A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Gary Webb

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb

ID: 1083 - Concrete Undergrowth

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....ET....61...w....IM...E1d.XXm8gezwTQS/dg0fuDRrgWxqYm6znjnrR8eaLozyTUkscg0fuD
................................nFxZrEkM/92........B./h................U4/2...wD
...Uz6....kf0.../A/1/....2.U/...27....Ef.....klweaEJL.8D/AlP6hdD...m/pAnAt1....U
z6....kD12../2EnAnAnAnArzqAnAnAnAHxD.......................8.cNaNw1...sD...../..
.z1...sDpbralUqNJmHVrOeU8FVVw0IFdWPqMJ7jzb6ip5Gu/lnS10JmWuAbwUbO.JmDgm6jafGBnEf/
MmnaGWdl9DZUwALfz.1uNB7DU.....IA1...k0...2....oD.6....sD..G.....................
.............oAnAtXaNatD....zw1...................................E57byDx....k1.
.....Ksulz1.......U9.wzzz1.I.A7......M2....4....m....Y3...UD....m....Y13...UJNbN
..EPvxFAExTq8vyz/E1BzDxvXBC.oc..zzSi..ktPnvka6zj6AL9s6JkUz1..........I..rcTIxY0.
.k3ZGXWBdy9.8QIFxGhMz8.o/f1idx/k/.U0.oZEp...np0CG3AszsVAZRBEi7yD..........E.Gc..
Zzzz............11...................2UA8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................I2rw1.E./2EQh.Uz1.../2E.ZH6y9/4..2E
./YlIBZvS1.E./2EtR3cU08../2E.Z/NU08c..2E./2xd/8cU0.E./2E6z4cU08../2E.lORU08c..2E
./Ybv/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.IX9e/rN.IbPYtWOkR4.kMXBkAJPVl4P
E6...6..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........EnAnAnAngxz.........wDOaNaNaNahz1.......gA./.....................BnAnA
nAnEz...........................................................................
.....................2.....3....C....UINdR4OopIMkZYFH/..........................
02E./2E./MU/46U./2...........E0EaNaNaNaND.YNaNaNaNv4.dNaNaNaNauDOaNaNaNa7zXaNaNa
NaNmz.................scc.2......mZ8./......4szj...................wz...........
........kz1.....................}
{Titel: Concrete Undergrowth}


ID: 1081

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uy....E4...w....IM...UL6jyMqAgezMr8tEMce.vDNsf8cfhm6znbmEc.1cLozSNrGUbb1fuD
................................KCQpe8xhx22........B./h................U4/2...wD
...Uz6....Ep5.../A/1/....2UB8...V2....Ef.....gKHOx34I9VD/AlP6hdD...G0pAnAt1.....
.7EnAnID12../2EnAnAnAnArzqAnAnAnAHxD.......................8.cNaNw1...sD...../..
.z1...sDO6zkQq5iSs9pDBiaSZlhxSxNvLxQ4LVDK.hh8f11Js1WuShESfZ.yA.CJ3GhMrVDf5hMxumL
qrvXpbbS58Y6y6Bl7Ro5YoTjU.....oFI...rR...2....oD.6....sD..G.....................
.............oAnAtXaNatD....zw1...................................E57byDZ....k1.
.....Ksulz1.......U9.wzzz1.I.A7......M2....4....m....Y3...UD....m....Y13...UJNbN
..EPvxFAExTq8vyz/E1BzDxvXBC.oc..zzSi..ktPnvka6zj6AL9s6JkUz1..........I..rcTIxY0.
.k3ZGXWBdy9.8QIFxGhMz8.o/f1idx/k/.U0.oZEp...np0CG3AszsVAZRBEi7yD..........E.Gc..
Zzzz............11...................2UA8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................I2rw1.E./2EQh.Uz1.../2E.ZH6y9/4..2E
./YlIBZvS1.E./2EtR3cU08../2E.Z/NU08c..2E./2xd/8cU0.E./2E6z4cU08../2E.lORU08c..2E
./Ybv/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.IX9e/rN.IbPYtWOkR4.kMXBkAJPVl4P
E6...6..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........EnAnAnAngxz.........wDOaNaNaNahz1.......gA./.....................BnAnA
nAnEz...........................................................................
.....................2.....3....C....UINdR4OopIMkZYFH/..........................
02E./2E./MU/46U./2...........E0EaNaNaNaND.YNaNaNaNv4.dNaNaNaNauDOaNaNaNa7zXaNaNa
NaNmz.................scc.2......mZ8./......4szj...................wz...........
........kz1.....................}
{Titel: Tweak4 - Evolution - Jorge Abalo~}


ID: 1080

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2A...UB3/V87TG/.rw46rlWuF1E1DZxknK4uy9DoaAtZMIdz60zmODVwFwj
................................kVgathaltz1........Y.R3.................y.2...wD
...Uz6....k0..../M.0/.....Eo2...M/....E3.....cC7J84/ROqD/..........m/dkpXm1....U
z.EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnYDPMbC.LFiWx1ZxqNCf08EzEK2ZYN0qTpjVuZjTueqvw1bBXK2LihMzYzHUInzrTpD0nyQL9oM
MxH6vZmCIXsJzWla3MuOmrpDU.....YQ..............kD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................9....k1.
.....Ksulz1.....Jzzz.Qgzv1.O.A9......c4...kG....y1...M4....9....l.....In..UZN5z0
HA1U.yoPxBEEGdpYmoH77PSrJ1..0c..mN5S.6UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/Upfjrwdvgqzs/Fbf24LNyD...........3l6Iz
y1hS..UntEsqczzD.ujLGRYA/z1.GqgUe0UD.LEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1258nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bIRLNVha9e/rN....................
E....6E.F2E.....I.........kLG/rPrB1.o/.S.UqLElKMiJ4...................k/.MU/4.U.
.6U................vzoAnAnAnAXyDOaNaNaNa7z1........ozeNaNaNaNayD........Ez1.....
...kz...................kz1........wz...........................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.................................
.....MU/4MU/4...0............U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................}
{Titel: rpow3menger3_1}


ID: 1076 - curlytron

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...61...w....2M...k7szxs647tz0w9xOeAKixjTTzQAUYa..wTVUGeKjJlzagWiLZn0Eyj
................................COiaPzdfd/2........A./..................y.2...wD
...Uz6.....L..../M.1/...........g.....E3.....QLwcUcxvghD/..........G0dkpXm1....6
//EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDV8o3JhVHWvHhvMT/XctjyGr2jUgB4DiDtpfC.d0V/vPZo29bRdIuycgIA6RDq6hDUWkbMekf
XvvhWfIFMadoy8t8Eq71R/iDU.....o9k.............sD.6....sD.EH.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................5....k1.
.....Ksulz1.......kzyuDou/.O.A9......66...kM.......06M4..U.9....l.....In..k4w3z0
HA1U.yoPxtTEGd3omoH7uNSrJ1..0c..mN5S.6UkKZMxkayj6w8pJs/mpz1..........2k28.kYjd2.
YA72QifFDzn0H0/bvOonzC........../6U0.YnFP/Upfjrwdvgqz60Fbf24LNyD...........3loUz
y1hS..EdR04ma1.k.K5UhRQd7z9.Q8k/U5VqzKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....AU.V2U.....I....o....kIkVKNmJKG4B3.YZaPb31.......................U1C.U1BoE1
06E./..............wzcNaNaNaN4.E.............................U.E........kz1.....
...wzMaNaNaNaFzD........kz1...................zD........kz1........wz0..........
.....................2.....3....6.....pPgZbFjl4N7NoI.MoI........................
....4MU/0............cNaNaNaNKzDOaNaNaNahz1..................szD.......UT.2.....
.............G3EMo0FIhT67.2...................zDtE9mqtvbqzXaNaNaNaNmz.........zD
..........2.....................2....E/...k/....BJaPbJaQloGG4B3.................
................4MU/....................6.InAnAnAnA0.dNaNaNaNSzDBnAnAnAnwz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: curlytron1}


ID: 0894 - Eschers Lego

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....Uy....E4...w....2M...UPhXK3hvxszG3z0JLhsXxjfuRYCQw7izH0znq4vyxxzwfcaKBg5Cyj
................................et5ZKuZi/02........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....a..../QU0/.....k5U...e0....E3.....I7wioh3EygD/Q.........G0dkpXm1....U
z.EnAnID12../2UNaNaNaNaxzAnAnAnAngyD........Mz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDIKiEDYSVNvvx8faXwZSoyilWzMPeGCfjyqCCtrdKGvnLm2x30Clpy0bQFr294OgjpFZDXUcU
aunHPzDFYSylyqQ4CoNXHohDU.....ImH...TF........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................R....k1.
.....Ksulz1.......kzyqhzu/.F.A9......66...UD.......06s3..U.9....l.....In..k4w3z0
HA1U.0....Ezd98.moH7.MSrJ1..0c..mN5S.6UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDzn0H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/Upfjrwdvgqzs/Fbf24LNyD...........3l6Iz
y1hS..UntEsqczzD.ujLGRYA/z1.GqgUe0UD.LEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....6E.F2E.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C.......
..........EnAnAnAnA..BnAnAnAn2zD........Uz1........szMaNaNaNa7yD................
................................................................................
.....................A.....3....9....oINiRKNmVISkJaQ............................
.............6...............U.E........kz1........wz.........yD........cz9.....
................b210gmVKIzXGA6k85OFizAnAnAnAngzD........kz1.....................
................................}
{Titel: Eschers Lego 2}


ID: 0881 - Rollercoaster

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....E/...j0...w....2M...k.ob1mY2kpzIFJQ9qAP63ESip8TShPB.AsuIqFsAoyzSd187.eVXxD
................................fKPWBaq4T/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kH..../Q.1/.....E2B...90...2E3.....oBnceN4PkiD/QU/X/kD...G0pAnAp1.....
.3EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDUPy2oBpcxuP2kgCMX1Evygw1hYt4/UjDUnv8h0RJvvXp/tMHbsHqyASPEwykzgfjvAiWT0j2
Nv95QWWtUjnxyk6Pr5CE8oijU.....Yc5...U5........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kUX0DEE....k1.
.....Ksulz1.......kz.kZFi.FM.Y3.W....k/....O....V1...6A...EG....1/...o27....Sl5.
..kW2yoPxtfSJKuNjR6fmMSrJ18./2nziuOr...wQOr9PEzj6.Dbqxm4Iz9...........E2lwDJUp6.
.A72QifFDz9.M4n5/A7mz............EEAzzzzz1...........slQhUXI/1yD..6.......E.2c..
Zzzz............00...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b.YL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.....
E....AU.V2E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0..........0./........yD........sz1.............................C.2.....
...................................wz...........................................
.....................2.....3....3....wpIdtKK....................................
02E./2........................zD...................wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................TrenShuck.......}
{Titel: Double Tweak Rollercoaster}


ID: 0862

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....c....k1...w.....Q...kJ.n03T.2rz0SjDLVasW0EQTMifJexgz9vOiqG/7VvzIKcqawkORwj
................................LcLIuGWGq.2........Y.tn6.......E........y.2...wD
...Uz6/...E8.....w.1/...........I0....k.......9cqm5gQCmD/wE8ieBE...m/dkpXm1.....
z2EnAnID12../..........vzMaNaNaNaNxj........Mz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDZyvdgRZTnwXUVzShI1Fxy4pE/RZ30hjDuJb27If.pv9p60v4Ul/3zgA4H3.Ed9nDNsVu6fDH
vvfB0CjGkYiAzqC6uiyyWClDU.....YBI...Fe/.......kD.2....sD.6I.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UFq4GEw....k1.
.....Ksulz1.......kzxiTnP0EJ.cC......w4...EL......14A...kR.9....l....Ajn..k4w3z0
HA1U.yoPxhTEGdJnmoH7POSrJ1../6lzzzzz............6...........LcEBZ.x3.Hk/0tzyBj7.
.Mo9KrMbqzv0UaMJmVUnz..ylKuBbQxj2Q.2yzzeH0..wV8MWjvvzqXZG5UL88yD.YJ2PqyKnyP/lsIw
xvRh...bh20FjYzDEuveHgp/ky9..O/xYVH/.5U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E6...Ik.2FE.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9....6..
..........kAnAnAnAnzzMaNaNaNa7zDOaNaNaNaZz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3.........wZFjl4NdtqNDB4R.6rQ........................
.sU1....06U..........AnAnAnAngzj........Ez1........Y./..........................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g............................2........sz.........zD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M.................../........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
.....................................................2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2..........CS8Ezzzzzzzz6.2OaNaN
aNa8.1..................2.2......../.lTel9RHW/qD..................c3.1..........
...................wz...................kz1.....................}
{Titel: mandelcave2}


ID: 0804

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....ET....61...w....2....kZ5OKH9V16.5.qZW6P4w2E00ibps2O5.AnPVLPp7s0.7D2u9p9Z3/k
................................9rfxwNigtz1........Y.dS........E........y.2...wD
...Uz6.....8..../Q.0/.....E20...d/...2E3.....oCFU/Uw3LqD/QExyO7E...m/dkpXm1....U
z2....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD3mZR6AasVxnWacgroLwnyC9fWsrKKXpjoKfyp8Mg.xXXobwlPK6Nz.btqB9qJToDmoG3WS7N
Lx1UK342pZFHz0DQLPOmQ1qDU.....YE/...k/........kD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD..........................................ECztDE9....k1.
.....Ksulz1.....0.kz.wzzz1.U..6.m....U0...UD....o/...c3...kC....4/...I1...U9PN52
...U.G.1Lwzb2zzzRYoWzz7lz16.3c..zXCc...wQOr9PExD6sAueCNb..2..........E.25xjbonD.
.IDWM2xU5z1.I8e/a1lxz.kNynIZ4/.k/EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................Ak.1UvNPcvl3mqPjB.zzzzb1nE4zQr.6zx
xvRkWpAzw1UvNPcvWNKnwnD.ibhVi9WOv9hu.sSq4uSphpvyv1UvNPcv64LyebB.ibhVinHR.....sSq
4uyxstDzu1UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6...AE.W6U0....I....w....kIkVKNmJ4GZZqNcFLHV/5......................6U./2E./2E.
GMU/46E./........csd./..................................................kz1.....
...wzANaNaNaNatD........kz1.......YC.1......Ex2E.......Eo.2........wz...........
........kz1..........2.....3....C....UINdR4OopIMkZYFH/..........................
02E./2E./MU/46U./2...........F4E.............................6zjOaNaNaNatyXaNaNa
NaNizcNaNaNaNawD.......A9/2.......aA.1.............................wz...........
........kz1...................../....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.................
........................0...............6.2........wz.........zD........Uz1.....
...uz0....................k7lU.fQc3pzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........wz...........
............................................}
{Titel: heightmaptesting1}


ID: 0801 - Bulb in the Bay

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...61...w....2Q...k9hz1scmopzuBvopS0ds.E1Bu6OQILpzXvY4E4fJD..pjy5a9Wo7wj
................................mBKVYSxFk.2........A.3MJ................y.2...wD
...Uz6....kE..../Q.1/.....EXG...S.....E3.....Qr0SAp.vJlD/Q.........G0dkpXm1.....
./EnAnID12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDUvudK/CLZwX4b7j4QRTwy0JRAfOejbaj.RWSSNKCwuf7vc68LAIwy4rlJJ2uSJmDMKBAeSGs
lvfCrVBRc1I7zS80oBS3O3jjU.....IK3/..l5........sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................7....k1.
.....Ksulz1.......kz.sjX9/s5.s8......66...kF.........k3....9....l.....In..k4w5z0
HA1U.yoPx/JEGd3BmoH7/MSrJ1..0c..mN5S.6.8YqFpt/zD6.Dbqxm4Iz9..........Ek2/tzYjd2.
.Y.dGSosVz1.9Oi5Vkstz.ktAwt5w8vj26U9yzDoR0..lC9jJ2itzs/ae8Gym2zD.Q8GRZ6pFz9/lAWz
y1hS..kqFkPk00zD.iJ07vSmHz1.3fxVw9tnzKEAL2Ezmh...sl2oj/Qwz18KHe18Db0.1U/vsDarpwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bXJrQoxKPnJbPnJ4RlsWOkR4.........
E6...6..F2E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....C....UINdR4OopIMkZYFH/..........................
02E./2E./MU/46U./2..........sR8EBnAnAnAncz1.....................OaNaNaNatyXaNaNa
NaNizcNaNaNaNatD...................................................wz...........
........kz1.....................}
{Titel: The Bulb in the Bay}


ID: 0786

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uy....E4...w....2M...kFcrHT.Ul4.n8QRVy6Je3E.S5DE87/Uz9YfJM6oYlvz2aG8dvVW4xj
PnAnAnAnIz9........xzEnAnAnAnAwDswfWxl.khz1........Y.dlM................y.2...wD
...Uz6....Eb..../Q.1/...........P.....E3.....ImmF.usC9qD/Q.........m0dkpXm1....U
./EnAnID12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDApnerQU5.yHc66LLqt5QzwuQmc41WFqjwl1GKhKNOx9s6PM9mnySzMnZa49eGVrDzIDp9MmC
mxHqK0AcRskQzqz/20itGfrDU.....I9g...t20.......oD36....sD.6H.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................9....k1.
.....Ksulz1.......kz.sDou/.O.A9......k4....J....n2...M4....9....l.....In..k4w3z0
HA1U.yoPxtTEGd3omoH7uNSrJ1..0c..mN5S.6klrlkCx9zj6Eot8VlJqy9..........El2k.kpoN..
.Y5O8Sxqux1.rEAcpRIoz.UcEXwRdhwj/6U0.YnFP/Upfjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E3l6Iz
y1hS..UntEsqczzD.ujLGRYA/z1.GqgUe0UD.LEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E6...AE.W6E.....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/UQ....................................
..U................0./........zD........kz1........sz........Uyj................
.....QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD................................
.....................2.....3....6....coEp7KNn..RO/..t/kNl.......................
K....................ULkpxzBuUzDOaNaNaNaVz9........wz.........zD........kz1.....
...wz.........zDzzzzzzzz7.2...................zj........kz1.....................
................................/....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI.24Q............
..........U./2E./2E.4MU/06E./...........e.2.....................PaNaNaNa/.gaNaNa
NaNmzcNaNaNaNawD........Uz1...................................................zD
...................wz.........zD............}
{Titel: Decombinate_and_Heightmap3}


ID: 0785

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....ET....61...w....2M...kmlb7yT5nxz08FUvGCE11EPuPyWyNqbyf510HrPq0vzUVyMaa7XZxj
PnAnAnAnIz9........xzEnAnAnAnAwDHBpuDqewK.2........Y.dS/................S/2...wD
...Uz6....U5..../Q.1/...........x.....E3.....cBf4fV5WVoD/Q.........G0dkpXm1.....
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDV0fL6auC4xX34h3R6n6vyGguq/Gv.Enj1dtgGC6wnw1Cjddd/1y.zSPuWGmarMoD5jOIwl5I
xvfLqDAhqX3GzObCVvcodtjjU.....Yc0...G0........oD36....sD.6H.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.......kz.wDU./.O.A9......k4....J....n2...M4....9....l.....In..k4w3z0
HA1U.yoPxxTEGd3UmoH7.NSrJ1..0c..mN5S.6UELyG/16.k6o0FIhT67.2..........El2iwzz.02.
.6/p24O0Zy9.Lj1MY/erz.U6dJ42fswj/6U0.YnFP/Upfjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E3l6Iz
y1hS..UntEsqczzD.ujLGRYA/z1.GqgUe0UD.LEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E6...AE.W6E.....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/UQ....................................
..U................0./........zD........kz1........sz........Uyj................
.....QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD................................
.....................2.....3....6....coEp7KNn..RO/..t/kNl.......................
K....................ULkpxzBuUzDOaNaNaNaVz9........wz.........zD........kz1.....
...wz.........zDzzzzzzzz7.2...................zj........kz1.....................
................................/....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI.24Q............
..........U./2E./2E.4MU/06E./...........e.2.....................K........z9.....
...0./........zD........Uz1...................................................zD
...................wz.........zD............}
{Titel: Decombinate_and_Heightmap4}


ID: 0772

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....ET....61...w....2U...kEOyhUGmc..nJOlyFWN91E7PFxWxaAnyvVbXFFIyAhzYfUH7yFfdwj
................................wS83A8Js4.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....U6..../Q.1/...........t/....E3.....E6VE0EboVpD/Q.........m/dkpXm1....U
z.EnAnID12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDpFQscxAGFx1WdH0f4oIIzEtVKaZ6bxfjmGsWEA1wEx9F.MjWFtCIzs1GgGjdBDnDXd4PgK5A
gwXBQ6CSa8x8zmNHcYWymTpDU.....YC4...43...2....sD.6....sD.EH.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................I....k1.
.....Ksulz1.......kz2zzzz1.U..6.P....U5...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.O.2SwjcBrzzzzzzz1....663AmzzXCc...osMgdlHzj6UNAT2kY6z9..........E.2Xwjz840.
.cKB57XH6zv0ilM8TPmsz6UJLFOVnruD2Ek6zvjWV....awH7wEsza/jH0lVO8wD.wFGkN.Zdy132Amz
zX65..Ul79vL21yD.ue8Zc0SVz9.WHBQUM0oz4./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.V2E.....I....c....kIdJaQkZaPnhKOn24Po/................................U/
4M........UaNaNaNatyz.........zD........kz1........wz.........yD........Uz1.....
...sz...........................................................................
.....................2.....3.........wZIkxqRn..RN/..............................
...................................................wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/..../....TVoPkBJQmFLK.E5.................
..................U/4MU/......................................zD........kz1.....
...0./.........E........f.2.......I6./..........................................
............................................}
{Titel: Friday 7_2_14}


ID: 0764

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....m....E4...w....2Q...kJzMU4/x1uzGycL1zGyUyjDeuDWD9ZlzPduTpyKRz1.LR1dCmDzUyj
................................U13RDoBmC32........B./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6....kT.....Q.1/....2.N4...W4....E3.....gINZ3qLsOUD/Q.........G0dkpXm1.OaN4
./EnAnID12../2UaNaNaNaNazCnAnAnAnAwDBnAnAnAnUz1...........UA.....y1...sD...../..
.zHnAnQDxmOWVxhbmrXAVW4hCze.y8EnJaL/9NTDLD7Ng0BZ1sXZDUFPWPDyx.WcvoD267SDmSkV6GNy
mr9ga/TaF8Pvxs9slGY0TFUDU.....oA7...YD........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTv4oIop5j4...........................l....k1.
.....Ksulz1.........yyzga/NH.UC.a....EA...UH....g2gK8w2..U.A....H/....qm..UG.xL8
Bs/U.K6cDzzlcisgTawyaRAe9e2.1c..cU08...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........Ek.XAzznO4.
.wRjk89Zlzv0Fv74LRz1.DUnAkaDzUyj2.kMlzzga/..TLFgnGNwzy/4TGjJrz.k.Qpjp0oDcz9.06lz
zzzz...wQOr9PEzDzD72QifFDz1..........EU.iYzzzm1...RNL7BUlz98ZdezZax1.1EjSvjQ8Vyj
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08.HDxoHvzDU08c.Axo
HDRzT/8cU0koHDxoQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU.V2......zzzzz1......iRqPi71.U.pPrJaQ................................46./
..................64./..................oz9........yz...........................
................................................................................
.....................Y/....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........cNaNaNaNazDOaNaNaNaVzXNaNaNa7Pvz......../0k........F.2.....
..4B./...............................Iv8AJJJJJxD................................
................................/....E/.........T7LNXZ4QmxqMVl4K................
........................................U.2.....................................
................................................................................
............................................}
{Titel: Cavern - surf morning tweak2}


ID: 0756

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...u1...61...2M...kKxXWgzHT..b2ZtIBZc01E8Ktxt3gBVz1O.upOlhU/.7sTWUg5z0.k
................................JYAbrM/xs.2........Y.JU7.......E........S/2...wD
...Uz6/...Eh.....Q.1/.....kTH...40....E0.....EBlkGCX5kkD/Q.........m1dkpXm1.....
./EnAnID12../2..............................E.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD5zGWtMtGCwH1WIX/MVo2z0fCRFcJcgkDF3ERIw6z1wnM4XEkppf.zedBZTL9oVljs5RH2r8L
JwXzLGkTptU2zcpaPpQ.unhDU.....o6W...6d........oD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/.....GTDjQvkmHL4IFmr19bA.....Q....UA.
.....Ksulz1.......kz/bjzz1EV.sB.7....61...UG....m.KT.c3..U.A....c....cqx...UiJ5Y
a20U.W1KEmklcicisU3YwTAe90..2c..zzSi..kfILV56LzD6w8pJs/mpz1..........Em7Lsjb.DD.
.IG1nQU.Qzn0WTYLZWW/.7E/1mwiPzzjJQGCzzjk.0..txKAfWXyzQUEbINbJP.E.QhmJFCvczP4pc..
.yDU..UkKZMxkayjxfTLkgt14.A..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.//3k.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C.......
..........E.......Uxz........UzDaNaNaNaNkzHnAnAnAnAxzMaNaNaNa7zD................
................................................................................
.....................2.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
.............................E/E........sz1.....................................
................................................................................
................................0....E/...U0....13aPoxaQ7NoI..kN.A3.............
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
..........................................k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/kI.21.
......................k/9............................/........yD........I.2.....
................................................................................
.....................................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0..........................zD........i.A.....
...7./........zD................................................................
................................cmdrchaos2012/DsyneGrafix.......}
{Titel: 0129 Pancake Attack tweak3}


ID: 0727

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....N....61...w....2....kZGDsMlBj..z1Za1XV003EzbMYCJZjsy1yjZJ.Sj3gzYLxDC9BTByj
................................00joDhGDE.2........A.Ru.................y.2...wD
...Uz6....E1..../Q.0/...........L.....E3.....oswhSN67KpD/Qk4ec.E...m/dkpXk1....U
z.....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDjsBq0PgA6xfkYy9hc/RIzUt/Lbm1qpijVXjka/Nq5x1EtCq8wj7Ez.2I/kuc7zoDLmN7A6BS
8xn9APOjWeNEzo5/2f6IDoojU.....Yu5...R1........cD/2....sD.6I.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UFCP0E7....k1.
.....Ksulz1.......kz1vjTZWUO.s6......g2...UW....A/z99Y3..U.F....6/...s35....SF5I
...c4hU4lszb2zjT0Ik0Zy7lzz1.3Ylzxzgc...Fbf24LNvD66gJ7KDgdz9..........E/2VsjzyJ8.
.cusVek8hyv0/4UKokTdzCkvxSv24LtD2EE4zvzlM1..tgK1upJmz0WvYLfkR4yj.6/M08S.TzP.2c..
Zzzz............c0...................2./8.kzzzD...........kA....................
/EU0.wzzz1...................................AMOG/UvNPcv1lU1sV9.yRiibz54Uk1f..XR
SvhoiEQuG/UvNPcvFfHsUa3.ibhViLnFV1OK.sSq4uiWH3CcN/UvNPcvpxJsUa3.ibhViXuOV1OK.sSq
4uyfr3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.gKSn/5OZ7LNic4Qb/kRZ3qOmsWOkR4.
E....AU.V2E.....I....U.....FZBqP1JbMZZYFH/UQ..........................U1C....6..
..........UaNaNaNaNiz..........E................................nAnAnAnA1z1.....
...wzg53iSIsuFtD................................................................
.....................2.....3....7....A3QcBIMbJKG4B3.4B3.nE4.....................
.sU1....06U.0.................yD........kz1...............................kSIsuF
Vf5Vz.........zD........U.2........B./..........fPisjhbUOz1........kzAnAnAnAn..E
BnAnAnAnuz1...................../....E/...k1....CJqRBJaPbJaQ7NoI................
............Cs....U.....0MU/4...mAnAnAnAzz1........../......../E................
.....kAnAnAnAnzD........kznAnAnAnAnkzeNaNaNaNauD...................3./..........
.....................gAnAnAnAnyD............}
{Titel: BIT_2_b}


ID: 0719 - MandelPop

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....ET....61...w....2M...U05X9SdbH7.DX/EVVP6h5EFd59xsRYI.YMnxSVMc42.7SXbCf40x/k
................................FPxCz1CF/.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....k7..../Q.1/.....U43...U0....E3.....UGHM3UOn.qD/Q.........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDBelE/h1fRxH1GcHddThCza0Zm7rcBNoDQDJvyJuwXw1kS47axrWLz6pgeHc1BQoDwBW6qS2X
7x9bBDqdLGqEzCOa9DEWbkpDU.....20J...hW........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................O....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....s3...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.3c..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcvrbkzBI3.yRiibzw2Uk1f..XR
SvRrNwzzx1UvNPcvO/0Uz1..ibhVibT7.wzz.sSq4uCVewDU..UvNPcvdBnzrOB.ibhViPOFzn1U.sSq
4uyDUlnzz1UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....6E.F2E.....I....g....UMj7rN7NoI.YYFH/............................U1C....6U/
4M.................yz..........EaNaNaNaN5.A.....................TIsuFVf5N.2.....
...wz.........................................zD................................
.....................2.....3....8....22Qjl4PjB1FhYYFH/kI........................
....4MU/0.................................k9RHW//Ktsz...........................
.............U.EXgRyyd4joyn68hrUjkYszY1h6PbjT8xDOaNaNaNaty1........wz0..........
................................}
{Titel: MandelPop}


ID: 0718 - Sheldons Package

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....ET....61...w....2....E7oX4EMwc0.rSYf833De.ktxXG.VkRkzXtf89Ff/mvzagDcdz3De.k
................................jgW5H1OFR32........Y./..................y.2...wD
...Uz6....k7..../Q.0/............2....E3.....cdk4L3XRAUD/QUYnGvD...m/dkpXk1....U
z2....kD12../2EnAnAnAnswzCnAnAnAnQyDnAnAnAnArz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sD6ZVaYB5c.sXI3pD6vGovx.4IivjcouSjpHPDGLYvxqHchTAbwNQyxcFcx02hAtTDTqSLh4Ep
prHKlvefMKUyxmHSjedp7HTDU.....Ib/...C/........sD.6....sD.6H.....................
.............oAnAt1...sD....z.....................................EnGa9Em....k1.
.....Ksulz1.......kz0oTpN0UL.k6.2/...25....D....m..0663..U.F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9qzb2zTpmkW0NyjuT06.3c..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........E/2XATzJb7.
.62.7bkRkz1.cNRoj/mvz0kTvop3De.k/EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.V2U.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........UaNaNaNaN..dNaNaNaNSzD................................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........MaNaNaNan.EOaNaNaNqkz1.......Sxz.........zD........Zz1.....
..8xz........RyD........Wz1.......6wz........RyD................................
................................4....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP................
............5.U/4M....E11Ak.16..........A.YNaNaNaN4wzoAnAnAngUzD........t.2.....
..EC./...............................cNaNaNaNKzD........kz1........iz0.......6wj
............................................}
{Titel: Sheldon's Package}


ID: 0710 - Torus4 Chain Link

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....UZ....61...w....2M...U6QECnB0j2.LcR/zm0zm2ETfhgBGKa4w9/9VydHrquz6KshpnDKixj
................................XQ5yPFcpnz1........A.3g.................y.2...wD
...Uz6....k8..../Q.0/.....UN0...P.....E3.....cE8.ToD/SqD/QUUQkxD...m/dkpXm1....U
z2....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDYKql3xHUbx1..........4UBA61J/Bdj4qI/OypRFunnLmtKQawIzgXCG71CGJqD.z/4HyPB
.u1bMk/Bs6JNzS8enb3b7DpDU.....IF5...C1........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kX0b1E5....k1.
.....Ksulz1.......kzyyzzz1kM..E.H1...61....D....S0.06Y3..U.9....l.....In..k4w3z0
HA1U.0...EEjgjDW32F761wnb1..06nzzrhe..EbG7eFT5uj6ILTHJK33.2...........Y.8.kIxo0.
.wUmc2beYzn0dA8E5ExwzC..........26kFzn9tw1..CIuQdZstz.0Sui.ouTyD.Mlcu.qA2.Q3l6Iz
y1hS..UntEsqczzD.ujLGRYA/z1.GqgUe0UD.LEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....AU.V2E.....I....c.....OZV5Rb7LOYZYFH/............................U1C....6U/
4M................Uwz..........E................................suFVf53iyy1.....
...wz.........................................yDVrHJJJJJJzfaNaNaNaNiz...........
.....................2.....3....A....EpPmJrQ7NoI.UKG4B3.........................
.sU1....06U....................E........kzHaNaNaNatyz........Uzj..........UNaNaN
aNatz.........................................zD................................
................................/....E/...k/....BJaPbJaQloGG4B3.7NoI.A3.........
................4MU/....................kz1........wz.........zD........kz1.....
..oB.1.......6zD.......UE.2........0./.......UyDMo0FIhT67.oua9yPv7cqzcNaNaNaNawD
........kz1........../..................kz9.}
{Titel: Torus4 Chain Link3}


ID: 0686

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...u1...ET...2E....sVuE0mi76.PoiAcH2Fv3EyLKSEaM6szv/XztK5aBFzgu3bIfrf/0k
................................lAKTRORB2/2........Y.RL........E........C/2...wD
...Uz6/....h.....wD1/.....EGJ...G1...2E0.....YApWJZmB3kD/wj0RC4E...G0dkpXm1.....
./kX0LDD12../2kpX0LD8QB0.hyzzzzzLa1DnAnAnAnA1.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDZ/Uv6lONevHv5C6hGFv0zWaaq7VZdCkjwhO5KWC.fv14L0LijA9/z2CEwPeUafkjmJsHUYQd
EwHxaSTM/G9lyUG21Lqxn8jDU.....2LB...qF0...UNaNqD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........U0RC4EL.....x/
.....Ksulz1.......kz/vDou/kM.U7......66...kG.......06M4..U.9....l.....In..k4w3z0
HA1U.yoPxtTEGd3omoH7uNSrJ1..0c..mN5S.6UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k.8.kYjd2.
YA72QifFDzn0H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzE0Fbf24LNyD...........3/6Iz
y1hS..UntEsqczzD.ujLGRYA/z1.GqgUe0UD.LE.8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6U0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....Ek2l2E0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kzzzzzzzTwz........UxDBnAnAnAnkz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....AIMiFrPmZYFH/....pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................0....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..........................6.2........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
...................................................yz...........................
................................................................................
.....................DsyneGrafix........................}
{Titel: 0011 Simplicity Exposed tweak2}


ID: 0641 - Landscape of Riddick1

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/...k1...w....2Q...EDnhcZ4Sx/.PJz7h3wp9.ko46zfnxq5.Yodppn.oV/.Ld/gTTSZS.k
................................u9S4eKrXW/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kc.....M.1/....2EnH...j0....E3.....YBAXambz0iD/..........G0dkpXm1.OaN4
./EnAnID12..02UaNaNaNaNazCnAnAnAnAwDBnAnAnAnUz1...........UA.....y1...sD...../..
.zHnAnQDV9qJqJXeHv1hTWUzPSkryKCZrIG01kiD8jGcdP7mzuPvvJVTok5vy.9NGgpuf2iDImU43XWl
jvv5R.K7wa9oy04uEljdJcgDU.....YWN.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTv4oIop5j4...........................w....k1.
.....Ksulz1.........yyzga/tS..9.a....EA...EE....g2gK8w2..U.A....H/....qm..UG.xL8
Bs/U.K6cDzzlcisgTawyaRAe9e2.1k/.cU08..kfILV56Lzj6U0dRIRSkz1..........Ek.NwzzzzD.
.U.c3Ik.Xzn0im0Nsq5wzCk0ifieyH.kJ.Udzzzga/..ZLdDrqiezwlWglPyTe.k.AybyWdUUzP.0c..
Zzzz............z1...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08.HDxoHvzDU08c.Axo
HDRzT/8cU0koHDxoQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....6E.F2E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4...........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.kAnAnAnAHzzoAnAnAnAnxDaNaNaNaNmz1.......cB./.......v0E.......Ud.YNaNaN
aNarzAnAnAnAnQyD...................xz........U0E.......cl.2.......s2./.......C0E
........6.A..........2.....3....8....oINiRKNmB1.O/EG4B3.........................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNi.EnAnAnAnArz1........wz.........zD................
................................................fPisjhbUOzXaNaNaNaNmz.........zD
..........2.....................}
{Titel: Landscape of Riddick1}


ID: 0636 - Fossil Tree Cave

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/...k1...w....2Q...EqsxrowlV0.TBNkORLC71EwTUkhwQs..IjSaD9xsrqzG1O6jn1l4zj
................................FVRT8fQzvz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kN.....Q.1/....2.S6...32....E3.....kZ89JNI5coD/Q.........G0dkpXm1.OaN4
./EnAnID12../2UaNaNaNaNazCnAnAnAnAwDBnAnAnAnUz1...........UA.....y1...sD...../..
.zHnAnQDuOpKaUaJIxHx6DFx/lXFz21hUp0tjSojJxMSbcLQvw1l1/SyxIeFzAIm75wycNpDUIkcKVgQ
BxX66Lob958JzitgsNWYeSnDU.....oE5...h7........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTv4oIop5j4...........................Q....k1.
.....Ksulz1.........yyzga/VU.I4.P....EA...EB....g2gK8.2..U.A....H/....qm..UG.TL0
BslabI6cDzzlcisgTawyaRAe9OC.1c..cU08...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........Ek.isDzhy3.
.UKmPpT7vzn0trOtNHimzC.oDExfR1yjI.U3zzzga/..e6my86z0.x/FWekkQevj.kMtAI35Uz9/0Umz
xLQS...Duf76hcyDz1pGpWyg/.A.S.mOkqByzGU.WtDzsq4...RFoGrdA.o78.6wllluz0Uj5BYGRPzj
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08.HDxoHvzDU08c.Axo
HDRzT/8cU0koHDxoQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cn.1AqsWOkR4.e/rN.QLNVhKAic4Qb/kL
E....AU.V2......zzzzz1......iRqPi71.U.pPrJaQ................................46./
..................64./..................oz9........yz...........................
................................................................................
.....................Y/....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........cNaNaNaNazD........UzHaNaNaNaNvz......../0k........F.2.....
..4B./...............................Iv8AJJJJJxD................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn..QZ75.................
................4MU/4MU/0.......nAnAnAnA/.2........wz.........zD........kz1.....
...................................................................wz...........
............................................}
{Titel: Fossil Tree Caves - surf morning tweak2}


ID: 0628

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/...k1...w....2Q....bK2.MXZnxzytBDwfq9jwDcJ9k0z/jaz9a.Px.kcOpzSKEJLySRjyj
................................PpaTblO.O.2........B./..................y.2...wD
...Uz6....UP.....M.1/.........../3....E3.....czkQFYr1kmD/..........G0dkpXm1.OaN4
./EnAnID12../2UNaNaNaNapz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDIS0Ilg.apwHsbmw3eKFAzIzEj9pgbGlDf24JAHPuSwvLVfsSqvYyycwAKTBiUfnDnSJiPOc3
kwHrx/VT9FWBzu0Q02YsfTlDU.....oj8.............sD.6....sD.6H.....................
.............oAnAt1...sD....zEJSNroTv4oIop5j4...........................Z....k1.
.....Ksulz1.......kz.QoJK0.U.YD.P....c4...kG....D/...c3...UE....t....I1.....SF52
...U.W1KESolcisJWAn9KK7oj06.oc..zzSi..Uh3FfRcB.E6s6QZJdbqz9..........El2DwzFLN7.
.24Jzt4rcy9.YAdu0l3vz0U3lGmt5eyj/6EAz1M3x/..kndRjg/xzsFbG7eFT5uj..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6TSb1.E./2E1nEG3bC../2E.ZD4/.2K..2E
./2yVA9.l..E./2EIx02Kp4../2E.d5CIwMU..2E./I1Ax2.20.E./2EbZazly9../2E.FlPcawy..2E
./Yzxlbyh1.E./2....cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....6E.F2......zzzzz1......iRqPi71.U.pPrJaQ....................................
..........UNaNaNaN45.pAnAnAnA1yD................................................
................................................................................
.....................Y/....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........cNaNaNaNKzD........UznAnAnAnAntz........41k.......kY.A.....
..sC./...............................Iv8AJJJJJxD................................
................................}
{Titel: Tweaknew}


ID: 0624

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...v0...61....A...kusNyaL.C8.fEPDqmd9G8E0gluQfEqS.wi5YE5i2J5.XIs0zbf5U0k
................................HP.l05WqV.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...ED.....cU//...........J3....E......M2J223bScmD/.U0RC4Eo.US0dkpXm1.aNaN
./EnAnQD12../2........U../.......EzD......................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDeOwaZ8K8BwPkaQD.7d7CzwOaU47kdzljBZZUgrHqtw1aIcP0x/M0zQJ1qSEthyjjCwGRoEIV
gvPJovwKtT36zypvw4Jp8XnjUAnAHyH2A.............kD.2....AE/AH.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EX....UA.
.....Ksulz1.....OyD.Rwtzv1.F..6.x....M0...kV....V1.06A4..Uk0....B....Q1/..U4CzDQ
xIHIbW1KEytlciszsU3YvTAe9S7.p6nzzzSi..E3VqZrgjzD6o0FIhT67.A...........U28.Ebhc/.
.6gJ7KDgdz1.M4n5/A7mz...........I2G1.wtzv1..fEFLSed8.vFAuDljB30k.k6cU5rjm.A/E64.
5efp..EmGLv0gw/k.GLOvGeTR.A.Y20BRSN8.HF6I2U5o.2..Evj.4EtW.A85FtoDuy8.1Uojyt3AB1k
EE03.o2fr0..fjrwdvgqz.UI7TMmL4.k.6zUrWWqG.2...6U./.E./2Ewr.U.0.../2E./9D5TQX..2E
./Y8Y/6U...U.06EvkbKOt0../2E./ET.02...2E./2Wx/8cU0.E./2E2t5cU08../2E./hTU08c..2E
./Iyz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.A5PV7JNYJ5Sic4Qb/kN.Qb9e/rN.sWO
E....Ek2l2U4....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UYd8MI7p/wzCnAnAnAnJ0kPaNaNaNC3.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....5....oINiRKNmZYFH/kA.A3.r/......................
.....MU/4............E......ku.E.......crzXnAnAnAngjzMaNaNaNC4/E................
..........................EJqTZ0IfTpz...................Uz1........sz0..........
................................0....E/...E.....TNoPgFKOiRKA.E5.H/..............
................................uFVf53iShz1........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....U....kLcJ4PdB5Qd7LMg/.Std5.
.....................MU/4...06..................................................
.....MVf53iSIMvD........................................kz1.......Gwz...........
........................................................}
{Titel: AlienVessel Tweak1}


ID: 0618 - Girders

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...A....2I...kPe2Uc7ho1.rF3qE82ih/EIHC4aB8yfzf36eMLrub/.JIqRipAtc.k
................................1vQlW4REN.2........Y.Fy.................y.2...wD
...Uz6.....E..../Q.1/...........W/....E3.....oQdHkDjHQnD/Q.........G0dkpXm1.ukwX
z.EnAnID12../..........wz.........yDaNaNaNaNqz1..........2U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDeKItHGoUmw1I0NKdPb9Eza2pegjiObnjD/J3w2ab2xXgCrgCZx/6zsVXvlLuMAnDyjAoXagd
WwPog5EsO8gDzKYbl/dZD0oDU.....o53...D7........sD.6....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD6/yMz...........................................A....k1.
.....Ksulz1.......kzHA7tz1.O.UA......Q2....V....w0.06M4..U.9....l.....In..k4w3z0
HA1U.yoPxBNEGd3tmoH7zPSrJ1..02nzSzBs.6UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
................................26k3zD7tz1../lyqOPNxzSQqlXPNBB.E.6eBhgWO2.A3l6Vz
.Ssy...7b6N0VKyj.ezFgtxj1.2.qv5q24Z/.LEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E....Ek.l2E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........EnAnAnAno2.pAnAnAnA1zD................................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZFjl4NdtqNIJ4Rm3qGVlKNdF4.................
.6U..........................s.E..........2.....................................
................................................................................
................................/....E/...k.....T7pPo34RZ/EOXVK9a/kPmp4.........
..........U/4M..........................f.2.......Q7./......UG1ELD8QxckpfzXaNaNa
NaNwz..................CD02......UnX.1..........................................
..........................................E/....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U.......UaNaNaNa71./.......6.EBnAnAnAn..2.....
...szoAnAnAnAnwD........szHnAnAnAngwzQGA6k85OFxDk85OFqCTzyHnAnAnAngwz..........E
........................................................}
{Titel: Girders}


ID: 0539 - Raybands

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....UZ.....2...ET...2A...kgkYFXshTRzmT8tgCDltrDnEqF6XDa8.YZ2saevmcwzebm18oItLrj
................................R1kCdLDb532........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/....G.....s.0U.....UyF...IJ...2E......o96kozCzCVD/..lImuDXfe7.dkpXm1.Xfed
zUUaNaVD12../2UaNaNaNa7../........wDnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.w1....E9Sj7UnC7EsfHFoHY7FX2yCVsygenPwVDpM0jdOWgrrX7JMVW8hL6y8UVkL1hW3VjvdcMFRhl
VsHd.bIhYNssxS2RLaNo32VDU....82VG.............kD.M....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDS0....x/
.....Ksulz1.......kz.sDou/EN.A9......66...kC.........M4....9....l.....In..k4w3z0
HA1U.yoPxtTEGd3omoH7uNSrJ1..0c..mN5S.6UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/Upfjrwdvgqzs/Fbf24LNyD...........3l6Iz
y1hS..UntEsqczzD.ujLGRYA/z1.GqgUe0UD.LEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.Uqk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E../.EkAl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........EbNaNaNat0.3.......p0E......../.InAnAnAnAtz........0/E................
................................................................................
......................0..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................IaNaNaNa/zDaNaNaNaNazfNaNaNaN4zz...........................
................................................................................
................................0....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0...............wz1........../.........E........kzXsWwMY
.MLsz0.............................szcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................UaNaNaNaNwz...........................
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: 11h58m51s Fractal Stock tweak3_mytweak3}


ID: 0493

Mandlebulb 3D parameters by Gary Webb
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...g2...w....2A...Ub/MHaFlM..5k2RlLJbA.E8SyAEwMUwz1DHv01KcEnzQcPnl/yUnzj
................................Bu33ZifPX.2........Y.7O.................y.2...wD
...Uz6.....p..../Q.1/.....EH5...70....E3.....oe2jePSyrlD/Q.........m0dkpXm1.....
./EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDRl0KJ1oVLwXqfks19Xf8zuc55c3LuhkDaguWGblP3w1fZFYHpCl2zkCwViTQhjmDSPZ/Jh92
fwvKx/MfdDr2zOYkdjlh52lDU.....ok8...yH........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................e....k1.
.....Ksulz1.....Z0U..kzUm.dF.o2.D/...w2....S....m....U1...UszzzzWzzzznp5..UeWkj7
...U.ydelyzqy7kzcfCvznjVEY771.Vzzzzz..E6RFA90qzD6cOG8FmO9z1.0TJ3LIwzz0U.I.EzAX8.
.gySnbinOz1.R8Zc4xRkz0kuQGtYRL.k26VHxrTm00...WPqDJgnzs/UWNJFa6zD/.6GbAfW4.Q.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................24bl0U7EgU7EkEP8O9.tMn7t.D3CpLf.En7
HEHtZooRN0U7EgU7nsmO408.X.05X20Cf36h.M029Mmf2FaRJ0U7EgU7V2pL.K8.a.l0a6WO5pKX.M02
9Mm0tJ8qB1U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M.................0./........zD........kz1........wz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4..................E........kz1........wz.........zD................
..........................................................2........wz...........
................................2....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP.IYA.A5.........
............5.U/4M....E11Ak.16..........6.2........sz.........zD................
........................................................kz1.....................
..........................................E.....I....E....kLAxqNN/UPbFJNo7LMnE4.
.....................................................g53iSIsuFsD........kzH0DrTB
Khspz........U.E..........2...................zD................................
........................................................}
{Titel: weekend8}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs