A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Jorge Abalo

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo

ID: 1164

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....kR/...H1...ET...2M...EjH1TMf//5.7HrvUcxEh3EPBkWwNLwvz1GURNDpgJ2.DrGWjdDhn/E
................................tP4mN.H0l.2........Y.p/2.......EaNaNaNaN1/2...wD
...Uz6/..sFN/.../Q.1/......gI...h2...2E0.....Q.CtwbYZLlD/QkBrczDTzoE0dkpXo1.I/.m
zAU0LDGD12..02...........p......Ua2j......................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDKbjo5dTuWv1.hGtjXQQ/zmsr23nUN9lDZFTkBjieJwnNPDcVzG.uyYBPVmGVrxgjn554q0uk
UvP5zbh4o6g2z.gapoxlmMkDU.....Yzd...0P........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........E57HMEZ.....x/
.....Ksulz1.......kzXJGeS/dR.65.A0...29....F....a/U446A..U.A....H/...cpu...MJxLe
No0U.82Q80GnDDcTY2pIHaQh7e2.2YlzzzSi..E8GUgKXXyD6.nU/wBenzX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz8........../EU0.wzzz1...........60........./.........E1ookz
ZYeL...ctXjvFKyDjRbHSL6naz1.zuMMjC86.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.ke8zLxj..2E
.pK/.xTpz0.E./oFp45cU08../2E.ZXTU08c..2E./2ny/8cU0.E./2E1x5cU08../2EgDsTU08c..2E
./Ywz/8cU0.E./2E...cU0ulzz/cU0OuyzXRsigMbuJq6XKs.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek2l2E2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........OaNaNaNahz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.r/......................
.....MU/4MU/4................Mzj........kz1.....................................
........................................................Uz1........sz0..........
................................/....E/.........TFrPXZ5Pdt4NmZqMVl4.............
.................MU/4MU/................................................kz1.....
...wz.....................k7lU.fQc3pzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........wz...........
.....................wUvDf8RPiuq1.........U.....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M.................0./.........E..........2.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: chip hooks_core}


ID: 1143 - Amazing Feast

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....U0...U5...w....IQ...EqHdw06OW5.LPeFvjMda2EN2xAFfoxC.Q.2qfgM1O3.1/4X217XK.E
................................nwP.h5V.Nz1........B./..................y.2...wD
...Uz6....EI1.../Q.1/....2EY4...K1....E3.....wU6Kw4vu3qD/Q.........m0dkpXm1....U
./kX0LDD12..22UaNaNaNahxzoAnAnAnA4.kOaNaNaNadz9...........U0.oAnAv1...sD...../..
.zHnAnQDZOPHczif.y1HZ7FTkv.NzO4G/UEqBQoDvoTQmRxIRxH/Gv8l6QKTzoqDXgXDj3rDHHSZHJpg
RxP.1jQUGY.QzKpg64aLesrDU.....InR...JF/.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................M....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.z....w/...EB....e1...c3....C....y....cq0....SFr/
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............d1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........EaNaNaNaJxzMaNaNaNaNwD........C.2.......Y7.1.......o/E........Yz9.....
...Yz...........................................................................
.....................2.....3....6....w3Jm3aPnNqPmp4.............................
.....IE/36....................zDnAnAnAnAfznAnAnAnAHzzcNaNaNaN4xD........yz9.....
..QB.1......kR2k........kz1.....................................................
................................}
{Titel: Amazing feast}


ID: 1101

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....h....w....IU...kBbYP8QkK..Ha6M/cDQ20EfRhQJEfCeyv7Ab48rLawz2Nv6/WVC1.k
................................2f8FAS2C4/2........Y./o9/..............k0/YaNa/E
...Uz6.....41.../Q.1/....2UgL...q.....E3.....UvFGXdFvciD/QE2/w3Ezded1pAnAr1....U
zAkX0LDD12..02.........wz.................................U5.....w1...sD...../..
.zHnAnQD3cVwUDQhtvXK4MU53Cf/zan7OT/9bLhj0Wdk2325Cv9mrtFemX9sy0VO7nYuHbkDZUntpMQm
4w95dElRYjCyyWGr4E2FfphjU.....YYu1..dX/.......sD12....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UCXQME5....k1.
.....Ksulz1.......kz..Tpz07D.c4.v....c/....F....d2...Q2....A....H/...Mpw..UG.xL0
No0U.8YL8yTnDD6UaQHI.YQh7e2..Aqz.1Ak..UAZRBEi7yj6AqyTr69/.2..........Ik.r.kzzzD.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzj..kMzzzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
Zzzz............A1...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2EYW3cU08../2E.ZxOzLxj..2E
./I4zxTpz0kzJz9Elz5cU08../2E.BzTU08c..2E./owz/8cU0.E./2Eoz5cU08../2E.RzTU08c..2E
./Yyz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2U.....I....U....EE0x4SHpqPjF5O4x4PY/........................k/..U..6..
Ak.1..............E../........yD........kz1..................U/E........kz1.....
...2.RNaNaNaNauD...................wz...........................................
.....................2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E.......UK/A........../..........................
................................................................................
.....................................wzzzzD......IaP7NoI..UA....................
............06U./2E.4MU/........BnAnAnAn6.A........wz.........zD................
...wzOaNaNaNah.k..................UD./.......s1E........y.2.....................
..........................................E.....I....I....kLoxaQpB5QdtaRl...iZ2R
n/..............................................................................
..././........zD................................................................
........................................................}
{Titel: synaptic remix}


ID: 1079 - metallic fragance

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...8....I6...EtSrwnkpOvzSgE.7RQlC/EDt3CQTWYHyPzSH7Xc46izi3OTgQlApwD
................................rUrlAy3g9.2........A.J69................y.2...wD
...Uz6....kX/.../Q.1/....2k71...O.....E3.....g1n7d2sAInD/QUQn.tD...m0pAnAr1....U
./EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnYD.PyYToAwIxndNk2TUfF6zIkgULPVeRijKVD.jdphOwPGf2wCZmJIzISw0i80GSoDrkNEyBGY
JwnoBw81fgqFzSlP/H4uk3pDU.....IkX...H1/.......sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.....................................k62ivD8....k1.
.....Ksulz1.....0.kz9.Ak.1NV..E.V0...g2...EF....H/.e5Q3..UE3....K....c46..UG.tz0
...U.KRvortKPh3sTxpLX1Ak.b7.1YlzzXCc..kD4Tgo8ozD6.BC4POwoz1.zrErFs37.5U.8.EMHvA.
......................kQbZdKc9wj/6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz............u.........E..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1...0AkeeGMV34..1Ak.HJJitaP.k1D
wk1mxtW9i.kpmzzzQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....6E.F2E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................................................................
...3./.......O1kLJE2F2F2hznAnAnAnA1../........zD................................
.....................2.....3....5....ApMV7LMWZYFH/..............................
.sU1....0......................EBnAnAnAn2.2.....................zzzzzzzzLz1.....
..k/./..........................................................................
................................}
{Titel: metallic fragance}


ID: 1053

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S...U1/...w....IQ...UagDv5T/0xzWIFvScFJi/Ez/siZOoXsz99SLxncGJ/.R.sOZJey.xj
................................sCP7JvAFB.2........B./..........nAnAnAnIG/2...wD
...Uz6....kHj/../Q.1/....2UaA...72....Ef.....gJDSfE.eDmD/QE7EeoD...m/pAnAx1....U
zAU0LD8D12..12kAnAnAnAnQzCzzzzzzTa5jnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.zX0LD8DyoBIBrpK.x1uKiNn4LLIzU7rNJQViDnDdYjEqRoPzw93DJmKFq34zenXXH7.w6pDVeJpnzYL
ExH6zitltXiEz0KR26AADYnDU.....oCC3..FSB.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAtXNaNyD....zw1...................................U0RSBEb....k1.
.....Ksulz1.....6yzz.wzzz5.X....t....M2...kJ....m....c3...UD....5/...cKB....SF5U
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........BIl9/oLfb/..n8wg78mtzulwPww4eezD/IYBD2aU1.Q.2c..
Zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2E.....I....A....kLGx4RVFLN1/...............................MU/4...Ak.1
Ak.1............................................................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAnYzD........UzXNaNaNaNavz.......UX/E.......EW.2.....
..E..fNaNaNaN4tD................................................................
................................/....E/....0....TFZQVtqQaxaQh/..................
................3IE/0...................cz1..........cNaNaNaN4xj................
...................................wz...........................................
............................................}
{Titel: psilocybe roots -batjorge}


ID: 1036 - Little Tree

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...8....II...Uu/P5qnM.2.bJXG1NQb43E.Jenvk5eYzvgOYtRMszwzMpNFKbd2Xzj
................................rMPpIaF1uz1........Y.7x3................s.2...wD
...Uz6....EG/.../Q.1/....2kdA...z/....E3.....Aq6FrUeTNoD/Q.........m0dkpXm1....U
./EnAnID12..3..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQD3./2AnI9jwX6lCmoKkEMze1daEXjrmpj5Xz9WOSGax1CuFKuinx7zImV3HeKEEmD6YgBQyK0
Au1vlDhetCBLzepSXsZkQ2qDU.....Yyc...vW........sD32....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................P....s/.
.....Ksulz1.......UC.wzzzX7U..6.z/...UA...EB....83...IC....A....H/...kX5..UG.xj7
DNFlmV1KEyzlciszsU3YzTAe9m6.3YlzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../.U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
Zzzz............i............0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................1Ak..E./2E8p.Ak.1../2E.Bd4k.1A..2E
./oEU.kH...E./2ExG1Ak.1../2E.xLEk.1A..2E./onC/1Ak..E./2Emi3Ak.1../2E.xFOk.1A..2E
./Iaq/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c4x4RjBHCkMX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E6...6..F2E.....I....o....kMtlKOiFKNmZYFH/............................U1C.......
06E./.............U3.NaNaNaNaNwD..........YAnAnAnAnqzInAnAnAnAvjnAnAnAnAnz9.....
..............................................zD........kz1........wz0..........
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/kRZ75.........................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAnYzDnAnAnAnAxzXAnAnAnAngzAnAnAnAnQyD.......w6/A.....
..k0./......U.2k.......Mp.A.......gA./.......O0E................................
................................}
{Titel: little tree}


ID: 0927

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....w....E0...w....26...ETRUioAXAxzGt5wRnvCK.EB8toYyBWAznUMRnEBdfozsucVn0Pf2zj
................................Zj/jBAjVk.2........Y.xI0........nAnAnAnQ5/2...sD
BnAnx6....kl2.../QU0/....2.22...80....Ej.....wPrRMD8W4mD/Q.........G0dkpXm1.....
./EnAnQD12..02UNaNaNaNarzMaNaNaNaNyjnAnAnAnA1z9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDuRDZMCnbRwHFzkSJ3Bm2z0yZO/Mf4deD9vaG8RUd5vfs9bAw026my4T7sGf4U4mD0Q9SGMy5
Hw9iHJ4SNnN5z0/gjob3p0hjU.....2n3...o2........sD02....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................G....k1.
.....Ksulz1.......kzJJGeSJ7U..6.p0...Q3...EB....D2.q3Q6..U.A....H/...spm...Mjxbe
No0U.82Q80GnDDcTY2pIHaQh7e2.1kZzzzSi..Eqtzb2aPyD6oa4dabdnzX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........M0........./.........E1ookz
ZYeL...ctXjvFKyDKTbHSL6naz1.zuMMjC86.D./XxzzzzDi9.6........8Q/.........U........
/EU0.wzzz1....................................8cU0ExpLTdGJ/cU08.pLTxZme8zLxj.Itx
pbO/.xTpz0ExpLTdp45cU08.pLTxZaXTU08c.ITxp58ny/8cU0ExpLDE1x5cU08.pLTxgDsTU08c.Itx
p1Ywz/8cU0ExpLDE..ExpLzzzzFxpLzzyzHxpLzzbuJxpLzz.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....6E.F2E/....I....g....kOjB4OTxqMo/.O..................................U/4MU/
4M................E../............................Uxz...........................
..............................................yD........Uz9.....................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/kRZ75.........................
..............................zD..........2..........1.......Uxj........kz1.....
................................................................................
................................}
{Titel: 189 0657b}


ID: 0867 - Diving into Mystery part I

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Es...kc0...ET...I6...kSergkRQD..5J6HHoLtR2EBPNjPFASnyvev0Ouq1JezklslUelvnxj
................................NYSY8ycA1.2........B./..........OaNaNaNac.2...wD
...Uz6/...EC.....I.1/....2ky0...y1...2Ec.....wL0QfvIl.pD/I.hUkpD..US2dkpXq1.....
z6EnAnYD12..02EnAnAnAnAczoAnAnAnAHyDnAnAnAnAfz1...........U5.....y1...sD...../..
.z1...sDBNQNUzdI7w9hmQyRAS/Ezg0KJjp1YijDU6M5p.Vhvw1yjyQaDIB1zgJKKWBCS/nj5vDMD4KR
kwP5C1LVv1mjyqVWhM16YjnjU.....oZ/...01........sD.6....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kkYN6EU....k1.
.....Ksulz1.....0....wzzz5.R.I6.U1...M2...EB....m....c3...k9....WzzzzPJB...SAxbZ
Sc3U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........Ik6lwTSQu8.
.2oRcW3wAy9.Q4yBGjG0./ESGYzTfNyj3605zb5bi0..AeAiIK/Zzs/PGiu24c.E.sHJfF7F4.Q/Wylz
tldf...p2mqLlZrj.0o14sH69.2.9RWxzD0xz4U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU2V2E.....I....A....kLGx4RVFLN1/ENmF5.iR4......................MU/4.......
..................mH./......ET2E........y.2........wz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................2.....3....2....wpIdt4ON/UIiF4.n34.VlKNdF4.................
.....................................................bknxLXJ9SxD.....cR5I4A....W
Ke/Z/1.............................wz...........................................
................................D....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........mAnAnAnQnzXBnAnAnAnkzAnAnAnAn..E.......He.A.....
..48./......t02EnAnAnAnAby1.....................................................
............................................}
{Titel: diving}


ID: 0792 - argonauth

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....22...EqeFhizF56.vSdWrvfHr6E2VoBwDFIuz1u/xboW6Orz29CmoipRHzj
................................yn3/hbsTWz1........Y.hA/................s.2....E
BnAHy6....U4.....Q.1/....2Ue0...81....kC.....of67lNI0yrD/QUVg8sD...m/pAnAt1....U
zEEnAnYD12../2kAnAnAnAHxzAnAnAnAnQuj......................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnYDWJU2ewVXixHHGUZZhkYRz69.VStYl.rjdPmYwbLwmx16f3mJBnwIzU.nRrMzjWrD.rOlaCu.
oxXkwHfQbGPRz08zH/kf0MqjU.....Il0...e0....UaNalD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UB6XxDN....k1.
.....Ksulz1........k.wzzz17U..6.E1...M2...EC....m....c3....2....a....Mpm...5.s58
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe9e2.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........Ik.r.kzzzD.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzj/.U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
zzzzs0kV........Wf4..........0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....6E.F2./....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/................................k/..U/4MU.
0.........UeAV3uuNvyzIJJJJJJJJyDem2Kcfbhfz1........Sz0.......O2E.......U4/2.....
..cF./.......U.E................................................................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/kRZ75.........................
..............................zD..........oNaNaNaNawzuAnAnAnAnwjaNaNaNaNez1.....
................................................................................
................................}
{Titel: argonauth}


ID: 0748 - Twilight of the Gods

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...Ui3XLv1bY6zUREFkkM3LpDOYHSZfYRfv99jts3H/OyzmfZ3RQYZKmD
................................3yd0Qk7z/22........Y./..........BnAnAnAni.2....E
...Uz6....Ep1....Q.1/....2......K4...2E7.....cEWhW8n.FXD/QEhxT/E..US1pAnAr1.OaNa
./EnAnID12../2UaNaNaNaNtzqAnAnAnAL.E.......................3.oAnAv1...sD...../..
.zHnAnQDRUS/ZrrX1tnv98SPEL17ycqLK/OCYPUjwIITbzC8YsHmdN99SntEyuvU/o60EPSjGOq/qemZ
5s9m6KW3nr/axO/fEcd0nEYjU.....2rU0..f0/...kAnAnD.2....sD.2G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................CsrLEf....k1.
.....Ksulz1.......kz3oiv8XN2.c9.G/...c/...kG....q080AQ7.Em.A....H/...YY8..UG.xL8
NoGPm7YL8qSnDDcvaQHI8bQh7m9./c..zzzz..k.Tci/2Uyj66gJ7KDgdzf...........E28.U9q.5.
.gySnbinOz1.IXBzAbNvz2........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzOVkKZMxkayD/.........E.0c..
Zzzz............x/...................2U.8.kzzzD............1....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2EVne8zLxj..2E
.xT/.xTpz0.E./oz3l5cU08../2EsWCTU08c..2E./oUx/8cU0.E./2Ets5cU08../2E.lgTU08c..2E
./oUz/8cU0.E./2E...cU0Oszz/cU0Osyz1cU0uzxz3cU0uz.w4RjBHCkMX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.m6U0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/kAW/........................k/9.......
...................zz.........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2/....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.......................
.Qk0.................YNaNaNaNqyDOaNaNaNatyHaNaNaNa3vz...........................
................................................................................
................................5....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/........nAnAnAnYvznAnAnAnAXyzCnAnAnAnmzD........8.2.....
.......................6..A.....................................................
..........................................k.....I....o....kIdJaQkZaPnhKO4J5Pg/..
..........................U/4MU/4M...6....UaNaNaNatzz0.........kNaNaNaNatz9.....
...wz................................................................AnAnAnAnI.E
oAnAnAnQl.2.............................................}
{Titel: Trenton-Jorge Pong 7}


ID: 0732 - extra pong 349

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....6/...U5.../....2A...E25mYBVp3F.DAwpQyqqV4EeEareC7Zq.QCXZZHTIC9.Xf3AsPCxs1k
................................PV3dPMuyWz1........B./O.........aNaNaNalF/2...wD
...Uz6/..MIx0....I.1/....2Ey5...75...2Ei.....E1BUMjEKaqD/IUc96zD.Uz77lSIsq1.....
./kX0LLD12..02UNaNaNaNarzeNaNaNaNqwjOaNaNaNa.z9............3.MaNav1...sD...../..
.zHnAnQDMomwJ1TmYxf9OnbNTce0zOV9ZqeVGrpDUDMD.2Z/3xHj4XxiXE0OzCyFC8q9ReoD/VGi9guu
PxXcPMelL.DIzgle2Cd6nCqDU.....omF...sE....EnAnoD22....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................Uc96zDz.....3.
.....Ksulz1.....q2EK.odjX17U..6.h/...s2...EB....02...w5....A....H/...Mpw...5.pL0
/2.U.KRvortKPhZjTxpLX1Ak.f2.1c..zXCc..EOf5nlcsxj6AqyTr69/.2.zrErFs37.HE.4xTMHvA.
.2nE.bez0z9.L/bioCPwz.kin/swu4yj//U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
Zzzz............8/...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1kjX0kjpPHMV34..1Ak.LRSitaP.k1D
wkn.v3CcN/UvNPcvZjLsUa3.ibhVij4TisW9.Izz0yjjw3CcN/UvNPcvPqLsUa3.ibhVibfTV1OK.sSq
4uyyz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E6...I../3E.....I....c.....RmZ4Rb7LOY7HG4B3...........................U1C....6U/
4MU.02E.0.UaNaNaNaNmzoAnAnAnAfzD..................6F./..................sz1.....
...wz........O3E........................................kz1...................zD
.....................6.....3....3....wZQZBaFjl4N.w4PYZaPb/......................
.....6...............AnAnAnAnU.EOaNaNaNa5.gNaNaNaNC7.NaNaNaNatyD........E.2.....
........................................................kz1.....................
................................/....E/...k.....T7pPo34RZB2.WB5.................
..........U/4M.........................iO/A.......8B.1......kU2k................
...................................wz...........................................
..........................................E.....I....2....kL4lKOkVJKX/E9nZLP...R
oE4..................6.............................wz.........zD........kz1.....
...sz.........yD................................................................
......................................................3....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........sAnAnAng5zDxzzzzzzzzy1bNaNa
NaV2./.......T.k.......wX.2......6HA.1..........................................
................................................................}
{Titel: extra pong 349}


ID: 0698

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....IM....9FMEHgZg9.tM0JEnPmH2EfaRrbM9gW.Q1wFYNmNVA.DK8RsPizz0E
................................FcbZzjpuM.2........Y./..........nAnAnAnQ5/2....E
...Uz6....EB2....Q.1/....2kb4...a5....E7.....I442zRkwolD/QEhxT/E..US1pAnAr1.OaNa
./EnAnID12..02UNaNaNaNatzqAnAnAnAL.E.......................3.oAnAv1...sD...../..
.zHnAnQDg.tNQ/x9jv9fo14VQQD7zYbMj.lf4hnj1XJ2Aio7xwva0TYUkb/yy2bVeNkrhbjDyeGJDfzl
zvHjlASVx/oCz6A4qjp.CHmDU.....2Ay...b5/...kAnAnD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................CsrLEx....k1.
.....Ksulz1.........Uxzep.7U..6./0...g2...EB....m0/85.9..U.A....H/...Yzu..UG.xz9
s/0U.ydelCzzfKnwTeOgnzzepY7.1okzoHDx..EVjiO8eGyj6.Dbqxm4oz1.Jzhi4ixSz0k.lwzXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC..........X6k6zzzzz13.s/........mc......../AA.......E.0c..
Zzzz............r....................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................E3dS1U7EgU72sliNvC.oQm2oM0EfHjy.YXB
bYHHW/mOY0k6Ukl6HtrzfK1.a.l0aggTAWrE.M029MGryV7e50U7EgU7hxrR2W6.a.l0a2rTtKuf.M02
9MmWzBbRA/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdPsYX.4rU.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....I./07./....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm.kAW/........................k/.MU/4...
.ok.1.....E........vz.........yD........kz1...............................UaNaNa
Natyz0.......U.kJaNaNaNadyfaNaNaNaJ6./..........................................
.....................g.....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.......................
.Qk0.................YNaNaNaNqyDOaNaNaNaNyXNaNaNaNCvz...........................
................................................................................
.....................................E/....1....TNoPgFKOiRaJV75.dtqN............
................................BnAnAnAHPznAnAnAnAHgz4.......exD................
...wz.........................................zD................................
..........................sF5beeX1.....Tren/....I....c....kEVt4Rj7LG4B3.........
..........................U/4MU/4M........kAnAnAnAtyzAnAnAnAnczjnAnAnAngwz1.....
..U0./............................0..1..........................................
.....................................................A.....3....B....AJOZ75QdtqQ
fZaFpl4P.............................MU/4MU/4...0....cNaNaNaNyzj..........QaNaNa
NaNyz0........zD................................................................
nAnAnAnA3.2BnAnAnALA./..........................................}


ID: 0660 - frozen in time

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...w....IU...k8ZNUM4E4zzW1Nl3Gd/P0El05o2TJYoz9ftrL/AgDxzUSK6t/IVIzj
................................eCoT8GAAU.2........3./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6....UB/.../Q.1/....2U73...41...2E3.....wA8BrP/.6mD/QklaxnD...m0dkpXo1....U
./EnAnID12..1..........wz.................................U0.oAnAv1...sD...../..
.zHnAnQDhbujhy54IwXXh.2VVUDAzc6twr6kAdkDSAr6UPofWwX.bmWyGxW3zWkNmHSvnmmDtWkhr3Q3
hwHvFYguvHa.z8XGmIVupGmjU.....I7r...Tc........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z......................................3953EK....k1.
.....Ksulz1.......kzjr9wG17a.63.R/...Q3....I....D2U44Q6..U.A....H/...Mpm...MJxLe
No0U.82Q80GnDDcTY2pIHaQh7e2.22nzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzv.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........s/........./..........1ookz
ZYeL...ctXjvFKyD4RbHSL6naz1.zuMMjC86.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.ke8zLxj..2E
.pK/.xTpz0.E./oFp45cU08../2E.ZXTU08c..2E./2ny/8cU0.E./2E1x5cU08../2EgDsTU08c..2E
./Ywz/8cU0.E./2E...cU0ulzz/cU0OuyzXRsigMbuJq6XKs.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....2..F2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ....................................
..U/4MU...kzzzzzzzz3./..........nAnAnAnA1zfNaNaNaNCrzyIlZviviHxDIv8AJJJJpynNaNaN
aNyxzwzzzzzzzDzDCnAnAnAnIz9OLVdeeeemz.......U72E........S.2......U6J.1.........E
........................}
{Titel: frozen in time}


ID: 0632 - surf morning

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/...k1...w....2Q...k1FGIMNzu1.9Wx4gq4C0/ErFGa4CaG3.Yi6s/Xi6T1.XhK.lky1Qyj
................................3aqcmQgcmz1........B./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6....Ub0....Q.1/....2.G3...U2....E3.....YW5dYSBACpD/Q.........G0dkpXm1.OaN4
./EnAnID12..02UaNaNaNaNazCnAnAnAnAwDBnAnAnAnUz1...........UA.....y1...sD...../..
.zHnAnQDjGp3CDta.xXZZCdBz0OIz6vPshK6RXljJ.B.1oBO5xfd6jVlJXkCzQb2s7cRykoDBTLXFDrW
8x1fVTWSfM2BzqCD9VVGOfoDU.....Yr8...eK........sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTv4oIop5j4...........................S....k1.
.....Ksulz1.........cX5Ss/7U..6.h....EA...EB....g2.06A5..U.A....H/...wpm..UG.xL8
Bs/U.W1KEWrlci6SsU3YsRAe9e2.1c..cU08...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........Ik.r.kzzzD.
.IWE0BEANzn.5C74.qMvzC.kCjZFsxzj/.U0.wzga/..0PJWp1Puzw/0.p4HE3zD..........E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08.HDxoHvzDU08c.Axo
HDRzT/8cU0koHDxoQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....6E.F2E.....I....I....kLiRqPi71.U.pPrJaQ................................46./
..................64./..................oz9........yz...........................
................................................................................
.....................Y/....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6..06.......cNaNaNaNKzD........UzHaNaNaNaNvz......../0k........F.2.....
..4B./...............................Iv8AJJJJJxD................................
................................}
{Titel: surf morning}


ID: 0625

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....M....w....w....IM....mtAjIYqX/.DUYd15htJ2EMMea4kz/S.gKaNKeMs25.bWeb9XLSwyj
................................ULaxD8Ph..2........Y./.................k0/2...wD
...Uz6.....F.....Q.1/....2......w1....E9.....glLXEC0BLqD/Q.yw18E...G0pAnAr1.OaN4
z.EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDoc4Fq9lRtwHdx.Bl66PEzs0mEiYGsQhjDt33cHRexvnzw2rCui5zy01n313J1LojnXlatp.f
/xv4nnfl7TKCz2j.PRvBPFkjU.....o8/...n.........sD.6....sD.2G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UjTWGEQ....k1.
.....Ksulz1.....uyDvnzzvtWta.MA.t....IA...kb....g2jx4Q6.US.A....H/...Yom..UG.xTW
NsE7uV1KEyzlcisvsU3YtSAe907.2kZzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58izP.MmnWK2zwz0..........//U0.wzga/..0PJWp1PuzAXB3skNKgzj/.........E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD............5....................
/6U0.wzzz1...................................wl5T..E./2EJzl5Tw/.Hdxo.7yDTwl5.Axo
H1ID1/8cU0.E./2Ejzp5Tw/.Hdxo.xaTU08c..2E./oky/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek6l2U0....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/............................k/9.......
..........EBnAnAnAnszeNaNaNaNavj................................................
................................................................................
.....................6.....3....C....gqPXVqLnJbQa/kRZ75.........................
.............MU/46............0E................................pi0HJJJJJzndW9rR
rRrszQaNaNaNa/zD........2.2..........Iv8AJJJJJxD.......UN.A........0./..........
..........2.....................6....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/........nAnAnAnA..YaNaNaNaNizAnAnAnAngzDnAnAnAnA7.2.....
................................................................................
..........................................U.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M.........nAnAnAn23.PaNaNaNadzDOaNaNaNavz1.....
...wz...........................................................................
.....................................Soldeus............}
{Titel: poison dart frog realms Pong Trenton -01}


ID: 0621 - Galleon Ship

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....2s/..US2...ET...IA...kJ7DNcfyI/.ZKbpduXwP2E3foT0lgxtznKzV6yKHchzEeq4r1ja//E
................................KMPfa70l2.2........Y./.................k0/2...wD
...Uz6/...U91....Y.1/....2kY3...c6...2Ei......Ip/qxbBknD/YkUqfnDObbaelSIsq1.....
./kX0LLD12..12.........uz...........nAnAnAnAny9............3.MaNax1...sD...../..
.zHnAnQDagBPkrvOYw1MHA4bbrl6zm.YuOHU/2jjpbfOFYc82wvmoxQFmwdwyObxrFWVzhmjEUU1GeyX
WwnROkLdNM47zsUuhHO43GkjU.....IiG...Bg........sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................ElP2/Ey....k1.
.....Ksulz1.......UR.kZQX/7U..6.k1...Q3...EB....H1...E6....A....H/...64s...MJxzW
No0U.82Q80GnDDcTY2pIHaQh7e2.kYlzzzSi...wQOr9PExj6s41pmERLzf..........2U.5xDnCj5.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................MrQq/Uwm9DEGJlT446.QnBr.ke8pNLT.cBr
RrK/.trW.0krWLyFp4rRrSD.k1Dw.ZXTzVcS.6jwm12nyVMT00.sU1CE1xbStl6.V5SsgDsTwdsR.Ays
X1YwzFsW30ktbTCE...cU0ulzz/cU0OuyzXRsigMbuJq6XKs.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.//3k.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/.PY/.PZZ4N..................k/........
..........UNaNaNaN4xzANaNaNaNavDnAnAnAnAXz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wZFgZ4QMZpM.24P............................
0......................................cx.2.......E7.XIsuFVf5BzD8QxckpX06.2.....
...wz.........zD.......Ec.YNaNaNaNaxz...........................................
................................/....E/...k.....T7pPo34RZ/EEWB5..IYA............
..........U/4M..................................................................
...................................................................../........zD
..........................................E.....I....E....kL1J4PoZqMBx4NZ/UQh/..
.....................................................pAnAnAnAnyj................
............../E................................................................
.....................................................61....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........EnAnAnAnDzDOaNaNaNatyXzzzzz
zzz/./.......6zD.......EV.2.......kC./..........................................
................................................................}
{Titel: pong409}


ID: 0589 - trans-gnarl

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...8....26...klmsVkmecvziYSOEhwQu.EYF75IaP7JzvuEKABapitzwtK84zoQnwj
................................NRkKPpWxJ.2........A./.................k0/2...wD
...Uz6.....U..../Q.1/....2E/1...G.....E3.....AWTBTiC8enD/Q.........G0dkpXm1.....
./EnAnYD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD5g7dRCO16xHj51BkBbZBz24ASNfrkujjEnbFQnMeptn7Kda1IkV2zowRd35SldoDte/7VMhP
qwXY.bOHtQzFzeZbR9fOb/lDU.....2a8...IF........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................7....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.f....61...EB....U0...s/....F....6/...I2.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............k....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....6E.F2E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................................................................
...2./.......O2kVrHJJJJJJz1........0.BnAnAnAn..E................................
.....................2.....3....B....QaPV75PtBHG4B3.............................
.sU1....06U..................U.k........kz1...............................UaNaNa
NaNiz...................c.2..................k.kOaNaNaNatyXaNaNaNaNiz.........zD
................................}
{Titel: trans-gnarl}


ID: 0462 - Misty Trails

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1....7...ET...IU...klTNDnTRb1.97lNh1hIe3ERHOlAKH4zzPx64BwP0x9.zYmcgil.6.E
................................D21aDL7iXz1........B./..........aNaNaNatK/2...wD
...Uz6/..sF49....IU2/....2kC7...93....E8.....g0zvVk7CqoD/IUvSdqD...Q0lSIsq1....U
./U0LDGD12..32EnAnAnAnAuzqAnAnAnAHvjOaNaNaNKXz9............3.oAnAx1...sD...../..
.zX0LDGDJizPvtjS7xHXTRdLfeLDzUVdHHssgIljP7eHoFIXkwfLtPw47AkAz.QnA6wfveoj/1LZAtWx
swPxQ4iRUbwFzMCXUmy9ZWnDU.....2xX/..iK/.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................kEtQ1EZ....k1.
.....Ksulz1.........NBhYV/NX.k3.c/...E2...kA....s..06E7..U.A....H/...6IB..UG.Zr0
6I3UmJRvortKPhZjTxpLX1Ak.T7.kQVzzXCc..UAZRBEi7yj6w8pJs/mpz9.74Ep7L27.H./BwzoG44.
.sKl1gZ3az9.oe0XFQ.xzAEq/KWw.1zj.6kFzPjxq1...........6llrlkCx9zD/.........kE0Qoz
zzzzjD.U........e/6..........0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1kjX0kjpPHMV34..1Ak.LRSitaP.k1D
wkn.v3CcN/UvNPcvZjLsUa3.ibhVij4TisW9.Izz0yjjw3CcN/UvNPcvPqLsUa3.ibhVibfTV1OK.sSq
4uyyz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.w4RjF1An.X9e/rN.ArLVt4NmJqPp.1Q
E....Ek.l2E.....I....U....kLcJ4PdB5Qd7LMg/UFH/.......................MU/4...06..
.................wRI.1.......UzD.......UH.2LD8QxckpXzWf53iSIsutD................
..............................................zD................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJqE.6qQ............................
4MU/........................E82E.......2I/2......kiN./..........................
........................kz1.....................................................
................................/....E/...E.....TN2Pd/5KNB4.hALSh/..oF1N........
..........U........................................wz.........zD........Uz1.....
...sz...........................................................................
...........................................I....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........UaNaNaNaVwzozzzzzzzzvDEnAnAnAnC.2.....
.6NB./......U30k.......Yj.YNaNaNaNacz...........................................
........................................................}
{Titel: misty trails}


ID: 0458 - Makin3D-1

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....2s/..kb3...w....IE...kUG5UN/a./.fROjyJxXn1EiVocZDoJevXTOYxt1RZuyIJp0.nkH.wD
................................d/RqN9QJsz1........A./..................y.2...wD
...Uz6/..Mig..../I.1/....2......F0....Ei.....QhoLgiNkToD/I.zMQnDdUTtRlSIsq1....U
z.kX0LLD12..02.........kzeNaNaNaNayDnzzzzzzbdl1..........U/3.AnAnw1...sD...../..
.zHnAnQD./YzhTXgpwHkA6czmj17zqrXgtTbs9Zj3oZCr9zCYw1gti2vr6PBzU8JN9FiDcajv2.CAA4b
XtnxaoR1XltMywTdHQiNkTnDU.....2YG...L8........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................UTMg0EW....k1.
.....Ksulz1.......kzn1.E.W7U..6.H0...Y2...EB....32.06kB..U.F....6/...w2.....Slz0
...Y20.MzzDg./ka..2UrswN.A9.1c..zzzz............6YCpCckYcz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzv.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........Y0........./.........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............5....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd4x4RjBHCp2X9e/rN................
E....2..F2E.....I.........EHVhKOiB1Fh21.rJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
........................}
{Titel: Makin3D-1s}


ID: 0427 - mm2

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....O/...c3...ET...2Q....hRBHz9Rj9.xWdjjyorH5EQAZAiUwM2.Yx.HjrPyu1.X0xf9uqrw0E
................................vs92hG3x//2........Y.FD4.......EnAnAnAnIG/2...wD
...Uz6/....V/....Mk1/.....U25...t5....E......sa//9VOYKkD/.URVjoD9ZZX.pAnAr1.nAnA
y.EnAnQD12..02UaNaNaNazyz.........ujnAnAnAnAHy1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kDoJ3ZUbHY.w1EkhR8O9Rty26Y3bAgTajDejCqKMWqSv11XI7ATLJ.zUMDijF/xWjjF9A8SNhk
uvPMHIZNS1sxy2TSXp/fMWjDU.....ILY.............kD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................k7xixDq.....x/
.....Ksulz1.....yzzz.cOQQEES.Y5.4/...Y1...kC....m....w5...U5....R....cqz...YhNbd
...gVV1KESzlcicqsU3YRSAe90.652nzujhQ...alwF.HWwj6UNAT2kY6zP...........GBlwDuJS/.
.Ak5eP./cz1.3yuedc8tzC...........MnB..27F...Rbdhssszzu/alwF.HWwD/.........E/rwWz
aNX4..UQY33dehzj.MdpQXkYsz1.CcJCiHAtzIUVC..Ak.1..YrWBAJbizf16.PmIiysz.EGbnDXImxj
3IO4..1Ak...scxkINXjz..mk4pEKVzD.k9kicL4bz9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.UKNgZKMo3KMic4Qb/.Qb/..........
E....AU2V2U4....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAn6vz........svDaNaNaNadiz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........UaNaNaNalzDaNaNaNaVd.2BnAnAnAe2.lAnAnAnA//E................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................BnAnAnAn0.A........szcaNaNaNaNyD................
...wz...........................................................................
............................................}
{Titel: mm2}


ID: 0314 - Quetzalcˇatls return

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...w....IU...EOxOpRoS9/.9/tG9AlEq0E2rWsbOnb0.Q9RM4EylLkzIOZiYL63uyj
................................0rSn/hXY1.2........B./..................y.2...wD
...Uz6....k3M....QU1/....2kNQ...b2....E4.....wLFHpa26rmD/Q.........G1dkpXm1.....
//U0LD8D16..32........k..dNaNaNaNayjnAnAnAnAxz9...........U0.....y1...sD...../..
.zX0LD8DAdkyZTVlRxXG2SeHDh8/ziJCDymxGeijBBFCOsvB3wXPFicuiJQKz2Wti0IWGroD9d4qLzXN
Wvfv1vorf9RHzCvAzbkN5bpDU.....Ic02..ln3.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................V....k1.
.....Ksulz1.....uyDvqrF5RU7U.I9......IA...k1....32yl8I9.kC.A....H/...oom..UG.xTW
NsE7uV1KEWrlci6SsU3YsRAe907.06qzcU08...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........Ik.c.UoJr5.
.IWE0BEANzH.5C74.qMvz0.kCjZFsxzjV.U0.wDU....0PJWp1PuzomlrlkCx9zD/.........E.0c..
zzzz.........................0.......2U.8.kzzzD............5....................
/6U0.wzzz1...................................wl5T.EzxrDEJzl5Tw/.xrTz.7yDTwl5.oTz
x1ID1/8cU0EzxrDEjzp5Tw/.xrTz.xaTU08c.oTzx1oky/8cU0EzxrDEMw5cU08.xrTz.lqTU08c.oTz
x12kz/8cU0EzxrDE...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2k/....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........EnAnAnAniwz0........yDBnAnAnAn0.2.......Uyz........E0k........a.oaNaNa
NaNaz0..........................................................................
...........................3....3....wZIjFLMoJ4N/7qQ..UPb/......................
4MU/...................................KF/A.......s6./..........................
...../..........................................................................
................................/....E/...k.....T34NYB2.........................
................................................................................
................................................................................
..........................................E.....I....A....kLGx4RVFLN1/..........
.....................MU/4........................ExP.1......I44E.......6q.A.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: Quetzalcˇatls return}


ID: 0312 - Wood sphere

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3.../....2A...EOXZHRl4b6.Lx4ZGZmA26EQtnGlNPDczf8mA9NqzEyzk2l8Hv..QxD
................................1ktcK9uiOz1........A.pg2................y.2...wD
...Uz6....E0/.../A/1/....2.f6...8.....E3......8VZPhZBLqD/A/........m0dkpXm1....U
./kX0LLD12../..........wz..................................3.....y1...sD...../..
.zHnAnQDKhHkZ9x7BxXAPDdUE3HBzUks4sUSrKsjMxduTjTA.yXrOv/OQXDTzsNHkvjbDnoD42AFhhrx
wxXCZc2uJU2UzusUw1U3.QnDU.....Is4...s3........sD16....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1........................................./....k1.
.....Ksulz1.......kz.oF5RUtP.M2......EA...UT....g2...U4....A....H/....3v..UG.hbV
oMG7uV1KEWrlci6SsU3YsRAe90d.1QozcU08a/.UarH7iXyD6.c4dabdnz1..0.......Ik.I.UoJr5.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzjU.E6yzDU....0PJWp1PuzsllrlkCx9zD..........E.0c..
zzzz............n....................2U.8.kzzzD............5....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08.HDxo.tzDU08c.Axo
H1IzT/8cU0koHDBEQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU.V2E.....I....Y.....RjFrPmZqMVlKG4B3...................................U.
.....................dNaNaNaN50EOaNaNaNapz9........2./..................kz9.....
...wz0........zD........Uz1.....................................................
.....................2.....3....7....ELOgZaPb7aQdBqO7NoI.MoI....................
....4MU/....06U..............UzD...................yz...........................
............../E........6.2..........VF92FpyVY.E................................
................................/....E/...E1....G3aPYBIRWJqQ7NoI................
............Cs....U..6U.06......aNaNaNaNazfaNaNaNatyzcNaNaNaNaxD................
.....oNaNaNaNavD........kzXNaNaNaNavz......../4E.......sZ/2........2./..........
............................................}
{Titel: Wood sphere}


ID: 0310 - Work in Progress

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...D....IQ...kW6a1t6lhwz8ZcM6GRhC1EF889rwtnA.g6VPk9eyVvz2s2epVXVuwj
................................Coa.gDY0F.2........A.twG1.......nAnAnAnQ5/2....E
...E.7...slOQ.../Q.1/....2Ed9...r.....E4.....QbwFmMFO2mD/Q.........G1dkpXm1.....
//EnAnID16..0..........wz..................................3.....y1...sD...../..
.zHnAnQDvTBfQ1Kzdw9poM0Aa7uDz4/uuz8snEijCv1rhHK/cvP7t9tiE8vvyQ1WpiKML2oju8LGRhPc
zwXy9y96Y5T8zSqLLC..V2jjU.....2sD1..3W0...kAnArD12....sD..G.....................
................U62...sD....zw1.........................................D....k1.
.....Ksulz1.....uyD.nrF5RU7U..6.m/...o9...EC....g2KhAY/.kV.A....H/...wpm..UG.p5X
NsESxV1KEWrlci6SRYoWsx7lzP5..AqzzzSi..kRBv4SdZzD6AL9s6JkUz9..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58izP.MmnWK2zwz0...........Al6zzzga/..0PJWp1PuzEWB3skNKgzj/.........k.0Amz
zzzzn5.U........z16..........0.......2U.8.kzzzD...........E3....................
/6U0.wzzz1...................................wl5T..E./2EJzl5Tw/.Hdxo.7yDTwl5.Axo
H1ID1/8cU0.E./2Ejzp5Tw/.Hdxo.xaTU08c..2E./oky/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.kKNttWOkR4.Z7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.//3E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
...........BnAnAnAnsz0..........aNaNaNaN4z9.....................................
...2./.......O2EGYivivivuznNaNaNaN40./........zDBnAnAnAncz9.....................
.....................2.....3....9....UKNgZ4S7NoI.MoI............................
....C.....U.06.......QaNaNaNaNxD........kzXNaNaNaN4wzcNaNaNaNazDOaNaNaNa2.A.....
................OaNaNaNaty1...............................YaNaNaNaNmz.........zD
..........2...................../....E/....1....GxKRiFKNY7oPs/..................
..............U1C...C6U./2..............2.YNaNaNaNapzoAnAnAnAk0E..........2.....
..65.1.......y/k..........YaNaNaNaNiz...................kz1........wz.........zD
..........................................E.....I...../...UIjxKP2xqPmBLG4B3.....
.........................s....U..Ak.0......NaNaNaN4zz.........zDlAnAnAnAXzHnAnAn
AnAsz6nAnAnAnAvj..........UaNaNaNatyz0.......s0kOaNaNaNa7z1.................EN2k
........6.2........yzcNaNaNaNazD...................wz4.....3....B....6JMiFqEp7KN
nZYFH/...........................sU1....0.U.06U......cNaNaNaNayDBnAnAnAnqz1.....
...kz...................6.IaNaNaNaNtz0..................wz1.......gK./.......B4E
................................................................}
{Titel: Work in Progress}


ID: 0301

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....2M...EDy3GuVhXyzCI0sORyheyjvKd.2UBhay945zVUfB0czK7ttNh31Wzj
................................F5mDFxOb0/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Ex..../Q.1/....2......x1....E3.....cDQsUoGDxjD/Q.........m0dkpXm1....U
./E8QxMD12..1..........wz..................................3.....y1...sD...../..
.zHnAnQDMLs/LPuyLw1AOAfNP2x2zeGpTeXBikij8zL7kcDRdvHEOjWalQhqyGIuketBOwlDH/l98Fxr
Hw9GSXyKZu04z0.jMVnXIRgDU.....I1W...gU........sD.6....sD.2G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................S....k1.
.....Ksulz1.......kz/oiv81dT.s6.V/...o0...UJ....P0.06k3..U.A....H/...kp5..UG.xD0
s/.U.KRvoryKPhZvTxpL81Ak.b7.2Qozhvim...UCW0tRhyj6Eot8VlJqy9..........2k.8.kzzzD.
............np0CG3Asz.Uwe3QgB/.k..U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/........../HwGy
XPiW..U.4bafKfsjrcP4rjggEy1.Jb/eW0m1.Hk2jYzsaf6..6OltTpGCy98kaTCAR9Yz.UH4oPiUw.k
/6U0.wzzz1....................................Ak.1...0AkeeGMV34..1Ak.HJJitaP.k1D
wk1mxtW9i.kpmzzzQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E../.6E.F2E.....I....g.....GVlaNDB4Ro64.rJaQ................................Ak.1
Ak.1......UNaNaNaN4zzcNaNaNaNauj........UzXNaNaNaNaxz.........yD................
................................................................................
.....................2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....Bak.1AU..........UzD........Uz1........wz..................UQ.A.....
.....AnAnAnAnAvD.........zfaNaNaNaNaz0.......EzD................................
................................}
{Titel: ch3bh}


ID: 0290 - perlite 02h

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...ET...2Q....ewv8k7xv..VU43BOntY2EQXAgZU0/EzHCo7KSCyZ1.JcHChfKgF.E
................................zw86ic2j3/2........Y.7jH........BnAnAnAnc.IQxcuD
...Uz6....kn5....M.1/....2UcA...i2....Eb.....UGmZoPuEfjD/.kR8B3E...m0pAnAp1....U
z.EnAnID12..02EnAnAnA1./.NaNaNaNa7vjOaNaNaNanz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDrOutPzCK/wXrqbSWgz1/zcOfoR3H9PhjyVyBsgyrwv9qFeitLlMzyEjrrNyQN2kDQz07jYhx
wvn9hGg0gskwyGAKVe4dpFkDU.....oPC/........EnAnYD06....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kS732Er....k1.
.....Ksulz1.......Ez.srcNm7i.c4.0/...g1...kD....a/...Q9....A....H/...cqm...O6pz8
E.Unt7YL84zlci6o0tZW9SAe906.56lzzzSi..UAZRBEi7yj6UNAT2kY6zX..........E.BC.kFrA0.
.U0BftSh7.A.iKWXoM04.7UQZsyJxxxD2EX1.QoBX...wsSflwB/.vFlPH9rBQ/E.E2kt6VfJz1/os..
5Rn6...NzBBORQ.k52COMGJKL.2.owmVCOAqz2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................IWQ90UVW9DEX/0Xgh0.48iw.7w7GvtP.Mcs
mTgklc2...UVW9DhlK1.....48iw.7PEV5Ss.Mcsm1oey/8cU0UVW9DESw5cU08.48iw.3rTU08c.Mcs
m1Ikz/8cU0UVW9DE...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....6E.F2U4....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C.......
...................wzYNaNaNaN8vjlAnAnAnqGzHNaNaNaNIszYNaNaNa7zxD................
................................................................................
.....................6....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E.......Ua/InAnAnAXT8./..........................
................................................................................
................................}
{Titel: perlite 02h}


ID: 0289 - golden challenge

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....E/...k1...w....I6....PAwJ63dqB.LHbKICsjo6EhsZF7.5TZ.wdew4j2o56.zEzX3AJkB/k
................................TKDvfnua9z1........B./..................s.2...wD
...Uz6....Un.....Q.1/....2UB3...I7....E3.....suUUm5zeyrD/Q.........G0dkpXm1.....
./U0LDOD12../2.........1.dNaNaNaNM/EOaNaNaNaN.A...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDptTFedpk9yPIh.gLbC2QzQhtRpBM1brDeh4xPnsxqwPShgZrT7rWzSUHFNATDyrDHIJCVIkP
yxnIH2jb2LlSz2Eu4/n8zUsDU.....I26...9H........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................x....k1.
.....Ksulz1.......EQ.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...s/....F....6/...62.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0Qozzrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............u....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4..A3.......................k/.MU/4.U.
..........UaNaNaNaNwz0........yDbNaNaNatE.2.......82./......cD0k.......3i.A.....
................................................................................
........................}
{Titel: golden challenge}


ID: 0274 - Cube bulbs

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...g2...M7...IQ...k42tO8oWBqzkcSPtLLSU1E8m0W81fqIz9istt6rDU5.jt8Pch41ixD
................................xQEJpNO9P/2........Y.FS2.......EBnAnAnAHB/2....E
BnAHy6/....f5....QU1/....2......m/...2E9.....U5SlfL4c2jD/QkyuALE..US0dkpXm1....6
./kX0LDD12../2kAnAnAnAHxzqAnAnAnAfzjOaNaNaNaFz9..........EU0.oAnAx1...sD...../..
.wnX0LDDO0ezltt6ivX8iBeqHjXvy.AGwKnKQ0gDyd59rSl0nu18OeTYRfyiykXlwhjPLJjj6slHV39P
ivPeJfTiPYXvykw9wYfJ4XdDU.....ouj...iW....EnAnoD.2....sD..G..cNaNaNaNawD........
...........2./....2...sD8Qx6zw1...................................kyuALEA....UZ.
.....Ksulz1.....R....suh6H7U..6.M/...cD...EB.........k9...kE....4/...wI....UVqzW
jY/U.WHOZKnXZJYKsYKdpxMN3/6.16qzcU08...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........Ik.c.UoJr5.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzjV.U0.wDU....0PJWp1PuzsllrlkCx9zD/.........E.0c..
Zzzz............A....................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................YxZI/......lZGqNH3.......9KLaBJ....
..E4yRNqI/kzz1sz4trYVs/......EdTH4W5......UsyBN6S.......gwrYVs/......QrTH4W5....
..kkzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE.w4RjBHCp2X9e/rN................
E....Ek2l2./....I....U....EE0x4SH/5OZ7LNDNaNnJ4RoE4...................k/........
..........kZNaNaNaNyz.........yDcNaNaNaN8.2.....................................
................................................................................
.....................6.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/kPr/......................
.Q..4MU/.6...........MaNaNaNaFzD........Uz1........wz........E/E........2.A.....
..sC./...............................Iv8AJJJJJxD................................
................................1....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/........AnAnAnAn1.2........wz...........................
...................................................................3.310gmVKYJzD
..........................................U/....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......O2kxzzzzzzzbz1.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: Jorge bx}


ID: 0267 - Cat's Kindergarten

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....w....k1...M7...IQ...kj5k6QD6rlz258CkuR/f4EOhQpMw1JazPReI8jwpZ5.PHa4uuhR2yD
................................TgS6h0tjd.2........Y.FS2.......EBnAnAnAHB/2...wD
BnAHy6/...kj..../MU1/....2......X/...2E4.....AnY7TM0XOmD/MkyuALE...G0dkpXm1.....
./kX0LDD12../2kAnAnAnAHxzqAnAnAnAfzjOaNaNaNaFz9..........EU0.....y1...sD...../..
.wnX0LDDCeh8puo6zuXISFr41DcBzkWO82HX19kjOp2BF2stAwfdRoN8ytZ.z4BBy1wRuMnjZwC67a8K
qw9/hAHeTdtrykvPf4LHamkDU.....2JF...NY........kD/2....sD..G..cNaNaNaNawD........
...........2.pAnAt1...sD8Qx6zw1...................................kyuALE8....UZ.
.....Ksulz1.....K.kz.wzzz1.U..6.I/....3...EB.........U1....A....c....Yoq..UbLL5f
iY1U.08cUyDcU0uzzzzzz1......0c..zzzz..EVjiO8eGyj6AL9s6JkUz1.2gtfpsZpz.W.92kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2U0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD/gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvjLBL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.I4NhALNVtWOkRa9e/rN............
E....Ek2l2k.....I....U....EE0x4SH/5OZ7LNDNaNnJ4RoE4...................k/........
..U/4MU...kZNaNaNaNyz.........yDCnAnAnAn6.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/kPr/......................
.Q..4MU/.6U/46U..E...MaNaNaNaFzD........Uz1........wz........E/E........2.A.....
..sC./...............................Iv8AJJJJJxD................................
................................1....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/........mAnAnAnAtz1........wz...........................
...................................................................3.310gmVKYJzD
..........................................U/....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......O2kAnAnAnAn/.2.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: Jorge x}


ID: 0263 - Amazing Surf II

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....c....s/...w....26...kuEzp0HA.A.bWeXCN3d.4ECDvPD40ZJ.wnBMsbKi2..bCV9LXQLSzj
................................OIr7EIcbFz1........B./..................y.2...wD
...Uz6.....D..../M.1/....2U/1...d2....E3.....gIFcZwWDXsD/M.........m/dkpXm1....U
z.EnAnQD12../2.........wz.................................U0.oAnAv1...sD...../..
.zHnAnQDFZnt6gisGxn.efKTXpWVzMfaMF7exKrDAwjlVwD//yPEFKgZbxQOzywi0KfEQ1sDIhXsqmRt
/yXVMT1ZBxVQz8rT9ZdimorDU.....Iu....D/........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................U....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....w/...EB....e1...c3....C....y....cq0....SFr/
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../EU0.wzzz1...........Q/...................E.2c..
Zzzz............d1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........UNaNaNaN4xz.........yDNaNaNaNa8.2........6./.......2/E.......ka.2.....
................................................................................
........................}
{Titel: Amazing Surf II}


ID: 0262 - Amazing Surf

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....c....s/...w....26...kO6Xhrt9SD.5GEL6zko35EINtpDxf0az95pqlmF2dwzylYlx9a51zD
................................Z4IOJUoX.z1........B./..................y.2...wD
...Uz6....UB..../M.1/....2EM2...d2....E3.....gpIUyavZdtD/A.........m/dkpXm1....U
z.EnAnQD12../2.........wz.................................U0.oAnAv1...sD...../..
.zHnAnQDvYYFSaIaVy1..........66XDAdRJngjrUoW8PAoXuPg72Mm9NJczo6iYXeKkUrjKKk56FvN
AvXFgkieO/1SzAUiAUwGK3uDU.....Iv....D0........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................T....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...c2.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.3c..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........kAnAnAnAnwz0........yDNaNaNaNa8.2........3./.......E/E........b.A.....
................................................................................
........................}
{Titel: Amazing Surf}


ID: 0235 - cocoon tweak

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....si...U30...Y/....M...EtwRzzO.lfzSNFRh597Z0ElXz3WwKuRzvdvg6D.x38.3uX2RocVxxD
................................Y5mCNS3WQ.2........Y./.........EnAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6/...EG..../g.1/....2EO9...x/....E0.....wTKsz3oZcnD/gUgZZZDfUVP/pAnAr1....U
z.kX0LLD12../2...........AnAnAnAnAvD..........2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnIDYK4hgC31uwnVKXrjGlN.zKMbNLMOn9ija9O7sqBgYt9n/eO5Qxk4zIvJULet/ZnjAU7UXp7D
0wXmKJUq9ZGCzQpv1R.loflDU.....o8C...y2........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kM5hqDD.....x/
.....Ksulz1.....9.kzbpiv81tA.Q3.......3....C....Q2.G5k/..U.A....H/...2pn..UG.hzH
16/U.8YL8qSnDDcvaQHI81Am8e2.2Q0.bIm6..UAZRBEi7yD6QwRAgHzmzX..........Ik.r.kzzzD.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvzC.kCjZFsxzj/.E1zzzga/..7hFKpTOuzoFT7ZmAH3zD..........E3IYFy
XAm6..UUINWDmqjj..t/8QJAL.2.uOGL2nnLz4U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.le8zLzj..2E
./I/.xTxz0.E./2E3l5cU08../2E.VCTU08c..2E./oUx/8cU0.E./2Ets5cU08../2E.lgTU08c..2E
./oUz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.3/3E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UD./..........................................................
................................................................................
.....................Y...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................AnAnAnAXnyDNaNaNaNLWzfNaNaNa7.uz...........................
................................................................................
................................/....E/...E.....TB3QcJaQZNoPgFKOiRKA............
...........0....................OaNaNaNalz1........wz0........7E................
................................................................................
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI....
..........................U/4MU/4M.................2./.......6zD................
................................................................................
.....................................................c....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........t.A.....
...3./........zD................................................................
................................................................}
{Titel: cocoon tweak}


ID: 0226

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...w....2....UDq7rSzNM0.nPeigxnVQ3E0VOZ2OJsozfTKBfvJAW..TfFCl1BynzD
................................OaNaNaNadz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....k0/.../Q.1/....2U20...o/....E5.....QzIXLua2PqD/Q.........G0dkpXm1.....
./EnAnYD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDmvNs6YHjYxHTlQBi6dAHzKi/7ZDWbUoDY8F/dkgYAuHd7f5m/MILzAjeDgFak3qDIiHsJIZm
Gx9b4so66JwLzaaP2k1UeepDU.....on/...r0........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................A....k1.
.....Ksulz1.....9/kz.wzzzXdu..E.V0...M2...UB....m....c3....A....H/...MJ9..UG.x58
Vo0.bU1KEyzlciszsU3YzTAe9a8.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzn..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../.U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
Zzzz............O0...................2U.8.kzzzD............2....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....6E.F2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ....................................
..U/4MU............2./...............................Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJz1.....
...../........zD..........EhfkIJJJJpz........O1E..............................zD
.....................2.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/.MU/....Bak.1AU....................Ee.A...................zD................
................................................................................
................................}
{Titel: 14h48m15s 189 0521}


ID: 0178 - Cube Storm II

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Second tweak from Trenton's Cube Storm
Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A...U/hX3ZOBm2.j/Gdaey6O2EC7IhKYr5iwvddnFmbJD1.TRuIQOhW7.k
................................to1GXq.Hsz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....ks1.../Q.1/....2U3/...D5...2E3.....UN8984RwrnD/Q.........m/dkpXm1.OaNa
./....cD12..02kAnAnAnAnkzMaNaNaNatxDnAnAnAnAfz9...........U0.oAnAx1...sD...../..
.zXaNadDwPn/UF5zxw1..........wzvBQHXEWajQdazoo6YctvVhrkBB07Oy44F1q3Rwrnj7lAqPHt5
Iq9zqQ.MolTDzcqIyHHXEWajU.....oNn...Qu/.......sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................k....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.0/...o1...EB....Q/...k2...EE....//...E4.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.0c..mN5S...wQOr9PExj6QwRAgHzmz1...........k.8.kFLN7.
.IsffaWeYz9.EXXla4Dxz............6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek6l2E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........UaNaNaNa7../........yD................................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNm.E........kz1........wz.........zD................
..o7./......Un1E................................................................
................................/....E/...U1....fxqMcxpQp7bN....................
........................4MU/0...........E.2...............................EhfkIJ
JJJpzIv8AJJJJJxDOaNaNaNadzPnAnAnAnAwzcNaNaNaN4zjpi0HJJJJJz1.......U9./.......I/E
.......0E/A...............................E.....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm.......
......................k/.MU/4....ok.1................/........yD........kz1.....
..69.1.......0/k.......Er.2........sz..............................wz...........
........................................................}
{Titel: Cube Storm 2}


ID: 0173 - batjorge remix

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Trenton Shuck Cube Storm parameters 
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/...k1...w....IA...U/hX3ZOBm2.j/Gdaey6O2EC7IhKYr5iwvddnFmbJD1.TRuIQOhW7.k
................................to1GXq.Hsz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....r..../Q.1/....2EY1...C5...2E3.....UN8984RwroD/Q.........G/dkpXm1.OaN4
./EnAnQD12../2.........wz.................................U0.cNaNu1...sD...../..
.zXaNadDGQn/UF5zxw1..........s.wBQHXEWajfdazoo6YctfZhrkBB07OyS5F1q3RwrnjJlAqPHt5
Iqf2rQ.MolTDzYrIyHHXEWajU.....oSJ...Cq........sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................k....k1.
.....Ksulz1.......kz.IXKp/.U..6.0/...o1...EB....Q/...k2...EE....//...E4.....SF52
...U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6.0c..mN5S..EbG7eFT5uj6gySnbinOz1...........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.fjrwdvgqz............6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....Ek6l2E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........UaNaNaNa7../........yD................................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNm.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...U1....fxqMcxpQp7bN....................
........................4MU/0...........E.2...............................EhfkIJ
JJJpzIv8AJJJJJxDOaNaNaNadzPnAnAnAnAwzcNaNaNaN4zjpi0HJJJJJz1.......OA./.......O/k
.......2F/A...............................E.....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm.......
......................k/.MU/4....ok.1................/........yD........kz1.....
...................................sz..............................wz...........
........................................................}
{Titel: Cube Storm (batjorge remix)}


ID: 0166 - Gear factory revisited

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...S....2.....UZGeYsO5vzQw852iJMx.EnvAmtU02mzvKr3Kn4cWxzUGgBBW6spyD
................................NKbiw5spT/2........Y.lQ.................s.YaNa/E
...Uz6....EC..../Q.1/....2......h0....EA.....oxo..71C7jD/QEyIY6E...m0dkpXm1.....
.7EnAnYD12../2.........wz................................2U5.....y1...sD...../..
.zHnAnYDNJGk8dSywvvzewRaOFKRyGqE6.l/UNjjppKhvTPnuu1AmpVka5Y.zSlE.u/k1/gjbXOYZqzH
qvPEESxei/Fly0sfv3WebnjDU..../YD3...u0....EnAnsD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.................W1HLxPtb91........EX37BEQ....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1dQ.EA.k....M2...EE....m....c3....A....H/...YJB..UG.xb9
Yc3U.W1KEyzlciszsU3YzTAe9a7.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzn..........Ik2r.kzzzD.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzj/.U0.wDU.............s/........./.........E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E../.AU6V2U0....I....c....kNZtKG4B3.U.pPrJaQ.A3.......................U.06E./2U/
4M........UaNaNaNaNyz0........zD........kz1...................zj........kz9.....
.............U1E.......UK/2.......CH./..........................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..........U.06...............U1E........................................i.A.....
.............Uyj.............................d0knAnAnAnokz1.......e/./..........
................................/....E/...U0....BJaPbJaQ7NoIklKRn/..............
................4MU/....0.......nAnAnAnAE.2........wz.........zD........Uz1.....
...................................3./........yD........Uz1.....................
............................................}
{Titel: Gear factory revisited}


ID: 0150 - MBTeaser 13

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2A...E8IHgUK932.LMNK1HqRy0Ed0WoKUjGjzf5DZvzrEPxzmRNu5ttQqxj
................................Vl0kECfglz1........A.lQA................y.2...wD
...Uz6....UV1.../Q.1/....2Up2...k.....E3......23Qm7Ur/oD/Q.........G1dkpXm1.....
//kX0LLD12..02UaU2E7MRowzEplxcAY1.wjGcqZRc4.by9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQD6iXMSbPLjx1.2fJIyGZHzMrZ9lSVFdoDWxOqHHloBxfhIeVRM4GCz.8X8EbbgzqDwmOV9m/t
8xHg3bDwuHyPzKj0q3nbJ9oDU.....YVZ...5W....kAnAnD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................9....k1.
.....Ksulz1.......kz...U.1dO.2C.R....E2...EK....m0...w6....A....H/...MJ3..UG.pL7
e20U.8YL8yTnDD6UaQHI.YQh7a7..Ylzhvim...alwF.HWwD6IFcRtBvvzX..........Ik.r.kzzzD.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzj/.kMzzzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
Zzzz............A1...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.le8zLxj..2E
./I/.xTpz0.E./2E3l5cU08../2E.VCTU08c..2E./oUx/8cU0.E./2Ets5cU08../2E.lgTU08c..2E
./oUz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c4x4RjBHCp2X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU.V2E.....I....E....kLHZaPcZ3.........................................0...
..........UaNaNaNaNxz0....................Q0DrTBKhspz...........................
................................................................................
.....................6.....3....0....2INspmHXFrP................................
.....................AnAnAnAnk/E........kz1.....................................
................................................................................
................................/....E/..../....TBJOiVaK..5.jRLNm/..............
.................6..............aNaNaNaNJ.A..................Eyj7wQzpMpWLz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: MBTeaser 13}


ID: 0117 - Rick Tweek

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Second and last tweak from Ricky Jarnagin's 

Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...u1...ET...2A....pJqhGbcflzssIRqM0MB/EJMKKrVMZmzf/j1F56Zo5.fe2UqYnclxD
................................ZZEvo/WKg.2........Y./.........E.......k0/2...wD
...Uz6/...UB/....Q.1/....2EHC...R5....E0.....UXZpp8OfWlD/QU0RC4E...G0dkpXm1.....
./kX0LDD12../2.vFVf53ia2.hyzzzzzLa1DnAnAnAnAfz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD6jFY9B0Eluvhbjrd3g84zyQ1iMxm9NcDH3BARUu2/vnj0kmjIQIWyONL3/mudWljiNeNKrMe
MwXl01rPdyGgyas522hnL2gDU.....ojI...WI........kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EG/....x/
.....Ksulz1.....uyD..oF5Rk7O.I9.m....IA...EC....g2...cD....A....H/...w36..UG.prV
NsESxV1KEWrlci6SsU3YsRAe9O5.2kZzzzSi..kRBv4SdZzD6AL9s6JkUz9..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4...........Al6zzzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
Zzzz............z1...................2U.8.kzzzD...........E3....................
/6U0.wzzz1...................................wl5T..E./2EJzl5Tw/.Hdxo.7yDTwl5.Axo
H1ID1/8cU0.E./2Ejzp5Tw/.Hdxo.xaTU08c..2E./oky/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.kKNttWOkR4.Z7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU.V2U2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN4wz........UxDaNaNaNaNez1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaN./E........kzXNaNaNaNarz0........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................BnAnAnAn4.A........oz.........zD................
...wz...........................................................................
............................................}
{Titel: rick tweak )}


ID: 0106 - Ricky's Tweek

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...u1...ET...2A...UxDTDQrqW6.LZt3c52jX2EBuNDPJzLTzvvwzJIX7jqza7bUJY.550k
................................3z5X3mZom.2........Y./.........EaNaNaNaN0/2...wD
...Uz6/...EM/....g.1/....2UGG...h5....E0.....sCa7jOaI8lD/gU0RC4E...G0dkpXm1.....
./kX0LDD12..02.vFVf53ia2.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD95M/7PZmtv1c0qmt/kY6zq0CqxM5u.gjIvVM/056QvHs9MiYq3XeyC69I1zAD8mDQ9631nkF
WwvFCJMHdhRyy4ogBzk5VghDU.....Y5Q.../Z........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4E8/....x/
.....Ksulz1.....wzzh......kS..8.H1...g1...EF....P0...66...E4....k....c44...UiNzO
...U.06U.0...........6YGp...5QozGKda..k.Tci/2Uyj66HNL1YP0.2..mnoo2R6.1E.8.kG/Z0.
.Eot8VlJqy9.cEO5Jb5wzC...........2X0.km7X...R8Zc4xRkzEnlrlkCx9xj.gM3ZaYq1z9/L2mz
Tauf..UCXHRU2T.kWcj7eaLzoz9.2QMqhu26.Hk78kjW77...Ea5ZRH7My18m12Omzz5./k.q6ZvrjtD
3QX0wTk/I...K4qYnFhzz0.CBS1B8..k.Y7K7Q8eyz1..IPhp0.cU08codETxp5.U08cUKF35Twl..8c
U0eZbgoG9/.cU08cgJnl5TA.U08cUS0FMV3K..8cU0ehCRwl51.cU08cYrpJLR3.U08cUeGP5Twl..8c
U08BxRqNb/.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek.l2.2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN4wz........UxDaNaNaNaNez1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaN./E........kzXNaNaNaNarz0........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................BnAnAnAn4.A........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
............................DsyneGrafix.................}
{Titel: Rickys tweak}


ID: 0067 - 1 of 6

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...w....2E...EItTWsRCR..zbOWEgX/l2EXK3Rwb2JFwPr9gkVsomfzaJ8xx2NbIyj
................................x8axmUQP2.2........Y./..........nAnAnAnIG/2...wD
...Uz6.....I..../Q.1/....2U32...P3...2E3.....Ay3dJR.6moD/Q.........G0dkpXm1.....
./EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQD.C4/H5.WAx1...........I816JQTRbj69ayaeOtzsf3U3BnXp4HzIVaHRKvrBljuAZa1BOG
rtHDjKDOhTr2zIptidwMhloDU.....IZ1...F1........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................X....k1.
.....Ksulz1.......kz..Ak.1Nb..E.k....A0...EF....z....YB....A....H/...cq5..UG.pL1
T/.U.KRvortKPh3sTxpLX1Ak.b7.0c..zXCc..kD4Tgo8ozD6.BC4POwoz1.zrErFs37.HU.C.EMHvA.
.Ag2hauaLy9.fQdfxNywz.kQbZdKc9wj/6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz............c....................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1...0AkeeGMV34..1Ak.HJJitaP.k1D
wk1mxtW9i.kpmzzzQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....2..F2E.....I....c....EHZtqNZ7LG4B3QgJrQ..............................U/4M..
..........EnAnAnAngxzcNaNaNaNKyDMaNaNaNadzXaNaNaNaNwz........y1E.......UN.A.....
...0./.........E........Yz1........sz...........................................
........................}
{Titel: Step One of Six}


ID: 0060 - 2 of 6

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...w....2E...kmhJdbODJyzihcOn2AuJ0EQZ0KVqt88wfeecscRiW0zqekeaSDmzxj
................................c/4A6EeWB.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....UN..../Q.1/....2Eo1...O1...2E3.....YcuDHTvuCoD/Q.........G0dkpXm1.....
./EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDaO18nrii1x1..........0z4d29id.bjKFIHdsnSOqfdqUmwhfvEzkk.Cz8id.bjDAUnjWP8
ktXwPYGgsa0QyAgU.4TvuCoDU.....Yu0...i0........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................K....k1.
.....Ksulz1.......kz..Ak.1Nb..E.H0...A0...EF....71...E6....A....H/...AK0..UG.pj/
T/.U.KRvortKPh3sTxpLX1Ak.b7.0c..zXCc..kD4Tgo8ozD6.BC4POwoz1.zrErFs37.HU.C.EMHvA.
.Ag2hauaLy9.fQdfxNywz.kQbZdKc9wj/6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.................................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1...0AkeeGMV34..1Ak.HJJitaP.k1D
wk1mxtW9i.kpmzzzQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E...26E.F2E.....I....c....EHZtqNZ7LG4B3QgJrQ..............................U/4M..
..U.4MU/..EnAnAnAngxzcNaNaNaNKyDMaNaNaNadzXaNaNaNaNwz........y1E.......UN.A.....
...0./.........E........Yz1........sz...........................................
.....................M.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1..YYFH/......................
.......1Ak.1AkU/4E.............E........qzHaNaNaNatxz.........yDaNaNaNaNKz9.....
................................................................................
................................}
{Titel: Step Two of Six~}


ID: 0059 - 3 of 6

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...w....2M....2.BC2Fa7xzefGgpJ72S3ESKuIJyEudx9WVg6oRUoxzm4SxhPx4Fzj
................................DtxiCBYnc/2........Y./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6....ET..../Q.1/....2U1O...Y1...2E3.....I8ZcNRDzRiD/Q.........G0dkpXm1.....
./U0LDOD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDEB93ajiQQvHhlqI4kHYdyaeIbyZUa8ijmSxjaTrP3vfjurdoXJWtyMBKxsmZpPgjHk96AWku
Vv1nXIxGuainyoq.mcEehchDU.....ITT...Ns........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................Y....k1.
.....Ksulz1.......kz.wDU...U..6.P....c/....D....o/...Q2...U7....6/....4.....SR52
MF4U.8YL8yTnDD6UaQHI.YQh706.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH............28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJlzJz9.iuef.VZ8zLxj.sef
i0I/.xTpz0kzJz9E3l5cU08../2E.VCTU08c..2E./oUx/8cU0.E./2Ets5cU08../2E.lgTU08c..2E
./oUz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6..2A..V2E.....I....c....EHZtqNZ7LG4B3QgJrQ..............................U/4M..
..........EnAnAnAngxzcNaNaNaNKyDMaNaNaNadzXaNaNaNaNwz........y1E.......UN.A.....
...0./.........E........Yz1........sz...........................................
.....................w.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1..YYFH/......................
.......1Ak.1Ak.................E........qzHaNaNaNatxz.........yDaNaNaNaNKz9.....
................................................................................
................................/....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/................6.YaNaNaNaNmz0........zDzzzzzzzTN.A.....
................................................................................
............................................}
{Titel: Step Three of Six}


ID: 0047 - 4 of 6

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....2M...E4hRDwFUL..rFBOpC56z4E/zKs3LRxly1VLwoZZofsz8XSJpp8GSyj
................................ulId7D364.2........Y./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6......0.../Q.1/....2ka8...H0...2E3.....6LN2V.fLdnD/Q.........m0dkpXm1....U
./U0LDOD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDVKulGzwz5v9M4wrkLurEzUXOdBHSr4ojxU6VwxCp4x9f59acCqMAzsk0uluICCnDC2TpRckF
uwXq/D/HSTgDzUCsjhgTR1oDU.....2bM...ad/.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.......kz.wDU...U..6.P....E1...UH....o/...Q2...U7....6/....4.....SRz0
MF4U.8YL8yTnDD6UaQHI.YQh706.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH............28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJlzJz9.iuef.VZ8zLxj.sef
i0I/.xTpz0kzJz9E3l5cU08../2E.VCTU08c..2E./oUx/8cU0.E./2Ets5cU08../2E.lgTU08c..2E
./oUz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6..2EU.nAk0....I....c....EHZtqNZ7LG4B3QgJrQ..............................U/4M..
..........EnAnAnAnQ..dNaNaNaNKyDNaNaNaNatzXaNaNaNaNwz...........................
...0.pAnAnAnA1yD........Yz1.......Uwz...........................................
.....................6.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1..YYFH/......................
.......1Ak.1Ak.................E........qzHaNaNaNatxz.........yDaNaNaNaNKz9.....
................................................................................
................................/....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/................6.YaNaNaNaNmz0........zDzzzzzzzTN.A.....
................................................................................
..........................................E.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................UaNaNaNatzzAnAnAnAnAyD........Uz1.....
...szAnAnAnAnQzD................................................................
........................................................}
{Titel: Step Four of Six}


ID: 0040 - Bulb Graveyrd

Mandlebulb 3D parameters by Jorge Abalo
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....2M....gm8AXQ/u1.HZr7A06Ov6EaiwZ6tjiqyH0MthJU8Cxz80dUALpAE.k
................................ulId7D364.2........Y.N06........nAnAnAnQ5/2...wD
BnAHy6....ET/.../Q.1/....2.09...X0...2E3.....6LN2V.fLdnD/Q.........m0dkpXm1....U
./U0LDOD12../.kAnAnAnAnsz.........zjBnAnAnAnUz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDIBgy3SOAuwPb15uIg8T/z.1IiEAm71iDrd4b.t9p/vXx0kWPHGI1zOg36hICKcnDICXPjoJI
4wnsVCw173TCzYScVutbwnkDU.....ooQ...7Y....EnAnoD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................K....k1.
.....Ksulz1.......kz.wDU...U..6.i1...E1...kO....o/...U....U7....6/....4.....SJzW
MF4U.8YL8yTnDD6UaQHI.YQh706.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1............28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJlzJz9.iuef.VZ8zLxj.sef
i0I/.xTpz0kzJz9E3l5cU08../2E.VCTU08c..2E./oUx/8cU0.E./2Ets5cU08../2E.lgTU08c..2E
./oUz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6..2Mk.IFk0....I....c....EHZtqNZ7LG4B3QgJrQ..............................U/4M..
..........EnAnAnAnQ..dNaNaNaNKyD........2.YaNaNaNaNwz...........................
...0.pAnAnAnAF1kOaNaNaNCk.2.......Uwz...........................................
.....................6.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1..YYFH/......................
.......1Ak.1Ak.................E........qz1nAnAnAn66./........yDaNaNaNaNmz1.....
.............60k................................................................
................................/....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/................6.YaNaNaNaNmz0........zDzzzzzzzTN.A.....
................................................................................
..........................................E.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C...4.U...........EnAnAnAnAxzAnAnAnAnAyDBnAnAnAnYz1.....
...szAnAnAnAnQzD................................................................
.....................................................M.....3....1....wJEh3aSdtqN
0x4SHBJFm........................Qk0.................kAnAnAnAAzD................
..Yvz...........................................................................
................................................................Y....E/...U0....
DB4RVVKNY7rPiZYFH/US............................4MU/4MU/..................2.....
.../.RaNaNaNKF.k................................................................
............................................................................}
{Titel: Step six of Six˝}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs