A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Harry Rosevfx

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Harry Rosevfx Mandlebulb 3D parameters by Harry Rosevfx Mandlebulb 3D parameters by Harry Rosevfx Mandlebulb 3D parameters by Harry Rosevfx
Mandlebulb 3D parameters by Harry Rosevfx

ID: 0586 - Simply Simple

Mandlebulb 3D parameters by Harry Rosevfx
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....E10...B6...ET...2A...U.2asFdQV8.frVO2JOW.2EzJlx22B.K.wi4OxS5Zntz6eICi9q620k
........................................kz1........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...Ub/....M31/.....E00...50...2EA.....6Qi3tRBb0pD/.....sD...m/dkpXm1....U
z.....kD12U.12UNaNaNaNarz...................0.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDvQ4V4FpBYx1fglumtSCQziCzK2wMn9qDNdtktNAGkxn22DmllTaOzY0XYoLWwWpD3JQspZq.
ZxvdWPLADlAIz2W9oOcLn8rDU....yH.R.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...........................8EF.....x/
.....Ksulz1.......kz.wzzz1UX..6.U....A4....C....V1...Q3....A....c....cqz...UiJ5Y
a20U.0szzzDVINoznu9oz1......Fc..zzzz...UCW0tRhyD6odIWOorVy1.2gtfpsZpz.G28.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvjADL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/UhHTActGlzyq5.U08cUOT5zzzz..8c
U0eJ6/5ck1ErzzDcY13k.1A.LzzzU8yKk/8w.6xzz1OqVlyeH/kzzz9cQy5cU08.U08cUWvTU08c..8c
U0uvz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.3/3E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz.........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....7....gqPXVqLXJbMZ/Uqa/kPr/......................
........4MU/..................zD........kz1........wz...........................
.....................................Iv8AJJJJJxD................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................IoWgRyyd4rzcNaNaNaNawD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
..........................................EnAnAnAnAvz...........................
................................................................................
.........................DsyneGrafix.................2..........0....YYPoJqNZ756
ExqRZ75.........................8............................U.E........cz9.....
................................................................................
................................................................}
{Titel: Simply Simple v1b}


ID: 0573

Mandlebulb 3D parameters by Harry Rosevfx
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....E10...B6...ET...2A...U.2asFdQV8.frVO2JOW.2EzJlx22B.K.wi4OxS5Zntz6eICi9q620k
........................................kz1........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...Ub/....M31/.....E00...50...2EA.....6Qi3tRBb0pD/.....sD...m/dkpXm1....U
z.....kD12U.12UNaNaNaNarz...................0.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDvQ4V4FpBYx1fglumtSCQziCzK2wMn9qDNdtktNAGkxn22DmllTaOzY0XYoLWwWpD3JQspZq.
ZxvdWPLADlAIz2W9oOcLn8rDU....yH.R.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...........................8EF.....x/
.....Ksulz1.......kz.wzzz1UX..6.U....A4....C....V1...Q3....A....c....cqz...UiJ5Y
a20U.0szzzDVINoznu9oz1......Fc..zzzz...UCW0tRhyD6odIWOorVy1.2gtfpsZpz.G28.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvjADL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/UhHTActGlzyq5.U08cUOT5zzzz..8c
U0eJ6/5ck1ErzzDcY13k.1A.LzzzU8yKk/8w.6xzz1OqVlyeH/kzzz9cQy5cU08.U08cUWvTU08c..8c
U0uvz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.3/3E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz.........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....7....gqPXVqLXJbMZ/Uqa/kPr/......................
........4MU/..................zD........kz1........wz...........................
.....................................Iv8AJJJJJxD................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................IoWgRyyd4rzcNaNaNaNawD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
..........................................EnAnAnAnAvz...........................
................................................................................
.........................DsyneGrafix.................2..........0....YYPoJqNZ756
ExqRZ75.........................8............................U.E........cz9.....
................................................................................
................................................................}
{Titel: Simply Simple v1b}


ID: 0514 - The Lock

Mandlebulb 3D parameters by Harry Rosevfx
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....E/...61...ET...2E...ELHAEwWTW6.LArZutEFV7E2CeJDwoKnz9l7CNA/3nqyAG1foHcA40k
................................Mn1kMRktc.2........Y./70.......E........o.2...wD
...c.7/...Eh.....I.0/....2UK4...T1....E0.....oiD6JvtB4mD/IU0RC4E...m/dkpXm1....U
z.UaNaVD12..02kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2...........k1/....y1...sD...../..
.wHnAnQDStRZCUWODq1NlaaaTTqBzuqKHziWgAaDZOhqbQ52evf2EihRBamMyM9S2PcDYRnDVlgi6u1N
rw9DN7q16bK3ymMtbKmREcijU.....Ib4...24........kD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4EX.....x/
.....Ksulz1.....K.kz.wzzz1.U..6.......3...EB....v....k/....A....c....Exx..UbLJ5g
c21U.08cUyDcU0uzzzzzz1......Gc..zzzz..kQhUXI/1yj6s41pmERLz1..itfpsZpz.028.Ef5W3.
..cXcESLfz1.zMwlGfEzz0........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..gKSz0.cU08c1XEhxi7.U08cUif2Z3Nl..8c
U0eOOgKSz0.cU08cy60bA48.U08cUOW8aOvN..8cU0OmkUpK2/.cU08cD5LggS8.U08cUiwRXS5L..8c
U0u2.iKSz0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAnAwz........4yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AJOZ75QdtqQfZqA..pPr/......................
.....MU/4MU/4..................E........kz1........wz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..........................6.2........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
..................DsyneGrafix...........................}
{Titel: Amazing Box Sierpinski3 Amazing Box _reciprocalZ2 Integer Power v1}


ID: 0318 - Omnitrosis~

Mandlebulb 3D parameters by Harry Rosevfx
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...r3...w....2M....4XLvt2zF/.9EVqR6359.k9vt4KodbVyH3AS1PHnBez69Zel2fTI.k
................................4AnH8yOcn12........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....d/....M.1/.....EQ/...07....E3.....wy/mR6U.TYD/.EX0dlD...m0dkpXm1.....
Z.....cD12..12....................zDaNaNaNaN2.2...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDJDuEh.C7XtnX4pA9ntyMyk6kFNNfYjYj.N4Jjy1wYtnbLo6rUA9MyODyy7xX.CZDX6fl6bLr
psXW6awmiUpJya4Jrk8pPbajU.....2xE.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zAxBPmZfDz3JtZRHzhP...................klozBEx....k1.
.....Ksulz1.......kz.QPd80.d.s5.d....Y2...UG....h/...27....C....p....Q1.....SF52
...U.0aZcHOlbacYMg2clV6dE16.0c..8uMY..UPAI91pRxj6YqulQA8Sz9..0........k28.kFLN7.
.Eot8VlJqy9.3yuedc8tz............6U0.YnFP/..R8Zc4xRczu/wQOr9PEzD..........E/bQWx
zzzz..EkEBk.t1ajNFXAm8h/ay1.CvjmBv4/.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................Ak.1kzzzDyk9VCuc1.zzzzQjXDHDxo.wzz
zLjCblaXc0kzzzDzqe4PCW8.zzzzr8gPgt6e.wzzzvzImlaXc0kzzzDmuL5PCW8.zzzzYaKSgt6e.wzz
znT5xlaXc0kzzzjw..EzOjPsee0k.1AkIJ3zdr8uwy5y3q/b................................
E....Ek.l2k1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaNyvz........7yjaNaNaNa7hz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........MaNaNaN4x.EmAnAnAnAjz1........wzcNaNaNaNO.E.......Uq.2.....
................................................................................
................................/....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5...................nAnAnAnA/.2........zzMaNaNaNatyD........sz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.........
........................................................................kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Omnitrosis~}


ID: 0259 - Amazing Box CrossBiFold v5

Mandlebulb 3D parameters by Harry Rosevfx
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....UL/...S3...w....2.....RW0/1Ndmhz2zBMd2/aY5EKHWnkFLrA.o.v4jSOPp1.hKSUg2tXDxD
................................gf9C3eRXo.2........Y./..................C/2...wD
...Uz6....UZ..../Q.0/....2......E1....E3.....gcPkTpvlBlD/Q......BJRY0dkpXm1.DeeC
./....kD12..02..............................E.2...........U0/....y1...sD...../..
.z1...sDjPn9wXSBYvv/v1wwLYX4zW/kYMGeugmD2XiB/6HYYwvs2QH7dVt6zmKtQHlX5HljQUnhdH97
aw1V5yatB9j6zeTgOMrbl.ljU.....It8...p.........sD.6....sD.2G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................K....k1.
.....Ksulz1.......kz.kxpj0....E.k1...E1...kC..........2....F....6/...c4.....SHr0
...U.W06LcBvbzNr....N0....67/GF.oetG..E2QxPPIV/E6.r0CXAe4.I.KIYVgvYnz2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
Zzzz............z1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................I5N8/Uk/rcvbcERYd2.05QXbHT4pFaG.6Qk
BuhscI5N8/Uk/rcvkEHRYd2.05QXiDKEpFaG.6QkBuSlCJ5N8/Uk/rcv4mJRYd2.05QXijEOpFaG.6Qk
BuiyqJ5N8/Uk/rcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.6X9e/rN........................
E....6E.F2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................BnAnAnAnAxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N............................
.....MU/4MU/4..................E..............................zj................
........................................................kz1........0./..........
................................}
{Titel: Amazing Box CrossBiFold v5}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs