A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Matthew Haggett

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett

ID: 0896 - Levitator

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...r3...ET...2A....PNRkKhz6mzqS/pXXPPt/Eu1Ax/HOY3.o4EP51Dwe..lyJ9sS/tkyD
..................................h37OAoB.2........Y.VG/.......E........y.2...wD
...Uz6/...k9/.../Q.1/....2.R4...E/...2E4.....6lOHyaJ29nD/QU4MIpD..Uy/Z0LDoH.aNai
.JUaNaND12../2......................OaNaNaNa3.A............3......2...sD...../..
.wXaNaVDApnZA4syrwXBJVx9VY0FzwrWt9Evh0iDkD5tlex2awPSNx31Ony3zE26yzrNOOoDXs6FCL4N
1xn72mFCyfnBzqdy.4seKYmDU.....YsF...Oe........cD.I....PE/.G..gMc.6TCXRzDjzUVDrXz
D.IAs3MoOpfszoAnAt1...sD....zoAARuc9T52mkbDLaCR./fH5xPt...........EgKUCE7.....x/
.....Sxckz1...../0kz.wzzz1.U.66.h....E2....C....m....c3...EF....4/...Qir..k5SJ5I
rs2U.yzzzzzzzzzzHvBvzv2II/6..2nzT1yj..kD4Tgo8oyD6.Dbqxm4Iz1.............GwjEVJ5.
.6Jm5awZ/.A.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................cMW20kzzzjvWzERAK6.zzzzizv530sU.wzz
zvy7kgsTp/kzzzjvRjHV4O6.zzzzif5FuhcU.wzzzvCf9dLTy/kzzzjvkRpRvd5.zzzzif2NtVcW.wzz
zvizzRrVu/kzzzjv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....I.3l2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNaNwz.........xDQxckpX0Ljz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................0E................................................
................................................................................
................................/....E/...k0....fxqMcxpPXF5.iF1.................
................4MU/4MU/........1LD8Qxck1.2.....................aNaNaNaN4.2.....
...................................................................wz...........
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI....
..........................U/4MU/4M...................xckpX0LDezD..........UaNaNa
NaNmz0..........................................................................
.....................................................A....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........./2.....
...4./..........................................................................
........Uz1........sz0..........................................}
{Titel: Feb8-Dec23params01A}


ID: 0895 - Jarnagins Lair #2

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...u1...g2....A...kl865Hc4V0.XYV3Pq.KZ.k.X/zw.n4P.omDfDVWzoVz2vZLkfbCc.k
................................4Rhwb7pqW02........Y./.........E.......EE/2...wD
...Uz6/...UE..../g.13....2Ey8...66...2E......wj80RkPgqdD/gEDVh3EbJ3o/xckpn1.QJJV
.JEnAnID12../2UNaNaNaNarz........E/EI.....Uadl9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDO199krL9du9KP2Kp/IpKyEGCVhR5ukfD4myfLSfSVuftfE41zEJjyEvkCCJhR3dj2OFBSIyp
uu9udVG5VyrcymULl1x.aSejU.....YFE....i........kD.A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........UojTMEq....kG.
.....Sxckz1.......kz.U5Zf0.U..6.v....g1...EB....g0...A1...UB....5/...I1....UJF5A
...U.ydelWbeYF1ZTeOgfym9R...k6nzbOPm..ECKLLaC..E6oRaqWXXzz1..........E.UIczlLS4.
.IaEHv35P.2.4asb5.8Vz.k6Sca0Cc.k/6U0.Q05M...C0LNJudxzuVrOA.Km..k..........E.0c..
Ao.2..UPAI91pRzjlx8pJs/mpz9..........2U.8.UHmY0..A72QifFDz18nG5H2/bzz...........
/6U0.M29f....................................gAnn0Uv85gvgwkmAD9.vlqHvJY49nwg.gzp
iijDXgAnn0EvhuLvlWnmAD9.sb9RsPGJ9nwg.cDmDejsXhAnn0.ytG5yQdqmAD9.sb9RsvgS9nwg.UqH
bU41.iAnn0kF.VnF...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....I.//3E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wzoAnAnAnAnxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wZFgZ4QMdpM.QbA............................
0.........................................2........wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
..........................................U.....7t4RZRKNm/0IjRLNm/kR............
..........U0..............................2.......U9.1.......E0E........kz1.....
................................................................................
.................k1izgeohtePD.............E.....I....c....kIdJaQkZaPnhKOn.UFH/..
..........................U/4MU/4M.................../........zD........kz1.....
...wz...................Uz1.....................................................
.....................................................2.....3..../....wZFgZ4QMdpM
.AKMgJ4.........................0..0....................................Uz1.....
...wz...................kz1.....................................................
................................k1izgeohtePD........DsyneGrafix.}
{Titel: Feb8-jarnagins_lair1}


ID: 0838 - Ghost Ship

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...g2...w....2I...Ur9QJGKofrzaRJcPsYouxjqLuFr5cEwzH7neJKoVngzcUOAZ1qwuxj
................................k1lo73OnC22........Y.d22...............EH/2...wD
...Uz6...2Uf.....A/0/....2.Z9...k6...2E3.....otiZGFGe6XD/AFE080Eteed.dkpXo1.5JJV
.JkX0LDD1I..12UaNaNaNahtzoAnAnAn.xyD.......key1............3.....y1...sD...../..
.z1...sDrufpOqs3ysvmEgHcFdeAyE0ppmVcy.WDPXGJV1oxcs97wK6YIw3DyO8GVxiOn9XDs.0Qre23
ksn397y4QzQ8yI42SccidrXDU.....INI...od....UaNalD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEBRPE3jbqxN........B1HbCumr/VAwtnZdH5kUFNAEt....k1.
.....Sxckz1.....pzD.QQwlqWEY.QB.X0...A0...kD....p.F/620..g.9....l.....qt...BgrL0
MV4U.8isp1QsEHAkgA05rWQqUfP.52YzldNj..EHcG.V9VzD6Mu2Q7vonzv..0........E.C.kC2p2.
.6HNL1YPWz9.GZwV7TN..B..........2.U1tTU/3...OiT8692zzg07uhKisAvD.EZkekEjSzP32AWx
uoXJ..kildah1lzDF5B55Qplmy1.dcKhyNfrzKU7iYDAk.1..6IJrtLFwzHL3cQFC2igz.UsS/8iuuxj
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9..wzzm1.E./2Ek6auefC.rIHBrQiMefiu..2E
./YYadiue1.E./2E7RauefC../2E.pUOefiu..2E./2Qgdiue1.E./2EJFbuefC../2E.NJSefiu..2E
./Yzz/CxT1.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.6YF77JFic4Qb/ESmsWOkR4.VxJAqU1A
E....6E2F2k9....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C.......
..........UIsuFVf53wz.......Ua5jCnAnAnAzBz1.......3nzcNaNaNai5.E................
................................................................................
.....................k.....3....9....oINiRKNmVISkJaQ............................
.............6U./2...oAnAnAnYyzDnAnAnAnA2.omAnAnAnk6.NaNaNaNaN/E........YzPnAnAn
AnAnzQaNaNaNaNxDUJCoWgRyiz1yHBSdPGgyzkAnAnAnAXzD..........2.....................
............timemit.............}
{Titel: Feb8-gastons_folly2}


ID: 0797

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...r3...ET...2A...kw55wcqSq5.DJ1psCspw/k8.7C4QB4dyPYYIrCGHeNz4dzLhJbbx/k
................................6VFhIMFaW12........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...Ev0....g.1/....2U00...71....E1.....IfvANI5KsZD/g.Lmd5Edeq//dkpXm1.Deed
zIkAnAnD12..12E/.....UNGw.................................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDdbsS/acRetPKcqHZAf67y28nPaSQPnaDKVnsAp.WGtXuNoAy2YfQyIo0PMGwGhYDNAe0pozK
ft910Omla2iJyw6NXy9ANaajU.....Yf8...m6........kD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kzm89EG/....x/
.....Sxckz1.......kzIwzzz1.O..6.k1...M2...EC....0/rc4E0..UUD....0/...o01...UJ/b7
..Epv/6E.wD../szI1wez1Ak.DC6Es..iWvo..kMvzRXg2.E6sVMLcIsxzH..........E..rcTIxY0.
.k3ZGXWBdy9.8QIFxGhMzC.o/f1idx/k..U0.oZEp...np0CG3AszoVAZRBEi7yD..........E.Gc..
Zzzz............I/...................2UA8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................kIIF/U7icWB3f.aoV9.jB4OZJQ3bSoU.wBo
E1pwTkdS3/UYG8vID01MCx2.g9itdtXCxx7K.6MU/00VE74gq0.H.4cO/xJPmC4.kAH9nEjO53rZ.Egl
2XQcs36Ru/UrRPhe...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b.IX9e/rN.IbPYtWOkR4.kMXBkAJPVl4P
E....MEFF3E1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................w2E................................................
..........................................................2........wz...........
................................/....E/....0....TFZQVtqQg34RZB2BY/EA.61.........
................................aNaNaNaN0.YsdLdgA25rzsdLdgA255yD................
................EA0V5hllVz1..................O2E..............................zD
..........................................E.....I....A....kLGx4RVFLN..Upo/0IjR5.
oE4..................MU/4.......................................................
...3./........yD........................................kz1.....................
........kz1..........................................6.....3..../....oIMiFKNgF1F
0ZqE.65..............................................cNaNaNaNauD........kzfNaNaN
aNavz...........................................................................
................................................................/....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..U6.PaNaNaNatyD................................................................
.....................................................vhNfdAijA..............}
{Titel: Feb7-vega_babel_mod1a}


ID: 0783

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...r3...ET...2A...kRmMlY9cC6.vEmu8oWbd.k2GQxbtR0py1J3rV4kWlYzArpiS8CO10k
................................CiTkMXx9U/2........Y.Jy5.......E........N/2...wD
...Uz6/...Et..../A/1/....2kU0...E2....E0.....ATPWEnf63iD/AFie0uDOaN4zoAnAp1.WW0s
zok53iaD12../2kUNaNaNaN../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD6gZw4p16Hvnmltr3k25.zKh2bQv0AAijbmM2C3ZFyvHEAHTmocFsyIuC1fVIbmij3wdwrL2y
jvHJO9fRcyKqySXiNBkdvrjDU.....oY1...I7....kX0LbD/I....sD0.G.....................
................./2...sD....zw1...................................Eyah1ER.....x/
.....Sxckz1.......Ez/I5Ij.FM.k6.W....61...EB....m..06c3..Uk9...../...In5....Sm5A
...U.qoJNBdojO7Q....BhvVL/6..2nz2Tgm...pMnDnNqyj6YXppZd1..A............6lwzXs35.
.2F.bU9F1.2.XAcaDqm/.D..........2.UHwXMUi/..G/SgoGdezolxNo9WAKuD.6PZEEErU.w60s..
zzzzA1.U.........06..........0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................cLZw0ENnxbvmDWh/PB.iRKGbfxFpp5n.Ubo
9vhsdViui1EmrubvGo4uevC.uxqGij6Qcfiv.ktYrtinnViui1.geOdvyP5uevC.zzDrivWScfiv.gxo
puSQxViui1kzzngv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.YL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.kR4.
E....EkAl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................wz...........................................................
................................................................................
.....................c...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zDOaNaNaNatyXNaNaNaNatz...........................
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/..................2........../.........E..........2.....
................................................................................
...........................................3....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C............................/..................c.2.....
.............U.E................................................................
.........................Gypsy..........................}
{Titel: Feb7-Horn-Jarnagin-CPMacD-9}


ID: 0704

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...r3...ET...2A...UF6S8yUdf1.HuYyVHx57zDBWYwqRxZE.oKp9kyELqmzsHU6aiN1u.k
................................l/vG4zhcW/2........Y./.........E........1/2...wD
...Uz6/...Eu..../A01/....2k.X...r/...2E4.....ECAVA/I4shD/A0xxrHE..Uy/dkpXo1.bJJ3
/JE8QxED12..12......................OaNaNaNa3.A............3......2...sD...../..
.wnX0LLD6PnRQAlTVv1hulHw/b7wysDBBzQRkLcjECt2bora1vf3mhtpZevhy2jxJsqc98jDsUOPsbqO
kvnaCU92RwHsyigGzQNNUPgDU.....2SU/..LG/.......cD.A....PE/.G...........zDOaNaNaNa
7z1........0.pAnAt1...sD....zkADvmUE4ayMo.......B1HbCumr/VAwtnZdH5kIZRdEB.....x/
.....Sxckz1.....E.kz..3Nk/kL.I4.6/...Y1...ED....41....2....H....nzzzzDn3..k5SE52
...U.GJNo7PiaaNazzzzB0Ak.16..6lzT1Su...MarH7iXyD6oa4dabdnz1............AGwjQSR2.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0..........22E4.6I9Y...l90T8LD..tVpTf3gr/.E.Y744V2wI.A/.C0.
7JoD..EFxa1B83/E5GmlNsrpVz1.9d5PbIX4.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNaNxzcNaNaNaNaxDqX0LD8Qxoz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................0E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................2iSIsuFVfyz...........................
................................................................................
..........................................U.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......U0E..........2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
{Titel: Feb1_storm_cage_X6V1}


ID: 0671 - Time Machine Tweak

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...c3...w.....E...kfj9PDluY3.bxPBGHepeyjkzJtAfi1ezfZ000lyP8wzcBhaDdADB.k
................................UC3m9xaDoz1........Y./.........E.......U4/2...wD
...Uz6/....C.....A/0/....2.d/...10....k......Yz0UAAj8noD/A/7oKsD...m0xckpp1....U
.FUaNaVD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDsP2uCq7jUx9cOZiVXQh9zEnwF2k7NRqDp/qXyVxmMxngS.ekzstNzW29bv0dgKpDLGBR32Bs
XxHzqO.I9e3Mz2nzXSKOAbpDU.....Yd/...W1........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........UEaI0EC....k1.
.....Sxckz1.......kz...U...O.s6.A....w0...EK.........w/...UC....0/...I1....UPJ52
Zs1..AiuP/2M4l0...........6/.y0.jEdo..E55jLf.Ryj6MBl41JRVz9.ibiWX8j2.1..C.kVMM/.
.wUmc2beYz1.kndRjg/xz...........2.6L.61HK/..cTxstJV1.v/g.Fjb72yD.QezO/bg0.Q.lc..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1kl5TAyee0k.1A.5Twl.HJJ.1Ak.Qwl
5XDmx/Ak.1kl5TAyQs5k.1A.5Twls1bT.1Ak.Qwl5XDly/Ak.1kl5TAyMw5k.1A.5TwlsnqT.1Ak.Qwl
5XDkz/Ak.1kl5TAy...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....Ek.l2E.....I.........kL4x4PYZaPbxoMo/Uqn/.......................Uk/........
..........kAnAnAnAnyz0........xD........E02.....................................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0...........................E........Uz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...E.....TB3QcJaQZNoPgFKOiRKA............
...........05g............................2.......lU./......Q37E................
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M.................0./........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
.........................DsyneGrafix....................}
{Titel: Jan28-time_machine1a}


ID: 0640

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...r3...ET...2Q...UGqKml0UX..jjfOsVx390EW3wRfAff1.Qhud.9RUeyzCmQojGCAEyj
................................BGNV1Y1M1.2........B./.........E.......kK/2...wD
...Uz6/...E01.../A/1/....2kt3...q7...2kC.....MB1TdatUnnD/AFejgpDaNrc2dNaNu1....c
.JEnAnID16../2.LD8QxckJxzeOwGrYME.zDpsZi7lU.lz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDLYMIUuz.ivfo9UiPi07LzMCSSBLql1njvrTVB4xrQxX9wM.2Zniwy6hJp91IGZjDeaXqSjeo
vvnG0aUngrCAzWmAg/TCEmpjU....3IaE.../S........oD4U....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD.....w1...................................UVg04Es/...2..
.....Sxckz1.....zzzz..isoWEH.I3.z....61....A.........E0...k2....S....YX1..EiJLLg
c22U.KNZv0geYF1kJLxz.XV18.66E23.Ux1A..kYEkti4xzD6.cXcESLfzH.uC2Az8unz..2C/UF7l0.
.EBqwnQahz9.5T51vojwz4..........2.s9/kXKs/..j8oOnXv4.vlReFhmZlzj/oj5YdH43yP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uDTAk5eP./cz9..........gF68.kdNJ0C.MrKQUUTuzX4yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
VQV0.AsIb...kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...6E..EHVMFHs9lzwa5.cxo7cVpBPvxr.g5P
Dhb5Lt6Ul/kF.VnFjWqz9T7.B3W3BVMSUSH7.oI6Koo7v/uBZ.EHVMFHol5crI0.B3W3B7WTUSH7.oI6
KoYJy/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.w4PX/0PdR4OotKOiRa9e/rN..U9e/rN
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........kmAnAnAfMwzsuzzzzzz5sjOaNaNaNitz1.................UY1kTIsuFVfDU.A.....
............................................................................dain
bramage1...CO99A5.......}
{Titel: Jan25-hades_lookout5}


ID: 0602

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...r3...ET...2A...UR9HrQ26e6.j7L1XPk.K1E/x2ZymIshzPiHVtRr3.jzI1kslBSK80k
................................JUke9ds9a/2........Y./.........E.......UF/2...wD
...Uz6/...ku.....Q.1/....2UbA...M1...2E0.....ErbJhNZsYhD/QUI73GE..US0xa21g1.EpMz
.JkX0LDD12../2kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2............3.....y1...sD...../..
.wHnAnQDW9Uu8fkVQv9q9zvW8m/vymBS0hpBTlcjQJxsumj1/vH7aaw6q/geyyGw0DN3lwijAX/yhQWm
fvHBkUZ.zU3ryWizkvVaw6gDU.....oL6...0A........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt............Tm7TEM.....x/
.....Sxckz1.......kz.wzzz1.U..6.......3...EB.........c3....C....2/...Mnx..UbLE5g
...U.W9d6yzVRWvz....z1......4c..6nwh..kfILV56Lzj6s6QZJdbqz1.2gtfpsZpz.W3Q.kFrA0.
.odIWOorVz1.H0/bvOonz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2k0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kzzzzzzzTwz........UxDBnAnAnAnkz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................0....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..........................6.2........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
.....................DsyneGrafix........................}
{Titel: Jan22-Simplicity_Exposed_Jarnagin01}


ID: 0553

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...r3...ET...IA....ht6vlCA6qz09rWJ.80WxjbQwPcHJk8yHzOLpsgx2Yz.f54qq01Wxj
................................sTxaOVW4H32........Y.pak/......E.......UF/2...wD
...Uz6/...UN.....A/1/....2UH/...a5...2E......gXb0Yio8pSD/Al6yyoDvGIY.pAnAn1....m
.F....cD12../2.........0.pAnAnAnAHyj.......................3.....y1...sD...../..
.wXaNadD1.15rmCQGrvASKesQ/opxSeDo67V/ZSjrlBYQY0kXr1XLc02OdzrxY.7DMS8YoRj5h1.G8NY
Xr1LKc3xKqNtxyQATtvDmNPDU.....Ik2...MC........sD/A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UjYqzDm.....x/
.....Sxckz1.....pyzz.wzzz1.U..6.S....M2...kA....0/...c3...EG....5/...QH2...fJnLG
...U.W1KEyzlcisz....zDH6LgK.52nzcq7W...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........l3lwjLX31.
.s6QZJdbqz9.fjrwdvguz0kMZKSNLMlj2Q63yn2Fu...wK/azR3gzuFqD91UVruD.cCfpRCpMzP.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD...........EA....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.s0QiR4.........................
E....AU2V2U3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kNaNaNaNavz...................sz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNK.EOaNaNaNaH.2........2./.........E................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........sz.........zD................
...wz...........................................................................
............................................}
{Titel: Jan21-zonche6}


ID: 0523 - Port Mod Kal

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/..Us2...ET...2E....EorK1LqXvzsXwWf0Cep4Ek.17Db9a5.YXvdQYuXM2.zxUX7YvRozD
................................I0NFPDoEF.2........Y.Z/3.......E........7/2...wD
...Uz6/....M.....s.0/.....kO1...S8...2E......odGxgPvo.nD/..lImuDGJJ//dkpXm1.QJJV
.VUaNaVD12../2UaNaNaNa7../........wDnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDDN.WVxbAJun0myFpTCytyE/7TT1WfbnjqXSgyGpttwHaxQVcAljwyK/y8q8oTicjjj2qiyxy
mvfjUQqoHGSCzGlV0.WyYTijU....8Ie5.............oD/6....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDC/....x/
.....Sxckz1.....uyD..wzzzn7O.I9.P/...61...EB....m....c3....A....H/...I16..UG.p5U
NsESxV1KEyzlciszsU3YzTAe9O5.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD/gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvjzDL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqazH3k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.kKNttWOkR4.Z7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E../.EkAl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........EbNaNaNat0.3.......p0E......../.InAnAnAnAtz........0/E................
................................................................................
......................0..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..................nAnAnAnwyDaNaNaNaNaz9........zz...........................
................................................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaN..2........../.........E........kzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C...4M............kAnAnAnAHxz...........................
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: Jan20-Zonche1}


ID: 0510

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...g2...ET...2U....nnSls.JSszqK8o9f3DC1EE6K2iyQmGynRfhb93TEkzeOqHrORk3yj
................................DHYAZ4ZLk/2........Y.lQ........E.......EM/2...wD
...Uz6/...UJ..../QU2/....2UF1...r4...2E......EwhpCEbL2hD/QkQW42E9ZZ1.dkpXk1....c
.JEnAnQD12..02UNaNaNaNazz.................................U5.....y1...sD...../..
.w1...sDGb/qVSH6Rvn7tJ6byR8pyoOfgfRhaoij2RPiw0ZLhvP/g8460hSlyuxJFhaKR0ij03S5PYaM
Hvf2WbOe3z.wyUkXXVQLacgDU.....ocB...37........kD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................oJrIE3/....x/
.....Sxckz1.....2.kz.wzzz1kM.27.H0...M0...EB....3/...E3...k3....A/...I16..UlFE52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..5E/.qTCh...MarH7iXyD6oa4dabdnzn..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........NQW0.E5UA0...u68YrpuzsF3VqZrgjzD..........E.rc..
zJKA..UrOA.Km.zDn/BC4POwoz1.meZpwzPpzKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....ME3/3.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/kNl.......................
.....MU/4MU/4................U.EBnAnAnAnYzXNaNaNaNazz.........zD................
..........................................................2........wz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R.QKA............
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
...................................................................../........zD
..........................................E.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.n24Po/..
..........................U/4MU/4M................U2.pAnAnAnAn.E..........YNaNaN
aNatz..........................................................................E
........kz1..........................................2...../....1....2IPVdLOiR46
0x4S.I4..........................Qk0.................2.......kzj3.......cznNaNaN
aNauz...................kz1.....................................................
................................................................/....E/...E/....
T/pPgZbFjl4NdtqN........................................................U.2.....
................................................................................
.........................................................................../}
{Titel: Jan17-DoubleSierpsiski1}


ID: 0495 - Ptolemaic Chaos

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...g2...ET...2U...klioUQSuKszCKz8rB4Wc.EaOyPL2AMiy1jKZfEB14hzugyXiwAQ.yj
................................MNCuty7aK/2........Y./.........E.......UK/2...wD
...Uz6/...kJ..../QU2/....2.c1...a4...2E......IyIwUnG1XiD/Q.M6X.E9ZZ1.pAnAt1....c
.JEnAnQD12..02UNaNaNaNazz.................................U5.....y1...sD...../..
.w1...sDQFlSxpYVfunQTMyQHrsqy.xH8gd7/Gij3XfA7y.vbvP0bSgHla1my6tzJtVSz/fDb1eZtTVd
6vXbowk8/dusyA3Axx.kphhDU.....2AB...J8........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UWTY4Eh.....x/
.....Sxckz1.....2.kz.wzzz1.U.s5.f....M2...EB....m....g1....9....l....s1z..UlFJ5A
XQ3U.4ZMrxzlcisz65whz1...../5s..0l1C...y1qXyJwxD6Mo65XDpvxn.KYZvi7Twz0k.8.kQlx2.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........MEW0.E5UA0...u68YrpuzsF3VqZrgjzD............rYlz
zJKA..UrOA.Km.zD.1BC4POwoz1.meZpwzPpzKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.3/3.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....5....oINiRKNmZYFH/kAVl4R........................
.....MU/4MU/4................6/EBnAnAnAnA.2..........NaNaNaNaNyD................
..........................................................2........wz...........
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g................../.......wzP/.......uzQaNaNaNadyD................
...wz...........................................................................
................................................I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31.
.....................Uk/C..........................0./..........................
................................................................................
.....................................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/........................................................0E................
................................................................................
................................................................}
{Titel: Jan17-McInnis_Stock3}


ID: 0487 - Charged Up

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f....U70..kL3...ET...2E...EOl5EpQTe2.nmoK3HHbC1EPTBP/gAWO.wCpimy4WZ5.JfwKwzCf3/k
................................1Yk/9XyOc.2........Y.Ni0.......E.......UF/2...wD
...Uz6/....J1....U.0/.....k91...U0....E0.....cfXXb5EIHlD/.U0RC4E0gGt0dkpXm1.teeY
./UaNadD1A..02.dkpX0LDO/.7......aN3DOaNaNaNaB.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD5qXSj1LTJwXFzQdLKKi5z876bFN1jLnjdcCaOPZwowHxk012kGg7zo60ADPIm5jDtW3okQgA
YwnCfE5lm0sAzqiuvOizi8mDU.....IY7.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EH.....x/
.....Sxckz1........yu/1oo.EY..1.k....s3...kF....A/z9BE6.EI.D....p....Inm....wPb0
...V48YL8yzlci6UGMWC.Ym6LgL.oc..zzzz...Fbf24LNvD6odIWOorVyf..........EU3L2kqkx0.
.69qM0iTI.A.FclRkqB1./.2.AHK9z.kV7V0..3B6/...........sFbG7eFT5wj..........E/0c..
6V2G..EbG7eFT5uDZpdIWOorVy1..........IU.8.kzzzD...........U9....................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.24RUoIMi/GMiF46AZ4RolKNU6qPttWO
E....Ek2l2U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........zzzzzzzzvz.........wDnAnAnAnAXz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....oINiRKNmhoPXV4...pPr/......................
.....MU/4MU/4........InAnAnAng.E........kz1........wz........U.E................
........................................................Uz1........sz0..........
.....................................E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................8nAnAnAnA.2........ozUNaNaNaN4zD................
...wz...........................................................................
..........................................E0....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
......................k/C.................kaNaNaNaNzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Jan16-Fractal_Stock_DG_10-18-2012-1}


ID: 0474 - Base Response

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...r3...ET...2A...kcPz4MV7F6.9Gz/zVrux.kUJ0WOQPlsy9rsEvcDR6UzOqXDZG4D20k
................................rgeEMheU102........Y.Fe5.......E........2/2...wD
...Uz6/...kl..../A/1/....2UJ1...Z2....E0.....6fb8FSuhmfD/A/eu.uDOaN4zckpXm1.WW0s
zUk53iaD12..02.IaNaNaN41./................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDKplFXjfj/vPxGZs0Rs/pyUkM.GQyv8gDqUQ10tpzXuHnJAKkLlXky0hggbz9nLhDK.zX2rB1
KvnIFYlJA5YkygIg4wW9yFdDU.....2L2...c4.....vFVXD/I....sD0.G.0...................
................./2...sD....zw1....................................eu.uDV.....x/
.....Sxckz1.......Ez/I5Ij.FM.k6.L....61...EB....m..06c3..Uk9...../...In5....Sm5A
...U.qoJNBdojO7QRYoWBhvVL/6.56qz2Tgm...Fbf24LNwD6.Dbqxm4Yz9...........k7I.EX/C5.
.A72QifFDz9.6.IPA/JwzA...........QkMzTtXV/..np0CG3AszqluvBTuCfxD..........k60s..
zzzzA1.U.........06..........0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................cLZw0ENnxbvmDWh/PB.iRKGbfxFpp5n.Ubo
9vhsdViui1EmrubvGo4uevC.uxqGij6Qcfiv.ktYrtinnViui1.geOdvyP5uevC.zzDrivWScfiv.gxo
puSQxViui1kzzngv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.YL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.kR4.
E....EkAl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................wz...........................................................
................................................................................
.....................c...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zDOaNaNaNaty1........wz...........................
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/..................2........../.........E..........2.....
................................................................................
...........................................3....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C............................/..................c.2.....
.............U.E................................................................
.........................Gypsy..........................}
{Titel: Jan15-Horn-Jarnagin-CPMacD-2}


ID: 0460

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...g2...61...2....kYje63XytZzsvlCiP9J3/ENqHQLaDvWyfniDXirWV0.FWQVyfVWUvD
................................F4PA3ZkU8/2........Y./.........E.......U9/2...wD
...Uz6/...Ul.....MU//....2./a...h/....E0.....kLi3ai6wLjD/.kAnAzD...m0dkpXm1.7tmP
/JU0LD0D12..02..............................E.2...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDxdBLRr4N5wXhepkDbeY2zkYPUYvZciiDWRdMsXheQvX/GodVVt8xyaCzijJ/9JlD8AJ.Q/rV
GwHZRkjXqSV/zalbDRU7r1jjU.....onW0............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........EBjXCEA....UA.
.....Sxckz1.....6zzzBKX9c.UT.U9.f....U4....a....M0zT6Y0.U7U0....J....Q11..EiJF52
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0c..mN5S..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz4...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzc1Fbf24LNyD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........Al28.EITslB...........83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E....I.//3k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kNaNaNaNq../..................oz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
.....................gAnAnAnA5.E........Uz1....................k................
................................................................................
................................0....E/...k0....BJaPbJaQo.EM..kN.A3.............
.................k.1Ak.1A.......jAnAnAnA2.InAnAnAnAxz..........k........Uz1.....
...sz...........................................................................
.........................................../....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4..21.
......................k/.MU/4....ok.1Ak.0.EnAnAnAnAyz.........yD........kz1.....
...................................................................wz...........
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...7./........zD................................................................
.......................................DsyneGrafix..............}
{Titel: Jan11-Crash_Landing-Jarnagin1}


ID: 0446

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...34...ET...2E....ZLxLFlh8rzkb12vSygG1EMd.Vjm/qL.Q5nOHTv3z1.5zv0Gds0DzD
................................lqbnoKLbI.2........Y./.........E........8/2...wD
...Uz6/..cTD/....QE0/....2EdO...s4....E0.....Elra4/UYgmD/QkflSzD..US2xckpn1....U
.JkX0LDD12..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.w1...kD.2wpl4mgavnL6sJwCCmGzswi3VpPa3ijuxiZhay49wfY4NzZvOyryCFre4ydKgojn3mYLfZ3
9x9EnY1VQqvtyA7qHwRcBgkDU....5Yfx...p7/.......kD.2....sD/2E.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Ujln.E6/....x/
.....Sxckz1.....0.kz.wzzz1.U..6.a....M2....A....m....63...k3....8....oIB..EiJFD2
...U.mFFcxzlciszOfhqzXvie0..1c..z9jm...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2E/8.UM0d1.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../QX0.wJMu/..VAnTwZh..v/8YqFpt/zD/gM3ZaYq1zP2Xc..
Ty7...U5WRVGVrzjB/cXcESLfz1.5BDLysJpzIk2I2EITs/...6sz9bjQ.A89CKgCs75.1EIwS86SBzj
/6V0.cMJH........................6wTJHz2Vz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....ME3F3.5....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wzWEaNaNaNaxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....7....22JZFbQVNpI.w4S.I4.........................
.Q...MU/46U..........sAnAnAnAP.EaNaNaNaNszXzzzzzzzn6./..........................
..UH./.......O3E..........2........wz...........................................
................................2....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0k.1A...............Y.InAnAnAnw/.pNaNaNaty1E.......Ua/2.....
..EC./...................z9.....................................................
................................................I....k....EHZtqNZ7rGjB4O...IjR5.
..........................U/4MU/4M...Ak.0.........62./..................2.2.....
...wz.........................................................................zD
...........................................................3....A....AJOZ75Q6Z4P
WJaQo/kPr/...........................MU/4MU/4.................zD........Mz9.....
...wz..........E................................................................
........6.2...................................................../....E/...E.....
TB3QcJaQZNoPgFKOiRKA.......................0............................Uz1.....
................................................................................
............................................................................}
{Titel: Jan11-Paul_Griffitts-catacombs6}


ID: 0434

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...c3...w....2U...U4z46QnTdxzC6oxqxOfZyjB4UOYE/y2.oNk0YrgwhvzuOeUY001Mzj
................................Go50vYFVP/2........Y./..................C/2...wD
...Uz6....Uh..../Q.0/....2EB0...g0....E3......W/9YXyhIiD/QUWNRnD...m0lSIso1.zcnV
.JUaNadD12..12UaNaNaNaNwz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDUtnn3a/6Evv0ASxm1kMxysmMsUfXB5jDhpM7/bsi6vX3u9rmqVMwy8Oz7zqafLjDM8tMRfpl
vv1Yq8LwZ.3pyYMzl8SJk7cDU.....or0/..ua........sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zABjvkkdbSgFqVPLSC....................kz2A2EN....k1.
.....Sxckz1.......kz..3pl1kS.E5.g/...Y1....A....1....o1...EE....w....c2.....SFT2
...U.OMtu5blUuLt8KPnZTGDI/6.1Ylz50Ry..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........U/Q.Ejuw/.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek.F2E.....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/kPrJaQ..........................k/..U/4MU.
0.........UeAV3uuNvyzIJJJJJJJJyDem2Kcfbhfz1..................O2E.......U4/2.....
..cF./..................I.2.....................................................
.....................Q.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh/..l.......................
.Q..4MU/....Bak.1AU..wzzzzzzzzyD........Uz1........wz.......Uq4E.......UK/2.....
..............................................zD................................
................................3....E/.........BB5PoxKNTBJSh/Uqh/..............
................4MU/4MU/1Ak.16..NaNaNaNaVzHD8QxckpXwz........P0E........szHnAnAn
Ang/./.......13kLD8Qxckpvz1.......EI.5iSIsuFV9zDaNaNaNaNizHOaNaNaNazz...........
........kz1...............................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.YYPo/0IjR5.
..........................U/4MU/4M.................0./........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
............................wUvDf8RPiuq12.QdCHTb0.......}
{Titel: Jan13-dirtydozen2-polyps3}


ID: 0409

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f....ET...kR/...61....U....Lho/uAPz..9utuLDK.T0Ep3w1DT1HFyXieJ60KlbhzY/qPs7gDD.k
................................IKprV0ZAe/2........Y.Fj/.......E.......UF/2...wD
...Uz6/...E/.....g.1/....2UiE...N0...2E2.....sUexWr0QJjD/gkk5lyD...G0dkpXi1.pMo3
.FEnAnAD16../.kAnAnAnAHwzcNaNaNaN4xj........2.A...........U0.....y1...sD...../..
.wXIsudD4lRVj.vdnuHG2cilo9PaykzKHwe/GJjjDBD0V6bT3v9eF/Gu0vGxyKFBr3ZMs4ejZMFQRqr7
pvP7Zh9hKKPlyc7b9GT6j8fjU....zH.2...U4........kD.2....8E/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.................h19DRMEW1D4xP.....kD4nzDH....UA.
.....Sxckz1.....0/kz..Ak.1.L.M7.0/...Y2.........m....s2...UE....4/...62.....SFj1
...U.eub.0AbeS9ksU3Y.TAe90M6oQVznKwp..kYEkti4xwj6gySnbinezP..0........U/C..dd49.
.U0dRIRSkz9.kndRjg/xz..U.........IkMzXglj0..R8Zc4xRczuF.DvwwjC.k.........../0wmz
1VJM..Efup.G95yj.GfvJ4WuYy1.Ty9WaC6/.5U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.3/3E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/............................k/........
..........kzzzzzzzzvz.........yj................................................
................................................................................
.....................E.....3....A....2IPVdLOiRaEjVbA............................
.Q..4MU/....Bak......cNaNaNaNyzD........UzHnAnAnAnAxz...........................
..............................................zD................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/0...............Uz1........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......60E........A.2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........................................2.....3....1....wJMYFqE.6LK
.............................................6...............E0E..........QnAnAn
AnQ..1........zD........sz1.....................................................
................................................................}
{Titel: Jan6-disconnected-chip_hook-v3}


ID: 0380

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...s2...ET...2E...kegbFvaRu..lIFc/npSD1EfjxiBTao6.of6xtHmhl/.XEtmTOmRD.E
................................vt8KZLvkV/2........Y./.........E.......UF/2...wD
...Uz6/....M.....c.0/....2Uq3...Z4...2E.......0.TAWTzxhD/c.lImuDQJJ//dkpXm1.nAng
/VUaNaVD12..02kAnAnAnAX..BnAnAnAnAvjOaNaNaNaty9............3.....y1...sD...../..
.wHnAnQD/B9CIbdBVt1nOs9PDrtcy.sSTVFskYjjjBzXK7xPsvXaxkOwEP7qyCRKykdJmrbjRApvLmxZ
Mvfav4Xhgr4yy87JYWqB7BejU....8YSB...t4........kD.M....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDm.....x/
.....Sxckz1.......kz.gbcs0k3..6......61...kC....m....c3....A....c....cWx...UiLbe
D30U.GMd1veP3/WI....pV8ec0../s..1q7g..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........E.C.EMxk1.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../MX0..27F...Rbdhssszzu/alwF.HWwD..........E..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UTVR..y3q/yee0k.1A..1Ak.HJJsnwF.Udn
5VDmxVTVR..y3q/yQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b.IbPkMX9e/rN....................
E../.EkAl2.0....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
.........../........./..........................................................
................................................................................
.....................6/..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................szzzzzzzzyD........kz9........yz...........................
................................................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaN..2........../.........E........kzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C...4MU/4M........kAnAnAnAHxz...........................
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: jan6-janagin-zonche-mod1}


ID: 0343

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...s2...w....2A...ELpCqX9Qksz4JUmKTyK51EtfBuV9lIyy9mGiUm.8X..fN80b0QQZwj
................................LmuPWZN0X.2........Y./.........E........9/2...wD
...Uz6/...EV.....Y.1/....2kv3...R0....E4.....UivB1IHYplD/Y.9LDlD..US0pAnAp1....k
.FU0LDOD12..0.kAnAnAnAnwz...........OaNaNaNa7z1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDNtQjJtbTkw1d28Odg6z5zyaR6BEduPnjCgSSdD9vqwX5qFiTcaA9zU8gUr.bbPmDgTKCbA5G
UwHE.8qe7a3CzyL2Onu1RmmDU....0oEA...CH....UaNalD0A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt............5wdREb....k1.
.....Sxckz1.....5.kz.wzzzn6U.64.O/...E4...UA....L2...c3...UK....c....I1...UbLl5A
...5x/8cUyDcU0uzH2F1zL8bIG6.1Ylz41Rq...UCW0tRhyj6odIWOor/z1.2gtfpsZpz.U3lwDsFz9.
..Dbqxm4Iz9.hE2Jv5Guz0........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvjOCL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz15k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..wdfC0.cU08c.D.dhW7.U08cUac/MiNY..8c
U08s9EOcE0.cU08cYy.bcy6.U08cUCzFVuNY..8cU0eVKl8cN0.cU08cHzZefG7.U08cUGRPZWuY..8c
U0eptRedA0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.ILOgFKOiR460lqPXhqQic4Qb/......
E....Ek.l2k/....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........UaNaNaNat/./..........................................................
...............................................E........kz1.....................
.....................6...../....1....2IPVdLOiR460x4S..kI........................
.Qk0.................gAnAnAnAXyD........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................6....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/................6.2........wz...........x1XEsFPQAz1.....
...................................................................0./..........
.........................................../....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgVZA....
..........................U/4MU/4M........UaNaNaNaNiz...................kzndzKlW
8wP/./..........................................................................
........................................................}
{Titel: Jan3-absence_of_cirles-Jarnagin3}


ID: 0323 - entropy_inverter

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...r3...ET...2A...kis4HmfvCvzQYWVTFxkN0EQPE9g0dewz1qv8b35682.hyubKHQ9JzD
................................q9p/5NOkW.2........Y.pfF.......E.......UK/2...wD
...Uz6/...kp..../s/1/.....US5...Z/...2E4.....IwTC351JrlD/.E89nuD..Uy/xckpn1.Zde7
.JEnAnQD12..02......................OaNaNaNa3.A...........U0......2...sD...../..
.wXaNaVDzpD.a8Ttkwnf7sVxXHs5zE.qUHoIAFajvHQDQE5J.wnzR6YsomL2z8rdk5iY06nD3YmXdGLQ
SwXGSZU3f83Azm5DCb3dABljU.....o1W.............cD/A....PE/.G...........zDOaNaNaNa
7z1........0.pAnAt1...sD....zw1...................................UymX6EK.....x/
.....Sxckz1.......kz.wzzz1.U.66.u/...c/...kA....w....g4...UB....C/...wGr..k5SF52
...U.qFG9yzb2zzzS2aWzz7lz16.4c..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1.............8.UQSR2.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............k....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................Etnt0kzzzjvE7/jWbB.zzzziT771LQt.wzz
zvyTrkQYR0kzzzjv6IIoXPB.zzzziTiHQuQs.wzzzvyALFAnI0kzzzjvAHap45A.zzzzijtQ687m.wzz
zvizzVtib1kzzzjv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....I.3l2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kNaNaNaN4yzMaNaNaNaNyDnAnAnAnAfz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
......U/.6U/4kU..............U2EaNaNaNaNKzfNaNaNaNapz0..........................
................................................................................
................................0....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/1Ak.16..nAnAnAnA0.Yf53iSIsO..ZNaNaNaNatDOaNaNaNa7z9.....
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................7nAnAnAHe1EOaNaNaNaQ.2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........................................E.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/...............................................oAnAnAnwi2EnAnAnAnA1z1.....
................................................................................
................................................................}
{Titel: Dec28-entropy_inverter}


ID: 0309 - iron_heaven_mobius2

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f.....x/...N2...ET...2A....QQc5Afaz5.rmdI0bgSy/kaDW0Xa2x2ynSSZTS0NK3zUUaKr97tz/k
................................xwNJ9JqSy02........Y.N2........E.......UF/2...wD
...Uz6/...Ua.....g.1/....2Eo1...62...2E0.....oUNYrdGP7cD/g.4ulpDdkxz1dkpXm1....6
/JEnAnQD12..02U0LD8QxcU/.dzzzzzzNa3DOaNaNaNa7.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDMLUKC8zLotXngxCOaX9SycoPv1u4e5eDQ71Fab9rRuXIS5.ceZJZyeUr5Y12/6YjwilyqVMj
IuHMEm4gJWHbyI.gxXW/pzbjU.....Yp8...8M........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Up3D0EX.....x/
.....Sxckz1.....z/kz.wzzz1kS.o4.q/...61...UE....50...A1....6..../....M11..EBNJ52
rV5U.S4bGzDM6/nzCU/7z1F4c...Gs..ZPAa..UrOA.Km.yD6wXl59h0hz9...........U.8.kL7p1.
..Dbqxm4Iz9.np0CG3Aoz6..........N3V0.6oKp/..R8Zc4xRczu/Fbf24LNvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..Afl/1.y3q/ya9Vj/r9..1Ak.9S7zGwg.Udn
5Vzjswvk41kaqaPiPeYk39A.sLM5sbwI29gj.UTVRUTBRFQhz0.y3q/ycNqkuKA.sLM5s9xP/Paj.UTV
Ruz/tNAln0.y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....I.3l2.2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EzzzzzzzrwzIaNaNaNapwD5aNaNaNSkz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................nAnAnAnAjznaNaNaNaNsz...........
................................1....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................ZNaNaNaZ7.InAnAnAnArzCnAnAnAvS/E................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....k....kLBxaMdJrQI/5S.IaQ....
...................................................wz0........zD........kz9.....
...................................................................wz...........
.....................................................6.....3..../....wZQZBKOk7rP
X34PO71......................................................kzD................
................................................................................
......................................k1izgeohtePD..............}
{Titel: dec26-iron_heaven_mobius2}


ID: 0273 - Hierophants in Armor

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....x/..Us2...61....E...EQANKImaB0.9NiqtGrVsyDINesdx4umzfA5tADYHIpzE7A0Wh2lW.k
................................haTOWmmmb/2........Y./.........E.......UF/2...wD
...Uz6/...UM/....g.1/....2ka9...O0...2E4.....gn/RnNE2ShD/gEEIb5E..2b0Nua2h1....G
/J.2MZHD16../.kAnAnAnAHwzcNaNaNaN4xj........2.A...........U0.....y1...sD...../..
.wXIsudD.B2KoTh/avfR7OOvMMrsyOHNk1NjCkcDo3d33qYoAvnG/A30tUMoymTYOEh0SgijcQUI5XK3
Wv1U/gHF4N1tymKE4ViShOhDU....zHCQ.../W....kkpXeD.2....8E/2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.................h19DRMEW1D4xP.....kcXwGEH....UA.
.....Sxckz1.....uzzz.wzzz1EK.c4.V0...c0...EB....u/...s/...UD....//...EHB..UAwL52
zM1U.0aZczDM6/nz78Z9z1Ak.1..2Qozz1gM..UPAI91pRxj6U0dRIRSkz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........XAH6y1oBjQ..vVXla4Dxzu/UEkti4xwj..M3ZaYq1zP6nc..
.Rn9...UCW0tRhyj.WNAT2kYMz1..........2U.8.kzzzT9...........8....................
V6U0.wzzzr0..................................owmv0.y3q/ydDVn8n9..1Ak.Lx7Dngj.Udn
5Vjkv2Rnv0kaqaPi3uYnB1A.sLM5sDnJArAk.UTVRUzgT3Rny0.y3q/y6V4oAn9.sLM5sjCQDbAk.UTV
RUDat/Rm.1.y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.YKMhZ4AqwZMtxZEZlqPfZrLnFrPXhaM
E....Ek2l2E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/............................k/9.......
..................././........yD................................................
................................................................................
.....................E.....3....A....2IPVdLOiRaEjVbA............................
.Q..4MU/....Bak./..............E........Uz1........wz...........................
..............yD..............................zD................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU//2..............Uz1........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......60E........A.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
{Titel: Dec17-PAISAJE_MANDEL-Marina_Bacho2}

""


ID: 0256 - Holes 1

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...c3...ET...2Q...Uf9zJFCjj0.j55zTstnW0Ej2qXdTJh1.ohtG/BdmuhzoNcvDLPLyzj
................................qme7OhDt4.2........Y./.........E.......UK/2...wD
...Uz6/....M.....6l1/....2.X4...h4...2E......MdIB/cNpZnD/6VeC2cD9ZZ1.dkpXo1....6
/FU0LDGD12..12UaNaNaNat0./................................U0.....y1...sD...../..
.w1...8EGh4ad9i4Vw11MQaWXMMCz6y1cse5QKojx8422WA5uwvNn8fc0dxEzMimGdny57nDQfYkY0jP
3xnfT9XAPUlAz6/0/lDH0DnDU.....IrC...UL........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UtF44Ej.....x/
.....Sxckz1.....2.kz..jys.UF..3.X0...Y1...EB....50...g0....9....l.....JA..k4w352
Tw1U.07Ukd7JyMXeiRNYcoF4L...bs..K8dT..E92FpyVYzD6o2e2EsGsz9..0........E/I.EBz24.
.AL9s6JkUz9.5T51vojwz...........QQEE/.5Ia...dced7px0.tF/xnCboPzj.kfQfWAa6.Q.lc..
uUXA..EWD7yHGpzD.0..........meZpwzPpzKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..6OUn0.y3q/yOHUJfR8..1Ak.rg4aFOf.Udn
5Vjn6Bdgt0.y3q/yKtIGwd2.sLM5s19JLe8M.UTVRUzdLNLai0.y3q/ymhpRSy3.sLM5sHyLkV5U.gdh
ta9UY/eEX/.y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....Ek2l2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........nAnAnAnAfz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNK.EnAnAnAnAH.2........2./.........E................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........sz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....
...................................................8./..........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: dec16-jerry_mcinnis-holes1-2b}


ID: 0251 - Higgs_Adaptor

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....9/...V1...ET...2A...kc0JBPQe44.1.wlgRLVI1E6f8z648lK.oW.3bwEPGxzEIbjj95FK/k
................................FYdMuO9SK.2........Y.tGq0......E........7/2...wD
...Uz6/....I..../A01/....2E03...E/...2E4.....YHa0/31.HnD/AWsdX6E..U30dkpXm1.nAng
.FEnAnQD12../2......................OaNaNaNa3.A...........U0......2...sD...../..
.wnX0LLDIEoL8hqtkwXP4y11EBjEz8JNlwxyGxgD.bPaOsjORwPPvueqMA00zCulJuufRFoDfyQHlFnZ
0xfgodyDY78Az41fbHBD6zljU.....2B4...C9........cD.I....PE/.G...........zDOaNaNaNa
7z1........0.pAnAt1...sD....zw1...................................EhaOLE8.....x/
.....Sxckz1.....E.kz.wzzz1EK.I4.Y....Y1...UB....41....2....H....nzzzzrmm..k5SE52
...U.i0NRyzlcisz....zjfdM06.1c..t5in...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........kA8.UQSR2.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0..........2EU1/UYAW...l90T8LD..tVpTf3gr/.E.Y744V2wI.A/2sE.
G3YB...0vYTXjR/EpH2Ub9RV4.A.OBTwRwC3.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........iSIsuFVfwzcNaNaNaNaxDqX0LD8Qxoz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................U0E................................................
................................................................................
................................0....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................2iSIsuFVfyz...........................
................................................................................
..........................................U.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......U0E..........2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
{Titel: Dec14_Higgs_Adaptor}


ID: 0244 - Dionysian Gasket

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f....kR/...92...ET....Q...kCrM7X/392.tMElffSm0/EqLxzGf9qB.wRM5KOB3b/.BqMQK8Il0/E
................................hyHTkrHek12........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/....L..../g.1/....2U.A...Z2....E0.....IGhR1neXNZD/gU7/cwDfUVv/dkpXk1.KSSa
.JEnAnID12../2................................2...........U0/....y1...sD...../..
.wHnAnIDpIAji006gsPdCKaqW2FNyglomc4.zpYDyFDSScQKVtXEAmyEnJwFyg.zyIR4jaZj1pRoUAC3
QtfumTVOwAhEyE7C1aos81ajU.....Ysa...CO........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kTed2ES.....x/
.....Sxckz1.....2.kz.wzzz1kV.I6.s....M1...U8....E1...62....8....Y....o21..EnQN5Y
...U.GLVDyjeYFnz1QUHz1......1c..Apxq..kQhUXI/1yD6.Dbqxm4Iz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2V0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFH1Dkzwa5.cxo7c3k0IaQm.g5P
DhLTKs6Ul/kF.VnFMnlzzzD.B3W3Bh.Azzzz.oI6KoIl./6E..EHVMFHVIpzzzD.B3W3BxLPzzzz.oI6
KoIIyxTeH/EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....I.3/3k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................YD./........wjBnAnAnAnYz9........szqAnAnAnAnwD................
................................................................................
.....................U/..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zD78hrUjkJWz9......sAwz...........................
................................................................................
................................/....E/...E.....TB3QcJaQZNoPgFKOiRKA............
...........0....................OaNaNaNa7z1........wz0........7E................
................................................................................
.........................................../....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI....
..........................U/4MU/4M.................0./........zD................
................................................................................
.....................................................c....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0.........................U.E........t.A.....
...3./........zD................................................................
................................................................}
{Titel: dec12-cocoon4-anti_apollo}


ID: 0242 - Insider

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....w....E0...w....2I...EVSKyzJNfrzSNUgsJXduxjQ9UC0awEwznkwPhTaLggz2Bmm5wIquxj
................................RtDc2zMdO32........Y./.................kP/2...wD
...Uz6....UZ.....600/....2UZ....27...2E4.....ozzKBfdTLTD/6WzFjkD...6.dkpXm1....E
.F....kD1I..02kAnAnAnA5tzoAnAnAn.xyD.......key1............3.....y1...sD...../..
.z1...sDcCR84P.Qkr95rTHb6p1vxM279e.BQTQD//cesQkS7rfB69OpwKxrxecHSeOhTETDW1S6YYd7
grXRMLF/p/KvxQudlJmqG.SDU.....2Y....i.........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UQEdwDw....k1.
.....Sxckz1.....pzD.QcSucXEE.s6.d....A0...EE....p.F/6....g.9....l....s3....BgrL0
MV4U.8ispbAvpzjj....hGvrnfP.5Ylzzzzz............6.........E..0.......2E.iszK.x0.
.IFcRtBvvz9..........A..........22k6qj7VY/..cLHWID2zzgmoe7Xh39vD.EB9C.XhSz932skx
uoXJ..EFZIDr1lzDCmySNeRlmy1.pOh6wMfrzGU7iYDAk.1..6IJrtLFwzHL3cQFC2igz.UsS/8iuuxj
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9..wzzm1.E./2Ek6auefC.rIHBrQiMefiu..2E
./YYadiue1.E./2E7RauefC../2E.pUOefiu..2E./2Qgdiue1.E./2EJFbuefC../2E.NJSefiu..2E
./Yzz/CxT1.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.6YF77JFic4Qb/ESmsWOkR4.VxJAqU1A
E....6E2F2k9....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C.......
..........UIsuFVf53wz.......Ua5jCnAnAnAzBz1.......3nzcNaNaNai5.E................
................................................................................
.....................k.....3....9....oINiRKNmVISkJaQ............................
.............6.......QaNaNaNyozDaNaNaNaNkz1.......M2.NaNaNaNaN/E........YzPnAnAn
AnAnzQaNaNaNaNxDUJCoWgRyiz1yHBSdPGgyzkAnAnAnAXzD..........2.....................
............timemit.............}
{Titel: dec12-rock-fungal1}


ID: 0237 - dec12-cocoon7

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f....kR/...92...ET....Q....CbilYO292.BeJJHOTl0/E.GBHIAEqB.A/5.Xza4b/.NQBHbM5l0/E
................................iDKzbEzBJ22........Y./.........E........x.2...wD
...Uz6/....Q..../Q.1/....2EV5...D1....E0.....caqqKEZI4XD/QkaqpoDfUVv/pAnAp1....E
/JEnAnID12../2................................2...........U0/....y1...sD...../..
.wHnAnID5pkdwmBh9t9yMJMaygRCymbXo.a2R3YjBh4dT9r23tPsPjm6GmcFyU1QNyjIL1YDgdhj/bRl
XsHBPOXMzquFyIdn60zZ2aYjU.....21Q...0J........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UN6WGEJ.....x/
.....Sxckz1.....a.kz.wzzz1kV.I6.v....M2....8....m....c3....7....6....I11..EnQF5Y
...U.eoZgzjdqZpz8R7vz5HEt...3s..pfCs...wQOr9PExj6s41pmERrz1...........U.8.kUiY/.
.wUmc2beYz1.aC/LmCxwz0..........V2V0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..IZVg/......fUlH8G7.QY2E7dw6SGeS....
..kzkENhS0......HiXIQ04......s0GFmOU.w5GUxLZGtcei/......Bw3jDC9.UpnCUF6PTuqF....
..ENtFeaG0........EXUm3IIzFGO8KNyzXK8SKLxzZHIpvj................................
E....I.3/3E/....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................YD./........wjBnAnAnAnYz9........szqAnAnAnAnwD................
................................................................................
.....................6/..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zDZ5KcKHngVz9......sAwz...........................
................................................................................
................................/....E/...E.....TB3QcJaQZNoPgFKOiRKA............
...........0....................OaNaNaNa7z1........wz0........7E................
................................................................................
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI....
..........................U/4MU/4M.................0./........zD................
................................................................................
.....................................................I....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0........................../E........t.A.....
...3./........zD................................................................
................................................................}
{Titel: dec12-cocoon7}


ID: 0153 - Dec05-storm_cage

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
 Further exploration from Lyle's 'Ice Palace' here are the parameters:

Mandelbulb3Dv18{
f.....Y/...g2...ET...2A...kmKPk4AQSpzgKfT3jT9z1EECctSs/QyzXFzlfMKqp1.ZzQVUULn4zD
................................QDWG1qvwI.2........Y./.........E.......UK/2...wD
...Uz6/...kX..../Q/1/.....El8...E/...2E4.....Qk5dP4xk0nD/QVA1w.E...m/Z0LDq1.RIJ/
.JUaNaND12..02......................OaNaNaNa3.A...........U0......2...sD...../..
.wnX0LLDdgR4WZHEywH0SM8YER19z.LoNUplf6bjaL8uqNYCQwHmJbaRyyX9zyQ.fJa9dnnD6NiJqUfP
cwXZ5EgywDXCzO9Hoy9ak0njU.....oJR...JR/.......cD.I....PE/.G.0.........zDOaNaNaNa
7z1........0.pAnAt1...sD....zw1.....................................XbjD7.....x/
.....Sxckz1.......kz.wzzz1.U.66.n0...c/...kA....w....g4...UB....C/...wGr..k5SF52
...U.qFG9yDRp4yzXoHOzT8qq16.4c..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1.............8.UQSR2.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............k....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................Etnt0kzzzjvE7/jWbB.zzzziT771LQt.wzz
zvyTrkQYR0kzzzjv6IIoXPB.zzzziTiHQuQs.wzzzvyALFAnI0kzzzjvAHap45A.zzzzijtQ687m.wzz
zvizzVtib1kzzzjv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek2l2k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnAwz.........xD........kz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
........4MU/4................U1E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................2iSIsuFVfyz...........................
................................................................................
..........................................U.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......U0E..........2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
{Titel: Dec05-storm_cage}


ID: 0148 - Fractal Housing Authority

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
T.....s/...c3...w....2....EPu6wNBnWYz4hBv0titg.E38ATh7Op1.2xqrbDwNT..DNtIMlQasrD
................................i7wMkz3vX/2........Y./.................UK/2.....
................/g00/....6EM6...20....E2.....ML/D7oI/phD/gGbF.ME...m/dkpXi1....c
.JEnAnQD12..1..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDv62gfRmVGvXQaPpKz7Cuy0kVl8yDDWhDUNZplksVQvXTjJtr5.grycrXWwJJZFiD0/UoIDLn
bvPTkRyLuFWXyi1KOUbb.2iD......Yq1...u3........kD.U....sD..E.....................
.............oAnAr1...sD....zUJRV3.yp3K.MOLM/UnRV3.qr3K.sVLM/UFSV3..............
..................kz.wzzz1kS.66.31....0...k9....s....c2...UF....i....I1.....Sl4I
...U.SsOazTkNllzofjzzb.5//6.Wc..QPLL.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1.............8.kYvNC.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0............U0.gwuB1.7H0/bvOonz8UkKZMxkayD.............c..
bnPf.MxuvBTuCfyDlX0dRIRSkz1..........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7Eg..JoEoTu2.oQm2.QB2USH7.M02
9..6P.uBZ.U7Eg..Khlgi84.tMn7.k68C0MQ.A06Q..ly/uBZ.U7Eg..Mw5crI0.a.l0.kqTUSH7.M02
9..kz/uBZ.U7Eg.....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....6....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../........yD........kz1........wz.........zD................
................................................................................
.....................6.....3....5....oINiRKNmZYFH/..gJ4.........................
.....MU/4....................U.E........kz1........wz.........yD................
..............................................zD................................
................................}


ID: 0146 - Charmed Field

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
T.....s/...c3...w....2....ku38KWqYnZzyFJWRzzQFtjK7Vov43Why9jRHGNU0RxyMONPnUasQtj
................................Lb9nAZ4Au22........Y./..................7/2.....
................/A/0/....6.GE...11....E2.....s5EBuoT/NUD/AVci59E...m/dkpXm1....U
.JEnAnQD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.wX0LD8DDNgrS/kHdrHr5x1nARPsxctWHMw2fLVj3eL.4xr/KsXfvfKQxg2dxyCJlvh.DZSDo6DqkhZH
YqH.VvdnHIW3yiR0PbHGr4Sj......Icl...IJ........cD.U....sD..E.0...................
.............oAnAr1...sD....zUJRV3.yp3K.MOLM/UnRV3.qr3K.sVLM/UFSV3..............
..................kz.UvZ10.U..6.x....Y1...UA....f....M0...UE....3/...61.....Sl42
...U.qFG9eqb2zjs9.l330....6.0c..EI7w.El18XGQeGyDjvIRhrVAkz1...........U.8.EuSl..
FWb96aAIVz9osKtn7mvxz0...........6U0.wzzz1EF1wVu4E.uz4D8YqFpt/zD..........E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................wBmr0UvNP6.5L.k.1A.ibhV.U.2uYN9.srt
u0kTowD....AqtB.JWJsUa3.ibhV.6sLV1OK.sSq40.Ja3CcN/UvNP6.eoKsUa3.ibhV.2.RV1OK.sSq
40kou3CcN/UvNP6...EsUa3.eeWCNq0.IJ36wk8.wyLsUa3.................................
E.../E....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/..jR5.......................k/9.......
...................../........yD........Uz1........wz.........yjvFVf53iSIy1.....
................................................................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN............................
..............................zD...................wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...U.....TBpMVlKN1F1N....................
........................................kz1........wz...........................
................................................................................
..........................................E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.Q5.
.....................c.............................6./........zj..........2.....
...0./.........E................................................................
........................................................}


ID: 0128 - Cold Soma

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
T.....K0...05...w....2A...EGqglTC/j2.9LU.4rUv90EKfymQbC2.zXFdSYmOzr/.HBjFXFAU5/k
................................dL9rFEl5i.2........Y./.................kM/2.....
................/wV0/....6E09...u....2E/.....sHjtApupvkD/wVVaz7E...m/xa21k1....k
/JkX0LDD12../2..............................E.A............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDc8OqG2G4fwProoaqk6T5z.gv/PSoUvfD3/TFeyDs1w9sOTNBmfE2za7/E3hpMpmj00i10Q8E
QwPpFukpyZP8z0JSYfPBtClD......o1D...7d........cD/U.....E/6E.....................
.............ckpXm1...sD....zUJRV3.yp3K.MOLM/UnRV3.qr3K.sVLM/UFSV3..............
................i1kz.wzzz1.U.s5.z....2/...kC....p....U4...kA....n....sG...UgasKY
...U.0aZczDM6/nz....z9G3B/..1c..yDBf.oklrlkCx9zj06gJ7KDgdz1...........U.LsDlaN4.
06gJ7KDgNz1vKZajjzXyz............A.3zDsOo1UCyrjN/TfzzKlMvzRXg2.EShM3ZaYq1zP./c..
nc1D..CwQOr9PExDlX0dRIRSkz1..........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................kjzw1.y3q/.LE/ynnD.snwF.Iu5rvTz.gdh
t0EFecjyq1.y3q/.PHHxnLD.sLM5.64DcPjx.UTVR.kW3xzyy1.y3q/.LBZzr9D.sLM5.MDQsnzx..Ak
.1.zzdzwj1.y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....E....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnAzz.........yD..........2.....................................
................................................................................
.....................6.....3....0....wpIX34PZB2BY/Upb/0IjRbA....................
.............................EzD........kz1.............................kzXeAV3u
uNvuz........O2E.......U4/2.......cF./.............................wz...........
................................2....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........8.1.........E........kz1.....
................................................................................
..........................................k.....I.........kLHZaPN/.PVFLN..Emg/..
.............................2U/4M..............................................
...0./........zD................................................................
........................................................}


ID: 0075

Mandlebulb 3D parameters by Matthew Haggett
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
T.....K0...05...w....2A....e14NAVj02.f0FuteDBE0E.7opdTwd3z1CYwGKiNU/.TrdFxnQjz.k
................................xjJkmbEdH/2........Y./.................kM/2.....
................/MU0/....6kx7...V/...2E/.....IWc2KeQwSiD/MEvyqDE...c.dkpXi1....k
//kX0LDD12..02..............................E.A............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDIywEBol1/wXd/BmT306.zAKu7hyjN4ejEU7CtUjZCuvCdoM/VWKcy8R9RZAyvSkjqWPrExDU
.wflyZvAUwE.z6dNtHwU5ncj......YBH...aJ........kD.I.....E/6E.0...................
.............ckpXm1...sD....zUJRV3.yp3K.MOLM/UnRV3.qr3K.sVLM/UFSV3..............
................C1kz.wzzz1UU.U1.31...Q7...UD....m0...w6....9....P....sG...EeUkKY
...U.0aZczDM6/nz..2UzH16A....c..yDBf.oklrlkCx9zj06gJ7KDgdz1.............LsDlaN4.
..........E15T51vojoz0...........6.3zDsOo1UCyrjN/TfzzKlMvzRXg2.EShM3ZaYq1zP./c..
nc1D..CwQOr9PExDlX0dRIRSkz1..........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................2n21..y3q/.KoF3kA..snwF.MS9mQl2.gdh
t0E4wU.Bn..y3q/.MdI0CA..sLM5.A5J7NU1.UTVR.kbPB.8A/.y3q/.o1K21A..sLM5.63PSZk...Ak
.1UzzNF//0.y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....I....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnAzz.........yD..........2.....................................
................................................................................
.....................6.....3....0....wpIX34PZB2BY/Upb/0IjRbA....................
.............................EzD........kz1.............................kzXeAV3u
uNvuz........O2E.......U4/2.......cF./.............................wz...........
................................2....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........8.1.........E........kz1.....
................................................................................
..........................................k.....I.........kLHZaPN/.PVFLN..Emg/..
................................................................................
...0./........zD................................................................
.....................................................2.....3....0....wpIdtKNExqR
m............................................................E/EOaNaNaNa7z9.....
................................................................................
...........................DsyneGrafix..........................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs