A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Gunnar John Wiskoff

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Gunnar John Wiskoff Mandlebulb 3D parameters by Gunnar John Wiskoff

ID: 0693 - from 0081

Mandlebulb 3D parameters by Gunnar John Wiskoff
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
b.....m....K0...w....2....kpOvYN2OP0.PvooOA9DUzDc4iVPByv0.I2SwjJgCd..9KgsoXKqS.k
................................XeSUIkC.k.2........A.R8........E........y.2...wD
...Uz......2..../wE//....6kI/...32....E2.....kRJqI2BOLmD/wkG6b9E...6/dkpXk1....U
z2....kD12../2............................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDm4kgfAxdlwXWjtdawIZqy8skfbg225lDgY.n0Hz55wXw29/457M8zKH4AR67MZmjmR6dqqI9
9w1agE9zqhT8zsxxME7uNWmj......YH....c.....EnAnQD/2....sD.AE.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbn..2UC1.k0uA..Jcn..wVC1.E8uA..ncn.kG6b9EQ....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz5kJ.65......I4...UD....m....E6....yzzzz9/...I1....UJs52
...U.iVFwxzUoFpzJkXUzz7lz1..2c..znzh..UPAI91pRxD4A72QifFjz1.............8.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................U6Te/k6XAm6Tyk2cJD.rTzxr1V6HUKx.Qzx
rTzokM6qL1UVMTBqpTYf2r3.XAm6XgyI5qpU.Am6XAGzT/jdm1k6XAm6KkK8x47.XAm6XohS6mbO.Am6
XA0nxV6Te/k6XAm6..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6...E....E.....I....c....kNZtKG4B3.U.pPrJaQ..........................U.06E./2U/
4M........kAnAnAnAnxz0........zD........kz1...................zj........kz9.....
...wz........c4E........Y.2.......UG.1..........................................
.....................2.....3....1....w3Jm3aPnlKMoJ4.............................
..................................................././..........................
................................................................................
................................/....E/...E.....TBpMVlKOiR4.....................
................................GVf53iSIcz1.....................................
................................................................................
..........................................E.....I.........kLG/rPrB1.............
...................................................6./..........................
................................................................................
........................................................}


ID: 0692 - from 0051

Mandlebulb 3D parameters by Gunnar John Wiskoff
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
b.....S....E/...w.....A...kea52YfbP1.LttjRS7dN/EEtLTe3dYoznQupvsg1lvzasWfUql/L.k
................................wi5dEmltC.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...E1.....M.1/...........J/...2E4.....YRmGnRQQ9pD/.kRsTyDEUJ9/dkpXg1....U
z6EnAnID12../..........wz................................EV0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDeBofVoxzCxnEhQnrQoL2zsmoCNHyVJoDKwf4Gwf8dwnTegGLVfLIzo.26vb7YZnjGsxz4pLX
2xP6tRK.wyzCzII3r/WORloDU....3Y//........2UaNalD.U....sD..G...........zD........
Kz1..........fkpXm1...sDRI58z.rbGA.2U8l.k0e21.JcGA.wV8l.E8e21.ncGAEGX72E9....k1.
.....CQxcz1.....5.kzJwzzz1.g.U4......o1...kO....512x0Y3.kHEB....e....MHB...UJvzX
...U.ydelyjeYFnzTeOgz1....U61c..zzzz/.EM.......U4.5bqxm4IzH.Y/.......6m.8.kXWFn7
..M93P58iz9..mnWK2zwz0.U......../6X0.EW7./..fjrwdvguzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP./c..
nc1D...wQOr9PExDCW0dRIRSkz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................6.z1EHVMFHwykzz16.cxo7ctu4.....g5P
Dh5pns6Ul/kF.VnFwfnz9T7.B3W3BxMF.yzz.oI6KoYuI/.U...QU0Dw0jpz.02.B3W3BN9P./.E.wzz
zzjjp/Ak.1.QU0Dw...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.A1SX3X9e/rN....................
E....A....k.....I....Y....EE0x4SKBpJVNLS.E5...........................k/........
0....................dNaNaNaNaxD........kz1........ozAnAnAnAnAyDaNaNaNaNazXaNaNa
NaNuzqAnAnAnAHzD...............................E........kz1.....................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........YMaNaNaNW/E........kz1........wz.........zD................
..........................................................2........wz...........
................................2....E/..../....T7LNXZ4QmxqMVlaKn64.............
..........U3K...................lpX0LD8QZzHQxckpX0Ltz.........zD........kz1.....
................................................................................
.......MarkJayBee/Lenord../DsyneGrafix./.c5.}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs