A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Ricky Jarnagin

[ aka DsyneGrafix ]

I am a Native Texan but have lived in many states of the southern U.S. I currently reside in San Antonio, Texas with my wife of 34 years and two sons.

I have six stepchildren, twelve grandchildren and four great grandchildren.

I discovered Fractal three years ago and created my very first fractal image using Mandelbulb 3D on Jan. 11, 2011. Since then I have created thousands of Fractal images and yet I still feel like I am just a rookie.

Here are links to some of the sites where I display my art on a frequent basis!
Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin

ID: 1174 - Burdensome Stone

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1....7...w.....A....Hm98rzy92.fP0wWK2ay5EZQX6aDBHkzf7AHXabNWwzkgds3/qQ7.k
................................TTAvZEwYzz1........A.ZM........E........y.2...wD
...Uz6/....B8.../Q.1/.....Eph...O/...2kb.....kqmZDKIp7nD/QUI7hIE251b/dkpXm1....U
zEkX0LDD12../2k8pUiKJ2htzYS3dbuimIzDhMsHEWfIrz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDvYxivb4WGx1UXlFOJpyLzQUZkJXokFij1H4LDaPmqwXfHZK0b/E8zmJtBtkWf6qD.XMmjDYO
TxH3ex7NaGYIz4SHpDLpvbnjU.....2rz4..8d0.......kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........EiwbNEG....k1.
.....Ksulz1.....k.kz..6U.0kV.66......M2...E6....m....c3...UD....0/...g3....UJnb0
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........F6U0.wDjt/..zMwlGfEzzsVdHkZgHD.E.g3b33lfazH.0c..
Zzzz............G/...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08ciJaMplKMZtWOkR4.................
E6...E..lAU.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI.........................6E./2E./2U/
4MU.02E.0..........7.ZNaNaNaNawD..........kDnAnAngPyz.........zD........kz1.....
........................................................kz1...................zD
.....................2.....3....4....w3IgJrQHZaP//5Q.61.........................
06E./2E.0.U/4.................zD..........2...................zD........kz1.....
..............zD........6.2.....................OaNaNaNatyXaNaNaNaNiz.........zj
................................/....E/....0....TFZQVtqQg34RZB2BY/..............
................................zzzzzzzzDz1..........2.......kzD................
................OaNaNaNatz1.....................................................
.........................................../....I.........UEZtKNnZqAExqRm.......
......................k/C....6..Ak.1.................................IKnB52.....
...wz...........................................................................
....................DsyneGrafix....................................}
{Titel: Burdensome Stone}


ID: 1151 - Creepy Corridor

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w...U40...ET...2A...UmSzRlEw44.JrGfT6hWh5EF0UDKmxGC.YANex57Lw4.XGbSHn19E0E
................................Qy86CVs.iz1........Y.d8........E.......kG/2...wD
...Uz6/....9..../w.1/...........D2...2k/.....E8FnRLRfBqD/wU0RC4EzIX.1dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2EnAnAnAnw0.BnAnAnAnAvDOaNaNaNadz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDintql8eOlxnIEikNxqGMz2GzZQx3rujjhQ/fiCZs0xPdobtmSx0Jzso941oTO8rDhz8/7gBV
UxnCqHXoyh8QzyFsd9YQ5NpDU....6Y.4...bH........sD.6....sD.6G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4ER.....x/
.....Ksulz1.....Ozzzf..U.5UT.k1.6/...s0...kU....l..06U0..UUE....6/...I14...UdF5I
...U.W1KE0slci6EsU3Y.QAe90..2MozzzSi...Fbf24LNzD6cugGWxSwz9..........Ek.l2kXWF1.
.Ysnjve/M.2.A3lyGqW4.B.WQcfoB0/E3I13.wqN51../0biMaOyzgVsP8OPAXzD.czYfTLkRzH/pElz
5TtN...LVxTtT1yD.yXjDUIN0.2.WRvgcbtszKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...8cU0.k.1AEFr5cU08..1Ak.hcTU08c..2E
./Ifz/8cU0.E./2Epz5cU08../2E.RzTU08c..2E./oxz/8cU0.E./2Etz5cU08../2E.hzTU08c..2E
./Izz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.Ek6l2E1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaNOuz........UyjbNaNaNaNWz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.r/......................
.....MU/4MU/4........oAnAnAnAHyD........kz1.....................................
........................................................Uz1........sz0..........
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................6.2........../.........E........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31.
.....................U...............................dNaNaNaNavD........Uz1.....
...sz.........yD.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
..............................DsyneGrafix..........................}
{Titel: Creepy Corridor}


ID: 1009

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...z2...M.....A...kHukBV5PF4.bCfhXSVTHxDoF7nj/rD6.QhPlahqNn2.Hlw4wvcVM/k
................................6gf/PD/nI.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....Q.....M.1/......aG...e0....E......wSsX4Fd4kmD/.........EM0dkpXm1....U
z.kX0LDD12..0.............................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDNIzXdQj7LwnEKj5owgbEzE5iF0KSSHojCRns18Rl9xPfOZbKAlP5zMNp6GtAd5jj6Wv8FB5A
Hw1c1I7L.o9FzM7unFwjm8oDU..../Yo0/............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................L....U/.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1ES..6.h....60...k9....y....Q/..../....r....E4.....fG52
.....2qRyxDMm/sz176ZzLqVe/6./c..zjif..klrlkCx9xD6cugGWxSgz1...........E.8..GmA/.
.gySnbiney1.fjrwdvguz0........../2U0.wzzz1...........s/...................E./c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................YahW.klw9BzT4ms1f1.OvPMObREnKsP.6tU
h7tuOdPeX/.k.1AkILqzz1D..1Ak.LrOzzDw..Ak.1Qxj/Ak.1.k.1AkoEbZSC6..1Ak.D5SKutU..Ak
.1gduNdb10.k.1Ak..EOq8mXeems1fXjIJ3p2mYZsz5p2mYZ................................
E....Ek.l2U3....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5...........................k/..U.....
..........UAnAnAnAH../........yD........kz1...................zD........szH5OFqC
TzItz........U.E................................................................
.....................6.....3....2....wZQZBKOk7rPX34PNBXM........................
KM/..................2LD8QxckJyDlpX0LD8Qdz1........wz.........zD................
................................................................................
................................G....E/...E/....FJLMY7LMoB1F.61.................
........................................kz1........../.........k................
...wz...................Uz1.............................kz1.....................
.........................................../....I....I....kLHZaPN/..............
.....................6E./2E........................wz...................kz1.....
...wz...........................................................................
..................DsyneGrafix......................................}
{Titel: Weird Cavern}


ID: 0924 - Eroded Columns

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...61...2A..../tE3.8hzqzeFHFHMAi.2ERB6WXXXtEzHvfkVtyx26.h1vyKHV.ixj
................................PzffUuBg.02........Y./.........E........I/2...wD
...Uz6/...k6/....s.1/.....kie...M0...2E0.....s2Skwprp3gD/.k0T5LDO.2b/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2UaNaNaNaNez...........BnAnAnAnC.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD/4IDQVcPMv1Q0GcrkADqy23T6zaVvsajaPx4V9wrBvfP.2AwhW9nyU.qarwvPkhj1O5Zlm4z
HvPE/2i6TFwoysyGOZp6sGhDU.....Y6L/.......2....kD.2....sD2.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........k0T5LDH....UA.
.....Ksulz1.......kz0wzzz1kY.65......Q2...EF....m..06c3..UUB....8/...MHB....fN52
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/66nc..zzSi...UCW0tRhyj6Eot8VlJqyH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1/dA8E5ExwzC........../6U0.wzzz1...........w1...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E....6E.F2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UAnAnAnAH..VaNaNaNatyDKaNaNaNa4.2.....................................
................................................................................
.....................6....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................ENaNaNaN4S.wNaNaNaNa2./........zD................
..............Rick Eskridge./ DsyneGrafix.................................................................
................................}
{Titel: Eroded Columns}


ID: 0909 - Dulvarian Security Drone

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....Y/...UA...2A....mQocZ15D5.DFfXp8NtQ.kDcG0NIldwznlXStnQJ7zz.OYE.5dYm/k
................................IqVMb.xk5/2........Y./.........E........L/2...wD
...Uz6/...U4.....M.1/.....E5Z...T2...2E0.....QvNB6EPipkD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.U0LD8D12../2.........../.........E........wz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDV9mBh4yLFwXcDV428tI2zeWm3OPcybfDzHyPi.N.pvfqcQAjj7iwymlL/.OnwRlDyJL5ZbeT
Ew9M5WmD8b92zeHhTfLBnkjjU.....IDG.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4ER.....m.
.....Ksulz1.......kzoM38K.UO.A1.H1...E1...k4....q0xVBI2.EKE5....e....c34...UiN5I
...U.08cUO3cU08CNubMKAZBQ...oc..QOOe............6....................6k.8.kRD3H1
.gySnbiney9.XhzrBmG..5...........AW0.oaHq...2RiGMQZhzulYEkti4xyj.gM3ZaYq1z96Yc..
1GNd..EVjiO8eGyj.8HNL1YPWz9..........kF68szdNJ0..ApKQUUTuz18kRdIp0byz..kKTKW1q/k
.QV0.I8Om.............UPAI91pRxj.ctwMy5pQ.A...8cU0.cU08cUmUMW74.U08cUeL4U08c..8c
U0eBfgoG9/.cU08c.WXfiu8.U08cU0eFMV3K..8cU08kEtefi0.cU08cDxpJLR3.U08cUCTPrSvh..8c
U0OIxRqNb/.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU2V2k4....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........3iSIsuF/wz0..........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................E....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.........................U.E.......km/2........0./........zD................
................................................................................
................................E4...E/...E/..../7oPsNJMmZrIX34PZ/..............
............5.............................YaNaNaNaNiz..........E................
...wz...........................................................................
..............DsyneGrafix..............................}
{Titel: Dulvarian Security Drone}


ID: 0903 - Symphonic Context Revisted

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...61....A....6gzG20JxqzShTTyD5vO/Ea0AcH8kPUzXRhl7K0Tv5.he34qs/NMxj
................................jVmTldD23/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....7.....s.1/.....k/V...z.....E0.....UOQTGTmN0lD/.k0T5LD...B0xa21k1....U
zYU0LD8D12../2UNaNaNaNapz...........BnAnAnAnC.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDtsgNY.eFNwnkY2UwE5c/ziYTo18NtPXjRDZa5.nAVvnclocBZpowyoW4NomecglDAFzSOxu3
4wfRfC9JPyA4zWmrqn5eVIjDU.....IB5.............kD.2....sD2.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........k0T5LD5....UA.
.....Ksulz1.....4.kz.IX9c..U.s0.h....k2...kb....Q/...M0...U7....7/...c17....SN5Y
..EKiwoPxJHEGdZ9JfwjcMSrJ9A.Gc..mN5S..UPAI91pRxj6odIWOorVy1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD............mc..
Qw/6...Fbf24LNyD.C72QifFjz9.VZPxp0FszEnA8Yj9Wg/..IYOt77cK.A8s8ea00e3./kPLyRqkSlj
oAX0tvW6P...DAF3F0e3.1Uy2KVVUO/E.Mgu.wrzMw1..c6Uc/UBkMXBZtUWhl2.Z/aJZxE5gK8X.g2I
E/Zne6sQL/kIFVoIu1oW846.ZJKOdNTHvV4E.k/6M.GlRRsUu/.NZdaOXXKX7S6.nAHAnsDQ5uLO.Uqk
rWgKu3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b.kKOZtKAs2a9e/rN.sWOkR4.........
E....AU.V2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UMaNaNaN4/./........yDyzzzzzzz7.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....4....oIMiFKS1xKRnZaP..kM........................
........4MU/4................./E........k.2........wz........M.E..........2.....
................................................................................
................................7....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................E.2........7.fAnAnAnA9/E........kz1.....
................................................................................
............DsyneGrafix................................}
{Titel: Symphonic Context Revisted}
Symphonic Context Revisted

Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...61....A....6gzG20JxqzShTTyD5vO/Ea0AcH8kPUzXRhl7K0Tv5.he34qs/NMxj
................................jVmTldD23/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....7.....s.1/.....k/V...z.....E0.....UOQTGTmN0lD/.k0T5LD...B0xa21k1....U
zYU0LD8D12../2UNaNaNaNapz...........BnAnAnAnC.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDtsgNY.eFNwnkY2UwE5c/ziYTo18NtPXjRDZa5.nAVvnclocBZpowyoW4NomecglDAFzSOxu3
4wfRfC9JPyA4zWmrqn5eVIjDU.....IB5.............kD.2....sD2.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........k0T5LD5....UA.
.....Ksulz1.....4.kz.IX9c..U.s0.h....k2...kb....Q/...M0...U7....7/...c17....SN5Y
..EKiwoPxJHEGdZ9JfwjcMSrJ9A.Gc..mN5S..UPAI91pRxj6odIWOorVy1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD............mc..
Qw/6...Fbf24LNyD.C72QifFjz9.VZPxp0FszEnA8Yj9Wg/..IYOt77cK.A8s8ea00e3./kPLyRqkSlj
oAX0tvW6P...DAF3F0e3.1Uy2KVVUO/E.Mgu.wrzMw1..c6Uc/UBkMXBZtUWhl2.Z/aJZxE5gK8X.g2I
E/Zne6sQL/kIFVoIu1oW846.ZJKOdNTHvV4E.k/6M.GlRRsUu/.NZdaOXXKX7S6.nAHAnsDQ5uLO.Uqk
rWgKu3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b.kKOZtKAs2a9e/rN.sWOkR4.........
E....AU.V2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UMaNaNaN4/./........yDyzzzzzzz7.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....4....oIMiFKS1xKRnZaP..kM........................
........4MU/4................./E........k.2........wz........M.E..........2.....
................................................................................
................................7....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................E.2........7.fAnAnAnA9/E........kz1.....
................................................................................
............DsyneGrafix................................}
{Titel: Symphonic Context Revisted}


ID: 0886 - Cutaway Valve

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv16{
M....cQ0...E4...w....2A....Vr0J7Wa/6.XDYSJviAz/Exweh.7i.2yHVsK.zcxKLzmPjXPL2/.xj
........................................U.2........Y./..........................
................/M.1/....6UP1...H/....E2.....wGhhxt0djlD/..........c./...wX.OaNa
z.....cD....12......................IsuFVf53..A.......................sD...../..
.w1...sDv98fVPxHqyn7/iKgH1yvzmqNyKERITlDeNM9c9iBOwvbE0auWPX4zC2bVezzzzyjmTvwkCBs
jz1DQBihKzYhz6Tgh4SDallj......oO......................sD..kz0...........OaNaNaNa
D.A..........................UJRc4.upVO.sN5e/UkRc4.arVO.cU5e/U9Sc4..............
................xzzzz1.....U..6.R/...M0...EB....51...A1....F....8/...E2....UJl1A
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz.s0alwF.HWwjiSyqwCg7mz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................Q5jU0kiuq8.Wfmdp32.I.F3.s3GrK6T.gPg
m0.gblbVe0U.1A..DtKH537.ahZI.MtTL3Ya.AaLP/Uaz39e5/kGlB3..zbIiC2.DwU0.oxTr4YH.UdW
B0ktztPNt0.IBF3....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....6....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
...................../........yD..........2.....................................
................................................................................
.....................c....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E........o.A........0./..........................
................................................................................
......DsyneGrafix..........................}


ID: 0856 - Symphonic Context

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv16{
N.....U0...E4...61....A....rf2wgRoqtzSgHm/QaCL1Ez2.jib/ZVz16oQHpoxc5./.ivTykkQxj
................................/6EZsxr3p.2........Y./..................y.2.....
.................s.1/....6EWZ...e/....E0.....Mx3RDaotGkD/.k0T5LD...60/...w1.OaNa
z2....cD..../2..............................E.A..................y1...sD...../..
.w1...kDMqe8Mracvv1..........c3Zo/pLXOWjYqaXCxpcasXFIH5ITBe7yAqCNLRPWijDlPgpd4tW
Gp1ahe0qh7uyyG1bCuoLXOWD......ow6.....................sD2.kz0...................
..............................LRc4.0qVO.UO5e/UnRc4.orVO.cV5e/.ESc4..............
................1....IX9c..U.s0.h....k2...EX....Q/...M0...U7....7/...c17....SN2Y
..EKiwoPxJHEGdZ9JfwjcMSrJ92.Gc..mN5S.gZPAI91pRxjtodIWOorVy1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz17H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD............mcEz
Qw/6.Q6Fbf24LNyDYA72QifFjzffVZPxp0FszEnA8Yj9Wg/.BKYOt77cK.gGs8ea00e3.BzPLyRqkSlj
oAX0tvW6P.U0DAF3F0e3.Xey2KVVUO/EyNGu.wrzMw1..c6Uc/UBkM1.ZtUWhl2.Z/aJ.wE5gK8X.g2I
E/Une6sQL/kIFV2.u1oW846.ZJKO.MTHvV4E.k/6M.ElRRsUu/.NZd4.XXKX7S6.nAHA.sDQ5uLO.Uqk
r0UKu3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/..kKOZtKAs2a9e/rN.sWOkR4.........
E....A....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../........yD........6.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....4....oIMiFKS1xKRnZaP..kM........................
............................../E........k.2........wz........M.E..........2.....
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........7.1......../E........kz1.....
................................................................................
...........DsyneGrafix................................}


ID: 0855 - Autumn Forest Floor

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv16{
K.....h...EZ/...61........kyIcTcYdJ7.X9.chIy.J/EUU0D6LIPG.2UB2WsleLqzk5IcTcYdJ.k
........................................e.2........Y./..................y.2.....
................/M.//....6Ua1...N/....E......E4tWVcuXrmD/..........c./...w1.BnAH
z..kviPD..../2UIsuFVf53mzcNaNaNaNaxj........A.2.................................
........zPaJNILshz9l68VWvVepzAT5u7hV/fujT1F37oRs/zPhUyBfzBDnzKkegxNBNvyD/PwaQXV3
JzHgekAMzbEvzQGjA5dfi0xD......IK......................sD.2kz0...................
.............................UWRa4.iqNO.6Rbd/UxRa4.OsNO.sXbd/UMSa4..............
................izzzz1.....U..6.I....61....B....Z/...E3...E8....c....w21..EnQF12
...U.08cUyDcU0uzU08cz18cU06.mc..zzzz.EmYEkti4xyjYA72QifFDz9..........2k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........V2V0.6oKp/U.0PJWp1PyzEmYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........2l28oTITs/...........Um3yuedc8tz42Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1...2U.0.cU08.zz/cU08.U08c.ANDW31...8c
U0kLWRnPj/.cU08.FtLQs...U08c..bTU08c..8cU0.ly/8cU0.cU08.Mw5cU08.U08c.kqTU08c..8c
U0.kz/8cU0.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.................................
E....6....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................1........xD..........2.....................................
................................................................................
.....................ET...U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E........o.A........1./........zD................
................................................................................
.....DsyneGrafix...........................}


ID: 0849 - Willie Wonkas Brain

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv16{
K......1....7...ET...2A....8kUxhmVMuzu8nI7xkGD/Ef00WkBsj7.Awwxi.bV21.ZR44xJEJ5xj
................................EGyJJFAeB.2........Y./..................y.2.....
................/M.1/....6.m/...A0....E......cQkT94bEWmD/.U0RC4E...Q//...u1.OaNa
z.....cD....12.........../......................................................
.........FNzL4mBrw1hQC6cwZ2Az2NSMjz1aedjqEl3eKcsVufkeZ73jW3iyU4pkKenPlnDQtkr6iLG
kwHtbN6mJQnBzGpzRDx/FYfD......Ilk.....................sD.2kz0...................
.............................UWRc4.iqVO.6R5e/UxRc4.OsVO.sX5e/UMSc4..............
................c3........UO.U2.K/...U2...kD....5/...U5...k9....i....I14...6tN1Q
...U.ydelyDU.yzz..szz1..z16.1c..zzzz.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........3I13.wqN51.e/0biMaOyzcisP8OPAXzD.ezYfTLkRzH/pElz
5TtN.E4LVxTtT1yDOyXjDUIN0.I.WRvgcbtszKEA8oDU.06.uaKaZ6Aeiz1x58nQJ6TnzcSRpBK.iAwj
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..EaMT/URpN5.zzlOMm3..yrT.szD5avS.A07
U.EzTx8ZU0k7fI1.QsrMEJ7.P5xo..bTM3ZK.s3FI/.ly3pUN/UE2/2.MwrK435.47YD.kqT13qJ.kHD
v..kzh3HG0UCLJ1....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....6.....1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz0..................cz1.....................................
................................................................................
.....................2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0........................../E.......km/2........0./........zD................
................................................................................
.....DsyneGrafix...........................}


ID: 0846 - Supercharged Hydrogen Motor

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....w....M7....E...EmOD5r7cbozup.rHbpDv.EAVc0N0vUkzP16VdE7Lujz.oCZn2yP4xj
................................q9huGeOUk/2........Y./.........E........2/2...wD
...Uz6/....1.....E.0/.....Un1...x0...2E/.....Qm6zPQnb4jD/..W3OtD...m/dkpXm1....U
zEUaNaVD12../2UNaNaNaNaxz0................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDCjOd5oowqu9KZYM22c2vyOwQdPWsjHijXnmmlMicdvnycfE0.nKqyoBxqptNkGij54DiNqA5
cvHd/CxDd4CsyqBiqCwO/CiDU....ynl..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt............W3OtDJ....UZ.
.....Ksulz1.......kz.k.2B.kN.g0.p....g3...EJ....40...w2...k5....b....6X7..kWPR5Q
lg3mmYtQLl.VXG82eZrPB.1AkkD./c..Pide...Fbf24LNvj6A72QifFjz1...........E.8.kG1Z0.
.Eot8VlJ4z9.0PJWp1Puz0...........6X0.EW7./..fjrwdvguzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1z9./c..
nc1D...wQOr9PExD.W0dRIRSkz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................MW6O..U.06UR3lOW/3..1Ak.PW7KNpG.cgm
8fQ6rgIGx.UaOedaN6Y9c6/..06U.8/HIt2B..6U.0cjXl07I.UaOedasv4JCF1..06U.elRdAW3..6U
.0szzdIFj.UdaOed..UDp6UAee0Pex2OIJZJKhIJszbDp6UA.w4PX3aPjpGMopmQptqQZFb9e/rN..rN
E....Ek.l2./....I....c....EHZtqNZ7rA.ELN..................................U/4MU/
4M.................../........zD........kz1........wz...........................
................................................................................
.....................2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.........................U.ELD8QxckpfzfxckpX0LDqz.........zD................
................................................................................
................................/....6....U.....FJLMoJaQiZqPi/Enm/..............
........................................kz9.....................................
................................................................................
..........................................U/....1....6.....JmZqMj7bP.waP........
.....................................................1.........E................
................................................................................
..............DsyneGrafix..........................................}
{Titel: Supercharged Hydrogen Motor}


ID: 0839 - Puzzling Light Source

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...k1...g2....A....hZqfbnch0.X0r69OlwR4EKFUIISGsO.IrFnTkw6Kczk1ArSpABd.k
................................g5zbitmz7/2........Y./.........E.......EE/2...wD
...Uz6/...UJ..../M.13.....kiG...j5...2E......MFsAq7dfNjD/..v3umD...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2UNaNaNaNavz........E/EI.....Uadl9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDdGayLmD83wP0OCJ5M.iQyaNeu3wM2DlDCy/u.v00svHfKxeDLhJ3zIcYZTAUWbiDZF8BftDp
GwfowYM.Pioyy6UZoacRZEkjU.....2WR.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt............v3umDq....kG.
.....Ksulz1.......kz6U5Zf0EK.s0.f....g1...EE....g0.06U3..UUB....5/...22z...UJF5A
...U.ydelWbeYF1ZTeOgfe8No...nc..zzzz...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........kA8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxz0...........6U0.Q05M...C0LNJudxzuVrOA.Km..k............0c..
Ao.2..UPAI91pRzj.y8pJs/mpz9...........U.8.UHmY0..A72QifFDz18nG5H2/bzz...........
.6U0.M29f....................................s8Gy/Uv85gvgwUGjJ7.vlqHvJY4ORuU.gzp
iijDXMLFy0EvhuLvlWHJ4V2.sb9RsPGJBRei.cDmDejsXxoKW0.ytG5yQdKj.G2.sb9RsvgSAOeh.UqH
bU41.46Zz0kF.VnF...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....I.//3E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wzoAnAnAnAnxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wZFgZ4QMdpM.QbA............................
0....MU/4MU/4.............................2........wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
..........................................U.....7t4RZRKNm/0IjRLNm/kR............
..........U0..............................2.......U9.1.......E0E........kz1.....
................................................................................
.................k1izgeohtePD.............E.....I....c....kIdJaQkZaPnhKOn.UFH/..
..........................U/4MU/4M.................../........zD........kz1.....
...wz...................Uz1.....................................................
.....................................................2.....3..../....wZFgZ4QMdpM
.AKMgJ4.........................06......................................Uz1.....
...wz...................kz1.....................................................
................................k1izgeohtePD........DsyneGrafix............}
{Titel: Puzzling Light Source}


ID: 0836 - Labyrinth

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv16{
M......1....4...g2....A....y3i7b6yQ0.b975mU.KU2Eykt0hOV.P.Y30T9W2wdWzcDBpeBv2c.k
................................g5zbitmz7/2........Y./.................kG/2.....
................/M.13....6Ua/...w5....E......gJ4kHQX4kiD/..v3umD...60/...w1.OaNa
z.....cD....12.........wz........E/E..................................sD...../..
.w1...sDWa.KHUZzcvfreGvbamBEyWDd/oCFJGljeeexXkIwfpPM22U7T4B3zAvPUle/C2YjOouiiHIZ
IwnTZR7xFM53ymo..3/KyXij......2yJ.....................sD..kz0...................
.............................UJRc4.wpVO.6O5e/.mRc4.irVO.EV5e/UCSc4..............
..........................EK.s0.f....g1...kC....g0...U3...UB....5/...22z...UJN1A
...U.ydelWbeYF1ZTeOgfe8No.6.nc..zzzz.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1...........kA8.klLS4.
QvM93P58izPmeLISw7kxz0...........6U0.Q05M..zC0LNJudxzmbrOA.Km..k............0c..
Ao.2.gZPAI91pRzjRy8pJs/mpz9...........U.8.UHmY0.YA72QifFDzHlnG5H2/bzz...........
.6U0.M29f....................................s8Gy/Uv85A.gwUGjJ7.vlqH.IY4ORuU.gzp
i0UDXMLFy0Evhu5.lWHJ4V2.sb9R.MGJBRei.cDmD0UsXxoKW0.ytG5.QdKj.G2.sb9R.sgSAOeh.UqH
b..1.46Zz0kF.V1....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wzoAnAnAnAnxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3.........wZFgZ4QMd3.jRbA............................
8..0..........................zD..........2........wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.4B3.............
................4MU/4MU/..................2........wz.........zD........kz1.....
..............yD................................................................
..........................................E.....I.........kL4lKOkVZK.ApMVlKN....
...................................................../........yD........kz1.....
..............zD................................................................
......................DsyneGrafix..................................}


ID: 0834 - Inspiration for the Golden Globe Awards

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...g2...61...2A...Uv1TL.EE7jzE3eWUGHNe5ECzBuOD9FVy9zg6Rx77X0.RF3gYAHpNwD
................................8np5Xt6ZB/2........Y./.........E.......U4/2...wD
...Uz6/....3/....M.1/.....UJI...W/...2E0.....YgmSmBIoCjD/..........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2UaNaNaNaNez...................E.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDmJwdMS9L3w9WljqjJ0s/zqOeVo6nIRkDSgWtqJQW8wHyJQ3CD5A1z8CQQ37Uh8ijXVSGN6pn
1wnclfj0GlZyysN9./pBexkDU.....Irg.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................A....UA.
.....Ksulz1.....6zzz.JX9c..U..6......g1...k6....M0.06Y0..UU0....J....w01..EiJF52
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0s..zzzz..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonzC...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzw0Fbf24LNyD/.........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........Al28.EITslB...........83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E....I.//3E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNat..dNaNaNaNauD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.l.......................
.....MU/4MU/4..................E........I.2..........MaNaNaNaNyD................
................................................................................
................................0....E/..../....T7qPsFLOgZaPb/..................
........................................I.2........yz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....k....kLBxaMdJrQI/5S.Q4.H/..
..........................................UNaNaNaNazz...........................
...................................................................wz...........
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...7./........zD................................................................
.......................................DsyneGrafix..............}
{Titel: Inspiration for the Golden Globe Awards}


ID: 0832 - The Edge of Darkness

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv16{
M......1...X6...m.....A...EZjHGxtpsfza7t82hIgEtDne4p43rIazHo1RUCzlSYzWDgsjci7KsD
................................BnAnAnAn502........A./........0E........y.2.....
.....0.........U.6.1/....AE1/...f/......0/K/zULZdh8mQueD/..........c./...w1/OaNa
z.....cD..6E1............/.......U.E........4.A...................C...sD...../..
.w1...sDc/lwwxYl1vnhI..Qutedy.......E3yBpG/.k/afKuvNEADTDNwgy.vyKp.lE5gDxrsS.V5d
XuHeNQGuK.GkySLtNcNIGGfD...../2T7.....................sD..kz0...................
......................0E.....UJRc4.upVO.sN5e/UkRc4.arVO.cU5e/U9Sc4..............
..........................kM.c6......61...ET....I....g7....3....y.........kD..12
.....wdelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..zzzz.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../2X0.wzzz1................................E.lc..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.EHVM/.zzFoTu2.cxo7.szDnueM.g5P
D/EzTt6Ul/kF.V1.Qs5crI0.B3W3..bTUSH7.oI6K..ly/uBZ.EHVM/.Mw5crI0.B3W3.kqTUSH7.oI6
K..kz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....2....E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6.NaNaNaNadzj..........2.....................................
........................t.2.....................................................
...DsyneGrafix.....................}


ID: 0831 - Hire a New Plumber

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...g2...61...2A...kP9Qadu.EhzQjlI1GPva8EdityAYmCIyPrRu5cLvQ0.JkE0F3s44wD
................................f3TB7mTAF/2........Y./.........E.......U4/2...wD
...Uz6/....r.....M.1/......1G...W/...2E0.....gw8WRvkm1jD/..........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12..02..............................E.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDe/2xQNMP0w9toaAYKub0zGWJXZhxuGjD6Kt16lVmuuH2UBtXB9PyyqHnrQj0Pxkj8EaJh7.Q
AwXU69sZOdA.z8r1Tgz8DuiDU.....Yod.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................9....UA.
.....Ksulz1.....6zzz0JX9c..U..6......g1...k6....M0.06Y0..UU0....J....c41..EiJF52
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0s..zzzz..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonzC...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzw0Fbf24LNyD/.........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........Al28.EITslB...........83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E....I.//3E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNat..dNaNaNaNauD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.l.......................
.....MU/4MU/4..................E........I.2..........MaNaNaNaNyD................
................................................................................
................................0....E/..../....T7qPsFLOgZaPb/..................
........................................I.2........yz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....k....kLBxaMdJrQI/5S.Q4.H/..
..........................................UNaNaNaNazz...........................
...................................................................wz...........
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...7./........zD................................................................
.......................................DsyneGrafix..............}
{Titel: Hire a New Plumber}


ID: 0830 - Wire Frames

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....s/...cD...2E....MeQB0ZGO0.fXIS5ZySI.ENUVPTLWxJzfkHadkDi5tzqjyK.gSw5xj
................................lVPo1IVlsz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...U0..../M.0.......o0...S1...2k2.....MbX8B1.5SqD/..tr9sD...m/dkpXm1....U
z.UaNaVD12../2......................GVf53iSIcz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDUhY06GdHUxHxAMTtIEUBzoqYEZA1w0qjQOa/kJUwHxfa29eNXJ3NzonWGhzzyZoj4Q2f9BoP
PxXEN9hZ3LkJzIfO2Gh/3upDU....52T..............kD.2....PE..G..........U.E........
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt............tr9sDO....Uy.
.....Ksulz1.......kzmwDU./kS..6......62....G....V1.06U4..U.A....c....oZx...UiJ5Y
a20U.08cU06cU08E.02.........Gc..zzzz...wQOr9PExj6.BC4POwozv.2gtfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz2........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2E.....I.........kL/7qQoE4.4x4PYZaPb31......................c..........
...................wz.........zD........kz1........wz...........................
................................................................................
.....................2.....3....1....w3Jm3aPnlKMoJ4.n/..........................
.....................EAnAnAnA1yjBnAnAnAnQz9........sz0..........................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................aNaNaNaNuznAnAnAnAnozYNaNaNaNavD........Uz1.....
...wz.........zj...................................................0./..........
............................................}
{Titel: Wire Frames}


ID: 0805 - Root of the Problem

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m...U70...ET...2A...kjmnHOtka6.HI0VH9Wbg/k9rndyAMusz1DdcZ2ayM/.vHN.5xX550k
................................et6qQxN8c.2........Y./.........E........C/2...wD
...Uz6/........./M.1/...........96.....A.....UBVVXdOmnmD/.EJkcoDd/EM/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2UNaNaNaNq1.1caNaNaNatjaNaNaNaNWy1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDdpNhIXpefw19.Y78zx9zyCAD4Z5qhCnDNKm2zq4hlwf01xYPnTt7zCFc1UDExOmDy5vsYiQX
VwXsjVqnNPDBzuLWWugBf.mjU....2Y45.............kD.2....kD22G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........EJkcoDv.....x/
.....Ksulz1.....0zzzGwzzz1.U..6.R/...I3...U9....E1.06U4..Uk2....I....cK...EiJF5A
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No..61c..zzzz...pMnDnNqyD66HNL1YPWz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2U0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFH8Blzwa5.cxo7cp0C4Buz.g5P
DhbTMt6Ul/kF.VnFmDrz9T7.B3W3BhNSzXPZ.oI6KoYFv/uBZ.EHVMFHfm5crI0.B3W3BxVTUSH7.oI6
KoYJy/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.AU2V2k7....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................YvzYNaNaNaNq0kbNaNaNaNqz1.....................................
................................................................................
.....................E.....3....5....oINiRKNmZYFH/UP7NoI........................
.....MU/4MU/4........MaNaNaNq..E..........YNaNaNaN40./.........E................
............../E............................fraterchaosX2./.DsyneGrafixX2.......
................................0....E/...E/....T/pPgZbFjl4NdtqN................
................................aNaNaNati.YaNaNaNaNez.........xD................
........................................................kz1.....................
................DsyneGrafix............................}
{Titel: The Root of the Problem}


ID: 0796 - Battle Hardened

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....K0...ET...2A...EV4VmwjOU6.9wvYboaE20kK0zn05vMgzf/v9cUjg8wyqB77LjCz50k
................................BTSNPwwAk/2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...k4.....sD1/.....Ej9...A1....E0.....YV0qdAdw5iD/.U0RC4E...m/dkpXm1....E
./U0LD8D12../2.dkpX0LDe0.dzzzzzzNa3DaNaNaNaN3.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD6krb7y176p164DDmYmTwy8Qd2fsDspVDorQZ5yXCNuH5uEfwnNL5y6obE.PWv5jDdjgYlasy
lvv7KX10q77lxEIzwJsDuYdDU.....Yf1.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4EM.....x/
.....Ksulz1.....K.kzmyzzz1.U..6......29...EB.......06k/..U.A....c....Exx..UbLJ5g
c21U.08cUyDcU0uz..6kz1......Gc..zzzz............6............itfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2E1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UyzzzzzzzvzwzzzzzzzzvDPaNaNaNahz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....oINiRKNmhoPXV4...pPr/......................
.....MU/4MU/4........EaNaNaNad.E........kz1........wz........U.E................
........................................................Uz1........sz0..........
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..........................6.2........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
..........................U/4MU/4MU/4MU............yz...........................
................................................................................
................DsyneGrafix........................................}
{Titel: Battle Hardened}


ID: 0740 - If I Had More Time

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...51...2A....01u12hBDwzSlbxInnE7ujkZP/2e.1xyXE9popBvvfzS4mtWvkh1zj
................................FVXN4ckba02........Y./.........E........C/2...wD
...Uz6/...k1.....c.1/.....E6H...s0....E......seCjmgJfveD/..mMsTE...m/dkpXm1.USHe
zUkX0LDD12../2EnAnAnAnAxzoAnAnAnA1yDOaNaNaNa0.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDvfHkwCRxauXMEbXRrVpZy08tMGTpO2ejYOJYOEMYOufP.jfCaHyeyWURDp7M1BaDiF.PpUMl
Tu9fCMsuG5RWy2X36UrauaejUoAngy1pR.............kD.2....AE/.G.....................
.............oAnAt1...sD2hU.0FQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt............mMsTEH....UA.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX7U..6......61...UB....m....c3....E....6/...YJB..EJcv52
...U.avrazDjTCszIxMuzjPe20..3c..enTg............6wyBIC4OWz1...........Y/8..1fk1.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................kjeY/EfeRGfp30V800.aZ49dJ48EN5m.sXK
LStWElj0...eno0emg3J.I3.17lE1NeTwf8N.oeOboO3zljeY/EfeRGf6x5zeG4.heq7h0vTwf8N.oeO
bou0.mjeY/EfeRGf...zeGqiy40IqVARg.3z8.UIsi3J.Ip6tpKNi.bPb/......................
E....I.3/3E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNaNwz...........oAnAnAnAfz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.......1Ak.1Ak...............A1E................................................
................................................................................
................................C....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/A.......mAnAnAnAjz1dkpX0LDG2./..........OaNaNaNa7z9.....
................................................................................
.........................................../....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................dNaNaNatD1Enzzzzzzzzz1.....
..............................................................................yD
........Uz9..........................................2.....3.........wJOiNrQkVKN
mZqMVl4.aN4...........................E0........................................
........................kz1.....................................................
...........................DsyneGrafix.....................................}
{Titel: If I Had More Time}


ID: 0677 - As Dawn Approaches

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...ET...2A...UrFT46j9SA.X0LVdUoDm/EFKcmBLbiwzXo9ixRSRe0.LezMx0QY11k
................................TvuygMb4E.2........Y./.........E........C/2...wD
...Uz6/...E4.....M.1/......YE...H6....E......AV.pZ.XrKoD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2UNaNaNaN4../..........OaNaNaNady1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDy8yJDUNkFx9zzui0VRQ8zMTJ80wp3LlDO8ZrD3.Z/wfhlBeIzgkEzaJxNA2d0voDsVO9m7hc
fwHothU8/YVHzkg7a5FNV9oDU.....oj4.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4Et.....x/
.....Ksulz1.......kzNwzzz1.U..6.h/...61...UJ....O..06c3..U.F....6/...o2....UTF52
...U.ydelyTMHdnzcHtjz5qIu.6.1c..nDzw..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........Y/8.EClE0.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../EU0.wzzz1...........I0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................dYo0.NYF4N3r0TEl..7ZIG7FEJcXDj.E4N
YFq9ql7hk0UfiuefNt5YGG9..06U.GeTE87h..6U.0s.z/dYo0.U.06Ufx5YGG9..06U.yvTE87h..6U
.0szz/dYo0.U.06U...YGGPZin0TElUJLE3usnPv/L5bo09f................................
E....AU2V2k4....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz........czjnAnAnAnAvz1.....................................
................................................................................
.....................E.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/kPr/......................
.Q..4MU/.6U/4........YNaNaNaNKzD........Uzn........zz........E/E........I.2.....
...3./..................kz1.............................kz1.....................
................................/....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.................
........................0.......OaNaNaNa5.2........wz.........zD........Uz1.....
...uz0....................k7lU.fQc3pzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........wz.........zD
................DsyneGrafix............................}
{Titel: As Dawn Approaches}


ID: 0674 - Intuitive Approach

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....m...U82...C....2A...URwnvPDdT3.f50mv7ULz1ENpV2zdbZkvP6ZWFLC9j1.PxhvP6gzEwj
........................................kz1........A./..................y.2...wD
...s.7/...EF..../..1/......OX...F.....E4.....wwUvCfRPLqD/.......0/811dkpXm1....U
z.kX0LDD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDolFZd9iBmx1..........KzJxr2fLrdjKsGXjbkpQu1tPV.6pafIzMKutxwDO4rDs0Glc8Uf
ytXLgDDozcNQzCxCqtFht8pDU.....opl.........UaNalD.6....sD..G.....................
................./2...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................8....k1.
.....Ksulz1.......E/4xzzz1.U..6.o....61...kE....U0.06s/..UEI....K/...Q2t....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....I.3/3E.....I....o....kNi3aQgZbA7NoI..............................U1C....6U.
0.................62.DnAnAnAnIzD................................OaNaNaNaty1.....
..............1E.....................dNaNaNaNavjOaNaNaNaty9........wz...........
.....................2.....3....9....UKNgZ4S7NoI.A3.Z75.........................
....C.....U.06................zD........mznAnAnAnAntzcNaNaNaNazD................
................PaNaNaNaNy1........wz.....................2.....................
................................/....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06....................kNaNaNaNavzAnAnAnAnAyD................
.............O3E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................U.....I....g....EKdtKKVtqN7NoI........
......................U1C....6..4MU/......UNaNaNaNapzoAnAnAnAXyD................
................OaNaNaNaty1........wzcNaNaNaNawD................................
..........2..........................................6.....3....8....EbQVtqQaxaQ
hZYFH/..............................4MU/06U................................BnAnA
nAvoz0........................................................................zD
.....Undead_Academy../..DsyneGrafix.......................................................}
{Titel: The Intuitive Approach}


ID: 0629 - Bone Blossom

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...w....2A...kDh3R0yeeyzGyNJzvDITxjhFt9NZdKVxfC8cEDV85wzUWU5ZaGwczj
................................FOpE/a6UV/2........Y./..................7/2...wD
...Uz6....U3.....M.1/.....EP6...F7...2E3.....6YlFpHDvDjD/..........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2kAnAnAnAnsz...........OaNaNaNady1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDws25WQwW.wHuzbPY6eOnyOgoENYu8qdjLqsWb.bp4vH8V5CQ.uaxywC4snKkmVjDSAWvxedG
1vP/Hn2VPJ3yyuXZRJ3bPOjDU.....2wV.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTv4oIop5j4...........................x....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.U..6.P....61...EB....O....c3....F....6/...Y1....UTP52
...U.ydelyTMHdnzcHtjz5qIu.6.1c..nDzw..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........Y/8.EClE0.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................dYo0.NYF4N3r0TEl..7ZIG7FEJcXDj.E4N
YFq9ql7hk0UfiuefNt5YGG9..06U.GeTE87h..6U.0s.z/dYo0.U.06Ufx5YGG9..06U.yvTE87h..6U
.0szz/dYo0.U.06U...YGGPZin0TElUJLE3usnPv/L5bo09fH/JArsWOkR4.....................
E....AU.V2E0....I....I....kLiRqPi71.U.pPrJaQ....................................
..........UNaNaNaN45.pAnAnAnA1yDOaNaNaNaty1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/.P.ULSu/......................
.....MU/4MU/4Ak.1AU..szzzzzzzb.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................9....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0MU/..U/0...aNaNaNaNmz1........szgNaNaNaNqyD.......Ul.A.....
..A7.1.......i1E................................pi0HJJJJJz1.....................
............................................}
{Titel: Bone Blossom}


ID: 0603 - Rising from the Fog

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...g2...61...2A...UbK2PaCgnqzulzDsZqbd.E/Jda.glJVz1LzUWHqey5.l9GBAp7mYxj
.................................WP1404gR/2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/...Ep.....s.1/.....kQE...1/...2E0......cAbBTqVCiD/.k0T5LD...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2UaNaNaNaNez...........BnAnAnAnC.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDgkVkgdzy0wH5loRRCCysy0WCbMnvt3fD3HIWbArYDvPB7eWMqPStyCDZDyjtz8kDsNXQppeM
WvfqQKeN8yW.zKN3aPlihQijU.....IKO.............kD.2....sD2.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........k0T5LD7....UA.
.....Ksulz1.......kz5zzzz1.U..6../...c1...EB....H/.06c3..UUB....8/...w2.....fN52
...U.uVW5yjjA4ozpcguzzDnN06.3c..zzSi............6wyBIC4OWz1...........238..9VE/.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../6U0.wzzz1...........Q1...................E.0c..
Zzzz.............0........E..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1.....................................I..k9FxGIzDUtSs/.i6V2i6XBV/...k09
gkW2u6W6W.E9hoG9gwnzOb7.iAW2iUFS/q4D.kKKhk4Rx/.I..k9FxGIWx5.E/..j2p9F/wT..3..wGI
j23kzxGIj.k9FxGI..UtSsVK8bHM..E5EvnzObdrKYLUhlXP................................
E....AU.V2k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UAnAnAnAH..VaNaNaNaNyDkAnAnAnA9.2.....................................
................................................................................
.....................M....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E........Y.gBnAnAnAH1./........zD................
................................................................................
................................G....E/.........TB3QcJaQZZYPqB2BY/..............
............06U.0.......................kz1.....................................
................................................................................
............................................}
{Titel: Rising from the Fog}


ID: 0582

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2E...UPC1D6OYtyzmBaIrDC7Z3EbmTAbz6LkyH0JT.lJsZszgsPyQMk8Dxj
................................BszIluTb4.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....k2..../M.0/......b0.../0....E3.....IX1aTXH3bpD/..........m/dkpXm1....U
z.UaNaVD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDa.SSMeriNxnhlzZ1mQ23zgH/1tUkvBkjqpKR1qM67wP4S8nerMXJzc/ao/uaKcoDTT8HSwEe
GwH6qPY/dAUGz4k7b.ecrMpDU.....Y//.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................b....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.U..6.P....U5...EB....m....c3...UC....w....I1.....SH52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.2aPYBrMV/LNk2X9e/rN............
E....AU.V2U.....I....E....kLCJqPH3bQN/kPrJaQ..............................U/4MU/
4M............................zD........kz1........wz...........................
................................................................................
...........................3.........wJFs/5B2/.BY/..............................
.Q..02E.4MU/4.................zD........kz1........wz...........................
................................................................................
................................5....E/...U1....fxqMcxpQp7bN....................
........................4MU/0...........E.2...............................EhfkIJ
JJJpzIv8AJJJJJxD..........2........wz...........pi0HJJJJJz1.....................
............................................}
{Titel: Maniac Tweak}


ID: 0570

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....Y/...ET...2A...U3b5d07oAuzkHKlaY5p75EtB7uuNwcLzPTCVaDZPH6.Zd.eBlTgZzD
................................7iUolCqZF.2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/...k4..../611/.....UTD...w....2E0.....AfmDT1GVDoD/.UzlDDE...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2UNaNaNaNapz...........aNaNaNaNqz1...........U0...../2...sD...../..
.wHnAnQDMg5rjpeh/xvr2BBmbq5AzKx8n/SkMplj8W2GOmPkhtnHxZVfEg0AzCgTakpTd6oDkhw64d71
mw9uUMLXvu0Ezspjz7hmEnmDU.....2b0.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........UzlDDE4.....x/
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.......2...EB....H1...U3...EG....//...YHB..U2w7DK
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.U61c..zzzz0..U........6.6..........0........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................w7YF/EHVMFHQrFHBl2.cxo7cRyCKlrX.g5P
DhrfNtffy/kF.VnFhL5F3G2.B3W3B/uR.0sz.oI6KooStZMEs0EHVMFHkgLXmW3.B3W3BlCTNNaS.oI6
KooiytZXn0EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU2V2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UtFVf53iSvz0..........emVKYhnrjz1.....................................
................................................................................
.....................A....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.........................k/E........70YAnAnAnAH1./........zD................
................................................................................
................................61...E/...E/..../7oPsNJMmZrIX34PZ/..............
............5...................aNaNaNaN5.InAnAnAnAvz........k.E................
...wz...........................................................................
.........DsyneGrafix...................................}
{Titel: Fractal Stock 01222014}


ID: 0502 - Sonic Weapon

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...ET...2A...kv99oGdgO6.TdJ/Yr30o/EdHPGEYBrHy1pax0VZoEFzSyor6jLO30k
................................Fr3vcBMvr.2........Y./.........E........2/2...wD
...Uz6/...k7.....s.1/.....Ujg...j3....E0.....cDkRqZ6volD/..eu.uD...UzckpXm1....U
zUkX0LDD12../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDyUY7ghYuLunSBo4UyZ38zcANHt3EBLhDEqLmtQohVw1sstD4Gn.oyy1/16g1q0mDfJymbSzh
UwHwt.Xz.Zony.rscXSjp4mjU.....ohF.............sD.M....sD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt............eu.uDa.....x/
.....Ksulz1.......kzWxzzz1.U.Y5.B/...61....B....v.mC6Q3.kUE5....i....sWz...Uiv5Q
...U70aZczDM6/nz.1Akz1Ak.1.60c..zrhe..UAZRBEi7.E6Eot8VlJqy9...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../QX0.2pRC0..R8Zc4xRkzwWAZRBEi7yD..........k.bc..
hur7I.ENn3Ub/4.E.uuQtTGbnz1.uTTIGeD2.BkB8.UaZ/r2.ALOJleRay984fHeuwPE.1ksD8SAAj/E
3QU01cNNk/..884gaAo../ElW56Ctc1E.Ufmk/6nB.2..UTVR.Eu/vNuzz/k.1A.5W6W6uzDsnwF.krP
6lLzThdht0Udy4QkQs5y3q/.qvRmq1bTsLM5.cuTLd8lyVTVR..xezBxMw5y3q/.vr8OvnqTsLM5.QoB
cQ2kzVTVR.UaNtVa...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.6rRi/0JZV5Rp7LNic4Qb/ERaNqAmwZM
E....EkAl2U/....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................8./..........................................................
................................................................................
.....................2/..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................cNaNaNaN4zDOaNaNaNatyHaNaNaNaNxz...........................
................................................................................
................................3....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/..................2........../.........E..........2.....
................................................................................
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C............................/..................c.2.....
.............U.E................................................................
.........................DsyneGrafix..........................}
{Titel: Sonic Weapon}


ID: 0465 - Bend Me

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....9/...ET...2E....vs9sD/Ed6.vdTn9Z7Wq2EsBguRIA/nzvKs1uR.jBvy8HX9IuFo50k
................................LjMgTx8Bc.2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...U4.....sD0/.....UF2...V0....E0.....QdAV7dIIUnD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.UaNaVD1A../2.dkpX0LDO/.7......aN3DOaNaNaNaB.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD2P4RBuA8EqHlMk3YGF/CzCiH000otCaDxAm3BUlZwvHLVhSHhjuMyEGkXVrI1UnDhzqNuBp.
sw9EZVbWyCq7y2Gome.4LmjDU.....I90.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EF.....x/
.....Ksulz1........yuxzzz1.U.I4.k....s3...EB....A/z9BE6.EI.D....p....Eqm....wPb0
...V48YL8yzlcisz0tZWzTAe9i5.oc..zzzz...Fbf24LNvD6odIWOorVyP..........AEA8..IsY02
................................V7V0..3B6/...........sFbG7eFT5wj..........E/0c..
6V2G..EbG7eFT5uDZpdIWOorVy1..........IU.8.kzzzD...........U9....................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.24RUoIMi/GMiF46AZ4RolKNU6qPttWO
E....Ek2l2U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........aNaNaNaNwz.........wD........gz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....oINiRKNmhoPXV4...pPr/......................
.....MU/4MU/4........InAnAnAng.E........kz1........wz........U.E................
........................................................Uz1........sz0..........
.....................................E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................8nAnAnAnA.2........ozUNaNaNaN4zD................
...wz...........................................................................
..........................................E0....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
..........................................kaNaNaNaNzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Fractal Stock - DG 10-18-2012}


ID: 0436

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...w....2A...EYaQomjke/.T0Aqt8emn1EkIZaUdwhwz10f54IeiKYz8SJJ4p5GO.k
................................xA8z4Wsdn/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....k7..../M.1/.....EDQ...42....E3.....AJDyOt295iD/.........U31dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2UaNaNaNaNyz...........OaNaNaNaxz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDsax8uhBARv13NNq/DDYty2c/ZhzFVchDBZkWd26havP/.7WDQ/rjyYcpo3Nue8iDy8.MprKY
Mv1eus.I51nsyGceOUT3v9iDU.....2vO.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zABjvkkdbSgFqVPLSC..........................U....k1.
.....Ksulz1.......kz..3pl1.L.E5.P....g2....H....7/...c3....F....6/...I1.....SFT2
...U.OMtu55iSvTtQEdfZ50Lq/6.nc..50Ry..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2./....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/kPrJaQ..........................k/..U/4MU.
0M........UeAV3uuNvyzIJJJJJJJJyDem2Kcfbhfz1..................O2E.......U4/2.....
..cF./..........................................................................
.....................2.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1.mp4.........................
.......1Ak.1Ak.......MaNaNaNa/.E........kz1........wz.........yD........Uz1.....
..............................................................................zD
................................}
{Titel: dirtydozen2-polyps2~}


ID: 0431

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...w....2E...Ufm.I9hLh/.zJ855a1QB6E5NFN9vMUyzXR0ZuDuqzVzWJHiV7grH.k
................................9mr/CAt6l.2........Y./........................wD
...Uz6.....C..../M.0/.....kd0...c3...2E3.....g/5GR0//2mD/.........U31dkpXm1....U
z.UaNaVD12../2UaNaNaNaNwzcNaNaNaNavDOaNaNaNa7z1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDFoRkgdypVwH9UT34f.59z6CEvSVVmKkjJ11uhfstcw90f6HEVCZ6z6oTULTjEllDla4GHCXV
RwXFKT0WYLuyyWMY307zktmDU.....oq3.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zABjvkkdbSgFqVPLSC..2bbrRtXm1PCBS...........Y....k1.
.....Ksulz1.....wzzhX.....kS..8.H1.........A....P0It866..TE4....k....c44...UiN5Q
...U.06U.0...........6YGp.U0rQF.Gkdac..U........6.6..........0........E28.kG/Z0.
.Eot8VlJqy9.cEO5Jb5wzC...........2X0.km7X...R8Zc4xRkzomlrlkCx9xj.gM3ZaYq1z9.0c..
mYHD..UAZRBEi7yD.y8pJs/mpz1..........Ek78kjW77...Ea5ZRH7My18m12Omzz5./k.q6ZvrjtD
3QX0wTk/I...K4qYnFhzz0.CBS1B8..k.Y7K7Q8eyz1..IPhp0.cU08codETxp5.U08cUKF35Twl..8c
U0eZbgoG9/.cU08cgJnl5TA.U08cUS0FMV3K..8cU0ehCRwl51.cU08cYrpJLR3.U08cUeGP5Twl..8c
U08BxRqNb/.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....6E.F2k/....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/kPrJaQ..........................k/..U/4MU.
0M........kEa5TUI.JyzIJJJJJJJJyD2NSw/G/Ihz1..................O2E.......U4/2.....
..cF./..........................................................................
.....................2.....3....7....2YEjVbJHxJOXJaPl...........................
..........U.Ak.......6nAnAnAn2.EOaNaNaNaVznNaNaNaNawz...................kz1.....
...sz.........................................................................zD
................................}
{Titel: dirtydozen2-polyps2~}


ID: 0425 - Ode to Fractal Symmetry

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....E4...cD...ET...2A...EmjHONXyq6.PTUo8jQuJ4EFYQVr9bNZzPx/YlhNgP0zeYfGjF6d80k
................................Jqkm8.USX.2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...kWC....sD1/.....EhG...a2....E0.......1aF8fo5kD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12..42ED8QxckpH0.hyzzzzzLa1DOaNaNaNa1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDIcoXIgI3IqXbeRWiToSDz8Isd8Wz1WaDAz1SGukQtwfsk2wX5oQKyGtzpaWSxxmjqNbKgcLT
jw1/tWDvBXBNyGpmJ/d1nZnjU.....If.1............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4EU.....x/
.....Ksulz1.....yyzz.wzzz1.U..6......E2...EB.........A5....F....6/...Q2.....SFL1
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2c..zzSi..kuvBTuCfxj6A72QifFjz1..........2k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
zzzz............W1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wjoG1.E./2EexEe4LD../2E.3m5U08c..2E
./oSi.8cU0.E./2EFonzTz9../2E.VSGU08c..2E./2zJ/8cU0.E./2Ez4ajHXD../2E.VQPU08c..2E
./okulfrS1.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2U2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........NaNaNaNawz........UxDkAnAnAnAfz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................OaNaNaNa5.2........ozcaNaNaNatzD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
..................DsyneGrafix......................................}
{Titel: Ode to Fractal Symmetry}


ID: 0408 - Mediterranean Significance

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m...Uk/...w....2A....XV6TqrBv6.LZXPnr3xi4ExaP.bacwZ.YCE1Bd.iZGzirjleFuK.0k
................................l5z9QRYF..2........Y./.........E........C/2...wD
...Uz6/...EQ.....M.10.....kFb...g1...2EC.....YzRePu2xJpD/.ETi8sDnzTZ0dkpXm1....U
z.kX0LDD1A../2......................OaNaNaNa7z1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDu/hvZaB0sq9hfUN0vUSMzM8zdpOnKpcj22pf2RXyhwPQkooYcqGXyuoV9oR2D5qjYeTWS5ln
VxPARo7wxW6KyIvlg6oBurmDU..../odN.............kD.A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ETi8sDN....k1.
.....Ksulz1.......kz/YSudLUO.U2.K/...w0...EG....o/.06EA..UUE....6/...I14...UdF5I
...U.0aZcPCM6/XtqxNoavuZc0..0c..zrhe..EOf5nlcsxj6.Dbqxm4Iz1...........2/8.EBl35.
.o0FIhT67.2.hE2Jv5G0./..........3I13.wqN51../0biMaOyzAasP8OPAXzD.czYfTLkRzH/pElz
5TtN...LVxTtT1yD.yXjDUIN0.2.WRvgcbtszKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..Y4Fm.kChklCrl.lAG4.sMHBsIJ4QjAr.stT
Mt7fa6gYZ/.VcJ2Vj6nMFJ0......sEEdFYA.gH9QgH79R6Ou.k4NQl4Jg3r9nB.Sy5KSCzOqhJG.EV2
DEF7stMSN/.3F./3..ULxoGFwm/r9nho4kXGxkFD8W3r9nho................................
E....I.//3.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
..........UNaNaNaNavz0........xDOaNaNaNalz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/..............................
.....................cNaNaNaNqzDBnAnAnAnYz1........../........zD..........2.....
................................................................................
................................4....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......EG.rAnAnAnAnzD................
................................................................................
..........................................E.....I....I....EE0x4SK3aQtBpMVlKN....
......................k/...................HrYMEUJC../........yDaNaNaNaNyz1.....
.............U.E................................................................
.....................................................2.....3....0....wJIp34Nm3KS
I7LMiBbNj7LPm......................0.........................6.k........kz1.....
...../..........................................................................
..................DsyneGrafix..............................................}
{Titel: Mediterranean Significance}


ID: 0404 - Under Construction

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...N0...2A...k203CZ/B12.bsh8yRkO71ETC6G8CUXfzXU6B14rPkfzioj2Q5lD./k
................................GiaLqF4DP/2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/....3.....6/1/......R8/..b/....E2.....gLVV91CiajD/..........m/dkpXm1.l7rx
z.kX0LDD12../2................................2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDNk0wUC7kkv1QxJY1aCrwyOgmoCitpMejf7JqgCU9WunrRpCTxwoayq6qHVygfajDoYDmP59R
nvv3pz1cR9Awyq.41gXVnBcDU.....IQI.............kD.2....sD..G..cNaNaNaNawD........
...........2.pAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................9....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.v....61...kB....Z0...w.....F....8/...20.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........Y/8.EK2F2.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................oIHB/.KMV3Kkk/Twk7.wl1bQWgDgn63.kCX
IkyQVJKB3.ENpIENgkaO.A1.e/kAeNfTBpIH.U3KMVp1zpIHB/.KMV3K4xLHBp2.MV3KMxtTBpIH.U3K
MVpzzpIHB/.KMV3K...KMV3Kzz/TwkdKyz1vAG/bxz3JgE.B................................
E....Ek.l2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
...................wzyFVf53iSIxD..........2.....................................
................................................................................
.....................6.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1.................cNaNaNaNazDnAnAnAnAXz1........sz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................3....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................kz1........7.LnAnAnAnwzD................
................................................................................
..........................................U0....I....g....EHdV5IdtqQfZ4B........
............................Ak.1Ak.1................./........zD........kz1.....
...sz.........yD................................................................
........................................................}
{Titel: Under Construction}


ID: 0385 - Dancing Leaves

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv16{
M.....U0...E4...61...2A...kDLCZxm2i1.PJ0ycky7l4EHQ1zjThhazPXtOwOugytzagmbFV91G/k
................................t2f/ct3po.2........Y./.................Ez/2.....
.................s.1/....6Ev/...0/....E0.....gGMKNSbwHkD/.UHWlzD...G1/...w1.OaNa
z.....cD....12.........wz.........zD..........A..................y1...sD...../..
.w1...sDGeS3U04oKwXWCzpBZRheyI8Ej1gEXWlDK4ybXNCNEvPpR5to.RA6zsmUZAyjsIgDx4QkPVUb
MwvMPOkOhnnoyW7Nlfz7CPlD......2o3.....................sD26kz0...................
.............................UJRc4.wpVO.6O5e/.mRc4.irVO.EV5e/UCSc4..............
................kzzzz1.....o..6.Y/...I5...UA....I....o1...UwzzzzWzzzz1n5..EiJN1A
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.661c..zzzz.MQizccZWGyDU1Dbqxm4Iz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........V2V0.6oKp/U.0PJWp1PyzEmYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........2l28oTITs/...........Um3yuedc8tz42Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..sLNK0./1E..OGlYgh5.q2nA.ke9FzdH.o09
g..YLV4Vs/ULcB4.s1rR.q7..3YF.MpTyJaZ..4Ka/EWztLNK0.JDR3.mybTZN7.td4V.UxTyJaZ.sm8
j.kzztLNK0.KEp3....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....M....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................1........yD..........2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....6JRXhKNm7KRg74..sqNl.......................
....06........................0E........E.A........0.1..........................
................................................................................
................................E....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................I.2..........1.......U.E........kz1.....
................................................................................
................................................I.........kLmJqMd/bQjBKMgV3.....
...................................................6./..........................
................................................................................
...........................................................3..../....wZQZBKOk7rP
X34PO71........................................................E................
................................................................................
................................................................/....E/....1....
HZKNm/5GdlaMZ75R................................4MU/4MU/................6.2.....
...wz.........zD........kz1.....................................................
...................../........zD..........................................U.}


ID: 0384 - Leaves

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
U.....Y/...V1...ET...2E...krE9B5OSp0./Okc9Qkhh.EuHo0ciPAszv5hBWDutalzEuzOyXPMh.E
................................BuA4y/si/12........Y./..................N/2.....
.................s.0/....6kCE...22....E......gzL2TwmsCcD/.EfiR1E...m/dkpXm1.OaNa
z.kuh4ED12../2EnAnAnAngyz0.................................u1....y1...sD...../..
.wX0LD0DaB2Gw2MpIunirrysy1gXy86gp0c//rdjcVnlPW5e9unk3xVpHuScyIaMavTsn4cj2eeW.MFU
SunyfyEuvOkRyK3TlumZJVdD......YIF/............kD.2....sD/.kz....................
.............ckpXm1...sD....zUKRf4.0qhO.cOre/UoRf4.urhO.6Wre/UGSf4EfiR1ES.......
................5.kz.wzzz1.j..6.F0...c2...EB....v....U1...kE....w....IHB...UJlyX
...U.ydelyjeYFnzTeOgz1......1c..zzzz.Io.Tci/2UyjYA72QifFjz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../613zHW7./UpfjrwdvguzoklrlkCx9xjShM3ZaYq1zP./c..
nc1D..CwQOr9PExDlX0dRIRSkz1..........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................kYV4.ky3v6.4n.NNd3.oHTn.Qm3BmY5.sgl
p0EwZYeOD.kzzzD.3N1b4x3.Zlit.E6Hmd2..6is41E2M7NX4.Uo.P7.OLqU4O0.FOuT.YoQT/4..wzz
z1kzzJuSJ.kzzDD....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A.....1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........BnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....9....oINiRKNmVISkJaQ..pPr/......................
.............6...............U.E........kz1........wz.........yD........cz9.....
................b210gmVKIzXyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD........kz1.....................
................................0....E/...E/....7FKNnNoPmpKRg34.HJYA............
.UTVR..y3q/.............................E.2.............................E/2.....
.......y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTVR..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpa
qa9.................................E....A..}


ID: 0361 - In Memory of the Mayans

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...g2...cD...2A...UZEOci8Qd/.jAhdqfJmLxjaD4DV/L5xzvTMrb/Eld1.r4F9AqdzTzj
................................IqKhBEEo4.2........Y./.........E........I/2...wD
...Uz6/...EY.....M.1/.....kQH...10...2E0.....oyO6wOf9anD/..MZv3E...m/dkpXm1....U
zEkX0LDD12../2UaNaNaNaNzz...........OaNaNaNady1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDF90hh/TWKvPQc5.62lCty8lJuRLU9apjD6uivx2/8xv07hOFskTJzct900vR7Whj3SeIdd1z
JxHVp7m7rDUGzgXwA2ZOOFijU.....Y4C.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt............MZv3EC....Uy.
.....Ksulz1.....0zzz.wzzzXPs..9.9....I3...EF....E1...U4...E3....K....cK...EiJl5A
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8NoU261c..zzzz...pMnDnNqyD66HNL1YPWz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2U0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFHXMlzwa5.cxo7c/6Evqxz.g5P
DhbYZt6Ul/kF.VnFFcrz9T7.B3W3BhZTzXPZ.oI6KoYly/uBZ.EHVMFHNw5crI0.B3W3BRsTUSH7.oI6
KooZz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUA34RZ/WHdR4OotWOkR4.............
E....AU2V2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UZNaNaNatwzIaNaNaNatyjyzzzzzzzrz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....7....gqPXVqLXJbMZ/....kPr/......................
........4MU/4.................zD........kz1........wz...........................
........................................................kz1........0./..........
................................/....E/...E.....T7LNXZ4QmxqMVlKKm..P............
............5.........E11A..............EzXaNaNaNaNizcNaNaNaNavDOaNaNaNaty1.....
...0./.........EOaNaNaNa7zXaNaNaNaNuzMaNaNaNaNzD........kz1.....................
..........DsyneGrafix..................................}
{Titel: In Memory of the Mayans}


ID: 0359 - Crimson Conclaves

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....Y/...61...2A...U/CA3WLyikzCNQzdgKLlyDUj/FJQKwzvH/YLa2CWl0.RqDH.V.njvj
................................0gtnl5f3L/2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...UC.....M.1/.....EbP...d0....k0......JJdNS49tjD/.UGGH8E8UgZ0xckpj1....U
z6kX0LDD16../2..............................E.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDQyZ9srSD7wP75Syxm4Bcy0S17mbTSxdDZHrPW/ERPu9z7owuFRZpyGPb8xnfKYkjA7y2UkoQ
WuHG4/47FOF0zeIhO1h8GNhDU....3YaT.........UNaNmD.U....8E/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt............U6tIEG....UA.
.....Ksulz1.....szzz1xzzz1EN.k3.C....w0...E6....v0.06w6..UUE....6/...U14...UiE5Q
...U.0aZczDM6/nzqxNozvuZc0..0c..zrhe..EOf5nlcsxj6oXRgyfh6.Q...........U.8..Xo/2.
.o0FIhT67.2.hE2Jv5G0./..........3I13.wqN51../0biMaOyzsVsP8OPAXzD.czYfTLkRzH/pElz
5TtN...LVxTtT1yD.yXjDUIN0.2.WRvgcbtszKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..Y4Fm.kChklCrl.lAG4.sMHBsIJ4WDhs.stT
Mt7fa6gYZ/.VcJ2Vj6nMFJ0......sEEdFYA.gH9QgH79R6Ou.k4NQl4JgpsG1C.Sy5KSCzOqhJG.EV2
DEF7stMSN/.3F./3...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqafftpKNi.bPb/......................
E....I.//3k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................././..........zzzzzzzzjz1.....................................
................................................................................
.....................M.....3..../....wpIX34PdtqN.IaQo/kI........................
..........U/4.................zD...................wz.........zD........kz1.....
...wz.........zD........6.2...............................2........wz...........
................................0....E/...U/..../7oPspIMkBZFjl4N................
............5.U./2...MU/..................2........sz.........zD........kz1.....
...szi53iSIsuFtD................................................................
.........................................../....I....c....kEVt4Rj7LG4B3.7NoI.21.
..........................U/4MU/4M........UNaNaNaN40./........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
.....................................................E4...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0..........................zD........i.A.....
...7./........zD................................................................
.......................................DsyneGrafix./.Lenord../.DsyneGrafix..}
{Titel: Crimson Conclaves}


ID: 0350 - Any Magic

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2E...UI8bZW0Fw..vflouuR5q1Enkzd96a2YwXP7ms3oA8xzKslPr8Q.WzD
........................................kz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....2..../M.0/.....kw0...R1....E3.....omEQgisq6rD/..........m/dkpXm1....U
z.UaNaVD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDolFZd9iBmx1..........KzJxr2fLrdjgAZeBnNCHuHP4fJZymxOzslPySyorRqDPaV0iHmo
KuHDcNPuHTrNzayP2AdjQjqDU.....YA..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................M....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....6E.F2E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
...................../........yD................................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1..U/.6U/4........YNaNaNaNKzDnAnAnAnAXz1NaNaNaNapz0........yD........Uz1.....
................................................................................
.........DsyneGrafix.......................}
{Titel: Any Magic in Here}


ID: 0344 - Challenge

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....9/...ET...2E...UX0Z6FWhZ6.rMQ6peTVw3EPTnFgaYUmz96s5N/NGMsyeNOVW2aM50k
................................tyFhLPuXh.2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...U1.....sD0/.....UP7...51....E0.....sCUU9QZrCnD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.UaNaVD12../2kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDNdvOcFPkDqXDA3l4OYuBzSzXTaZyVBaDl3e8TdFKev9tCFqWovpMyMjVrciPZSnD98pAgvKd
rwvgFCX.pJO3yurXlnZ4NdijU.....I00.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EK.....x/
.....Ksulz1.....K.kz.wzzz1.U..6.......3...EB.........k/....A....c....Exx..UbLJ5g
c21U.08cUyDcU0uzzzzzz1......Gc..zzzz............6...........2gtfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2.....z1.cU08cih...wD.U08cU862..kz..8c
U0Oqbwzzz1.cU08cAmmzzzD.U08cUadAzzzz..8cU0OSzwzzz1.cU08cnXrz....U08cUS8Tz1....8c
U0ukzxD....cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2.2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAnAwz........UxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmZYFH/5PpB5.r/......................
.....MU/4....................U.E........kz1........wz.........yD................
........................Uz1........sz.........yD........Uz1........sz0..........
................................/....E/.........T73QjRrATF1N.U5.Z/..............
........................................6.2........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I.........kLG/rPrBnLoE4.gdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
..............................DG..........................}
{Titel: 12h55m08s}


ID: 0341 - An Absence of Circles

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...w....2A....nrLZXy.CvzG/xVkdJxh.EZTq2KD27QyHs.2rtiU5/.TA9pcksYXyj
.................................sWpk8wJy.2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/..........k.1/.....kQP...00.....2......6rT1z1BQlD/..........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../.kAnAnAnAnwz...........OaNaNaNa7z1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDw03ssoi1WwXaWOa4.uQ0z8C/bL5Y/6iD55rdJDgY1wHUgKjT87X3z6suMAdV8rljnQjICCGO
/w1zbnzVUF75zczcCq3IbUlDU....028I.........UaNalD0M....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................C....k1.
.....Ksulz1.....K.kz7wzzzn6Y..6.......3...kC......006k/..U.A....c....cYx..UbLp5g
eA15x/8cUyDcU0uzzzzzz1...E6.Gc..zzzz............6...........2gtfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj4CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz15k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.ILOgFKOiR460lqPXhqQic4Qb/......
E....Ek.l2E/....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.................................7...
..........UaNaNaNaNsz...........................................................
...............................................E........kz1.....................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/kI........................
.....MU/4MU/4........kAnAnAnAX.E........kz1........wz.........zD................
.......................Uj.A.......U2./.......UyDAnAnAnAn..2........wz...........
................................4....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/................6.2........wz...........x1XEsFPQAz1.....
...................................................................0./..........
..........................................k/....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgVZA....
..........................................UaNaNaNaNiz...................kzndzKlW
8wP/./..........................................................................
........................................................}
{Titel: An Absence of Circles}


ID: 0339 - Warp Core

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....gq....Y/...61...2A...UZRu/tgVQWzeQV8L3P/WuDG6cSg0a/jyfUBg1S4SH0.FAE/8RcKMrj
................................yXY/EUc3z/2........Y./.........E.......kG/2...wD
...Uz6/...U3.....M.1/.....EjD...J/...2E0.....U0zs9SvFGhD/..........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2UaNaNaNaNmz...................F.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDSwCaDkAvNvPe4arcRC0YycOdjPwcGghDDjsQzcEtGvPite4EtsWqyoJQX9HfFAhjM2viz8YO
HvPZvaClXBhqy4z/mEUeL4hjU.....IJ2.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................8....UA.
.....Ksulz1.....szzz6wzzz1UO.U2.K/...w0...EG....v0.06EA..UUE....6/...I14...UiF5Q
...U.0aZczDM6/nzqxNozvuZc0..0c..zrhe..EOf5nlcsxj6oXRgyfh6.A...........U.8..Xo/2.
.o0FIhT67.2.hE2Jv5G0.3..........3I13.wqN51../0biMaOyzsVsP8OPAXzD.czYfTLkRzH/pElz
5TtN...LVxTtT1yD.yXjDUIN0.2.WRvgcbtszKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..Y4Fm.kChklCrl.lAG4.sMHBsIJ4WDhs.stT
Mt7fa6gYZ/.VcJ2Vj6nMFJ0......sEEdFYA.gH9QgH79R6Ou.k4NQl4JgpsG1C.Sy5KSCzOqhJG.EV2
DEF7stMSN/.3F./3...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....I.//3k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kZNaNaNad/./..........AnAnAnAnkz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
...............................E........Uz1....................k................
................................................................................
................................0....E/...k0....fxqMcxpPXF5...kN.A3.............
................4MU/4MU/..................2.............................kz1.....
...................................................................sz...........
..........................................E.....I....I....EE0x4SBx4Nm.UP7NoI.21.
......................k/....4MU/4M.................../........yD........kz1.....
...yz.........yD................................................................
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...7./........zD................................................................
.......................................DsyneGrafix..............}
{Titel: Warp Core}


ID: 0331 - Fractal Stock

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2E....sXrCeh1NF.9sJEEPLQG2Evgl1kc0Bg.IiuJl6iPAA.zci.ToWnsyj
................................pagVDdEGsy1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...E/..../M.0/......e0...x.....E2.....61F37x6.UuD/..........m/dkpXm1....U
z.UaNaVD12../2UNaNaNaNa..NaNaNaNaNzD........qz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDaGKR6dh6ZyXruSSu7EfZz6PsZDbpvHpjxtPVXMSR6xvBSpV8Wq9QzUojwnNxbTuDZPvYh.bi
KyH0wngUWfEdzyXsI9aLk.rDU.....YM..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................7....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....M4...EB....W....61....F....8/...I1....UJl52
...U.iVFwxDE./ozPM2Tzz7lz1..mc..zXCc..k18XGQeGyD6sIRhrVAkz1............28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.V2E.....3....M....UEplaMjV5.U.pPrJaQ..........................k/9.E07...
..........kZNaNaNaNyzMaNaNaNatyj/.......H.2........wz........E/E........I.2.....
................................................................................
.....................2.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N..pPr/......................
.....MU/4MU/4........szzzzzzz5.E..........UNaNaNaNapz.........zj................
........................................................kz1........0./..........
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......U5.1......../E................
................................................................................
.........DsyneGrafix...................................}
{Titel: Fractal Stock 13013DG}


ID: 0308 - Twice Baked

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....K0...ET...2A....iNsZ4OYZ6.XdpB8vlVw3EiUzZICgUmzvFBmW2HJ7syq9Eqt/IK50k
................................tyFhLPuXh.2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...kB.....sD1/.....kQT...I2....E0.....sCUU9QZrCmD/.U0RC4E...m/dkpXm1.....
./U0LD8D12../2EQxckpX0b1.hyzzzzzLa1D........2.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD7hlf/2gR8qXrIYHkJSvAz8ecjeoya.aDrTADYvNtJv99wpi2ON0MyY1Xg8noqCnDKSyIoAhh
nwPsZ7UZJeU.yOA6V7ibZLhjU.....IQA.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4ES.....x/
.....Ksulz1.....K.kz0xzzz1.U..6.......3...EB.......06k/..U.A....c....cZx..UbLJ5g
i21U.08cUyDcU0uzzzzzz1......Gc..zzzz............6...........2gtfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz2........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2U2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAnAwz........UxDoAnAnAnAnz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....4....wZPbxaP.goPXV4...pPr/......................
......U.4MU/4................./E................................................
........................................................Uz1........sz0..........
................................0....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..........................6.2........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
.......................DsyneGrafix.................................}
{Titel: Twice Baked}


ID: 0299 - Iron works

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....Y/...ET...2A...E8QJCF.DP6.n4hiEvsvn2EMvFsbKkuazvmmU0I3FvFzsORUx4Ke40k
................................Te1Iw1zsb/2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/...E4.....sD1/.....kkW...32...2E0.....AFSf77q4piD/.U0RC4E..w60dkpXm1....U
z.EnAnAD12../2U0LD8QxcU/.dzzzzzzNa3DOaNaNaNa7.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDZNuRkVoSouPqbEOKWT2yyaD5.vuBE.gjbov.a/kXYv13iBYKls6hysLE5X6iKMjj9Y6WNcg3
qvn3qKKegc.ky0aJQy0LHFiDU.....oz1.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EQ.....x/
.....Ksulz1.....6yzzEwzzz1EV.E0.L....U4....4....S3c06E0..UUB....2....221..EBNF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No..Grc..zzzz..kYEkti4xwD6w8pJs/mpz1...........q.8.kXWF1.
.UNAT2kYsz9.hE2Jv5G0.1..........N3V0.6oKp/..R8Zc4xRcz80Fbf24LNvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFHXMlzwa5.cxo7c/6Evqxz.g5P
DhbYZt6Ul/kF.VnFFcrz9T7.B3W3BhZTUSH7.oI6KoYly/uBZ.EHVMFHNw5crI0.B3W3BRsTUSH7.oI6
KooZz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek2l2.2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EzzzzzzzrwzIaNaNaNapwD5aNaNaNSkz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................nAnAnAnAjznaNaNaNaNsz...........
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................ZNaNaNaZ7.InAnAnAnArzOaNaNaNiP/E................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
............................DsyneGrafix............................}
{Titel: Iron works}


ID: 0298 - 16 second render

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....K0...ET...2A...U.hgunD8U6.1dZlD2aU40kiQSvaYIyhz9PBOSIs0mty8rmfCJHa50k
................................dh.7cpT4F/2........Y.t/........E........o.2...wD
...Uz6/...E8.....sD1/.....ER7...E4....E0.....UcvOswW82kD/.U0RC4E...m1dkpXm1.....
./U0LD8D12../2U0LD8Qxc.1.hyzzzzzLa1DOaNaNaNa3.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDBIrNjxorapHYtn8n9eE2zGet0A5afjXDul4AgDNn4wv5VoVqmy9Bys/2RIoZIZkDCuCD5R7J
7wPMsv9mgueAy4ub4dyYBPkjU.....Id..............sD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4Eh.....x/
.....Ksulz1.......kzBwzzz5.U.s5.y0...61...UB....U0ka969.UJ.F....8/...I1....UJt52
...U.0...wD...kz....z1....6.1c..zzzz..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........k.8.kzgG6.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../6U0.cqKD/..R8Zc4xRkzEnlrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP60c..
5t2I..ktPnvka6zD.KsffaWeYzH..........Ak/8.UaZ/L9.ALOJleRay984fHeuwPE.1ksD8SAAj/E
/6U0.wzzz1....................................Ak.1.U.06U2K.k.1A..1Ak.np0.06U..6U
.0sK/hdht0kaqaPiIM4U.06..1Ak.1fP.1Ak..Ak.1ADm/Ak.1EG7ZIGlH5U.06.nAnAnsZR.06U..6U
.0MMw/Ak.1.k.1Ak...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffl.1ApsWOkR4.....................
E....Ek2l2E0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EaNaNaNaNwz........UxDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................U.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO..kPr/......................
.QU1..U/4MU/4........wzzzzzzzDzDnAnAnAnAXz1........sz.........yD........Uz1.....
........................................................kz1.....................
................................0....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................xzzzzzzz8.2........oz6.......kyD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: 16 second render}


ID: 0293 - On the Roof

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m...Uk/...3....2A...kSqtDzzb7nzGgZcYsGCyyDiR6FdAANfzPj.uUlceKxzyaJ0wKC5utj
................................hoqzkt7ym.2........A.hA.................y.YaNa/E
...Uz6....E1/.../Q.1/.....UjL...e.....E4.....cTpyAL6j7mD/Q.........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../............oAnAnAnAfzjaNaNaNaNkz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDk3uSdu2Yhw1xpIdK.x72zKBsVhFQsphDrNYVsI38uvXfLhaZCJH5zYIcCiT/JfmDG7bZ3aBm
Cw9BI.npUWP8zqFKM6QtTrlDU.....o07...qM.........E.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.XcSA......................................3....c..
.....Ksulz1.......kz.wzzz1UX..6.U....E0....9....V1....1....A....c....cKB...UiJ5Y
8x2U.08cUyDcU0uzzzzzz1......0c..zzzz...UCW0tRhyD6odIWOorVy1.2gtfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj6DL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E...2AU.V2E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................................................................
...2./.......s1kVrHJJJJJJz1........0./........zD................................
.....................2.....3....B....6JMiFqEp7KNnZYFH/..........................
.sU1....0.U.06U......cNaNaNaNayDBnAnAnAnwz1...............................UaNaNa
NaNuz...........NaNaNaNatz1.......wL./.......K4E........I.2..........oAnAnAnA9zj
................................1....E/...U1....oJ4Rm34Rp7KN7NoI................
..............U1....1AU.........NaNaNaNa7z1........wzcNaNaNaNavDGaNaNaNa5.IaNaNa
NaNmz...................6.2.......cF./..................kzHCoWgRyydxzcNaNaNaNawD
........kz1........../.........HalTenny../..DsyneGrafix.........}
{Titel: On the Roof}


ID: 0286 - Simply Simple

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....61...ET...2A...E6WCzWC188.XLeFvB5qp4EtRDhlSVUUzXw0pQKM8AXzQpMtbykaO0k
................................GkbjLZnIG.2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/....d.....M31/......jA...a3...2EA.....EwyJlaUJAoD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12U./2........U../..................0.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDIwFFx1ddpvn0vYJSZ3lEzmhAwFYoqYiDS39MXeAQYwXnhz9rddKqyCS0Yg0pW7ojEatqRdyL
0xntjLooDk1yyYQraZL9ZFmDU....yHlE.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/.......................U0RC4EZ.....x/
.....Ksulz1.......kz.wzzz1UX..6.U....62....C....V1....1....A....c....Exx...UiJ5Y
a20U.08cUyDcU0uzzzzzz1......Gc..zzzz...UCW0tRhyD6odIWOorVy1.2gtfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz.........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....7....gqPXVqLXJbMZ/Uqa/kPr/......................
........4MU/.MU/46............zD........kz1........wz...........................
.....................................Iv8AJJJJJxD................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................IoWgRyyd4rzcNaNaNaNawD................
...wz...........................................................................
.........................................../....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
..........................................EnAnAnAnAvz...........................
................................................................................
.........................DsyneGrafix...............................}
{Titel: Simply Simple}


ID: 0271 - Over the White Wall

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...ET...2A...UnKJi2QhV6.nP8wKheVX/km3CxEHMPmzfsVE3fyhHUzSmDW8b/560k
................................TDnHFV2lL/2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...Ut.....sD1/.....UhK...02...2E0.....c7A.F1qhpjD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2.dkpX0LDe0.dzzzzzzNa3DaNaNaNaN3.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDv4Btz0hC2wHKHmMPE/0TyOHzSU20uijDKaTLdSwnLv9dniJ8cUz/z8DUhUBHy1iDOFjgh/73
vv1GWvD5px9tyu8T7HLK5DkjU.....In9.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4EQ.....x/
.....Ksulz1.....0zzz.wzzz1Ee.c1.R/...I3....4....E1...U4...k5....2....cK...EiJF5A
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No..61c..zzzz...pMnDnNqyD66HNL1YPWz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2U0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbineyP..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFHXMlzwa5.cxo7c/6Evqxz.g5P
DhbYZt6Ul/kF.VnFFcrz9T7.B3W3BhZTzXPZ.oI6KoYly/uBZ.EHVMFHNw5crI0.B3W3BRsTUSH7.oI6
KooZz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek2l2.2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UmAnAnAngwz.........wD........kz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..........................6.2........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
.....................DsyneGrafix...................................}
{Titel: Over the White Wall}


ID: 0266 - for Trent

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...w....2A...UST8NFictyzKH8rIhey37ECQvhISaUSwvckmuNoavuz6DWuRv3T8zj
................................4TK7UBJVQ.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Ea..../M.1/.....kVF...k0....E3.....oZLk8l04WnD/..........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDh0LAXDvP2x1..........So1YEtnx0bjcTTp7O6gdtXTMoQe0PXCzI.j.a1zPxnDh3tApFLS
Zt1gf60DwjpDzK.8OSekqcnDU.....2YJ.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................H....k1.
.....Ksulz1.....yyzz.wzzz1.U..6......E2...EB.........A5....F....6/...Q2.....SFL1
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90c626nzzzSixDkOvBTuCfxj6.62QifFjz1.z/.......2k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
Zzzz............W1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wjoG1.E./2EexEe4LD../2E.3m5U08c..2E
./oSi.8cU0.E./2EFonzTz9../2E.VSGU08c..2E./2zJ/8cU0.E./2Ez4ajHXD../2E.VQPU08c..2E
./okulfrS1.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek.l2U.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........lAnAnAnA0./........yDbNaNaNaNmz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1..U/4MU/4................UzDnAnAnAnAXz1........sz.........yD........Uz1.....
........................................................kz1........0./..........
................................0....E/...U/..../7oPspIMkBZFjl4N................
............5.U./2..............AnAnAnAn..2........szEnAnAnAnAzD........kz1.....
...szi53iSIsuFtD................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
........................................................................kz1.....
...wz...........................................................................
......................DsyneGrafix..................................}
{Titel: Trent}


ID: 0253

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
Y......1...E4...I....2E...E9o8QLFNFozudkYxrdJhyDnfU3Qrpa7zfEGiwWq9ixzQD3O54KQJwj
................................hzKxOWFs//2........Y./.................U8/2..88F
..........k8E.../E.0/....6kW....f/...2k4.....whefIpxTFjD/.URgVyD..251dkpXk1.OaNa
z.....cD16../2EzHk3fc404.xHBSdPGA/.EVf53iSIMkz1yHBSdPGAczc.u1....y1...sD...../..
.wX0LD0DFmVNWJFR2w9l0gBmd9j5zgHBM29zZ2gji..TigOOTv9j.10KUuRZyGrz2Tn93/mDex2iqI0t
Sw1SVoQMJk5/zM5rQvnB.thD.....7YLa.............oD.A....sD/.E.....................
.............ckpXm1...sD......mbNC.kTat.U/Oa1.EcNC.cVat..7Oa1.icNC.8mP1EH....2..
.....Y//az1.......kz.MX6E.kQ.Y5.0....o/...kK....O....o....kzzzzzr....c4q...UivrP
...U.StZe8IZLmOAY6XDW......6mc../8sU..kRBv4SdZzD1gySnbinuy9...........kA8.ECZx4.
.s41pmERrz1.2RiGMQZhz2...........Qm0wTZLW/...........s/........./oiXc24UD.A1rAGz
leq6..UlN0hg5vvj3kSqam.Mqz1.wO135pBlzmkAIsTgeB0..EnuphmAzy9.FIXy0Faxz..F70NZw0xj
1QV0zDsIbk7.kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...8cU0.cU08.4nUMW74.U08c.UQ4U08c..8c
U0UifgoG9/.cU08.hYXfiu8.U08c.IrFMV3K..8cU0UnGtefi0.cU08.DvpJLR3.U08c.AiOrSvh..8c
U0.YrRqNb/.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08..Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E6./.M....E.....I....k....kQkVKNmJKG4B3.H/...61.h/....................U1C.U1Dwk1
06E./.....ErzzzzzzrgzoAnAnAnAHzD6......w8zXNaNaNadFzzKUNaNaNalwD........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1..........QCh1hgPD...
...........................3....A....oINiRKNmhoPXVaJm...........................
.....MU/4MU/4........oAnAnAnAP.EBnAnAnAngzn9RHW//KtkzYNaNaNaNKxD........Ez1.....
..............yD........................................kz1.....................
................................/....E/...E0....fxqMcxpMp7KN.65R................
..................U/4M..........AnAnAnAn0.2........xzQnAnAnAnwzD................
...................................................................../........zD
..........................................E.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5.....
..........................U/4MU/4M.................2./........zD........kz1.....
...wz..........................................................................E
........kz1..........................................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4P
WJaQo/...............................MU/4MU/4................EzD........kz1.....
...wz.........zD................................................................
..........2........wz.........................................../....E/...E.....
T7LNXZ4QmxqMVlaKm.......................................................Uz1.....
................................................................................
.....................................eQuBOf7BC............................U.}


ID: 0252 - Miner

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....s/...w....2E...USpUcVbaFnz0ekCjDIZX.ELsKiQLp8G.AZs8am..rzz0s.9x05xBwD
................................hr9/uqnqb.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/........./M.03.....EYI...B0....E4.....cadkhXaiVnD/.EvqG6E...c.dkpXm1....U
z.UaNaVD12../2......................nAnAnAnAHz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDGD15OmBxvv1ACAcLFA3CzoHWzHz2jSjDCgfmReKzTw9VvRwLugcuyOzhiUKBGQnD6GQ1/9F/
rw1sWMoXjBF.zKKQ6dYbQylDU....0Ype/........EnAnoD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........EvqG6E.....k1.
.....Ksulz1.......kz9wzzz1.G..6.n/...61...EI....m..06c3..c.D....p....I1.....wNb0
...U.8YL8yzlcisz0tZWzTAe90U.oc..zzzz6..MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........AEA8..IsY00
................................V7V0..3B6/...........sFbG7eFT5wj..........E/0c..
6V2G..EbG7eFT5uD.qdIWOorVy1..........IU.8.kzzzD............8....................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
...................wz0........xD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/..............................
..............................zj..........A..........1....................A.....
................................................................................
................................0....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......EK.1.......UzD................
................................................................................
.....................DsyneGrafix.......................}
{Titel: Miner}


ID: 0250 - 001

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....9/...w....2E...EnGQhmLj.szS58Sbu66txjk6nH2TVtxznTeHxVPiNOzgv7GHe/wuxj
................................VP.SAxRDa/2........Y./.........E........C/2...wD
...Uz6/...EQ.....M.0/.....Eu/...U0....E4.....68xh7UfocjD/.ky9DHE...m/pfC5f1....U
z.UaNaVD12../2......................nAnAnAnA5.wAnAnAnAnoz.U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDl4whqjn8BvHM0Z0rHAPyy4itnnTQHngDgaIyJVgAkvnocwLrsVhcyemONDkOLGjj4fFs2zYF
ov15VzZoht3py6V83p4NPyiDU....yHQ0.............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........ky9DHEJ....k1.
.....Ksulz1.....0.kzQMn68.EW..E.M/...A3...E2....G/RF9Y3..LU8....R....cqm....fP5Q
...U.q6doaofT8tA.06UG.....UELc...1AkA.EbG7eFT5uj6.Dbqxm4Iz1...........o38..Dcc/.
.A72QifFDz9.dhSA5XWrz0..........UQV0.c6N8/..R8Zc4xRczulfILV56Lzj.gM3ZaYq1z97LQF.
yZpF..Uge4kvqdzD.8gRoeCkvz9.QQIg9Nc..dF28.kdNJ0A...........8...........kKTKW1q/k
0QV0.QF10.1......................ctwMy5pQ.A...8cU0EZJKNZ4nUMW74.TxpLTVQ4U08c.oU1
CsUifgoG9/kNbRqNhYXfiu8.jyufjKrFMV3K.2Pgl4fnGtefi0EhpKPhDvpJLR3.gnCvgDiOrSvh.E4N
YF4YrRqNb/U5SsV5...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E....Ek2l2U.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.jR5.............................4MU/
4M................EG./.................U./A.....................................
................................................................................
.....................A...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zD..........kRyyd4joBuz.........zD................
...................................3.1..........................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ZF1N.E1N........
............5g............................2..........oAnAnAnAnyD................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......Y3k........6.2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........DsyneGrafix...................................}
{Titel: 001}


ID: 0245 - Garden of a Torqued Abstraction

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m...Ea0...g.....A...kZhvq/H7j3.Hz2gqmKwAzDr7HlwtLiMznOnRgTOMNrzwhm5ZdOzJ/k
................................60/IvvGza.2........Y./.........E........C/2...wD
...Uz6/....L.......1......krC...h4...2E......AvnDRzhgtmD/..........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2U8xm1J15nszUXE3kUEp0yDorWf5CvjJ.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDUzx6DBojlw1xJPrt7hVAzG.oLCzPMgfjyu22fqR6TwnFbO5aMdT5zQ0x5WPhjPnDhCJzJkIK
kw91ArlWTN/AzioFuOFmPKmDU..../IJH.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................g....k0.
.....Ksulz1.....K.kz..6..0UT.s5.q....25...EB.........k/....A....c....Exx..UbLJ5g
Qw0U.08cUyDcU0uzzzzzz1......Gc..zzzz............6.........k.2gtfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSz.6.z1.cU08cxv5U.0A.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek.l2.1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UMaNaNaNawz.........yDaNaNaNaNiz1........../..........................
................................................................................
.....................6.....3....9....oINiRKNmVISkJaQ............................
.............6.......6bNaNaNaNzD........kz1........wz.........yD........cz9.....
................b210gmVKIzXyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD........kz1........wz...........
................................0....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/........XaNaNaNapz1........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
..........................sF5beeX1........E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/......
......................k/9..................nAnAnAnAzz0........yD........sz1.....
................................................................................
...................DsyneGrafix.....................................}
{Titel: Garden of a Torqued Abstraction}


ID: 0228 - No Idea-Trent

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...w....2A...kG1Ke9Zbaxzm6yLGPw9e1E2MAlzUmjyxHw4B7lLgOrzQfKWBabCjwj
................................12LU6DEV7.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kU.....M.1/.....kKN...K1....E3.....Q/TdyYLchoD/..15E/E...m0dkpXm1....U
zUkX0LDD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQD4R/S.ZjpKx1..........GKRN.opp8cj2Lf1dLOctt1rq9MN3E8IzYwUyIko7xoDUwiiLttE
vtHQhtx/HboHzmtaREK/Y0pDU.....Y08.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EV0F/EM....k1.
.....Ksulz1.......kz.IX9c..U..6.x.....2...EB....u/...Y0...kC....z....w2.....SF52
...U.yoPxJHEGdZ95N3BcMSrJ16.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6.BC4POwoz1...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.H0/bvOovz...........2EWHyDpIH/..YhSsQs0MzuFMFZ.Sq9yD.obagHAQwyH.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....Ek.l2E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/............................k/.....MU/
4.........kAnAnAnAHwz.........yD................................................
................................................................................
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/Uqa/..........................
.....MU/4MU/4MU/46U..MlAnAnAnwyD........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................1....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
...................................................................../........zD
..........................................U.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M........EnAnAnAnQ2.NaNaNaNadzDOaNaNaNavz1.....
...wz...........................................................................
.....................................Soldeus../..DsyneGrafix........}
{Titel: No Idea-Trent}


ID: 0183 - Spikes

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....m...Uk/...ET...2A...UVvzbsqfstz60V5g1J75zDI8xrTJpWdz9FUcmZ44Usz0b5rYu1nZyD
................................MTmGTswoC/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....B..../M.1/.....UQS...Q1....E......Q940JjHkOkD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2kAnAnAnA1/.pAnAnAnA1yjaNaNaNaNsz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDxirFfvQSDwv895SI67oxyo6MKHlEj3kDDUKiTypr2w1T.CXiqX1/z68HtFcVlUkDknsK04S6
CvfulV3yg9Q1zsaRTp.S.RkjU.....24R..............E.U....sD3.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4Ef.....x/
.....Ksulz1..........M7ax.Eh..6.T/...A3....G....y1...k3...UszzzzYzzzzL19...UiJ52
SM2U.ylDCZdUWyvZ4FaKw.U/U...0s..zzCg..Uh3FfRcB.E6odIWOor/z9..0........U.C.EBBS7.
.gySnbinOz1.2RiGMQZtz0..........NEW0.2pYn0...u68YrpuzslCa27fWF.E..........E.lc..
Vl01..UdHkZgHDzjz5ewMnqVuz1.meZpwzPpz4EA8.kYT10............8qK2hqVq../Ux16CQrAwj
/6V0.kE6O.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...cG8/kG9hY7KA.UZd2.9hoGawT/.ubG.goG
9Nm/7M4U8/kG9hY7WkUG.u2.9hoGaU/673cN.gmNgN0tqY2T/0E8epa7.goIIR5.gUqOaQoLbJJR.oWN
eNGqm75Kh/.AWRa7...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....Ek2l2......I....s....kOjB4OTBLRmN4.7NoI....................................
..U/4MU............9./...............................Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJzXaNaNa
NaNzz.........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................c.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1..E......................UzDnAnAnAnAXzHnAnAnAnArz.........yD........UznSIsuF
Vf5Zz...........................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................6.2........yziAnAnAnAN/E................
................................................................................
..........................................E.....I....I....kLHZaPN/..............
.....................6E./2E.4MU/4M.................wz...................kz1.....
...wz...........................................................................
....................James Roberts../..DsyneGrafix................................}
{Titel: Spikes}


ID: 0168 - Hatchling

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S...kM/...y....2E...kZh35JU5AnzW812CruUiwjtt8lNn3VrvfOWHeaCSNxzES/Umzhqmwj
................................uSNIiCtp412........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/....7.....c.0/.....ET2...l/....E4.....kVYx8oJ2adD/..........m0dkpXm1....U
z.UaNaVD12../.UaNaNaNatyz..........k......................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDFYNa.R3VNuPYeWdFohfMvmsh5gmGbHQDtkvWTUbt2rHv9rWyTc8Dy.EoI2OJ1adDMPEjIFqS
bp9KoWncJBMayUlC4Tz5emXjU...UzXP0.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................A....k1.
.....Ksulz1.....szzz.wzzz1UO.U2.K/...w0...EG....v0...EA...UE....6/...I14...UiE5Q
...U.0aZczDM6/nzqxNozvuZc0U.0c..zrhe7..Uf5nlcsxj6.cRgyfh6.A..0........U.8..Xo/2.
.o0FIhT67.2.hE2Jv5G0./..........3I13.wqN51../0biMaOyzsVsP8OPAXzD.czYfTLkRzH/pElz
5TtN...LVxTtT1yD.yXjDUIN0.2.WRvgcbtszKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..Y4Fm.kChklCrl.lAG4.sMHBsIJ4WDhs.stT
Mt7fa6gYZ/.VcJ2Vj6nMFJ0......sEEdFYA.gH9QgH79R6Ou.k4NQl4JgpsG1C.Sy5KSCzOqhJG.EV2
DEF7stMSN/.3F./3...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E6...I../3k.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.s/EN..............................U/4M..
..........UNaNaNaN42./........zD........kzXNaNaNaNapz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................M...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................2.......kzD..........UaNaNaNaNwz.........yD................
................................................................................
................................1....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................nAnAnAnAzz9..........AnAnAnAnAzD........Uz1.....
................................................................................
..........................................E/....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......s2kAVf53iSI4.2.....
................................................................................
.....................................................E/...E/....4....6IRg7qPs/.I
jRbA.I4..........................Qk0.YE0.............UzzzzzzzT.E..........EBnAnA
nAnxz.........zD..........2........../..........................................
................................................................}
{Titel: Hatchling}


ID: 0165 - Priest

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....w....UA...2A...UncQ4uFFF5.9f39P7WOc/EIdWabQJQxznn4j9osCJzzk7NkbLS4n/k
................................xqvzR9eAv.2........Y./.........E.......EJ/2...wD
...Uz6/........./M.1/.....kE7...V0.....0.....2CAS9KAiJmD/.U0RC4E...m/dkpXm1.BnAH
z.EnAnYD12../2.........../.........E........sz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDeBiUW1DLSwXGzFDXmsX5zaIKFGpfqOgDCau/6knH5wvZC8PNuVM/zOsX/IYPcDmDSKbSiCcu
PwPkgBJ/VM45zWl0vsQbnykjU....yHZ/.............kD.2....sD..mz....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4E......m.
.....Ksulz1.......kz.M38K.UO.A1.H1...M0...kF....A0...I2...E5....e....c14...UiN5I
...U.08cUO3cU08CNubMKAZBQ...oc..QOOe...........U6AqyTr69/.A...........k.8.kRD31.
.gySnbiney9.XhzrBmG..1...........AW0.oaHq...2RiGMQZhzulYEkti4xyj.gM3ZaYq1z96Yc..
1GNd..EVjiO8eGyj.8HNL1YPWz9..........kF68szdNJ0..ApKQUUTuz18kRdIp0byz..kKTKW1q/k
.QV0.I8Om.............UPAI91pRxj.ctwMy5pQ.A...8cU0.cU08cUmUMW74.U08cUeL4U08c..8c
U0eBfgoG9/.cU08c.WXfiu8.U08cU0eFMV3K..8cU08kEtefi0.cU08cDxpJLR3.U08cUCTPrSvh..8c
U0OIxRqNb/.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E.E..AU2F3k1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................yz0..........suFVf53iiz1.....................................
................................................................................
.....................I....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E.......km/2........0./........zD................
................................................................................
................................E4...E/...E/..../7oPsNJMmZrIX34PZ/..............
............5.............................YaNaNaNaNiz..........E................
...wz...........................................................................
.....................DsyneGrafix.......................}
{Titel: preist}


ID: 0151 - In Lieu of Circles

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...w....2A....iexEeJsXxz0/VyiRMua0EcVx/eqObuxXijLgpZyg..PnuV198puyj
................................FfGqVP2KV.2........Y./.........E........i.2...wD
...Uz6/..........k.1/.....EDH...90.....3.....wYsnzcbdEnD/..........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDY9WrzCJn.xnl5nLWIDZiyeCup9K0Y3eDlnhwYM5mNuH3AKC1STe/zCcgIUz0y0ojR1ChH8rx
uu1Jcze45s9EzU.jb/TfbOkjU....0od91........UaNalD.M....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt......................k1.
.....Ksulz1.....0zzz.wzzz1Ee.c1.6/...I3....4....E1...sE...k2....I....cK...EiJF5A
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No..61c..zzzz...pMnDnNqyD66HNL1YPWz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2U0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFHXMlzwa5.cxo7c/6Evqxz.g5P
DhbYZt6Ul/kF.VnFFcrz9T7.B3W3BhZTzXPZ.oI6KoYly/uBZ.EHVMFHNw5crI0.B3W3BRsTUSH7.oI6
KooZz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek.l2U.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........UaNaNaNaNsz...........................................................
...............................................E........kz1.....................
.....................6.....3....8....YoMjBLMcJ4NmxaP7NoI........................
.....MU/4MU/4..................E........6.obkE9TJJJpz0........zDIMcZjeee0.2.....
........................kz1...............................2........wz...........
................................4....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/................6.2........wz...........x1XEsFPQAz1.....
...................................................................0./..........
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgVZA....
..........................................UaNaNaNaNiz...................kzndzKlW
8wP/./..........................................................................
.......................DsyneGrafix.................................}
{Titel: In Lieu of Circles 2}


ID: 0144 - Purt Ner Finished

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...ET...2A....gSPucFOa6.zgDrcyayJ4ErIERk9uMnzPaK1NQVnclyMHbIbp1U40k
................................Jqkm8.USX.2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...Ui0....sD1/......ot...c2....E0.......1aF8fo5nD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDIcoXIgI3IqXbeRWiToSDz8Isd8Wz1WaDljhnNOP/hwXxAl3MP2LNy61Sh6hAgcnDGLtLI919
uwPTe5HlGJwJyoNpTRdh3omDU.....Ixn.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4Ea.....x/
.....Ksulz1.....yyzz.wzzz1.U..6......E2...EB.........A5...U9....6/...I3.....SFL1
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2c..zzSi..kuvBTuCfxj6A72QifFjz1..........2k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
Zzzz............W1........E..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6U...E./2EexEe4LD../2E.3m5U08c..2E
./oSi.8cU0.E./2EFo1E.06../2E.VSGU08c..2E./2zJ/8cU0.E./2Ez4ajHXD../2E.VQPU08c..2E
./okulfrS1.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2.2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAnAwz........UxDyzzzzzzzjz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N..pPr/......................
.....MU/4MU/4...46.............E..............................zj................
........................................................kz1........0./..........
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..........................6.2........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
.........................DsyneGrafix...............................}
{Titel: Purt Ner Finished}


ID: 0141 - Deliberate Misdirection

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...ET...2A...kPxi73P.W6.rCkxOiYJk/kTxqCXoh1kz9UDk6V9txtyaNAaRo4c50k
................................chenLVeE//2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...kW.....sD1/.....kBB...i2....E0.....skCP0vr0FlD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD21YZCiKeqpnoj3Q2Z7C6zq63SQwndiYDe7rnveaA6wPpp2LpkBRGy60pARcu4ylDi/Rw7eiV
TwvofEGt7DxAymDX5bfOmUkjU.....IC7.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4EW.....x/
.....Ksulz1.....6zzz.IX9c.7U..6......U4...k6....M0...Y0....2....H....k21..EiJnr/
..U5qxoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1c.0c..mN5SN..UKZMxkayj6.sulQA8Sz1..0.......6m28.kYjdY7
.EB2QifFDz1.8//bvOonz0kf.........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfujAgySnbineyP..........Al28.EITslB...........83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....034NUooPjt46GZqQdtqNic4Qb/.Qb/..
E....Ek2l2.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EaNaNaNaNwz........UxDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................I....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................fNaNaNaN0.2........ozgNaNaNaNKzD................
...wz...........................................................................
..........................................E/....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.cpWN....
.....................................................YNaNaNaNawD........kzX.....
.....dNaNaNaN4zD................................................................
..........................DsyneGrafix..............................}
{Titel: Deliberate Misdirection}


ID: 0131 - Growth Potential

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...ET...2A...UUAhctDqR6.fr83WXY/x3EiubMCyCujzPeGvt2E9EwyssQXeSlO30k
................................tyFhLPuXh.2........Y.FW........E........o.IQxcuD
...Uz6/...km.....sD1/.....E2E...i2....E0.....EsNBoV4dSmD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2ED8QxckpX0.hyzzzzzLa1DaNaNaNaN1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD7hlf/2gR8qXrIYHkJSvAz8ecjeoya.aDVcoJrd1GmwHXF1B9rD1Gyo6ubazX7qlDCVc6wzMW
RwPWvfhk4DTLyklhCLbC67nDU.....2H5.........kAnAnD.I....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4EU.....x/
.....Ksulz1.....kzzz.wzzz1kS..6.......3...UA....s....6/....A....c....Exx..UigJLX
AR2U.08cUyDcU0uzzzzzz1.....6Gc..zzzz...0.p4HE3yD6A72QifFjz1.2gtfpsZpzE02ClD.z12.
.AAJcnSYgz9.HRSwGzxVz.Uom9EXp40k/2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAnAwz........UxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................E.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO..kPr/......................
.QU1.........MU/46U..MaNaNaNaNzDnAnAnAnAXz1........sz.........yD........UzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................0....E/...U0....13aPoxaQ7NoI.Y4.Z/..............
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
........................6..........................yz...........................
................................................................................
.............................DsyneGrafix...........................}
{Titel: Growth Potential}


ID: 0129 - Pancake Attack

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....61...61...2A....U38Cs7SZjzYraKOXekw.Er83KRE3iGyfisN4V7QG0.tZmKlpb7PwD
................................WzDzNDQiD/2........Y./.........E.......U4/2...wD
...Uz6/...E5/....M.1/.....UYT...50....E0......13e2Vq9MkD/..........G1dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2..............................E.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDBz9oynqlqvfnDLUZ8MaryGskHtm/R3lD4x/o9OMo7wffhMiN30v/zCLIVnWfSMjjMmFHKY4W
5wXeopOBIFx0zeoCq9CCl8iDU.....oaW.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/.....GTDjQvkmHL4IFmr19bA.....O....UA.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1UU..6......62.........V1...6/....A....c....cqx...UiJ5Y
a20U.08cUyDcU0uzzzzzz1....U.Gc..zzzzh..alwF.HWwD6Eot8VlJaz1.2gtfpsZpz6028.kFrAm2
.wOaqWXXzz1.MGR3SUQxz.UT.........2W0.wzz.0..mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1z94pc..
.yDU..UkKZMxkayj.eTLkgt14.A..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.//3k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN4/./..........oAnAnAnAnz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
.............................E/E........sz1.....................................
................................................................................
................................0....E/...U0....13aPoxaQ7NoI..kN.A3.............
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
..........................................k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/kI.21.
......................k/9............................/........yD........I.2.....
................................................................................
.....................................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0..........................zD........i.A.....
...7./........zD................................................................
................................cmdrchaos2012/DsyneGrafix.......}
{Titel: Pancake Attack}


ID: 0119 - Divine Vine

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...ET...2A....QUTyWhPxzzI4qCFdBD3.E0y1yOt3HjzHV3L104U0..H2hXRE6OzzD
................................oDqwqmmrm02........Y./.........E........i.2...wD
...Uz6/...kX..../k.1/.....kdm...I2....EC.....oZb1m/z58eD/.UBk4tD...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2kAnAnAnAH0.D6k85OFqCxjnAnAnAnAbz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDldinMf.DSufctEmumRbNyMFEsvPNZfejXjB6Tsprau17pUSG7hnbyOnCy8UYLhdjUdw565BQ
QuvawfynLkdeyOfCkhRzddcDU..../ow2/............kD.2.....E1.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........UBk4tDU.....x/
.....Ksulz1.....6yzz.wzzzX7U..6......g2...U7....o/...Q2....A....R....E11..EBNlL7
...U.ydel0ceYF1.TeOg.....A2.1c..zzzz...wQOr9PExD6gySnbinOzn...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........N3V0.6oKp/..R8Zc4xRczu/Fbf24LNvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFHewkzwa5.cxo7cB49vqxz.g5P
Dhbr3t6Ul/kF.VnFrDpz9T7.B3W3BBeTzzzz.oI6KoIvy/uBZ.EHVMFH3x5crI0.B3W3BxuTUSH7.oI6
Ko2yz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUls0QiR4.........................
E....Ek2l2U1....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/ENoE4.......................k/..U/4MU/
4M........UaNaNaNaNwzMaNaNaNaNxD................................................
................................................................................
.....................M/....3....C....gqPXVqLnJbQa/EM.65.........................
.............MU/46............/E................................pi0HJJJJJzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
.....................................M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2..........1.......U.E................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kL4lKOkVZKX/..........
.....................6....U/4MU/4M.................2./..........................
................................................................................
.................................DsyneGrafix.......................}
{Titel: Divine Vine}


ID: 0114 - Invasion Force

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...cD...2A...Er9MC6z5xuzmU6oEtPA7AEBsOiasW1VzXBfHkGbC3wzW1kbFPSG5/E
................................L/Tz./7gaz1........Y./.................UF/2...wD
...Uz6........../E/1/......w/...11...2.5.....23ypVKRHvqD/.UlEF.ES7g62dkpXm1....U
zAkX0LDD12../2UNaNaNaNytz0........yjnAnAnAnAHz1..........oU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDOHNw4ED7oxHEzVLI1uxPzGToqZi11iljGIRE5m9pjxvEHABrS2/Rz8Ne6wcPVynjoBcWsWhT
gwHziJX321FDz.JZ6/VmParjU.....2g4.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................qlzVDI....k1.
.....Ksulz1.......kz.IX9cUEK..........2...kF....u/...U....U8....T....Epm....Sl5g
...fl2XFDJ1...U95N3BcMSrJ176423.zzzz..ktPnvka6zj6IDDhKpkwzP...........E2I.U9q.5.
.AL9s6JkUz9.aC/LmCxwz0..........2Qk3..Ak.1..eLGdPypozsldmxusWpyj/QqOUkpIY.I/b6oy
l2HA..kW62Q5qZyj.qVRmCdhWz9.8dpsJkedzKk70tDU.06..cIjYQP0Uz12hxaE87olz0EiYY24VrzD
ZQm0yvOPy...AoXxNpH0./k5NuIMgQzD.EO89.34Lz9..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bn.1AosWOkR4.....................
E../.Ek.lAE.....I....2....kLox4Rj7LOX34P.YLP....................................
..........U/.........1........zD........kz1........wz........s0E................
................................................................................
.....................A.....3..../....wpIX34PdtqN...Rm3qAY/......................
.............MU/46............zD................................pi0HJJJJJzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................/....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................0......Ifz1..........kNaNaNaNszDOaNaNaNa..oAnAnA
nAHzz...........................................................................
..........................................E0....I....c....EHZtqNZ7rA.YYPo/0IjR5.
..........................U/4MU/4M........UmAnAnAHf/.dNaNaNaN8/EoAnAnAnAtz1BnAnA
nAQ../.............................0./.............................yz0..........
........................................................}
{Titel: Invasion Force}


ID: 0112 - Edge of Destruction

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....A0...cD...2A...EFVv7L566tzGbd6ly.bn2Eo46NQee5E.ARIGUihldzzY2WBypwtdxj
................................isNdlg.Bl.2RdoGMygNV.BW/.......E........y.2...wD
...Uz6/...kK.....Q.1/......w1...91...2E2.....Md0sNR3IFmD/Q.oJdOE...G0dkpXo1....U
zIkX0LDD12../..........wz................................oU0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD9jIPuyy6YvfnQbS2k50wy0MIt6A1a1njoxxz0cAqkw9tPbuGEdTyyKPta56jhQiDK2LZ69ca
uvvqqOceAIBAzYi9elb4csijU.....YIQ...Z1........kD.A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ky97OEq....UZ.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1EK.27.O0...c/...EE....C0...M8...U7....a....c4u....St5M
...U.8ecWyDE./ozTxpLz16U.0c65c..zzzzI..UyFq/orSE6.c02oHb67Q...C.eJrM0/0/b.kTzx5.
Is41pmERLz9.bjBj1PWwz0..........UEuFzzzzz1..hE2Jv5G0.tVPAI91pRxD/.........E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................QqNb/UnCvAUGIEJJJ3.W9is.Ta0.06U.E8d
Y0suBQm7b.kzzzzzPj1U.06.cmuetSKNpJLR.IPhp0wre3HAl..wk1TGzv4U.06.2HAlngHQ.06U.gvi
v0MQu3KMV/.k.1Ak...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.sWOkR4.........................
E../.I.//3E/....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9.U/4MU/
4M.................zz........k/kaNaNaNaN/.2.....................................
................................................................................
.....................E.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4...46...cNaNaNaNyzDOaNaNaNa7.InAnAnAnw..lAnAnAnAD.k................
................................................cNaNaNaNG.A.....Uatbw...........
................................2....E/....0....TFZQVtqQg34RZB2BY/..............
.....................MU/..U/0...NaNaNaNaR.2.......U..9nAnAnAng/kmAnAnAnA1.YNaNaN
aNa../.......UzDBnAnAnAnF.A........8./..........................................
..........................................E.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5.....
..........................U/4MU/4M........kAnAnAnA1/.dNaNaNaNCzjOaNaNaNa2.2.....
...wz................................................................6nAnAnAnM.E
.......UT.2..........................................2.....3....3....wpIdtKK....
................................02E./2........................zDOaNaNaNa5.InAnAn
AnQ3./.......M/EnAnAnAngF.A.....................................................
...............................DsyneGrafix.................................}
{Titel: The Edge of Destruction}


ID: 0104 - 00FS1

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...ET...2A...k2S6Aq3lW6.nNy8xsrci4E6O4CYGIKlzvzeF8GtioqyObE76b7D50k
................................/oa1Hmyjo.2........Y./.........E........i.2...wD
...Uz6/...ks.....sD1/......hD...32....E0.....6VwSBhcO1mD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDna3QUsA40qH71UMueRj8zWUhBgtFLMZD7uGoTUwbavHBNSEV5yUJysuwIduuhfmDBAoZgiSv
ewvi8NCQLyb2yYf9hr/mTOiDU.....od5.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4ER.....x/
.....Ksulz1.....wzzhX.....kS..8.H1.........A....P0It866..TE4....k....c44...UiN5Q
...U.06U.0...........6YGp...rc..Gkda............6............mnoo2R6.1E28.kG/Z0.
.Eot8VlJqy9.cEO5Jb5wzC...........2X0.km7X...R8Zc4xRkzEnlrlkCx9xj.gM3ZaYq1z9.0c..
mYHD..UAZRBEi7yD.y8pJs/mpz1..........Ek78kjW77...Ea5ZRH7My18m12Omzz5./k.q6ZvrjtD
3QX0wTk/I...K4qYnFhzz0.CBS1B8..k.Y7K7Q8eyz1..IPhp0.cU08codETxp5.U08cUKF35Twl..8c
U0eZbgoG9/.cU08cgJnl5TA.U08cUS0FMV3K..8cU0ehCRwl51.cU08cYrpJLR3.U08cUeGP5Twl..8c
U08BxRqNb/.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2.2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN4wz........UxD........Yz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..........................6.2........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
............................DsyneGrafix............................}
{Titel: 00FS1}


ID: 0096 - Long Journey

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S...kH/...cD...2....knTZZfO.O0.PaJx5eAE29EAzBlFj3rNw9eJ/4cBJ1vzwBsADVTFyyj
................................v/Gj7Re9wz1........Y.x5........E........y.2...wD
...Uz6/...k5.....QU//.....k1....A0....E2......QLeBNXiGqD/Q........US1dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz................................UU0.....y1...sD...../..
.w1...sDOfirqxuL3uXRLw5Ucl.MzYHSZwOHLcpDLcXfFqcfYxvwhKAro8L.wI4xlv1Hl1dD3eeq9RnG
8uX84LJgBRVKz8/Raw5OA.qDU.....oF....Q..........E.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................F....UZ.
.....Ksulz1.......kzcwzzz1.G..6......61...EI....m.R/6c3..c.D....p....I1.....w7b8
...U.8YL8yzlcisz0tZWzTAe90U62c..zzzzv..MarH7iXyD6oa4dabdnz1.v/.......6GA8..IsYW/
.sA.........o.........kV........V7V0..3B6/...........sFbG7eFT5wj..........E/0c..
6V2G..EbG7eFT5uDDpdIWOorVy1..........IU.8.kzzzD............8....................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cn.1AosWOkR4.....................
E../.AU.V2E/....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71...............................U/4MU/
4M.........nAnAnAng0./........zD..........E4JJJJJJJpz...........................
.....................................cNaNaNaNayDKNaNaNaN4z9.....................
.....................I.....3....6....coEp7KNn...................................
K....................oRGVrALMFyj...................wz.........zD........kz1.....
...wz6nAnAnAngyD........6.2.....................................................
................................4....E/..../....T7LNXZ4QmxqMVlaKn64.............
..........U3K...................HVf53iSIkznIsuFVf53wz.........zD........kz1.....
................................................................................
................................fraterchao6.../DsyneGrafix..}
{Titel: The Long Journey}


ID: 0091 - Out of Place

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...g2...E/...2A....c60WQ4X5/.5bJrMOslfzjGzK3SigeTzH8VFs.aFCmzwViRSY/j/.k
................................ZQXgeICwV.I52/ALo68O./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...........01/.....EXW...R2...6.0.....6TUnt4SxbmD/.U0RC4E...m0dkpXm1....U
z.EnAnAD12../2UaNaNaNad/./..........OaNaNaNaFz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD2PcF1RDUZwXfwgIOsRMCzKE5EOREt1njSxhVk3X9ywPaN4XS4xd3zGgguJI2tImje7UrEzDW
Jw14Tuk.qSoAzEjKftdTKanjU....yXgn.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4ET.....x/
.....Ksulz1.....K.kzFwzzz1.U..6.......3...EB.......06k/..U.A....c....Exx...dLL5g
.Z1U.08cUyDcU0uz....z1......Gc..zzzz............6...........2gtfpsZpzE0YCtD..yD.
.6H4CbyOWz1.t40DGl7Yz4U2EgFFThzjI2GAx9nAu...Cocr0kcozsVY7g0jpVuj.I9J2Gx/uzP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cmJ4NhALNVtWOkRa9e/rN............
E....AU2V2U1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaNawzcNaNaNaNauD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4...46...oAnAnAnAL.EOaNaNaNaH.2........2./.........E................
................................................................................
................................1....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................yzzzzzzztzXaNaNaNatwzoAnAnAnA1zD................
...wz...........................................................................
.................DsyneGrafix...........................}
{Titel: Out of Place}


ID: 0083 - Cave on Delineria 4

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....9/...ET...2.....Zn2KqsrU6.LrEYYgOe7/EmbDyUJhqgzfVOn.me88wyaW0anG2z50k
................................25Ibz0ZBU/2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...El.....sj//.....k11...u2...6E0.....2d4mXCrt5kD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.....kD12../2.dkpX0LDe0.dzzzzzzNa3DaNaNaNaN3.2...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDmIPDi4xwQpXlWnCGw6N/zWxF1T9of4XDQtEEmSHEiuHca4A6xeOAy.K6vLAuEKkD28Ym5XCY
3wv0M5Dnjj8qxU3FxyuB/teDU.....IZ..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4EY.....x/
.....Ksulz1.....K.kz.wzzz1.U..6.I/...U0...UA.........k/....A....c....Exx..UbLJ5g
c21U.08cUyDcU0uz.0szz1....U6Gc...02.d.EtDEiYUyvj6Qlw/bYd1v9.P4Knn33wz0028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2.2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EZNaNaNaNwz.........wDyzzzzzzzlz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO..pPr/......................
.QU1.........................UzDnAnAnAnAXz1........sz.........yD........Uz1.....
........................................................Uz1........sz0..........
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................aNaNaNaNB.2........ozAnAnAnAnAzD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....6....kLHBKMgJqEoE4.gdZA....
...................................................wz.........zD................
................................................................................
...................DsyneGrafix.....................................}
{Titel: The Cave on Delineria 4}


ID: 0082 - Crash Landing

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....9/...61...2....kgStOXGjUgzAAXsklK9//E178NxBg1Yy977oEnQRS0./pi1HGCjOvD
................................WG6.oC51e/2........Y./.........E.......kG/2...wD
...Uz6/...kD.....MU//......t....J/....E0.....YNzlS6CUNjD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../2..............................E.2...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDk0WJJIGMkv1fsu1nsIWvyQ/Jc4gm.7gDtOEyodJ9xuXcrs.k5mEpy0Y5zl8xfKjDWw3BVUFF
ivXTHMYofgpvymVcq6VKGFhjU.....Id..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................9....UA.
.....Ksulz1.....6zzzBKX9c.UT.U9.f....U4....a....M0zT6Y0.U7U0....J....Q11..EiJF52
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0c..mN5S..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz4...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzc1Fbf24LNyD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........Al28.EITslB...........83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E....I.//3k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kNaNaNaNq../..................oz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
......U/4MU/4........gAnAnAnA5.E........Uz1....................k................
................................................................................
................................0....E/...k0....BJaPbJaQo.EM..kN.A3.............
.................k.1Ak.1A.......jAnAnAnA2.InAnAnAnAxz..........k........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.7NoI.21.
..................................U/4MU............2./..........................
.....Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJz1........../........zD..........EhfkIJJJJpz...........
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...7./........zD................................................................
.......................................DsyneGrafix..............}
{Titel: Crash Landing}


ID: 0080 - Tweek Me

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...ET...2A...UA7lFOw6U6.jahXOAjPm/kUHsYxeaQkzP0hZEhrr.wySSIw9LCw50k
................................l1tdIsQHp/2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...Ue.....sj0/......TK...c1....E0.....UvPZF.zPhhD/.U0RC4E...m/dkpXm1....E
./EnAnAD12../2kpX0LD8Qh1.dzzzzzzNa3DnAnAnAnA4.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDUfxfMZPV0vXqlcC68PV3yKhm4P/wqfijh./NSh2L0pHHabV.wjpuyKw2znTedNVDoIR0N.jx
evPIuOXHRpZvx87cVQJi38gjU.....2TN.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4EP.....x/
.....Ksulz1.....K.kz.wzzzX7U..6.......3...EB.........k2....A....c....MZx..UbLp5g
ew1U.08cUyDcU0uzzzzzz1......Gc..zzzz............6...........2gtfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c/JZPoZ4RgJ4Nic4Qb/EOotWOkR4.....
E....Ek2l2U1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........Uyzzzzzzzvz.........wDOaNaNaNahz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....oINiRKNmhoPXV4...pPr/......................
.....MU/4MU/4...46...kAnAnAnA9/E........kz1........wz........U.E................
........................................................Uz1........sz0..........
................................1....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.Z/..............
............5s..................bNaNaNaNuzHOaNaNaNavzcaNaNaNatyD........UzXnAnAn
AnAtz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Tweak Me}


ID: 0078 - Bones

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
Q.....Y/...u1...w....26....YGCT24rBzzuh/f5kkRD/E8H.E8dqbzxnTULUdbD6..HC04c0tAHzj
................................FHJuK8JxR.2........Y./..................y.2.....
................/MU0/....6.8/...m/...2E3.....wSaqMRnMRmD/..........c./...w1.OaNa
z.UaNadD/2../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...kD3OYVcH8R1x154bnm1lbjyCMCa4x7XEeDZrrQXNImrufQ35Tp3YQEzKrIhx9XAymjsxL9.7/Y
pu1huVkgpls9zQhE4aF075oj......Yd2.............wD.6....sD..kz0...................
.............A6U.i1...........KRe4..qdO.UObe/.oRe4.srdO..Wbe/.GSe4..............
................0zD..wzzz1....E.M/...k3....C....d2...g7...k2....I....cK...EiJF4A
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No..61c..zzzz.cYB3skNKgzDBQwRAgHzmz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........V2U0.6oKp/U.0PJWp1PyzEmYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........2l.8oTITs/...........Um3yuedc8tz42Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1...6E..EHVM/.XMlzwa5.cxo7..6Evqxz.g5P
D/UYZt6Ul/kF.V1.Fcrz9T7.B3W3.gZTzXPZ.oI6K.Uly/uBZ.EHVM/.Nw5crI0.B3W3.QsTUSH7.oI6
K.kZz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................yzeNaNaNaNavD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.................................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...k/....1JbMdBKIp34R....................
....................4MU/................kz1........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I.........kLHZaPN/kPr71.iR4.371.
...................................................wz.........zj........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}


ID: 0077 - Chrome Terraces

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
T.....Y/...E4...61...26....Xb.koKd9mzAu6Mx3ARe.EbX7FH0JOyyngmaPKyCztzMlKxBMbl1xD
................................i88nGQmcD/2........Y./..................y.2.....
.................si0/....6kPD...x......0.....2mlE7zaPMjD/.UTuQEE...m/dkpXm1.OaNa
zkkuh4ED12../2..............................U.A............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDLyMiE.FRJwnW9GOZLL7xyA3TcoTTCLhDevGYJkQQ1v99wr6jKfUuySRSiBRkPLlDR9TmfAy7
pvn/Cgowh0I3z0W4bDoxYUij......Yts.............kD.2....sD.2kz0...................
.............ckpXm1...sD....zUJRe4.ypdO.MObe/UnRe4.qrdO.sVbe/UFSe4..............
..................kz5xzzz9EN..6.k....o9....G....c.zXC.1..k.A....c....EXx...UiJ4Y
a20U.08cUyDcU0uzzzzzz1....U.Gc..zzzzJsAUCW0tRhyD.odIWOorVynz2gtfpsZpz.028.kFrA0.
NqRaqWXXzzHbjGR3SUQxz.........../203z9nAu.k6mIqp.taszw1osMgdlHzDShM3ZaYq1zP..c..
0RH9.Q6Fbf24LNvjZBL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0.AfpnSPCqaz1uk5LfQvXwz8ra5DlJDw.E
JEW0zH09r.EMoIRnIlIqzcnJXNw/X0xjw9zUrWWqG.2..UGIF/.cU08.ihkzyq5.U08c.662zzzz..8c
U0Eqb.5ck1.cU08.Am0k.1A.U08c.YdAk/8w..8cU0ESzwDU...cU08.xv5cU08.U08c.oqTU08c..8c
U0kkz/8cU0.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.................................
E....M....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................dNaNaNaNawD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.r/......................
.Qk0.........................U/EnAnAnAnAXz1........../........zD........kz1.....
...xz........O2E........Y.2........wz.........zD................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........7.1.......U.E........kz1.....
...................................................................../........zD
..........................................E.....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5.oE4.
......................k/..U........................../........yD........sz1.....
.............c0E........szH5OFqCTzItz..............................wz0........zD
.....................................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0.........................E.E........Y.A.....
...../.........E................................................................
..........2........wz.........................................../....E/...E/....
T7rPnB5PZ75.iN5.iRKA....................................................kz1.....
...sz.........zD........sz1........wz...........................................
............................................................................}


ID: 0076

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
S.....U0...61...w....2A....Z9vi/Gr02.La9InJSrD3ESpIYiYGkCz1IRjA1kLx/.bfDBAmcSy.k
................................PyNohiCN1/2........Y./..................t.2.....
................/MU0/....6.IM...i/...2.......U7Vl9DD8OjD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.kuh4ED12..12..............................E.A............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQD34MUJAghmwvc1gnW38.Azya/P9quG9kjx1aiC9twLwvC.MWi59/1z.f2mAk3zSnDbqlRM0E2
iw9xe6NJhUcAzECxrSd0Sclj......27J.............kD.2.....E/6kz0...................
.............ckpXm1...sD......JRe4.wpdO.Eobe/.nRe4.ordO.kVbe/.FSe4..............
................5.kz.wzzz1.j..6.J0...c2....B....T1...o1...UE....y....IHB...UJlyX
...U.ydelyjeYFnzTeOgz1.....61c..zzzz.......................U..........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../613zHW7./UpfjrwdvguzoklrlkCx9xjShM3ZaYq1zP./c..
nc1D..CwQOr9PExDlX0dRIRSkz1..........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................6E..EHVM/.ZElzwa5.cxo7.k57.1Ak.g5P
D/Efvs6Ul/kF.V1.WJpz9T7.B3W3.UXMUSH7.oI6K.Uwc/Ak.1.QU0D.i1rz.02.B3W3.w7S.....wzz
z1U..0Ak.1.QU0D....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....I....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../........yD..........2.....................................
................................................................................
.....................6.....3....0....wpIX34PZB2BY/Upb/0IjRbA....................
........4MU/06................zD........kz1.............................kzXeAV3u
uNvuz........O2E.......U4/2.......cF./.............................wz...........
................................2....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........3.1.........E........kz1.....
................................................................................
..........................................k.....I.........kLHZaPN/.PVFLN..Emg/..
..........................U/4MU/4M..............................................
...0./........zD................................................................
.....................................................2.....3....0....wpIdtKNExqR
m............................................................E/EOaNaNaNa7z9.....
................................................................................
...........................DsyneGrafix.....................................}


ID: 0070 - Joint Complex

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....9/...61...2....UH6wznc2DfzQRoaMTP73/Eh11bXObZJynbtYrRLOM0.tQlSLRXcyvD
................................yKexLNZ5A/2........Y./.........E.......U4/2...wD
...Uz6/...UD.....MU//.....ke....H/....E0.....IvMF6RXuGlD/..........m0dkpXm1....U
z.....kD12../2..............................E.2...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDEb/mu/Oyov9Dz1ia8T.vyOUBvBAzyClDzUU5XhOw/wP5EJk6pTR2z4AIvpm.mMjjrUR7IDsv
Fw1MTyiVLOy.zeL5tPpauTiDU.....2I..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................B....UA.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1UU..6......62.........V1...6/....A....c....Exx...UiJ5Y
a20U.08cUyDcU0uzzzzzz1....U.Gc..zzzzh..alwF.HWwD6Eot8VlJaz1.2gtfpsZpz6028.kFrAm2
.wOaqWXXzz1.MGR3SUQxz.UT......../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.//3k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN4/./..........oAnAnAnAnz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
.............................E/E........sz1.....................................
................................................................................
................................/....E/....1....TpoPWZKRnF3Qs/kN.A3.............
................................aNaNaNaNyz1.....................................
........................................................kz1.....................
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI.21.
..........................U/4MU/4M.................../.......E/E..........UNaNaN
aNatz...........................................................................
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...7./........zD................................................................
................................cmdrchaos2012/DsyneGrafix...................}
{Titel: Post-Traumatic Joint Complex}


ID: 0056 - Romancing the Bulb

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....U0...ET....A...EV41BScep9.9MPex3uPO0k02qToWPZwzPW7eHCl1g1.DVZvvYwgw0k
................................S8b2GEbx4/2........Y./.........E........i.2...wD
...Uz6/...kb.....M.1/.....UCB...k4....E......2tXK3gcptkD/.Ug4/EEnee70dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDfFmB1RPT6w9l1pt4U/K3zyBNkCoApVjjC2yFjnq1KwPjdd3iAeF0zIE/bg0HPAfDgAvezgK9
avn2sKwPIIRxyIFEj4xBWWljU.....2fK.........EnAnoD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........Ug4/Eej.....x/
.....Ksulz1.....wzzhB/....kS..8.H1.........A....P0It866..TE4....k....c44...UiN5Q
...U.06U.0............2U.0.0rc..Gkda............6.....................E28.kG/Z0.
.Eot8VlJqy9.cEO5Jb5wzC...........2X0.km7X...R8Zc4xRkzEnlrlkCx9xj.gM3ZaYq1z9.0c..
mYHD..UAZRBEi7yD.y8pJs/mpz1..........Ek78kjW77...Ea5ZRH7My18m12Omzz5./k.q6ZvrjtD
3QX0wTk/I...K4qYnFhzz0.CBS1B8..k.Y7K7Q8eyz1..IPhp0.cU08codETxp5.U08cUKF35Twl..8c
U0eZbgoG9/.cU08cgJnl5TA.U08cUS0FMV3K..8cU0ehCRwl51.cU08cYrpJLR3.U08cUeGP5Twl..8c
U08BxRqNb/.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.3/3U5....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/.N.k4N........................
.....MU/4MU/4...46...........U.E........kz1........wz.........zD................
........................................................kz1........0./..........
................................0....E/....0..../7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N........
............5...................yzzzzzzzvzXaNaNaNaNsz.........zD................
..............................................................................zD
..........................................E.....I....g....kIdJaQkZaPnhKOo...O/.R
oE4.........................Ak.1Ak.1................./........zD........kz1.....
...wz.........zD................................................................
.....................................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/.......................................................M0E................
................................................................................
.............................................DsyneGrafix........}
{Titel: Romancing the Bulb}


ID: 0050 - Black Helix

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...1.....A...km7.pRJTE/.Lud6sc2xe2EDT.efIjTHzv1zb4LZ0/ozmF9GyaOHNyD
................................nrIsQezDnz1........A.hK........E........y.IQxcuD
...Uz6/...E7.....M.1/......hC...E.....E2.....cugWlrme6qD/..........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDKMbC/m/.Ew1kv0.qPOmOz84hN/4I7fpD7MWd8U/DixnbARQViGW6zoOKIiTIs8mDtpEQO9wn
cwPkYr8PwJfKz.V4zKDJVgqDU.....IW3.............sD0U....sD..G.....................
.............cNaNu1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................1....k1.
.....Ksulz1.......kz.wVCc2ES.M7.P....Q2...kS....a/...c3....F....8/...I1.....SF52
...U.mmLYzlaldYCgw3tcgNQ8/6.oc..WxOr...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........EU/7xzp5S1.
.YUPZHBKGz1..p2iJMFvz0.DDQBqAJtD2MU1.Y4Pj1..AuIWs8MwzuVn.jigR2vD..X6L6rzFz1/4Yoz
kPHA..kS3v26O.uj.idcJ.ePoz1.nIIoK9naz2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................wW7L0.RltdbN7/.....srCt.EO5og5e.wzz
zzT/gwbej1.i1Php3PX7YK3.kNrQq/qCsPVg.AfHICfk8B1Rq0ES5OdZKBZ0c39.zzzzznmL0A5Y.UYQ
xpL9fV.rb0UXzzyz...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2E.....I....c.....IZtaHhQqPiZYFH/kI..........................U1C....6U.
0..........TIsuFVf5yzwzzzzzzzzzDqAnAnAnArz9.....................nAnAnAnAHz1.....
.............U.E........kz1vFVf53yfwz0..........................................
...........................3....6.....pPgZbFjl4N7NoI............................
....4MU/0.......................................................................
.............E/EMo0FIhT67.2....................kOaNaNaNatyfaNaNaNaNiz0........zD
................................/....E/...k0....cJ4PdVLG4B3...kI................
..............U1.....6U.0.......PaNaNaNanznNaNaNaNawz6nAnAnAngyDpAnAnAnAzznAnAnA
nAnszGnAnAnAnAwD..........UaNaNaNaNiz.........zD...................2.7nAnAnAnAyD
.......................DsyneGrafix.....................}
{Titel: The Black Helix}


ID: 0011 - Simplicity Exposed

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....x/...ET...2A...Uv4vwBsOE7.ncdBW1Rl73ENsjiKuD0bz9H6cYpS/s3zqX5GK6rsB0k
................................pFQMYUrPH.2........Y./.........E........C/2...wD
...Uz6/...Ua.....sD1/.....EMC...I1...2E0.....w1rijoNy5oD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12../2kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDIe3VIn06YqXTdxJoKpTHzuXNuJfFFWbD6oRVKv7LBxvr4seQ7A.JyCWSuJpgeVmjKEpVLBfO
cwHMlHzlwp.SymMKDEhbQpojU.....YW3.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4EK.....x/
.....Ksulz1.....K.kz.wzzz1.U..6.......3...EB.........k/....A....c....Exx..UbLJ5g
c21U.08cUyDcU0uz....z1......Gc..zzzz............6...........2gtfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2E0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kzzzzzzzTwz........UxDBnAnAnAnkz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................0....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..........................6.2........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
.....................DsyneGrafix...................................}
{Titel: Simplicity Exposed}


ID: 0005 - Out On A Ledge

Mandlebulb 3D parameters by Ricky Jarnagin
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....UZ....00...w.....A...E6DoSfJUGzzWiFqSmgjE0Ek.FfO1vZZzHteCRtBDfvziaErG2Kmdzj
................................DG9/X4z.t.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...Ul.....Q.1/......RR...i1...2E4.....YFTZSiqX8mD/QkRsTyDEUJ9/dkpXg1....U
z6EnAnID16../..........wz................................EV0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD38um5Go6UwX4OLKyyF0iyc5.xTqHb8lDcX.a6jDgquXdMh3Gi/e6zEH0i/vXSLhjGP5/Cmqd
Gwfd56/eYKQpyQ.s3S.qT.mDU....3IvQ...CT....UaNalD.U....sD..G...........zD........
kz1..........fkpXm1...sDRI58zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........EGX72Eq....k1.
.....Ksulz1.....5.kzXwzzz1.c.M7......o1...kB....51Ie5A...VEB....e....IKB...UJtzX
...U.ydelyjeYFnzTeOgz1.....61c..zzzz...........U6.Dbqxm4IzH..0.......6m.8.kXWFn7
..M93P58iz9..mnWK2zwz0.U......../6X0.EW7./..fjrwdvguzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP./c..
nc1D...wQOr9PExDCW0dRIRSkz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................6E..EHVMFHZElzwa5.cxo7cl57.1Ak.g5P
DhLfvs6Ul/kF.VnFWJpz9T7.B3W3BVXMUSH7.oI6KoYwc/Ak.1.QU0Dwi1rz.02.B3W3Bx7S.....wzz
zzj..0Ak.1.QU0Dw...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2k.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M.........zzzzzzzzwz.........zD........kz1........wz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........YMaNaNaNW/E........kz1........wz.........zD................
..........................................................2........wz...........
................................2....E/...E.....T7LNXZ4QmxqMVl4Km...............
........................................Ez1.............................kz1.....
................................................................................
.......MarkJayBee/Lenord../DsyneGrafix..................}
{Titel: Out on a Ledge}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs