A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

James Roberts

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by James Roberts Mandlebulb 3D parameters by James Roberts Mandlebulb 3D parameters by James Roberts Mandlebulb 3D parameters by James Roberts
Mandlebulb 3D parameters by James Roberts Mandlebulb 3D parameters by James Roberts

ID: 1127

Mandlebulb 3D parameters by James Roberts
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......3...E9...U0...2A...E4E9fP5RM4.fg6jjHRzj/E1ZGgBZypoz1HaCtxAWW..hK4oB0wI..k
................................8DjpYXqsez1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kxC.../Q10/.....Ua4...s1....E5.....63GKUB.0/oD/QXM20tD...m0dkpXo1....U
.3U0LDOD12..22knFxWwkho/.j1yhy8GzR.ESlyhGdQr7.A...........U0/....y1...sD...../..
.z1...kDEfa8Qi0wNxXxJl8g5n3IzsvKnZcBQKojMg9imc/Fow9WZoPThPiJzAeAqA0n2OpDBn7ChWHw
GxXrsmwlZS2IzuZ6iFgbFHpDU.....oGs...P/3.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................E1j7kDU0...k1.
.....Ksulz1.....Xzz/.wzzz1kH..6.6/...U5...ED....h/....4....F....6/...IH4....SF5Y
...U.qFG9yzb2zzzRYoWz1U0O.6.52YzzXCc..EOf5nlcsxj66HNL1YPWz1...........E25xzHIq9.
.o0FIhT67.2.bjBj1PWwz0..........26.DzzztP0..cgriPZ4qzuF.TkUdgk.E.En3Gib69.A/0cmz
zTya..kfc2gu4Q.E.uHGXmsW6.2.SQSMvhx0.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcvDrEaFC3.yRiibHFC47ZV..XR
SvB.x3CcN/UvNPcv1qLsUa3.ibhVivSTV1OK.sSq4uSMy3CcN/UvNPcv3vLsUa3.ibhVijnTV1OK.sSq
4uiez3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.V2k.....I....c....UEplaMjV5Ih61.rJaQ....................................
.6.................yzeNaNaNaNazDnAnAnAnAXz1........sz0........zD................
........................kz1........wz...........................................
.....................6...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................6nAnAnAngxj........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................5....E/..../....TdKRgZaMmx4R.6bN.sKGoB5.........
................................psZi7lU.fzPYhnrDpsZmzU.fQc3NvQxDorDpsZi75.2.....
...3./.......E/E...................wz..............................wz...........
............................................}
{Titel: Pouff-BulbHome}


ID: 1091

Mandlebulb 3D parameters by James Roberts
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....E/...o0...g2...2A...ElrLmqCvW3.R//YwG78f/E70EaaYadU.IXseUzJKNyzIwPOt9QoM/E
................................eCNiH8jr202........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...k31.../Q.0/....2......5C....E5.....QtRD1fylHfD/Quo.gKE...G/dkpXo1....M
.3....kD12../2kZOga2OrGRzCusWAmFA..EGSQlrWlpyz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDszx3cY3t1vPr9DRDIQbcyStiSEEj77hjz.TZ9FhceuXDZG5GRb8pyCC/ntac0acDoQXRAAI6
GvPLtFOjwd1dyimfj5shPFgDU.....INA...45........kD.2....sD.2G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................f/...kG.
.....Ksulz1.......U7.wzzz1UT..6.S0...61...UB....N/...A1....F....8/...gIB...UJp52
4c1U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6..c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz............b/...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................Q4MT/U7EgU7eOkNUx3.a.l0aAw1C0MQ.A06
QAG5UENY90.BbA/BQ.oXDK6.tMn7t.nMC0MQ.A06QA0xyR4MT/U7EgU7zwrNUx3.a.l0aMsTb/qL.M02
9MGmzR4MT/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNaNwzCnAnAnAnAxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.................................
4MU/........................../k........E.A........../..........................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.nNqPmpaA........
............5g..................bNaNaNaNmzvAnAnAnAnoz.........zD........I.2.....
...wz..........E................................................................
............................................}
{Titel: XandersPass1}


ID: 1057

Mandlebulb 3D parameters by James Roberts
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....U0...c3...w....2A....rMtlQyl.pzab.ZSrCqizDuqnobu1OnzX/FyYb.cQvzoRLqpdya1xj
................................mxBPvpTfG/2........A./..................y.2...wD
...Uz6/...kB7.../Q.0/....2......R/....E9.....UbhRSFyaRiD/QkJyw/EzIJV1/...y1....U
./EnAnQD12..02.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDd334BkA2uvPt/oxkBBiyygoK03TXHkjjhMuDtCSbNvvrNFl8XTW.zKw9xqQCInjjxBuS5cz8
1w9McPYivo4uyC/mqM5gaTjDU.....I5J...bD........sD.6....sD.2G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................B....k1.
.....Ksulz1........7.AYbd0E8.k1.L/...61...EC....X/...k/....F....6/...wY8....SF52
...U.ydelaceYF1jTeOgye8No.6..Mozzzzz..kQhUXI/1yD6A72QifFjzX.............XxzX0G1.
.EBqwnQahz9.5T51vojwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............H0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................cdRq/U7EgU7BZ.TFZ2.Li5DawbDNFtz.cQz
zHnq47NrY/UuzTNCh6ZX.45.X.05XI5ROObR.M029MWSs7NrY/UuzTNCTkrz6i6.a.l0aAUT85bF.M02
9MWpzddRq/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek.l2U.....I.........UEZtKNnZKAExqRm.UQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....4....wZFjl4NoI1NjJbMgJ4.h/..c/..................
.6U.06...............cNaNaNaNqyj................................................
.............U.E...................0./........zD................................
................................2....E/..../....T7pPo34RZFaFjl4NdtqN............
..........U/4M.........................cx.2..................L1k........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....I....kLmJqM4x4PY/Emg/......
..........................U........................wz........U.k........2.2.....
...wz........./E..........2.....................................................
........................................................}
{Titel: Sea of Planet Zharia}


ID: 0176 - Happy to Eat You 2

Mandlebulb 3D parameters by James Roberts
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
b.....E/...o0...ET...2A...UVvzbsqfstz60V5g1J75zDI8xrTJpWdz9FUcmZ44Usz0b5rYu1nZyD
................................MTmGTswoC/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz......W/.../M.0/....6kv5...z1....E......IibG8fMQlhD/MU0RC4E...m/dkpXm1....U
z.EnAnQD/2../2kAnAnAnA1/.pAnAnAnA1yjaNaNaNaNsz1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDCnNRkgparvPMMZKDq4LsyEBY/x7taciDMkVZjxkHjvni.po3mJZvycLyOBC7Z6jDpa8lVYKa
quPQJ7Yil6ZxyEBa5cUKk3jj......2QH/..GK/........E.U....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbz9.2Uyj.k0uz0.Jcz9.wVyj.E8uz0.ncz9U0RC4Ec.....x/
.....AQxcz1..........M7ax.EK..6.V/...I1...kE....y1...k3...UszzzzYzzzzL19...UiJ52
SM2U.ylDCZdUWyvZ4FaKw.U/U...0s..zzCg..kuvBTuCfxj4A72QifFjz1..0........U.C.EBBS7.
.gySnbinOz1.2RiGMQZtz0..........NEW0.2pYn0...u68YrpuzslCa27fWF.E..........E.lc..
Vl01..UdHkZgHDzjz5ewMnqVuz1.meZpwzPpz4EA8.kYT10............8qK2hqVq../Ux16CQrAwj
/6V0.kE6O.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...cG8/kG9hY7KA.UZd2.9hoGawT/.ubG.goG
9Nm/7M4U8/kG9hY7WkUG.u2.9hoGaU/673cN.gmNgN0tqY2T/0E8epa7.goIIR5.gUqOaQoLbJJR.oWN
eNGqm75Kh/.AWRa7...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....E....E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.7NoI....................................
..U/4MU............9./...............................Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJzXaNaNa
NaNzz.........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................k...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................QaNaNaNaNzj..........kFVf53iSIvz...........................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................6.2........yzqAnAnAnAF/E................
................................................................................
..........................................E.....I.........kLHZaPN/..............
..........................U/4MU/4M.................6./..........................
................................................................................
........................................................}


ID: 0122 - Great Gazebo of OZ

Mandlebulb 3D parameters by James Roberts
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....E/...o0...Y/...2A...kt8tgG7LUozU9kQkk8Lm/EgMsw3GUfF.YZC4Dy6kTtzC0BePDCpqxD
................................rCbehTe5o.2........Y./..................y.2...wD
...Uz.....kT..../Q.0/......1B...O2....E3.....ItzoTE8uKkD/QEhaC/E...6./.........U
z.EnAnID12../.UkQDMdcuL1.dZNcrpNyp.k0588sZa66.2............u1....y1...sD...../..
.zXaNadDPruwYfmRNvHxZQWDYAL7zCHB7Mk1mfjjXY/AcO/NWwPqrIRLl9Usy6KYOBhD5QljaClXG9J3
LwHXZ6rwBuWyyYJMVFqOR6mj......Iai...2j........sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbw9.2Umj.k08z0.Jcw9.wVmj.E88z0.ncw9.1qBsDd....k1.
.....AQxcz1.......U1.oBrT0.Q..6.c0...M2...UH....m....c3....K....k....I18....SJ5I
.c.U.W1KEyvlci6ju2JXBhcj516.2QozzzSi...Fbf24LNyj4U0dRIRSkz1.............GwzEvKA.
.odIWOor/z1.M4n5/A7yz0EMFxzJCr.k/EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............i1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gpBr..E./2EdjUh9i6../2E.Jz3uKuV..2E
./2FXg9j30.E./2E0qmX0v5../2E.BlE8Sth..2E./2aJp8Vx0.E./2E0fqi4i8../2E.3lPEV5c..2E
./IyzhpBr..E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....E....E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.........................................
..U/4MU............9./...............................Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJzXaNaNa
NaFxz.........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................2.....3....3....2YEjVLHjFaA.wqRZ75.........................
.Q...................wAnAnAnAPzj..........kAnAnAnAHwzAnAnAnAnE.ExzzzzzzzLz1.....
................................................................................
................................/....E/...k.....T7pPo34RZ/......................
..........U/4M.........................Ed.2........4.1.......v0E................
................................................................................
..........................................E.....I....E....kLGx4RVFLNYNoPgFKOiR4.
.....................MU/4............................2F2F2F26y1k........wz9.....
...wz...........................................................................
........................................................}


ID: 0013 - Diatomic Cradles

Mandlebulb 3D parameters by James Roberts
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....U0...c3...ET...2A...URQTq4AIeJ.RQANty2Lh7EQXuTNaxGK.AgeKTwdJtD.92X5w1odJ4E
................................ksm4Iv4Hby1........B./.........E........./2...wD
...Uz......V..../Q.0/....6Ec/...CB....kC.....kmpSi/fwItD/QUKjMsDVfHo0/..........
./....cD16..02UHOaNaNaRuzqAnAnAnA0yDaNaNaNaBlz1............u1....y1...sD...../..
.wXaNadDn1Gu3DKr2z9Glz7.cR/jzGvrhtNGUxyD.5MH12.dgznJTu52I2xqzOimUlmbXavDa2P97xWY
Oz1gJbO1Af7vzAolsVMmXKwD.....3oA8...g7........oD4U....sD.2E.0...................
.............oAnAt1...sD......rb0A.2U8k.k0e.1.Jc0A.wV8k.E8e.1.nc0A.IkJwDn1...2..
.....AQxcz1..........M9j/VkV..6.J....k/...UG....m....24...UszzzzezzzzLH9....wL5Y
IU5U.WTs9rHzVbCiZprWy8k1....0Q1.jm7S..kuvBTuCfxj4.cXcESLfzH.qB/sPqL..pW.0tzR4N0.
.gpbKknn9.2.XwkpU812.3EMFxzJCr.k/EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuVAZRBEi7yj.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uDnDk5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz16yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
VQV0.AsIb...kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A..MsXf/.cU08cLjkYPe7.U08cUeu3vdMQ..8c
U0OiVMKXk/.cU08cJgGXI47.U08cUe4BYeNb..8cU0ukwwqaH0.cU08c7cIRIG8.U08cU8eJNu3V..8c
U088jhqRc/.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.gIOiR4NjpK91xKPZR3Iic4Qb/U9e/rN
E....E....E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.........................................
..U/4MU...kQ7P3srHB8.33lY29mEH.EqpRqqdPSNzHDHiBVKmd..VQGCjpQvR.EzCswivivWz9r.rq6
c.ddzivghHrwmx.EsB52IBlIP.wi0HJJJJp5.ZhXWktBcy/k6cXoTBYJv.A5fh/XpdUA./..........
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........cGlL6Tgw2zDiyzzzzzz/y9yG5EnVLMyz.......Ubzj.D7AVrVMq.A7phYm
xvY5.1..........................................................................
......Eedvwthdg7fu...UXqm0n/..../....E/...k.....T34NYB2.b/GGiF56ExqR............
................................naHb7LIYfz1rOLFTmVUqzw4sq4/361xj................
................................................................................
..........................................E.....I....U....kLcJ4PdB5Qd7LMg/EOiR4.
.....................MU/4...06............................................kIsuFV
f53SzG8QxckpX0sD................................................................
........................................................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs