A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Eric Gazano

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Eric Gazano Mandlebulb 3D parameters by Eric Gazano Mandlebulb 3D parameters by Eric Gazano Mandlebulb 3D parameters by Eric Gazano
Mandlebulb 3D parameters by Eric Gazano Mandlebulb 3D parameters by Eric Gazano

ID: 1058 - Black Iron Prison

Mandlebulb 3D parameters by Eric Gazano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....E/...o0...61....U....rYU3m8iz5.npnO2v4Iz/kWkChttFKCy98lquxoBsaza79nb91uz/k
................................OFdpuWFgX02........Y./.........E.......U4/2...wD
...Uz6/...E5..../A21/....2......A0....E0.....UNUKPo0nMeD/AoK0d6EFQQA0dkpXm1.owfK
.FU0LD0D12../2.........ozMaNaNaNalzjOaNaNaN4E.A...........U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0D96gik6QaWunCcOBmS5idyIhD.R./lFbDIRou/jHAjsXUh6PnCykSyqYu2cofbpeD7mWLF7X/
buHhnu6BITbcyqGtr4OH05bjU.....IsU...LO...2....kD.2....sD.IP.....................
.............oAnAt1...sD....z.XcSA..............3ZbSAcXVp5qxP.....kK0d6EI....UA.
.....Ksulz1.....Ezzz.IX9c.EK.k3.C....MA...UD....S3...I1...kwzzzzE....oFB..UZk3L1
Vg2U.yoPx/MEGd3UmoH7.qIDj...0kZz7mtd..UPAI91pRxD6U.Ehl2Ilz1...........k.QtzYjd2.
.Eot8VlJ4.2.IXBzAbNvz............6EEyjfdn/..kndRjg/pzuFN9hDc.Kzj............m6lz
Qw/6...Fbf24LNyDgB72QifFjz9.VZPxp0FszEmUBgj9Wg/..gJsMhCA7y98N3FyJ8Kbz0.QsN9ytz/k
pAX0tvW6P...DAF3F0e3.1Uy2KVVUO/E.Mgu.wrzMw1..c6Uc/UBkMXBehUWhl2.Z/aJZZQ7gK8X.g2I
E/JPj6sQL/El1nvzheoW846.ZJKOdBaJvV4E.k/6M.mzyRsUu/.NZdaODxLX7S6.nAHAn6uT5uLO.Uqk
rWAxz3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E../.I.//3U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........BnAnAnEM..RaNaNaN4wwDoAnAnA1HE.2.....................................
................................................................................
.....................6.....3....0....wJKklKRnBJOidZA..kNl.......................
.....................QoAnAnAnwvjbNaNaNatvz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5.iRKA............
............5...................aNaNaNaNLzHaNaNaNaU/.PaNaNaNa/zD........kz1.....
................................................................................
..........................................k.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5.....
..........................U/4MU/4M........UqAnAnAn91.pAnAnAnQ0xDnAnAnAn.kz1.....
...wz................................................................oAnAnAnMDyD
NaNaNaNtD.2..........................................2.....3....3....2JRVFaQVFrA
2/EMgJ4BY/...........................................EnAnAnAngtDnAnAnAnAcz1AnAnA
nA5yzqAnAnAnA0zjAnAnAnAn7.2.....................................................
................................................................}
{Titel: BlackIronPrison}


ID: 0992 - Jail for Psychopathic Hairdressers

Mandlebulb 3D parameters by Eric Gazano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...C2...61....U....sa1xGIzz5.DO.KNDaHz/kSyv/3eWjOyfMD77s0VZYz83kWLv9yz/k
................................jDzoaZosV02........Y./.........E.......U4/2...wD
...Uz6/....C..../Q.1/.....Ezm/..H0....E0.....6oeQdhl8/eD/QkK0d6EBJJV0dkpXm1.Gx.d
.FU0LD0D12../2..............................U.A...........U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DFJaqqT1AQu1Y5WjcMF1YyckM0dOwJ2aDb3l84TBoLtP.DRLUrtlKyyPd6ZHl./eDVS9miJhF
EuX0g4ygVT1bySsxN1/hvQYjU.....23C/..If...2....kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.XcSA..............3ZbSAcXVp5qxP.....kK0d6EJ....UA.
.....Sxckz1.....Ezzz.IX9c.EV.IC.P/...A3....P....62...g7...kwzzzzE....2n4..UZkJL1
Vg2U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0Qoz7mtd..UPAI91pRxD6U.Ehl2Ilz1...........k.5xzYjd2.
.Eot8VlJ4.2.IXBzAbNvz............6kFzjfdn/..kndRjg/pzuFN9hDc.Kzj/.........E.mc..
Qw/6...Fbf24LNyD.C72QifFjz9.VZPxp0FszInA8Yj9Wg/..IYOt77cK.A8s8ea00e3./kPLyRqkSlj
pAX0tvW6P...DAF3F0e3.1Uy2KVVUO/E.Mgu.wrzMw1..c6Uc/UBkMXBehUWhl2.Z/aJZZQ7gK8X.g2I
E/JPj6sQL/El1nvzheoW846.ZJKOdBaJvV4E.k/6M.mzyRsUu/.NZdaODxLX7S6.nAHAn6uT5uLO.Uqk
rWAxz3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b................................
E../.I./V2U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........BnAnAnEJ..RaNaNaN4wwDoAnAnA1HE.2.....................................
................................................................................
.....................6.....3....0....wJKklKRnBJOidZA..kNl.......................
.....................c........wjbNaNaNalvz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5.iRKA............
............5U.........................UHzXNaNaNaNO/.PaNaNaNa/zD........kz1.....
................................................................................
..........................................k.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5.....
..........................U/4MU/4M.........RaNaNaN91.pAnAnAnQ0xDnAnAnAn.kz1.....
...wz................................................................AnAnAnAz3yD
nAnAnAnDD.2..........................................2.....3....3....2JRVFaQVFrA
2/EMgJ4BY/......................................................9nAnAnAHczvzzzzz
zz4..1.......6zjaNaNaNaN8.2.....................................................
................................................................}
{Titel: A Jail for Psychopathic Hairdressers}


ID: 0859 - Stars in armour

Mandlebulb 3D parameters by Eric Gazano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....w....k1...w....2U...kDMOAfdOp8.jsIw79JCY3EC1hDOLu3vz9LOvXKyYg0.pAo1Vq6/7/E
................................H3.LJF94Az1........Y.h4.................y.2...wD
...Uz6....E1..../Q.1/.....kf1...N/....E3.....AZGT1PhyGsD/Q.........G0dkpXm1.D6K/
./EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAngDoH5BvBRt1y1CjRPmSOgFz8tYE9QF3PqDhDh.TO0OVxnDMTQ2KGFUzA.q4qd3VLrj2Y9.MlPT
Tx9lY09C/zpRzU4Tm9JRi0sDU.....Yu....R.........sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD...m0/..........................................Z....k1.
.....Sxckz1.......kz..Ak.1k4..E.I/...k3....O....S3...I2....F....6/...I1...E2wJ5Q
4s/U.yzzz1.U.06..06U......6.0c..zrhe...wQOr9PExj6Eot8VlJqy1...........U.5xjQgk0.
.Eot8VlJqy9.3yuedc8xz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
Zzzz............E0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.Ek.F2E.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M........UaNaNaNaN/./........zD........kz1........wz...........................
.............................................czDbNaNaNaNwz1.....................
.....................6.....3....7....gqPXVqLXJbMZ/..............................
........4MU/.........MaNaNaNa7yjaNaNaNaNwzXaNaNaNaNiz...........................
................................................................................
................................1....E/..../....TBINgFLOXpoPYJ4.................
........................................Umvzzzzzzzzvz...........BnAnAnAngz1.....
................................................................................
..........................................E5....I.........kLG/rPrB1.UYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/........zj..........2.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: Stars_in_armour}


ID: 0554 - Where is Sir Philbert

Mandlebulb 3D parameters by Eric Gazano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....s/...U5...w....2U...Uniq8an/Twz48YM3mCO0/EEsjbvmeCkyvdv42aa0fwzMJfdTyol3zj
................................0X4NPUg9U/2........Y./.................UK/2...wD
...Uz6.....L..../Q.1/.....U4E...C/....E3.....wtMtLoC06iD/QE51.AE...m0dkpXm1.BNB.
.3U0LD0D12..02EnAnAnAnAwz0................../.2..........IU0.....y1...sD...../..
.zHnAnID0byNwdffivX1PJ3QEU4qyaHDXRSw2nhDnVVEnM9NWv9u5226R9LuymZJoMTnY4iD9h5oV0Xj
.vHwdrUmL/atyaCcxbxEdjijU.....oyN/..ky/..2....sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD...m0/.....................................2dzXE8....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1UF.M7.v/...U5...EH....m....62....F....6/...s3.....S/52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.3c..zXCc...Fbf24LNvj66gJ7KDgdzX...........228.kFrA0.
.odIWOorFy1.R8Zc4xRgz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............v/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E../.Ek.F2E.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5.jR5...........................U/4MU/
4M.................0./........zD........kz1........wz...........................
.....................................cNaNaNaNKyDOaNaNaNatz1.....................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNqzD........Yz1........wz.........zD................
........................................................qzHnAnAnAnAwz...........
................................0....E/...k/....B3aPjRLMm7IRg74.m/..............
................4MU/............BnAnAnAHJ.oAnAnAnAnqzOaNaNaNaFzj........Uz9.....
...yz0.......Uyj................................................................
..........................................k.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................ZNaNaNaNm.k........O.2.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: Where is Sir Philbert}


ID: 0143 - Under The Belly of the Beast

Mandlebulb 3D parameters by Eric Gazano
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....w....k1..../...2U....Et7ZyvUUVzaYlf/nuCsxDK81Xa.0bM.gjQgkY6AT..rwTbii8Strj
................................0IWjIs48J02........Y./.........E.......UK/2...wD
...Uz6/..6X6..../Q.13....2......O2....k3.....cDstI4IAifD/QEvqG6E...c.dkpXm1.wPwn
z.U0LD0D12..02k/HeX5riHxzeHtMf2Jodtj53HevJlTdz9..........g.3.....y1...sD...../..
.wHnAnIDtAzLjFYFvufi3tFOGOPWyaU5FtRf73cDw5vf4fhgCuHDIzEdb66iy8EBZUmWpTeDe/5Og6qm
UtngQWhwx83eyM2IF.yQqWfDU....2Ij1/..ue/..2EnAnoD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sDUe/H/x1...................................EvqG6ER....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1EE.6D.a....c3...kC....62...c3...E6....m....c0.....w9rX
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..2c..zzSi...MarH7iXyD66gJ7KDgdz1...........k.5xDk.1A.
.A72QifFzy1.R8Zc4xRwzC..........V7V0..3B6/...........sFbG7eFT5wj..........E/0c..
6V2G..EbG7eFT5uD.qdIWOorVy1..........IU.8.kzzzD............8....................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9...Ak.1kOFWuzSe/cU08../2E.Z29zzzz.wzz
zzTdF/8cU0.E./2EuP4k.1A..1Akz1bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czzlzzzzzyz1cU08cxz3...kz.w4PYJaPnhKOZBrLWZrLjdLSmJa9e/rN
E../.Ek6V2U3....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm..IjR5.......................k/.MU/4...
.ok.1.....kBi4WNaNAwzeNaNaNaNawD9mqtvbOwoz1................................KtE9m
qtvwz0.............................wz...........................................
.....................A.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...................kzDOaNaNaNa7z1........sz...........................
................................................................................
................................/....E/...U/....TNoPgF4BpEqPp74PZ/kAY/..........
............06U.0.......................kz1.....................................
................................................................................
..........................................U0....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......E3kNaNaNaNaty1.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: UnderTheBellyoftheBeast}


ID: 0098 - entre2murs

Mandlebulb 3D parameters by Eric Gazano
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f.....9/...g2..../...2U....X3GmoAeBwzITOiI10972EAWE/meS/N.guEXdElCSzzqFgrKPWsEzD
................................bxxEIS/Vp.2........Y./.........E.......UK/2...wD
...Uz6/..6HA..../Qk03....2.......2....k3.....Q/FHFdxfKlD/QEvqG6E...m.dkpXm1....c
z.U0LD0D12../2k1Qnkkbk6xzenH3j3KpF8jO6OSw.wWQz9..........M.3.....y1...sD...../..
.wHnAnIDkatcfZuEmvPJqf/28im3z8SjtUwH9ekDsFPXhNJeKwH765eWK8VvyoGWh71jrmkDGqqSrNjD
Aw92t1oyjik0zYmQZbRjz8lDU....22Ll0..Uv1..2EnAnoD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sDHvxZ.x1...................................EvqG6EO....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1EE.6D.a....c3...EC....62...c3...E6....m....c0.....w9rX
...U.W1KEyzlciszw39rzTAe90.62AqzzzSi..U5WRVGVrzj6gySnbinOz1...........k.NwzXWF1.
.MH/CQa3vz9.3yuedc8tzA..........V7V0..3B6/...........sFbG7eFT5wj..........E/0c..
6V2G..EbG7eFT5uD.qdIWOorVy1..........IU.8.kzzzD............8....................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9...Ak.1kOFWuzSe/cU08../2E.Z29zzzz.wzz
zzTdF/8cU0.E./2EuP4k.1A..1Akz1bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czzlzzzzzyz1cU08cxz3...kz.w4PYJaPnhKOZBrLWZrLjdLSmJa9e/rN
E../.Ek6V2U3....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm..IjR5.......................k/.MU/4...
.ok.1.....kBi4WNaNAwz0........yDMZ1h6Pbjnz1................................KtE9m
qtvwz0.............................wz...........................................
.....................2.....3....3....2YEjVLHjFaA.w4SHBJFm.......................
.Q...................oAnAnAnAnyj........Uz1........wz........6zDBnAnAnAnIz1.....
................................................................................
................................/....E/...E/....FJLMY7LMoB1F....................
........................................czvAnAnAnAf2.fNaNaNaNCzjOaNaNaNaNznAnAnA
nAHzz0..........................................................................
..........................................U0....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6..........................3.dNaNaNaNU1kMaNaNaNaNy1.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: entre2murs}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs