A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

John Vega

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by John Vega Mandlebulb 3D parameters by John Vega

ID: 0791

Mandlebulb 3D parameters by John Vega
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1...k4...ET...2A...EyDFBb/Pq5.HEXeUSdUx/ktu0SnqsKdyPXzhGSINSNzWN0cJdNax/k
................................X7CZGaLe212........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...kM1....M.1/.....Ek1...21....E1.....wbcERATV4bD/.Ecs1HE...I/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2............................................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDnspngcUX.t1I7nvSsWmSyGaZeoOcxvcDAi1bJ4rV2unkl9J0hLCWykmdOBhvmFbDIME/oPJt
8ufuab8LPhbUyQkbMCM6y5bDU.....Y6V.........EnAnoD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Uj/3YEET....x/
.....Ksulz1.......kzIQ7SW/.O..6......U5...kL....0/rc463..UUD....0/....1....UJFb7
..EPv/6E.Q1../65.........AC6Ec...9gk..kMvzRXg2.E6sVMLcIsxzH...........kA8.kYjd2.
.6HNL1YPWz1.ilEhAIrpzA...........6X0.YnFP/..np0CG3AszoVAZRBEi7yD..........E.Gc..
zzzz.............0...................2UA8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................kIIF/U7icWB3f.aoV9.jB4OZJQ3bSoU.wBo
E1pwTkdS3/UYG8vID01MCx2.g9itdtXCxx7K.6MU/00VE74gq0.H.4cO/xJPmC4.kAH9nEjO53rZ.Egl
2XQcs36Ru/UrRPhe...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bmIX9e/rN.IbPYtWOkR4.kMXBkAJPVl4P
E....MEFF3E1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................w2E................................................
..........................................................2........wz...........
................................/....E/....0....TFZQVtqQg34RZB2BY/EA.61.........
................................aNaNaNaN0.YsdLdgA25rzsdLdgA255yD................
................EA0V5hllVz1..................O2E..............................zD
..........................................E.....I....A....kLGx4RVFLN..UPo/0IjR5.
oE4..................MU/4.......................................................
...3./........yD........................................kz1.....................
........kz1..........................................6.....3..../....oIMiFKNgF1F
0ZqE.65..............................................cNaNaNaNauD........kzfNaNaN
aNavz...........................................................................
................................................................/....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..U6.PaNaNaNatyD................................................................
.....................................................vhNfdAijA..............}
{Title: Babel Algorithm Vega}


ID: 0010 - VEGA_Crevice

Mandlebulb 3D parameters by John Vega
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....c....s/...g2...22...khN7JPY8xyzyJDfCbX0Uzjwy/CSuUWYzHq/FOjOEoyzkk638QCGjzj
................................4zy9PoRBX12........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....2..../M.0/.....Ua0...n3....E2.....wO7tJrQ/PbD/..........m/dkpXm1....U
z.EnAngD12../2kAnAnAnAnsz..........E......................U0.....y1...sD...../..
.w1...oDhXSpsWqEmtHVz03GSMJQyw5P83Dug1bDcZ4VelCmptfO0E5zccwEys.JOv15tHbDNcyT4RGB
ZtX4a1cLdPASyOQOLUpWTjaDU.....Ip..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................c....kG.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......A8...EB....m....c2....F....8/...YX/...UJl5g
...U.8YL8yzlcisz0tZWzTAe906.oc..zzzz...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................yzyFVf53iSIxDaNaNaNaNaz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.................................
4MU/.........................X3k........W.A.....................................
................................................................................
................................/....E/..../....TBINgFLOXpoPYJ4.Y/..mpaA........
........................................kz9.....................................
................................................................................
............................................}
{Titel: VEGA_Crevice}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs