A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Julie Hayland

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Julie Hayland Mandlebulb 3D parameters by Julie Hayland Mandlebulb 3D parameters by Julie Hayland

ID: 0174 - Pollination Mark II

Mandlebulb 3D parameters by Julie Hayland
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....ET....C/...w....2Q...UO5q0fUdgzzeD6wn1iSo4EPHRrDo4h0wHCdBSMtR0zzUAcouZMkszj
................................0/T6sCDbO/2........Y./.................kW/2...wD
...Uz6/...k1.....M.1/.....E1j...b.....E3.....cSgvWJR4IkD/.......IJXU.dkpXm1.....
./U0LDuC12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDZgxZucft3wfrGoxoZ62hvmi1AZz/l5XDifBhOINyksfGV8HWPr3vy8uAl5cesGkjlTpYcbCD
LsnQksuUeW9/ziVRFPsqRliDU.....Y72.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................2....k1.
.....Ksulz1.......kzByzzz1U9..E.U....61...UA....m.G16c3.k/.F....6/...I1.....SF52
..klvxdelyjeYFnzTeOgzf8Noc0.os..zzzz..UPAI91pRxD6.........U..0........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqz60Fbf24LNyD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........k7....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUl61Bic4Qb/......................
E../.I.//3./....I....I....kLmJqM4x4PY/...Q4...............................U..6..
...................sz..........k........Y.2........wz........./E................
................................................................................
.....................2.....3....6....2YEjVrIhxqPoVaFjl4N........................
.Q...6..0....................UzD........Uz9........wz...................M.2.....
...../......../EnAnAnAnAHz1.....................................................
................................/.........U.....7t4RZRKNm/0IjRLNm/..............
..........U0............................E.2.......UD.1..........................
................................................................................
..........................................E.....I....k....EHZtqNZ7rGjB4O........
..........................U/4MU/4M.................wz.........zD........kz1.....
...0./..........................................................................
........kz1..........................................c..........0....YYPoJqNZ756
ExqRZ75.........................8.............................0E................
................................................................................
....................DsyneGrafix/Jhayland........................}
{Titel: Pollination Mark II}


ID: 0171

Mandlebulb 3D parameters by Julie Hayland
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....ET...UL/...cD...2U...EmHay7Vd0zzOvnYa9i.J8E87arV1H7xvf4FeSBg43szs93cfLKkUxj
................................BszIluTb4.2........Y.xC........E........y.2...wD
...Uz6/...U0.....M.1/.....ke7...r.....E2.....MBE1xQOxWpD/..........m/dkpXm1....U
./U0LDuC12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDJTz9BbKjMx1..........OGRXbEJ2FcjEoXSt1VY/uXquK9HcX8Gz2WdKRPnmJpDstoqXWsA
otHD.BGiB9LJzyW8Ye2ucWoDU.....Id/..............E02....sD..G.0...................
.............oAnAp1...sD....zw1.........................................4....UZ.
.....Ksulz1.....6yzzlxzzz1UU.I6.d....EB...UA....K/j7A.5.kUUszzzzWzzzzD1...EiJv57
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRNp5.nAqzzzSi............6wyBIC4OWz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........3IE40YQoQ1..Pz2SHS0wz60GGj1l2C/k.sA4.ubAJ.I/Gkl.
Zzzz..UQKIrSWizjvFD5uiJqWz1.wxIV.eirz2l28.EITslB...........83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj.IaPZ7LOX/mQfZb9ktqN.kKNntWMh/5.
E../.Ek.l2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/kI371.......................k/9.......
...................yz.........yj........Uz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....3....2YEjVbJV7LSHBKMgJ4.m.......................
.Q.............................E........Uz1........wz...................kz1.....
................................................................................
................................9....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................E.2.......gQ./.......U.E................
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M.................../........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
..........DsyneGrafix/Jhayland..........................}
{Titel: Final attempt at Ricky's preist (09.12.13)}


ID: 0035 - Final

Mandlebulb 3D parameters by Julie Hayland
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...d0...w....2....ELlk6aO8.uzOE6Kf6fgrzDCLJlHV/mIvH/m3N4kn/qz0qyzMW3YTyj
.......................................UF02........Y./..................S/2...wD
...Uz6....kG.....M.0/...........H1....E3.....c4Lwoj6ZefD/.........US0dkpXm1....6
./....kD12..0..........wz................................2U0.....y1...sD...../..
.z1...sDw2oPREnw7vHoP2oaoedGyOGFiNCdGQYjGifxRgMCFt1Lb8pxXoojyYyJpeB/nGgDZ238sQEC
hsvffu7PEA9lym0qLSQHBxfDU.....2s..............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zc22mktN5qBN................................L....k1.
.....Ksulz1.......kz7wzzzX.U.I6......k....UA....m..06c3..U.F....6/...I1.....SFT2
..UR.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.oAqzzzzz............6...........t2Ae2D1uz0k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........3E.5xzzzz1..R.0VBUdEzw1PRFgEMMxj.QP5aypibzP/LkZz
.06U..E6DF1ZMeqj0uNhtOlWaz9.Nk.ECFhuz4./8.kzzzD...........U5....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUl61Cic4Qb/......................
E../.Ek.l2E.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.mF5...............................U/4M..
.....................BnAnAnAnQzD........Uz1........sz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................A.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1.........MU/46...cNaNaNaNqzD........Uz1........sz.........yD........UzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................1....E/...E/....T7LNXNoPgF4.g/.RZ/..............
................0.......4MU/0...........kz1........0.1.......E0E........kz1.....
...2.dNaNaNaNavDOaNaNaNaty1.....................................................
........................Jhayland..........E.....I.........kL/7qQoE4.Bx4NZ/......
.............................6U.0..1...............wz0..........................
................................................................................
...................................Jhayland..............}
{Titel: c A (26.11.13)}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs