A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Lyle Hatch

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch
Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch
Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch

ID: 1111 - Leafy Green Salad

Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....c....U0...w.....A............4.1.......s3E................................
................................nAnAnAnAHz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....U6.....M.1/.....EK3...P/....E3.....UzIXLua2PsD/.........sC1dkpXm1....U
z.U0LDOD12../2............................................U0.....y1...sD...../..
.zX0LDWDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljTcFzUvMS3t97C1JzzzzvzUNehUisqcljMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyDU.....YJ1.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................A....k1.
.....Ksulz1.....yzzz.wzzz1.U..6.P....M2...EB....m....c3...E4....r....I1...UISR52
Ws4U.W1KEyzlcisz....z1....6.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................kaM50.E./2E78/GdF8../2E.dD707eY..2E
./25yceeA/.E./2Em7pz.02../2E.7CMyC3Q..2E./2AftvIk/.E./2EWU5PWR6../2E.F0Tg7qV..2E
./2xzlaM50.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.Ek.l2U.....I....k.....FjFKNX34OZFaQjtKG4BJNs/........................U/4MU/
4M..0.....kVf53iSIMxzqAnAnAnA1yD........kz1........wz.......kd2k.......w3/A.....
.UIJ.1.......C1k.......Uq.2.......8B.JW//KtE90.E........Q.2.....................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S.k4N........................
.Qk0.........................kzD........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........9.fNaNaNaN4zD................
................................................................................
..........................................E.....I.........kLH3LRV7LNG/..........
...................................................6./..........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: salad}


ID: 1108 - canals

Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....c....U0...s2....2....dTwIo70Hxz0HeVGEDCW1EENnXpB88fyXnhFCVUpcaza0KyowVd8yj
................................cKb8z6zPM.ooi5uhUolQ./.........E........y.2...wD
...Uz6/...E3.....M.0/...........s/....E2......ck0faQX5oD/M......OC3Q4dkpXm1.nRhG
./EnAngD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...oD94QD3zUj/xXFHFhDTfFnyUNUkzWst6lDjCGzS983TvvTJQNnRjREzoU8H6tCyzjDe/bO2KG7
Gw93MQMbOl3.zaOTFA0wq4oDU.....oM....K.........kD.2....sD.2F.0...................
.............oAnAt1...sDMm4Vyw1.........................................A....k1.
.....Ksulz1...../0kzAwzzz1kA.I6.P....61...EC....m..06c3..UE4....r....I1...UISR52
Ws4U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........w2...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................QoWg0.BbA/B1nkF9m8.oQm2ooD8upeH.YXB
bYXi0pMH//k6Ukl60NIXB32.X.05Xo0Lz16E.M029M02RxDU./U7EgU7prpz.02.a.l0aEwLz16E.M02
9MmzzRoWg0.BbA/B...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.2..F2E.....I....c.....FjFKNX34OZFaQjtKG4B3.s/........................U/4MU/
4M..0.....U0LD8QxcE/.F8xLitRXbyDzzzzzzzzDz105bn8viUkz0......6S3E.......0U/2.....
.UoO./...............................IW//KtE98.E........E.2.....................
........................}
{Titel: canals2}


ID: 0333 - fortress

Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....m....61...w.....A............6.1.......s3E................................
................................OaNaNaNaNz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....3.....M.1/.....kR7...w.....E2.....AANe04JGhrD/.......nee70dkpXm1.lJJp
z.EnAnID12../2...........MaNaNaNaNzD........qz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD2Rw3Oc.cazXAWreAEZc2zSWyooeAVOyjQvxzRX4.Uz9kaqEWp.etz.Of4lq8..yjo01OKX4.
Uz1ltH0E52etzUoB5uO/yzxDU.....Y/2.............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................4....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....k3....F....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzz....zz7lz16.pc..zXCc..EbG7eFT5uj6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6al0kzzzjvE7VWM49.zzzziT778WNg.wzz
zvyTrc6al0kzzzjv6IYWM49.zzzziTiH8WNg.wzzzvyALd6al0kzzzjvAHaWM49.zzzzijtQ8WNg.wzz
zvizzd6al0kzzzjv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.V2E.....I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/UQ.A3...........................U/4MU/
4M.................../.............................wz0..........................
..............................................zD........6.2.....................
.....................2.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N..pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E..........UNaNaNaNapz.........zj................
........................................................kz1........0./..........
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......UE./........zD................
................................................................................
.........DsyneGrafix........................}
{Titel: fortress}


ID: 0287 - turret

Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....61...w.....E...UiWoE8lrH6.X8RbVWXwF.ElwgwWfTGr.QQBZzA4zP3.ZL.2DK.EY/k
................................S8YHkIXkyz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....E8.....M.1/.....Ecl...f1....E3x0NOx.9CfPTGxOpD/.......nee70dkpXm1.lJJp
z.U0LD0D12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zX0LD8D6PWErz7LNxXVAsnb6YBCzUqi3myxrhpDcASf5I1O1x1sElEaUA4MzEdNKmO.T/pjUvtAe2/Q
Oxf/WFaz7oTIzkfuzX5XLFpDU.....Yf9.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................O....k1.
.....Ksulz1.....L1kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...s/...E4....r....s1...UISI52
Wc2U.0aZczDM6/nz....z1....6.0c..zrhe..kYEkti4xwD6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.6E.F2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........ErpG6TEDfyz.........yD........6.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3.........wpMjtaO.2aQk/..m3qAY/......................
4MU/..U.06......1AU...........................................0E........U.2.....
...../........0E...................wz...................kz1........0./..........
................................}
{Titel: turret}


ID: 0234 - Grille

Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....61...w.....A...U3tL8....0.T3ouzzzzr3EP8z9T3pI7wXmCzIMFBJ0zcqPr9BBevxD
................................BnAnAnAn..2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...E3.....M.1/.....Eu0...L7....E2.....A18LLp.FHpD/.......QJXU3dkpXm1.lJJp
z.....cD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...kDl0jURjO/gx1..........G70toyeoPdj9dpzOhWn0rPgk9MrfK.PzE.2AhyeoPdj3./Hfj8x
KuHZ6YHvfGjZyMo8dgxe3kqDU.....YX1.............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................x....k1.
.....Ksulz1.....L1kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...s/...E4....r....s1...UISJ52
Wc2U.0aZczDM6/nz....z1....6.0c..zrhe...........U66gJ7KDgdz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/..........2I.SdEEH.Q.2c..
Zzzz.............0........E..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.AU.V2k.....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/Emo/kRm...............................
..U.......kAnAnAnAnwz.........zD........kzXaNaNaNaNwzoX0LD8QxcyjOaNaNaNaty9.....
.....MaNaNaNaNyDOaNaNaNaty1........wzcNaNaNaNavD........kz1.....................
.....................2.....3....7....w3IV75RgZbGplKOV/.IjRbA....................
.............MU/46...cNaNaNaN4zDPaNaNaNalz1........3.1.........E........6.A.....
...wzoAnAnAnA1zDBnAnAnAnkz9........sz...................Uz1........sz0..........
................................0....E/.........TBqPid4.hULSu/UNj7LP............
........................................kzXaNaNaNaNizcNaNaNaNavD........sz1.....
...yz...........................................................................
............................................}
{Titel: grille}


ID: 0175 - ARMORY

Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....61...w.....A...kTqScyoTszziK742VKnm0EGM8bRbbIszvPVNZrEQcrzuT4e8EUhQxD
........................................kz1........Y./.........E........i.2...wD
...Uz6/....7.......1/.....EZ9...W0....E......wwUvCfRPLqD/..R0FkDnee70dkpXm1.lJJp
z.kX0LDD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wnX0LLDwgPysilgLxHvppk2XOzEz88at7.7MhpjGXCRWRkLuwP6Ch5R602Mzgs0MAcHI4pjJjqMnzYK
Qx18YeMNbqwHzQ9M7G7r29pDU.....YG0.............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................R0FkDe....k1.
.....Ksulz1.....L1kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...s/...E4....r....s1...UISR52
Wc2U.0aZczDM6/nz....z1....6.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....AU.V2E.....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31......................U..........
...................sz.........zj................................................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................oAnAnAnA9.EY0LD8Qxccz1........wz...........................
................................................................................
................................0....E/...U0....BJaPbJaQn.EN.U5.................
................4MU/4MU/A.................2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: ARMORY}


ID: 0162 - Thing

Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....61...w.....A...kAnAnAnAn..j.q4GtbslzDA/xo89tIlzXDDO66/Az..Tcr017Oiuzj
................................mO3hwkfYZ.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...k5.....E.11.....UO3...e0....E......I29UY7wp.nD/.......nee70dkpXm1....c
./EnAnQD12../2.........wz.........yD........kz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnYDQlLiHfDrrv1fQ59TqSiCzOlj9NkEcxjDqJawWDjFlwHxZTBpwAv.z.g2.8R1UGnD8uyIjExh
owPveadfSyRjy6zBiwGHL3nDU..../I50.............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................G....k1.
.....Ksulz1.....0.kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....m....c3...E4....r....s1...UISJ52
qs1U.ydelyjeYFnz....z1....6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek.l2E.....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm.............................k/.MU/4...
.ok.1................/........yD........kz1.....................................
...sz..............................wz...........................................
.....................2.....3....8....AJOZ75QdtqQfZqA............................
.....MU/4MU/4MU/46.............E..........2........0./........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................/....E/...U1....fxqMcxpQp7bN.A1.................
........................4MU/0...........s.2...............................EhfkIJ
JJJpzIv8AJJJJJxD..........2........wz...........pi0HJJJJJz1..................O2E
.......U4/2...............................E.....I....I....kLHZaPN/..............
.....................6E./2E.............................................kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: thing}


ID: 0053 - Appendage

Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....c....U0...w....22...kDg9qtw70wzy543OVbtpwj4JUvTZt2QzPKcI5ciR0szMoXnc8gFDyj
................................QY82ASw/K.2........A./.........E........y.2...wD
...Uz6/...k1.......0/.....U1/...8/....E......gtwOg9lLDoD/..........m/dkpXm1....U
z.EnAngD12../2.........wz0................................U0.....y1...sD...../..
.w1...oD1n8epHPFwj15l/6mg4OKzeUKn2Zt9upD8cpAFNyWSxXv0oCr68uIziiIjeqkt/pjO25U6nOc
NxnwuD5/YNqJz.j.hnBWWCpDU..../2J0.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................w....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....M4....G....X/...k1....F....8/...U1.....Sl52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.mc..zXCc..UkKZMxkayD6EBqwnQahz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................29bN/UvNPcvTv1ECd4.yRiibzPTepve..XR
SvRszJphl0UvNPcvaz5RQa8.ibhVifyTSN7g.sSq4uyvzRsNV0UvNPcvozLHVF7.ibhViTzTkhYi.sSq
4uCzzh8ZU/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6...A..V2E.....0....6....EIp34RZ7bPdxaP.MoI....................................
...................wz0..........OaNaNaNaNzfaNaNaNaNqz0........0E.......U6/2.....
..U7./......../E........g.A........../..........................................
.....................6....E.....0....6JNVl46ExqRZ75.Z75.........................
............................../E........kz9.....................................
................................................................................
................................/....E/...E/....T/pPgZbFjl4NdtqN................
........................................M/2.....................................
................................................................................
............................................}
{Titel: appendage}


ID: 0034 - Ice Palace

Mandlebulb 3D parameters by Lyle Hatch
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uy....u1...ET...2A............6.1.......s3E................................
..........................................2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...EN..../c/1/.....UaB...6/...2E4.....M8bjMjLw3pD/.EEIb5EBJ3I0dkpXm1.5JJ/
./UaNaND12../2......................OaNaNaNa3.A...........U0......2...sD...../..
.wXaNaVDYsAIxzzzjz1..........UAbUdisqcljMaO9c9iBOw1Ag0auWPX4zQ2bVezzzzyDErGzUvMS
3tn6C1Jzzzzvz0bhhUisqclDU.....YaG.............uD.6....PE/.G.0.........zDOaNaNaNa
7z1........0.pAnAt1...sD....zw1...................................EEIb5E7.....x/
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.W....I3...EB....m....g4....F....6/...I0.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6al0kzzzjvE7VWM49.zzzziT778WNg.wzz
zvyTrc6al0kzzzjv6IYWM49.zzzziTiH8WNg.wzzzvyALd6al0kzzzjvAHaWM49.zzzzijtQ8WNg.wzz
zvizzd6al0kzzzjv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....I.3/3k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnAwz.........xD........kz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................U2E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................oX0LD8Qxcyz...........OaNaNaNa7z9.....
................................................................................
..........................................U.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6.................UNaNaNaNazz........o1E........6.2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/.......................................................i2E................
................................................................................
................................................................}
{Titel: ice palace}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs