A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Steven Harry

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry

ID: 1169

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....P5...FK...w....2....Ua8ZY./r/4.r9W/l4dRU/k86fUtWGN/xvwgjhiOH1FzGcfqtUjRU/k
.................................QzD/i3gJ22........Y.Rhc/...............y.2...wD
...Uz6.....s4....M.0/.....E/F...j1....E3.....UcWDfK3cgUD/.......UeSl1dkpXm1.mIJT
//EnAnID12..4..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDCLtVSWtDnsXpPu34BNm6yspUyl90EHQDTFu8PwFX0snFp47eGaH2ySWQtUxOjHXjzZ36TKFZ
Wsfm3JCWV9gAy.1VdekUBCVjU.....YS.2........EnAnoD/6....sD..G.....................
..................2...sD....zw1.........................................Q....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6...........EB....t0...c3....F....6/...I1.....SH52
...UyqFG9yzb2zzzRYoWzz7lzLP.pc..zXCc..kYEkti4xyj6IFcRtBvvz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U5....................
/EU0.wzzz1........................................kzzzjvee0.....zzzzbHJJ.....wzz
zvBmx/....kzzzjvQs5.....zzzzi1bT.....wzzzvCly/....kzzzjvMw5.....zzzzinqT.....wzz
zvCkz/....kzzzjv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fnJbPnJ4RntWOkR4.................
E....AU.V2E.....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm.UQ..........................k/.MU/4...
.ok.1................/........yD........kz1.....................................
...sz..............................wz...........................................
.....................2.....3....6....2YEjVrIhxqPoVaFjl4N........................
.Q...6..0......................E........Uz1........wz...................M.2.....
...wz........./EnAnAnAnAHz1.....................................................
................................/....E/..../....TBINgFLOXpoPYJ4.................
........................................kz9.............................kz1.....
................................................................................
............….SKH............................}
{Titel: mars eggs}


ID: 1125 - alien plants

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/..kc0...w....26...U8yIa2kk56.zyMr261Jl1EH9Q/OPxzW.g.KbSfKv6A.3sX7oRhw8zj
................................oLZu3ltbUz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....k3.....M.1/....2......P5....E3.....wCryRFnAkqD/.Ue04uD..sC0dkpXm1....w
z2EnAnID12../2.........wz.................................U0.oAnAv1...sD...../..
.zHnAnID1eNRS8vRcxfUduQxbetIzGT4J8iWkApjzkDxOdGa9xvzuJ/TqB3IzO0VQNx1jbqDiVxRidOh
LxvpP6VYHhDOzsSrwe.QK9oDU.....Ym0.............sD.6....sD.AG.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................m....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz17U..6.c/...w/...UQ....J2...o1....C....y....cq0....Sl5E
..UGtydelyjeYFnzTeOgzf8NoAB.nIozzzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.GwzXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4...........Ek9yzzzz1..mIqp.taszuVncfuYR0.E............2Ylz
zzD.............d1...........0.......2./8.kzzzD.................................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUnJbPnJ4RntWOkR4.ic4Qb/..........
E....6E2F2......zzzzz1......jl4NdtqNUYYPo/0IjR5......................c..6.......
...................../........zj..........2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........MaNaNaNaFzD........UzHaNaNaNad0./......ZP6k.......Dr/2.....
..WA./..........................................................................
.........….SKH...................}
{Titel: alien plants}


ID: 1086

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index

Mandelbulb3Dv18{
g.....a6...mN...A....2....UbRqJhKvN2.rW9grhhTs1Ee9ty3C.63wfbZxCziVPpzgJOQi2Z7bxj
........................................kz1........A./M2................y.oAnAzD
...Uz6....U7N....M.0/.....UNA...8.....E3.....USStDnq8zmD/......./fGt1dkpXm1.CfeY
//kX0LDD12..6..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDeUvXiCmvlwXAUjrO3HebycfTypIPtTdDlUHnenCQXu9X.TxEyvq8zQ7bqQnMPQmD0NBIizHS
Kt1tJG5Iahl7zS1vUXc.jhmDU.....IEWq............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1........................................./....k1.
.....Ksulz1.....FzzzHwzzz1.U..6.P....g1...EB....m./e2c3..U.F....6/...E2...kFOFT/
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.ps..zXCc...........U6YqulQA8Sz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........A0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................ELjB/UvNPcvkgZHAp9.yRiibftOsuOb..XR
SvRwyRfeu/UvNPcvOwLiC/9.ibhViLoT.V9T.sSq4uSOzR2WH0UvNPcv2ybNap6.ibhViLvTPZ8I.sSq
4uytzZIcA0UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek.l2E.....I....U.....Rm3aPnpGQ7NoI.YYFH/...........................MU/4...
..........EXNaNaNaNazOaNaNaNatxDBnAnAnAnQz9.............................czvAnAnA
nAHwzoAnAnAnAHzD................................................................
.....................2.....3..../....MqPgFKOiR4OZVLG4B3.........................
.............................UzD..........k9RHW//Ktsz...........................
.............U.EXgRyyd4joyn68hrUjkYszY1h6PbjT8xD........kz9........0./..........
................................/....E/...E0....ox4Rj7LOX34P7NoI................
....................0.....................2........6./..................E.2.....
..............zj........kz9........wz.........yDMo0FIhT67.2........wz0.......U.E
..........................................E3....I....k....kGix4Rn7HG4B3.........
......................U1C....6U.06..0..............yzMaNaNaNa/.EnAnAnAnAXz1.....
................BnAnAnAnQz1..................U/k..........2........2./........zj
........6.2..................…SKH........................}
{Titel: The Metamorphosis of Greed }


ID: 0996 - spiral out

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....9/...V1...S....26...kR5KnjysovzigzzEnc6/0Esra4vDyNvzvvJ.zDx..tzKCVGwJIL1vj
................................6ahD0HmWF.2........A.R/0........nAnAnAnQ5/2...sD
OaNay6....E4..../gU0/....2E/2...D....2E2.....6CIMcXBIenD/g.........G0dkpXm1.BnAn
x.EnAnYD12../2.........wz..................................8.oAnAv1...sD...../..
.z1...kDpe07t7GTkw9b.7TxOdn9zsIDq.ZaTimjO/gR2LnoowP97H8Hh6Y8zG4nhrxj7EmDLLqOL.fy
hv9Kpqbx5aEAzc.thBMyUFnDU.....YO2...1E....EnAngD/2....sD..G.....................
.............oAnArHnAnYD....zw1.........................................3....k1.
.....Sxckz1.....N....wzzznNb.EA.U....k4...EC....S3...Q6...U7....k....kp5..UI.pb/
CR/NEydelyzzfKnzTeOgzzzepw3.16lzrTzx..ktPnvka6zj6gySnbinOzP.Jzhi4ixSz0./XxzXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/........./.........E.0c..
Zzzz............k....................2U.8.kzzzD............7....................
/6U0.wzzz1...................................E3dS1.JYuh7krliNvC.vahvokzDfHjy.gCx
ubH1W/mOY0.6fFu6zrrzfK1.IFerawcTAWrE.M029MGdyV7e50U7EgU7FxrR2W6.a.l0aIpTtKuf.M02
9MGRzBbRA/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdPsYX.4rU.w4RjFHAkEX9e/rN.A5Ric4Qb/.Aic4Q
E../.6E.F2E.....I....2....UNjl4NdtqNcJ4S7NoI....................................
..........kAnAnAnA1../.............................3./.......E/E........I.2.....
...sz.........yD..................kD./..................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................g.....3....C....kqPbB5Q7NoI.AqOmYYFH/kI....................
.sU1....06..0MU/4E...oKWUXeeeuzDBnAnAnAn9.ozzzzzzzD1.fNaNaNaNatj................
...oz.........zD........kznAnAnAnAnoz...........................................
................................}
{Titel: spiral out}


ID: 0853

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f....ke7..UJH...g2...2U....Nsi3e1aP..5CBE90dZ4.kVm.fLMY0Q.2A/UqikullzSTPx/hUt4.k
................................jJe9qaky.32........Y./.........E.......Uq/2...wD
...Uz6/..........M.13......aY...w5....E......U6dzQ.kUeRD/..v3umDA6Gc0dkpXm1.fnln
./U0LD0D12..02UNaNaNaNawz........E/E......................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDYlJrRTvHqr1FP5g0jUKzxiVozuP6JFUjHiiP8HQA8rf1Giz1CQQ/yU6vBnIXZ0UjTjRcjWR0
7s1Rdl1TQNyvxsoBoRoqVzSDU.....ofG/............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................v3umDs....kG.
.....Sxckz1.......kz.U5Zf0kG.s0.P....g1...U5....g0...U3...UB....5/...A2z...UJN56
...U.ydelWbeYF1ZTeOgfe8No...nAmzzzzz..EbG7eFT5zD6s41pmERLz1...........kA8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxz0...........6U0.Q05M...C0LNJudxzuVrOA.Km..k............0c..
Ao.2..UPAI91pRzj.y8pJs/mpz9...........U.8.UHmY0..A72QifFDz18nG5H2/bzz...........
.6U0.M29f....................................s8Gy/Uv85gvgwUGjJ7.vlqHvJY4ORuU.gzp
iijDXMLFy0EvhuLvlWHJ4V2.sb9RsPGJBRei.cDmDejsXxoKW0.ytG5yQdKj.G2.sb9RsvgSAOeh.UqH
bU41.46Zz0kF.VnF...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek.l2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNaBwzoAnAnAnAnxDnAnAnAnQkz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wZFgZ4QMdpM.QbA............................
0.........................................2........wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.4B3.............
................4MU/4MU/..................2........wz.........zD........kz1.....
..............yD................................................................
..........................................E.....I....2....kL4lKOkVZKX/kMVlKN....
.....................6........................................yD........kz1.....
..............zD................................................................
......................DsyneGrafix.......................}
{Titel: Labarinth tweak}


ID: 0842

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f....UY7..EJK...C/....A...E2zuqqoqxzzwe/BqFso5.ESrVUo67fe.wrgcpOZ0Cozye/BqFso5.E
................................X2vaGt0WZ.2........Y./.........EOaNaNaNam.2...wD
...Uz6/...ElB....M.1/.....kI/...B6....E0.....EBowCIhqIjD/..mGb2EzInz0dkpXm1/tIEH
0/....cD12..52........SzzAnAnAnAnAvD......................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDeBebuXcQkv1JTpm1CvM7zEnMVBx4fNcDpsebMRIgSwPKYxnyWhmtyEQXf3mpftlDArSt5ZyF
SwXltCc9XdptyWMw7x69IvlDU..../okU.............kD.M....sD..G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................mGb2Eq.....x/
.....Sxckz1.......kzIYSudLU9.22.K/...w0...kF....o//06EA..UUE....6/...IJB...UdF5E
...U.0aZcPCM6/XtqxNoavuZc0..0E/.zrhe..EOf5nlcsxj6o0FIhT6tzP...........2/XwTBl35.
.Eot8VlJqy9.cEO5Jb5wzA..........3I13.wqN51../0biMaOyzMWsP8OPAXzD.czYfTLkRzH/pElz
5TtN...LVxTtT1yD.yXjDUIN0.2.WRvgcbtszKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..Y4Fm.kChklCrl.lAG4.sMHBsIJ4QjAr.stT
Mt7fa6gYZ/.VcJ2Vj6nMFJ0......sEEdFYA.gH9QgH79R6Ou.k4NQl4Jg3r9nB.Sy5KSCzOqhJG.EV2
DEF7stMSN/.3F./3..ULxoGFwm/r9nho4kXGxkFD8W3r9nho................................
E....Ek2l2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN6wz...........9mqtvbOonz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4................Q.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................2....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.iRKA............
............5s..................nAnAnAnosznAnAnAnAnszAnAnAnAnwxD........Uz1.....
..crz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kL4x4PYZaPb31.........
...................................................sz...........................
............................VegaSOL.............................................
........................................................}
{Titel: Ganesha algorithm tweak}


ID: 0780 - No light at the end of the carpet tunnel

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index

Mandelbulb3Dv18{
f....Eu5...6Q...jE...IU...kFooAwePH8.XFowI/3ks/kaV1g/GfNyxfbqVXJwcQQzaEQxoMvHX0k
................................ZScNDTogo.2........Y.R6/.......E.......U4/2...wD
...Uz6/...keU....M.5/.....Ekn...n3....E0.....2QFJRHRmeiD/..eu.uDPbLp1dkpXm1.dPyw
0VU0LD0D16..62UaNaNaNafxzcNaNaNaNqxD.......kjz1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kDgmSRonVpDwHBJuI89ix1zQq25sqP03gDNQjKFdfoDwPr7IrVddx1zYg/2y1KmUgjfD68dU2I
BvfKAYUyO2ucyAbRBDre/OlDU....3Y2De............kD.2....2E..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................eu.uDb.....x/
.....Sxckz1.....0.kzhwzzzHEB..E......A/....6....3/S44.1..UkD....2/...wpz...UJEz.
...U.0ubTyD../sztYnzz1..a0../Iozzzzz...........U6wXl59h0Bz9.c........AE.9szlLSK9
.kO93P58iz9.cLISw7kxzC.B......../6U0.wzzz1...........EWkKZMxkayj..........E.0c..
Zzzz............j/...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0......ek.cU08.U08cUivM......8c
U0uzY/8cU0.cU08czY4cU08.......1RU08c.......ly/8cU0.cU08cMw5cU08.U08cUmqTU08c..8c
U08kz/8cU0.cU08c...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08c.kKMoJ4PZFrQlsb9e/rN............
E....EkAl2.0....I....A....kL4x4PYZaPbB2JZFbQVB1N.....................6U.0.......
...................0./.......U/E........M.A.....................................
................................................................................
.....................E/..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................MaNaNaNatyDBnAnAnAnAz1nAnAnAn1../..........................
................................................................................
................................4....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................2.2........0./.......U.E........2.2.....
................................................................................
..........................................k4....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C...4MU/4M.................../..........BnAnAnAzM/2.....
..............zD................................................................
......................cmdrchaos…..SKH TWEAK....................}
{Titel: no light at the end of the carpet tunnel}


ID: 0744 - Big Bang 2

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f....Ub5..k0H...I....26...kEd0ZpOZL0.DrvjzOiBA3E.....................cTiOteWgJzD
................................rYSa0YUhez1........A.d/0................I/2...wD
...Uz6/...k46....M.0/......k6/..W/...2E3......wBXG3CwJnD/.......Is1/3dkpXm1.xtOV
//U0LD0D12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDAp7l2rCRVx1..........0.....................HRGAlhHLMz..........U........
.............kIb2HQvo3qDU.....Y13W............sD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................H....k1.
.....Sxckz1.......kz3.kzz1.U.66.k1...I1...EC....a/.06w4..UE9....j....IY1....TFL/
...U.Sbec/kcK7nzzzzzzTxpL1..12nzrTzx..EufUhpuN.k6.Dbqxm4Yz9...........I.8.UF4N2.
.Eot8VlJKz1.Sfl.M71..B........../6U0.wzzz1...........o/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................xN2/.C272FImlMR.2.WWuVcmyBui8J.UdY
fVtNHBMNB0EEjE2FZv3imZ5.2xGA2VHOHmdH.6bQC7LkeB7bC/UQmtYQfx5obF2.sEYE27uTET4F.U1F
0Fo/.0xN2/.C272F...obFoUpnlMR.YBAWXifGZdCVpUZpcQ................................
E../.Ek.l2E.....I....U.....JdlKOiRKG4B3.......................................U.
..........................................EnAnAnAnQ0.dNaNaNaN0/EBnAnAnAn1.A.....
..............zD................................................................
.....................2.....3....C....AKRWJ4Rp7KN7NoI............................
....C....Ak.0........cNaNaNaN4yjnAnAnAnAjzXNaNaNaN4wz.........zD................
........................................................kznVKYhnrDlwz.........zD
........kz1.....................0....E/...E1....mxqPhB4PmZYFH/kI................
............Cs....U.............OaNaNaNa7z1........wz........Uxj................
........................kzXaNaNaNaNizcNaNaNaNavDOaNaNaNaty1....................E
...................../...................../....I....U.....Rm3aPnpGQ7NoI.IaQ....
.........................MU/4...................................Rc3NvwxHJz9.....
...................................wz.........zD................................
........................................................}
{Titel: big bang 2}


ID: 0714

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....9/..Uv0...w....2A...UDLuqOmCI1.jwCBb8pJn.kHxDN9ZCezznoXgt.m4xfzIxOuAfxpo.k
................................CWMqyZ4a/02........Y./..................y.2...wD
...Uz6....E6.....M.1/......Ji...U0...2E3.....Yq4Phn8.egD/..8PetDMZRf1dkpXm1.....
.7U0LD0D12../.EnAnAnAnArzeNaNaNaNKzjnAnAnAnAbz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD07gYvAjcPuvgu3bRKXUmyWTOLm6YMldjES8LEXhd7vn94B9uTM5cyC5xHO0wdHeDmzBfaKnj
auPq2sUT/lTZyuajF28fwagDU.....2bU.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTvypIuZhLqB..IZLqBxri/.........kemyyDH....k1.
.....Sxckz1.......kzLwzzz1.U..6.0/...U5...EB....m.Z06E0..U.F....6/...o3.....SFD2
...U.qFG9yzb2zzz....z1....6.pk/.zXCc..UdHkZgHDzD6IsffaWeYz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........U1...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek.V2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.........................................
..U/4MU............6./..................A.wAnAnAnAngzyIlZvivivxDpi0HJJJJJz1BnAnA
nAn../........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................I.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....Bak.1AU..oAnAnAnAX.E........UzHnAnAnAng../.................Uq.2.....
..............................................zD................................
................................/....E/...U0....13aPoxaQ7NoI.6bN.wqR............
................4MU/4MU/........wzzzzzzzpznNaNaNaNatzqAnAnAnAX.E........kz1.....
..............................................................................yj
..............sNB/........................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................cNaNaNaNCzjnAnAnAnA7.2.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: ping pong 10 steven trenton }


ID: 0683

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....M7...QL...w....2I...kNPBtxeLbyz4exrLHb54yjNd8dmHSowzXTeVUAhfVtz8T1HyetlJyj
................................UKK376HhC.2........Y./..........nAnAnAnAe.2...wD
...Uz6...........M.1/.....E4/...51...2E3.....29/oDDYStkD/..8PetDsOcr2dkpXm1....Y
07....cD12../2UNaNaNaN4wzoAnAnAnA9zjBnAnAnAnIz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDaR3cK/Ylywn.S3i3/2alyUB3Ix3lYfgj3jk6OXb2YuHZ4suQU23BzcVzKSVZGOnDKg4c9K.I
FvnybMiwf7dBzqcUsfvqEFnDU.....Ip..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTvypIuZhLqB..IZLqBxri/.........kemyyDK....k1.
.....Sxckz1.......kz.chqO1EV.Q6.L....c0....D....H/...s4....F....8/...c4.....SEDH
...U.OglQgxAE1xq0.oaPTbH..6.4s..izij............6.........E..0........2/8..80O6.
.......................U......../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................I58D.Ufiuef..0zsb2.SudbSK.Ewzh2.wtb
Ty78UV6PD..ecW8ejtbTp6/.SudbSGfTyJX2.sdbSuNyytLBG.UbSudb1xbTp6/.SudbSOsTyJX2.sdb
SudmztLBG.UbSudb..Ercw.Dzz/zsbYtyz1zT9Foxz3WgxUO................................
E....6E.F2U.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.........................................
..U/4MU............4./..........BnAnAnAnwzvAnAnAnAngzyIlZvivivxDpi0HJJJJJz1.....
...../........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................E.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/kPr/......................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAngzDOaNaNaNatyPaNaNaNatyz........i1E........I.2.....
...3./.............................................................sz0..........
...Ubp2.........................}
{Titel: ping pong Steven Trenton 9}


ID: 0664

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....g2...i9...w....2A...kJp2K6rl1xziHQ8VCvM2tDkYfQumuVJ.wbg0VN5ZbdzGgPPYTWODzj
................................DPNHyuNjX/2........Y./..........nAnAnAnAF.2...wD
...Uz6....kH0....M.1/.....k.A...R2...2E3.....go54W1tSSgD/..8PetDzda10dkpXm1....w
.7EnAnID12..02UaNaNaN4/6.pAnAnAnAHyDnAnAnAnArz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDMjY06SNfLvXWXjyxY.YsyQpg79Umb7hjYqG.hd7rXvHjKBrXl1NqyK81kXKYeabD5AlS3cHH
1vvwbqLiMfpny8Bgld.q.LijU.....IBN/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTvypIuZhLqB..IZLqBxri/.........kemyyDt....k1.
.....Sxckz1.......kz/xzzzH.U..6......A3...E0....B.LI6c3..UEE....z....64.....SF5/
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oE/.zzSi..EVjiO8eGyj6QwRAgHzmz1..0.......2k.8.UEv76.
.odIWOorVy9.kndRjg/xzA........../6U0.YnFP/..R8Zc4xRczO18YqFpt/zD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek.l2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.4MU/
4M........EnAnAnAXJ..xzzzzzzr//koAnAnAnFb.oAnAnAnAnoz........./E................
................................................................................
.....................M.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46..........k.0EnAnAnAnArz9nAnAnAnAuzCnAnAnAnAvjDJQtivivSzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................0....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN.wqR............
............5.U/4M..0MU/4MU/06..........sz1........sz.........zD........I.2.....
...3./.......E/E...................wz.........................................yj
..............sNB/.........................3....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE....
......................k/.MU/4....ok.1Ak.0.kzzzzzzzTyz.........yD........kz1.....
...................................................................wz...........
...............…SKH.........................RQeeCC.......}
{Titel: pong 7~} Trenton Shuck


ID: 0575 - inside the alien ruins

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....9/...o0...s2...I....U7HTYrfKMxzWMB6e1PIF/EgxpROG/SdzX0bMC8/QYrzIl6b0f7WIzj
................................jVVlK.OBX/2.......kq./.................cQ/2...wD
...Uz6....E5.....M.0/.....k02...j4....E3.....stTnPN54ViD/..........w/dkpXm1.QDKY
z.U0LD0D12../2.........wz................................sV0.....y1...sD...../..
.z1...kDE4mIObxJouvevAWOpC0uyugy9P2Z3bbj6m6KC2vkyuXXH5iseipYyqIk.YnfpTiDrg0VZ5Ep
bvPbZFLKSAxgyA23ammrNwfDU.....Ywr.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................u1...k1.
.....Sxckz1.......U..wzzz1Nb.k6.Y....E2...EF....H/...w5....A....H/...kp5..UG.xj6
Yc3U.ydelyzzfKnzTeOgzzzepY7.H6qzzzzz..ktPnvka6zj6gySnbinOz9.Jzhi4ixSz4k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/........./.........E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................E3dS1U7EgU72sliNvC.oQm2oM0EfHjy.YXB
bYHHW/mOY0k6Ukl6HtrzfK1.a.l0aggTAWrE.M029MGryV7e50U7EgU7hxrR2W6.a.l0a2rTtKuf.M02
9MmWzBbRA/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdPsYX.4rU.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E../.AU.F2U/....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ.o4.................................
..U/4MU...EnAnAnAn22./.......UzDBnAnAnAHV.QnAnAnAnAxzIv8AJJJJJxDpi0HJJJJJz1.....
...../........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....Bak.1AU..AnAnAnAnovj........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................/....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: inside the alien ruins}


ID: 0562 - Strawberrys

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....9/...V1...w....2....kw0zwcBcNzzSTbJaHMB04EFRm/pM9uqzfu41kb/A/izoyjNLrN5azj
................................spLpF.SQj.2........A./..................kz1...wD
...Uz6.....7..../M.0/.....kU....c.....E3.....6Pt1thJcqlD/.........US0dkpXm1....Q
//....kD12../2kAnAnAnAfpz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD.yxhmRlOKw94XeVY.w.ryQkr7aUDKBlD.TFyqFdowvfI/sUbnq05zSbAMJWXlQjj1d9wZWt/
Gw1Og8XxAaW.z0qXOJuwtKlDU.....Y8..............sD.6....sD..E.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................2....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1../A1......61...k1....m....I2...kF....6/...cKB..U2w/5.
...U.aOwdzDjTCszwYTsznvb10..1E/.enTg..EbG7eFT5yD6gySnbinuzP...........Y/NwD1fk1.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................Ig920kXkQqXEiEf6U0.wp/AwBtB1V2J.A2G
IFJ59FCzA1UOhSGf32LoGh..hOp7hyfT3v0V.w6AbxM/zJg920kXkQqXExLliE6.D0nNDetT3v0V.w6A
bxMizF7V4/.NOJ1N...TR.1D3enE6F3GJo2twnAwPFLfKRmO................................
E....2..F2E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
........................}
{Titel: Strawberrys}


ID: 0501

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f....Ub5..UqK...w....IU...kBooSjuc06.5pA/rS87z/kliqRY1B06zHpdclcMWEpzgDHBb9O0.0k
................................P4eJuAgi7/I1NW65c9Ic.hV/................y.2...wD
...Uz6....U3.....M.0/.....Um9...Q0....E3.....6lTqv893DkD/.kFs2xDTzlm1dkpXm1.F9GZ
//kX0LDD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDPfv7sWovovPFaogM3TGyygsjOZGbkMjjb5JqSj9Ixv9DJyVf0w/gy0YIAzwn1ejDYpNJVhNH
kvHray4ZipbzyUN1CNj/jAjDU.....YC7.............sD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UI73xDG....k1.
.....Sxckz1.....lzzzRxzzz1.U..6......c0....C....t0.EBM4.kzkF....6/...YJB..U2w/5.
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...ns..zzzz...eXRLlbU.E6EBqwnQahzH...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonz0ktPnvka6zj..........E.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2./....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/..rJaQ..........................k/..U/4MU.
0.........UeAV3uuNvyz6W6W6W6W6yDem2Kcfbhfz1..................O2E.......U4/2.....
..cF./..................kz1.....................................................
.....................I.....3....5....AIRWZqMFJLMo/..mp4.........................
.....................oAnAnAnAHzDOaNaNaNaVzHnAnAnAnAnzMaNaNaNa7.E..........UaNaNa
NaNezOaNaNaNaNyD........F/QsuFVf53iwzMaNaNaNatyDdNaNaNaNyz1...................zD
...….SKH DIRTY DOZEN.........................}
{Titel: Platelets1~}


ID: 0485 - Blue Boxes

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f....U.6..E/I...ET...2E...kmtunsL276.52sBfalk3zjTODuTxhCH.wItUZdaaeyzWz1iirdMQ/k
................................LEjUFMl2sz1........Y./.........EnAnAnAnAJ.2...wD
...Uz6/...k2K....wD0/......u1...J0....E0.....wN0/TssgOmD/wj0RC4E/fMp1dkpXm1.Ne8W
//UaNaVD1A..02.dkpX0LDO/.7......aN3DOaNaNaNaB.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDh2mDU/EvExvCOy/etUdKziMuNzvVU7qjardKweFDPxnfa.oM4ceMzaiB64qjinoDaxGI0Cw6
WxfZ67rgCnnHzKIPg/AB0kpDU.....2nq...s81.......kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4ED.....x/
.....Sxckz1.......kz.wzzz1.U..6.v....61...kB....m....c3...kF....6/...YJB..EJcFr.
...U.ywnDzzbTytz....z1......1s..KPhp..ktPnvka6zj6.BC4POwoz1...........Y/XxD..wD.
.ofhGxA0/.2.J2OLSnyyz.........../6U0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.0c..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6gk01Uk09gkR7E/3I..Dwk1DQ8/09gk.6gk
09wJUshrS1UrSvhruFGHBp2.BpIHBN4ESvhr.shrSvRwNBqMX/kMXBqMauZ08c..8cU08U2TSudb.sdb
Sudxz7gk01Uk09gk..UqOfhq4VG9hoG9tOYrSvhreoa08cU0................................
E....Ek2l2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........aNaNaNaNwz.........wD........gz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....A....oINiRKNmhoPXV4...pPr/......................
.....MU/4MU/4........InAnAnAng.E........kz1........wz........U.E................
........................................................Uz1........sz0..........
.....................................E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................8nAnAnAnA.2........ozUNaNaNaN4zD................
...wz...........................................................................
..........................................E0....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
..........................U/4MU/4Mk.1Ak.0.kaNaNaNaNzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: blue boxes }


ID: 0482

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f....k2/..EC1...cD...IU...EblIIeSFk0.5MMpjjdwO0Ej/oMkZqAiwvBDjiQdBX9zCTfEbFsi7.k
................................mn3LmEipB.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....6.....M.0/......N....X0....E3......qhmVH3A2oD/.kFs2xDzdGN0dkpXm1....w
//....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDc38/rI/1/x1..........G4IwSE5ijajio7VpxJsKq9OVGkBJkEEz2CVYJE5ijajRH6N3oVv
ft1MElv/RsyOy2rWKKH3A2oDU.....Id/.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zABjvkkdbSgFqVPLSC....................UI73xDF....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1.U..6......61...EB....m....c3...kF....6/...oIB..U2w/5.
...U.aOwdzDjTCszwYTsznvb10..1k/.enTg............6wyBIC4OWzH...........Y/I..1fk1.
.wUmc2beYz1.wtSwxKfwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................Ig920kXkQqXEiEf6U0.wp/AwBtB1V2J.A2G
IFJ59FCzA1UOhSGf32LoGh..hOp7hyfT3v0V.w6AbxM/zJg920kXkQqXExLliE6.D0nNDetT3v0V.w6A
bxMizF7V4/.NOJ1N...TR.1D3enE6F3GJo2twnAwPFLfKRmO................................
E../.6E.F2k0....I....I....kLmJqM4x4PY/UP.6LP..............................U.....
...................yz........U.k........Y.2........wz........./E................
.............23kVf53iSIsmzXNaNaNaNavzYaNaNaNatzD...................wz...........
.....................c.....3....9....AJOZ75QdtqQfZ4B.65.........................
.......1Ak.1Ak.................E........kz1........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
......……SKH DIRTY DOZEN....................}
{Titel: MeetMeOnTheDanceFloor}


ID: 0469

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f....k2/..kB1...w....2U...UQgeceEFf6.1Ktnq/bP74EzaMXI/Sm/.Izulo1P5.szurblt3Pw0/k
................................OpuamVYkcz1........Y./..........nAnAnAnsV/2...wD
...Uz6.....2.....M.1/.....Uu3...x/....E3.....sCZu9bZ9GqD/.kFs2xD9dGN0dkpXm1....U
./EnAnID12../2UNaNaNaNa1.BnAnAnAnQzD......................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDdBFDZ5XeWxflsFraxFUvyYW98fI.g2pDe3Mzhk7SSwfUIDcJZ55NziiLmEb7bmmjvuGprlI2
FxXJ6dcpS91Az035CliDI8qDU.....Iv/.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UI73xDZ....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...kS....Z0...w.....F....8/...I1.....SFL0
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........Y/8.EM7Z2.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6W6W..KMV3KJ7mzfr9.UPQWU53FW6W6.U3K
MVJPVNita1.KMV3K79LTlhB.aZpiveeTW6W6.U3KMVJwy7W6W..KMV3KRxb6W60.MV3KMhvTW6W6.U3K
MVpzz7W6W..KMV3K...KMV3Kzz/s4bslyz1KMV3KxzJWJiwZ................................
E....Ek.l2k.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP................................4MU.
0.........kAnAnAng8I./.......W1k........A.A........wz........92k................
................................................................................
.....................Q.....3....3....2YEjVLHjFaA.MqPmp4.........................
.Q...................MaNaNaNa3.EOaNaNaNaVzHnAnAnAnAwz........UzD........Uz1.....
..AI.TxckpX0LjzD........F/QsuFVf53iwzMaNaNaNatyD........Uz1...................zD
................................/....E/...U1....fxqMcxpQp7bN......kN.IKOY/......
........................4MU/0...........E.2...............................EhfkIJ
JJJpzIv8AJJJJJxD..........2........wz...........pi0HJJJJJz1.....................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.YYFH/......
..........................U/4MU/4Mk.1Ak.0..........0./........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................…..SKH...........................}
{Titel: Bak'tunShift1~}


ID: 0442 - Twisted

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f....Ub5...GF...w....2....U.6AHmCJw5.1VjYn2toE4ELR4ptxjguzHRUJr3jrF1.vjjgLolt0wj
................................DrUHKSQRSz1........A.d6l/...............y.YaNa/E
...Uz6....kc3.../M.0/.....UA/..../....E3.....MA59ESEL9oD/.......0gGN1dkpXm1.Cfeu
//....kD12..4..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDH.pQF1TmBxHsqjznitHNzk3JJrb30RpDGgAevftgYxPhhRClfwp3zyvyRrqniopDGW1st1q6
NxHMFudEpFtKzaXuCT4NY2qDU.....o9u/............sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.................HLW2....................F....k1.
.....Sxckz1.......kze12../.U..6......M2...kL....m.Nz1o5..G.F....6/...s1.....SF5.
...U.0...wzlcisz/3IEzzzzz16.2c..zzSi............6QwRAgHzGzP.b9IIwpruz4.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../EU0.wzzz1...........c/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....6E.F2E.....I....k....kGix4Rn7HG4B3.rJaQ..........................U1C....6U.
06..0.....EaNaNaNaNyzMaNaNaNa7zDBnAnAnAnYz1.............................Ez1.....
.............U.k..........2........2./........zj........6.2.....................
.....................2.....3....8....ErPp/LOZZYFH/..............................
.sU1....0MU/4........sAnAnAnAnxjAnAnAnAnYzXaNaNaNaNtzeNaNaNaN4zDBnAnAnAnYzvAnAnA
nA1../........zD................................OaNaNaNaZzXaNaNaNaNmz0..........
.........…SKH....................}
{Titel: twisted}


ID: 0420 - rasta

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....E4...aC...ET...E.....o/7nxp.Xwz6l9909XR81EC4LrKV9Vi.werWxpgcoyzW.ZWzeYD9.E
................................Y2d.FonO6.2........Y./.........EOaNaNaNat.2...wD
...Uz6/...Uk2....Q.1/......D0...M5....E0.....wBB32VcYmlD/Q.mGb2ECfed/dkpXm1/...6
1/EnAnQD12..02UNaNaNaNYzz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDA4C1s3yQWv1MWLRdjyN2zKaELVg3qNlj1o6Lpx5oJwXReJ25rMi0zGAOb5N3KakDsgCVsflO
Gw9k2H1Ht9W2z8l6p4jbhWkDU..../YXB...3H........kD.M....sD..G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................mGb2Ek.....x/
.....Sxckz1.......kz.wzzz1.U..6.D....o1...EB....H/...c3....F....8/...Y1.....fN50
...U.uVW5yjjA4ozvSxzzrmMP.6.3c..zzSi............6EBqwnQahz1...........238.k5Tw/.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................E4NY/U6W6W6CWl5Tw/.rQnBrcP5Twl5.QnB
rQnRXcj5S.URG7ZRuGIM..../3G6/lAGysXD.sXDysXpAZ7M..ENHFHNO9ayu1..H/26H72RN04..IqI
oI4Esxl5T.U6W6W6..k5Twl5.ml5Twl5ZSXySs/M68ayu1kr................................
E....Ek2l2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN6wz...........9mqtvbOonz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................2....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.iRKA............
............5s..................zzzzzzzbtzXaNaNaNaN..DnAnAnAnwxD........Uz1.....
..crz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kL4x4PYZaPb31.........
...................................................sz...........................
.........................................................................
.....................…..SKH..............................}
{Titel: rasta}


ID: 0407 - carpenters work

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....33...gA...w....EU...EwM0REanQ4.hCqFKAk2w5EqyrhQDibK.wQYNhfhT.qz0IYxK342k/E
................................e88nWjhEP.2........Y./..........OaNaNaNat.2...wD
...Uz6...........M.1/.....kf1...21...2E3.....Ez7IlMqHykD/..8PetDoWY40dkpXm1...U.
/7EnAnYD12../2UNaNaNat/6.pAnAnAnAHyD........oz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnYDO/AHFTnjawHPC3KGDa86zmGWr9HNilljgcccxnvwTwvlekkavFe8zuHnPos7cOkD3i.Ckmmx
RwvIFsC2bICyy2KLT7XCTimjU.....2w9.............sD.6....sD..G./...................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTvypIuZhLqB..IZLqBxri/.........kemyyDJ....k1.
.....Sxckz1.......kzGwzzz1.U..6.K/...M2...EB....m.D/.I1..UEE....z....k3.....SFj/
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.os..zzSi..UzxPKkruzj6U0dRIRSkz1..........2k.8.UEv76.
.odIWOorVy9.kndRjg/xzA........../6U0.YnFP/..R8Zc4xRcza08YqFpt/zD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek.l2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
..........kNaNaNatLyz6nAnAnAf2/koAnAnAnFb.YNaNaNaNapz........./E................
................................................................................
.....................E.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1...1Ak.1Ak...............UzDnAnAnAnAXz1........sz.........yD........Uz1.....
...................................................................sz.........yD
........Uz1........sz...........6....E/...E/....TRaPV75PmE2.p74PZ/..............
.....................6..0E......qX0LD8QxgzXaNaNaNaNizcNaNaNaNavD........6.2.....
...../..........................................................................
........kz1...sNB/........................U/....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE....
......................k/.MU/4....ok.1Ak.0.kAnAnAnAX../.......UyDBnAnAnAnkz1.....
..E/.1.............................................................wz...........
..................…..SKH....................RQeeCC.......}
{Titel: the carpenters work}


ID: 0358

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....S3...fB...w....IA...El0OCkMAa2.LQGfBgZd78ELd0ijwgQ4yXhYMP4BDehzUh7nwcyXB.k
................................fI3D/8Fnvz1........Y./..........nAnAnAnA0/2...wD
...Uz6....ks0....M.1/......4/...u/...2E3.....INJu22e.nmD/..8PetD/fYB1dkpXm1....6
07....cD12..22UNaNaNat/6.pAnAnAnAHyD........oz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDezdVP43kAxnTMyQ8n3RpyYXu5rssxihDdLrnVgbYKvH9aW2Wyq9HzW4kzO1Y0Zjj5BePWkP6
Pv1gr6ZkboIyykCs5v4fxmojU.....YlC.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTvypIuZhLqB..IZLqBxri/.........kemyyDE....k1.
.....Sxckz1.......kz.IXKp/.U..6.M0...o1...EB....Q/...k2...EE....y.....3.....SFz0
...U.WHOZKnXZJYKiAKGp/oPJ06.oE/.uOgz...Fbf24LNvj6sAueCNb..2...........k.8.UEv76.
.odIWOorVy9.H0/bvOovz0...........6U0.YnFP/..H0/bvOonzultPnvka6zj..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
.................k60.lAnAnAn21/kOaNaNaN9Z.oAnAnAnAnoz........./E................
................................................................................
.....................M.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46...AnAnAnAHU/EnAnAnAnArzfNaNaNaNawzCnAnAnAnAvjDJQtivivSzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................I....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP0/..............
............5.U/4M....E11Ak.16..aNaNaNaN6.2........sz.........zD................
........................................................kz1.....................
................................oldeus....U.....I....c....EHZtqNZ7rA.gKOo..IjR5.
..........................U/4MU/4M........kAnAnAnAnwz.........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........Uz9.........…..SKH...............................}
{Titel: trenton steve pong series~4}


ID: 0351 - strawberys and cream

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....E4....D...ET...I....UUGpqN9..wzOgGwsFvBe1Et6f2Z5spvynZEgcylpT2z0lZC55ypLyj
................................gK0XxFLnb.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...kw/....Mk1/......T2...65...2E......gXx7ODUWpjD/.U0RC4EMZZX1dkpXm1....Q
//EnAnQD12..32UaNaNaNat0./................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDoSrC6F2i1qPgh9/x.8K9zEp.HvpPGUZjlqi2o1cMhwPWkxJpSqLqvs7xL1qPGUZDFBkoSxa2
MtHboTBMj7/KyQGtP4DUWpmDU.....2gT.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4El.....x/
.....Sxckz1.....2.kz9wzzz1.U.A9.k1...s2...UA....m.x.6c3..U.9....l....6Kn..k4w3D0
HA1U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..os..zzSi...8YqFpt/zD66HNL1YPWz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........NEW0.EmPT1...u68Yrpuz2J3VqZrgjzD..........E.lc..
uUXA..EWD7yHGpzD.0..........meZpwzPpzKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU2V2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EaNaNaNaVvz...........nAnAnAn4kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNK.EOaNaNaNaH.2........2./.........E................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........sz.........zD................
...wz...........................................................................
...............…SKH..........................}
{Titel: strawberys and cream}


ID: 0346

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....33...gA...ET...IE...Upl0DacJp7.5xkNLeewBAERHdNn.H2d.g6y8HHXqc5zivb/uAz/E0k
................................XgoELGG80.2........Y./.........EOaNaNaNa/.2...wD
...Uz6/.....1....sD0/.....Em1...02....E0.....kzsqM0LnSmD/.U0RC4E/fqV1dkpXm1.mIJ9
//UaNaVD12..02kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDVSnQ1YrnTq1Pgb17QBvFz4EWxYNMeBbDsjK6kO6NuvfuoQsSORqQyQAIlkpfjSoD2WT9Sxuf
5x9VJ1ETLvO7ymoMbreVYdjjU.....Iaa.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EP.....x/
.....Sxckz1.....K.kz.wzzz1.U..6......62...EB.........M0....A....c....Eyx..kbLJre
xw.U.08cUyDcU0uzzzzzz1......Gaqzzzzz............6odIWOorVz9..itfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2.....z1.cU08cih...wD.U08cU862..kz..8c
U0Oqbwzzz1.cU08cAmmzzzD.U08cUadAzzzz..8cU0OSzwzzz1.cU08cnXrz....U08cUS8Tz1....8c
U0ukzxD....cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2.2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAnAwz........UxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................E.....3....8....oINiRKNmZYFH/5PpB5.r/......................
.....MU/4............oAnAnAnAfzD........2.2........wz.........yD................
........................Uz1........sz.........yD........Uz1........sz0..........
................................/....E/.........T73QjRrATF1N.U5.Z/..............
........................................6.2........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I.........kLG/rPrBnLoE4.gdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
..............................DG……SKH..................}
{Titel: main paras~}


ID: 0306

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f......1....7...w....2A...ko9cExYCc/.vxsjvwiOL/Ejeoez/i21zHtFgQX3qX../TifIT4/O.k
................................JPv5CFa9d02........Y./..........OaNaNaNac.2...wD
...Uz6.....x..../Q.1/.....Ey3...E2....E3.....2BRuyKvincD/Q.........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12..12.AvSm19I5tz0..........nAnAnAnAnz9........2./U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDHw9DPb1p0uniEZMFzw0cyYzsx0HOuydDaW3NlnRYauvgaEnIHAoUy6zgwfT5AmaDkxJ0AE2P
ktfQWraF0bubyq26r5Dg01eDU.....Igi...ZD/.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................v....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1kY..6......61.........U0...s/....F....6/...63.....SFL1
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.02nzzrhe...pMnDnNqzD6IqGv18Upz9...........U.92UQgk0.
.IqGv18U3.2.R8Zc4xRkz...........IQUHszzzz1../l8rEBlkzslQwBlOz6.E.IEU/gsU4.Q.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E6./0AE.W6k.....I....Y....EE0x4SKBpLdBKNi71...........................k/........
0..........hb9HB7sG../........yDYOHQmxvEoz1...................zD........Uz1.....
................................................................................
.....................A.....3....7....2YEjVbJHxJOXJaPl...........................
..........U.4........2G2H7GWSVyDaNaNaNaNez9.......k../..................kz1.....
...sz...........................................................................
................................3....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................M.YaNaNaNaHwz0.......n.E................
................................................................................
............................................}
{Titel: x1~rosemarie challange SKH}


ID: 0305 - iron_heaven_mobius2

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f......1..Uj4...ET...2A...Ud.HehRaz5.DqGzODdSy/kFs2/kVwt2yXUo/f0QtG0z6Bh5JZ6tz/k
................................xwNJ9JqSy02........Y.N2........E.......UF/2...wD
...Uz6/...kl.....g.1/....2U41...V2...2E0.....MXiKqbraTbD/g.4ulpDdkxz1dkpXm1.OaNa
zI....cD12..02U0LD8QxcU..dzzzzzzNa3DOaNaNaNa7.2...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDPLUKC8zLItXogxCOaX9KyooPv1u4e5cDU71Fab9rxtHJS5.ceZJRymUr5Y12/6WjzilyqVMj
ot1NEm4gJWHTyU.gxXW/pzZjU.....IwA...gQ........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Up3D0EZ.....x/
.....Sxckz1.....z/kz.wzzz1kS.o4.Y....61...kA....50...A1....6..../....M11..EBNJ52
rV5U.S4bGzDM6/nzCU/7z1F4c...Gs..ZPAa..UrOA.Km.yD6wXl59h0hz9...........U.8.kL7p1.
..Dbqxm4Iz9.np0CG3Aoz6..........N3V0.6oKp/..R8Zc4xRczu/Fbf24LNvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..Afl/1.y3q/ya9Vj/r9..1Ak.9S7zGwg.Udn
5Vzjswvk41kaqaPiPeYk39A.sLM5sbwI29gj.UTVRUTBRFQhz0.y3q/ycNqkuKA.sLM5s9xP/Paj.UTV
Ruz/tNAln0.y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....I.3l2.2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EzzzzzzzrwzIaNaNaNapwD5aNaNaNSkz1.....................................
................................................................................
.....................A...../....1....2IPVdLOiR460x4S.I4.........................
.Qk0.................IaNaNaNKa.EBnAnAnAnQzvAnAnAngv3./..................kz1.....
................................................................................
................................0....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....ExqR............
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
..........................................................kAnAnAnAnvzgNaNaNaN4yD
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................zz...........................
................................................................................
............................DsyneGrafix..............2.....3....A....wJHj7KOpB5J
kV5.Z75.......................................................zj........kz1.....
...wz0........................................................................zD
................................................................}
{Titel: dec26-iron_heaven_mobius2~SKH TWEAK}


ID: 0275 - Im a fun guy

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...w....2.....0FpeqU8t5.Lizvz181b5ErBEDJpHy9.2m8o0GgPG4.P8AMfkyJdzD
................................Kmj1p7TqOz1........Y./..........BnAnAnAHs.2...wD
...Uz6....Exr/../Q.1/....2kR6...c5...2E9......IHoxoLAcpD/QEjAetDnee70pAnAr1.....
z6EnAnQD12..02kAnAnAnAn1.NaNaNaNaJ.EBnAnAnAnQz9...........U0.cNaNu1...sD...../..
.zHnAnQDXLdEa7Jc.xf.ka.qDwv8zEj.RSMNnbrDYI6GVfU9Yx1lFzAR5D.SzofYVjlN/UfDaEIv9E9v
rxPUJAerif/Nz6HCqTdn26ojU.....Y.q1..H44.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EmZjwDm....k1.
.....Ksulz1.........I2iu6X7d....40...E5...UG....K/.y2U8..U.A....H/...cqm..UG.pT7
5dZnt7YL8eolci6c0tZWJRAe906.2YlzzzSi...Fbf24LNyD6oRaqWXXzzH..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........g............6.......E.2c..
Zzzz............5....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ehx/cU08.U08c.ZoDU08c..8c
U0YcT/8cU0.cU08EKs5cU08../2E.laTU08c..2E./Iky/8cU0.E./2EJw5cU08../2E.dqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....2..F2E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4...........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.EBnAnAnAFxz0........yDAnAnAnAnyz1......QxM.1......YR0E.......BV.wMaNaN
aNKkzAnAnAnAn..kcNaNaNah7.gaNaNaNaF3./.......I0E...................uz...........
........Y.2...SKH..........}
{Titel: platinum surf B~1st}


ID: 0272 - creations from the elves of hyperspace

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....61...H5...ET........kZhysP2gRwzQ0yRxz7FF1EVe6eayrAf.gXHqwNgqPXzQkDXMU/BDzD
................................901ct1UTy.2........Y./.........E........2/2...wD
...Uz6/...kR2....M.1/.....kR7...p5....E0.....6FxrIh7kPjD/..mGb2ECfe7/dkpXm1/...U
./EnAnQD12..02UNaNaNaNYzz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDZolM66d/Uu1qhdXfD.j3zSfpwp3UQSbj/3fBitFaKwXrq/JfE0dby2qgDYhJqxiDe3F2fUTR
jv9YJVXX6wdVyOTkDFZANOlDU..../o33/............kD.M....sD..G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zAR7G..................................mGb2Eq.....x/
.....Ksulz1.......kzO.Ak.1.U..6......Y1...UH....w0.06Y0..UUD....0/....1....Ujlr.
...U.yoPxJ1U./Y9....cMSrJ1.6UAqzmN5S...wQOr9PEzD6gySnbinOzH...........k2XxzYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6.3.YnFP/..fjrwdvgqz60Fbf24LNyD..........E.0c..
Zzzz..ktPnvka6zj.0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...YxC3deeWhDyLaIJJeSZYQwyrcPSNb................................
E....Ek2l2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN6wz...........9mqtvbOonz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................2....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.iRKA............
............5s..................nAnAnAnosznAnAnAnAnszAnAnAnAnwxD........Uz1.....
..crz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kL4x4PYZaPb31.........
...................................................sz...........................
............................VegaSOL.............................................
........................................................}
{Titel: creations from the elves of hyperspace}


ID: 0264 - thinigimabob

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...w....2....UeafLdv/q7.1.GFOlOPL0k/uRVZGE.X.gyCKGF6r81.1.GFOlOPL0k
................................sM0wM0Fe4.2........Y./..........nAnAnAnAY.2...wD
...Uz6....EE..../M.1/...........a/....E3.....o66StAeRvoD/.......Nee70dkpXm1....k
z.EnAnQD12../2......................aNaNaNa/0.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDshcgDtNrCx9FykCebKNlyUbTSTMbuffDgQu6VmlBIuvIsTXhp.iEzGnzDF5sfVoDXk.daswI
7vXDu/y0Lj4GzMzuGyEAU9oDU.....Id0.............sD.6....sD.2G.....................
.............oAnAt1...sD....zAR7G.......................................9....k1.
.....Ksulz1.......UO..szz1.A.g5.m....I/...E5....S....I9...UG....4/...ca1....SF5V
...U.ydelyjeYFnzTeOg.AvIf.66HY1.zzzz...osMgdlHzj6A72QifFDz9...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
Zzzz............o0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2LMl/.mdGe7zzFMxB8.gvxloszDUWeR.Eub
TZHzTFOWU/E/4Mk6QsbdI85.Buk/a.bT9Cta.QAZ9O0lyRrMz/UndCe7MwLWgp6.QWbQakqTh/uT.U9T
lN0kzp7RE0Ek.zf7..kXbqKJGm0hQ8MdNYZij33v5mKjalsU................................
E....6E.F2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz0........xDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
....................../...U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0........................../E........Y.A........../..........................
.........................SKH.......................................................
................................}
{Titel: thinigimabob}


ID: 0248

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k....s/...w....2A...ky2eCngtU..fadtlYJl..kQWm9IhEKkwHEayAU5K1xzUsUnfbKC6.k
................................sOHfgyHMu12........Y./..........nAnAnAnAP.2...wD
...Uz6.....N.....M.1/......c0...83...2E3.....M3NZ8ZLSiZD/..........m.dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2UaNaNaNa83.PaNaNaNaNxj........Mz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDy7CHDAmaPt19i0G7Zq10yK/kWRU5sNTjco6LaGxwsrP2igfteQTJyqg.Fhqrw0ZDYe2YW41c
5s9A5JAFZa9IyawpicQJrLZjU.....oDA.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................V....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.z/...c/....A.........s7....E....z.....3.....SFj0
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.0gE.z16............U6sTza3whyz9...........k2F/kFLN7.
.Eot8VlJqy9.0PJWp1Puz............6k7.YnFP/..np0CG3Aszs/pMnDnNqyj..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2k.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
..........UaNaNaNaNyz........U.kOaNaNaNzX.2........wz........./E................
................................................................................
.....................M.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46............/E...................qzCnAnAnAnAvjDJQtivivSzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................4....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........mAnAnAn2zz1........szEnAnAnAn8zD.......cn.2.....
...3./.......E/E................................................................
...............................Soldeus....E.....I....g....kIdJaQkZaPnhKOo..IjR5.
............................Ak.1Ak.1..............ksz.........zD........kz1.....
...wz.........zD................................................................
........Uz9.............................................}
{Titel: tweak challange from trenton~.1}


ID: 0184 - flock1-Tweek

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....61...ET...2Q...Uthq/pPlm6.RQ7acIyWK0EuO5sQh4ygyXZyCokbnV1.PUWj0JmhC0E
................................D6N7SjLul.2........Y.FD4.......E........kz1...wD
...Uz6/...EC.....ck1/....../2...63...2E......E.TTbk84CmD/.U0RC4E3dW5.dkpXm1.jlll
x.EnAnQD12../2........4zzAnAnAnAnQwjOaNaNaNa0z1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kD31j.afLDMvv.BcckaBk6zwNROamYw3kDboKlhadcJvHWg.R8DAK.zyttbVWd3AmD7mKbVSqT
XwXD5eJlFM5rywFA0FwFMxgjU.....In1.............kD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EX.....x/
.....Ksulz1.....yzzzGwzzzHES.Y5.K/...M2...kC....m..06c3..UU5....R....cqz...YhNjc
...gVV1KEyzlciszsU3YzTAe90..os..zzSi..UkKZMxkayD6IsffaWeYzH..........2G/8..uJS/.
.A72QifFDz9.3yuedc8tz4........../MX0..27F...Rbdhssszzm0alwF.HWwD/.........E/rwWz
aNX4..UQY33dehzj.MdpQXkYsz1.CcJCiHAtzIU/C..Ak.1..YrWBAJbizf16.PmIiysz.EGbnDXImxj
3IG4..1Ak...scxkINXjz..mk4pEKVzD.k9kicL4bz9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.UKNgZKMo3KMic4Qb/.Qb/..........
E....AU2V2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAnsvz........svD.......6kz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........gNaNaNatmzDaNaNaNahd.2BnAnAnAe2.NaNaNaNaVzD.......Eb.A.....
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........sz.........zD................
................................................................................
............................................}
{Titel: flock1~TWEEK~}


ID: 0164

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....61...o5...w....2....Uz3dpDNvYxzi68pXKGsa0EkAI8kNZJlx1qKYHKRKg..f946xZAjuyj
................................FfGqVP2KV.2........Y./.........E........i.2...wD
...Uz6/..........o.1/.....kvB...m0.....3.....wYsnzcbdElD/o.........m0dkpXm1.....
Z.EnAnQD12..2..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD.Nrz1hN8ow10qjQmyMYdycVh/zgcSTcDV52DB/D2DunuSySXUVZyy0j2DG7MMEnjE3qCX1bh
Zuv/7YcrRV/BzsX0S2dTMdjjU....028L/..LY1...UaNalD.M....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................G....k1.
.....Ksulz1.....0zzz.wzzz1kg.66.Y/...20.........E1...sE...k2....I....cK...EiJFD8
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No..71E/.zzzz..Unxli/bAsj6Yw9Qpf7fz9.lq9xTTHvz0k.C.kXWF1.
.odIWOor/z9.R8Zc4xRcz0..........UA.5.wzzz1..R8Zc4xRczsV0EWsLYK.k..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFHXMlzwa5.cxo7c/6Evqxz.g5P
DhbYZt6Ul/kF.VnFFcrz9T7.B3W3BhZTzXPZ.oI6KoYly/uBZ.EHVMFHNw5crI0.B3W3BRsTUSH7.oI6
KooZz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek.l2U.....I....c....kEVt4Rj7LG4B3.iR4...............................U/4MU/
4M........UaNaNaNao/.pAnAnAng8zDBnAnAnAflz1.......kwz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................6.....3....8....YoMjBLMcJ4NmxaP7NoI........................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNSzD........6.obkE9TJJJpz0........zDIMcZjeee0.2.....
........................kz1...............................2........wz...........
................................4....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/................6.2........wz...........x1XEsFPQAz1.....
...................................................................0./..........
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgVZA....
..........................................UaNaNaNaNiz...................kzndzKlW
8wP/./..........................................................................
.......................DsyneGrafix......................}
{Titel: rickys in lieu of circles tweek me change 1 formular~5th}


ID: 0152

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....61...o5...w....2....EwTEzXw5XxzqJvVvDtva0EJNMGljnBlx13FhJHFFh..j5nv/Esptyj
................................FfGqVP2KV.2........Y./.........EBnAnAnAn..2...wD
...Uz6/..........k.1/.....k9D...o0.....3.....wYsnzcbdElD/..........m/dkpXm1.....
Z.EnAnQD12..2..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDMrhGE0N8owHbKM2jcZCYywvWkPPEVRfDODpYWtyKhu11VhfBJGg8zosf719mcsmjZn04SGcf
muPV96tmJXW9zIOw2Y5T2fmDU....0YgB0........UaNalD.M....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................G....k1.
.....Ksulz1.....uyzz.wzzz1Eb..6.Y/...k...............sE...Uzzzzz6....cK...EiJFDB
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No..612G.zzzz...........U6s41pmERrz9...........kBE2.U.yD.
.odIWOorVy1..u68Yrpuz...........V2U0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..wcZd0kE23JHXM/cha7.Brxoc/6Ey4Lb..ek
.jbYZBeax/ExjDzFFcbXgK9.CVqNBhZT8NJj.6fimqYlyx9bh/Ec/FLHNw5iHd9.9lcXBRsTORsf.kIR
mpoZztYj3/EWz8OH...atSIJzzFeQyOdyzXPmBqdxzJTsBtU................................
E....Ek.l2U.....I....c....kEVt4Rj7LG4B3.iR4...............................U/4MU/
4M.................0./........zD........kz1........wz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................6.....3....8....YoMjBLMcJ4NmxaP7NoI........................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNSzD........6.obkE9TJJJpz0........zDIMcZjeee0.2.....
........................kz1...............................2........wz...........
................................4....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/................6.2........wz...........x1XEsFPQAz1.....
...................................................................0./..........
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgVZA....
..........................................UaNaNaNaNiz...................kzndzKlW
8wP/./..........................................................................
.......................DsyneGrafix......................}
{Titel: rickys in lieu of circles tweek me change 1 formular 3rd}


ID: 0065 - Ripple

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...w....2....kqkRtPECmyzW3oF.bChm2ELOgxiHqtNwPIAM.D97euzYKWjDfxSyyj
................................UBMTCw1bK.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....UZ..../M.0/.....kP0...8.....E3.....wAN9668jvnD/.......aeed0dkpXm1.5JJJ
./EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDiMlQzVmvyw1..........4B0ZaxLLZajUZe.4UoIUtnhA3u.cXuBzMMwscKehDnDcRZeE3RM
XtnraHyOdqyAzOOBZ4.ucSnDU.....IcC.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAR7G......................................./....k1.
.....Ksulz1.......kzIwzzz1kV.s6.V/...A4...E6....m.6l8Q2..U.F....6/...I1.....SFDG
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nAqzzzzz...8YqFpt/zD6s41pmERrz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz8........../EU0.wzzz1...........g/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E6...6..F2U.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E...........ED./.......81E........p.A..........cNaNaNaNawDOaNaNaNa7z1.....
...sz...................................................kz1...................zD
.....................E.....3....9....oINiRKNmVISkJaQ............................
.............6.......oAnAnAnAe3E.......UK/2.......kD./........yD.......Ex.2.....
..UD./..........b210gmVKIzXyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD........kz1.....................
................................}
{Titel: RIPPLE}


ID: 0020 - Wired Hole

Mandlebulb 3D parameters by Steven Harry
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...w....2....E2.6KsQPauzazYq3NyeD2E9HyFHCQGMxv9Obh8pi7wzQUOVS7pzbtj
................................QOiFoyC/I.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....UMZ.../M.0/......n....Q/....E3.....cKhhsm1s3lD/......./fe71dkpXm1.PKJp
./....kD12..4..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDODCnG3nR/xXnj7WtzKTtymhW3Xey8Sejlz6FRW.P1vnBjlJIWGO3zQ/Vtbx103oDZYTrXWsR
Zvf3e/tBv2IEz4R4Eh9baKlDU.....oha.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................A....k1.
.....Ksulz1.....6yzz.wzzz1.U..6.W....A4...EB.........c3...UK....I/...I2...kF7Fr0
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.nc..zzSi............6wyBIC4OWz1..........Ik.AwDUz1..
.o04TO6Snz9.N508TQbyz..Ca6e1Z2/k/EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c7dW0UpObB.WN5UaB9.zBrZ7BKT6JLK.61H
w.YGzlLW4/kKWxnTlzLdzR5.xKvg.ozTwqpg.Mm4Z.EzzFKIw/.Y5i7.xzrRii6.EFLL.ozTIetd.sjz
y1EzztcNO0ETl36.....0F.I58X2dcENwc4.W.ELL4r3w3kj................................
E6...6..F2E.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.rJaQ..............................U/4M..
..........kAnAnAnAn0.dNaNaNaNSzDaNaNaNaNizHnAnAnAnAnz........01k.......EV.2.....
...uz...........................................................................
.....................2..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.........................
8............................k/EaNaNaNaNSz9.....................................
................................................................................
................................}
{Titel: wired hole}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs