A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Paul DeForrest

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Paul DeForrest Mandlebulb 3D parameters by Paul DeForrest Mandlebulb 3D parameters by Paul DeForrest Mandlebulb 3D parameters by Paul DeForrest

ID: 0552

Mandlebulb 3D parameters by Paul DeForrest
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....m...Uw/...ET...2A...ke15zLH.JpzsFT3qdcKp4EMMVIAwl65.2ejScfZM42.PSnmb/6EBzD
................................I0NFPDoEF.2........Y./.........E........7/I42..E
...Uz6/....3.....s.1/.....UaT...f5...2E......EIbAcG80FoD/..lImuDYeed.dkpXm1....U
zUkX0LDD12../2UaNaNaNa7../........wDnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDY05fA6cD3wHYXzhvU2CGzqGV.jHY7PoDkzngdqrkExfXHuNpWIG0zUbj50luOplDys9XFWO5
SwPCBEMOMKgFzGh6ieucYWojU....824Z.............kD2M....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rbg9.2Umi.k08v0.Jcg9.wVmi.E88v0.ncg9.lImuDv.....x/
.....CQxcz1.....6yzz.wzzz1.U..6.0....g1...k9....S3...U1...k3....Wzzzzz01..EBNF5A
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No..Orc..zzzz..kYEkti4xwD4w8pJs/mpz1...........q.8.kXWF1.
.UNAT2kYsz9.hE2Jv5G0.1..........N3V0.6oKp/..R8Zc4xRczu/Fbf24LNvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFHXMlzwa5.cxo7c/6Evqxz.g5P
DhbYZt6Ul/kF.VnFFcrz9T7.B3W3BhZTUSH7.oI6KoYly/uBZ.EHVMFHNw5crI0.B3W3BRsTUSH7.oI6
KooZz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.M....E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........EbNaNaNat0.3.......p0E......../.InAnAnAnAtz........0/E................
................................................................................
.....................k/..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................wzzzzzzz5zDaNaNaNaNazvAnAnAnA1../..........................
................................................................................
................................5....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaN..2........../.........E........kzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
..........................................U1....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................kAnAnAnAHxz...........................
.......................U4/2.......cF./..........................................
.....................................................Mh/...3....A....AYQjBrQ0ZaF
jl4N.................................MU/4MU/4..................E........Uz9.....
...3./........zj..........................................2........wz........UyD
........kz1........0./..........................................hF...E/...U/....
B3aPYZrEjJrQdt4.........................................................kz1.....
...../.........E..........2........../..........................................
.........................................................................../}


ID: 0547

Mandlebulb 3D parameters by Paul DeForrest
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....Y/...u1...D....26..............1.......s1E..............................yD
................................OaNaNaNadz1........A.7F1................y.IQxcuD
...Uz6....UK..../QU0/......T/...K.....E5.....AANe04JGhpD/.....sD...m/dkpXm1.OaNa
z2UaNadD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljTcFzUvMS3t97C1JzzzzvzUNehUisqcljMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyDU.....o00........2.....E16....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbu3.2UeL.k0eS/.Jcu3.wVeL.E8eS/.ncu3......3....k1.
.....CQxcz1.......kz6...z1kX.I/.g....61....D..../0.06s/..U.F....j....I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........3Ek3/.kz.............s/...................E/2k/.
zP9P.................................I.//3....6............8....................
3M/8/...c/..z1........kz.........UD..........UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....E....E.....I....U.....IjlKS4x4PYZYFH/UQ.............................MU/46..
................................................................................
...3.VF92FpyVY.E................................................................
.....................2.....3....8....UKNsFrNmZ4N7NoI............................
.sU1....0MU/4.................zD..........2................................iSIsu
FVfjz.........zD................................................................
................................/....E/...E0....H/5O13qNZZYFH/..................
............Cs....U.06..................UzXaNaNaNaNsz...........................
.....g53iSIsuFsD........kz1........6./.......E1E................................
..........................................k1....I....o....kQkVKNmJKG4B3.........
......................U1C.U1Dwk106E./..............wz..........E................
.............U.E........kz1........wz.........zD........kzHtqpxzSftjz.........zD
........kz1........wz0..................................}


ID: 0526

Mandlebulb 3D parameters by Paul DeForrest
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b....g5/...L1...w....2....EP/cAeA4S/.vrYHhKaMQ/E8QFjDtRSFxPHn49p5aHezWivG19MU4.k
................................uWutg8R3C.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kL..../M.0/.....UN/...L0....E3.....wqJMnr1r.oD/.......nemP0dkpXm1.T2F4
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDYsAIxzzzjz1..........UAbUdisqcljFHQlSHA1Iw9iNMIOip7tzoF/G0ZZtVyjRRxgCKos
EwnYRydIKa5uzwPN9SaPRGyDU.....oT/.............sD.6....sD..E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.rbg9.2Umi.k08v0.Jcg9.wVmi.E88v0.ncg9......F....k1.
.....CQxcz1.....c3kzAwzzzX../.E......g2...k4....m.AU9c3..eUszzzzrzzzz1EB..E7FFD2
.....wdelyjeYFnzTeOgzf8No...nc..zzzz..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........3Ek3/.kz.............g/...................E/4k/.
./...................................I.//3....6...........kP....................
3Q.5.s6.....9ZCQpcqyz.EbHuL7uczD.64/eXmivz9...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.24PgdLAV3HMctWOkR4.............
E....M....U.....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4...........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.kLMmI3Ae.zz.........yD........kz1.....................................
...................................wz...........................................
.....................M.....3....A....EoPYJqMVVKNY7rPiZYFHJ4SUUWAd...............
.....MU/4MU/4.U......ckpX0LD8I.E........kz1........wz.........zD................
................................................LYhnrDpstz1........5./..........
................................/....E/....0....8BIRWJqAUUWAd...................
..........U3.........6..........ux7QLabUOz1...................zD........kz1.....
...wz.........zD........kz1........0./..........................................
..........................................E.....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5.d...
......................k/..U.....0..................../........yD........kz1.....
..............zD........szH5OFqCTzItzoAnAnAnAHzD................................
.....................................................2.....3....8....UIMgNqHXFLG
4B3..................................MU/4MU/4................kzD................
..............zD................................................................
................................................................1....E/...E1....
DB4R9xqMc/......................................4MU/4MU/..U...............2.....
...uz0........xD........EzHPbjTel9Bsz.....................EnAnAnAnAsz...........
...................wz..........E............................................}


ID: 0473

Mandlebulb 3D parameters by Paul DeForrest
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....w....o0...w....2....kbLynY0hmtzawlrPGdIIyDXv2tVDUyjxfh8sUVwZ.xzMO6QS/FbFyj
................................IeftkI17r.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...E8..../M.0/.....E9/...O/....E2.....U8KuUzpjYlD/..........G0dkpXm1.....
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDXsAIxzzzjz9......idhwG3eUdisqclDUos2JJnsVvn0lpiWZ6yvzeoeSYdqJLvD1jbuqsa5
OwnTICjaOLRhzQ2k.VM7WzyDU.....261.............kD.2....sD..E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.rbw9.2Umj.k08z0.Jcw9.wVmj.E88z0.ncw9......G....k1.
.....CQxcz1.....C.k1..6U.0.i.I/.A....I1....9....i/...A3...Uszzzz6/...cqm....FFDg
...U.0.MzzDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz............4YCpCckYcz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz8..........3Ek3/.kz.............s/...................E/2k/.
zP9P............z1...................I.//3....6............8....................
3M/8/...c/..z1........kz.........UD...........C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....E....E.....I....6....EHVhKOipWHH7J9o7LO....................................
...................0./........zD........Uz9........sz...........................
................................................................................
.....................Q.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1.........................kzDnAnAnAnAXz1........sz.........xD........Uz1.....
................................................................................
................................/....E/...U.....B3aPYJ4PKZKNr/..................
........................................U.2........wz0..........................
................................................................................
..........................................E.....I....E....kLVB5NVp4Jm3aPn/......
.....................MU/4.......................................................
...sz...........................................................................
........................................................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs