A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Keith Anderson

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson

ID: 1148 - Temple of Ra

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...w.....U...kmi0nCZXw5.XjQkxBS6N/E7o5.LEoqlzXhAyT42hRwzonWHUXL5t.k
................................ecdnx4fliz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...EB8....M.1/......ag...g1....E2.....2AzfVwHk9oD/..........E1dkpXm1.D8Qx
./U0LD0D12../2kAnAnAnAHtzcNaNaNatwzjBnAnAnAniz1...........U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DavG1yzilOx1nzgc.kPgKzUETm2753dkDl0Z1Gl6mOx9CuzMHAWgKzsVXTaeqmpADPTYSuwpY
0wPgneNDTBd.zuGSvk19j9qDU.....o8D8............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................O....E4.
.....Ksulz1.......kzW0AV20UW..9.P....M4...UK....W..06k1..U.F....8/....4.....Sl52
...U.qFG9yzb2zTZRYoWJy7lz16.mc..Wseb...........U6......................2lwDUX/2.
..........M.bjBj1PWwzA..........2Q78.ACdI0..gLv6Tvg..tF1fzxJKMvj.QNmaDLw7.Q.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E../.2..F2E.....I....I....EEIJ4Rm3aJH71.rJaQ..........................k/..E1....
..........EpB742MZXyz.......Ma6jOaNaNaNatz1..........QaNaNaNaV/E................
................................................................................
........................}
{Titel: Temple of Ra}


ID: 1063 - Liquid Sonic Dream

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...w....2U....FEeW98Cu6.X3B54BEb45E9RqlxMEqnwvLV4rD4YxAzS01Do/PuU.k
................................UFAFAryqWz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....P..../M.0/.....UwQ...Y2....E3.....YkkDTDxbvqD/.......lyzF0dkpXm1.....
./U0LD0D12../2.........wz.........yj........Uz9...........U0.....y1...sD...../..
.zX0LD0DGw.CpHztix1..........KUY8xNSFZdj3B7VLzNj2rf2DUHxoTiPzYKreoNSFZdjQph8RaLI
NuXwFeobt3JayUlKU8DxbvqDU.....2yk.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................T....k1.
.....Ksulz1.......kz.orOU/EJ.o4.l0....2...kI....X/...24...U/....czzzzb3...k3jN5A
...U.ydelqbeYFnOxmsKU/Mkr1663c..zzzz...Fbf24LNxD6gySnbinez9..0........./8.kXWF1.
.sTza3whiz1.qIU1bNlyz.........../6W0.YnFP/..fjrwdvgqzI.Fbf24LNyD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfujvhySnbiney9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1...................................IPHF/U7EgU73ylgli3.oQm2oAgD/d8j.YXB
bYnES/PYV0k6Ukl6AjLi/76.a.l0aUySbJvF.M029MW8w3qaD/U7EgU7pkLeEt3.a.l0ao3TqiNh.M02
9MmRw/8MZ/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek.l2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
...................4./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2YEjVLHjFaA................................
.Q...........MU/46U............E........Uz1........wz........E.E........UzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................/....E/...U1....fxqMcxpQp7bN....................
........................4MU/0...........M.2...............................EhfkIJ
JJJpzIv8AJJJJJxD........Uz1........wz.........zjpi0HJJJJJz1.......cJ./.......i4E
.......Ee/2................................/....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M.................zz.........zDoAnAnAnA1z1.....
...wz..................UK/2.....................................................
........................................................}
{Titel: Liquid Sonic Dream}


ID: 1052 - Within the Covenant Castle

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...c3...2U...kT.9DNJL9tzOUAtDcMKQvjUQSMP0.Syz9uomjGZwf/.txr15oY99yj
................................IGWbflzhE/2........Y./.........E.......UF/2...wD
...Uz6/...Ebn.../M.1/.....k.T...b4....E0......1DE1AQi3iD/..v.LxD8led1dkpXi1.....
/7U0LD0D1A../2UNaNaNaNkzz........pyjaNaNaNaNyz9...........U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0Du1Xo4imimvPoQcpLXIlyye2gyRmCaPiDMpVvgpm2qvPqEaVyLiSxyY2nu6SisxiDRkeMwC3P
nvfKlPjhZNogyYssFJO/hnjjU....32VZA............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................v.LxDg....UK.
.....Ksulz1.......U..wzzz1dW.66.z.....2...kF....H/...s7....A....H/...Mp5..UG.xj7
Io2U.ydelyzzfKnzTeOgzzzepY7.Haqzzzzz..ktPnvka6zj6gySnbinOz9.Jzhi4ixSz0k.8.kXWF1.
.o0FIhT6dz1...................../6U0.wzzz1...........s/........./.........E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................E3dS1U7EgU72sliNvC.oQm2oM0EfHjy.YXB
bYHHW/mOY0k6Ukl6HtrzfK1.a.l0aggTAWrE.M029MGryV7e50U7EgU7hxrR2W6.a.l0a2rTtKuf.M02
9MmWzBbRA/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdPsYX.4rU.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU2V2.5....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................0wzMaNaNaNa7xDquFVf53Cjz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAHV.Eb0LD8Qxo6.2bNaNaNaNyz.........zD........9/2.....
................................................................................
................................7....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP................
............5.U/4M....E11Ak.16.........k..2........szcNaNaNaNAzD................
.............g1E........................................kz1.....................
............................................}
{Titel: Within the Covenant Castle}


ID: 1005

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....2U....xjb.QpYjxz4B4XTQywK1E4BtMrqaLSzXQAf01JF.zzCVR82H.akyj
................................bTp7Ty1mQ.2........B./.................UK/2...wD
...Uz6....E90.../M.0/.....Ew4...j0....E3.....66j2pq9.FmD/.......lyzl0dkpXm1....U
./EnAnID12..02kAnAnAnAJwz........5yjBnAnAnAHZz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDqfRYfx0Eow1..........6sfl7bsK0ajfwCaHcr4bsHUxObl.m0Bz.vKMBc0pkjD56nb69gV
Ut1vNMPV8I1zyOeU3HAUgEnDU.....oKI.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................J....k1.
.....Ksulz1.......kz..6E./kJ.o4.n0...I1...kP....Z/...Q2....uzzzz.....k2.....SF5A
...U.iBgr/ceYF1Ezzzz./6E..6.lc..zzzzA.Ejq8pn62zD66gJ7KDgdz1..0........EA8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxz0........../EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuVAZRBEi7yj.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ak5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1...................................ghkg/.C272FeeWd7h2.WWuVcGJJkOeP.6ZP
Rt4mxNcce/UCtcXCQsbVWe4.V8OdZ0bT48eO.M7bMm7lyNcce/.3CE/3MwbVWe4./7I90lqT48eO.wJK
Tx3kzNcce/EVmZKV..Emy4sieeWNpyaZIJpceZ7Uwy5fQSqa................................
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
...........BnAnAnATyzUNaNaNaN8yDrAnAnAnASz1.......gA./.......9.k..........UaNaNa
NaNIz...........................................................................
........................}
{Titel: jorge abalo evolution tweak4.1 HD}


ID: 1004 - Abondonment Issues

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...w....2U...E6Qle4qxbwz0lM/8phw30EsCYmW011hzvCD3M5YzL..176PEPmp0yj
................................lNpITPBEN.2........B./.................UK/2...wD
...Uz6....UN2.../M.0/.....UU5...J0....E3.....2xS9CWcIQlD/..cJkpDyyzF1dkpXm1.....
/7EnAnID12../2kAnAnAnAJwz........5yj........Jz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDMmH8x4JpWwHEDYhFnRHyycdtkjcyhblja09OA4sLzvvYuqkrDuf7zU/dhXATUJfjthidpfNU
NwHTFRgC7OfwyQnvS8KAMAmDU.....Icn.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................cDltDJ....k1.
.....Ksulz1.......kzo06E./EE.o4.W1...I1...US....Z/.06w6..U.uzzzz.....24.....SF5A
...U.iBgr/ceYF1Ezzzz./6E..6.lc..zzzzA.Eqtzb2aP.k6AFI0hAa5.2..0........EA8.klLS4.
.gySnbinOz9.hE2Jv5G0./...........EW0.IVJL0..6.IPA/JwzOVzxPKkruzD.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ak5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1...................................ghkg/.C272FeeWd7h2.WWuVcGJJkOeP.6ZP
Rt4mxNcce/UCtcXCQsbVWe4.V8OdZ0bT48eO.M7bMm7lyNcce/.3CE/3MwbVWe4./7I90lqT48eO.wJK
Tx3kzNcce/EVmZKV..Emy4sieeWNpyaZIJpceZ7Uwy5fQSqa................................
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
...........BnAnAnATyzUNaNaNaN8yDrAnAnAnASz1.......gA./.......9.k..........UaNaNa
NaNIz...........................................................................
........................}
{Titel: Abondonment Issues HD}


ID: 0994

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...2U...EWLoPNNLLwz4lI3veIlV1EZMmfJViBB.YIeT8NdjWuzmNXp3p6DExD
................................tAYUcukm4.2........B./..................C/2...wD
...Uz6....Uk0.../M.1/.....UiW...F9....E3.....MMBAToKGamD/.......yyzF1dkpXm1.....
//U0LD0D12../2UNaNaNaNP0./.......mxj.......UNz1...........U0.....y1...sD...../..
.zX0LD0DGCdUQb16swX22BVB9UMFz6MK0daY3fmDwx03Zd4Wkw9X6/XpwLf3zWPX2I746UoDXOIYBcYy
2x1tIJjH2.kCz47tQRW3wNmDU.....2ku3............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................D/...k1.
.....Ksulz1.......kzazzze0EN.M5.r....Q2....G....G2.06E3..U.F....6/...Q3.....SF5A
...U.W1KEyzlciszp...LSAe906.oc...06U..ExwoOJ1nzD6UNAT2kY6z1...........k.8.kXWF1.
.sVMLcIsxz9.NbzTGMi/./........../EW0.UZNq/..5yjlwsD0./GbG7eFT5tj.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ak5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
...........AnAnAnAJwzsAnAnAnAHyDk85OFqCztz1......6/B./.................Oh.oAnAnA
nAnUz...........................................................................
........................}


ID: 0983 - Caught in the Web

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...2U....It/JFrndqzuhZkaGqbktDTWb1J65z2.wIXSejpqG0.5adix9X7bxj
................................eC4JXlbMn/2........B./.................U4/2...wD
...Uz6....EV2.../M.0/......q5...IQ....E3.....cCnenCPFsfD/.......yyzF1dkpXm1.....
//EnAnID12../2UNaNaNaNa0./.......mxj.......UNz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDUUQEUdijKv1xpkHEO.cjyWb6TkdPU6hjIcr0cFfbHvXg1DV.juuiy.48AWSJpKhDdsGjkszI
Ju9VoT5qnz1ry0QTJrSufFgDU.....ov24............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F1...k1.
.....Ksulz1.......kzdzzzz1kH.Q5.b....g6....I....i1.06g4..U.F....6/...w2.....SF5A
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc...06U..UkKZMxkaxD6sh41UZAUz9..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../EW0.UZNq/..2RiGMQZhzmVAZRBEi7yj.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ak5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........Ezzzzzzz9wzkNaNaNaN4xDk85OFqCztz1......E48./.....kfl4E.......wj.2.....
................................................................................
........................}
{Titel: Caught in the Web}


ID: 0889

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....O/...C2...w....2I...Enk5L.Bloqz8WuYVKwtT7EI8CLLCoiD.Yl/RTp3kKIzArUgnzYDCrD
................................r54WR8jXW.2........Y./.................kF/2...wD
...Uz6....EJ5....M.0/.....En0...47....E4.....Is8Fcg4kHmD/.......nzTZ0dkpXm1.KzzD
./....cD1I../2UNaNaNaNkhzMaNaNaN6BzD.......icz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDCwx/2EbzsuvzXANW4yC7zU9JtuTQntfjehdgUXT5/vvgA5v/f3WjyoK7Nj/JjHmDYQTkcwqv
Yw1Rc0FRO2KiykguSW.Wt1gDU.....I/C.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................x....k1.
.....Ksulz1.....Jzzz7/Ak.1kW.Y3.x/...g1....7....Y..06c6..U.yzzzzszzzzX21..EicND3
...U.yoPx/QEGd3kmoH7.PSrJ1..0c..mN5S..E6nw5TN9.k6.BC4POwoz1...........k28.kYjd2.
.o0FIhT6dz1.hGcy8EL..1...........6W0.YnFP/..fjrwdvguzwm.Tci/2UyD............Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.8HNL1YPWz1..........oU/EkDrkI...ohtb6scHz180Q0a/Jvxz..7n4K/xQzj
BM.2wXxA8...Ud6cpDroz.kKFcM2jSzD.cMgR2p8rz9..M/8g.EKSxpLCSkBi/5.E86SE8o1LYm9.kE1
BoUPKQnNl/.bMG7bH604d61.Ue39UeB8scaT.gbRmhbVsgIWb0kPYRqPO9ZA0/3.fUm6fcuNBtZS.YE0
4YE0.SYOl/kTvRrT...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E....AU2V2./....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
...........BnAnAnA94./..........................................................
................................................................................
.....................61....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO.65.........................
.QU1..E..............cNaNaNa9.zD.......ctlfqAnAnAHlrz.NaNaNaNUxjoAnAnAnAdz1.....
................................................................................
................................7....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/................8.2........wzcNaNaNaNCzDnAnAnAnAlz1.....
..................timemit.......................................................
............................................}
{Titel: Chip Hook Garden Tweak 4}


ID: 0887 - Where Pharaohs Lie

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...2U...EMz99BwNm7.rv4vPB8.02EQFkI1jlv/zXDANfEKRL6zwbM.EkdiP0k
................................jc6.dgPK0/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...EA8....M31/.....Ee1...R3...2EA.....Itnu99D1ziD/.U0RC4E...G1dkpXm1.....
//....cD12U./2........o../..........nAnAnAnA1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDA4NX5NViztHZIxryUAwzyUSzzea.qhbjeArIhcpXQvvnv4O4q5DUy.XYtro1nvjDNu33N4lw
yvHKPz.POr9Sy0z8ib8mDmhDU....y1jL1.......2....kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/.......................U0RC4EZ.....x/
.....Ksulz1.......kz.wzzz1EE.M2.5....w0....F....P0...U1....A....c....YJB...UiJ5Y
gg0U.08cUyDcU0uzpJ8sz1.....6Gc..zzzz............6wXl59h0RzP..itfpsZpz.028.kFrA0.
.IsffaWeoz1.Sfl.M71wz0........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2....E./.cU08cfZ..LR3.U08cUKN1.QpJ..8c
U0urUg3fD1.cU08cTLmE9SA.U08cUK59GB9r..8cU0uJuoLel1.cU08c5vrzyq5.U08cUapTU08c..8c
U0Olz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2U2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................UwzEnAnAnAnAyDnAnAnAnApz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....7....gqPXVqLXJbMZ/Uqa/kPr/......................
........4MU/.........cNaNaNaNayD........kz1........wz...........................
.....................................Iv8AJJJJJxD................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................EaNaNaNytzHUJCoWgRywzEnAnAnAnAwD................
...wz...........................................................................
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
..........................................EnAnAnAnAvz...........................
................................................................................
.........................DsyneGrafix./.cricke49.........}
{Titel: Where Pharaohs Lie HD1}


ID: 0858 - Mendocino Bino

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...ET...2U...kIkpJ5rd/rzmjOfozlq8xDR.Odvpx72.gFU6YdJ171.be.Yt8Lz0xj
................................wyeccFYXq.2........B./.................U4/2...wD
...Uz6....UD/.../M.0/.....Uk3...o9....E3.....gotEEaFLbkD/.......yyzl0dkpXm1....U
./EnAnID12..12kAnAnAnAM0./.......mxj.......UNz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDB4VNGPt6EwHdrn7ltTciya1n7uiIhEljqtmtqNvL7vHQWvB0kpQ4zK3H.GzEV8hDag91sma8
IwfviTpQYeMpyuW9R83AO.ljU.....Ibz.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................K/...k1.
.....Ksulz1.......kzq.Ak.1kL.o5.m....g6...UJ....i1.06U5..U.F....6/...63.....SF5A
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc...06U..UPAI91pRzj6s41pmERrz1...........k.8...i/..
..Dbqxm4oz9.BV8/2i2yz0...........EW0..2..............8lVzPADyX.k.gM3ZaYq1z9.2c..
pY/....8YqFpt/zj..cXcESLfz1..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
4M........UXNaNaNCZwzkNaNaNaN4xDKYhnrDpMwz1......EN7./.....kfl4E......Uul.2.....
................................................................................
........................}
{Titel: Asurf forest3HD6}


ID: 0760 - Finally Moving

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...ET...2U...UMwLWVK87vzuEqODi0Y2/EQTtbH3Qthzvfdh.Xymj2.z2Rc894E6zD
................................KSdaB4.fzz1........B./..................y.2...wD
...Uz6.....c..../M.0/......b/...0A....E3.....oK0FPCAb7oD/.......lyzl0dkpXm1....U
./....cD12..12UNaNaNaNt0./.......iyjnAnAnAnA6z1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDBy9FTeQFww1tQlf6jMBIz4qwugPvE7mDKKJo1e304xvHVdNA1YH7zaClIYRS.ooDuL71Rdsr
7x9dvdq/58wCzuvYeCPvlMojU.....22O.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................a/...k1.
.....Ksulz1.......kzDyzzz1EJ.o4.z/...I7...EI....71.06c3..U.F....6/...M3.....SF5A
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc...06U..krQJcJbGyj6wXl59h0Rz9..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EW0.UZNq/..2RiGMQZhzKUAZRBEi7yj.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uDvBk5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
0.........kZNaNaNaTwzkNaNaNaN4xDk85OFqCztz1.......H5./......It4E......Ucr.2.....
................................................................................
........................}
{Titel: Asurf Finally Moving}


ID: 0743 - Just Opened

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...w....2U...kLAb7cJ1Z3.1ofDcITnD4E6CbQYy9OFz1w0qwwdlG4zUdgKOPk8H/k
................................11m9wsm.Z.2........Y./.................U4/2...wD
...Uz6....ky4.../M.0/.....Uc/...91....E3.....I09q6Y7xikD/..........G1dkpXm1.....
//....cD12../2UNaNaNaNS2./..........OaNaNaNaf.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sD..5IQ.Mb0qP5w7yDaov8zoXKwRjEtOZjpMjtghvWawPRVhGfNXbGyEG03sdpc.mD4NzLTOB8
UwnElw8h8WbIy2Li0gqi9OmDU.....oVi.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................K....k1.
.....Ksulz1.......kzwqrsj1EP.63......25....L....h/.06E/.U6.F....6/...62.....SFD3
...U.4Cta1tuDrPuGtG5n1....66Kc..2JoH...........U6............G6N.Wg/./U38.U9oY2.
.AL9s6JkUz9.fjrwdvgqz0...........EW0.UZNq/..2RiGMQZhzSUAZRBEi7yj.gM3ZaYq1z9.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ak5eP./cz9..........UF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................6E..EHVMFHs9lzwa5.cxo7cVpBPvxr.g5P
Dhb5Lt6Ul/kF.VnFjWqz9T7.B3W3BVMSUSH7.oI6Koo7v/uBZ.EHVMFHol5crI0.B3W3B7WTUSH7.oI6
KoYJy/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAHzz...........NaNaNaNa2.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........szzzzzzzjzD........kz1........wz.........zD.......U1/2.....
.UBK./..........................................................................
................................}
{Titel: Just Opened HD2}


ID: 0696 - Inward Journey

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...2U....5FKYR8xZkz6fJ8wb.BIyDs17lz6lmayHQIdAxGxw..vUoyBHyIswD
................................iejdIcwr3/2........B./..................y.2...wD
...Uz6.....r4....M.0/......u....H9....E3.....gqwgg8NZeiD/.......yyzF1dkpXm1.....
//....cD12..22EzmAnAnAnpzAnAnAnAnAyj........Xz9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDaI5qnNyoru9eg/EQKiB0zSDMCk.uWAjj7FIVaVrS5w1LEjB7wJ6tyG0AgugV.QjD786A4n67
tvvtUI0GlW1wyefXPaFiAMkDU.....2aX1............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................E/...k1.
.....Ksulz1.......kzowzzz1kM..6.Z....I3...EF....m..06g4..U.F....6/...w3.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kQhUXI/1xD6cVkUDGCJz1..........2E28.kzgG6.
.odIWOorVy9.dhSA5XWrzC........../EW0.UZNq/..2RiGMQZhzGWAZRBEi7yj.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1...................................c6al0kzzzzzE7VWM49.zzzzzT778WNg.wzz
zzzTrc6al0kzzzzz6IYWM49.zzzzzTiH8WNg.wzzzzzALd6al0kzzzzzAHaWM49.zzzzzjtQ8WNg.wzz
zzjzzd6al0kzzzzz..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........EAnAnAnAdwzsNaNaNaNawDLYhnrDpstz1.......s0.1......oN4E.......Tj.A.....
................................................................................
........................}
{Titel: Inward Journey}


ID: 0662 - Before Bismuth

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...w....2U....odAHyMjd6.rlr3y3lJc2EQTPe2NReCzP8jon1lRWlzWggliaM480k
................................wNiZP4XrL/2........Y./dd................y.2...wD
...Uz6.....73.../M.0/.....Ux/...z2....E3.....Avx9m5ZfVhD/.kFs2xDZMKV1dkpXm1.O.g8
//....kD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD..IvxopMEpf0AybSIi4yyoTMvWpG/EWj8ksTuFtOsvP....8HQBkvojzcdpG/EWDuiqiMhI.
YsHXpXaK93.7y646nV5ZfVjDU.....oi9/............sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UI73xDX....k1.
.....Ksulz1.......kzowzzz1kM..6.P....61...EC....m..06g4..U.F....6/...A2.....SFT2
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../EW0.Elas0...........kVkKZMxkaxj.s4Cyg2r1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2.0....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M........UNaNaNaNaxzMaNaNaNa7zD........kz1........wz........O4E.......Ua/2.....
..cF./............................cF./.......Q.E........D.2.....................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4...46...........U.E........kz1........wz.........zD................
..........................................................2........wz.........zD
................................}
{Titel: before bismuth hd}


ID: 0600 - In Vertebrate

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...61...ET...IU...EXpjVt1yv4.bqpZ9T3mT/E7YPTwsW2rzPSvgx8ZSf../vHGrvgGs.k
................................nZt2rTR/mz1........B.R90.......E........y.2...wD
...Uz6/...kM..../s../.....EV0...M5...2EC.....AZLD/XQbBpD/sUDhP4E..Uy1dkpXk1.....
./EnAnQD12../2.xNaNaNaxwzqAnAnAnAsyjBnAnAnAXXz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDoojxO0GSExPAIlPM062FzESZ/e3sLalD2X6VcWpM2x9Tv4vWn16IzKNZWoSP5ujjd4jBCE8m
Fw16G7FM9ny2zGzZLe30JBpDU.....Ii3...M5........kD.6....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................DI28Eq....k1.
.....Ksulz1.....I.kz.A.Q50cQ.I9.m....w0...k7....o1...c2....9....l....c30...UipLG
hE2U.0Ak.Dk.kR6Q.1Ak5006Uc961c...1Ak..EHcG.V9V.E6sAueCNb..A..........6W.XxDU.060
.2x8aUJWgz9.1nDgSzmxz.E2........3I13.wqN51../0biMaOyzsVsP8OPAXzD.czYfTLkRzH.lc..
uUXA..EWD7yHGpzD.0..........meZpwzPpzKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..o4W/0kChklCNx.gz78.sMHBsAp55pfj.stT
MttnjI6fS0.VcJ2VRaXKm07......ETFUq3P.gH9QgHFDZZi30k4NQl4Gs3GOS6.Sy5KSmNPEO5g.EV2
DEVnsdfVW0.3F./3...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.61BmQnLk34PVBKOjFKMkJaPVxJAqU1A
E....6..F2k.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........EnAnAnAniwz2.......5zj.......EK.2.......Etz........i/E......Umr.A.....
................................................................................
.....................2.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/..........................................................zD................
................................................................................
................................}


ID: 0511 - Usierper

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....o0...Q6...w....2U...kpix.Ts9m5.zdjs4KyeN5E4x6INEHpNz1CBJdN5jklzEQI7AJmav/k
.................................tFH3BV/F/2........Y./..................i.2...wD
...Uz6....EJ1.../M.0/.....E42...W3....E3.....w2bRIiHHPiD/.kFs2xDMZ/G1dkpXm1.i./.
//....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD1dRzkWg1KpHg9flXiw4.zexPRXz0hfWDduUMdx1aGvHnS2trOTe8ykYSEj/t2/kDooR9RECF
.wf9xl03v4bzxY3HHTqDM8hDU.....oxG/............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zABjvkkdbSgFqVPLSC....................UI73xDY....k1.
.....Ksulz1.......kzwyzzz1UT.A1......25....B....h/.06E/.U6.F....6/...I1.....SFD3
...U.4CtazzuDrvzGtG5z1....66Kc..2JoH...........U6............G6N.Wg/./U38.U9oY2.
.AL9s6JkUz9.fjrwdvgqz0...........EW0.UZNq/..2RiGMQZhz4UAZRBEi7yj.gM3ZaYq1z9.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ak5eP./cz9..........UF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................6E..EHVMFHs9lzwa5.cxo7cVpBPvxr.g5P
Dhb5Lt6Ul/kF.VnFjWqz9T7.B3W3BVMSUSH7.oI6Koo7v/uBZ.EHVMFHol5crI0.B3W3B7WTUSH7.oI6
KoYJy/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2.0....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M........UNaNaNaNaxzMaNaNaNa7zD........kz1........wz........O4E.......Ua/2.....
..cF./............................cF./.......Q.E........D.2.....................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4...46...........U.E........kz1........wz.........zD................
..........................................................2........wz.........zD
................................}
{Titel: Usierper}


ID: 0471 - Meet Me OnThe Dance Floor

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....u1...i9...w....2U...EblIIeSFk0.5MMpjjdwO0Ej/oMkZqAiwvBDjiQdBX9zCTfEbFsi7.k
................................mn3LmEipB.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kT3.../M.0/.....U40...w0....E3.....QPmLsPT.9mD/.kFs2xDzI3I1dkpXm1.GJJ/
//....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDhqPwAZp08x1..........4KjcL4tJJbjr8e4D5aSVqPfx4DHNhUGzI0YSE4tJJbjV.d5YFSJ
ptnLxWSNYLJRyALQ0fIK9coDU.....oNE/............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zABjvkkdbSgFqVPLSC....................UI73xDI....k1.
.....Ksulz1.......kzo.Ak.1kJ..6.P....61...kD....c..06E0..U.F....6/...I1.....SFT2
...U.ydel0geYF1kGtG5.1....66Kc..2JoH..kca0pZtxzj6Mx.kISitz9.uC2Az8unz.U38.U9oY2.
.AL9s6JkUz9.fjrwdvgqz0...........EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuUAZRBEi7yj.gM3ZaYq1z9.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........UF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................6E..EHVMFHs9lzwa5.cxo7cVpBPvxr.g5P
Dhb5Lt6Ul/kF.VnFjWqz9T7.B3W3BVMSUSH7.oI6Koo7v/uBZ.EHVMFHol5crI0.B3W3B7WTUSH7.oI6
KoYJy/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2U.....I....g....kIdJaQkZaPnhKOo.UQ................................Ak.1
Ak.102E............../........zD........kz1........wz.........zD................
................................................................................
.....................2.....3....3....wZQZBaFjl4N.s4.mp4.........................
.....6..4MU/02E..6...........UzD........6.A........7./........zD........E.2.....
........................F/QsuFVf53iwzMaNaNaNatyDdNaNaNaNyz1...................zD
................................}
{Titel: MeetMeOnTheDanceFloor}


ID: 0468 - BaktunShift1

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....u1...g9...w....2U....aG4YbHmK6.1uFf.2ar64Evr0O0kaCrwPU.g3/gdnBzCjCORBoOl.k
................................OpuamVYkcz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kR2.../M.0/.....kxD...80....E3.....w7QUHyWNOoD/.kFs2xDyH3I1dkpXm1.RIJ/
//EnAnID12../2UNaNaNaNa1.BnAnAnAnQzD......................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD8tTn2DHaaxPvyoPXwrszyke.gwRWD7dDQZDQceTXzv9lbBAlnYdNzOmkTzwvq8dDbmUP4IsU
Gun1Viz/3CcYywImJ2yWNOqDU.....oKG2............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UI73xDN....k1.
.....Ksulz1.......kz.UctT1kJ.A7.P....21....G....p....E0....F....6/...I1.....SFT2
...U.ydelWceYFXtGtG5T1....66Kc..2JoH..Eqtzb2aPyj6Eot8VlJKz9.uC2Az8unz.U38.U9oY2.
.AL9s6JkUz9.fjrwdvgqz0...........EW0.UZNq/..2RiGMQZhz0UAZRBEi7yj.gM3ZaYq1z9.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........UF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................6E..EHVMFHs9lzwa5.cxo7cVpBPvxr.g5P
Dhb5Lt6Ul/kF.VnFjWqz9T7.B3W3BVMSUSH7.oI6Koo7v/uBZ.EHVMFHol5crI0.B3W3B7WTUSH7.oI6
KoYJy/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek.l2k.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP................................4MU.
0MU.02E...UAnAnAnAH1./..........................................................
................................................................................
.....................A.....3....3....2YEjVLHjFaA.MqPmp4.........................
.Q......4MU/02E..6.............E........Uz1........wz........UzD........Uz1.....
..AI.TxckpX0LjzD........F/QsuFVf53iwzMaNaNaNatyD........Uz1...................zD
................................/....E/...U1....fxqMcxpQp7bN......kN.IKOY/......
........................4MU/0...........E.2...............................EhfkIJ
JJJpzIv8AJJJJJxD..........2........wz...........pi0HJJJJJz1.....................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.YYFH/......
..........................U/4MU/4M.................0./........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Bak'tunShift1}


ID: 0429 - Pacific Polyps

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....o0...Q6...w....2U...EwmGQYiZn/.DSlysODyo.EWlZHO2yMzzHkvEXPej6oz8KZnBvVt5.k
................................uoK3lGKNM.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Un0.../M.0/.....kR/...80....E3.....E6v18hzOzlD/.........U31dkpXm1....k
./....kD12../2UaNaNaNaNwz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDAXv0IbUSow1TPk/E8V.Cz.HGbtybi1lDfLibjiTvqwf.tucXyvEAzYY2RB8bYkmD57rPaIfg
Uwne0FSlew08ze1itaVW1lnDU.....oy16............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zABjvkkdbSgFqVPLSC..........................b....k1.
.....Ksulz1.......kz..3pl1.L.E5.P....g2....H....7/...c3....F....6/...I1.....SFT2
...U.OMtu55iSvTtQEdfZ50Lq/6.nc..50Ry..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........E/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2U.....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/kPrJaQ..........................k/..U/4MU.
0.........UeAV3uuNvyzIJJJJJJJJyDem2Kcfbhfz1..................O2E.......U4/2.....
..cF./..........................................................................
.....................2.....3.........ooQgFrPZxpItp4.mp4.........................
/2./22.//EE./2.......YNaNaNaN4yDxckpX0LDmz1.......g7./.......UzDBnAnAnAn4.2.....
..AI.TxckpX0LjzD........F/QsuFVf53iwzMaNaNaNatyDdNaNaNaNyz1...................zD
................................}
{Titel: dirtydozen2-polyps2}


ID: 0406 - porcelain plans

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....o0...Q6...61....U...Eyd9IzhbE/.nprL/VlG21ElolcEKj3KzHg4lJpsIvJzs0MLH1F2H.k
................................//BaURWOR/2........Y.77q/......E.......UF/2...wD
...Uz6/...k30....Q.1/....2.sE...M0...2E2.....sgw0M7cfdhD/Qkk5lyD...G1dkpXi1.pMo3
/FEnAnAD16../.kAnAnAnAHwzcNaNaNaN4xj........2.A...........U0.....y1...sD...../..
.wXIsudDLlceQba0CtXFVEo9fHayygZwH.1LG9fjO/f4z.WQkv14UQzehhGfyEPU9TlMcGjDJd9uaUMf
ovHGRcwBvlwdyiIKotUoh/jjU....z19F2..wK8.......kD/2....8E/.G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.................h19DRMEW1D4xP.....kD4nzDJ....UA.
.....Ksulz1........O.wzzz1EP.66.t....U0...E9....m....c3...k9...../...Anm....SW52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi..kD4Tgo8owD6gySnbinOz1..........2E28.Efgm8.
.odIWOorVy9.3yuedc8tz.........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.YaQmJrQTBrOtx3QVtqPm3KPVtWOkR4.
E....I.3/3E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/............................k/9.......
..........kzzzzzzzzvz.........yj................................................
................................................................................
.....................E.....3....A....2IPVdLOiRaEjVbA............................
.Q..4MU/....Bak.46U..AnAnAnAH3.Evzzzzzzz9z1.......Uyz...........................
..............................................zD................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..k.16..........Uz1........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......60E........A.2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........................................2.....3....1....wJMYFqE.6LK
........................................0.U.06U..............E0E..........QnAnAn
AnQ..1........zD........sz1.....................................................
................................................................}
{Titel: porcelain plans4.1}


ID: 0382 - Starry Eyed Tetrahedron downsize2

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...w....2U...EhOTJjUDu4.LDWWHGE6//kPysIqkOLK.Yim0kyI.Z3.PyQt9uwlN/k
................................EJu48Mkd6.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...ES0.../ME//.....kt6...R2....E......UmSC6t8TlmD/.E/X5XE/fe71dkpXm1.QJJp
./EnAnQD12..1..........4.1................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sD0TPbvvFM4xHCy5XTtgOvygrYkSIVmMoDr6BQ.F9jswX7.PXEFbSGzMLgWJ9i3cnjj0W.sZ/Q
0xPFDmjkd6TEzM33C27rq6oDU.....21B0.............E.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................E/X5XET.....x/
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.K/...o1...U1....X/...k2...EE....z....w2.....SHz0
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.oc..uOgz...Fbf24LNvj6Eot8VlJaz9...........k.8.UEv76.
.odIWOorVy9.kndRjg/xz............6U0.YnFP/..R8Zc4xRczu/8YqFpt/zD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE.oKNb346iJaMplKMic4Qb/ENVtKAic4Q
E....6E.F2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2YEjVbJV7LSHBKMgJ4.r/......................
.Q.......MU/.........AnAnAnAnAzD........cz1........wz...........BnAnAnAnUz1.....
.............O2E................................................................
................................}
{Titel: Starry Eyed Tetrahedron downsize2}


ID: 0364 - Within the Aurora

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...M7...w....2U....FiAk5UpJwzG.LQ.wIdouDA4W9BTmbbz9rs2/Q3J4rzWN0AbmYg1zj
................................VSKhVkn6V/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...El3.../M.//.....UdE...70....ki.....6N1JMaK/2hD/..tr9sD...G1dkpXm1.....
//.kviPD12../2.........wz.........zj........kz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDmWvEBVx2bvXpliv9lhDuykkxWI21PWbDmtH8kH0y0vPR7T0F7u5ky2x5FlxMq0jDCaGquYpV
cvnoMQ5rtHftyiBkOaoAUYgDU....52FS/............kD.2....PE..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................tr9sDT.....x/
.....Ksulz1.....L1kz.MuV.1EG.A3.T....61....J....m....c5...E4....r....g2...UISR51
Wc2U.ydeligeYFXwOdWeRf8No.6.ns..zzzz..E3VqZrgjxD6Eot8VlJaz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuVAZRBEi7yj.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uDqBk5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2E.....I....U....UG1JbMZB1.gFKOiR4..........................M/.........
..........kFso0SFThsz...........Dx8ZZVsskz1........wz.........zD........kz1.....
...wzUM20DOXXX.E................................................................
.....................2.....3....7....gqPXVqLXJbMZ/UP7NoI..UA....................
........4MU/..................zD........kz1........wz...................kz1.....
........................................................kz1........../..........
................................/....E/...k.....TNoPgFKOiR4JZFbQVhIMgJKOY/......
............06..........................I.2...................zD........sz1.....
...wzcNaNaNaNavDOaNaNaNaty1...................zD................................
............................................}
{Titel: Within the Aurora}


ID: 0360 - Skurple1

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....o0...05...w....IU....NpiDmsqg/.LE7LvzJ6v7E.s7v.ARw8.gyN4UAEv8ezG6U7P7Miyyj
................................JJqqQh3D..2........Y./..................7/2...wD
...Uz6....UL0....M.1/.....kx/...t/...2E3.....wmWJOUtiTnD/..8PetDmMie/dkpXm1....Y
.7....cD12../2UNaNaNat/6.pAnAnAnAHyD........oz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDc9NbiIcvLxnd/DCc/SBuyMlWILZR4RiDy5TXHTASdv1qYSwFVlyJzCPNg0bP1Ikj2DOZ3MMZ
avXUWwo8wxE/zsFvShXOgTpjU.....Iag.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTvypIuZhLqB..IZLqBxri/.........kemyyDD....k1.
.....Ksulz1.......UN.IXKp/.U..6.K/...o1...EB....X/...U8...EE....z....U2.....SFD1
...U.WHOZKnXZJYKU33Xp/....6.oc..uOgz...Fbf24LNvj6Eot8VlJaz9...........k.8.UEv76.
.odIWOorVy9.kndRjg/xz............6U0.YnFP/..R8Zc4xRczu/8YqFpt/zD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek.l2E.....I....I....kLmJqM4x4PY/kPrJaQ..............................U.....
..........EnAnAnAXJ..xzzzzzzr//koAnAnAnFb.oAnAnAnAnoz........./E................
................................................................................
.....................M.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46..........k.0EnAnAnAnArz9nAnAnAnAuzCnAnAnAnAvjDJQtivivSzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................I....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP0/..............
............5.U/4M....E11Ak.16..aNaNaNaN6.oAnAnAnAnsz.........zD................
........................................................E.2........2./......../E
........E.2........2./..........oldeus....U.....I....c....EHZtqNZ7rA.gKOo..IjR5.
..........................U/4MU/4M........kAnAnAnAnwz..........E........kz1.....
...wz...........................................................................
........Uz9..............SKH............................}
{Titel: Skurple1}


ID: 0337 - mandalabloom2

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....o0...E9...w....2M...kL1TUIurU8.Lws0PCIpf1E8j5L4PhAFx9S7mjaiPz6.XzIrjmXyH0k
................................UTuWCvYcwz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kK2....M.1/.....kA/...n.....Ea.....AIFllV/YgnD/..........m1dkpXm1....U
//....kD12..32kAnAnAnABzzoAnAnAnADyj........Hz9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sD8qa8OM.7Px1..........0VXUOXovMcjpKxQcpfBmqfWhdW44EmKzcl31HXovMcjjQlko6xC
4un2C0eBGjXVyoRZXTV/YgpDU.....IuD.............sD.6....sD/.G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................7....k1.
.....Ksulz1.....6zzz.wzzz1.U..6......I/...k6....p....Q6...U0....J....o.1..EiJF50
...U.0aZczDM6/nz....z1......0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuVAZRBEi7yj.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uDhCk5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....AU.V2E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5......................c..6.......
...................6.pVKYhnrDJyj........I.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....9....AJOZ75QdtqQfZ4B............................
.......1Ak.1Ak...............k/E........kz1...................zD................
..UL./.......s2E................................................................
.........haltenny.............../....E/...U1....fxqMcxpQp7bN....ZB2.Y/..........
........................4MU/0.............2...............................EhfkIJ
JJJpzIv8AJJJJJxD..........2........wz...........pi0HJJJJJz1.....................
............................................}
{Titel: mandalabloom2}


ID: 0319 - Golden blueprint

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...U5...w.....A...kNKfA2ju00.1aKwpx.S8/EydF.MbggBzfcwJXRiDanzC58jP19rP.k
................................r5gQhGAlx.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...E3/......1/.....kor...o0....E......YSfHdoNICkD/..R0FkD...m0dkpXm1....U
./kX0LDD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wnX0LLDQJnf6R4ZXwHkjj1g8KcouWoDn6H88.ZjT3.4rWsFup9Lpw8GbFt6zgAlO1H88.ZjyDgqkYW0
EtnvrAXAdc.Iy.Bj8QoNICmDU.....2wt/............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................R0FkDR....k1.
.....Ksulz1.....L1kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...s/...E4....r....s1...UISR52
Wc2U.0aZczDM6/nz....z1....6.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....AU.V2E.....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31......................Uk/.MU/4.U.
...................sz.........zj................................................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................oAnAnAnA9.ETIsuFVf5Jz1........2./..........................
................................................................................
................................0....E/...U0....BJaPbJaQn.EN.U5.................
................4MU/4MU/..................2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: The Golden blueprint}


ID: 0304 - Approaching Colony3

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2U...EDnX1t2QB2.PlkDfoVy23Eg8Rpx/9wNzfIkm3lOl1szWr1Fk06E5xj
..........................................2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....c/....M.1/.....ky/...O0....E3.....UzIXLua2PnD/..........m0dkpXm1.QGAk
y.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD0iZzblKhbxvwqRtTtDJ3wCc01kZ2gBdDKoaC7.P/0u1I48LbW0ENzymj66KwzLpDtnmdUc6B
FuXBk2yMlzTJz6zTjidc.IqDU.....oFN.............sD.6....sD/.G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................E....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......20...EB....M0...62....B....k....cZz....SHD2
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16./c..zzzz..kMvzRXg2.k6Eot8VlJKz9...........E28.Efgm8.
.odIWOorVy9.3yuedc8tz.........../EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuVAZRBEi7yj.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........2U.8.kzND7...........U6..........EBzGbqUNxj
/EU0.wzzz1....................................6U.0kxsXDyee0k.1A.PnBrQHJJ.06U.sZM
WJDmx/6U.0ULW7KxQs5y3q/.rW7Tr0bTsLM5.sTvRvDlylJZs0.mjx/mMw5y3q/.YSbHYmqTsLM5.kzv
XnDkzVTVR.UwMzfw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b33aQoV46cxaQddrPi/mMj/LSic4Qb/.Q
E....AU.V2U.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ....................................
..U/4MU............8./...............................YiLzV6W6WxDcvpT6W6WEz1.....
...3./........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................I.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAnQzDnAnAnAnArznaNaNaNaNmzwzzzzzzzDzD........0.A.....
..k4.1.......O/k.......EV.A.......65.1.......g0k................................
................................6....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/................8.2.......E..NaNaNaNa/zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: Approaching Colony3}


ID: 0303 - Monastery Mainframe

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b....cc...EP/....E...IA...Ugi.x2Xsz5.5Gz0vQ5.s3EJf4JkT.ywzfZitM.m54A.fJrIojkCrpD
................................8QxckpX05z1........Y.tW1.......E........y.2...wD
..........UI..../sU1/....6U71...x2....k0.....sfnxIdQi8tD/.kiVxxD..s90xckpj1.aNa7
z6EnAnID/A../2UaNaNaNa9../..........OaNaNaNaFy9..........gV0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDTcRAXvMS3t17C1JzzzzvzWNehUisqclDYsAIxzzzjz1g.IczzLOYwUAbUdisqcljMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyD....E62O1.........kPGAcD.E....sD.EE.0...................
.............ckpXm1...sD....z.29u3.sgcL..qWS/.W9u3.kicL.UxWS/..Au3kDpUGEW....2..
.....MaNaz1.....E.kz.w8Ox..U.U1.G....k/...kI....F.....2...k2....N....U15..E.MT5E
R3oTzNMPNlZVhZJA4qKK3sk1GwD.0c..t3tg...........U4gZW/J1XXz9.............C.ElI05.
.s6QZJdbqz9.kndRjg/pz0............U1.IAZk/..jGR3SUQxzs/Fbf24LNxj..........E.0c..
Zzzz.............0...................6W.8.kzzzzm..6........8.0.........U........
WIX0.ALYciA..iq.gNvxz0.UEQEs39yj..My0aYqyz9...6U.0UzHHdzyZ0k.1A.yjCcyDkIzPyh.wzz
NzzKu/6U.0UzHHdzig5U.06.yDBZyT.T.06U.szoIuDrw/6U.0UzHHdznq5U.06.yDBZybcT.06U.szo
IuDLz/6U.0UzHHdz...U.06Uee0k.1AkIJpzaT9usz5U.06U................................
E6...E....E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........UzzzzzzzzA./..........................................................
................................................................................
....................../..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................AnAnAnAH.zDaNaNaNaNDz9........yz...........................
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/........aNaNaNadzznNaNaNaNizzMaNaNaN4yzDnAnAnAnoyz1.....
..Qtz...........................................................................
...........................................4....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.........................kzz.................kSM/2.....
.....kAnAnAnAvyD................................................................
........................................................}


ID: 0302 - hades lookout

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....UW0...h3...ET...2Q...UN1ME8V5ARzyEbcMgV3TyDyQkihyVOxzvLYeeN9RPyzW4zFfsFxrwD
........................................l.2........B./.........E........./2...wD
...Uz6/...Ee1.../s.1/.....Ec4...nB...2kC.....gf/K8sbFZkD/.UKjMsD..6p0Nua2h1....c
z.EnAnID16..02.LD8QxckpxzeOwGrYME.zDpsZi7lU.lz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDfnJzJSowhu9Ho7HYyt.9zy/hoHWWVTdD34ADDnhRrv91E.DF4oLYyOEo9VCBbjmjD0C6oMmt
fwnO2Z0ZEXkfyKvxWEeUqRjjU....32d3/............oD4U....sD/.G.0...................
.............oAnAt1...sD.....w1....................................IkJwDZ0...2..
.....Ksulz1.....zzzz.UL85UUP.Y5.a....21...ER....p....E0...k2....S....YX1..EiJLLI
c22U.ydelWbeYFH8GtG55.....66Kc..2JoH..kca0pZtxzj6Mx.kISitzP.uC2Az8unz.U38.U9oY2.
.AL9s6JkUz9.fjrwdvgqz4...........EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuVAZRBEi7yj/gM3ZaYq1z9.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........cF68.kdNJ0C.MrKQUUTuzX4yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
VQV0.AsIb...kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...6E..EHVMFHs9lzwa5.cxo7cVpBPvxr.g5P
Dhb5Lt6Ul/kF.VnFjWqz9T7.B3W3BVMSUSH7.oI6Koo7v/uBZ.EHVMFHol5crI0.B3W3B7WTUSH7.oI6
KoYJy/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.w4PX/0PdR4OotKOiRa9e/rN..U9e/rN
E....2.2F3E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
4M........ENaNaNaFGwzsuzzzzzz5sjOaNaNaNitz1.................UY1kTIsuFVfDU.A.....
............................................................................dain
bramage1...CO99A5.......}
{Titel: hades lookout HQ}


ID: 0297 - Snowflake3

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...U5...ET...2E...UrqcKUiAy8.D/0d3n.3U6EbcjZn/D2FxfMsJERk1FIzCuWjDM9JH0k
........................................i.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6/...U0/....6.1/......v4...Pb...2k6.....oUfaWhjhBlD/.kS7hBEqqMiAlSIsq1.....
./U0LDOD12..02UNaNaNaNawz0.......MzjnAnAnAnAPz1............3.oAnAv1...sD...../..
.zHnAnQDI/OsYf21Ex1..........iEISig/9dbjSu1LHuUWZq9JU4Ct8l.IzkJfdZg/9dbjApOO7PkG
utn.Fttm4gYSygqz6CiGA.pDU.....YRc0............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................k3rgNEr5...k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzn7U..6.2/...I7...EB....71...c3....A....H/...Aq6..EkNxDB
dkHPmV1KEyzlciszsU3YzTAe9m9.oc...06U..UPAI91pRxD6gySnbinOzX..........2E28.U9q.5.
..........6.kndRjg/xz.........../EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuVAZRBEi7yj.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uDvBk5eP./cz9..........2U.8.kzND7............1..........EBzGbqUNxj
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCkMX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....c....kHXFLM4J5PgZYFH/kAW/.N..........................U/4MU/
4M........kAnAnAnAn../.........E........kz1.....................................
.............................................m1E.......IU/A.......CH./..........
........Uz1..........2.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO.62.........................
.QU1.................QaNaNaNa7zjnAnAnAnAXzHnAnAnAn2B.BnAnAnAnW0kbNaNaNadV.2.....
..............................................zD................................
................................/....E/...E/....T7pPo34RZFKEWB5.DtKGoB5.........
..........U/4M.........................U./2.......U9./.......02E..........UNaNaN
aNq1.1...UcZOENk.............................szj................................
...........................................x/...I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U............aNaNaNabxzqzzzzzzzzvDZNaNaNajP.2.....
..6tz.......o.0k......Uck.QnAnAnAnAcz...........................................
........................................................}
{Titel: Snowflake3}


ID: 0186 - Cold Fusion

Mandlebulb 3D parameters by Keith Anderson
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
b....../....1...o5...2U...EP6r6IR5S5.bt6rfWsVs3EF8pl9m68KyvpMXvANsvdzE8jFiL3l1yD
........................................sz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...kL..../c/1/.....EJH...2/...2E4.....UzIXLua2PpD/.EEIb5EPK3o/dkpXm1.OaNa
z.EnAnID12../2......................OaNaNaNa3.A...........U0......2...sD...../..
.wXaNadDYsAIxzzzjz1..........UAbUdisqclj45vXtdI5OwnwJ0I1SNZhzAdVPSKkUzyDtGV1Dm5H
WvnRNUYO/1yvz0DtUhULKNvDU.....2TS.............uD.6....PE/.G.0.........zDOaNaNaNa
7z1........0.pAnAt1...sD....z.29u3.sgcL..qWS/.W9u3.kicL.UxWS/..Au3EEIb5E6.....x/
.....OaNaz1.......kz.wzzz1.U..6.d....I3...EB....m....w5...k8....WzzzzvGx...OSF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..ECKLLaC..E4U0dRIRSkz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............A0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6al0kzzzzzE7VWM49.zzzzzT778WNg.wzz
zzzTrc6al0kzzzzz6IYWM49.zzzzzTiH8WNg.wzzzzzALd6al0kzzzzzAHaWM49.zzzzzjtQ8WNg.wzz
zzjzzd6al0kzzzzz..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....I....k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnAwz.........xD........kz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
......U/4MU/4................E2E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/4MU/0.............2........2./..........OaNaNaNaNz9.....
................................................................................
..........................................U.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6.................UNaNaNaNazz........o1E........6.2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/.......................................................i2E................
................................................................................
................................................................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs