A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Marina Bacho

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Marina Bacho Mandlebulb 3D parameters by Marina Bacho Mandlebulb 3D parameters by Marina Bacho Mandlebulb 3D parameters by Marina Bacho
Mandlebulb 3D parameters by Marina Bacho

ID: 0265 - PAISAJE MANDEL~vista~3

Mandlebulb 3D parameters by Marina Bacho
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f....Uy....u1...61....E....3xHHCEwJ0.HcqZ6hICz0EaDr1gmCSlzv3Fc3U3oUmzARhrj6cdV.k
................................CdPAy31t0/2........Y./.........E.......UF/2...wD
...Uz6/...UP/....c.1/.....kv6...e0...2E4.....2t5/cvTSqkD/.EEIb5E..US0dkpXm1....w
z..fQcND16../.kAnAnAnAHwzcNaNaNaN4xj........2.A...........U0.....y1...sD...../..
.wXIsudDTS6yt.PA4wP3bHfjnjt.z8Tf3dCI3leD223ldMAK3vf8lvs5i.kiy6ygPvBiHqkjwGwyFWNY
1w14av5youW/zqx.8R9czUgjU....zXoO.........kkpXeD.2....8E/2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.................h19DRMEW1D4xP.....EEIb5EN....UA.
.....m7lkz1.....yzzz.wzzz1EK.c4.C....61...EF....w0...s/...UD....//...YHB..U4wL5I
M.4U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1..0c..z1gM..UPAI91pRxj6U0dRIRSkz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........VAX0..oBj...EXXla4DxzulYEkti4xwj.gM3ZaYq1zP6nc..
.Rn9...UCW0tRhyj.WNAT2kYMz1..........2U.8.kzzzT9...........8....................
V6U0.wzzzr0..................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.YKMhZ4AqwZMtxZEZlqPfZrLnFrPXhaM
E....Ek2l2E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/............................k/.MU/4.U.
..................././........yD................................................
................................................................................
.....................E.....3....A....2IPVdLOiRaEjVbA............................
.Q..4MU/....Bak................E........Uz1........wz...........................
..............yD..............................zD................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/................Uz1........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......60E........A.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
{Titel: PAISAJE MANDEL~vista~3}


ID: 0249 - PAISAJE MANDEL

Mandlebulb 3D parameters by Marina Bacho
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....Y/...61...61....E....UL5vsTrP5.nD7b4r26o0E2WwdJ7krTz9Qg1gLtlKiz01A/1NHNp/k
................................E9CznLIC0/2........Y./.........E.......UF/2...wD
...Uz6/....o/....c.1/.....Ew4...U/...2E4.....678TtqfkAkD/.EEIb5E...G0dkpXm1....k
z..fQcND16../2kAnAnAnAHwzcNaNaNaN4xj........2.A...........U0.....y1...sD...../..
.wXIsudD8CYsBy2/yv9WZWDFG5h6z04S8IU9oHeDknCnxZ/1OwXizsU8xc2xyq8VQQFRuilDZ.KvsXx8
PwfEAAO8X3WxycDX2y3D7elDU....zHWB.........kkpXeD.2....8E/2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EEIb5EA....UA.
.....m7lkz1.....yzzz.wzzz1EK.c4.C....61...EF....w0...s/...UD....//...YHB..U4wL5I
M.4U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1..0c..z1gM..UPAI91pRxj6U0dRIRSkz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........VAX0..oBj...EXXla4DxzulYEkti4xwj.gM3ZaYq1zP6nc..
.Rn9...UCW0tRhyj.WNAT2kYMz1..........2U.8.kzzzT9...........8....................
V6U0.wzzzr0..................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.YKMhZ4AqwZMtxZEZlqPfZrLnFrPXhaM
E....Ek2l2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................NaNaNaNaNyD........wz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3..../....wZFjl4NdtqNl..S............................
.Q.............................E........Uz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/................A.2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......60E........A.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
{Titel: PAISAJE MANDEL}


ID: 0179 - Time Machine

Mandlebulb 3D parameters by Marina Bacho
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....c...EJ0...w.....2...UsB1vQX086.1Kcc317.K0E0A9G3/6sQz9.PiRF1EkxzWunWRubMb.k
................................OGzDGq7Yfz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...k5.....sU//.....UY/...70....k......Y.1lTIgryqD/..........m/dkpXm1.BnAH
z.UaNadD12../2UNaNaNaNa1.PaNaNaNa/.k......................U0.....y1...sD...../..
.w1...sD/ueGJ.2PgxP4lrdixi.LzQtU2BpPPCmDv0d7BLuZGx94z.FVRLANzWnYqRJcLMqDWOeesYx6
JxHOxqBcm.rMz6yPiWOctOqDU.....2W..............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................M....k1.
.....m7lkz1.......kzFwzzz1EM.I4.N....Y1...EI....N/Ck5s/..PUC....0/...Aox...UPJ52
Zs1...aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe...wQOr9PExj66HNL1YPWz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../2X0.wzzz1................................E.lc..
Zzzz............z....................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....Ek.l2E.....I....2....kLox4Rj7LOX34P..UPb31.............................0IU.
...................../.........EnAnAnAnAXzXaNaNaNaNizcNaNaNaNaxD..........YNaNaN
aNaxzMaNaNaNaNzD................................................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S.6rQ........................
.Q.............................E........Uz1...................zD................
................................................................................
................................/....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5.iRKA............
............5g............................2........sz.......Q37E................
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M.................2.pAnAnAnAXzDaNaNaNaNoz1.....
...qz0.................Uq.2.......cB.1..........................................
........................................................}
{Titel: TimeMachine~Y~OOO}


ID: 0116 - Cross

Mandlebulb 3D parameters by Marina Bacho
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....E/..Ue2...w.....6....8hnCjDEY1.n64rXtCAN5EQ02cbwIADx9BSupri1kuzq66hB11KOvj
................................KsvfkVOxmz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz......2.....sk//....6k//...j/....k.......JutpkUCQpD/..........G0dkpXm1.BnAn
z.....kD12../2kAnAnAnAnkz........szDnAnAnAnA1z1............u1....y1...sD...../..
.w1...sDkAynYPb1LxnjHaoYTmupyGiXliDVKpbjAqucR5hWuu1hE3JL6rsCzExN7RHv.MpjGeCmv/ii
KvX5RCkSV1UJzYPYSNFpBinD......oc..............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbx9.2Uqj.k0Oz0.Jcx9.wVqj.E8Oz0.ncx9......E....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz17A.22.I....61...kC....U0...s/...UC....0/...I1....UIpj2
kUrA.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1..0c..z16E...alwF.HWwD4s41pmERLz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../2X0.wzzz1...........s/...................E.lc..
Zzzz............z....................2U.8.kzzzD...........k3....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff13H9a7LPT/1Ak.X9e/rN............
E....E....E.....I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/UE.A1N..........................U/4MU/
4M...Ak.0............/.............................wz0..........................
..............................................zD........6.2.....................
.....................2.....3..../.....pQZJ5NjV3F0/Upb/..l.......................
.Q..4MU/....Bak.1AU...........zD........kz1........wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................/....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5.................
............5...0.........................2........sz.........zD................
...wz........UzDRc3NvwxHZz1.....................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M........U.......k1.hNaNaNaNW.EaNaNaNaNszXaNaNa
NaNwz........c/E................................................................
........................................................}


ID: 0031

Mandlebulb 3D parameters by Marina Bacho
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv17{
Y.....E/..Ue2...w.....2...EMdOCMWbZ1.n3OksCcvN.ErkQVqWjYdz1pZ/KwgKGuzYY.kswAlM.k
................................AoU7qv19F.2........Y./..................y.2...0F
.....0....k9.....sU//....6Uw0...V0....k......MqndoFdoZnD/..........G0dkpXm1.BnAn
z.UaNadD12../..........vzMaNaNaNaNxj........Mz9............u1....y1...sD...../..
.w1...sDXJcf4AoKkw99zqv.P1sAzgXYbe8Bx3hDadKANfZdVw9kA5oiIvh5zuhgpn.OMOnDgI6wxiEN
lwn8RzVO3YB9zcfBX4OnkRmD......220.............kD.2....sD..kz....................
.............ckpXm1...sD....zU/S1F.isB2/MZrE2UTS1F.auB2/sgrE2UxS1F......L....k1.
.....MEUZz1.......kz.wzzz1.U..6.A.....2...EB....U/...g2...UC....0/...I1....UPJ52
Zs1...aZczDM6/nzMg2czX6dE16.lc..zzzz...Fbf24LNvj/s41pmERLz1...........E28.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../2X0.wzzz1................................E.lc..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.ee0k.1A..1Ak.EJJsnwF.Udn
5/.mxVTVR..y3q/.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.532H/VJKUAIEJR2GItWOkR4.........
E....E....E.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9.......
..........kAnAnAnAnzzMaNaNaNa7zDOaNaNaNaZz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3.........wZFjl4NdtqNDB4R.6rQ........................
8....................AnAnAnAngzj........Ez1........Y./..........................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g............................2........sz.........zD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M.................0./........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs