A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Julius Horsthuis

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Julius Horsthuis Mandlebulb 3D parameters by Julius Horsthuis

ID: 1135 - 4D

Mandlebulb 3D parameters by Julius Horsthuis
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......6....G...w....2.....zY3wYDNhzz4hA9pry2S0EZXgTGGO47.oJzNvc/oIuzuGgVqsSAZzj
................................wvHqNnNCZ.2........B./.................UF/2...wD
...Uz6.....z1.../Q.0/.....k32...A/....E3.....kfKl6kcyajD/A.........G1dkpXm1....E
//EnAnYD12..22UaNaNaNatyz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDZlosql2AruHLC3mgYrP4zq7jmaCb63eDPgWkz2pxHwn5Uctm81rhygS1yZKZz.lDV4H7mgtD
EwfKb1WTvhvby4swEVr1sDlDU.....Ys1/..ob........sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................E....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.q....M2....I....m....U4...EE....9/...s/.....wJ52
6x2U.eoZgzjdqZpzEw2ZzzFDd/6.1E/.tmyz...UCW0tRhyj6A72QifFjzH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............h0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................oB5Q..Mxg1MVe1U./0.......ZERn/5..KD
v.aE8xzzz1.Mxg1M.3JrQk/.UpnCUFuLwGYB.......oipB5Q..Mxg1MPw5U./0......kqT.026....
...kzpB5Q..Mxg1M...U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E....AU.V2k.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........EaNaNaNaNxzMaNaNaNaNyDAnAnAnAnAz1........3./.......o.k.......I2/oAnAnA
nAnvz0......../E................................................................
.....................2.....3....9....QINiJaQVl4.................................
....06U.06U.06.......MaNaNaNa/0E.......UU.2........wz0.........E................
...6./..........................................................................
................................0....E/...U/....TRaPV75PnE2.....................
................................63iSIsuFvzXZNaNaNaNazAnAnAnAnAwD........Ez1.....
...............E................................................................
............................................}
{Titel: 4D_noshadow}


ID: 0810 - Cor Carcerem

Mandlebulb 3D parameters by Julius Horsthuis
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g......2...Q6...w....2....EMKAq4NCbqzkyDU4ZBNTzDAuhYApwvOzHvL8u7XWduzCrtLHCftzxD
................................2K9StT0y2/IuJspOClrQ.pK................U4/2...wD
...Uz6.....M/.../Q.0/.....kx4...7/....E3......mm5MyzCciD/Q.........G0/......jK0b
./EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAngD1otK9.oxjvnoo6RhSsVvyYPULaX6DkiDcnjuv4bJOu9TT6aKBtTwycSpv2BCM9jjyfIfXpwY
ovvwKiLBXletyM.qcj2FAOiDU.....Yu6/..iI/.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDLR51yw1.........................................w....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1EP.c6.G/...2/...kD....F0...I9...kF....E/...s1.....wJ52
O63U.epNkxz3U.mzsMJNz9JQ8/6.1c..zzzz..kuvBTuCfxD6.cXcESLfz9...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz............A0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................21E6/ERpJ5Sw6X5hM0.jxqP.QdE4MU/.Ypa
oJc173pOp/U7EgkWG0Z/4M..Nh7R38qLkwnF.ILRpBcuYhi2G.ERpJrUGrquG6/.pJLR10XQl.2G.2MU
/Scmw31E6/ELRpZK...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2E.....I....2....UIdJKPVtaP..pPrJaQ....................................
..........UaNaNaNa38./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....4....wpNi3aQgB1F................................
.....................kSIsuFVfrzjoAnAnAnAnyvAnAnAnAnkzcNaNaNaNavDOaNaNaNa9.oAnAnA
nAX../..........................................................................
................................/....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........BnAnAnApgz1......6UwzcNaNaNaNSzD........I.2.....
..sC./.......f1EOaNaNaNa7z1........wz...........................................
............................................}
{Titel: CorCarcerem}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs