A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Jerry McInnis

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Jerry McInnis Mandlebulb 3D parameters by Jerry McInnis Mandlebulb 3D parameters by Jerry McInnis Mandlebulb 3D parameters by Jerry McInnis
Mandlebulb 3D parameters by Jerry McInnis

ID: 0616

Mandlebulb 3D parameters by Jerry McInnis
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...ET...2M...kVoDiIZSDqz4ChLHUopZ0EcsI7rPtFvvXhNnBdmvNqzEK7eBSQa0xD
................................qa.WvCZbM.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Ep..../Mk1/.....Ul/...e5....E3.....wCdwbazgSmD/..........m0dkpXm1.BnAH
z.EnAnYD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAngDJM1.ctDfbw1..........82PROc8ZBZjqaIQ5kMR.tH9.YldI/L7zcK7qrKTLElD2iYyQd.Y
FtX/RKuPxR/3zimaAJ8JkJmDU.....oX2.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................q....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz5.U..6.2/...w4...EB....w0...U4...U2....X....I1....UKN52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........E1...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................IJdx1UXC47yzz/NBmD.KpaI.vzDwZKz.IW8
aUTzTxeTy1kpILRiQsrWrpD.qS9is1bTDOrv.MF3KUDlyxKaw1kTxx5yMw5FWGC.rQnBsnqT4R9x.2Qj
0XDkzlahy1kq2X9y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....6E2F2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/UQa/..........................
.....MU/4MU/4..................E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................}
{Titel: 1-24-14-3~02}


ID: 0581

Mandlebulb 3D parameters by Jerry McInnis
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....w....K0...w....2E...UEHp6MYT7szqR6sFlpiUxjwZsFucLKxz1sFElAaq7KzaGYHH1HOyxj
.................................rz6irR2X/2........Y./.........E........C/2...wD
...Uz6/....B.....M.0/......L1...K0....E4.....YGUesZWEuiD/.ky9DHE...G0pfC5f1.....
./UaNaVD12..02......................nAnAnAnA5.wAnAnAnAnoz.U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDWHG6QbCwfvnqd7xhpTblyiuUrp3pJMhDeLziLyPxLv1Q7h/nwYHly.ie1Ip6RiijlacbhupE
tuXC2LwbU7Nvy.9U5iaMpkgDU....y1R0.............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........ky9DHEE....k1.
.....Ksulz1.....0.kz2Mn68.EW..E.R....M1....C....S0J88g1.kVU8....R.....om....fP5Q
...U.q6doaofT8tA.06UG......Elc...1Ak..EbG7eFT5uD6U0dRIRSkz1...........o38..Dcc/.
.A72QifFDz9.dhSA5XWrz0..........UQV0.c6N8/..R8Zc4xRczulfILV56Lzj.gM3ZaYq1z97LQF.
yZpF..Uge4kvqdzD.8gRoeCkvz9.QQIg9Nc..dF28.kdNJ0A...........8...........kKTKW1q/k
0QV0.QF10.1......................ctwMy5pQ.A...8cU0EZJKNZ4nUMW74.TxpLTVQ4U08c.oU1
CsUifgoG9/kNbRqNhYXfiu8.jyufjKrFMV3K.2Pgl4fnGtefi0EhpKPhDvpJLR3.gnCvgDiOrSvh.E4N
YF4YrRqNb/U5SsV5...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E....Ek2l2U.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.jR5.................................
..................EG./.................U./A.....................................
................................................................................
.....................A...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................AnAnAnAnAzDOaNaNaNa7znRyyd4joBuz.........zD................
...................................3.1..........................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ZF1N.E1N........
............5g..................OaNaNaNa/.2..........AnAnAnAnAzD................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......Y3k........6.2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........DsyneGrafix........................}
{Titel: Tweak challenge-Ricky~3}


ID: 0576 - Winters Frosting

Mandlebulb 3D parameters by Jerry McInnis
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...ET...2Q...kAEPpMj/FwzGQ41qQTFf/Ejj/H6UGm5w95/izGvlawz2AC/mJ17oxj
................................OU5F4Xp5O.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....l..../MU0/.....Ub1...U7....E3.....gnlpLH0ENmD/..........m0dkpXm1.nAnA
z.EnAnQD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDlsd3oY.Iaw1..........0cPEEAH57ZjugCEG9DtFtHQDu6RMDX.z6IVjVayLLmDmydtS1fo
hsn2QGYOuTR7zOUe5A5qn6kDU.....Io7.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................Z/...k1.
.....Ksulz1.......kz8wzzz1VO..6.Y....E2....I....L1PrBk6..k.F....6/...o0.....Sn52
..UJ.W1KE0slci6U.0sz.SAe9G7.oIozzfSp..kQhUXI/1yD6U0dRIRSkz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............C....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cloWAmoGAo.0QdBa98/pF............
E....6E2F2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6U/4........AnAnAnAnAzDnAnAnAnAHz1........wz........E/E........I.2.....
...3./....................2.....................................................
................................}
{Titel: Winters Frosting}


ID: 0269 - Holes 2

Mandlebulb 3D parameters by Jerry McInnis
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....O/...c3...ET...2Q...kbuIuHcYxszWes0Oilyc.EGJlMSrWx4zXUZUIXQ/KIz406O4Yod1wD
................................idTWV.c2M.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...kN.....Mk1/......a1...95...2E.......QYQG2KY.nD/.U0RC4E9ZZX.dkpXm1.nAnA
y.EnAnQD12../2UaNaNaNat0./................................U0.....y1...sD...../..
.w1...8EUCdtGgrXFu1oP9XsIF0AzwtUIE1ys9eDHPoyqS51fw9sxrM0.PPcyUtBRaWoT4mjefqaUXxb
Vwvc4Ai7BGXZyyxVrlhRAgmDU.....Yq2.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4Eo.....x/
.....Ksulz1.....2.kzAwzzz1UT..3.A0...E5...U7....U0.1As/.Uc.9....l....oY9..k4w352
HA1U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1..Yc..zrhe..UAZRBEi7yD6QwRAgHzmz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........NEW0.EmPT1...u68YrpuzMH3VqZrgjzD..........E.lc..
uUXA..EWD7yHGpzD.0..........meZpwzPpzKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....AU2V2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........nAnAnAnAfz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNK.EnAnAnAnAH.2........2./.........E................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........sz.........zD................
...wz...........................................................................
............................................}
{Titel: Holes-2~}


ID: 0006 - Whale Vertebrae

Mandlebulb 3D parameters by Jerry McInnis
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....j0...c3...U0....E...kBgtHXPuy1.1e85S6tPd0EGvkX8PGtUznHzNyTbqz3.BE4gA.Riy.k
................................fupb3ZaQI/2........Y./.........E.......UF/2...wD
...Uz6/...Ez/....MU03.....EU6...41....EC.....cTEqs30ACiD/.ETi8sD...m1dkpXm1.....
./EnAnQD12../2kSIsuFVf5Zz...........A6k85OFqCz1...........U0.....y1...sD...../..
.wXf53mD5m1h5np06uvqQtkLvXssyIF5o6HFv6dDwsht6fVeIvv8imJvqzXUy6m3qPpAL0ijZYeScofZ
UvPATW1TyQxYyGDJ/Rg2YGhDU....yH1P.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ETi8sDI.....8.
.....Ksulz1.....A.kzAwzzz1kY.A7.T/...66...EC....U/PEAc3..o.A....4/...cHA..U2wBrI
OY1U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..oc..zzSi..EbG7eFT5uj6.Dbqxm4oz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........3I13.wqN51../0biMaOyzEWsP8OPAXzD.czYfTLkRzHQrc..
042...kuvBTuCfxjlp0FIhT67.A.Mu3F4oiM.3F68..k.1A............8H0/bvOonz0EcvtZlhm/k
/2V0.wDU./..M4n5/A7mz..alwF.HWzD.6MxWxXaxy9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.//3E2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
...................wz.........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................c....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.........................U.E........n.gaNaNaNatyz...........................
................................................................................
................................/....E/...E/....FJLMY7LMoB1F....................
........................................sz1........../.........k................
...../..........................................................................
..........................................E.....I....2....kLdtaRoxaQdBKMg/......
...................................................8./..........................
................................................................................
.....................................................2.....3....3....wpIdtKK....
................................02E./2........................zD................
...wz.........zD................................................................
................................cmdrchaos2012...................}
{Titel: spinning~JDM112313-5~03}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs