A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Pat Zonche

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche

ID: 1142 - Blue Angel

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....Uv0..Um6...ET...2....EI.SB3XSmizIO7TCff9q1ERGxjz6uyBzPIaYsS2FEWzK/BiYWe5NwD
................................hFOcOugPB/IVUTkltZM./pP........E........I/2...wD
...Uz6/...ka.....M.//......Q....O/...6E......c3r57c2NZiD/.........251dkpXmH....6
./EnAnQD12..12kkpX0LD8w..b0LD8QxckvDg53iSIsu1.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDB76WSDMSViHQHbh6Lxuzy...........iBRqWQpfjvnG0Wcr1aLYvyzq6S5ckhjDzjBWr/8Q
vvHeJaxzOFYbvuqoN9mJjyijU.....Yg/.............kD.2....sD..G..AnAnAnAnAwj........
.............oAnAt1...sDlPY7.x1.........................................9....UZ.
.....Ksulz1.......kzXyzz...U..6......M2...kC....m./46Y3..UEB....4/...g0.....w55.
ig2U.W1KEyzlciszz1..z1......oAqzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2E.8.UQgk0.
.wUmc2beYzH.dA8E5ExwzC........../.V0.sXTL0..SQcDqMitzu/BQKxV62zD..........E.lc..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cZB5QVBKNkMX9e/rN................
E....Ek2l2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNad/./..........nAnAnAnA1.2.....................................
................................................................................
.....................A.....3..../....wZQZBKOk7rPX34PO71.g/......................
.....................oAnAnAnAXzD........kz1........0.RxckpX0LjyDOaNaNaNalz1.....
..............................................zj........kz1.....................
................................0....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................g.oAnAnAnA5A.DnAnAnAno.E........kz1.....
................................................................................
..........................................U0....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNoE4.
......................k/..E...............kAnAnAnA15.pAnAnAnAXzD........2.2.....
..............zD................................................................
........................................................}
{Titel: blue angel_PZ}


ID: 1141

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...w....2....EJi8bS2Gv1.XI75NAFR72EkHlDPXBXmzvuX0nsYnCqzU6IU8uzCgxj
................................uwDjj3Z3mz1........A./..................y.2...wD
...Uz6.....c..../M.0/......q....G.....E3.....syIU8Xg5boD/.........Uy0dkpXm1....c
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDG5uBWHgeHwnkxVXfpVZJzc5vjqGmjQpDWHl8lh.VNxfvpNPZSZOHzgtRLMFKVbojhd.O70Cd
HxvobqVwLqRIzOsP9CkF07pDU.....ow9.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................0....k1.
.....Ksulz1.......kzhwD....U..6.I....61....I....G2106s0..U.F....6/...I1.....SHL/
...U.0aZczDM6/nzz1..z1....6.0Qozzrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYzH.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........g/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..U./.Uzz/k.1A..1Ak.vzD./....6E
..MzThdht0kaqaPiQs5U.....02..0bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffmYXBic4Qb/.Qb/..................
E....6E.F2E.....I....s....kMp7KNoJbMZZYFH/UQ.............................s....k.
16........kAnAnAnAnkzoAnAnAnA1.EaNaNaNaNiz1........../..........................
...0./.............................wz.........zDOaNaNaNa7z1........wz..........E
.....................2.....3....5....ApMV7LMWZYFH/..............................
.sU1....0............oAnAnAnAXzDOaNaNaNanz1...............................kAnAnA
nA11./.......k/E................................................................
................................}
{Titel: Pzon_nanotech_defender}


ID: 1090

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...g2...ET...2A...k3.8WpDgL6.j/AKqsdE/2E/raGN7ETrzviSSsvyt1KzU9MaL0vk30k
................................TGXj3iDpb/2........Y.FW........E........o.IQxcuD
...Uz6/....E/....sD1/......iB...g1....E0.....UiRGy7oEChD/.U0RC4E..UZ0dkpXm1.ZZt7
0/kX0LDD12../2ED8QxckpX0.hyzzzzzLa1DaNaNaNaN1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDvj0CLSpzdtnlb3Uwm/tsy8GhB1yqKhbjV0EGVRnipuPx4BxlZ2CTyOvq/.5yTBiDqG1JKo1M
Xv9yV4/6DQWMyKTK6nIBxKfjU.....2yA.........kAnAnD.I....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDRGckyEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4EP.....x/
.....Ksulz1.....tzzzPzzzz1.U..6.B/...M2.........m..46Q3..U.F....8/...I1.....SFLG
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oMozzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2U.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../6U0.wzzz1...........M1...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU2V2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAnAwzAnAnAnAngzj........kz1.....................................
................................................................................
.....................E.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO..kPr/......................
.QU1..U/4MU/4........MaNaNaNaNzDnAnAnAnAXz1........sz.........yD........UzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................0....E/...U0....13aPoxaQ7NoI.Y4.Z/..............
................4MU/4MU/1A..............6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: Ricky's Growth Potential_PZ_tw2}


ID: 1088

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...w....2....ku76Q4y.Mwz4UD0OcSwQ0E......................vdymxG9PwD
................................2WB2RP397.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....kg..../M.0/.....kA/...D.....E3.....QjydAMw38nD/.........Uy0dkpXm1....c
./....kD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDMR65EcFtGkfgtFzshRmJz0..........ma5xXrq7Lx1K5m/2OIi2w0..................
.............6PSoDSPbQpDU.....YD6.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................5....k1.
.....Ksulz1.....I2kznxzzz1.U..6.w0.........7....E1.06A5..UEE....2/...k0...k0ZHb2
..kTzhBgr/UeYF1.......6U.yD.lAqzzzzz...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........EA8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxz4........../MX0..27F...Rbdhssszzu/alwF.HWwD..........E.lc..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................ghkg/.C272FeeWd7h2.WWuVcGJJkOeP.6ZP
Rt4mxNcce/UCtcXCQsbVWe4.V8OdZ0bT48eO.M7bMm7lyNcce/.3CE/3MwbVWe4./7I90lqT48eO.wJK
Tx3kzNcce/EVmZKV..Emy4sieeWNpyaZIJpceZ7Uwy5fQSqa.EHBic2I5/......................
E....6E.F2k.....I....U.....FZBqP1JbMZZYFH/UQ..........................U1C....6..
..........UaNaNaNaNsz........czD.......cdl1.....................nAnAnAnA1z1.....
...wzUxckpX0LTuD................................................................
.....................E.....3....5....ApMV7LMWZYFH/..............................
.sU1....0.....................vDnAnAnAHX..IaNaNaNaB../....................kNaNaN
aNwwz........E/E................................................................
................................}
{Titel: PZ_WE challenge_scarabs2B}


ID: 1087

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...w....2.....PRLx2.tR/.HOaO9JXNA1EdSXbNMbq9.gAFy0b3tGlzaznztmwkRqj
................................A5vhqkoQrz1........Y./..................7/2...wD
...Uz6....ka/.../M.0/.....kZ1...21...6E3.....YWZu4JIWDoD/.........Uy0dkpXm1....c
./EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDQeqecKaRnwXTaJ8ATc1Jz8v244BJngojQSZXm1lRDxHjIVzoo6zDzOyn00/e/4pDmz/q0aSb
GxPPvSODz6/GzurnOLSiuNoDU.....2K6.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................I....k1.
.....Ksulz1.......kzPzzzz1.U..6.P....M2...U7....m..S7c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.os..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........I0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2U.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M........kAnAnAngY..BnAnAnA9YzDaNaNaNaN/.2.......kwz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................E.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4................czDnAnAnAnAPz9........xzcNaNaNaNizD................
..........................................................2........wz...........
................................3....E/....1....BJaPbJaQ9xqMc/..................
................4MU/4MU/........OaNaNaNazz1........3.NaNaNaNatyD........kz1.....
..fJ./.............................................................sz.........yj
............................................}
{Titel: PZ_inception series 1}


ID: 1075

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...w....2....U1Ls5ulr10.5GDk9QEsn1EkPDCLcu46.AQ1vkf2EWqzSF/r6qHDyzD
................................OaNaNaNadz1........A./..................C/2...wD
...Uz6.....4/.../M.0/.....kz....8.....E3.....kmEQgisq6pD/.........Uy0dkpXm1....c
./....kD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD9y7C8R38mxXoComHt9n4za/BJcJZphqDJJKPovR1dw9w5YzAa.fRzEMgClJkBjnDq2GKzEMP
fxfim9i8BdPDzOqMl98GI6rDU.....2YF.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................0....k1.
.....Ksulz1.......kznzzzz1.U..6......g2...UD....V..06A1..U.F....6/...I1.....SH50
..kz.08cUyDcU0uz....zzzzzP66mY1.zzzz..UJdtvvzczD6A72QifFzy1...........U.8..E.06.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........c/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............9....................
/EU0.wzzz1...................................MPqe0UYdeMezzlz3X8.rE19rExDJO5D.E5W
nVMzTh8em/.UktdbQsbEPt8.3I.06.bTTuYH.Y6IEZ6ly73VE0EFVV4OMw5N/h6.bitgnmqToNOb.o3P
dl4kzdth9/.Lgt0P...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cn21Aic4Qb/.Qb/..................
E....2..F2E.....I....k....kNZ3aQmYYFH/EG4B3...........................U1C....6..
..................UD./.........E...............................EBnAnAnAn..2.....
...2./......Ut3EaNaNaNaNG.oAnAnAnAnyz........s2EOaNaNaNaty1........wz..........E
........................}
{Titel: PZ_gear2IFS_1}


ID: 1074

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...w....2....k1jpWVhmK2.vUW0qRRaj2EkU2rXuKegzft4W7iX5OezUp5GPTTP.xD
................................AqSKViomfz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....ES..../M.0/.....U5/...m.....E3.....o02taTm41pD/.........Uy0dkpXm1....c
./....kD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDyVtnb4/SHvfKdLZlyOAQz8Bn4GIq19jDUrAY9/xGkx1Gj9Evf0IYyuysGOT2XzoDz/101djs
Dx9wzITUJ7qwyAngBtLl9/rDU.....2y6.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................7....k1.
.....Ksulz1.......kzDyzzz1.U..6......61...k3....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH50
..kz.ydelyjeYFnz.0..zDRamN6.ns..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........E7....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.sWOkR4.b/.Qb/..................
E....6E.F2k.....I....c....kNpp4Nmx4Q7NoI.A3...........................U1C....6U/
4M................E2.pAnAnAnAXzDBnAnAnAnkz1.....................OaNaNaN4F.2.....
...wz........................................s2EOaNaNaNaty1........wz..........E
.....................M.....3....5....ApMV7LMWZYFH/..............................
.sU1....0............cNaNaNaNSzDbNaNaNaNezHnAnAnAngxz0..........aNaNaNaNSzXNaNaN
aNa../......../E................................................................
................................}
{Titel: PZ_WE challenge_scarabs1}


ID: 1049

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3.../.....U...k8ZSHc9Sp2.VOaaCFtPi0EPVqFDnFeGxngkG/b5.EqzQHDbiXISb/E
................................3v9PfUsb1.oCelxwx/GJ./..................N/2...wD
...Uz6/...UI/....ME1/.....kf0...8.....E3.....gaX1BisnqnD/..........m0dkpXm1.xJE/
./EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kD0RCCHwqgRx161WVdcl9xy...........UA64aW4jovfEbXn2jBPLz..........U........
.............kbX1BisnqpDU.....2/6.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1........................................./....k1.
.....Ksulz1.....tzzzwzzzzX.U..6......M2...E0....m..0663..U.F....6/...I1.....SHrH
...U.0...wD...kz....z1....6.oE/.zzSi............6............Gkc8K91.3I.8.kFrAG.
..6.......E..0.......A.U......../EU0.wzzz1...........g/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........k6....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.YKNg3nAic4Qb/EMkVKOlJLNhQJMglaF
E....6E.F2E.....I....Y.....RjFrPmZqMVlKG4B3...................................U.
...........nAnAnAnAvzoAnAnAnAx/EzzzzzzzzLz1.......U/.FnAnAnAnE.EBnAnAnAnUz9nAnAn
Ang0.1.......k/kBnAnAnAnqz1.....................................................
.....................A.....3....8....UKNsFrNmZ4N7NoI............................
.sU1....0MU/4........oAnAnAnAHzjOaNaNaN4G.2BnAnAnAn/.DnAnAnAnAyj........6.A.....
...0./......../E.......Q2/2.......0E./.......s0k........kzXaNaNaNaNmz.........zD
..........2.......Cmdrchaos.....}
{Titel: Low calorie torus by CMDRCHAOS_tweak1A}


ID: 1027 - Turquoise dream

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...w....2....kK5VUr5lt4.zqC9BEfqO1E27zh.ZjsIz1W0hb1p1HaziPwlcLEnS/k
................................PH3E0o2ME.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....Eh..../M.0/.....Uf/...R.....E3.....g/2KPQDtlmD/.........Uy0dkpXm1.fzzb
./....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD4frbmIGcnjf28L2b4jQIzOgST8H7VC.DGcQFQOwmFxXluxdAZ2uwvOgST8H7VC.j4frbmIGc
1kXluxdAZ2u.w6Vm3ldl95pDU.....2uS.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................M....k1.
.....Ksulz1.......kzZzzzz1.U..6......M2...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH52
...U.0.U.zD.zzzzzzzzzzzzz16.2c..zzSiR..UarH7iXyD6.c4dabdnz1..0.......2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cg3aPY/XAic4Qb/..................
E....AU.V2U.....I....c....kEdFbQpBLG4B3.rJaQ.I4RoE4...................U1C....6U/
4M........ENaNaNaN41.FnAnAnAnA.E........S.2.....................OaNaNaNqV.2.....
...wz...........................................................................
.....................2.....3....8....AIOo7LRnZYFH/..............................
.sU1....0MU/4........oAnAnAnAT/E..........2.....................aNaNaNaNSzfaNaNa
Nad4./......../E...................................................wz.........zD
................................/....E/...E0....H/5O13qNZZYFH/UFH/..............
............Cs....U.06..........BnAnAnAn0.2........sz........EzD................
.....g53iSIsuFwD........kz1........6./.......E1E................................
............................................}
{Titel: PZ_playing Ifs107C_2400x1800}


ID: 1026

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...w....2E...EKHX.n8btrzuGcv3Eakvxj.8sfYlgHxznS/jAzYmm1zYjKUP4GHwxj
................................zlW7oAxRy/24anFqCUh5.Z/........E.......kW/InAn.E
BnAHz6/..........MU0/......m....i/...2.4.....gngqUCjPufD/.ky9DHE...m0pfC5f1.VSCp
//UaNaVD12..02......................nAnAnAnA5.wAnAnAnAnoz.U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD8Q2f3NfWzu1uukscvnMpykTwCIbmUCcDXglHyX6BKuXn9nEwFebMyIZMzG/wdPhj2KtAZIwU
JvfyvO18/5ujyY7egNYLBEdjU....yHA9.............sD02....sD/.G.....................
.................x1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/.....Af1GMNrY9HbC......ky9DHE9....k1.
.....Ksulz1.......kzGyzzz1.U..6......61...kb....m..06c3..U.F....8/...21....UJn5/
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...ns..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../MX0..27F...Rbdhssszzy1alwF.HWwD..........E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.2HAoQ1Ai.bPb/..................
E../.I.3/3E/....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.jR5.................................
..........UaNaNaNaFG.BnAnAnAngxD.......Uw.gaNaNaNaNuzeNaNaNaNawj................
................................................................................
.....................Q...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................cNaNaNaNKyDOaNaNaNaNzH2MZ1h6Pbtz.........zD................
...................................3.1..........................................
................................1....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ZF1N.E1N........
............5g..................aNaNaNaNoz1BnAnAnAnxzCnAnAnAngyD................
................................................................................
..........................................k.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6..........................2./.......Y3k........6.2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........DsyneGrafix...Tw.Lu.Bendett.....E..........0....YYPoJqNZ756
ExqRZ75.........................8............................E0E........sz9.....
................................................................................
................................................................}
{Titel: Funky Miner Tw by Lu_tw of the tw21_PZ_2400x1800}


ID: 1023

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...g2...w....26....0OeNFc5XQ.byDD7v7Lv8EcR6QIflCI/YlTr.LdwvD.bhIagyWVX4k
................................Seumo5.uXy1........A.Zy.................d/2...wD
...k.7....kN..../MU0/......f0...H1....E3.....2E6in1agRtD/.......J..m.dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDgx/5ic6SRy17cdkCcKeYzKDks90jxKvDaCoHSvX0nyvC2Hj6SrYezSoIUHoqCosDRHbbqkyx
ayHo2q8qz/hgz8Imu2sEoytjU.....YPY.............sD.M....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................Z....k1.
.....Ksulz1.........5xzzz17U..6......k3...U2.....37ECM7..U.F....6/....E2....Snz9
...U.0.U.zD.zzzzzzzzzzzzz1..2E/.zzSi............6...........bDG.2m3b.5U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1................................E.2c..
Zzzz............j/...................2./8.kzzzD...........E7....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.YKMkx4Ak21Aic2I5/EAi6KPk/......
E....6E.F2U.....I....k....kEjpKPVZYFH/kPrJaQ..........................U1C....6..
.6U.0..............3.dNaNaNaNKzDaNaNaNaQ..2OaNaNaNauzMaNaNaNamzjWf53iSIsaz1.....
...7./.......g/E1LD8Qxck1.2.....................................................
.....................6.....3....A....UKNsFrNmZ4NnYYFH/..........................
.sU1....0MU/4E.......AnAnAnAnI/k........UzXaNaNaNaNoz0...................zvAnAnA
nAH1./........zD.......Un.2..................O1k.......Og/2jK0t1uNvqz...........
................................}
{Titel: PZ_Comma2F2_2400x1200}


ID: 0975 - 5

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...E4...ET...2....UxiSpP5Cn4.L4muc44F66EFIeK/76/SyPlNmdZ.AANzov2RPARHf/k
................................4KILyaRU2/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...k//....M.0/.....kFE...B0....E......YWCQLbrwOjD/.Ug4/EEzI3I1dkpXm1.hRS.
1/U0LD0D12..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DY1uv6tkr/uX3BWXYXf41zmvF6YIoM/fDlbLMI/Ou6w1DdYn1rQucyMdilnW9PhjDQLkoKeBL
vvfcePFmp4cey20xMdFlcXkDU.....YjI........2EnAnoD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........Ug4/EEE.....x/
.....Ksulz1.....kzzz.wzzz1EV.M5......M2...kb....m....c3...E4....k....IHB...UiE56
...U.eoZg1UdqZpz8R7vzPeRN/U.nk/.zzSii2EP........62sBIC4OWzn./0.......2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../2X0.km7X...R8Zc4xRkzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
mYHD..UAZRBEi7yD.y8pJs/mpz1..........Ik78kjW77...Ea5ZRH7My18m12Omzz5./k.q6ZvrjtD
3QX0wTk/I...K4qYnFhzz0.CBS1B8..k.Y7K7Q8eyz1..MXQX.UPTh2.zz/73V1..M..7tzDClNU.k5G
u.KzTVW7E/EX/8tTQsbMZA1.EA04..bTY.n6.o5hm0.lyxsUY..QSa7.MwbZOK0.tZJE.kqTxY0U..U.
...kzt2KT/U3472....U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E....I.3/3k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAHwzcNaNaNaNCzjAnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
.....................M.....3....8....AIMiFrPmZYFH/.N.k4N........................
.....MU/4MU/4................U.E........kznAnAnAnAHyzQaNaNaNaNzD................
........................................................kz1........0./..........
................................2....E/....0..../7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N........
............5...................zzzzzzzz7.oAnAnAnA13.RaNaNaNatzD................
..............................................................................zD
.........................................../....I....Y....kOjB4OTBKRWJ4.o...O/.R
oE4..........................MU/4.................././.......E.EBnAnAnAnkz1.....
................................................................................
.....................................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/.......................................................M0E................
................................................................................
.............................................DsyneGrafix./.crick}
{Titel: Rick Eskridge_romancing the bulb12_2400x1600B}


ID: 0974 - 7

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...E4...ET...2....k1/bewE0n9.nXmsbvYaw0kEc6thkSptz9hjYU6DaZ1.zI0J8Cljw0k
................................FZymFDoHX02........Y./.........E........i.2...wD
...Uz6/....y.....M.0/.....U01...W4....E......MEn1VasZUdD/.Ug4/EEzI3I1dkpXm1....m
//EnAnQD12..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DfiGmvC9BUuf4fs6jt5SUy4/z.UVyFYeD/RzTlnfIauPuXTZC8hAcyA44ua8sSPdj1M/iMaaU
MuP3cuT2Ls8eyKBaYulEZWdjU.....IIE........2EnAnoD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........Ug4/EEf.....x/
.....Ksulz1.....wzzzwwzzz1.U.Y3......o3...kb....u/.06.1..UE4....k....IHB...UiE5M
...U.m6iz1EFG3qzK23jzj3ca1..ms..U1Cs..k18XGQeGyD6sIRhrVAkzH............28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../2X0.km7X...R8Zc4xRkzgllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
mYHD..UAZRBEi7yD.y8pJs/mpz1..........Ik78kjW77...Ea5ZRH7My18m12Omzz5./k.q6ZvrjtD
3QX0wTk/I...K4qYnFhzz0.CBS1B8..k.Y7K7Q8eyz1..2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EszLsUa3f................................
E....I.3/3E4....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAHwzcNaNaNaNCzjAnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/.N.k4N........................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
........................................................kz1........0./..........
................................0....E/....0..../7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N........
............5...................yzzzzzzzvzXaNaNaNaNsz.........zD................
..............................................................................zD
..........................................k/....I....Y....kOjB4OTBKRWJ4.o...O/.R
oE4..........................MU/4..................wz.........zD........kz1.....
................................................................................
.....................................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/.......................................................M0E................
................................................................................
.............................................DsyneGrafix./.crick}
{Titel: Rick Eskridge_romancing the bulb10_2400x1600}


ID: 0973 - 6

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...E4...ET...2....UxiSpP5Cn4.L4muc44F66EFIeK/76/SyPlNmdZ.AANzov2RPARHf/k
................................4KILyaRU2/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...k//....M.0/.....kFE...B0....E......YWCQLbrwOjD/.Ug4/EEzI3I1dkpXm1.hRS.
1/U0LD0D12..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DY1uv6tkr/uX3BWXYXf41zmvF6YIoM/fDlbLMI/Ou6w1DdYn1rQucyMdilnW9PhjDQLkoKeBL
vvfcePFmp4cey20xMdFlcXkDU.....YjI........2EnAnoD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........Ug4/EEE.....x/
.....Ksulz1.....kzzz..6...EV.M5......M2...kb....m....c3...E4....k....IHB...UiE56
...U.eoZgzjdqZ3.8R7v.MeRN/U.nk/.zzSi63EP........62sBIC4OWzn./0.......2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../2X0.km7X...R8Zc4xRkzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
mYHD..UAZRBEi7yD.y8pJs/mpz1..........Ik78kjW77...Ea5ZRH7My18m12Omzz5./k.q6ZvrjtD
3QX0wTk/I...K4qYnFhzz0.CBS1B8..k.Y7K7Q8eyz1..MXQX.UPTh2.zz/73V1..M..7tzDClNU.k5G
u.KzTVW7E/EX/8tTQsbMZA1.EA04..bTY.n6.o5hm0.lyxsUY..QSa7.MwbZOK0.tZJE.kqTxY0U..U.
...kzt2KT/U3472....U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E....I.3/3k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAHwzcNaNaNaNCzjAnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
.....................M.....3....8....AIMiFrPmZYFH/.N.k4N........................
.....MU/4MU/4................U.E........kznAnAnAnAHyzQaNaNaNaNzD................
........................................................kz1........0./..........
................................2....E/....0..../7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N........
............5...................zzzzzzzz7.oAnAnAnA13.RaNaNaNatzD................
..............................................................................zD
.........................................../....I....Y....kOjB4OTBKRWJ4.o...O/.R
oE4..........................MU/4.................././.......E.EBnAnAnAnkz1.....
................................................................................
.....................................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/.......................................................M0E................
................................................................................
.............................................DsyneGrafix./.crick}
{Titel: Rick Eskridge_romancing the bulb12_2400x1600D}


ID: 0972 - 4

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...E4...ET...2....UOTvx9Dmv5.bJFBOEThQ6EplGiFStqjzX4dowsJztczk9sJ9.9Np/k
................................SMVGBTulN.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...U./....M.0/.....EvU...90....E......QQcif9KK6mD/.Ug4/EEzI3I1dkpXm1.hRS.
1/U0LD0D12..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DTiyia3xUHufS.qPBYMV6z8vXhtfZxIfjjIC9ak03WwnW08K0acVZyKEy0cIHi4hDsAbJ3WJg
Fvfi8oT.WHFhy8pVvpNzH6mDU.....IuU........2EnAnoD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........Ug4/EED.....x/
.....Ksulz1.....0.kzQwzzz1.U.66......61...kC....m..06c3..UE4....k....IHB...UiE5O
...U.ydelyjeYFnz....z1......nk/.zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWczH...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../2X0.km7X...R8Zc4xRkzUmlrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
mYHD..UAZRBEi7yD.y8pJs/mpz1..........Ik78kjW77...Ea5ZRH7My18m12Omzz5./k.q6ZvrjtD
3QX0wTk/I...K4qYnFhzz0.CBS1B8..k.Y7K7Q8eyz1...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....I.3/3k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAHwzcNaNaNaNCzjNaNaNaNarz1.....................................
................................................................................
.....................M.....3....8....AIMiFrPmZYFH/.N.k4N........................
.....MU/4MU/4................U.E........kznAnAnAnAHyzQaNaNaNaNzD................
........................................................kz1........0./..........
................................2....E/....0..../7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N........
............5...................zzzzzzzz7.oAnAnAnA13.RaNaNaNatzD................
..............................................................................zD
.........................................../....I....Y....kOjB4OTBKRWJ4.o...O/.R
oE4..........................MU/4.................././.......E.EBnAnAnAnkz1.....
................................................................................
.....................................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/.......................................................M0E................
................................................................................
.............................................DsyneGrafix./.crick}
{Titel: Rick Eskridge_romancing the bulb15_2400x1600}


ID: 0971 - 3

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...E4...ET...2....k7p/LgaCn4.LKeY8IPaS8EW3no/.phyyHVRVQjNbIVzqBFtI1Zz8/k
................................QDmJbzU6xz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...k//....M.0/.....k94...D0....E......sPAd3qN/.oD/.Ug4/EEzI3I1dkpXm1....m
//U0LDGD12..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0D0up0tkb6eu9Uq9xFl4.JzKJBQSrz9YhjxqTmGsLyHxXiOTsMQuKby89FMG3lg6ljHbVjz179
GwHKVXe9X2HqyesvHFbPtDpDU.....IF6........2EnAnoD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........Ug4/EEF.....x/
.....Ksulz1.....wzzzHxzzz1.U.Y3......M2...ER....m..06c3..UE4....k....IHB...UiEDO
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..os..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz8........../2X0.km7X...R8Zc4xRkz.mlrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
mYHD..UAZRBEi7yD.y8pJs/mpz1..........Ik78kjW77...Ea5ZRH7My18m12Omzz5./k.q6ZvrjtD
3QX0wTk/I...K4qYnFhzz0.CBS1B8..k.Y7K7Q8eyz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.3/3k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAHwzcNaNaNaNCzjAnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
.....................M.....3....8....AIMiFrPmZYFH/.N.k4N........................
.....MU/4MU/4................U.E........kznAnAnAnAHyzQaNaNaNaNzD................
........................................................kz1........0./..........
................................2....E/....0..../7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N........
............5...................zzzzzzzz7.oAnAnAnA13.RaNaNaNatzD................
..............................................................................zD
.........................................../....I....Y....kOjB4OTBKRWJ4.o...O/.R
oE4..........................MU/4.................././.......E.EBnAnAnAnkz1.....
................................................................................
.....................................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/.......................................................M0E................
................................................................................
.............................................DsyneGrafix./.crick}
{Titel: Rick Eskridge_romancing the bulb11_2400x1600}


ID: 0970 - 2

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...E4...ET...2....kSlLhqf1q9.1Sli4We5y/k10Yu8yPJwzfeSeQmOt72.T//8Ab0pu0k
................................m4Ei1BBva.2........Y./.........E........i.2...wD
...Uz6/...E2/....M.0/.....EV0...Y4....E......U6IT0wwKFlD/.Ug4/EEzI3I1dkpXm1.o..m
//EnAnQD12..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DLF/tB9hAbwnu6Q0xsODuye5lDV6RGGlDNQB5Zo1L4wvnJS4SfGp6zEeLbqtIIwlDJ9cA0x4X
Fw9Elp7IG156zW2QkATY93mDU.....oZG........2EnAnoD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........Ug4/EEF/....x/
.....Ksulz1.....wzzz/xzz.0EV.65......o1...UV....s..06c3..UE4....k....IHB...UiE5M
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..os..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../2X0.km7X...R8Zc4xRkzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
mYHD..UAZRBEi7yD.y8pJs/mpz1..........Ik78kjW77...Ea5ZRH7My18m12Omzz5./k.q6ZvrjtD
3QX0wTk/I...K4qYnFhzz0.CBS1B8..k.Y7K7Q8eyz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.3/3U5....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/.N.k4N........................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
........................................................kz1........0./..........
................................0....E/....0..../7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N........
............5...................yzzzzzzzvzXaNaNaNaNsz.........zD................
..............................................................................zD
..........................................E.....I....Y....kOjB4OTBKRWJ4.o...O/.R
oE4..........................MU/4..................wz.........zD........kz1.....
................................................................................
.....................................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/.......................................................M0E................
................................................................................
.............................................DsyneGrafix./.crick}
{Titel: Rick Eskridge_romancing the bulb6_2400x1600}


ID: 0965 - Comma Family

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...g2...w....2....k/Tnya3cDM.fdQyU3WhY6Es4SCuVgU6/ATOUozlmrN.Vgkogk4DR3k
................................tdH8zZtgqy1........A.Zy.................y.2...wD
...k.7....k1/.../M.0/.....UM0...9/...2E3.....ck.lMJC8GsD/..........m.dkpXm1....U
y.....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDeFFDPwZzgyX2KZSKQTBZzU0KrM0wLXmjwR.HOapOzx9jQmbNR5aZzomA8W2VjluDclSU1OfH
HyHmocQUrwfezGp8XkfEsStDU.....oqV.............sD.M....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Ksulz1.......kzDxzzz1.U..6.P....M2...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH52
...U.0.U.zD.zzzzzzzzzzzzz16.2c..zzSiR..UarH7iXyD6.c4dabdnz1..0.......2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1................................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cXZKNg31Bic4Qb/kQjlKNdla9e/rN....
E....6E.F2E.....I....k....kEjpKPVZYFH/kPrJaQ..........................U1C....6..
.6U.0.....kAnAnAnAX0.dNaNaNaNKzDCnAnAnAnIz9OaNaNaNauzEnAnAnAnAxjWf53iSIsaz1.....
...7./.......g/E1LD8Qxck1.2.....................................................
.....................6.....3....A....UKNsFrNmZ4NnYYFH/..........................
.sU1....0MU/4E.......cNaNaNaNawD........UzXaNaNaNaNoz0...................zvAnAnA
nAH1./........zD.......Un.2..................O1k.......Og/2jK0t1uNvqz...........
................................}
{Titel: PZ_Comma Family}


ID: 0964 - Spheros

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...r3...61....A...kV7ivdp2D8.n/hoVy6x.5EmKnY6mGJHxfHU7XWgIpIzSTpZhBSNS0k
................................Vvwi/ZcSK.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....w.....cU//......g1...3/....E......sPckVOLyGmD/.U0RC4E..Uy0dkpXm1.aNat
./EnAnQD12..0........EW../......MEzD........sx9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sD/emgaqZjow1..........a9t9x4Ey1ajz6WXCDrp9qPUeAfdRt9BzcwxSr4Ey1aj9Tjrh/Yz
UtXjYjoP.tDMyEogpHOLyGnDUAnAHy1U0.............kD.2....AE/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4E5....UA.
.....Ksulz1.....OyD.Iwzzz1UI.I6.x....M2...U1....m..m6c3..Uk0....B....Q1/..U4Cz5M
xIHIbW1KEyzlciszsU3YzTAe9S7.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.A5PV7JNYJ5Sic4Qb/kN.Qb9e/rN.sWO
E....Ek.l2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................0.dNaNaNyum1k........M.2.....................................
................................................................................
.....................I.....3....5....oINiRKNmZYFH/kA.A3.r/......................
.....MU/4............MaNaNab9f3EBnAnAng/n.2......o09.lAnAnAnghzD.......km.A.....
............O7/E..........EJqTZ0IfTpz...................Uz1........sz0..........
................................2....E/...E.....TNoPgFKOiRKA.E5.H/..............
................................suFVf5FmB/2........wz...........................
................................................................................
..........................................U1....I....U....kLcJ4PdB5Qd7LMg/.Std5.
.....................MU/4...06..................c30X./....U2Uk5k.......Uqy1.....
..UD.NVf53iSIMvD........a.2.............................kz1.......Gwz...........
........................................................}
{Titel: PZ_Spheros}


ID: 0959

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...E4...ET...2....E.Oatl4xn4.v6F8iC.F66EhuLDHFePby9jya936n2GzofzSw/BTf/k
................................4KILyaRU2/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....z.....M.0/.....Erg...B0....E......YWCQLbrwOjD/.Ug4/EEzI3I1dkpXm1.hRS.
1/U0LD0D12..12.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DnwI4Y4dILu9bM9YUmh41zq21quexMIejNvYuDdjP3wHGiiqOgMedymxf81.gd8kDKaMVM4Ze
0wvx6R42c36Yy4hzTKu2jJkDU.....Ypn........2EnAnoD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........Ug4/EED.....x/
.....Ksulz1.....5.kz.wzzz1.U..6......U/...U2....q0...M4....F....8/...I1.....SFr1
...U.0aZczDhoGvzMg2czX6dE16./s..zzzz..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........E.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../MX0..27F...Rbdhssszzu/alwF.HWwD..........E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................kzz1../o1yxY/..06.Yol3.zhAa.I9..kz
zXjGw/ULS/.G9e7yrnbXZ/3.hpsVszLTaAmB.....UDtxB0aX...7..yFuLK.73.RsIIsLlTYQm8....
.UDXzR1940.FFx6y..k6Yd6beeGT.B0kIJZIbRsmwyLMoY0b................................
E....I.3/3k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAHwzcNaNaNaNCzjNaNaNaNarz1.....................................
................................................................................
.....................M.....3....8....AIMiFrPmZYFH/.N.k4N........................
.....MU/4MU/4................U.E........kznAnAnAnAHyzQaNaNaNaNzD................
........................................................kz1........0./..........
................................2....E/....0..../7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N........
............5...................zzzzzzzz7.oAnAnAnA13.RaNaNaNatzD................
..............................................................................zD
.........................................../....I....Y....kOjB4OTBKRWJ4.o...O/.R
oE4..........................MU/4.................././.......E.EBnAnAnAnkz1.....
................................................................................
.....................................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/.......................................................M0E................
................................................................................
.............................................DsyneGrafix./.crick}
{Titel: Rick Eskridge_romancing the bulb14C_2400x1600}


ID: 0860

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...E4...w....26....EYKwFUG20.zoXXEQVKF1EqTxt8wx8..guze1NU.D..t9yQvB30t.E
................................zSCsZ6E2Wz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....kU..../M.0/......Y2...B.....E3.....cRVfWRFDbpD/.........US1dkpXm1.gyz5
//EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDMwHQ7Ypc1xHW6bQbDD7Iz6vgF7/Ig2pj6oeRzOtqLx1SBTUOfvDCzy9OezvXjtnDVojr3RZJ
5wngSRwJYHgIzmROE1/Sn4pjU.....2K1/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................6....k1.
.....Ksulz1.......kz6xzzz1.U..6.P....M2...UI....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH5.
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe9e7.oAqzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzP.1se7Umvxz8........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cZB5QVBKNkAX9e/rN................
E6...A..V2E.....I....o....kMjlKRhtqQ7NoI..kQ.............................s......
0....6....E........tzAnAnAnAnozD........E.InAnAnAnAzzAnAnAnAnA.k..........kzzzzz
zzTzz........UzD........W.oAnAnAnAnkzoAnAnAnAv.EaNaNaNaNWz1........2./..........
........sz1..........I.....3....B....A5QcJaQZZYFH/.OopIMk/......................
.sU1.sE1BoU.02E..AU..MaNaNaNaFzDoAnAnAnAzz1.....................OaNaNaNa9.InAnAn
Ano4./.......UzD........kz1........2./.........E........A.2........wz........E/k
...................wz.........zj4....E/...U0....oxKRkZKN7NoI....................
............Cs....U.4MU/........nAnAnAnAW.InAnAnAnw1./.......U/EnAnAnAnAvzvAnAnA
nAH0.pAnAnAnA1.E........E.2.......k4.1..........................................
............................................}
{Titel: PZ3101D8B_2400x1600}


ID: 0844 - Rising from the Fog

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....j0...d4...61...2A...UO8eT7Nf/szO8rih4E4M.EqgMJnsqDNzHqoL.Ols.6./nDymYXpcxj
................................FlxTfuc62/2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/...UH0....s.1/.....URF...X1...2E0.....EvWH.UXNDjD/.k0T5LDO.2b/dkpXm1....c
z.kX0LDD12../2UaNaNaNaNez...........BnAnAnAnC.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDgcMq26OH6wXs/ZzsL4B0zUBj4V4oGsdjkvqQBuSK4vHJ1xgwJBmmyuyKvT8RJ3ljbqBoCtwl
6wvrlX61/v10zYxBc7VLu3hjU.....2vu.............kD.2....sD2.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........k0T5LDU....UA.
.....Ksulz1.......kz0wzzz1.U..6../...c1...EB....H/.06c3..UUB....8/...w2.....fN50
...U.uVW5yjjA4ozpcguzzDnN06.3k/.zzSi............6wyBIC4OWz1...........238..9VE/.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../6U0.wzzz1...........21...................E.0c..
Zzzz.............0........E..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1........................................kzzzTIzD......zzzzi6XB.....wzz
znW2u.....kzzzT9gw1.....zzzziUFS.....wzzzn4Rx/....kzzzTIWx5.....zzzzF/wT.....wzz
z53kz/....kzzzTI..UtSsVK8bHM..E5EvnzObdrKYLUhlXP................................
E....AU.V2U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UAnAnAnAH..VaNaNaNaNyDkAnAnAnA9.2.....................................
................................................................................
.....................A....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0..........................zD........V.wnAnAnAnQ1./........zD................
................................................................................
................................E....E/.........TB3QcJaQZZYPqB2BY/..............
............Cs....U.4MU/................kz1.....................................
................................................................................
............................................}
{Titel: Ricky Rising from the Fog-Tweak4_2800x1700}


ID: 0596

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/..EN2...w....2U...UIoN.vq2QyzGc447xzxO0EgfdS3lpz6y9kjKm9LtCazyvuR9tWjFyj
................................bToxDVk4D.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....U.....M.1/.....Ey/....0....E3.....QCJcQbkwDnD/.......B.aO0dkpXm1.Eyyk
./....cD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD6kIo3EYV4xfx0S73WTO8z21WRVVjUQiDUewZV.qeUwfUP82q1vmDz4lSkp7ht1oDfYPkFZZX
Xw1bekMlN82Ezg3iH/gRW.oDU.....Ym3.............sD.6....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................B....k1.
.....Ksulz1.....k.kz.wzzz1.U..6......c.....J....s/...g2....B....k....cZz....SHz.
...U.0aZczDM6/nz....zzzzz16./s..zzzz..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........E.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz8........../MX0..27F...Rbdhssszzu/alwF.HWwD..........E.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........2U.8.kzND7...........k2..........EBzGbqUNxj
/EU0.wzzz1....................................03S.U5V.0y4L13sN6.mDDy.vrO18c3.IKL
XVjhydo48/.TEq5yYvbNNM/.nePksflTIIlE.A5SuVzFz3d4N.U4fg/yrx53bM/.NV3NsfuTSFl4.wV9
PUDrz303G0k2H6/y...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bXZKNg31Aic4Qb/kPi/mMj/LSic4Qb/.Q
E....AU.V2U.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ....................................
..U/4MU............8./...............................YiLzV6W6WxDcvpT6W6WEz1.....
...3./.......UyD.........z1pi0HJJJJhz..................Uq.2..................U.k
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........QaNaNaNa7zDBnAnAnAnF.oAnAnAnAnyzkAnAnAnAD.E.......I1/2.....
..k4.1.......O/k.......Ud.2.......65.1.......60E................................
................................6....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/................8.2.......E..NaNaNaNa/zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: ID304_Birthday challenge}


ID: 0580

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....x/..Us2...w....2E....IO7k9Sw.6.b7pGUlkfN6EOI.iho6e6xf5Caw9BW8Gz0aAUG3kNs/k
................................iGesVRKwR.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....M/....M.0/......10...a/....E4......G2vonsj8mD/.ky9DHE/K3o0pfC5f1.QJJV
./UaNaVD12../2......................nAnAnAnA5.wAnAnAnAnoz.U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDMkW7SRnR1x1..........aLoPS4UYzajL4sDIk36Oq94gMWLrQrEz6WviH4UYzajYsivY/6t
jtXSFjtN.GyPyQZ72mpBrBoDU....yXC9.............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........ky9DHED....k1.
.....Ksulz1.....0.kzXMn68.EW..E.M/...A3...E2....G/RF9Y3..LU8....R....cqm....fP5Q
...U.q6doaofT8tA.06UG.....UELc...1AkA.EbG7eFT5uj6.Dbqxm4Iz1...........o38..Dcc/.
.A72QifFDz9.dhSA5XWrz8..........UQV0.c6N8/..R8Zc4xRczWmfILV56Lzj.gM3ZaYq1z97LQF.
yZpF..Uge4kvqdzD.8gRoeCkvz9.QQIg9Nc..dF28.kdNJ0A...........8...........kKTKW1q/k
0QV0.QF10.1......................ctwMy5pQ.A...8cU0EZJKNZ4nUMW74.TxpLTVQ4U08c.oU1
CsUifgoG9/kNbRqNhYXfiu8.jyufjKrFMV3K.2Pgl4fnGtefi0EhpKPhDvpJLR3.gnCvgDiOrSvh.E4N
YF4YrRqNb/U5SsV5...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E....Ek2l2U.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.jR5.................................
..................EG./.................U./A.....................................
................................................................................
.....................A...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zD..........kRyyd4joBuz.........zD................
...................................3.1..........................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ZF1N.E1N........
............5g..................nAnAnAnA/.2..................MzD................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......Y3k........6.2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........DsyneGrafix........................}
{Titel: Ricky_challenge_ID0250}


ID: 0568

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2....EA/ms91Fw..Lkq9Nw/Xp1EGx5kErnS7yXHW1ZBxD5lzC8Sl9WpK7zD
.................................sJg9W0hlz1........A./..................y.2...wD
...Uz6.....5..../M.0/.....kl....D.....E3.....Iscj1P7q/rD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDPCT5R3zy4wPMwFPUZL5Qzqf8u.26I9XDXyjI.KSRkxHK6ikLljj/zO6R2j21sfdjkAYgoJ5y
Ou1..........sK6CyO7q/rDU.....op..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................1....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....M2...UN....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.yzzzzD.zzzz....z1...06.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.//3E.....I....k....kEjpKPVZYFH/kPrJaQ..........................U1C....6..
.6U.0MU...UaNaNaNaNaz0.........E................................suFVf53iCz1.....
...wz........UzDiSIsuFVfLz1.....................................................
.....................2.....3....B....AqPgJLPiBLG4B3.............................
....C.....U.....0AU..MnAnAnAnAwD........Ez1........wz..........E................
...............E...................4./........zD........6.2...................zD
................................/....E/...U1....XJbMZFLRWJKG4B3.................
..............U1....1AU.................mz1........wz.........zD..........2.....
........................6.2.............................kz1........wzcNaNaNaNawD
........kz1........../....................E.....I....k....kNZ3aQmYYFH/..........
......................U1C....6............UaNaNaNadD./.......E/E........6.2.....
...............E........kz1........wz........s3EOaNaNaNaNzXaNaNaNaNmz........s2E
OaNaNaNaty1..........................................2.....3....7....A3QcBIMbJKG
4B3..............................sU1....06U....................EBnAnAnAn1.2.....
...yz.....................kSIsuFVf5Vz.........zD........U.2........B./..........
................................................................}
{Titel: Playing IFS challenge}


ID: 0557

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....ET....9/...w....2....EH4SJWhk80.nKjGlxtcW.ko50z2ww2xzPlfqzIn3LozG7j1QB7gW.k
................................JEuFHZaS922........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....2..../M.0/.....Ub1...76....E3.....678rbN.RFZD/..........G/dkpXm1.....
z.....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDbgqo5qc4FtHwwNnWJ6SIycKdecdMg.aDvW2ajLf2St9F3GNbGFrKywefAzJvXQUDWi/JIKCT
JtPoiQP5V/1KyuR60PW8wWZDU.....I00.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................r....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.G.I3.P....M2....F....m....c3....E....6/...I1.....SF5.
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.nc..zzSi............6wyBIC4OWz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6aHn/......zzVEmd6.QY2E7tzDLxfL..KD
v.KzTV2dA/kT6/qTQs5NDB8.......bTvSuS.......lytbWq0......MwbgMO6......kqT/Ntb....
...kzJ7KM0........EP6m5Izz/hHWJNyzHO6BLLxzZE5Npj................................
E....6E.F2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ.o4.................................
..U/4MU............2./...............................Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJz1.....
...../........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU..AnAnAnAnAzD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................}
{Titel: pds_test70B_2000x1200}


ID: 0520

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/...F3...w....2.....fVwhGHnO0.5XqLmVFj61Ea/x/yhTW4.g7Bbp7ToqtzQhLFM81jB.k
................................rA/UFmEVI.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....//.../M.0/.....Ew/...Q1....E3.....2xEpKhPAtmD/.........si0dkpXm1.gyzP
./....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDMS21l6oTqwH8z2Xe1OJAzOaLINvYeKhjtnZ0eTq8tv1kHacGMywxyEuGcUaTGlnDJkHL3uEF
lw9W4Bv7ABbBzmjRGKPMQ2kDU.....Yw1.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................M....k1.
.....Ksulz1.......kzbxzzz1.U..6.P....M2...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SHL1
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../EU0.wzzz1...........Q0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............9....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cXZKNg3nAic4Qb/..................
E....AU.V2E.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M.................yz........UzD........sz1........wz...........................
.....................................MaNaNaNaN.EnAnAnAnAbz1.....................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4................czDnAnAnAnAPz9........xzcNaNaNaNizD................
..........................................................2........wz...........
................................3....E/....1....BJaPbJaQ9xqMc/..................
................4MU/4MU/........OaNaNaNazzXNaNaNaNaxzMaNaNaNatyD........4.2.....
..fJ./.............................................................sz.........yj
............................................}
{Titel: SierpHilbert_challenge6_1800x1350A}


ID: 0519

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/..UF3...w....2....k3suoSyss2.5cnVqQ7lO.Ek8W3GPmwNzvcI51c/zl0.FzZFxnLg3/k
................................De4fi1y/S.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....U4/.../M.0/.....ED2...N1....E3.....2FCUn1tnGmD/.......nzri0dkpXm1....U
./EnAnYD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnYDr5GlWlpetufZSVCpIf1Dzi5EE.ZhYenjalmWqkiI/x1aULPfzT08z8cL68QQJZmD4WCdBH6U
lwP4ENLxdyvBz09dW8NVuYnDU.....2k4.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................K....k1.
.....Ksulz1.....0.kzBxzzz1.U..6......M2...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH5Y
...U.0.E.yzlcisz.wzzz1..r/6.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz8........../MX0..27F...Rbdhssszza0alwF.HWwD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.YKNg/nBic4Qb/UOkR4.............
E....AU.V2E.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M........kAnAnAnAnxzcNaNaNaNaxD........szXNaNaNaNayz...........................
.....................................MaNaNaNaN.EnAnAnAnAbz1.....................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4................czDnAnAnAnAPz9........xzcNaNaNaNizD................
..........................................................2........wz...........
................................5....E/....1....BJaPbJaQ9xqMc/..................
................4MU/4MU/........OaNaNaNazzXNaNaNaNaxzMaNaNaNatyD........4.2.....
..fJ./.............................................................sz.........yj
............................................}
{Titel: SierpHilbert_challenge8_1800x1350B}


ID: 0517

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....x/..Us2...ET...2E...ENdOZB8MR6.TeLvgB4F61EFLvxjzJugz9t8XYupiUry0OMZpzoH50k
................................CaJFaz.I902........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...EG/....sD0/......50...y2....E0.....Evkie6ZwFfD/.U0RC4EzI3I1dkpXm1.GJJ/
//UaNaVD12..02kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDaNlJ3m76GsPobKXTMQJpy40ihN7AeBYjxZk7S2foOun9ZTDBaVsEyO661qZB4JhD6M5fHWXF
Jv94aB/f4frxxUuqGbdhGfdDU.....22G.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4EW.....x/
.....Ksulz1.....K.kzfxzzz1.U..6......M2...kF....3/.06c3..U.A....c....Exx..UbLJ5c
c21U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..ok/.zzSi............6...........Zqfe6nQ6.5U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../2W0.6nAu...mIqp.tasz22osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2.2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAnAwz........UxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AJOZ75QdtqQfZqA..pPr/......................
.....MU/4MU/4..................E........kz1........wz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................E....E/...U/..../7oPsNJMmZrIX34PZF1N............
............5.../.........................2........sz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
..................DsyneGrafix...........................}
{Titel: AmazingBox challenge_Tweak2A_2000x1250}


ID: 0516

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....x/..UF3...ET...2E....QdjaJcrZ6.jmKqGQIzt6EPYRZZIBOjzfAy7cidjxGz4NwsSU8B60k
................................NcoiLHFwr.2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/....R/....sD0/.....kA1...83....E0.....6ZgrIP/TRkD/.U0RC4E/K3o0dkpXm1.RIJV
./UaNaVD12../2kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDUClmSwlsuuXoObAjHU38ziUSxSy9.2dDa2WW.Leh5wPeISk4xPqUySmswFxgQSmDrP02MQ5b
bw9PxkaaTnliyyljX.JZqSkjU.....I1G.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4EY.....x/
.....Ksulz1.....K.kzAxzzz1.U..6......M2...EB....m..06c3..U.A....c....Exx..UbLJ56
c21U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..ok/.zzSi..EOf5nlcsxD6EBqwnQahz1..........2028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz2........../2W0.6nAu...mIqp.taszw0osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2.2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAnAwz........UxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AJOZ75QdtqQfZqA..pPr/......................
.....MU/4MU/4..................E........kz1........wz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................/....E/....0..../7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N........
............5.............................2........szMaNaNaNaFzDnAnAnAnAjz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
..................DsyneGrafix...........................}
{Titel: AmazingBox challenge_Tweak1_2000x1350}


ID: 0441

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/...S3...w....2....Uec678A6C4.bamm4t2v04E1NvGijN9Fzn/x48F9TJtzuTisGHWFByD
................................T7zHinD/Xz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....EI..../M.0/.....ks....R.....E3.....24k1x36M/qD/.......o.si0dkpXm1....E
//....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDwp8RnJpZgxX6k05ndA3Kzw0e10DDEFpDH4mCnumjQx96t6BSXlWJz20/JI3MjgqDOSN378Vf
8xXcIr0rMt1PzmIcUJ5/LspDU.....2iD.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................w....k1.
.....Ksulz1.......kz.yzzz1.U..6.P....M2...UJ....m..06c3..U.F....6/...I1.....SF5.
...U.0...wzlcisz/3IEzzzzz16.oAqzzzSi............6...........b9IIwpruz4.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../EU0.wzzz1...........g/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....6E.F2E.....I....k....kGix4Rn7HG4B3.rJaQ..........................U1C....6U.
06..0.....EaNaNaNaNyzMaNaNaNa7zDBnAnAnAnYz1.............................Ez1.....
.............U.k..........2........2./........zj........6.2.....................
.....................2.....3....8....ErPp/LOZZYFH/..............................
.sU1....0MU/4........AnAnAnAnYzDnAnAnAnAnznAnAnAnAnkzcNaNaNaN4zDBnAnAnAnYzvAnAnA
nA1../........zD................................OaNaNaNaZzXaNaNaNaNmz0..........
................................}
{Titel: zonche_playing with IFS3A2_1800x1400}


ID: 0396

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/..UF3...w....2.....QviYv2sv0.TAM0WVMUH2EquBB4XV5KyXYvgqBW/l8z4MfjGFk20.k
..........UnAnAnAngyz0..........H1yCnIYo4.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....EK..../M.0/.....EI/...Z.....E3.....w5ddx98ygnD/.......nzri0dkpXm1.KzzP
./....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDBjogcR2GGqfaP0GjcsnCzgk7mnmCFNajOi76xWWDvwfofAYhELnxvcPOFvmCFNaDaQWwggHI
atHod3h9v2ZNyseYLf98ygnDU.....Ij0.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................5....k1.
.....Ksulz1.......kznyzzz1.U..6.P....M/...kF....7/.06kB..U.F....6/...I1.....SFj.
...U.0.MzzDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz............6YCpCckYcz1..........2U.8..E.06.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........A0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....2..F2E.....I....A.....I5pWMplaM.Y4BZV5.oE4.oE4...................U.0.......
..............................0E........kz1........sz.........yD................
........................................................Uz1........sz.........yD
........Uz1.............}
{Titel: one formula1}


ID: 0389

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/..UF3...w....2....UjFHrdfaOzzWO8Gdlnuo1EuaYSNGim1wXMIBmaYfw.z2Dszj.9dUxD
................................m8Oa/wZgwz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....Uc..../M.0/......x/...p.....E3......bQ3ayEeKoD/.......nzri0dkpXm1.KzzP
./EnAnYD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDrsCCdytHYx1..........SqHgx/WX0djmZC4M2hEvqvBiXHeTy2NzUez4s/WX0djcuj/Susc
Eu1ODlq56C8YyIGk2SubDFqDU.....oFO.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................Z....k1.
.....Ksulz1.....c3kz.wzzz1.U..6......61...UB....U0...s/...kF....6/...YJB..EJcFj1
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1..0s..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..U./.Uzz/k.1A..1Ak.vzD./....6E
..MzThdht0kaqaPiQs5U.....02..0bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.AU.V2E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
...................Sz........UrD........sx1.....................................
...4./......Hr1kVrHJJJJhJz1........../......M.zD........Gy1.....................
.....................2.....3....7....A3QcBIMbJKG4B3.Z75.........................
.sU1....06U...................yD........kz1...............................kSIsuF
Vf5Vz.........zD........U.2........B./.......UyD................................
................................1....E/....1....IxaQpBLG4B3.mYYFH/..............
............Cs....U.06.................AUzXaNaNaNC/wz........UrD................
.....cNaNaNaNavD........kz1.............................kzXaNaNaNaNiz.........zj
........kz1........../......................}
{Titel: Zonche54C2_1800x1350}


ID: 0372

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/..UF3...w....2E...U0i8W9IOW..zKWyThr3h.EjlPKH4VC2yfGR3JqS4A..phLzKle21.k
................................1j7byJC8r.oSKAmtRsVg./..................y.2...wD
...Uz6....Um..../M.0/.....UD4...P2....E3.....Ev5kRgEMfkD/.......nzri0dkpXm1.SsjW
z.UaNaVD12..02UaNaNaNat../..........nAnAnAnAny9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDcRUyw52q8wXpeF1tqRxBy8jRgORqYbaDZo5udk4FYtvyPVrSZTm.zSMihlBWC9kDEQyzZNvM
UtH3A3qV7ug.zOCVzvEtbAkjU.....YZ5.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD.GhczEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................T....k1.
.....Ksulz1.....w0kzWxzzz1/U..6.P....61...k9....i..06s/..U.F....6/...I1.....SHb0
...Uj/aZczDM6/nzMg2czX6dEH5.0s..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz8........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........kA....................
/EU0.wzzz1...................................oa6d..y3q/yzzF3Jc1..1Ak.vzDdUa7.UDn
5VTzTB45W.kaqaPiQs59Mg/.sLM5s1bTgVWB.UTVRUDlyl63Y..y3q/yMwLSER1.sLM5snqTARVB.UTV
RUDkz336J..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffZB5QVBKNk2X9e/rN..HAi6KPk/......
E....6E.F2U.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........UNaNaNaNa../.......M.k................................................
................................................................................
.....................6.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1.................kAnAnAnA9zDOaNaNaNaFznzzzzzzzztz0........yD........Uz1.....
................................................................................
.........DsyneGrafix............}


ID: 0369

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....6C/..E11...ET...2E....VWQywPzDyzgyrJmsKae4E.BM.OFoG1.IndK3ZqsT1.HnwB5xmIpzD
................................ICoIVFusf.2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/....C.....s.0/......29...27...2E......Q5Kzn.wA.mD/..lImuDYeed.dkpXm1.tee7
.VUaNaVD12../2kAnAnAnAX..BnAnAnAnAvjOaNaNaNaty9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDyPisUMPv3unOZL9ImpDmy6pltnwh9.mjGK59OtL6TwnNq.3VfApzyW2hYpfAHAej/gOwv/6J
zvfRIxagHwl5zKVqDEUfFWgjU....82mB.............kD.M....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDz.....x/
.....Ksulz1.......kz.wzzz1UU..6.f....c....UA....s/...g2....A....c....EXx...UiLbe
a20U.0aZczDM6/nz....z1....../c..zzzz..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........E.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../MX0..27F...Rbdhssszzu/alwF.HWwD..........E..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UTVR..y3q/yee0k.1A..1Ak.HJJsnwF.UDn
5VDmxVTVR..y3q/yQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b.IbPkMX9e/rN....................
E../.EkAl2E/....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........UNOaNaNaNez2.......p0EOaNaNaNa6.2.....................................
................................................................................
......................0..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................6nAnAnAn2zDaNaNaNaNazfNaNaNaN4zz...........................
................................................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaN..2........../.........E........kzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................kAnAnAnAHxz...........................
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: 11h58m51s Fractal Stock tweak4}


ID: 0368 - Tweek 5

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....6C/...11...ET...2E...EMXAVEx.YvzYrZL2hCep4ElIaaN3Aa5.I2RDMGcWM2.jYwn.wxRozD
................................I0NFPDoEF.2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/...ED.....s.0/.....UQ6...U4...2E......s0FJiGGibnD/..lImuDteed.dkpXm1.Xfe7
.VUaNaVD12../2kAnAnAnAntzCnAnAnAnA.EBnAnAnAnkz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDpbdKaM7OXvXZYrKAuYrxy2jFwjA9fbojodvLm1it7x1LXrRRRpl.zChn44kNv2iDkj2qiyxy
0wfjUQqoHGSGzGlV0.WyYTjjU....82/4.............kD.M....sD0.G.0...................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDf.....x/
.....Ksulz1.....I.kz8/szz1EH.22......M2...EE....m..06k2..UU1....j....62......65.
...U.yzzz1A..06k...U.1kzz1..GE/.zzzz...alwF.HWwD6U0dRIRSkz9.2gtfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxzA........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.EkAl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........EbNaNaNat0.3.......p0EnAnAnAnAtz1.....................................
................................................................................
......................0..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................6nAnAnAn2zDaNaNaNaNazfNaNaNaN4zz...........................
................................................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaN..2........../.........E........kzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................UaNaNaNad/./.......Uzj................
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: 11h58m51s Fractal Stock tweak5}


ID: 0367 - Tweek 3

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....6C/..E11...ET...2E....EorK1LqXvzsXwWf0Cep4Ek.17Db9a5.YXvdQYuXM2.zxUX7YvRozD
................................I0NFPDoEF.2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/....C.....s.0/......a2....8...2E......s0FJiGGibnD/..lImuDYeed.dkpXm1.tee7
.VUaNaVD12../2UaNaNaNa7../........wDnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDEN.WVxbAJu11myFpTCytyI/7TT1WfbnjqXSgyGpttwHaxQVcAljwyG/y8q8oTicjkj2qiyxy
mvvjUQqoHGSCzKlV0.WyYTijU....8Is2.............kD.M....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDI/....x/
.....Ksulz1.....uyD..oF5Rk7O.I9.P/...IA....R....g2...M7....A....H/...w36..UG.p5U
NsESxV1KEWrlci6SsU3YsRAe9O5.mc..U1Cs..k18XGQeGyD6sIRhrVAkz1............28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD/gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvjzDL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqazH3k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..wl5T..E./2EJzl5Tw/.HDxo.7yDTwl5.Axo
H1ID1/8cU0.E./2Ejzp5Tw/.HDxo.xaTU08c..2E./oky/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.kKNttWOkR4.Z7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E../.EkAl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........EbNaNaNat0.3.......p0E......../.InAnAnAnAtz........0/E................
................................................................................
......................0..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................IaNaNaNa/zDaNaNaNaNazfNaNaNaN4zz...........................
................................................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaN..2........../.........E........kzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................kAnAnAnAHxz...........................
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: 11h58m51s Fractal Stock tweak3}


ID: 0260

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....ET...EF/...w....26...EJZdeU2ac1.1TF0bmWbB4E.9J9WpfEpzX.y7eZXofrzQvwxzTLFgzj
................................gOjaXgB6yz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....E2..../M.0/.....ky....P0....E3.....Ew5Vl7RG8qD/.......Q/mm/dkpXm1.e.UU
z.....kD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDBJgF9oHDTufKJnhEOUQHzq46olNInWojsennzPofGx11rkka61N8zsQb.xNkevmjknXc3il1
owHkrIg3rjxFzWc7d.Br0noDU.....28..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................w....k1.
.....Ksulz1.......kz..6E./.U..6.P....I1...EB....Z/...Q3....F....8/...I1....UJnL/
...U.iBgr/ceYF1Ezzzz./6E..U.lc..zzzzA..UarH7iXyD6.c4dabdnz1..0........EA8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxz0..........3.V0.o7vJ0..zKnH1EcwzulWdH3.Q7zD..nEcxlPCzP.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................ghkg/.C272FeeWd7h2.WWuVcGJJkOeP.6ZP
Rt4mxNcce/UCtcXCQsbVWe4.V8OdZ0bT48eO.M7bMm7lyNcce/.3CE/3MwbVWe4./7I90lqT48eO.wJK
Tx3kzNcce/EVmZKV..Emy4sieeWNpyaZIJpceZ7Uwy5fQSqanJbPkIX9e/rN....................
E....AU.V2E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.UaNaNaNaNxzcNaNaNaNayD........kz1.....................................
...yz..............................wz...........................................
.....................s/....3....7....gqPXVqLXJbMZ/..............................
........4MU/.........MaNaNaNatyDnAnAnAnAnz1........wz...........................
................................................................................
................................/....E/...E/....T7LNXNoPgF4.Vl4.................
................0.......................kz1........yz0.......P0EBnAnAnAnyz1.....
...2./..........................................................................
............................................}
{Titel: pds_test54A9_4000x2600}


ID: 0233 - zonche51D3_2000x1500

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...r3...j.....A..cUi/Uy.8lc2.X7fcLJFYc0ErmI02pN.FynBVn7FAJynz0H.vtUkULxj
................................VqZoSdHohzXg7us836Hjz...................y.2...wD
...Uz6....kS..../M.0/...........8.....E3.....QgBISM129pD......../K3o0dkpXm1.Cfe8
w.....kD12..02.........szCnAnAnAngyDnAnAnAnA1z9..........wU0.....y1...sD...../..
.z1...kDMCAl5keRVxvEqRuc.0NIzmXg8yxPIdiDR.Bgs.oS4xP9LjGMLxTJz6k9OiFJBtpjcCMYQRkz
8x1dFF82X3mKzOFeTJjknWpjU.....Iq6.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDbeLYvw1........................................./....k1.
.....Ksulz1.....C1kzezzzz1Ui....5....M2...EE....m.Qd6c3..U.F....8/...21....UJn5.
...UfV1KEyzlciszsU3YzTAe90..os..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzn..........2Y/8.UihG3.
..cXcESLfz9.R8Zc4xRcz4........../6U0.wqGc............s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............6....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cH32J7tYAic2I5/..................
E6...A..V2./.........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
..................U6.pNaNaNaNatD................................................
................................................................................
.....................A.....3....4....wpQkVKNmJKOiN5.............................
....BMV......................UzD..............................zD........kz9.....
...wz...........................................................................
................................0....Y.....0..../J4SdxaPUA2.....................
.............6U...U.0...................I.2........wz.........zD........kz1.....
...6./........zD................................................................
............................................}
{Titel: zonche51D3_2000x1500}


ID: 0149 - Pagoda

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...u1...ET...2A...Ejt.WgDEE7.rZPvBRowMvjuDUESXIDozf2iAKnHSR9zq4xSlTv570k
................................G64PRpf34.2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...kc.....sD1/.....E2W...n1....E0.....IHXwL66eynD/.U0RC4E...G0dkpXm1.....
./kX0LDD12..02EnAnAnAng/.hyzzzzzLa1DaNaNaNaN4.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDbiVg4syDpqXUDGpUUcuLzSss0gUWkbcDDSMRRt/Rewf7tHBNdkQWyMZTkEXnxxpDb0ApqsQT
TxfXRilj.2PJyK4LwgZ5odmjU.....2mE/............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4Eb.....x/
.....Ksulz1.......kz5/.....U..6.P....61...EF....Z0.06w...U.F....8/...I1.....SHL/
...U.0aZc16M6/1.Mg2c.U6dE16./k/.zrhe..UoK/nl2xvj6.BC4POwoz9...........Y/8.EM7Z2.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........c5...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................A7LJ/kYQJpYkRlAnI/.HBZ6HpuAdPSq.U3K
MV3VC//4s..KMV3KLZ444m7.yQsZLefTHmJJ.A7LJBN3zB7LJ/kYQJpYGxrYQJ3.HmJJHGuTHmJJ.A7L
JBtzzB7LJ/kYQJpY..kYQJ3PzzlAnI/AyzHuabRtxzZAfVrKXZKNg3XAic4Qb/..................
E....Ek.l2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EaNaNaNaNwzMnAnAnAnAvDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
...........................3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4........MaNaNaNaR/EBnAnAnAnkzXaNaNaNaNqz........E.E.......kv.2.....
........................................................Uz1........sz0..........
................................0....E/...E.....EBLNpFqPMFYE.A3.Z/..............
........................................kz1........../..........................
.............s2E........kz1........3./..................kz1..........cNaNaNaNavD
OaNaNaNatyXaNaNaNaNiz0....................E/....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.cpWN....
.....................................................YNaNaNaNawD........kzX.....
.....dNaNaNaN4zD................................................................
..........................DsyneGrafix...................}
{Titel: Ricky_Jarnagin params41_1600x1000}


ID: 0147

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...u1...ET...2A....31asxfMT6.1M0NAI1D40k.Q/DZ0trhzPcJuRYuPq8z4LA69zcc50k
................................NZz5SEuqV/2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/....P.....sD1/.....UZE...M3....E0.....YWY.dKHJCiD/.U0RC4E...G0dkpXm1.....
./kX0LDD12../2EnAnAnAng/.hyzzzzzLa1DaNaNaNaN4.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDSGU3Mq9GOp1H4k7OBJt.zi0R.KPt8.XDII6fls62gv9Q12qtwET9yEGJdT0U67kDdtSQd.6G
0wvqrTR4Twj3yGMVFxWXEkijU.....Iyx.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4E./....x/
.....Ksulz1.....6/kz.wzzz1.U..6.P....c1...EB....D/...c3....F....8/...Y1.....fNT.
...U.uVW5yjjA4oz....zzzz.06.3AqzzzSi............6wyBIC4OWz1...........238..9VE/.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6W6W.kJLRpJzDUrS1D.G6V9i6XB2lIQ.oG9
hoW2u6W6W.E9hoG9gwXvi1D.G6V9igCMdF2G.sW2Js04ttivk1E9hk4Pfxb6W60.LRpJLpvTW6W6.QpJ
LRp2.8W6W.kJLRpJ..UrS1DsMR1FA3bHEvXvi1jvc9KO2V2I................................
E....Ek.l2k0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EaNaNaNaNwzMnAnAnAnAvDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
...........................3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4........MaNaNaNaR/EBnAnAnAnkzXaNaNaNaNqz........E.E.......kv.2.....
........................................................Uz1........sz0..........
................................0....E/...E.....EBLNpFqPMFYE.A3.Z/..............
........................................kz1........../..........................
.............s2E........kz1........3./..................kz1..........cNaNaNaNavD
OaNaNaNatyXaNaNaNaNiz0....................E/....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.cpWN....
.....................................................YNaNaNaNawD........kzX.....
.....dNaNaNaN4zD................................................................
..........................DsyneGrafix...................}
{Titel: Ricky Jarnagin params2_1600x1000}


ID: 0057

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....V1...2C...cD...2A...EfClGh3ZV5.vNXgJI9k6AEAKNzxmLKdzP56WfkOZKuze874.bJQnzD
................................4c7VvL82TzXR.JZHE1Rl./.................UF/2...wD
...Uz6....E/3.../E/1/......9....P0...2E5.....cDNiTBQ1EpD/.UlEF.EC7g62dkpXm1.OaNa
.B....cD12..02UNaNaNaNytz0........yjnAnAnAnAHz1..........oU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQD07zY4Mj3yxHtJg2A.RmNzu.MvTRssSrDlNGsH.yEexHAE0dOuB8SzCkc7JERimrjFiJjZIQt
qxHdcNoPGUJTzIkqVQxPmpqjU.....oYE.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................qlzVDE....k1.
.....Ksulz1.....lyzz.wzzzXUT..E.k....61...EB....P....Y0...Uzzzzzz....Inz...UbF5U
..UYg0ubTyD../szU08cz1...YbE/E/.zzzzD/EZAI91pRxj6.Myz7Vtaz1.D0........E.8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD...........kD....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.cU08cee0cU08.U08cUGJJU08c..8c
U08mx/8cU0.cU08cQs5cU08.U08cU0bTU08c..8cU08ly/8cU0.cU08cMw5cU08.U08cUmqTU08c..8c
U08kz/8cU0.cU08c...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08cZB5QVBKNl6X9e/rN................
E../.Ek.lAE.....I....2....kLox4Rj7LOX34P.YLP....................................
...........nAnAnAng/.1........zD........kz1........wz........s0E................
................................................................................
...........................3....9....gqPXVqLjB4R...Rm3qAY/......................
.....MU/4MU/4........gNaNaNaNlyDiNaNaNaNJzvNaNaNaNt1.LNaNaNaNCwD................
................................................OaNaNaN4fz9.......UA.1.......p0E
................................/....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................0......Ifz1..........QaNaNaN4A/EOaNaNaNa..oAnAnA
nAHzz...........................................................................
..........................................E0....I....c....EHZtqNZ7rA.YYPo/0IjR5.
..........................U/4MU/4M........UmAnAnAHf/.dNaNaNaN8/EoAnAnAnAtz1BnAnA
nAQ../.............................0./.............................yz0..........
........................................................}
{Titel: charles butch parameters2A_2400x3600}


ID: 0039 - PDS_Test

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...E4...M7...IA...Um0IZd12gwz4vfIMunDE5EUc44gkriXzPvjQa7z9/czWZvAePjV7tD
................................Fw1Fr8Vr7.2........Y.R5........E........I/2...wD
...Uz6/....s..../M.//.....kq7...l....2E......E.I8cye46nD/.........Uy0dkpXmH....k
./EnAnID12..0.ED8Qxckp1..dkpX0LD8wzjg53iSIsu1.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnAD3Fe6H3hBxvP1pOQZ30UEzigHEZEIbPhD1PVRmUZL4wHSgO8b5FtmyoThvj5gs5oDb2AA0Ihw
/xPGV6kPL5Nzyg96nDLL.NkDU.....2.D.............kD.2....sD..G.0ckpX0LD8Qwj........
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................8....UZ.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....Z0...w.....F....8/...I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2cz1szz1c./c..zrhe5..UK/nl2xvj6.M93P58iz1..0........Y/8.EM7Z2.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................A7LJ/kYQJpYkRlAnI/.HBZ6HpuAdPSq.U3K
MV3VC//4s..KMV3KLZ444m7.yQsZLefTHmJJ.A7LJBN3zB7LJ/kYQJpYGxrYQJ3.HmJJHGuTHmJJ.A7L
JBtzzB7LJ/kYQJpY..kYQJ3PzzlAnI/AyzHuabRtxzZAfVrK................................
E....Ek.l2k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNatwz2LD8QxckpyjMaNaNaNaM.2.....................................
................................................................................
...........................3....3....w3Rj7LRn/LOiNLA.sqNl.......................
.....................AnAnAnAnr0E.......UW.YaNaNaNaNuz........C/EAnAnAnAnA.2.....
..............................................zj........kz1.....................
................................2....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................I.2.......EA.1.........E........kz1.....
................................................................................
..........................................k.....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNoE4.
......................k/..E.......................c8./.......k.EAnAnAnAn0.2.....
..E7.pAnAnAnAX.E........mz1.....................................................
........................................................}
{Titel: pds_test24A8_2400x1600}


ID: 0033

Mandlebulb 3D parameters by Pat Zonche
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....EQ0...r3...ET...IU...k6DrLzxvNtzOKddoVZJ5zDkqKN2qyffxvD1j/j9TZIziGO9crWnEyj
................................fYrBwkX0J/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....t.....Mk1/.....Uf/...l4...2E......AIZcnWW4JiD/.U0RC4Ec7mL/dkpXm1.EY4.
0/EnAnQD12..02UaNaNaNat0./................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDtmHka5QuYvvlbv16jMKPykXgufEq2xfj8AaOGVD3FtfrcSqPJJItyWPCw44jGmcjeW4Iz8.G
zuPwQMTto4vWyqNX0YXbcHiDU.....2aL.............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4Eg.....x/
.....Ksulz1.....pyzz.wzzz1.g..6.P....A0...kA....U0...A0...UG....N....QH2...fJlLG
...U.OugJyDS4Vlz2w.6zrwm90..06qzzrhe............6....................EF38.UQgk0.
.QU440Joqz1.nFQELFhwz0kMZKSNLMlj2.V0.o7vJ0..zKnH1EcwzulWdH3.Q7zD..nEcxlPCzP.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....AU2V2U5....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kNaNaNaNavz...................sz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNK.EOaNaNaNaH.2........2./.........E................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........sz.........zD................
...wz...........................................................................
............................................}
{Titel: steven_Harry03C4A_2500x1500}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs