A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Mary Dettloff

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff

ID: 1177

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...kxH.p9vyfvzSMtCtLTyu0EwjXyAh/OsxH8v/OIOyjrzixPH5wHeuyj
................................iI04dQduL02........Y./..................y.2...wD
...Uz6......5.../M.1/.....UQ3...L2....E3.....Y3peSldqtdD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2EqY86mxYdmzOYjU8lR5XwDYqW3FaVSnz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD/lN02EXNst9nXKaou65RyYF4TeCiNVgDvvDmaln63vXBD0312t0iyeYYdKAwIxbD5HzIdzXB
sunLC4hOFOGlyoCrNg.K2OZjU.....o5B0............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................w....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....m....c3....F....6/...w1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nE/.zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.PY/........................k/9.......
...........nAnAnAnw..ZNaNaNaN4zDNaNaNaNaZz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....AoPnZaPZ/pPrV1.............................
.....MU/4.....................zD........kz9........sz0........yD................
................................................................................
................................/....6....U.....FJLMoJaQiZqPi/UNaBLNoF1N........
........................................kz9.....................................
................................................................................
............................................}
{Titel: MB 03.08.14d}


ID: 1160

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...El2RZ37cVyz8UESaARQT4E5Otpup6pxyHK6r7.Kv5xzUPWNNIKDUzj
................................cXwCcJCLz.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6........../M.1/.....k80...K1....E3.....Iy1Tss.vQjD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2kP/rL.5G9wzU/gr.H785vjY.IwIgExxy1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD/3Sh0.br3v1AOPxvs8J5zc9XeQoSIPlDiga9.I4ZWwfdKPaadzhmyg2hNcTku2cDObkXUS8I
zu9V3i/DZAh3zepvK6MkIplDU.....2EM/............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................M....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...s/....F....6/...I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0E/.zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....AU.V2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAHxzoAnAnAnAnxjBnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3.........6INiJqQd31IjRbA............................
.Qk0.YE0.......................E........UzXaNaNaNaNzz.........zD..........2.....
...../..........................................................................
................................/....E/...k0....BJaPbJaQo.EN....................
.................k.1Ak.1A...............6.2........wz.........zD........Uz1.....
...sz...........................................................................
............................................}
{Titel: MB 03.10.14b}


ID: 1147

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...Em.5.LN8lozcQ.OUWquWzDHz7cgSJIyzX/I8SH3CDtzsTUkmBJKKzD
................................B.JrZ6JRC.2........Y.d50................y.2...wD
.....6.....F5....M.1/.....ky/...x0....E3.....MOL2/icfTmD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12..32.UFry08ZIozA..ZBFOduWDeuFQ6cdZXy1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDwf7g2Pc8EwPthO9hbFtkyeAMu08t0OmDFzLkCkBXEwHn2CGa5XY7z0AcKdq/NJjDIVJjmZzv
YwHDndZel1K2zUi5CAnF9ukDU.....2v1/............kD.2....sD..G.0...................
.................w1...sD....zw1.........................................I....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzH.U..6.o....M2...EB....m....66....F....6/...UH.....SFb/
..U5QHIDOyzlciszsU3YzTAe9CA.os..zzSi............6............0.......2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1............0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c..1AmsWOkR4.....................
E....AU.V2U.....I....Y....kOjB4OTBKRWJ4.rJaQ.................................MU/
4.........kNaNaNaNatz.........zD........mzHnAnAnAngwzCnAnAnAnwyDOaNaNaNady1.....
................................................................................
.....................Q.....3....8....oINiRKNmZYFH/5PpB5.........................
.....MU/4............kAnAnAnA9.kbNaNaNaN2.2........zzMaNaNaNaNxD................
........................Uz1........sz.........yD................................
................................0....E/...k/....1JbMdBKIp34R..kN.A3.............
................................nAnAnAnAnz1........vzcNaNaNaN4yD........kz1.....
................nAnAnAnAny1.............................kz1.....................
............................................}
{Titel: Tweak 2-Wheres Carnac-Mandy Hardy}


ID: 1144

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A....TatJmmKhtz6Bl6LH1VxzD4AvjQhMyuzn.uZZv53Lrz6HFTdyVwkzD
................................B.JrZ6JRC.2........A.d50................y.2...wD
.....6....Uz4....Q.1/.....Es/...e0....E3.....MOL2/icfTmD/Q.........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2.UFry08ZIozA..ZBFOduWDeuFQ6cdZXy1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDImJId4Tq9xf4.LGTQvsvyw08tB7/zcoD6uQxAB7GVwXT9EE3rEhIz0WY5dOdfImDnxhNyf6t
7xXZ607mY6o8zI4ckrF8NhoDU.....orx...E.0.......kD.2....sD..G.0...................
.................w1...sD....zw1.........................................G....k1.
.....Ksulz1.......kzFwzzzH.U..6.L....A3...EB....D/.8BQ2..U.F....6/...M1.....SFb3
..U5QzdelyjeYFnzTeOgzf8NoAA.1Aqzzzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../EU0.wzzz1............0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................oQQ/kK14b7zzFOQJ5.oueioszDmRPf..Sv
fbHzT/vSh0UdLOu6QsrJk45.5Uk/a.bTEleb.wlBnM0ly3OM40EMRxZ7MwrKhx2.N4OZakqT7m2G.gX7
YM0kztJSA0kC1ZY7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU..1AmsWOkR4.....................
E....2..F3E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
........................}
{Titel: Tweak-Wheres Carnac-Mandy Hardy}


ID: 1112

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...kGMGcVmcGwzS74yneh8O4EiYjDZlIs2.YIGMpyZd.szgnQ7eAxuwyj
................................OzHzv0Ge2/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....k15.../M.1/.....E.1...i0....E3......PwzO7mV4jD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDm9qEfZLUEv9S2IleET7wyS2Vwrqyr2hjknmsXJkZcv19QR8wJi1XyAwcdTJg3ZijflPc8j.t
bvXiTlAypLxpy4OMnpce7QiDU.....2T9/............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................H....k1.
.....Ksulz1.......kzJwzzz1.U..6.P....M2...EB....m..06c3..U.F....6/...YG.....SFD0
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.os..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........k7....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c..1An.0JrJKMftWMh/5.............
E6...6..F2E.....I....Q....EHVtqPr3aQ0J5PW/UQ..............................U/4M..
..........EnAnAnAno5./........zjOaNaNaNaNy9........sz...........................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................cNaNaNaNG.E........Uz1........vz...........................
................................................................................
................................}
{Titel: MB 03.07.14c}


ID: 1098

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....6...w....2A...E2ZpCZ3Fc0.fnkPlcal9zj/7PB3p6kJz90SmG5euo..NZNxadgFd.k
................................F5ylJmaSX/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...EfV.../M.1/.....kR/...I0....E5.....M0.4itmn8hD/.E/XWKE...c0pAnAn1.OaNa
z6....cD12../2UNaNaNaNarz.........yjnAnAnAnAzz1...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDp8LqyLijkvHIOiZ9IYjUyQyE4zEWAXjjJb3axcovnvn0UGPUH3Swy4mJZrhKpeiDFUIgIDDU
hvv24gCsitzxyy8c5fZbpEijU.....oPe.............sD.2....sD/.G..cNaNaNaNawD........
...........2.pAnAt1...sD....zw1...................................kOfqTEP....k1.
.....Ksulz1.....W.kzYwzzzX6G.A9......61...UJ....m..45c3.kU.zzzzzY....ol2...UJUz7
...UxxdelyjeYFnzTeOgzf8No.1.nk/.zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWczH...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../AU0.swvz1..M4n5/A7mzQ/UCW0tRhyD.gM3ZaYq1zP./c..
nc1D...wQOr9PExD7W0dRIRSkz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.E1Al.1Bm6nKloZ9e/rN.wZPsYaRZ34R
E../.AU.V2k0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/..jR5.......................k/9.......
..........kNaNaNaN4wzoAnAnAnAnwjOaNaNaNaVz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN.k4.l.......................
.....2E.0.....................zj........................................kz1.....
................................................................................
................................3....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................IaNaNaNa/B.fAnAnAnAnyD................
................................................................................
............................................}
{Titel: Spider's PlaygroundTweak4}


ID: 1078 - Weekend Challenge

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...UUbuLN5RyczSwK4sWhloxDoqAGuEEfWxveyASyqBiazk2adNl/Yutj
................................KI58/FNKk/2........A./..................y.2...wD
...Uz6....US6.../M.1/.....Uz0...u.....E3.....ELAN8Lr5NgD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD4sZyTrkNutfEP4tnXeBwy0DJLj5gnQhjKolXdPmelvXGTyDxFBteymW3MCrX24gDr/d396fn
0vP5V8Att8jpy0ho7Ke7q0jDU.....YeF6............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................a....k1.
.....Ksulz1.......kzxwzzz1.U..6.P....61...EB....U0.06s/..U.F....6/...Im.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0Aqzzrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............x/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................s8Ef/.oEzByzzVfx88.7LBm.vzDUZMh.M2G
9VTzTNue8/.bUWNiQsLG5N4.Pjhps1bTx4Mh.UsY7WDlyxMWb0Ufj09yMw5aAd8.E5RosnqTxt8V.sl2
gUDkz3LLC0.Bho1y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffos0QiR4.........................
E....AU.V2E.....I....c....EMh3aSdtqN7NoI.IaQ.............................MU/4...
...................................................3./.......E/E........I.2.....
...sz.........yD..................kD./..........................................
.....................2.....3....5....ApMV7LMWZYFH/..............................
.sU1....0............MaNaNaNaNzDoAnAnAnAxz1...............................UaNaNa
NaNwz..........E................................................................
................................/....E/....1....9tqPoBbA7NoI.A3.VhIMgJKOY/......
............Cs....U.06U..6......OaNaNaNa0.YNaNaNaN4..dNaNaNaNauD.........z1.....
.....oAnAnAnA1yD...................3.1.........E........E.YaNaNaNaNvz0.......U.E
............................................}
{Titel: WE Challenge Scarab}


ID: 1064

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...UR/7hEyYtmzCrc7Mvxb5.El9KiPgL8GxPfqYqMKF9dzo8PNq1UrRsD
................................Rs5Wpb.cl.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....n4.../M.1/......u0...F/....E3.....Axi0Y29fGkD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2UZLK/tsc1hzgoFJkyz86vjbnj3rvzUSy9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDoujF.SNUkwXw43dYwgQsy6bJeaaSIaijMDPCczqXauPpRgnICYz8zY5a9SgUX4mDYK8XkSB6
jvHH93fGJeN6z0BaPNhMhjmDU.....2OW.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................C....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...s/....F....6/....3.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0s..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................E7Re0EWih7yzz/e8q4.q2n8.vzDaWJJ.E6M
SVTzTJ9U/0EYitKiQsriRJ3..pm8s1bT8a9e.kYMOVDlyleRL0URJZ4yMwrNex8.gsmFsnqT03si.Y/5
TUDkz/qZ0/.D6N1y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....AU.V2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
..........knAnAnAngzzMaNaNaNaNxDOaNaNaNady1.....................................
................................................................................
.....................2..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.........................
8.............................0E........kz9.....................................
................................................................................
................................/....6....U.....FJLMoJaQiZqPi/..................
........................................kz9.....................................
................................................................................
............................................}
{Titel: MB 02.23.14a}


ID: 1054

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...E9BoSVL6kxzOIHlszeC60En48/yal0ezvn/Ge4aBksz0wOHOfo/0wj
................................DNestOKR6.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Em4.../M.1/......A2...8/....E3.....wRXfglk7rmD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2UIxhZ/cI/vz.T/9F5uiuxD......................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDc9/o6m2JGxH2VrR7cb8FzezncWNVUNoDPS51Wb5nmwPpJQHae4OGzYyMywsa6CpDkv0m7zAy
AxPDZToINgHIzaGA.XWL5xnDU.....25q.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................A....k1.
.....Ksulz1.......kzuwzzz1.U..6.P....61...EB....m..06c3..U.F....6/...w1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nU0.zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2U.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNaNyz.........yDaNaNaNaNmz1.....................................
................................................................................
.....................2..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.........................
8.............................0E........kz9.....................................
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.........................
..........U./2E./.......................kz1...................zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: MB 02.24.14g}


ID: 1040

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...kGSEXud0fozwdth9xltE2EZ8yFtKPfaznwB0PVwSDuzk.2ZMbMVJxD
................................tnU4A7JnL/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....U35.../M.1/.....kI1...J1....E3.....U0KYaD5QuhD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12..4..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDCDgZ1ODEMvX.O4Dni0n/zEVsU0qF6oijziPQcDSl2wPaDLi0B9FuyYyBvstgnOjD3TDAIYjB
tv1cYUi9/5ksyQ/t.kvjmFkDU.....ocN/............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................q....k1.
.....Ksulz1..........wzzz5.U..6.M0...61...EB....m....c3....F....6/...ca7....SFD4
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.s0QiR4.........................
E....AU.V2k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.PY/........................k/9.......
..........EaNaNaNaNzzoAnAnAnAXzDBnAnAnAnB.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/UM............................
......U/4MU/4................6zDOaNaNaNa/.InAnAnAngzz0..................kz1.....
........................................................kz1........0./..........
................................/....E/...E.....TB3QcJaQZNoPgFKOiRKA............
...........002E./2......................1.2........../..................kz1.....
...wz...........................................................................
............................................}
{Titel: MB 02.19.14c}


ID: 1022

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g......1....6...w.....A...kLEoCmRFM/.F7up6IfTi.EdvwrRK/yzz1p6JgGRSs/.FmFp75x2M.E
................................afp89y8dC/2........Y./.........E........2/2...wD
...Uz6/...Uz9....s.1/.....EP0...K0....E4.....Uth6pOe4TiD/.kyUQoD..cI4dkpXk1.OaNa
z6....cD12../2..............................E.2...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDS7No58xfFw149pZkMskyycDy1k2.qmhDy2acqLdsVvnHHukrQwhmyav8Ru2nS9lj7CdYTeWV
uvPJITBNw5Q2zYKPjLBaqYhjU....022s.............kD.2....2E/.G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UixmsDM....k1.
.....Ksulz1.......kzAwzzz1.U..6......61...EB....U0.06s/..U.F....8/...M0.....Snj3
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0E/.zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.6LNVpqIX34QZ3X9e/rN.oY9e/rN.sWO
E....I.//3E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/ENoE4.oE4...................k/9.......
...................../........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................E.....3....3....2JRVFaQVFrA2/UM.65.mALP....................
..............................zD..........2........wz0....................2.....
......................................................gsym......................
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.oBqPpt4RG/UA.A5.........
..........U./2E./.......................kz1...................zD........kz1.....
...............E................................................................
..........................................E.....I....Q....EHVtqPr3aQ0J5PW/.IjR5.
..........................U/4M.....................6./........zj........Uz9.....
...sz...........................................................................
.....................................................6.....3....4....wpEjt4N7FrM
jJbPo73.........................7YU.06U.......................zD..........2.....
...../..................kz1........../..........................................
........kz1........0./.....GrahamSym/Cmdrchaos..................}
{Titel: Toxic Artichokes Tweak2}


ID: 0986

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2....E54BNMDjVpzutvrryOJj2E0T/oInaymyHiaOjL7ABkzAhVykX7v8xj
................................pXzEpMLxG/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....U8..../MU//.....Ug....q/....E3.....c3YPLMJyukD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../2ExA.w.KA1nzetsU6CyF0BjZgW9Ramjkz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDSsSLJZUj0w1URSjG0i3vyO7u.PgqERkDIUwexEjO/wPHTtDPGU50zGvYhjLfyciD.ZKbpPp0
/w1o3FFEbKH.zq.s4EX/j9kjU.....o6/.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................w....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...s/....F....6/...E2.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0k/.zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffl.HBic4Qb/U9lEHMi6KPk/UOkR4.....
E....AU.V2U.....I....U....EE0x4SHpqPjF5O4x4PY/........................k/..U..6..
..........EnAnAnAngzzoAnAnAnAnxDOaNaNaNaZz1..................U/E........kz1.....
...2.BnAnAnAnAxD...................wz...........................................
.....................2.....3.........ooQgFrPZNoPgFKIp34R........................
..............................zD..........2........B.1..................kz1.....
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.........................
..........U./2E./.......................kz1...................zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: MB 02.15.14c}


ID: 0925

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...Ej3b7tFq5yzeQlXrk98CuDoS9OjSzOsx9dMSoft1AxzsThqrbKuVzj
................................uQ1Job8un02........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kI3.../M.1/.....U.0...H/....E3.....YTclA6DA7cD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12..32kF1ex/II8uzYC17w6JhfxjkLkGoVifSz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDdk8l.32pGuXwOxxYNCtey2vY4jcjYObjUaFx4NEa8u9XmVCNlT7VysEyDJ3v8keDWuCkO5Mu
eun5ld/Grz9Yy4jTV80zgycDU.....I89/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................A....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1EV..6.P....61...EB....m....c3....F....6/...c4.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.c.nQozzzzzO..UzccZWGyD6.cGkxmWcz1..0........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUrsWOkR4.n2X9lEnMi6KPk/kN.Q4.....
E....AU.V2k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UzzzzzzzzzzcNaNaNaNayjnAnAnAnAlz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....wpIdtKK.IaFjl4NdtqNl.......................
02E./2........................zD...................wz.........zD................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......EK.1.........E................
................................................................................
............................................}
{Titel: MB 02.13.14e}


ID: 0737 - 0351 Tweak1

Mandlebulb 3D parameters by Mary Dettloff
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S...k5/...ET...I....EcYBBarfWtzu/PEZX0DE/EZAVWRt.qvy1/i3PCUQt1zCQFCg136Byj
................................XWFw7ugg2/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...k1.....MU//.....kw....a3...2E......kSiqX7rcklD/.U0RC4EMZZX1dkpXm1....U
z.....kD12../2EnAnAnAnA1./................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDHAi5xXQtmpfn.cdZQX05zkQzkpxTFQYjC1UaKmB8QwfPbtjo8q4mvsKMUxxTFQYD8rDQRzL2
5tHQV/qrz3lFysuFxE7rcklDU.....2J..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EY/....x/
.....Ksulz1.....2.kz9wzzz1.U.A9.k1...s2...UA....m.x.6c3..U.9....l....6Kn..k4w3D0
HA1U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..os..zzSi...8YqFpt/zD66HNL1YPWz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........NEW0.EmPT1...u68Yrpuz2J3VqZrgjzD..........E.lc..
uUXA..EWD7yHGpzD.0..........meZpwzPpzKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU2V2E3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kzzzzzzz5vzcNaNaNaNawDnAnAnAn4mz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNK.EOaNaNaNaH.2........2./.........E................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........sz.........zD................
...wz...........................................................................
..................SKH.......................}
{Titel: 0351 Tweak1}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs