A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Marcello Ugliano

Links:
Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano

ID: 1170

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...C2...Y/...2....EvK3YqXcB8.zzuUjOald/kDnTfRIrq/.QpxfXaQmv/.VOO7qUUuW0k
................................j0tcQIvGB/2........Y./.........E........P/2...wD
...Uz6/...Ej/....sU//.....Uow/..X4...2E......AoJFJ4IZDjD/..eu.uDxCSD0dkpXm1.xyzT
yUEnAnAD12..02UaNaNaNa9../..........OaNaNaNaFy9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnIDUqfAvFxCwv9L3uTvzWXzyKjlbQi9zmhD.vybg7ZYvvPjpyzP0TywyoLb7aWXQWjjf2YSVMob
gv1iXe0IEMIxyOmeNucRS0kjU....82LVU.......2....kD.M....2E.IE.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................eu.uDh.....x/
.....Sxckz1.......kzt....U.U..6......s3...EB....50e43c3.EZ.F....8/...I1.....SH54
...U.iaZG.Ubao/........E..6.rc..zzzz..EbG7eFT5tD6odIWOorVy9..0.......2U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../6U0.wzzz1...........21...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD...........U7....................
/6U0.wzzz1...................................wzz...Uz1szXk/..0...yDUz1BDz1...wzz
zzjw8/sz..kzz1szTN3U....zzzzz1vJ.yD..wzzzzzVPxzz.0.k.1Akfx3../...1Ak.5MO.0kz.wzz
zzjlixzz..kzzzzz...U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwjp.X9e/rN.waQZB5RhQLMgl4QV/LNm/mM
E....I.Bl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4................................./2U/
4MU.02E............4./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....5....wJHV/5Jm3aPnlKMoJ4.........................
02E./2E./...................EF7E................................OaNaNaNatyXaNaNa
NaNizs9dlcpFJJxD................................................................
................................I....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.m/..............
............5g..................vJ9GzFxukzXOaNaNaNabzAnAnAnAnQzD................
................................................................................
.........................................../....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M........UNaNaNaNOzzEnAnAnAnqzDnAnAnAnIyznAnAnA
nAhzz........LyD................................................................
......................................................0....3....3....2YEjVLHjFqG
VlKO.............................QU1.................oAnAnAnArzD..........kAnAnA
ns5K./..........AnAnAnAniz1.....................................................
................................................................}
{Titel: ConyIsland_tw2}


ID: 1133

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....K0..Uw2...cD...2U...EvK3YqXcB8.zzuUjOald/kDnTfRIrq/.QpxfXaQmv/.VOO7qUUuW0k
................................j0tcQIvGB/2........Y./.........E........P/2...wD
...Uz6/...EM1....sU1/.....E/J...r2...2E......wtWcvKHJziD/..eu.uDxCSD/dkpXm1.YZyZ
.VEnAnID12../2UaNaNaNa9../..........OaNaNaNaFy9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDUqfAvFxCwv9L3uTvzWXzyKjlbQi9zmhD.vybg7ZYvvPjpyzP0TywyoLb7aWXQWjjf2YSVMob
gv1iXe0IEMIxyOmeNucRS0kjU....8o4N2.......2....kD.M....2E.IE.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................eu.uDX.....x/
.....Sxckz1.......kzMxzzz1.U..6.P....U5...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc...........U6............0.......2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1............0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3faJ5PhZaPdBnLhJ4Nic4Qb/..........
E....EkAl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4................................./2U/
4MU.02E............8./..........................................................
................................................................................
.....................k...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................gLh6x5pf1zDeNaNaNaNSynAnAnAnAnxz...........................
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/........aNaNaNadxz1BnAnAnAPzzAnAnAnAHtzDnAnAnAnoyz1.....
..Qtz...........................................................................
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................EnAnAnAnQzz...........nAnAnAXTM/2.....
.....kAnAnAnAvyD................................................................
........................................................}
{Titel: ConyIsland_tw1}


ID: 1131

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....K0...05...6....2...............1.......s1E................................
................................OaNaNaNadz1........A./.........E........y.2...wD
...Uz6......3....M.0/.....Uc2...J....2E3.....kmEQgisq6pD/.........Uy0dkpXm1....c
./EnAnQD12..2..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnIDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljTcFzUvMS3t97C1JzzzzvzUNehUisqcljMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyDU.....29Z0............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD.....w1.........................................5....2..
.....Sxckz1.....w/kzexDuU4EJ....w/...Y6...E5....v..06k2..U.F....6/...Uho..UUSEL1
...U.qFG9yzb2zzxRYoWRz7lz16.X2nzzXCc..UPAI91pRxD6AL9s6JkUz1..........2..lwzFrA0.
.IsffaWeYz1.dj0qKfb/.1...........MV0.wzzz1..M4n5/A70.t2pMnDnNqyD.UY96hC1KzH.2c..
Zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....6E.F2./....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
........................................Uz9.....................................
...8./.......G2kyGOAORIJJz1GVf53iSIyz........U.E................................
.....................A.....3....A....EKOiZKG4B3.k7HG4B3.B34Qm...................
.sU1....0...06../2...........U.ED8QxckpXqz1.............................kz1.....
...../........zDsuFVf53iSynX0LD8Qxcsz.........zD........kz1........wz...........
........kz1.....................}
{Titel: 140306_11}


ID: 1105

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....K0...S3...6....2....UzNySYf3g..rC2.EOSTb2EIRBrAZgsny9YL4OVHn0/.lqtlxFhCdyj
................................kSJIWYdS1.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....Ef4.../M.0/.....EpE...E.....E3.....YTLxQU8kTnD/.........Uy0dkpXm1....c
./kX0LLD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDEVIEBRNaQxXvyBdgSbMEzId0.M5qEPkjmmZEeWw7kvHbqi6sB7P4zcQrpB.tUrpDZCfjRHhZ
/x17FhO.F/7Lz80UIB5UURlDU.....2RLE............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................0....k1.
.....Sxckz1.......kzt....U.U..6......s3...EB....50e43c3.EZ.F....8/...I1.....SH54
...U.iaZG.Ubao/........E..6.rc..zzzz..EbG7eFT5tD6odIWOorVy9..0.......2U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../6U0.wzzz1...........21...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD...........U7....................
/6U0.wzzz1...................................wzz...Uz1szXk/..0...yDUz1BDz1...wzz
zzjw8/sz..kzz1szTN3U....zzzzz1vJ.yD..wzzzzzVPxzz.0.k.1Akfx3../...1Ak.5MO.0kz.wzz
zzjlixzz..kzzzzz...U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwjp.X9e/rN.waQZB5RhQLMgl4QV/LNm/mM
E....6E.F2E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E...........gN.dNaNaNaNaxj........MzXaNaNaNaNozgRyyd4joBuDPbjTel9RXy1.....
...sz.........................................zD........kz1...................zD
........sz1..........6.....3....A....EZQVtqQhgoPXVKG4B3.........................
....4MU/0E....................yj........Ez9.................../E..........2.....
...8.1.......E3EHOAORIJJy.wqJMeeeeeuzMD8Qxckp/.EBnAnAnAnQz9........wz0..........
......allthenightlong...........}
{Titel: 140305_88}


ID: 1103 - Something...

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....K0...S3...6....2....UzNySYf3g..rC2.EOSTb2EIRBrAZgsny9YL4OVHn0/.lqtlxFhCdyj
................................kSJIWYdS1.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....EA1.../M.0/.....UDF...8.....E3.....YTLxQU8kTnD/.........Uy0dkpXm1....c
./EnAnID12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zH8QxEDEVIEBRNaQxXvyBdgSbMEzId0.M5qEPkjmmZEeWw7kvHbqi6sB7P4zcQrpB.tUrpDZCfjRHhZ
/x17FhO.F/7Lz80UIB5UURlDU.....Y.hB............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDBnAHxw1........................................./....I..
.....Sxckz1.....f...kwzzz1.i.c1.L....M2...UB....m..06c3..UkE....4/...AJB..kYVl5I
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58izP.MmnWK2zwz0........../6U0.gxqR1..mIqp.ta..TmYEkti4xyD/.........E.0c..
Zzzz............X/...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6...EE.mAU.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
..........Eoj/TV7HJpz0..........yHBSdPGAEz1........0./.......U.E........p.A.....
...C.ZoMoucee.2kPLVdeeeeeznTel9RHWB..lpX0LD8QBzj........kz9................M45br
eCvmqa5HDn0..........2.....3....C....UINdR4OopIMkZYFH/..........................
02E./2E./MU/46U./2..........2N7EOaNaNaNaNz9........qzcNaNaNaN4xDOaNaNaNa7zXaNaNa
NaNmzcNaNaNaNavD........................................kz1........wz...........
........kz1........yz.........../....E/....1....I7LMiBL99xqMcZYFH/..............
..............U/4MU.2...................Uz1........oz...................E.A.....
.....1.......U0E........I/IGXFfXee0F.jR3aeeeeeyD........szHnAnAnAnArz0........zj
................UNQQSfug9PPSAxA9..........E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.....
.....................6E./2E./2U/4MU.02E..........EZZ./..........................
...............E........UzHsuFVf53imz.........................................zD
........kz1...................zD........sz1.............}
{Titel: 140305_96}


ID: 1102 - Red Nets

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....K0...05...4....2....END1VVGLr2.XF1czqdXY4E2TRSbnfSlznQn9j27wO..9jkbh8eQiyj
........................................kz1........A./.........E........4/2...wD
...Uz6....ELN.../M.0/.....k6Q...o....2E3.....EF/uHYbYooD/.........Uy0dkpXm1....c
./U0LD8D12..12...........zeBEkhYaRxj......................U0.....y1...sD...../..
.zX0LD8Dkx2TreVOOxHqQNeqCPAQzoWAbtm4qGojApIJsWtEVxf8hofSqShJzozTV9crtrqD4SBne5vC
hxHEkcuzlDBIzqBJtOxk8EqDU.....ohCA............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................4....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzzX.U..6.P....E6...EB....M0...Q2...UE....2/...I1.....Sl52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./c..zzzz...........U6ILTHJK33.2...........E28.E9lx4.
.odIWOorVy9.fjrwdvgqz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0........E..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................Uj....gG07yQW/zA...pHNTQbGAbPUG.A6/
SITV67z/..EzHR3z50JzFI5.2Pn5r0EKeXo..gSEDtDLVpjAF/Udk64mSZKz.Y1.I0KMYyJQy9F1.wDE
ykTntpzB6.Uktlbw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b..Xai.bPb/......................
E....AU.F2E.....I....Y.....RdlKOiRaMmZqMfZYFH/..k/.......................MU/4...
...................wz.........zDnAnAnAnAHz1...............................kX0LD8
QxcxzwckpX0LDOzD...................wz........O3E........y.A........wz...........
........kz1..........2.....3....C....AKRWJ4Rp7KN7NoI............................
....C....Ak.0........ckpX0LD8QuD........kz1........wzwckpX0LDOzD........kz1.....
........................................................kz1........kz.........zD
..........2...................../....E/...k1....1Z5Pdt4NZ75GZZqNcFLHV/5.........
..........U.02E./2E./6V/4MU./2.........LF02.....................................
.............U0EBnAnAnAnozHOj/TV7HJpz8lxMdDo3RzD..................cJ./..........
........kz1...................zD............}
{Titel: 140225_71}


ID: 1067

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....K0...05...1....I2...k.KcBhkOH/.LIjYZS8Np1E................................
................................TIsuFVf5Zz1........A./.................../2...wD
...Uz6/...k8X.../MU//.....Uv1...G.....E3......i6aSwyHMpD/.........252dkpXm1....c
z.EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnIDhA25f9iBmx1...............................U91lluWPXMzQkgonmKAyqD........
..k/nGD9PlsPzumEQgisq6qDU.....2YD0............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................0....U/.
.....Sxckz1.......kz.wzzzX/U..6.P....Y2...EB....i/...I1...EE....7/...I1.....St52
..kDv0.MzzDg./kz...Uz13..wD.1c..zzzz............6YCpCckYcz1..........2X.8.k7qE1.
............ilEhAIrpz0Et68gnNYzjVIW0.oQT1/...........s/..........kJBYCeNwzH.2c..
Zzzz.............0........E..........2./8.kzzzD...........k7....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw....UajSDCkz..EHv4Y/dGDUzzrzz1ks..nBi.bPb/......................
E....AU2F2E.....I....w....kIkVKNmJ4GZZqNcFLHV/5......................6U./2E./2E.
GMU/46E./.........dX./........................................zj........Uz1.....
...sz.........wDCoWgRyyduz1.....................................................
........kz1..........2.....3....6.....pPgZbFjl4N7NoI.I4.........................
....4MU/0.U.....................................................................
..............0E................................................................
................................/....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI................
..........U./2E./2E.4MU/06E./..........2602...............................E5OFqC
TzIpzAnAnAnAnAyD.........z1...................................................zD
..........kX0LD8Qxcxz.......................}
{Titel: 131007_1d}


ID: 1003

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....K0...r3...ET....6...ENw38dXPH8.1b2qjKQIh/kjixLJ1aUSzvaLxQ4rvHpz0Pv9n/nHW0k
................................R5JZc7Ahb.2........Y./.........E........I/2...wD
...Uz6/....g4....s.0/.....El7...I1...2E0......qXZgDOfClD/..eu.uD...E0dkpXm1.....
.VEnAnQD12..12.........../....................2...........U0.....y1...sD...../..
.wnX0LLDp9jrrAYZsw1..........uBiHbcEYEajdv5sH6.UEqPxmvxB1N7CzUk9XUcEYEajGwm66827
YtHwsCRW0F0NyAfwCLnEKWnDU....8IeL2............kD.M....2E.AE.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................eu.uDN.....x/
.....Sxckz1.......kzdxzzz1.U..6......61...EB....U0.06s3..UEB....O/...61t....w9Th
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1..0c..zrhe............6............0........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4..........VAV0.gsSd/...........Q0...................EF0c..
zAYI.............0...................IU.8..Ak.1............8....................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.UX9e/rN.YY9e/rN.oGAi.bPb/.6m.mR
E....ME/l2E.....3....M....UEplaMjV5.iB5PVFLN..........................k/9.E07...
...................wz.........wD..........2........../........zD........kz1.....
................................................................................
.....................2.....3....5....wJHV/5Jm3aPnlKMoJ4.........................
02E./2E./...................YM7E........................................kz1.....
...wzAnAnAnAnAxD................................................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.m/..............
............5g..........................kz1...................zD................
................................................................................
.........................................../....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M.........4hE2Jv5G0.FoWgRyyde.E2h6PbjTe8.2.....
..././..........................................................................
......................................................0....3....3....2YEjVLHjFqG
VlKO.............................QU1...........................E..........Emqtvb
OQwK./..........................................................................
.................................eQuBOf7BC....................../....E/...E/....
T/pPgZbFjl4NdtqN........................................................E.InAnAn
AnArz........Y2k................................................................
............................................................................}
{Titel: cmdrchaos_guardian_tw3}


ID: 0993

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...g2...61........ENw38dXPH8.1b2qjKQIh/kjixLJ1aUSzvaLxQ4rvHpz0Pv9n/nHW0k
................................R5JZc7Ahb.2........Y./.........E........I/2...wD
...Uz6/...Ue1....sU//.....ET4...y0...2E0.....UnwibnEKWlD/..eu.uD...E0dkpXm1....E
/VEnAnQD12../2.........../....................2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDp9jrrAYZsw1..........uBiHbcEYEajdv5sH6.UEqPxmvxB1N7CzUk9XUcEYEajGwm66827
YtHwsCRW0F0NyAfwCLnEKWnDU....8IYU.............kD.M....2E.AE.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................eu.uDJ.....x/
.....Sxckz1.......kzdxzzz1.U..6......61...EB....U0.06s3..UEB....O/...61t....w9Th
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1..0c..zrhe............6............0........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4..........VAV0.gsSd/...........Q0...................EF0c..
zAYI.............0...................IU.8..Ak.1............8....................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.UX9e/rN.YY9e/rN.oGAi.bPb/.6m.mR
E....ME/l2E.....I....U....EE0x4SHpqPjF5O4x4PY/........................k/..U..6..
..........Eoj/TV7HJtz.........yD........kz1........wz........U/EMo0FIhT67.2.....
...2.VF92FpyVY.E................................................................
.....................2.....3....5....wJHV/5Jm3aPnlKMoJ4.........................
02E./2E./...................YM7E........................................kz1.....
...wzAnAnAnAnAxD................................................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.m/..............
............5g..........................kz1...................zD................
................................................................................
.........................................../....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M.........4hE2Jv5G0.FoWgRyyde.E2h6PbjTe8.2.....
..././..........................................................................
......................................................0....3....3....2YEjVLHjFqG
VlKO.............................QU1...........................E..........Emqtvb
OQwK./..........................................................................
.................................eQuBOf7BC....................../....E/...E/....
T/pPgZbFjl4NdtqN........................................................E.InAnAn
AnArz........Y2k................................................................
............................................................................}
{Titel: cmdrchaos_guardian_tw5b}


ID: 0982

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f....kR/..U42...Y/...2....UJhJepNqk0.b2iCpmgDQ2EvyWZDxwa9wHVqQ34ydAwz0n8WRIqN1yD
........................................kz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....Z/....M.0/.....EZ0...F1....E3.....oBoIqdTERpD/.........US1dkpXm1....6
//EnAnQD12../2UaNaNaNaNuz........UxDnAnAnAnAfz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDEh/iov3Tlx1..........yj3ipU3amdjHIZY49VdQunLrkojob9syCZSsGDLw3rDL2mV6usN
9sPTvzWxQlLQz82/Zr9xt0ijU.....IMU.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................m....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1kP.M7.z/...I/...UJ....m....c3...U3....y....cKB...UivbP
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...ns..zzzz...........U6.........E...........k.Q.kXWF1.
..........6.ZhoyU0Mxz0..........ZMl3/Ap20/..V8n2Z6Uzzs/JEbuuc5/E/kTmE9IWzzP.4c..
1GNd..EbG7eFT5tD.W0dRIRSkz9..........YF68.EW7xVX.ApKQUUTuz18kRdIp0byz..kKTKW1q/k
/QV0.AsIbs6.kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E../.I./V2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.d/UQ....................................
..U/4MU............../...............................Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJzHnAnAn
Angwz........2.EaNaNaNaNkzPhfkIJJJJpz.........................................zD
.....................6.....3....5....wJHV/5Jm3aPnlKMoJ4.........................
02E./2E./...................YL7E........Uz9........sz0........yjOaNaNaNatyXaNaNa
NaNizcNaNaNaNavD................................................................
................................2....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................nAnAnAnA..InAnAnAnA..rAnAnAnAnzD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....Q....kLB34QI7LMiB5PVFLN....
.....................6E./2E./2U..................kVZ./..........................
..............yD........Uz1........sz0..........................................
.....................................................2.....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...................kyDOaNaNaNa/.gNaNaN
aNavz........E/E........I.2........3.pAnAnAnAPzj........kz1.....................
................................................................}
{Titel: the secret within the crypt - fraterchaos_tw1}


ID: 0981

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...E3...Y/...2....UJhJepNqk0.b2iCpmgDQ2EvyWZDxwa9wHVqQ34ydAwz0n8WRIqN1yD
........................................kz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kR1....M.//.....kE1.../1....E3.....omEQgisq6pD/.........US1dkpXm1.BnAn
./EnAnQD12../2UaNaNaNaNuz........UxDnAnAnAnAfz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDEh/iov3Tlx1..........yj3ipU3amdjHIZY49VdQunLrkojob9syCZSsGDLw3rDL2mV6usN
9sPTvzWxQlLQz82/Zr9xt0ijU.....ou2/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................g....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1kP.M7.z/...I/...UJ....m....c3...U3....y....cKB...UivbP
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...ns..zzzz...........U6.........E...........k.Q.kXWF1.
..........6.ZhoyU0Mxz0..........ZMl3/Ap20/..V8n2Z6Uzzs/JEbuuc5/E/kTmE9IWzzP.4c..
1GNd..EbG7eFT5tD.W0dRIRSkz9..........YF68.EW7xVX.ApKQUUTuz18kRdIp0byz..kKTKW1q/k
/QV0.AsIbs6.kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E../.I./V2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.d/UQ....................................
..U/4MU............2./..........................................................
...wz.........zDaNaNaNaNkz9........wz.........................................zD
.....................6.....3....5....wJHV/5Jm3aPnlKMoJ4.........................
02E./2E./...................cH7E..............................yDdx4w3aAJJzHOj/TV
7HJpz.........yD................................................................
................................2....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................nAnAnAnA..InAnAnAnA..rAnAnAnAnzD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....Q....kLB34QI7LMiB5PVFLN....
.....................6E./2E./2U..................EEZ./..........................
..............yD........Uz1........sz0..........................................
.....................................................2.....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6.....................E..........UNaNaN
aNavz...........................................................................
................................................................}
{Titel: the secret within the crypt - fraterchaos_tw2}


ID: 0962

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....K0...05...0.....2....a8oP8TyG7.1.SZF1Yj78EvqKG4apxY.wM4tlr.CC3.tpBUZxYsK/E
................................F1JpBG7yDz1........A./.........E........y.2...wD
...Uz6....kiP....M.//.....EV8...D.....E3.....65PtBPMfoqD/.........Uy0dkpXm1....6
//U0LD8D12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zX0LD8DIB8ljgLv8yXTX4T8Vl/FzUpCai.DBWsD01NyGiWVsxXjOr1LKzhXzcS4ksc.DsrjGcQsZKfH
3yvbjJ4zcgpUzU7zudltUNsDU.....IWK0............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................0....A..
.....Sxckz1.......kzpzzzz1.U..6.P....M2...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzP.1se7Umvxz4........../EU0.wzzz1............0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08caJ5PhZaPdBnLhJ4Nic4Qb/..........
E...36E.F2E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E..........URU./........................................wDua210gmVqynAnAnA
nAnoz........O3E........................................kz1...................zD
.....................2.....3....C....UINdR4OopIMkZYFH/..........................
02E./2E./MU/46U./2..........M56E................................OaNaNaNa7zXaNaNa
NaNiz.........zD...................................................wz...........
........kz1.....................}
{Titel: 130906_1}


ID: 0961

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....K0...05...D.........USeph71XCA.bIYgtt0zBAE241TkMiMwz9yfOkUIGflzmlcHG8KfayD
................................u6RVTg5vAz1........A./.........E........6/2...wD
...Uz6....ky2....M.//.....EjK...r/...2E3.....FOQDxQ1T.rD/.........252dkpXm1.....
./EnAnID12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnIDkPbKOq2tHynRIIw43WdNzONtzmaPgXpj7ZYv.XIYXx1euHJDfHrSzItMPaRi79tD7eOt.eao
UxfihFFORkfYza2/jt6KtlrDU.....o5nD............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD.....w1.........................................I....E/.
.....Sxckz1.....K.kz.wzzz1.U..6.......3...EB.........k/....A....c....Exx...dLJ5g
.Z1U.08cUyDcU0uz....z1......Gc..zzzz............6...........2gtfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6...EE.m6E.....I....U.....Rm3aPnpGQ7NoI.................................MU/4...
GMU/46E./....................................................O3E.......UK/2.....
...../.........E................................................................
.....................2.....3....B....AqPgJLPiBLG4B3..65.........................
....C.....U.....0....AnAnAnAnAxDBnAnAnAngz1........0./.........E................
............../E...................6./........zD........6.2.....................
..........2...................../....E/....0....o7LMiBL9lZYFH/..................
..............U/4M...6..................Uz1........sz.........yD................
..cJ./..................kz1........wz...........................................
..........................................E.....I....o....kMjlKRhtqQ7NoI..UQ....
.........................s......0....6....UaNaNaNaNiz.........xD........kz1.....
...../.............................../..................M.2........wz........U.E
...............................E........................}
{Titel: 130606_2gk}


ID: 0960

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....K0...M7...0.....6...ExfZA8uGo0.riEDh/4bf2Evn.uERS/PzfnJYJzJV1oz2wwi.Zgogxj
................................hr1Nlt4Gsz1........A.F9.......6E........y.2...wD
...Uz6....U.P....ME//......jA...B.....E3.....6uKbblmnAoD/.........Uy0dkpXm1....G
1/U0LD8D12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zX0LD8DvQMKmctfNx1g8FgUNOzMzMRH9j2GslnDgOAtKLvy7xP5IhUU7idry2gjb0NPPQqDVvPoOkNB
Xxnz1VLADReKzuCxNe0.xKoDU.....Y0i0........UNaNuD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD.....w1.........................................0....2..
.....Sxckz1.......kz1wzzz1.U..6.P....M/...EB....i/.06kB..U.F....6/...I1.....SF52
...U.0.MzzDg./kz...Uz13...661c..zzzz...alwF.HWzD66oZjIk.0.2..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....AU.V2E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI.........................6E./2E./2U/
4MU.02E.0.........eU./.............................wz0........yD........Uz1iSIsu
FVfbz0..................................................kz1...................zD
.....................2.....3....D....A3QcJaQZVINdR4OopIMk/......................
06E./2E./2U24MU/02E.........M86E..........2.............................kz9.....
...wz.........zD........kz9........../........................................zD
...................wz.........../....E/...E1....H/5OZ7LN7NoI.U4RB34Q............
............Cs..CoE1B6U./2../2..BnAnAnAnwznX0LD8Qxcxz.........zD................
.....Y1h6PbjTOyD........kzHCoWgRyydtz.........zD...................wz.........zD
........kz9...................zD............}
{Titel: 130910_4e}


ID: 0879 - dIFS - Uses maps

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...c3...1....2....k6AUvcG9YA.rjZ.ingCB4EvE32afp/W.QXKJnoY0h3.fr1Ke9Aw61k
................................xli17znHX/2........A./.................U./2...wD
...Uz6....EO3.../M.0/.....kQ2...I.....E3.....oFls0JMjshD/..........m0dkpXm1.BnAH
z.EnAnYD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDNthO4bQmDvHYSo2K4TJzyIBHJykAlRhDB5NB01r6BvPc7ZdhfANpyOimImhbtpjDCreWmkmg
xv1ouavdHZZoyKVl5Oi9ZOgDU.....Y/J.............sD.6....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................0....k1.
.....Sxckz1.....6zzzd9/IB0UP.Y3.b....w/....H..../0.06w2..UU0....J....M15..EiJHbG
...U.W1KE8llci6IsU3YBSAe90.40c..zzSi............6............0xQzBhYz2k.8.kzzzD.
.sM93P58izP.MmnWK2zwz0........../6U0..aOe/..fjrwdvgqz22Fbf24LNyD..........E.Hc..
e/aD..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITsFc...........83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
V6V0.2FAZ28...........klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...DwP1kLVAkLZ1Uro20.s544sHq5SHH6.UTM
MUTrdsBBV..yVV/yDtWro20.s544sjp9SHH6.UTMMUzhmsBBV..yVV/yJQXro20.s544sj0FSHH6.UTM
MUzv3/DwP1EMWAEM...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.YKMhZ4AqwZMtxZEZlqPfZrLnFrPXhaM
E....AU.F2......I....U.....IjlKS4x4PYZYFH/...............................MU/46..
4MU.02E.0..........wz.........zD................................................
...C./..........................................................................
.....................2.....3....C....UINdR4OopIMkZYFH/.RB34Q....................
02E./2E./MU/46U./2U.........sm6E................................OaNaNaNa7zXaNaNa
NaNmz.........zD..................UE.1.......O3E...................wz...........
........kz1........wz.........../....E/...E0....ax4PYZaPbZaPaZLG4B3.............
..............U/4M....U./2../2..................................................
..........................2........../.........E..........UaNaNaNaNizcNaNaNaNavD
........kz9.................................}
{Titel: 130919_4e}


ID: 0877 - dIFS - Uses maps

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....S....O/...1........2.ouUQDQ74B.vplJbG3le7EG0ewWwuPOzHYgmKequk7.PghQvZjRQxj
................................uWUlOWHAHz1........A.7G........E........y.2...wD
...Uz6....E6.....kU0/......P3...A.....E3.....orue1saStsD/..........m/dkpXm1....U
z.EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDUiTASzUlKyHvkXVCmQ7EzkINnTRrcEnj.bdk.fZfUwXRLcPeNnLTz6eD5HqDCKtDrys.QoNx
0xXUiBtW.nMZzufDHri6rprDU.....IX..............sD.6EnAnQD3.E.0...................
.............oAnAt1...sD.....x1.........................................0....2..
..U..Sxckz1.....I.kzfzzzzX/U..6.P....M2...EB....m..06c3.ELU3....8/...I1...khaw52
SsnDvW1KEyzlciszsU3YzTAe9yD.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYzH.dA8E5Exwz8........../EU0.wzzz1................................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........k7....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c..nBi.bPb/......................
E...0AU.V2E.....I....U.....JdlKOiRKG4B3.7NoI..................................U.
4MU.02E.0..........................................6./........0E................
..............................................zD........kz1........wz0........zD
.....................2.....3....C....UINdR4OopIMkZYFH/..........................
02E./2E./MU/46U./2U.........Es6E........Uz1........sz........UzjOaNaNaNa7zXaNaNa
NaNmz..........k...................................................wz...........
........kz1...................../....E/...E1....H/5OZ7LN7NoI....................
............Cs..CoE1B6U./2../2..5OFqCTzIpz1........wz...........................
..............zD........kz1........wz..............................wz.........zD
........kz9.................................}
{Titel: 130924_4f}


ID: 0876 - (Uses maps)

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....S....O/...6.....2...UJYUoLhpN2.bfB1hQ/QX6ErubahJ1.ozfx.V9M/ir0.j2GbANt18.E
................................bOWdhI12Xz1........A./..................P/2...wD
...Uz6....k5.....Mk40.....UN0...E.....E3.....Yx4k4qAHurD/..........m/dkpXm1.BnAH
y.EnAnYD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnYDjWIKtoD4ixnO8oL0H9xPzqBkZijjJJrj2lx.oklXrxngYOJWkrpQzcqCsEwQX3oDJ7KHop.l
cxnoLyKfG7MQzOq3FgMx8LrDU.....oi..............sD.6....sD.2E.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................6....k1.
.....Sxckz1.......kzlzzzz1.U..6.P....M/...EB....i/.06kB..U.F....6/...I1.....SF52
...U.0.MzzDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz............6YCpCckYcz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYzH.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....Ek.W6E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E.0.........3S./...............................oVKYhnrDJxDdx4w3aAJJz1.....
...wz0.......U0E........c.2.............................kz1...................zD
.....................2.....3....A....EZQVtqQhgoPXVKG4B3.........................
....4MU/0E......1AU.............................................................
...............E.......U2/A........wz........U.E........I.2.....................
................................/....E/....0....Ex4PtNoPgFKG4B3..wpA............
..............U/4MU..MU/..U./2..................................................
........................6.2...................zD..........2.....................
..........................................E.....I....o....UIVt4N1JbMZBLG4B3.....
......................U1C....6..06U.0..............3./........zD..........2.....
.............................................U/E.......kT/2.......MN./.......U.E
........6.2........../..................................}
{Titel: 131030_9c}


ID: 0827

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....S....9/...w....2....kfHWkACD93.fG0diM9vl2ETuH9.yUYrzv1/uR6xxilzoIWCjVshF/k
................................FbEcOsNd9/2........Y./.........E........S/2...wD
...Uz6/...EA.....cV//.....k6/...I0....E4.....Y8FU3A2JIlD/.EEIb5E...m1dkpXm1....U
z.....kD12../.......................OaNaNaNa3.A...........U0......2...sD...../..
.w1...sDTyR1h9OhIw1JKQw9/dhPyM9dhNqLHyiDWeKQCA7vevfDkqBCmaW/zIpmXgDnR4lDSgfZ81lT
Uv9UYpTKQxS2z00J9zqa4LkDU.....Yo..............uD.6....PE/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........EEIb5EH....k1.
.....Sxckz1.....6zzzfzzzz1.U..6......61...k6....U0P6AU5..UU0....B....c01..EiJE5O
...U.0aZczzz.yzz.wDUzzDUz1..0k/.zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYzH.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqz60Fbf24LNyD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITslB...........83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.Ek6l2k/....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.................................4...
...................8./.......U0E................................................
................................................................................
.....................6/....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....Bak.1AU..oAnAnAnAL.E........Uz1.......mwz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/....0....8BIRWJqA.A3..E56ExqR............
..........U3.........6V/4MU./2..IYX0lA/5Qz1..................4zD........kz1.....
...wz.........zD........kznAnAnAnA60./.............................sz.........yj
..........................................k/....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI....
..........................U/4MU/4ME.......UmAnAnAnh..xckpX0LDezDBnAnAnAnUyXaNaNa
NaNmz0..........................................................................
........................................................}
{Titel: Monday_tw1}


ID: 0826

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...c3...U....2....UI8bZW0Fw..vflouuR5q1Enkzd96a2YwXP7ms3oA8xzKslPr8Q.WzD
........................................kz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....k74.../M.0/......G3...W/....E3.....omEQgisq6pD/..........m0dkpXm1....U
./EnAnID12../2UaNaNaNa70./................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnIDolFZd9iBmx1..........KzJxr2fLrdjgAZeBnNCHuHP4fJZymxOzslPySyorRqDPaV0iHmo
KuHDcNPuHTrNzayP2AdjQjqDU.....olb4............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................T....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...s/....F....6/...I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.Ek.l2U.....I....Y....UNjl4NdtqNdtaNtZYFH/...........................MU/4...
................................................................................
...../.........E................................................................
.....................A.....3....B....QaPV75PtBHG4B3.............................
.sU1....06U..........MaNaNaNa7.kaNaNaNaNSz1...............................UaNaNa
NaNiz...................k.2....................kOaNaNaNatyXaNaNaNaNiz.........zD
................................1....E/...k1....H/5OZ7LN6JKObV4RB34Q............
..........U.02E./2E./6V/4MU./2.........xJ02.....................................
..............zD........kzXNaNaNaNapz.........zD................................
........kz1...................zD..........E.....I....g....UFZ7bPI7LMiBbNj7LP....
.....................2E.2EE.22.//2E.......UNaNaNaN4yzE8QxckpXuzD........4.2.....
...yzoAnAnAnAP.E.......kE/wpX0LD8Qxyz........23kVf53iSIsmzXNaNaNaNavz.........yD
........................................................}
{Titel: Outcrops_tw1}


ID: 0825

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...U2...ET...2E...U1.FRNF9V6.fdy2NGHpq.EV5BLL/LIhzP1La1ULy7wy8AegUT.z50k
................................7dczq306M/2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...k88....sD0/.....kRB...V/....E0.....kWHaiapcUiD/.U0RC4E...m0dkpXm1....U
./EnAnID1A../2.dkpX0LDO/.7......aN3DOaNaNaNaB.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDEyUA0AdBUpHmvxNOKX00zeF6/2bb8DXDaRPIwn.x3vHFtSqKs7wAyMCO6tiqSUkDeNaHkfh5
6wfibbQ5ODTwx6SvvdD1oLgDU.....2.P1............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4E8.....x/
.....Sxckz1.....60kz.wzzz1.U..6.C....61...EB....I....E1....6....g....I1....UZn5I
..EIbaYhZxjohomzzLvbzDnZBR7.0c..wnDz............6.....................IA8.kVkB2.
................................/6X0.EG7f...R8Zc4xRkzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
yYHA...iJyQWwS.E.0Dbqxm4oz1..........IF68kzWR2...QJqCF8lyz98cjgvQXzzz0EAoogbpuzD
3QX0wTk/I...K4qYnFhzz0.CBS1B8..k.Y7K7Q8eyz1..cC...kzeeuzDj.uiW0.j9DfmbL4rS9..wzz
eyjOa.9....sU06szE1w.U5.zfOpzLgE.cC..cuzeyT5E/9....sU06s9s3...D.eeuzzDVP.wxr.cuz
zzD8udC.x.kzeeuz...w...GYXlhr0kcYE1w.ULJmc3...j4nUXBic4Qb/.Sic4Qb/kN.Qb9e/rN.sWO
E....I.3l2U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UmAnAnAnAvzoX0LD8QxcvDIBSdPGA6gz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....9....oINiRKNmF1.XV4...pPr/......................
.......1Ak.1Ak../2...........U.E........kz1........wzYqPkLMmIJxD................
...................................................................sz0..........
................................/....2....U.....GJKMg/0IjRLNm/..Z/..............
........................................a.IM1Dx8ZZVgz...........................
................................................................................
..........................................E0....I....E....kLmJqMd/bQjBKMgdpAW/..
.....................MV3....Ak.1Ak.1......EQxckpX0Ltz2LD8QxckJyD........kz1.....
...wz...........................................................................
..................TW.Lu.Bendett......................k.....3....2....wZIjFLMoJ4N
4x4PYZaPb/......................4MU/.........................U0E........y.2.....
..cF./..........................................................................
................................................................}
{Titel: 0484_LuBendett_tw2}


ID: 0824

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/..ke2...ET...IA...kXTywu5WLiz2YB/kD4097ECYgT6Kj85.omnkqZ83Q1.X3Yidm223zD
................................O8ch0I6nC.2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/...kg0.../s.1/.....UrX...B3...2E......wLuLRgig9nD/..lImuD5JJ//dkpXm1.BnAn
zUkX0LDD12../2UaNaNaNa7../........wDnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD1nXDkY2A0wXTKmT5HOz8zmdTn3T01fnDibqXhEH2ywPTlbm5EncxyQ.z51QLHdkDzcQyokj5
4wfivESjy6hCzygjhO.ACimjU....8ouc3............kD.M....sD0.G.0...................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDt.....x/
.....Sxckz1.....V0kz3..E..NS.o4.3....61...kC....U0.06o1..Uk3....Wzzzzz01..EBNW5A
...U.0aZc1.M6/nzMg2c.V6dE1..0U0..yDU..UoK/nl2xvj6sM93P58izH...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4..........N3V0.6oKp/..R8Zc4xRczq2Fbf24LNvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff..1Ci.bPb/......................
E../.I.Bl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........kaNaNaNa73.3.......p0E......../.InAnAnAnAtz........0/E................
................................................................................
.....................c...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................wzzzzzzz5zDaNaNaNaNazfNaNaNaNazz...........................
................................................................................
................................/....E/...E.....TFrPoxaQdBKMg/..ExqR............
........................0...............Uz1........../.........E........kzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
..........................................k/....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/.IjR5.
..................................U.......UNaNaNaN4../.........E..........2.....
...wz6i6D47.q3yj.....................YZyELExhgwDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz..........E
.....................................................s.....3....3....2YEjVLHjFqG
VlKO.............................QU1..U/4MU/4........AnAnAnAnIzD................
..................................cF./.......O2E................................
................................................................}
{Titel: Sitting Down_tw1}


ID: 0822

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...c3...8....26....0q9oAevhtz4MVAgh6c2/E688s16RsSzfJOG42xY7wzs8ms27eCaxj
................................8VIz29JMd.2........A./.................k0/2...wD
...Uz6....kT2.../Q.1/....2.25...K.....E3.....kTaQEv3rPlD/Q.........m0dkpXm1....U
./EnAnID12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDdne8LGcEqwn2G1Am06x/zkCL8TybmAljHyRHRBp2HwnKBNxBKSMsyYsOFvdCpNnDU3tDNMQB
6w1xWpY06DgBzK77I9QHPNfjU.....Yky2..Ck0.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................8....k1.
.....Sxckz1.......kzlzzzz1.U..6.P....M/...EB....i/.06kB..U.F....6/...I1.....SF52
...U.0.MzzDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz............6YCpCckYcz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYzH.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....6E.F2E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
.....6E./.......................................................................
...6./.......O2kVrHJJJJJJz1..........BnAnAnAn..E................................
.....................2.....3....D....AISgZaPYJaQ6JKObV4RB34Q....................
06E./2E./2U24MU/02E.........QL7E................................................
...wz.........zDaNaNaNaNKz1........wz..................UK/2...................zD
...................wz...........}
{Titel: trans-gnarl_tw2}


ID: 0821

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....K0...05...w....2.....CCowB7tZ..XyVruKqbW1EiG2EAp9snz9QKaF0vYFyzgvFPy1HXazj
................................ZqH0cn.3L.2........Y./.................k0/2...wD
...Uz6....kM7.../M.0/.....kq9...x/....E3.....cF5ikPMoEmD/.........Uy/dkpXm1....c
z.EnAnQD12../2UaNaNaNaNszoAnAnAnAHxjOaNaNaNaNz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDxV1E6Dd6TwfqXh0oCUYEzCNkR2RAw1ojQvQWGdgU6xXhyBgTR5nuy.9pblSO9VmjYLiGP6di
Ww1NpxSnBiKEzGquKY.Fh4oDU.....2A90............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................B....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1.U..6.P....M/...EB....i/...kB....F....6/...I1.....SF52
...U.0.MzzDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz............6YCpCckYcz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E../.AU.F2E.....I....g.....GVlaNDB4Ro64.rJaQ................................Ak.1
Ak.102E...EnAnAnAnAzz........UxDnAnAnAnAjz1........yzcNaNaNaNatj................
................................................................................
.....................6.....3....8....wJGiF5IjRbIjFLMoJqE.ErQ....................
06U.06U.06U..Ak.1AU.....................U.2...................zD........U.2.....
...0./........zDMo0FIhT67.2........wz.........zD................................
................................E....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP0/..............
............5.U/4M....E11Ak.16..aNaNaNaN7.2........szoAnAnAnA1zD................
........................................................kz1.....................
............................................}
{Titel: Christmas DownTown_tw1}


ID: 0774

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...c3...8....2....kk6SisDNFyzqr3EZGZph6Ej/rldmpmJz94xSq5dYQtz2c3ZGIZ76zj
................................SOvt7ge8W.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6....Us3.../M.//.....k10...O.....E3.....YCcrEhk8.mD/..........m0dkpXm1.BnAH
./EnAnQD12..1.........U../..........aNaNaNaNaz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDy24CbQLRaw1..........qcMHmYxZ7ZjRjeYKh5h5tXh5AU0jpG6z24lDq6ojnlDAIpNY3A7
AtHzhozXEzC5ziM7GWkPh2mDU.....Ixi/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................5....c..
.....Sxckz1.......kzGzzzz1.U..6.P....U5...EB....m.i06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.ps...0sz..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzv/1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........c2...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6./1Ik.2F./....I....U....UG1JbMZB1.U.pPrJaQ.........................M/.........
..........kX0LD8QxcxzY1h6PbjTOyDtE9mqtvbaz1........wz.........zD........kz1.....
...wz........U.E................................................................
.....................M.....3....2....w3Gj/rIl75RN/..............................
.....................UF92FpyVY.EtE9mqtvbazXNaNaNaNavzyckpX0LDOzD................
................................................................................
................................3....E/.........T73QjRrA........................
........................................U.2.....................................
................................................................................
.........................................../....I....g....kIdJaQkZaPnhKOo.......
............................Ak.1Ak.1......UaNaNaNat../........zD........kz1.....
...wz.........zD................................................................
.....................................................2.....3....D....AISgZaPYJaQ
6JKObV4RB34Q....................06E./2E./2U24MU/02E.........Ax7E................
...................................wz.........zDaNaNaNaNKz1........wz........O3E
.......UK/2...................zD...................wz...........}
{Titel: Friday2r2}


ID: 0770

Mandlebulb 3D parameters by Marcello Ugliano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....S....O/...w....2.............wz0.......I1E..............................zD
................................7gjWJpYKF02........Y./.........E........g.2...wD
...Uz6/........./MU//......R5...c/....E2.....AY78SrM91hD/.......nzTZ0dkpXm1....U
z.....kD12../2......................D8QxckpXqz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDb6aIZuh6KwnZ7GNx22dqy8mMwRveurcj3UruN9peluf.8Fmc8dQwyyP/foV6zKlDWMlw.7eB
OvfhfZ70JxO3ziXLMZSeG5jjU.....ICR.............kD.2....sD..E.............OaNaNaNa
D.A..........oAnAt1...sD....zw1.........................................A....k1.
.....Sxckz1.......kzMIX9c..U..6.I/...E5...EB....238m7w6.UJUE....1/...I/...E9PsT3
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1...c..mN5S.6UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k.8.kYjd2.
YA72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/Upfjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E....I.//3U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
..........kAnAnAnAHzz.........yDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.aN4.....................
.....MU/4MU/4..................E........kz1.....................................
................................................................................
.....................................wzzzzD.....................................
........................................U.2.....................................
................................................................................
................................................zzzzz1..........................
...................................................6./..........................
................................................................................
.....................................................c....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...0./..........................................................................
........................ciokkolata2000g.........................}
{Titel: Bulb_120404_1}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs