A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Kelsey Dakini

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Kelsey Dakini Mandlebulb 3D parameters by Kelsey Dakini Mandlebulb 3D parameters by Kelsey Dakini

ID: 0363 - Orchid Membrane 1

Mandlebulb 3D parameters by Kelsey Dakini
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...K0...g2....U....2bbPJqdh..5D/U88fHG0EnJ5KPsbXvzva8lf1UI8yz4b6v0Doltzj
................................j6MqCN.XT.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...U3..../../.......v....08....E......U47IvMkDqmD/.........U30dkpXm1.OaNa
z.....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDjulOll5zhwnJThXl6W1Az8tWxmg3GujD0AUYSOSAkwnm62lJAgB9z27VaGRCW7ljHiYjIkyw
.w1wORO6oCU2zUMyqTXwOKnDU..../YI4.............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zMChwmtPNChwm.......99nSStwU64SROrd/........E/...kG.
.....Ksulz1.....Kzzz.wzzz1UT..6.P....I3...EB....f....kB...EB....4/...oXv...63Lz3
g2kTz/.MzzDg./kz...Uz13..wD.1c..zzzz..EbG7eFT5tD6odIWOorFy9..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6X0.UpBT...hE2Jv5G0.tF92FpyVY.k.U79d69AXvH.0c..
0jCy..UPAI91pRzj.y8pJs/mpz9..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd.6nEjlqPm34NjtWOkR4.i7HCic4Qb/..
E....6E.F2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/kI371.......................k/9.......
..........EnAnAnAngwz0..................kz1...................zD........a.2.....
..U7./..........................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.0x4S............................
4MU/........................../k........E.2........../..........................
................................................................................
................................}
{Titel: Orchid Membrane 1}


ID: 0354 - Evolved Coral

Mandlebulb 3D parameters by Kelsey Dakini
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....O/...V1...w....2U...UbT/XIh9Syzw.Gegz1Ng0EDvVlM1O2wzH1xlZ97d4mzuH9Y59yXB.E
................................RDjaw9KjG.2........B./..................7/2...wD
...Uz6....kD..../Q.1/.....EN/...61....E3.....2fN7BzBwGnD/QkS7BmD..sC0dkpXm1....2
.3....cD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDypOhBfr3GwnPEgc2G9a7zuX3odGu/LnDkJMyTltalw1TFYJ6byv8z44U0RwUMKmjE6KYGuHz
kw1UBVEuyjJAzkMGrD8GMKlDU.....o./...D/........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTv4oIop5j4...99nSStwU64SROrd/..U1hU0EO....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.l0...o1...EB....Q/...c2...UB....i....Q1.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.3c..zXCc..EbG7eFT5uj6s41pmERLz9..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............P1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....AU.V2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
..........UaNaNaNaNuz........E/k........Y.InAnAnAnAxz........./E................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZFjl4NdtqN1FJNo7LMnE4.....................
06U...........................zD........kz1.....................................
................................................................................
................................8....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........nAnAnAnArzXaNaNaNaNszAnAnAnAnAzD.........z1.....
..EC.1.......c/E................................................................
............................................}
{Titel: Evolved Coral}


ID: 0338 - Flower tweek

Mandlebulb 3D parameters by Kelsey Dakini
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...V1...w....2A...EjDVXewOD2.LkDyRNs3M1E7s02CiWueyHihfIOF6H/.HboiTRlZ//k
................................IFxhAqIFw.2........Y./.........E.......kM/2...wD
...Uz6/...UH..../MU0/.....Uk5...X/...2E/.....IDimHkMy/lD/.ExyqDE...6.dkpXi1....E
//kX0LDD12..02..............................E.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDhCEDIoEiJwnimGRNofA4zwRbGMBV0Fhju3VlVl2EGwHKS6uCKQF2z40ioVQN2KljcLMHRNzo
Ew9DPxaeI.j0zMnYFC6hsXljU.....of2.............kD.I.....E/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ExyqDE9....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......61...UB....m....c3...kF....6/...YJB..EJcF52
...U.avrazDjTCszzzzzzzzzz1..1c..enTg............6wyBIC4OWz1...........Y/8..1fk1.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................QjX.1kqYltqiC0pey/.P467PanJdscb.kWM
dZK.yRjX.1kqYltqYtrxC0A.PH4bPPfTrv6k.gBNQiBxyRjX.1kqYltqXxrxC0A.PH4bPjtTrv6k.gBN
QiRizRjX.1kqYltq..kxC0wgz60peyldoMJ8CuNQfs3.jyeS................................
E....I.7/3E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnAzz.........yD..........2.....................................
................................................................................
.....................6.....3....0....wpIX34PZB2BY/Upb/0IjRbA....................
....4MU/....Bak.46U..........EzD........kz1.............................kzXeAV3u
uNvuz........O2E.......U4/2.......cF./.............................wz...........
................................2....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........8.1.........E........kz1.....
................................................................................
..........................................k.....I....I....kLHZaPN/.PVFLN..Emg/..
.....................6E./2E.......U/4MU............wz...................kz1.....
...wz...........................................................................
.....................................................2.....3....0....wpIdtKNExqR
m............................................................E/EOaNaNaNa7z9.....
................................................................................
...........................DsyneGrafix..........................}
{Titel: flower buds}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs