMMwzhmsBBV..yVVlzJQXro20.s544zj0Fz1...UTM
Mwzv3/DwP1EMWA.....cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cq2X9e/rN........................
E....I.3/3./....I....s....UMj3aQYZYFH/kI..............................U1C....6U/
4MU.......UZNaNaNaNaz........kyDNaNaNaNaNzfaNaNaNaNozCnAnAnAnAwjnAnAnAnA4.2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................2.....3....9.....JOmZaNj7LP7NoI.65.........................
.sU1....06..06.......AnAnAnAnQyjBnAnAnAnqz1.......UwzaNaNaNaN4xDBnAnAnAnAznAnAnA
nAnsz0........zD........kz1........wz0....................UaNaNaNaNiz...........
................................/....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..0.......aNaNaNaNazvAnAnAnAnsz0..........................
.............O3E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................E.....I....o....kMjlKRhtqQ7NoI........
.........................s......0....6....UaNaNaNaNizMaNaNaNaNzDnAnAnAnArznAnAnA
nAnzzsAnAnAnAD.knAnAnAnAvzvAnAnAnAnuz0.......6zj........Q.2.......././.......C/E
...................wz................................2.....3....8....EbQVtqQaxaQ
hZYFH/..............................4MU/06U..........gNaNaNaNauDaNaNaNaNkz1mAnAn
An2pz.........................................................................zD
................................................................}
{Titel: TowerOfSpheres~3industy for post}


ID: 0833 - Blue spaced Sphere

Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Es....V1...5....2U...k/0odidNXkzmdoEv3X48.EQ/Ta1jHRrwPzI6JbtEhtzQYz4Php5/wj
.......................................km/2........A.7q2................I/2...wD
...Uz6....US.....s.1/.....ku....Q.....E3.....62IwUoEI0iD/.......BAQH.dkpXm1.....
//....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDydmADriYUvHdrmaR3c6WyaCXhmW16GbjP18EkrSmptXKH3jWFFnWyM4cR5BdG0iDXvu3ev1F
6u9XKlAOv47sya9JDvHcmhcDU.....II6.........EnAnoD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................4....k1.
.....Ksulz1.......kze/Ak.H.U.24.q....s2....H....a/wB6g8.kZ.F....6/...I1.....SF52
...U.0l77/kb2zDEuslr.0kKo16.Fs..zXCc..UncfuYR0.k6gySnbinOz9.............8.EpmJ3.
..cXcESLfz1.1wVu4E.uzA.Lz3IA75yj.EU0.ApIH/..R8Zc4xRkzqlRBv4SdZzj..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................MNjk1EKQtZvVukPq8D.o/vsi9l6da7v.sSv
ovS6eg4nh1EIxlstUHoFbCD.O4vkS1NOem5s.ATvvviXkZdZp1kufvivADLLpuC.N9CuinXSleww.I3L
btCXxRMlc1Ezyvjv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek2l2E.....I....Y....kIkVqEVRKN7NoI..............................U1C....6U.
0..................sz.........zD................................vFVf53iS2y1.....
...../........0E........o.2........wz.........yj................................
.....................E.....3....A....EZQVtqQhgoPXVKG4B3.H/......................
....4MU/0E...........E9nAnAnAnqj........EzvAnAnAnAngz...........................
.............U/E........y.QsxIJJJJJpz........U.E........kz1.....................
................................0....E/...U1....WxKMmFKG4B3.4B3.................
............Cs....U.4MU/0.......OaNaNaNaty1........wzcNaNaNaNavj................
...............E..............................................................zD
..........UaNaNaNaNiz.....................U.....I....g....EKdtKKVtqN7NoI........
......................U1C....6..4MU/......UaNaNaNaVsz........AzD........oy1.....
................OaNaNaNa2z1........wzcNaNaNaNawD................................
........................................................}
{Titel: sphere-inspace~1a~}


ID: 0773 - Refrigerator Leftovers

Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Es...kc0...w....2A...khnroGOE6yzOyV5/OA1F0EVElfLrJTXx1c5WC5vT6xzE7FYtWqXVzj
................................o1c/2GBlz/2........A./..................y.2...wD
...Uz6.....D..../M.0/.....k2/..../...2E3.....2hCB/cvFChD/.........sC0dkpXm1....8
./....kD12..02EnAnAnAnAszcNaNaNaNauDaNaNaNaNSz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDQc7ssJKHHvX3iBKKK6ZqyIYI9HMx11hD8T5pGnvsQvfohxQLKTbjygsKeR6VBJhDWpalBaQa
5v1NuvhXUT4qyeSJOapjuWhDU.....oC3.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................A....k1.
.....Ksulz1.......kz63Qk.U/7.UC.G....A4...UE....p.Kx4M4..P.F....6/...20.....SFj1
..Uvw.6E.wDcGynz./..z16E.w4.pc..zXCc...UCW0tRhyD6AL9s6JkUzX............28..U.0..
.UNAT2kY6z1.kndRjg/xzCkX......../EU0.wzzz1...........o/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........EA....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f..1AmsWOkR4.....................
E....6E.F2k.....I....Q....EHVtqPr3aQ0J5PW/EG4BJNs/........................U/4MU/
4M..0.....kAnAnAnAT6.dNaNaNaNayjBnAnAnAngz9........sz........U.E........0.A.....
...0./............................U1.RFqCTzIXrzD........Q.2.....................
.....................A.....3.........wZIkxqRn...................................
..............................0E................................................
................................................................................
................................}
{Titel: Friday challenge leftovers}


ID: 0657

Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...M7...5....2A...EKi4ifdYbkz0yVAy3M08.EzVUS0P49qwXF2vBw/Rgtz6LgT7qsK/wj
.......................................km/2........A.7q2................I/2...wD
...Uz6....kB0....w.1/...........b.....E3.....ohxGv2fLrgD/w......z6Za.dkpXm1....U
./UaNaVD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1iSIUD4EmUohUqcvX.o2VmFcBYy6BDUdjrOUdjDZVPk8o8MunNvtoSVFXNyC7CsymOPXiD.rp4DTck
Eun7hA4XhnBuyGrC1xje6dajU.....Yxi/..xE/...EnAnoD.6....sD.6H.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................4....k1.
.....Ksulz1.......kz/.Ak.1.U.o/.x....M1....A....S0s/8Y3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.0l77xnb2zTW8Q/9q0kKo16.3s..zXCc..kRBv4SdZzD6ocyFE0ujz1..........E..XsTpmJ3.
.kvRG0bnsy1.MN/BuVTTzA.Lz3IA75yj.EU0.wzzz1..mIqp.tasz000.p4HE3zj..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................MNjk1EKQtZvVukPq8D.o/vsi9l6da7v.sSv
ovS6eg4nh1EIxlstUHoFbCD.O4vkS1NOem5s.ATvvviXkZdZp1kufvivADLLpuC.N9CuinXSleww.I3L
btCXxRMlc1Ezyvjv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek2l2E.....I....s.....PjRqQkZYFH/................................U1C....6U.
.6U/4M./..UqG2QIJJ3tzQaNaNaNamzDnAnAnAnghz1...................sD........2z1.....
..............zDAnAnAnAnwy1..................U0E................................
.....................E.....3....A....EZQVtqQhgoPXVKG4B3.H/......................
....4MU/0E...........omAnAnAnAsj........EzvAnAnAnAngz...........................
.............U/E........y.QsxIJJJJJpz........U.E........kz1.....................
................................0....E/...U1....WxKMmFKG4B3.4B3.................
............Cs....U.4MU/0.......OaNaNaNaty1........wzcNaNaNaNavj................
...............E..............................................................zD
..........UaNaNaNaNiz.....................U.....I....g....EKdtKKVtqN7NoI........
......................U1C....6..4MU/......UaNaNaNaVsz........AzD........oy1.....
................OaNaNaNa2z1........wzcNaNaNaNawD................................
........................................................}
{Titel: koch-inspace~1a}


ID: 0467 - Got the blues

Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...r3...w....2A...ko9WFZ8lL2.Xqey768U83EvzAMtA/CG.wgp7bcPpJszOuSK7sSVGzD
................................tE9mqtvbaz1........A.tu2................y.2...sD
...Uz6....kL/.../M.0/.....kk/...R/....E3.....Aw9cY0UvWpD/.......mI3I/dkpXm1....U
z.EnAngD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDNDNemkeLixnZEUTDrruOzWtzRBmNKwqD08wpFk6pxwn8Yg3t44/RzUSA4Vx1A.rDCyArp0ci
oxfsUqPiue8Mzu40NNyzcaqDU.....Yd3/............sD42....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................u....k1.
.....Ksulz1.......kzUyzzz1kV..E.u/...U5...kA....50CW5o..EQ.F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzHwGKzz7lz16.pE/.zXCc..EbG7eFT5wD6sAueCNb..2..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1................................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E../.AU.V2U.....I....s....UMj3aQYZYFH/kPrJaQ..........................U1C....6U/
4MU........nAnAnAnAnzoAnAnAnA1zDNaNaNaNqV.gNaNaNaNauzMaNaNaNa/zjOaNaNaNa/.2.....
.............g/E.......EV.2.......U..1..................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................2.....3....A....gYPjFrQmYYFH/..............................
.sU1....06U.0.U..............Q.EnAnAnAnA2.oAnAnAnA11./..................EzXNaNaN
aNasz...................6.A........../......../E........kz9........0./..........
................................0....E/...E0....H/5O13qNZZYFH/..................
............Cs....U.06..........nAnAnAnAjz1........wz.......Ua4D..........kNaNaN
aNaszg53iSIsuFsD........kz1........6./.......E1E................................
............................................}
{Titel: got blues ifs2}


ID: 0397

Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...w....2A....1y/Ynji6yzaHWu9kRbOxDKlKi16lGEyXIwZ9Jl0qwzsyc/3LBjdyj
................................UBMTCw1bK.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....k.2.../M.1/.....Ux....I.....E3.....6.pSl4H5blD/..........m/dkpXm1.....
./kAnAfD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnkDhb9ZiQpk7xHBzsWYP.sxy6s607kMx.jj4kgB916Zpv9fkKOKUoNGz2JKR1rhYOlD/xcin.qh
mvXpRmgpAMc3z4WQ0V85SaoDU.....IvM1............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................C....k1.
.....Ksulz1.......kzpxzzz1EV.I9.L....U5....9....m.w/6w...U.F....6/...I1.....Snr1
...U.yjcpxzjz0kz.06.zjm8J.6.pc..zXCc...Fbf24LNvD6ocyFE0ujz1............2Q.Ulno..
.EBqwnQahz9.S6q383SzzC........../EU0.wzzz1...........Q/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fbx4PYJaPUcKNrJ4PntWOkR4.........
E....2..F2k.....I....c.....OZV5Rb7LOYZYFH/UQ..........................U1C....6U/
4M.................wzoAnAnAnAvzDOaNaNaNaNz9........qz0..........suFVf53iyy1.....
...0./.......0/E................................................................
........................}
{Titel: hexigrid}


ID: 0101 - Christmas Fractal Land 2013

Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Es...kc0...si....A...E2j7Dnrnszz.mpLGFAIU/EeqVtnwc7dzv98ppZlMZtzskhleEe84.E
.................................oL.T456m.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....7.....Mk2/.....ke1...q3....E......gQQyyZAa2mD/.k4v8DE...m/dkpXm1.....
./....cD12../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.w1...cDQZwdzR5LEvfJ8s.JJ.D/zK8977/dG/mjAKUu.caMUwHZ.C3tYcd.zAnVXiPK7.jjNigjAEn7
2wHz0LiDjwo5zys6chP2nBkDU.....oi4.............kD.2....sD/.G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................k4v8DEc....Uv0
.....Ksulz1.....szzzewzzz1En.I3.N....I7...U8....53Ci9MB.UW.9....l....cHB...UibTZ
ht4U.0aZczzz..kz....z1.U....2c..z1....EbG7eFT5uD6.Dbqxm4Iz1...........U.8...z1..
.U.Ehl2Ilz1.kndRjg/pz............AU0.gZ.G...cEO5Jb5wzuFbG7eFT5wj.QIvQlmOxzH.lc..
Z1....E92FpyVY.E.Ou2Q7vo1.A.meZpwzPpz4U28.Un.....cTLkgt14.28hE2Jv5G0./EchXgPLVzD
.2U0.wD.....ur3APyU/.1kD4Tgo8ozj.kuUXcBRwz1..2tGF0kChklCrlUGrx5.sMHBsIJ4c46L.wD.
.wDFbEYF4/kz..kzj6HJYO8......sEENdqV.gH9QgH79JqO7/k4NQl4ZepiAi2.z1..zDzON/cL.EV2
DEF7sV8F2/.3F./3...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.waQZB5RrsWOkR4....Ck.X9e/rN....
E....AU2V2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........BnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...E/....7FKNnNoPmpKRg34.HJYA............
.UTVR..y3q/.............................kz1.............................k.2.....
.......y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTVR..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpa
qa9.................................E....A..}
{Titel: christmas in fractal land 2013}


ID: 0038

Mandlebulb 3D parameters by Val Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S...kL/...kR/..2.....XzNVn62a0.Ta/Dm6te16EDfT0nTVfTzn5yordCKLwz2aLjQysLtxj
................................ZkYOaC2Uqz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....9.....wU//.....kN/...B/....E4.....oGUGunKbbqD/wUj/L.E...m/dkpXm1....U
z.....kD16../2E8us7lPPwwzAr/.Y8SEL8j6vVgcNOP1.A...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDmK9alfHOXxnGG/8SGMEHzO.xKVPhw3ijmJVc4hTDMwnMa0.Rk4J9zEqYEEbjUGqDTiR7niQr
AxfUFt.kFApMz0WHpAnzoymDU.....YV....g.........kD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Uj/L.EC.....r3
.....Ksulz1.....JzzzBIl1GUEE.w7.C....E5...E9....S0nl7Y3..U.vzzzzO/...AHB..Ucivzb
...UhxdelK/...k1TeOgG.....7.1c..zzzz...0.p4HE3zj6.Dbqxm4Iz9...........k.8..UhF2.
.Ak5eP./cz1.2RiGMQZtzA...........2U0..Ak.1..0PJWp1PuzQlD4Tgo8ozD.kuFj53XB.2./c..
Zzzz...wQOr9PEzj.uAueCNb..A.WwZJU3X0.BV.8.Uta0K1.M8.......U580.........UB.04fu.E
36U0.wzzz1...................................sLNK0.fSW9ixClYgh5.xCvhxC/AFzdH.wsQ
6xs63V4Vs/.4Qc/5CypR.q7.2J2HAJeTyJaZ.wNaYGe0ztLNK0kRXRsV2xbTZN7.zhLU/GsTyJaZ.AV1
IElmztLNK0U8W.1A...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.ooFE3HAlMX98/pF.Q4.oZqPiBb9e/rN
E6...E..l2E.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.n24Po/............................U/4Mk.
16........kAnAnAnA1/.lAnAnAnAj.EzzzzzzzzDz9........sz.........zD................
.............s1E........y.2.......UD./..........................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S............................
.QU1....06U..................kzD.........zXaNaNaNaNuz...........................
................................................................................
................................2....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................E.gNaNaNaNW6.1.......A.E................
................................................................................
..........................................E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.VB1N
......................k/.MU/4.U....................0.NaNaNaNa/zDaNaNaNaNoz1.....
...3./.......E/E........I.2....................E................................
........kz1...................zD........................}
{Titel: bw mandy}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs