A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Mandy Hardy

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy
Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy

ID: 1183

Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...E4...w.....6...EVlmMGnlG3.HAHRbcPIk0E1Z6RR6Gd/yvp2eWlkiStzy7ustbjNH/k
................................BmCNunx/A/2........Y.dOI................y.2...wD
...Uz6....Ea/....QU0/......q3...10....E3.....cuLRminnXjD/Q......sDgV1dkpXm1....6
./EnAnQD12../2.........uzMPaNaNaNatjOaNaNaNa6.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDYKYkQFkoGwnOneffQbL.zezEt/TtfGhDZwkaLhRIyvXatiVAFNB1zo5uqB2zMbkjEXhZU1y6
mvnGRNqpgR30zY4sKD4.x.lDU.....Yhl...mG/...UaNalD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Ksulz1.....0.kz8wzzzH.U..6.N....Y2...UD....m..46c3..UE4....r....s2...UISJT1
KF3U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz...Fbf24LNvj6QyqwCg7mz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................9cL0EtY9i7zzVHnN2.JVKIoszD.Goa.A4O
aZHzTpNei/UT4Gq6QsLJVx3.4bAma.bTbluj.oWGGN0lyx8Qn0.jYqf7MwrOQe5.Ja8bakqT/Nua.Qoi
rO0kzh6ch0.E0BY7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.Ek.l2k.....I....k.....FjFKNX34OZFaQjtKG4BJNs/........................U/4MU/
4M..0......E8QxckpXvzaNaNaNaNawDOaNaNaNadyvNaNaNaN4zz........L2k.......6E/A.....
..pH.1......kU2E.......2I/A.......EB.JW//KtE90.E........Q.2.....................
.....................6...../....1....2IPVdLOiR460x4S.k4N........................
.Qk0.................cNaNaNaNqyj........Uz1........../..........................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2bNaNaNaxE.pAnAnAnA1zD................
................................................................................
..........................................E.....I.........kLH3LRV7LNG/..........
...................................................6./..........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Tiny Shinys}


ID: 1180

Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy
Back to top | Back to Index
CraMandelbulb3Dv18{
g....6f...Ug0...w.........UfVuTry5G3.H7JYy9eNk0Ekt5UUfSKbx9X14kxxIetz8Bqe9VGDH/k
................................BmCNunx/A/2........Y.p39/...............y.2...wD
...Uz6.....K.....QU//.....EHC/..50....E3.....IN4v/t7inkD/Q......sDgV1dkpXm1.I/.i
z.U0LD0D12..02UNaNaNaNalzOaNaNaNaNzDnAnAnAnAnz9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDkqmL3hooFwPYu/9vjWD/z.uRkfTJD3iDmPt6C3Lh/w9BoAm75nA2zKyFxBUYk1kDR1dLICw2
svXJGtgcHiJyycJvGiItR9lDU.....orq/..jY0...UaNalD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Ksulz1.....0.kz.wzzz1.U..6.N....g2...UD....m....I2...E4....r....I1...UISR52
oU2U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../EU0.wzzz1............0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................waSi0Ul6bg7zzFOGi5.I/5MoszDKC6N.kF4
IYHzT7tQO0UY2Ot6QsrPSd2.fbita.bTQZZg.gda5P0lyttb4/k3LkU7MwrGBG6.MTStakqT6FuX.gKh
YO0kzp6jC0E5UoV7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.Ek.l2k.....I....k.....FjFKNX34OZFaQjtKG4BJNs/........................U/4MU/
4M..0......E8QxckpXvzaNaNaNaNawDOaNaNaNadyvNaNaNaN4zz........L2k.......6E/A.....
..pH.1......kU2E.......2I/A.......EB.JW//KtE90.E........Q.2.....................
.....................6...../....1....2IPVdLOiR460x4S.k4N........................
.Qk0.................cNaNaNaNqyj........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2nAnAnAHwI.HnAnAnAnwyD................
................................................................................
..........................................E.....I.........kLH3LRV7LNG/..........
...................................................6./..........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Crawlers}
wlers. A tweak from Lyle Hatch's " Leafy Green Salad"


ID: 1176 - Beaded Pillows

Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....E/...k1...w....I....EqHdw06OW5.LPeFvjMda2EN2xAFfoxC.Q.2qfgM1O3.bz3X217XK.E
................................nwP.h5V.Nz1........B./..................y.2...wD
...Uz6....kj.....QU//....2EpI...E1....E3.....wU6Kw4vu3rD/Q......UJJV1dkpXm1....M
./U0LD0D12..02UNaNaNaNQ..rAnAnAnAq.kOaNaNaNadz9...........U0.oAnAv1...sD...../..
.z1...sD0CDjpIdD4yX05W/zJufOzWRh/.K6xuoDYszGAdHXXx1.AG5q3ctUzQnziEOzyQrD7Wd1BCCn
Xxfz1Ia.i3KRzisRkiiDQEsDU.....IvD...Fd........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................K....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzH.U..6.z....61...EB....m....c3...kE....v....cq0....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............d1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ..WdBa7zzFoTu2.xB4CoszDnueM..Dw
YbHzTt6Ul/kW/Or6Qs5crI0.m0dWa.bTUSH7.6n5QM0ly/uBZ.kKuIX7Mw5crI0.6rsUakqTUSH7.wLM
QN0kz/uBZ.EZSFZ7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........EaNaNaNaJxzMaNaNaNaNwDBnAnAnAnE.2.......Y7.1.......o/E........Yz9.....
...Yz...........................................................................
.....................2.....3....6....w3Jm3aPnNqPmp4.............................
.....IE/36....................zDnAnAnAnAfznAnAnAnAHzzcNaNaNaN4xD........yz9.....
..QB.1......kR2k........kz1.....................................................
................................}
{Titel: Beaded Pillows}


ID: 1158 - Dazzling Concealment

Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...t1...ET...26...kb6OxmzqOqz25P1FSzrr2EvczVDHiBC.YI6020TG33.bq1N4kQdryD
................................fm5Sw0eFQ.2........Y.lN........E........7/2...wD
...Uz6/...Uf.....cU0/.....k/4...R6...2E......2Dd2/wOwWmD/c.lImuD5JJ//dkpXm1.OaN4
.VEnAnQD12..02kAnAnAnA7..NaNaNaNaFxDBnAnAnAnwy1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kDTyeJHMeedv1jl.nbmFsjyUPbr0gliWmjX.A9QA7FawPgWf5F92J3zywcOpuHPXijwn5OJEHH
JwvJaKwJJ6Z7zQKz5wGzAsgjU....8Y2A...MD........oD.6....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDx.....x/
.....Ksulz1.....0.kz.wzzzn7U.66.G....61...UD....U/...Y3....A....H/....36..UG.pLY
z.Isx/aZczDM6/nzMg2czX6dEP5.0c..zrhe..UncfuYR0.E66Jm5awZ/.I...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD/gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvjzDL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqazH3k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2...uTs/.y3q/yzzVadC4..1Ak.vzDfhuW.Udn
5VTzTZOfs/kaqaPiQsrih47.sLM5s1bT7BIa.UTVRUDlyJtEX0.y3q/yMwrfz48.sLM5snqTC3ch.UTV
RUDkzh4PM/.y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.kKNttWOkR4.Z7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E../.EkAl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........EOaNaNaNB1./......U41EaNaNaNaN..oAnAnAnAH../.......I.E................
................................................................................
.....................20..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................6.......2zjaNaNaNaNXzfaNaNaNaxvz...........................
................................................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaN..YaNaNaNal1./......E..EnAnAnAnAtzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
..........................................E6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.........................QxzAnAnAnAnAtDnAnAnAnA1y1.....
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: Dazzling Concealment}


ID: 1156 - Grid

Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/..Es1...ET...26...EG1WF1QN7lzc6Py5ihuZ2EGGJu3CEvH.YdmUAd/Rj2.H0w1jMZaqyD
................................SiFAuRtfH.2........Y.lN........E........7/2...wD
...Uz6/...Ua.....cU0/......o7...G7...2E......2UupZjm15nD/6.lImuD5JJ//dkpXm1.OaN4
.VEnAnQD12..02kAnAnAnA7..NaNaNaNaFxDBnAnAnAnwy1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kDofNYo66YCvPHgOBLkgOxyabebz2bNqoj0roua8An/xvybhGk9TuFzkl30Doy7sijIsSoYYCe
5xn0JhV.AgQEz.JqGXRHI.jjU....8IrK.............oD.6....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDz.....x/
.....Ksulz1.....0.kz/A4bel7l.66.5....24....C....U0.06s/..U.A....H/...c4z..UG.pTg
y.Isx/aZczDM6/nzMg2czX6dEP520c..zrhe............6.........E..OwaMHIwz.U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../2W0.6nAu...mIqp.taszg/osMgdlHzD/gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvjzDL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqazH3k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..w7KU/.y3q/y9Wkep45.sLM5sjVCvBNQ.Udn
5VDN/7fe.0.k.1AkV1pQJa5.POPit0bTOeuY.UTVRUDlyFOUv0.y3q/yMwrMmi3.sLM5snqT8mfe.UTV
RUDkzJJSg0.y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.kKNttWOkR4.Z7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E../.EkAl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........EOaNaNaNB1./......U41EaNaNaNaN..oAnAnAnAH../.......I.E................
................................................................................
.....................20..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................6.......2zjaNaNaNaNXzfaNaNaNaxvz...........................
................................................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaN..YaNaNaNal1./......E..EnAnAnAnAtzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
..........................................E6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.........................QxzAnAnAnAnAtDnAnAnAnA1y1.....
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: Grid}


ID: 1034 - Mermaids

Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2M....2LfVTtI1A.f8SIrjpQd6EzgcbxcM4Q.wO0nxxT/D3.Dx.GnX4CuyD
................................zojl4rGqBz1........B.BF7................y.2....E
8Qx6w6.....4.....QU//.....kY5...O2....E3.....cvTLHw.5CtD/QU.63/E...m/dkpXm1....U
z.EnAnID12../2UaNaNaNaNtz.........yjnAnAnAnAbz9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDyE1Sd9kxGy1FHmGnpg7OzMqPeCqzijqDoD0QQZFFmxfONx7VB8kUzA5VginMj/tDlaNescvQ
AxHwEoYA2RAYz4D0s4dhaDsDU.....oF/...w0........kD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Ufqa.ES....k1.
.....Ksulz1.....n/kz.wzzz1kY..6.P.....2...kI....D/...w6...U5....zzzzzf4.....SFTE
...GnKFBYxDUz1kz8IYbzDvnznC.3c..zXCc..EOf5nlcsxj6QyqwCg7mz1.w3/SBAowz...8.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UMXn0Em9fhv0ZkE1i2.J0PabL53Uk1f.2bT
luxzW..U./.../cvzM0Gy32.unjyijp8/uYJ.cffsuysk..GF0.FSRbvLZ1.cW8.yWBqi1YEV3YR.23H
JtCkzxHNo/kdlGfv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fl.HArsWOkR4.....................
E....AU.V2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........ENaNaNaN4xzAnAnAnAnwyD........7.2.......AE./.......q/k.......Ur.A.....
............../E................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.................................
4MU/........................UJ1k.......UQ.A.......E7./..........................
................................................................................
................................/....E/...E0....TlIOiBoPh7KOiJqEsZbS............
........................................kz1.....................................
...wz.........................................zD........kz9........wz...........
............................................}
{Titel: Mermaids}


ID: 0888 - Snakeish

Mandlebulb 3D parameters by Mandy Hardy
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2....kg/8w7mk5sz04F8MkJfX/EVBpnTxH7Vz1BydZ48PatzW3EQrDFlFwD
................................oS59wX8iL.2........B./..................y.2...wD
...Uz6....k4.....M.0/......A4...j3....E3.....cZDvK1CGWoD/..........m/dkpXm1.....
./EnAnID12../2UNaNaNaNapz........Uyj......................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD4zjoO6QX6xX.f7ZoUsIzyw1IhhkQb1hjEa6A90mzfv9nt5KWzXGDzY5DpACt3DoD16Px8el3
uv1GK0Cin4wEzeNNG.G1gonDU.....oC/.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................x....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....6E.F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..................UwzoAnAnAnAnwDnAnAnAnApz1.......U/./.......c.k.......Es.A.....
.............k/E................................................................
.....................2.....3....1....wJMYFqE.wJOXJaPm.kE.ErQ....................
.............................E.EOaNaNaNaxzfaNaNaNatxz...................kz1.....
...sz.........................................zj........kz1.....................
................................}
{Titel: Snakeish}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs