A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Lynda K Cole Smith

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Lynda K Cole Smith Mandlebulb 3D parameters by Lynda K Cole Smith Mandlebulb 3D parameters by Lynda K Cole Smith Mandlebulb 3D parameters by Lynda K Cole Smith

ID: 0612 - Sabbatikos

Mandlebulb 3D parameters by Lynda K Cole Smith
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...ET...2M...EGcq5robApzaPC0oz5xSrDtUm/WjqvmyfpetN6nASnzEh3GPa6BDxj
................................xKGac1QBk/2........Y.Re8................y.2...wD
...Uz6.....l0.../Mk1/.....Ek0...U6....E3.....Yz24j4Tu5hD/..........m0dkpXm1.BnAH
zUEnAnYD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAngD/PF9FcA7EvX4pulRsHovyWLwCrRvSyhj3IVJsrlNlvHUxirpfoUoyk2cHK7t5Hajd/R/wv08
.v1ijSgRb7dryG5DNrEfZ.jDU.....21Q.............sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................P/...k1.
.....Ksulz1.....c3kzFwzzz5.U..6.6/...c3...EB....S0yqB.9..UU2....X....IH0..UZGR52
fo4U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16A1c..zrhe............6...........NQ.yQTwiz0U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC..........IEH9x16U.1..xMA/TBiKzeHt3yLNFcrD/.El.0iCkxX.2E/.
zzzzE..U.........06..........0.......2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6bK//..Cl3yzz/SWi5..cJKsszD.hZY..kF
7VTzThJQs0ENW4PiQsbbIK9.Zg6Xs1bTq8sV.oZI1WDly3YKO/..Gx2yMwrE345.ipzzsnqTQBIh..UN
ZVDkzRIUD0kFuC9y...Iam7bzzlfgG9kyzXdeiumxz3X3/rk................................
E....EkAl2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/Uqa/..........................
.....MU/4MU/4..................E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/..../....TVoPkBJQmFbK....................
........................................kz1...................zD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/......
..........................U/4MU/4M.................../..........................
...wz0........................................................................zD
........6.2.............................................}
{Titel: Sabbatikos}


ID: 0606 - Cutted Sphere Over Carpet

Mandlebulb 3D parameters by Lynda K Cole Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....UZ...Uk/...1....22...UNjbiJLZQ4.LifsZoas75EYKFvJezaO.21NjQ0R3l2.RFLcOAA0rzj
................................yOEVBK.vfz1........A.Ze/.......E........y.2...wD
...Uz6/...E3..../I.0/.....ka0...O.....E2.....A67.T16n0rD/IEbcVFE..UZ/dkpXm1....U
y2UaNalD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDTsuaqbBquvH6CWxMDbCKzMrKMW5kxMpDWtXWW/eSUxv/ImjnLVn9zYNAuylTzrmjpMFxtBIZ
pwfRUNnamNSJzypOFRR2WWpDU.....ob....H....2....kD1E....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................1....2..
.....Ksulz1.....C1Ec.oRdA0EE.I3.t....U6...EE....A/...g1...U6....w....cIq...7Tl5I
...UoZ1K8ONa8hGgGdajS19gke0.3c..zjyj..koWHC0esxj6MZq/OpVuz1...........E7C..IsY0.
.MdMN9PJKz1.dHh18A7uz0........../6U0.wzzz1...........s/........./.........E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................AHru1kIIJ3TSoUAU9D.6LRrWJY4zkfz.cLh
5DJiaAnUz1E5lRO5PDXO3jC.QlvlG2GEeVOy.sYUficLCRors1kUruP3Wi3B1WD.EPxqlFBO87xx.wNc
aaL/q/5gw1EE2J2T..kY85D4ee0TWejJIJ3B9by4wy5JBvzF................................
E6..0MU2HBE.....I....o....kQkVKNmJKG4B3.rJaQ..........................U1C.U1BoE1
06E./..............wz........UxD........D.gaNaNaNad1./.......czj........kz1.....
...wz.........zD..............................zD........kz1........wz0..........
.....................2.....3....6....EJOgZaPbZYFH/kRZ75.........................
.........6...........oX0LD8QxM.E........ozXaNaNaNaNqz0.........E..........2.....
...wz...................kz1.....................................................
................................/....E/...k0....9tqPoBLG4B3.....................
............Cs....U.06U.................kz1........../..........................
.....cNaNaNaNaxD........kz1........../........zD........kz1........sz0..........
..........................................E.....I....o....UMjVLG4B3.4B3.rJaQ....
.........................sU1..../6U./2.............wz.........zD........kz1.....
..Itz.......MO/kzzzzzzzrJ.INaNaNaNp0.1..................Ez1.....................
........kz1........wz......................................0....8....ELNnFLG4B3.
ExqRZ75...............................U.02E.0........AnAnAnAnAvj........ozXaNaNa
NaNqz0.........E..........2....................E........kz1.....................
................................................................/....E/...U0....
VpKMuZaPbZYFH/kI..............................U/4M..............................
........................I.2........3./.......E/E........Uz1........sz...........
........z.2.................................................................}
{Titel: cutted sphere over carpet~ LKS Tweaked}


ID: 0604 - Royal Moulding Mix

Mandlebulb 3D parameters by Lynda K Cole Smith
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...w....2A...U0lS/.4UDtzywyzJ5JKB1EfeNK5E88/.wST9UdBQAxz25RbpucvryD
................................67O.q1w42.2........Y./.........E........I/2...wD
...Uz6/..slUC.../Mk1/.....UH/...g0....E4.....27KrK8DY3nD/.......0ge71dkpXm1.muWC
./EnAnYD16..32....................yD..........2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDRl1SMS2vxv9mNb2eLoQ9zupgPkb294mjYtGTmc/Wcw1S92aQqn23zw7B53k2tNmjKC0jLCuL
cwXolnbPjEN5z0/DIle9hDmDUcNaNwnRR.........UNaNqD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................S....k1.
.....Ksulz1.....f.kz..3bZaEP.U4.h....A/....I....E1...E0...EG....y....6Iq...UJl52
...U.0QUdS2cU0uU9NVAy08cUe0.mc..zXCc..k18XGQeGyD6sIRhrVAkz1..........E.2m.kFrA0.
.w/dlzE/8.A.7CY65vH../UO1F57T8.E220D.oU1a...DgktCAP..vFxwPX7Nlyj.sIMe6Yhiz1/Uc..
7Z5h..E66x0OA7.k.OK2zZXl4.2.zNwefafqz2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................Uwge/.E.06Up1WwfvA..1Ak.L2DU08c..8c
U08X9pbZ9/.nd02nhMqoFbC..SrB.O4Qw3Nl..8cU08po/8cU0.cU08ccX5cU08.U08cUCFSU08c..8c
U0uyw/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.AX9e/rN........................
E....AU.V2E.....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5...........................k/..U.....
.ok.1Ak.0............/........yD........kz1....................E........kzXAnAnA
nA1rz................................cNaNaNaN4xD........oz1.....................
.....................2.....3....7....2YEjVbJHRJMqZ5.............................
.Q........U.4..................EOaNaNaNaNz1........wz...........nAnAnAnAXznAnAnA
nAnozcNaNaNaNaxjBnAnAnAnoz1.....................................................
................................/....E/..../....T7LNXZ4QmxqMVl4Kn64.............
..........U3K...................lpX0LD8QZzHQxckpX0Ltz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: Royal Moulding Mix~}


ID: 0599 - Templars Alter

Mandlebulb 3D parameters by Lynda K Cole Smith
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...w....2.....69K1j8rOxz8GLpES2MH0EHYuuTw.5Jw93SzHcpYFszsFE4I5k2byj
................................XRNp1oy5R.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....g..../M.0/.....Um....5/....E3.....cdkeRCC1EnD/.Uus74E...G0dkpXm1.....
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD/tDjZXn.2x1..........y56XJNwY/bj6Y1KlX08dtH.EfHVQiOCzsuWYXTVpunDN7bNAPr/
ZtXa2Ury3KfDzqvWHA6bfanDU.....oZ0.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................J....k1.
.....Ksulz1.......kz9wzzz1kD.s5.g0....2....D......Q06Q2..UUE....3/...c40....SF52
...U.qFG90wb2zDkRYoW.z7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........I.ACwzFrA0.
.AOAIBXP..A..ue7Umvxz0.UfvClHDmD/EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............e/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................MfhO0kCqlbveeGQzm8.mRKQbHJJkWrH.sHj
y87mxl6TJ0..5lXvQsrTsy9.vRjxi1bT8iOh..UF4tClyN7P/0UHvCfvMwbhZd4.jdOginqT3V8W.E1e
3uCkzRdYX0UWHRcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek.l2E.....I.........UEZF5OlIXAm.kPsBpI371.......................k/9.......
...................../........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....9....oINiRKNmVISkJaQ............................
.............6...............U.E........kz1........wz.........yD........cz9.....
................b210gmVKIzXyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD........kz1.....................
................................/....E/..../....TBINgFLOXpoPYJ4.................
........................................kz9...................zD................
................................................................................
..........................................E.....I....E....kLmJqMd/bQjBKMgZpAW/..
.....................MV3..................EQxckpX0Ltz2LD8QxckJyD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Templars Alter}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs