A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Kieron Mulvey

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Kieron Mulvey Mandlebulb 3D parameters by Kieron Mulvey

ID: 1161 - Birthday Explosion

Mandlebulb 3D parameters by Kieron Mulvey
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...w....26...EWRIZJNSp4.b8KbohHMl2EQ31W5/1X2.okV0Dn4VqrzelUuPPJD8wj
................................4Ium1L37Xz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...ET..../MU0/.....El/...d/....E2.....Qz8zJz/37pD/..79EtD...G0dkpXm1.OaN4
.7UaNadD12..02.4imYU1gNTzymCzNuN47uj2sLJt1xJWy9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kD5kNKvTG5Gx1ahCbM/VkIzIod3yQTYZpDAKaF0tQ5Tx9/QgDo2ZuAz61umboH18pDWkjyQJ5u
swXHOmo.logLzKVqLOfwY8pDU.....Y16.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................4aQzDQ....k1.
.....Ksulz1.......Ew6wQdOntD....x/...gC....X....x/1S6A1.EZ.F....8/...wVp....SlDJ
...U.0aZc1......3g8h.EN0/Q820c..zrhe............6...........FosHq6B/./U.8.UQgk0.
.odIWOorVy1...................../6U0.wzzz1...........g/...................E.0c..
Zzzz............v/...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................wCGE.ENPp2yI7/rVv/.n8Od.Pc3L2d/.sLu
kUjeNAy90.kSxRLiFmlwuf..LGsYsTm6Cdfq.oTjxWDUdwCsb.kltn/yB42n....pPDxsD5Kfwox.oLL
pVTyipgo0.UrWpDy...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.2KOi/0QV7LMnt5OcdaNeZbNtNKSetWO
E....I.//3U.....I....k.....JZFbQVNoPgFKOiR46ExqRm............................MU/
46U................wz........k.E..........A...................zDem2Kcfbhfz1.....
..cF./.......O2E.......U4/2.............................kz1.....................
.....................M....k.....0....EZQdBqPmt4.ZR5.Z75.........................
.............................k.kBnAnAnAnsz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...U/....B3aPYZrEjJrQdt4..61.............
........................................kz1........../.........E..........2.....
...../.............................wz...........................................
..........................................k.....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/..b31.
..................................U.......kAnAnAnA92./........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
................................DsyneGrafix..........2.....3....3....wpQZFrR.656
ExqRZ75.........................0.........................................2.....
...wz...........................................................................
................................................................}
{Titel: whooopwhooop}


ID: 0952

Mandlebulb 3D parameters by Kieron Mulvey
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv16{
J.....S....9/...61...2.....OSQQGxumnz8Z5.UU0PX/EEPoIvUO1Wzv6T/D/BRauzIACjkj3cMuj
................................1zObRT8qm.2........A./..................y.2.....
................/M.//....6Uj/...1/....EC.....6o/0UlIhvmD/.ktJ3pD...E./...w1.BnAH
zE....kD..../2.........wz0......................................................
........t7D0ach2TwPP6/eH6Ua6z4Ger94yZBmD0AMeI65C8wHs5dHjjw38z0x.4BC3U5mjiZpQZvBv
dwXN7a3mCZr.zexhXoN5Z.mD......o4..........................kz0...................
.............................UTRq6.WqNX.MQbB0UuRq6.CsNX.6XbB0UJSq6..............
..........................kS.A7......I1....C....Z/...Q3....5....Y....I1....UJQ1.
R6If.iBgrxjeYFnz....z1....6.lc..zzzz.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1...........EA8.klLS4.
QvM93P58izPmeLISw7kxz0..........3I13.wqN51.e/0biMaOyzcisP8OPAXzD.ezYfTLkRzH/pckz
ALdM.Ell5NGLWMyjkcGkepceGznZKh0mhW3pzKEB8wjN6r4./k7TVWnMMzfVsFP6BSlqzQQCU6.A87yj
/6U0.wzzz1...................................YYEq/.C272.eeWd7h2.WWuV.EJJkOeP.6ZP
R/.mxNcce/UCtc1.QsbdhG7.V8Od..bTUu7d.M7bM0.lyRPG1/.3CE/.MwLEo76./7I9.kqTHWZg.wJK
T/.kz74YQ0EVmZ4...EGfW2.eeWNpy4.IJpceZ7.wy5fQS4..U5QmY1CtM1Oic4Qb/kLWZrLi3KPZB5Q
E....E....k..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2....U9....1....w3Jm3aPnlKMoJ4.............................
..............................zD................................................
................................................................................
................................/....Q0.........TNoPgFKOiRqHXF5.H/..............
..........................................2........sz.........zD........kz1.....
................................................................................
..........................................U.....0....6....EIp34RZ7bPdxaP........
...................................................wz0........zD................
................................................................................
........................................................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs