A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Tim Ewing

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing
Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing
Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing

ID: 1029 - Focus on the little things

Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....M7...UK...w....2M....sI8Vj6CH..5PH5mD6Kt7EPAqVNLqfpxPaS0t33hJzzs3FXterwqzj
................................NHi4kCFbd.2........Y.hkW/..............U./2...wD
...Uz6....Ejl2...Q.0/.....UE5...m6....E4.....Y1cbHTOo6jD/Q........Uy1dkpXm1....c
//EnAnQD1I..12UNaNaNatMozoAnAnAnEVyDaNaNaNa.yz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDow8sBZSNjwfFnlPaVsr9zA.RGMn1QBljPcsmvZJoXwXl8nIBKk99zUQDUn/KoomDzjYkStSI
ewH63b2MPqx5zovVAyxi21njU.....Iyf4...A3...UZmmeD16....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................t....k1.
.....Ksulz1.....JzzzZY9rr1UQ.Q6.R....k4...UK....c.If5E3.ki.yzzzzszzzzf43..EicN5G
...U.yoPxZQEGdZrmoH7UPSrJ1..0c..mN5S..UkKZMxkayj6s6QZJdbqzH...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6W0.YnFP/..fjrwdvgqzE0Fbf24LNyD............Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........oU/EkDrkI...ohtb6scHz180Q0a/Jvxz..7n4K/xQzj
BM.2wXxA8...Ud6cpDroz.kKFcM2jSzD.cMgR2p8rz9..M/8g.EKSxpLCSkBi/5.E86SE8o1LYm9.kE1
BoUPKQnNl/.bMG7bH604d61.Ue39UeB8scaT.gbRmhbVsgIWb0kPYRqPO9ZA0/3.fUm6fcuNBtZS.YE0
4YE0.SYOl/kTvRrT...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E....AU6V2UA....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C.......
..........E......60wzMyzzzzzzztDcZNaNaNSuyP.......UtzMKaNaNaNauj................
................................................................................
.....................2.....3..../....wJOiN5Rj7LOX34P............................
...............................E................................................
................................................................................
................................A....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/...............o9.YaNaNaNaDxzcNaNaNat6zDOaNaNaNahz1.....
...0.1.......Uzj........cz1........uz........s.k........p.A.....................
.............timemit...............................}
{Titel: aboxkalibase4~5~7~X5~NEW~3~Q1a~6~3~5a~5~G~zX6~1~qq}


ID: 1018 - Focus on the little things

Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....M7...UK...w....2M....sI8Vj6CH..5PH5mD6Kt7EPAqVNLqfpxPaS0t33hJzzs3FXterwqzj
................................NHi4kCFbd.2........Y.hkW/..............U./2...wD
...Uz6....Ejl2...Q.0/.....UE5...m6....E4.....Y1cbHTOo6jD/Q........Uy1dkpXm1....c
//EnAnQD1I..12UNaNaNatMozoAnAnAnEVyDaNaNaNa.yz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDow8sBZSNjwfFnlPaVsr9zA.RGMn1QBljPcsmvZJoXwXl8nIBKk99zUQDUn/KoomDzjYkStSI
ewH63b2MPqx5zovVAyxi21njU.....Iyf4...A3...UZmmeD16....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................t....k1.
.....Ksulz1.....JzzzZY9rr1UQ.Q6.R....k4...UK....c.If5E3.ki.yzzzzszzzzf43..EicN5G
...U.yoPxZQEGdZrmoH7UPSrJ1..0c..mN5S..UkKZMxkayj6s6QZJdbqzH...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6W0.YnFP/..fjrwdvgqzE0Fbf24LNyD............Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........oU/EkDrkI...ohtb6scHz180Q0a/Jvxz..7n4K/xQzj
BM.2wXxA8...Ud6cpDroz.kKFcM2jSzD.cMgR2p8rz9..M/8g.EKSxpLCSkBi/5.E86SE8o1LYm9.kE1
BoUPKQnNl/.bMG7bH604d61.Ue39UeB8scaT.gbRmhbVsgIWb0kPYRqPO9ZA0/3.fUm6fcuNBtZS.YE0
4YE0.SYOl/kTvRrT...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E....AU6V2UA....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C.......
..........E......60wzMyzzzzzzztDcZNaNaNSuyP.......UtzMKaNaNaNauj................
................................................................................
.....................2.....3..../....wJOiN5Rj7LOX34P............................
...............................E................................................
................................................................................
................................A....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/...............o9.YaNaNaNaDxzcNaNaNat6zDOaNaNaNahz1.....
...0.1.......Uzj........cz1........uz........s.k........p.A.....................
.............timemit...............................}
{Titel: aboxkalibase4~5~7~X5~NEW~3~Q1a~6~3~5a~5~G~zX6~1~qq}


ID: 0874 - Rise of the Gears

Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....M7...UK...s/...2....Uq9vHZOsFA.1.......k/EtwyevAhS3.wj.WVQOxo4.vfB1cjEGI/k
................................vokSlLd8Iz1........Y.FG................U9/2...wD
...Uz6.....76.../M.0/...........E0...2E3.....YAYl2hETQoD/.........Uy1dkpXm1....c
//....kD12..8..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDwkt1uj/g9ynGQ1eybj6QzS1lF6upS3njvaS4guJO.xPb0PhqfvGNzqwFAFR2ZlsDV8ZgmQ4R
kxPYqJwVWumWz4Bs7ZSerJqjU.....YtM1........UaNadD26....sD.2H.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................O/...k1.
.....Ksulz1.........WUvsl1UX.M5.h....20....a....5.8W3E3..g.F....6/...k14....SF5/
...U.mTzyX9.7QlsBc..lbjfa06.JYlzsCSw...8YqFpt/zj62mAzlLq0.2..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz8........../EU0.wzzz1............0........./.........E.2c..
Zzzz............11...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6...E..lAE.....I....k....kNZ3aQmYYFH/kPrJaQ..........................U1C....6..
..........UBnAnAn2YH.JaNaNaN42zDmAnAnAngdz1RaNaNaNauzsNaNaNaNawDBnAnAnAnA.2.....
...../......UJ4EAnAnAnAnYz1BnAnAnAnvzQaNaNaNev4E0.......oy9.....................
.....................g.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6U/4........6.......Izj........UzH......ER6./......1P4E......wg/02.....
.6pf.DNaNaNaN8wj........kz1.....................................................
................................5....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5.h/EG4B3.........
............5...4MU/4MU/........nAnAnAnApz9........uz.......GC7k..........2.....
..cD./..................E.24hE2Jv5G0./......../EMo0FIhT67.2........0./..........
........kz1...............................E/....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........EnAnAnAng..1........yD.......Ut.2.....
..XN./......kl5E.......um/A........kz0.........E........kz1.....................
..................timemit......................................}
{Titel: gear6~kb}


ID: 0873 - Walleye

Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....M7...UK...w....2I...EB/xwvp49tzq91cA7HYt6Ehk0lxupQ9.I7cMjpiy.UzQ3ArwLH41vj
................................4xc5xxigN.2........Y./.................kF/2...wD
...Uz6....Urg/...M.0/......c5...x6....E4.....AGQJfTvY6kD/.........Uy1dkpXm1....c
//EnAnQD1I../2kAnAnAnAclz.......2zyD.......icz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sD0wJO6OPokvHDfmjicjeFzY6/GnjoiNij59tL.hi51wf21AS3G88tyqntDYYUZOojUPHepX6d
4xvyDNHyL8KwyYw2gbWOy9kDU.....I591............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................v....k1.
.....Ksulz1.....Jzzz/IX9c.UI.Y3.V/...g1...UB....Y..06A1..U.yzzzzszzzzf11..EicND3
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0c..mN5S..UkKZMxkayj6s6QZJdbqz1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonzC...........6W0.YnFP/..fjrwdvgqzs.Fbf24LNyD............Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........oU/EkDrkI...ohtb6scHz180Q0a/Jvxz..7n4K/xQzj
BM.2wXxA8...Ud6cpDroz.kKFcM2jSzD.cMgR2p8rz9..M/8g.EKSxpLCSkBi/5.E86SE8o1LYm9.kE1
BoUPKQnNl/.bMG7bH604d61.Ue39UeB8scaT.gbRmhbVsgIWb0kPYRqPO9ZA0/3.fUm6fcuNBtZS.YE0
4YE0.SYOl/kTvRrT...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E....AU2V2./....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
..................E4./..........................................................
................................................................................
.....................61....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO.65.........................
.QU1.................cNaNaNa9.zD.......ctlP1.....UwozcmAnAnAnwxjoAnAnAnAdz1.....
................................................................................
................................7....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/................8.2........wzcNaNaNaNCzDnAnAnAnAlz1.....
..................timemit..............................................................
............................................}
{Titel: aboxkalibase4~5~7~X5~NEW~3~A~1}


ID: 0871 - Arena

Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....M7...6Q...w....2Q....2v8w0gRSxzuDf.2Eaz6yDtMaS/kRwaz1xlr1IRpOxzSXWqz2SSJzj
................................tE2.KF9vR/2........Y./..................a.2...wD
...Uz6.....AV....Q.0/......h1...F5...2E5.....stGX9M0ewfD/Q........Uy1dkpXm1....c
//....kD12../2UaNaNaNaxxzAnAnAnAn9yjOaNaNaNavy1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDzNxXeLuu0wnF88AR0OhkyQt.6bgBY5iDSxFO3OrvGuvnbRySwfj.zItvYehDv3ijlBehjwQT
WvPs3zWOnVBsys6DxkcGm7kDU.....oHd/..Bt........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................m....k1.
.....Ksulz1.......kSTcjO9Vk7.27......o0...kG....F.dC7E3.EzUE....1/...IJB..E9PnrI
..Ub.ydelmgeYF1xD2..onE.2...1c..zzzz..k.Tci/2UyD6AL9s6JkUzH...........k6mwzXWF1.
.6HNL1YPWz9.np0CG3Asz0...........IXAzfsdg0..2RiGMQZhz.kfILV56Lzj............06nz
x2ca..E6nw5TN9.Eq.Dbqxm4Iz1..........2U.8.kzzzD...........k2....................
/6U0.wzzz1...................................A5RL/EQkdKQPMnzYfA.Et2IE7rInqxp.obf
buO7Ntfdb0k5Pgl50MqiJ1A.looBBNwPDqAl.obfbu8SsFdSX/EJ4ZHJCxrzzzD.VSOTbyzTo7ZK.EH8
fEnzzR5Q50UBpMXB..kzLverzzlAZok7yzngi8qdxzZX.4rU.ILMo7KMXhaAic4Qb/UTs24SlULAic4Q
E....AU2V2E/....I....I....kLGx4RVFLNY3YMn/...........................MU/4.......
..................vQ.1......dP2k.......Di/gbNaNaNaNiz.........xD................
................................................................................
.....................A/....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO.65.........................
.QU1.................kAnAnAnA.zD......AnqlfzzzzzzzHpz6nAnAnAHAyDaNaNaNajgz1.....
................................................................................
................................5....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/........CnAnAnAT4.I.......WyzMaNaNaNaDzDMIJJJJJJJz1.....
..Uzz0.......L0E........0.2........................................wz...........
.....................timemit.......................}


ID: 0739 - Lost Helm

Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....U5...kG...5B...2Q...UK2pIafSgqzoGuHhrZpJ/ETpg0EvcpQ.gww92G.XUB.LMPG5ucLbzD
................................RfTID3MD7.2........B./..................q.2...wD
...Uz6/...kAY....M.1/...........H3....E4.....2/yBfefLQlD/.kMom4ElJIe2dkpXm1/pJy5
//U0LD8D1I..72kAnAnAnAH1.PaNaNaNa3/EBnAnAnAnH.A..........2U0.....y1...sD...../..
.wnX0LDDGYkS69R2lwH8xyfhjAtGzY9NExHeo0gjhZNmE71lowfOJMrnARX4zY.nihEkveoDkt9hPEuW
7xn8e4XY7Ms9zKmxfm/Z4LnDU.....2Zc0............kD.2....sD..G.....................
.............rAnAt1...sD....zw1...................................kyzsDEf....k1.
.....Ksulz1.....ByzzfQk//Uka.EA.n/...c9...UT....H//x462..l.7....1....sIA...UhFzP
..kWlYuwwjklwjz.4A..0QU./23.oc..zzSi..ErNO9CCyzD6oa4dabdnzH...........U/8.E9Ss/.
.AL9s6JkUz9.3yuedc8tzA...........QU0.E16T...2RiGMQZhz0EbG7eFT5uD/gM3ZaYq1z96Lc..
MAU/V0EbG7eFT5uj.IFcRtBvvz9...........mBmwTSc/2..odIWOor/zf1ilEhAIrpz0kdQ6HcvR0E
VQV0.AsIbA/.kndRjg/pz0..QOr9PExD.smwMy5pQ.A...8cU0.cU08cUmUMW74.U08cUeL4U08c..8c
U0eBfgoG9/.cU08c.WXfiu8.U08cU0eFMV3K..8cU08kEtefi0.cU08cDxpJLR3.U08cUCTPrSvh..8c
U0OIxRqNb/.cU08c..k2EE..zzl2.w..yzn2.A./xzJ30sk2.A3QmJqQZFLB/R1SsBrMVlKNrIa9e/rN
E....AU2V2U/....I....I....kLGx4RVFLNY3YMn/UQ.........................MU/4.......
..................vP.1.....EmI5k......cMK/YaNaNaNqy8.1......wT0k................
................................................................................
.....................U.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........szzzzzzzDzjfNaNaNaNsyHNaNaNaNb1./.....UjP4E......ktb/A.....
.VKU./..................kz1.....................................................
................................0....E/...U.....TJ5QY34RZB2.oE4.................
................................adNaNaNadxnzzzzzzzjpz0..........................
............timemit....................................................................
............................................}
{Titel: AmAzINSuRf11b~9~AA2x3}


ID: 0320 - MMpaulgriffiths3x6

Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....S3...cD...c....IU....PoNfZF0ZzzGTQg4GBBU2Ep0zDvO/IM.AuRRHjmYV1.jzSWhbLO8tj
................................C/r.clXl..2........Y.pD6...............kP/YaNatD
...Uz6/...ES8....Mk1/.....EdU...d3...2E5.....wOhJl0bHTmD/..........G1dkpXm1....E
//U0LD8D12..12UNaNaNaN43.1................................U0.....y1...sD...../..
.zX0LDODaxqee.UN6ufenR99.M4Wy0Axf7nU6rpj0/yDrpoiqwPeGYjkhlHLzcmmlvqQ9BcjVtD/0r4D
Rx1Bd2uMBhfBzcFy3DM0PmcjU.....Y1T1............sD.6....sD3.G.....................
...............UlC2...sD....zw1.........................................c....k1.
.....Ksulz1.....yyD.rgzRU/.R.g2.10...I7...UD....r/C46M8.kM.F....6/...63.....SFjG
...U.W1KE0ylci62q6dI3QAe906.2c..zzSi..kuvBTuCfxj6A72QifFjzH...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqz..Fbf24LNyD/...........26nz
o5Ss..EbG7eFT5wDDX/YWyodYz1..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wjoG1.E./2EexEe4LD../2E.3m5U08c..2E
./oSi.8cU0.E./2EFonzTz9../2E.VSGU08c..2E./2zJ/8cU0.E./2Ez4ajHXD../2E.VQPU08c..2E
./okulfrS1.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....MEBF3.2....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31......................U..........
..........UNaNaNaN40./........zj................................................
................................................................................
.....................U/..../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................MaNaNaN4.zDOaNaNaNa7z1.......krz...........................
................................................................................
................................F....E/...E/....TBJOiZ3.........................
..........U./2E./.......................kz1..................ryD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7LG4B3QgJrQ....
..........................U/4M.....................vz..........EOaNaNaNaty1.....
...sz.............................Ugz0........yD........Uz1........sz...........
.....................................................A.....3....5....oINiRKNmZYF
H/...................................MU/4............sE9mqtvbU.EaNaNaNa/..YaNaNa
NahzzMaNaNaNaNyD............................6//E................................
................................................................0....E/..../....
TBINgFLOXpoPYJ4.........................................................6.gaNaNa
NaNiz........E/EnAnAnAngH.2.....................................................
..........................timemit..................................................}
{Titel: MMpaulgriffiths3x6}


ID: 0231 - abk11

Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2Q...EGHwagoGJ..z/C/Z0BFyzjf8KZtz59Hzf0.RoNtJJ6z2hBdtVW/3.k
VaNaNaNahzH.......Uxz8aNaNaNaNyD2.xNxPaiu/2........Y./..................a.2...wD
...Uz6.....9.....Q.0/....../A...C7....E4.....UnNzn5aCLiD/Q.........m/dkpXm1.0m/0
z.EnAnID1I../2........Cjz.......AoyDaNaNaNaTaz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sD94QwWQOTZvnTrHpffwfMyWgiOYx5MqfDT/KGMBEYYtHyMETwAuQtyUy/OFOek5Zjo74Ay7xZ
xu95eKgFPV8Ky6fia1LfxJiDU.....2N....T.........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................v....k1.
.....Ksulz1.....yzD.N2JWCXES.M7......g2...UW....m..0663.Ea.C....b....so3..kCSHDH
...U.qFG9ykb2zD8RYoW0lzcV16.3QozzXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujzH............2XwzFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0...........Mk0yzzzz1...........2...................../2M2z
/e8q...ebkbiXDoDuXgBi10vlz1.YVscIW5wzKE3VgjyZJ0..Ua9WFO6Hz96h0ozcLjyy.UBDjvcO3.k
3E/5uLmWl1..op9nFVloz0kBZk8/4dhD.cLETZxH/.A..2z57.EwvvjvvIlwwfD.yRiibDDQBLjz.Uti
jvxDrNj5W.UvNPcvnTrxcU..ibhViT1Sp910.sSq4uibsJz6d.UvNPcvrgrxix..ibhViLrSdH15.Qsy
yvSoxVhS6.UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.ApNjl4Nic4Qb/..................
E....6E.F2kB....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/.PY/........................k/C.......
..................Cwz.......Ua5jBnAnAnAvwz1BnAnAnAcozaBnAnAnE6yDaNaNaNaNiz1.....
...2./........xD................................................................
.....................Q.....3....9....oINiRKNmVISkJaQ............................
.............6...............c.E.......Up.2.......U6./.........k........cz9.....
...wz........c1EPbjTel9R3.Azd4joB7a../.......UyD..........2.....................
.............timemit...................}
{Titel: 08h43m20s abk11}


ID: 0230

Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....6/...w....2I...kWs/K5GPfrzywLiq8sGuxjjjNX2pxEwzX7ytnAYRggzopUxZ4Jquxj
................................wOZeuqeOy12........Y./.................kP/2...wD
...Uz6....U7.....M.0/.....U7/...57...2E4.....wdQiqfadAaD/.UzFjkD...czckpXm1.BnAn
wE....kD1I../2kAnAnAnA5tzoAnAnAn.xyD.......key1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDhzDIpn3sQt9Li/sClQzJyYuv9Zt7YwXDESk/JVi2ss1MztD5y2wAy8.5CEPI19aDNDJ8Ma/S
MtX2NBnQpwLLykRtpyO7lKQjU.....o9..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UQEdwDw....k1.
.....Ksulz1.....pzD.QcSucXEE.s6.d....A0...EE....p.F/624..g.9....l....s3....BgrL0
MV4U.8ispbAvpzjjg5hnhGvrnf9.2Ylzzzzz............6.........E..0........E.iszK.x0.
.IFcRtBvvz9..........A...........6F6yj7VY/..qIU1bNlyziGbG7eFT5uD............02Yz
zAYI............C0...........0.......EU7iYDAk.1..6IJrtLFwzHL3cQFC2igz.UsS/8iuuxj
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9..wzzm1.E./2Ek6auefC.rIHBrQiMefiu..2E
./YYadiue1.E./2E7RauefC../2E.pUOefiu..2E./2Qgdiue1.E./2EJFbuefC../2E.NJSefiu..2E
./Yzz/CxT1.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.6YF77JFic4Qb/ESmsWOkR4.VxJAqU1A
E....6E2F2k9....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C...4MU/
4M........kAnAnAnA4wz.......Ua5jCnAnAnAzBz1.......3nzcNaNaNai5.E................
................................................................................
.....................k.....3....9....oINiRKNmVISkJaQ............................
.............6U/46...QaNaNaNyozDaNaNaNaNkz1.......M2.NaNaNaNaN/E........YzPnAnAn
AnAnzQaNaNaNaNxDUJCoWgRyiz1yHBSdPGgyzkAnAnAnAXzD..........2.....................
............timemit....................}
{Titel: 09h36m19s AboxKaliHyperMengAXdof~b1}


ID: 0169 - Land Before

Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2.....UxLazKJhzzWgSSz0.uc4EuMdgLaqZhzHfIxAV5PwgzeuIgftRZryD
................................qwtHNiFMqz1........A./..................a.2...wD
...Uz6.....0..../M.0/.....Et....u0...2E3.....EqFpRqO9cqD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../2UNaNaNaNarz4.....kAn7DnAnAnAnAHz9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDqBNvxDxshw1S0PwZCsHNzkjXeDLvbrpDgRM0VC7adxfWpZ6wc.C6z8UoJRbq69oDvLFFEBYj
/xH5jD4i30VLziIu9IO/BHqDU.....2A..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................w....k1.
.....Ksulz1.....yyzw3wzzz1UL.27......Y2...UP....i.Wo1E6.ER.F....6/...6Jq....SFj0
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2c..zzSi..kuvBTuCfxj6A72QifFjz1..........2k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonzC........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqz..Fbf24LNyD..........E.2c..
Zzzz............E0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wjoG1.E./2EexEe4LD../2E.3m5U08c..2E
./oSi.8cU0.E./2EFonzTz9../2E.VSGU08c..2E./2zJ/8cU0.E./2Ez4ajHXD../2E.VQPU08c..2E
./okulfrS1.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2E.....I....E....kLHZaPcV3.U.pPrJaQ....................................
..........kAnAnAnAnozMaNaNaNadyj......../.IIoiwtr77tz...........................
................................................................................
.....................s.....3....0....2INspmHXFrP................................
.............................UzDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
................................0....E/..../....TBJOiVKK........................
...................................................yzOaNaNaNah.kKjdm0A0KIz1.....
...................timemit.............................................................
............................................}
{Titel: land}


ID: 0167 - Ship

Mandlebulb 3D parameters by Tim Ewing
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2....k.MYzEIIa..bYJviOW8H4Eh7Urcr5voyXInpU009.lzsOnjH3l870E
................................zwtHNiFMKz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....U/..../M.0/.....Ed....n/....E3.....cpFpRqO9csD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDkg7bsbly/yfMOJIaDMhUz0cNh4lSuomja28Q5Ccp0yHOKEY1NKTUz4lXAeDIOunjdsyPyc35
cwXGLcotv8vDze1PdcPt3csDU.....I0..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................w....k1.
.....Ksulz1.....ByD.lIE//UEM.k6.G/...I3...kO......yh1E0.k0.7....1....cq2...UhnTJ
..kllYuwwHzlwjzL7I..2Im0523.5QozdGsL..E92FpyVY.E6w8pJs/mpz1...........U/8.kXmd1.
.QyqwCg7mz9.1wVu4E.uz0...........QU0.2KOh/..ilEhAIrpzs.wQOr9PExD.gM3ZaYq1z96Lc..
BsE3..UPAI91pRzj0s6QZJdbqz9...........kB8..ajJ2...........EW..........U0j4K8YQ0E
.QV0.AsIb........................g3iUhVaU.A...8cU0.cU08cUmUMW74.U08cUeL4U08c..8c
U0eBfgoG9/.cU08c.WXfiu8.U08cU0eFMV3K..8cU08kEtefi0.cU08cDxpJLR3.U08cUCTPrSvh..8c
U0OIxRqNb/.cU08c..k2EE..zzl2.w..yzn2.A./xzJ30sk2.IaQiZYFH7XQdJKPn3bQo71KnVqAic4Q
E....6E.F2U0....I....6....EEZVL9DB4Rj/..........................................
...........BnAnAnAnzzCnAnAnAnIzj................................................
................................................................................
.....................2.....3....3....wZPbxaPm..6ExqRZ75.........................
.............................s1E................................................
................................................................................
...............timemit.................}
{Titel: ship}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs