A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Davr Ricd

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd

ID: 1162

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...s2...ET...2U....XrqPKqu4rzaUcPFBMfj2Ek3XQyHYghznzoeM8.fu2.jhmf9Wf6ixD
................................I0NFPDoEF.2........Y.x22.......E........C/2...wD
...Uz6/...EL.....s.1/.....kDy...E4...2E......odGxgPvo.nD/.......BnAHyoAnAt1.....
.VU0LD0D12../2kAnAnAnA9zzMaNaNaNatvDOaNaNaNaZy1...........U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DdaQdpRyswv1HDS.rQ8bAzAVfY8YPDwojU.qHgUQXDxviYa2Noin8zWt.fv/31Slj6jScC.FQ
hw9PgpOtz3ZHz6UodE6FI4nDU....8I2T/........UaNadD/2....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1...................................Ew.81Ee.....x/
.....Ksulz1.....uyTQ.wzzznNN.MD.P/...61...kO....m....24....A....H/...21z..UG.p5U
NsESxV1KE4wlci6usU3YgTAe9O5.oc..zzSi...Fbf24LNvD6w8pJs/mpz1..........Ek6l.kFrA0.
.68jhZgBoz1.9tsk1K60.5E1zDoaglyD2A05/QoBX...UxL70WL/.tF/4u1Xa2.E/QaJUz.HF.2/aY/.
5Rn6..EXHW5.MTyDzTIwhxpAL.A.W5m7sqskzEk7/xzFrA0..Iqk/tS7lzH3iTDar8n2.5Ufa4FQMozD
2Q0LzToBX...nbTOmGF../.F.Z13u3zj/QwVJH8opz9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.kKNttWOkR4.Z7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E../.EkAl2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........EbNaNaNat0.3.......p0E......../.InAnAnAnAtz........0/E................
................................................................................
......................0..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................MNaNaNaNqyDaNaNaNaNazvNaNaNaN8vz...........................
................................................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaN..2........../.........E..........YsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
..........................................E7....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................EnAnAnAnO2./..................sz1.....
.....oAnAnAnAHzD.......U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: Keyframe #16~}


ID: 1066 - Isurf

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....IU....t.Y/PtW.ozEUrTSlbXwzD/MTAkmCxRz1n5svfYX14.vgcEWuo21yD
................................l7rYJv3Fh.2........B.NKH.......E........7/2...wD
...Uz6/...Ez.....s.1/......m0...D1....EC.....AlZ.zHHeDlD/.kshZqD..US3pAnAr1.BnAX
.FEnAnQD12..02UaNaNaNapvzoAnAnAnAXxjaNaNaNa7dz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDF4NhIi3LPwXPopvfW.AAzGvBi7scY0mDBZUEJ2R0fw9.l6v.IzlyyEjPFPImAomDEPrS98Pq
dwvo4WKvAOI7zqa.9eQkHKmjU.....YQ4.............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ES.pzDM....k1.
.....Ksulz1.....yzzz.wzzzL7D..6.h....s2...UG....h/...Q3....A....H/...spm...MJxzc
4M0U.82Q8CssYf9QY2pIkYQh7e2./2nzzzSi..kuOe4W5L.k6MnTndKL3.Q..........E.69.kFrA0.
.oAinO7z5z9.dbXfv614.5UTpgMfg2xD/EU0.wzzz1...........s/........./.........E1ookz
ZYeL...ctXjvFKyDKTbHSL6naz1.zuMMjC86.D./XxzzzzDi9.6........8Q/.........U........
/EU0.wzzz1....................................8cU0ExpLTdPc3cU08.pLTxZOILvHiF.Itx
pL8NTxTpz0ExpLTe7GqzJz9.pLTxZiASU08c.ITxp5OOv/8cU0ExpLDEfo5cU08.pLTxgnaTU08c.Itx
p1owz/8cU0ExpLDE..ExpLzzzzFxpLzzyzHxpLzzbuJxpLzz.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek2l2k1....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........UNaNaNaNaxzoAnAnAnAPvD........6.2......c0A./.......E/E......8cv.oaNaNa
NalYz...........................................................................
.....................c.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..r/......................
.Q..4MU/.6...........oAnAnAn230E...................wz........E/E........I.2.....
...3./...............................g53iSIsuFsD........2.gaNaNaNaNmz...........
................................4....E/...k.....T7pPo34RZB2.p7bN.k4.............
..........U/4MU/4M..0..................aw.2......UfW./......Mm5E......oUY/2.....
.wIN./......qd1EmAnAnAnAXy9........wz......../4E.......ED/2........wz..........E
..........................................k2....I....c....kL7t4RExqRGx4RVFLN1/..
.....................6U.06U.06U.0..................C./.......U1E........e.2.....
...4./.......21E........6.2...................0E...................wz...........
........................................................}
{Titel: Isurf}


ID: 1017

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...M2...U0....U....EumOQCpe..5BiRe6Ix2.EqcRpZ8pyryXyGS9DJU92.toPzqdYZ4.k
................................Yaqj8i8mw.2........Y.ha2.......E........C/2...wD
...Uz6/....f.....M.13.....ED4...C1....EC.....62n6.sszEkD/.ETi8sD...m2dkpXm1....U
./EnAnQD12../2k53iSIsulhz........6wjtE9mqtv5Ez1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDQZzOztPaovP2D4tyK0s2zoBNCkMR7mhjSoWJPc8fGwnttJBC1RJwycdNQWRpIcjj8VrczzqZ
rv9/ks3lXnauyqRS7zXUKAljU....yn59.............kD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ETi8sDJ.....8.
.....Ksulz1.......kz.g9Uy.EF.M2.u0...E5...E6....0/...o5...E6....O/...22....UJND6
..EPvxzzzz7E.0snTeOgzf8NoAC6.k/..9gk...0.p4HE3zD6.Dbqxm4Izv...........kANwzYjd2.
..cXcESLfz1.H0/bvOonzC...........6nMzbnFP/..fjrwdvgqzsluvBTuCfxj...........63k/.
.9gk..k.Tci/2UyD4NJOyyyDuz9..........EU/GsDU.....oSfCXk43z184cthTu62./U81dEXq3.k
.MUAzzjMz1..hE2Jv5G0./UB3skNKgzj.............kIIF/U7icWB3f.aoV9.jB4OZJQ3bSoU.wBo
E1pwTkdS3/UYG8vID01MCx2.g9itdtXCxx7K.6MU/00VE74gq0.H.4cO/xJPmC4.kAH9nEEO53rZ.Egl
2XQ/q36Ru/UrRPhe...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bmIX9e/rN.IbPYtWOkR4.kMXBkAJPVl4P
E....6E.F2U2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
..........UNaNaNaN0wzGnAnAnAnMxDnAnAnAnYlz1.....................................
................................................................................
.....................c....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.........................U.E........n.gaNaNaNatyz...........................
................................................................................
...................cmdrchaos....}
{Titel: TWK stasis 2360 ver 2}


ID: 1010 - Thiistle

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....2U...UilSHLXrJzzqMsXAZ7CA1EG9Ib3vZ/XznJbCPByjJtzwcJ/PyJmeyj
................................FLlv0qkyD.2........A.JX4................y.2...wD
...Uz6....kU.....Q.1/......05...X.....E3.....gD/0p1ht6nD/Q.........m0dkpXm1.OaNa
./EnAnQD12../2UaNaNaNaNwz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDqZgzrfnRgwnFurI.PTcCzSkgT.FCAGnj7.hbgsKWyw1Apefp.dsvyg3o3fc6VDnDdc6kVJwo
fwfI1BeSfbDCzGUFC1bPQOnDU.....2kH...lJ...2....kD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................3....k1.
.....Ksulz1.....0.kzOIn4.E7L.M7.B/...61...UM....U/Fl5c2..K.A....H/...gpm..EBJxDg
92/U.yzzzz7M6/nnzzzzzX6dEf2.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz8........../EU0.wzzz1...........I0........./.........E1ookz
ZYeL...ctXjvFKyDKTbHSL6naz1.zuMMjC86.5./8.kzzzDi..6........8Q/.........U........
/EU0.wzzz1........................................kzzzDyONkzzzD.zzzzsLs0k/8w...U
.1QeE.6E...yAT2yFa1../2.POPityxHzzzz.wzzzXzlOxDdY0.U...ybhrzzzD.zzzzs5iT.1Ak..Ak
.XjCz/Ak.1.k.1Ay.......bzzlzzzDkyz1U./kmQcqaqaff.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU.W6E.....7....U....EEZVLOjt461/kPrJaQ............................06...6U.
..........kAnAnAnAP3.BnAnAnAn2zD...................wz.........0E........kz1.....
................................................................................
.....................I.....3....9....6JOZpKMitaA................................
4MU/.................................................cNaNaNaNyyD..........oAnAnA
nA1mzeNaNaNaNatD...................wz...........lXqs6K9yYv1.....................
................................2....E/.........T73QjRrA........................
........................................U.2.....................................
................................................................................
............................................}
{Titel: thistle}


ID: 0936 - Manège

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....2....E6JCRxCTztzexT4LLvyI0EF8bYBpmILx92C40uh0smzUiH3XmOpfvj
................................4qPaSCgrM.2........A.JdE...............E6/2...wD
...Uz6....Ua..../M.0/.....ko....R.....E3......ik.7gdjRmD/6.........UzoAnAt1....U
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDqAnCqUnP5xXT/rQYBmPryw7p2TuS4Fhj/.nI/U2ndufc7d0/6HQDzYO8WxvGO6oDQCwyO13v
Vvn.Q7iAfbVEzqLGLI3L2rnDU.....YgN...eU........sD46....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.......................................sD5....k1.
.....Ksulz1.....5.kz.sub8/.i.k3......E5...ER....N/...g8....F....WzzzzzI....UJF56
..EPvxzzzz0E.0s3TeOg.c8NoAC6.E/..9gk..kYEkti4xwj6Eot8VlJqyP...........kA8.kYjd2.
.odIWOorVy9.R8Zc4xRczA...........6X1.YnFP/..R8Zc4xRczs/Fbf24LNvD.........../K6/.
vbDe..kDVlVFkCqjN7woWOAiUz1.uLBpPH1qz2UA8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................kIIF/U7icWB3f.aoV9.jB4OZJQ3bSoU.wBo
E1pwTkdS3/UYG8vID01MCx2.g9itdtXCxx7K.6MU/00VE74gq0.H.4cO/xJPmC4.kAH9nEEO53rZ.Egl
2XQ/q36Ru/UrRPhe...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bmIX9e/rN.IbPYtWOkR4.kMXBkAJPVl4P
E....AU.V2E.....I....c.....OZV5Rb7LOY7HG4B3...........................U1C....6U/
4M........E........iz........ozD........sy9.............................nz1.....
...wz...........................................................................
.....................2.....3....A....EZQVtqQhgoPXVKG4B3.........................
....4MU/0E................................UaNaNaNaNoz...........................
.............U0E.......Uw.ASLvivivirz........U.E........kz1.....................
................................1....E/....0....Ex4PtNoPgFK9nZLP7NoI............
..............U/4MU...E./..............................................cuz1.....
........................I.24hE2Jv5G0./..........aNaNaNaNiz1........sz...........
..........................Davr..................}
{Titel: manege}


ID: 0919 - Difworld

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....2.....zoYFgkzv5.XbYVOy5UBAEhuOczUV7yzP3OXbXGpyszEMIlvAWp.yj
................................b2snhc/DVz1........A./e7................y.YNaNuD
BnAnx6....Ea..../M.0/.....EB2...A.....E3.....sRF6tFoc1qD/M.........m/dkpXm1....U
z.....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD6yWjvcpyXxH7p83kOJ1LzaL3lY1m5yrjyn5mV4HPox1PLFx6GAjSzI2Wo2gztllD3ZTRuR50
txH7KNYlxnmQzW1g4FZ7lVqDU.....I4i0............sD46....sD..G.....................
.................w1...sD....zw1.........................................0....k1.
.....Ksulz1.......kzOwzrzG61.w/......E1....D....a/uJ62B.Ed.9....l....Up....UipT8
NE2U.W1KEWwlciswsU3YxTAe9ef6oAmzzzSi/..XhUXI/1yD6.c4dabdnz1.M0........UB8.EziP66
.gySnbinOz9.kndRjg/xz.k.1UTWGW.k2IH6/wqN51..5pnRimj7.5UXSPgBjz/E.Inf2bOmI.Q/pE/.
zHsz..k5R64FrB/k.mpXpnr0bz1.5NqMjfyuzKEBXxzz2yD..sFZFehpH.A8bSbSJIq2./kLgcuEf9xj
3In0/wqN51..hNPpwY32.1.Y48zsqE.E..UfDeCWB.A...8cU0.E./2ETb.QU0D../2E.ho5z16...2E
./oTYQnBr..E./2EFZmzcCB../2E.pPBaw4u..2E./oir/8cU0.E./2E9d5cU08../2E.79TU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.61BmQnLk34PVBKOjFKMkJaPVxJAqU1A
E6...AE.W6E.....I....o.....PjVrPY7rPhJaA7NoI..........................U1C....6..
.....6....kzzzzzzzZE.VaNaNaNadyD9nAnAnAnUznAnAnAnAX..DnAnAnAn./EWNaNaNaNSz1.....
...3./.......p3EnAnAnAngV.2dkpX0LD8oz........UxDOaNaNaNahz1........wz...........
.....................A.....3....B....A3QcJaQZZYFH/..............................
.sU1.sE1BoU.02E......MNaNaNaNqyD........A.oAnAnAnAntz2nAnAnAnAvD.......aNmXAnAnA
nA17.tAnAnAnAb.E........7.2........../.........EaNaNaNaNoz1........wz.........zj
................................/....E/...E1....btKMmlKSnYYFH/..H/..............
............Cs....U.06..................6.A........wzAnAnAnAnQyj........6.A.....
...0.h53iSIsuFuD...................A./....................gaNaNaNaNizcNaNaNaNavD
........kz1.............davr....................}
{Titel: difworld}


ID: 0857

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/...M1...M7...2U....pHoWp5R5pzKvET4Uu.I/ET9zmw9zOjz9JjxMv1r2lzAEH1yZOm5xj
................................9FL8ZaIJL/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...UF.....Ek0/.....UR9...71...2E/.....YNseH8ZtwiD/..W3OtD...G/dkpXm1.....
zEUaNaVD12../2UNaNaNaNaxz0................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD5LugfA3OxvPun15OUuDtya3WF0I1GlXDIxweSfWiTuvKDVPM4FShyUQhSQDtkwjjLab6F48y
YvnlAC95g.KzyenFUU7i6RfjU....y14E.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................W3OtDL....UZ.
.....Ksulz1.....qzzz.k.2B.kN.g0.p....g3...EJ....40...w2...k5....b....6X7..kWPR5Q
lg3mmYtQLl.VXG82eZrPB.1AkkD./c..Pide..EbG7eFT5uD6Eot8VlJqy1...........E.8.kG1Z0.
.odIWOor/z1.KZajjzXyz0...........618.EW7./..3yuedc8tzu/Fbf24LNvj.gM3ZaYq1z9/VQHz
oe7B..E/LgYH73zj.KHHOkuQCz9.aeI9rGLozGE6FpDhOG1..QswMdjTgz980AJfZckmz0krg5s489xj
/6U0.wzzz1...................................MW6O..U.06UZIlG7p1.OedaOOf5KNpG.cgm
8fgJY2YD/..U.06U1IX9c6/..06U.SwH8J0...Ak.1wfK/.....U.0casv4JCF1..06U.elRdAW3..6U
.0szzdIFj.UdaOed..UDp6UAee0Pex2OIJZJKhIJszbDp6UA.w4PX3aPjpGMopmQptqQZFb9e/rN..rN
E....Ek.l2E/....I....c....EHZtqNZ7rA.ELN..................................U/4MU/
4M........UaNaNaNa7..3.......mzDOaNaNaNKmznAnAnAnAXoz...........................
................................................................................
.....................2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................ELD8QxckpfzfxckpXHL............zD................
................................................................................
................................/....6....U.....FJLMoJaQiZqPi/Enm/..............
........................................kz9.....................................
................................................................................
..........................................U/....1....6.....JmZqMj7bP.waP........
.....................................................1.........E................
................................................................................
..............DsyneGrafix...............................}
{Titel: tweakrick}


ID: 0852

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/...M1...ET...2A...Uge5kdrJq5.55cc9FmGx/kNm6SrSH7fyvHznGdZduMzMNetjsQXx/k
................................1Ja10Js7R02........Y.dv1.......E........o.2...wD
...Uz6/...kp.....M.1/.....kf5...u0....E1.....I8mN7iUxXeD/.Ecs1HE...o/dkpXm1.....
./EnAnQD12../2........Uwz.........qjOaNaNaNaFx9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDEDR/G.C2BunqOwhAsMIXyCuUe1lH1PeDB5RA37xGau1b8vzzyKJZyUtFHu3V.qbjUxYfcvTF
FuPdNbN3N4KdyM.eP7TF1BdDU.....2V7.............kD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Uj/3YEK.....x/
.....Ksulz1.....tzzz.oRvk5.D.U7.1/...E5...k6....G0....8...Uszzzzdzzzzj2....UJF56
..EPvxzzz96E.0METeOg.Yn7MBC6Ec...9gk..kYEkti4xwD66HNL1YPWzH...........kA8.kYjd2.
.A72QifFjz9..u68YrpuzC...........6X0.YnFP/..NbzTGMitzulYEkti4xwj..........E.Gc..
Zzzz............4/...................2UA8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................kIIF/U7icWB3f.aoV9.jB4OZJQ3bSoU.wBo
E1pwTkdS3/UYG8vID01MCx2.g9itdtXCxx7K.6MU/00VE74gq0.H.4cO/xJPmC4.kAH9nEEO53rZ.Egl
2XQ/q36Ru/UrRPhe...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bmIX9e/rN.IbPYtWOkR4.kMXBkAJPVl4P
E....MEFF3E1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................w2E................................................
..........................................................2........wz...........
................................/....E/....0....TFZQVtqQg34RZB2BY/EA.61.........
................................OaNaNadC..2Uvf1QCXcazudLdgA258yD................
................g9FpPBkKRz1..................O2E..............................zD
..........................................E.....I....A....kLGx4RVFLN..Upo/0IjR5.
oE4..................MU/4....................................32E........yz1.....
...3./........yD........................................kz1.....................
........kz1..........................................6.....3..../....oIMiFKNgF1F
0ZqE.65..............................................oAnAnAnAfuD........kzfNaNaN
aNavz...........................................................................
................................................................/....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..U6.PaNaNaNatyD................................................................
.....................................................vhNfdAijA............./}
{Titel: vega2}


ID: 0845

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/...M1...ET...2A...kde5kdrJq5.55cc9FmGx/kcf6SrSH7fyvGwmGdZduMzMNetjsQXx/k
................................1Ja10Js7R02........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...ks.....M.1/......ND...11....E1.....I8mN7iUxXeD/.Ecs1HE...o/dkpXm1.....
./EnAnQD12../2UaNaNaNadWzMaNaNaNa7qj......................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDvCR/G.C2RuXlOwhAsMIbyCtUe1lH1PfDy4RA37xGquXX8vzzyKJdyIsFHu3V.qcjIxYfcvTF
VufZNbN3N4KhyYzdP7TF1BeDU.....YAE.........EnAnoD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Uj/3YEL.....x/
.....Ksulz1.....tzzz.oRvk1E5.E8.m....E5...kD....G0...Q9....G....9/...22....UJFb/
..EPvxzzz96E.0METeOg..6E.AC6Ec...9gk..kMvzRXg2.E6sVMLcIsxzH...........kA8.kYjd2.
.6HNL1YPWz1.ilEhAIrpzA...........6X0.YnFP/..np0CG3AszoVAZRBEi7yD..........E.Gc..
Zzzz............4/...................2UA8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................kIIF/U7icWB3f.aoV9.jB4OZJQ3bSoU.wBo
E1pwTkdS3/UYG8vID01MCx2.g9itdtXCxx7K.6MU/00VE74gq0.H.4cO/xJPmC4.kAH9nEEO53rZ.Egl
2XQ/q36Ru/UrRPhe...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/bmIX9e/rN.IbPYtWOkR4.kMXBkAJPVl4P
E....MEFF3E1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................w2E................................................
..........................................................2........wz...........
................................/....E/....0....TFZQVtqQg34RZB2BY/EA.61.........
................................nAnAnAnk..2kxp/CbFIdzudLdgA258yD................
................g9FpPBkKRz1..................O2E..............................zD
..........................................E.....I....A....kLGx4RVFLN..Upo/0IjR5.
oE4..................MU/4....................................32E........yz1.....
...3./........yD........................................kz1.....................
........kz1..........................................6.....3..../....oIMiFKNgF1F
0ZqE.65..............................................oAnAnAnAfuD........kzfNaNaN
aNavz...........................................................................
................................................................/....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..U6.PaNaNaNatyD................................................................
.....................................................vhNfdAijA..............}
{Titel: vega1}


ID: 0795

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....2U....aVOC4AP21.vcyVVopmy6E2GqpWvH3NzfpV7Ds43PxzE.wZ3kaxRzD
................................OaNaNaNadz1........Y.Zv/................y.2...wD
...Uz6....EF.....M.0/......23...D4....E3.....QzIXLua2PpD/..........m0dkpXm1....U
./EnAnQD12../2EnAnAnAnkA./................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDRBdTPqGspxH7K3JAicCKzc37mMuBFrmDTxmhweLJGx9RaS1pbvUQzcJecyRcgcqjuLFW/qjF
Fx9MIfLbWQAOzcIv.fSVP8rDU.....oc7........2UaNadD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................q....k1.
.....Ksulz1.......kz.srcNWPS.Y5.W.........kJ....s....U5....A....H/...c4....O6rT7
1NWUt7YL84zlci6o0tZW9SAe906.2YlzzzSi...Ti5Tjp8zD6oRaqWXXzz1............AXxzFrA0.
.w8pJs/mpz9..u68YrpuzA..........2.HA.QoBX...9NlDDplrzGVYr.BSbRxD/M7vTdkA1.I.2c..
Zzzz............H....................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1...................................IWQ90UVW9DEX/0Xgh0.48iw.7w7GvtP.Mcs
mTgklc2...UVW9DhlK1.....48iw.7PEV5Ss.Mcsm1oey/8cU0UVW9DESw5cU08.48iw.3rTU08c.Mcs
m1Ikz/8cU0UVW9DE...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3DpAX9e/rN.wZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E6...6..F2k/....I.........kLG/rPrBnLoE4.rJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................Y.....3....8....AJOZ75QdtqQfZqAVl4R........................
.........MU/4........cNaNaNatDzD.......eG.oAnAnAnA1/.ZNaNaNaNC.EPaNaNaNCuz1aNaNa
NaNSzCnAnAnAnqxD.......Rq.2......k57.1......Ue.k..........2........wz...........
................................}
{Titel: challfriday}


ID: 0793

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....2U..../Beo2AL30.rtXsU8xsdyDz.4bscjSIz1m8o3zs6e/.Vy5p3Vjx8.k
................................D1WWo6DtK.2........Y.tv4................y.2...wD
...Uz6....Uu.....M.1/.....Ey0...X4....E4.....6pQjk8QpZmD/..........m0/.........U
./EnAnQD12../2E3BnAnAngjzMaNaNaNqL.EBnAnAnAnRz9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDAZWw0Qq13x1SPjYMyc7DzuNFkg6UOBijp/Sc8xjDRwHJuMGdEgt7zYAHeeqRyVojNsTuBa8e
vwXam6EavT1FzIE2KTXrximDU.....2AF........2....kD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................i....k1.
.....Ksulz1..........srcNm7a.Y5.K/...g1...kD....a/...Q9....A....H/...cqm...O4pjA
B7Ynt7YL84zlci6o0tZW9SAe906.2YlzzzSi...Ti5Tjp8zD6oRaqWXXzz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz8........../EU0.wzzz1...........s/...........6.......E.2c..
Zzzz............5....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................IWQ90UVW9DEMK/Xgh0.48iw.Fk6GvtP.Mcs
mTwNvc2...UVW9DhIz1.....48iw.V1IV5Ss.Mcsm1IKY/8cU0UVW9DEfZ4cU08.48iw.JSOU08c.Mcs
m1Ifo/8cU0UVW9DE...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU.V2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/EN1/........................k/9.......
..........UaNaNaNaNxzgNaNaNaNKyDaNaNaNaNmz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....w3Jm3aPnlKMoJ4..65.........................
.....................YNaNaNaN4xj.........zvNaNaNaN4/./........zD................
................................................................................
................................/....E/...k.....TNoPgFKOiR4JZFbQVhIMgJKOY/......
............06..................YNaNaNaNuy1........wz...........bNaNaNaNuzXaNaNa
NaNyzc8HMViSqiyD.......U4/2.......cF./.......O2E..............................zD
............................................}
{Titel: box070214}


ID: 0749 - boxtoboxb

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....2.....q.wkVZEJuzcwIAFK/nL3Eh0iDpOPEnzPsSNi0BqgxzMF2OOrrO0zD
................................QytqErzDk.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....k.....M.0/......r0...F2....E3.....E6xgf98j5lD/..........G1/..........
//EnAnQD12../2........MqzAnAnAnAXQ.EOaNaNaN4Pz9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDGMBv7epwCwvv7VdLyTC.zqcSKbYwdciDvP8D/ohJXv9yx4rDZk0/zcjGqE2y0pkD5yHUAP6S
/wfvPiS8ls30z6/31bATjCkjU.....IY2.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................V....k1.
.....Ksulz1.....5....srcNm7a.Y5.k1....2...kD....c/...sE....A....H/...cKz...O4pD8
8/Unt7YL84zlci6o0tZW9SAe906.2YlzzzSi..UrOA.Km.yj6Eot8VlJqy1............35xzFrA0.
.Eot8VlJKz9.H0/bvOonz6..........2EEJyzzzz1..0QjJ.Oz..vVzlDuTTM.E.YNFtuzF2z9/2s..
Zzzz...lHHVhIg.k5QGDCCJl4.2.4mJKm5Vtz4./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................IWQ90UVW9zkFw.Xgh0.48iwo4G5GvtP.Mcs
mTQhfc2...UVW9DhvX2.....48iw.tuMV5Ss.Mcsm12mb/8cU0UVW9DEZb4cU08.48iw.3qOU08c.Mcs
m12Gj/8cU0UVW9DE...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU.V2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/EN1/........................k/9.......
..........UaNaNaNatxzABnAnAnAnwDNaNaNaNalz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....w3Jm3aPnlKMoJ4..65.........................
.........6...........kAnAnAnAHxj..........EnAnAnAnA/./........zD................
................................................................................
................................/....E/...k.....TNoPgFKOiR4JZFbQVhIMgJKOY/......
............06....U/4MU.0.......aNaNaNaNKz1........wz...........bNaNaNaNuzXaNaNa
NaNyzc8HMViSqiyD.......U4/2.......cF./.......O2E..............................zD
............................................}
{Titel: boxtoboxb}


ID: 0741

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...3....2U....85rSkWMeyzWEgGjeFVK3Ek4BXx0QHazX2DP7D1Ri..PckTEoaPJzj
................................JNdXJG4Bc.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Uw.....M.0/.....Em1...J1....E4.....6o8gZDbIUlD/M.........m0/.........U
./EnAnQD12../2E6nAnAnAnrzCnAnAnAnHzjaNaNaNa7bz9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDxSigWJ73cwPVTmsA18Qcy02kePwtBlcjg0YcMlpAQu1vpOOLXGc7zuvREhTbE2lDV35xg5Ro
NuPFJgGIE0F2zow2iged2OmDU.....Iu4...h6........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................K....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz5kP.M2.t....c4...UD....z....w6...k8....I/...c47....LNr/
...U.ydelyjeYFnzTeOgzjeQm.6.4Amz6XAm..UkKZMxkayD66gJ7KDgdzP..........EUBF/.E.06.
.wwbCUofxz1.m13Z/ss..1EVBUJ1eexD/6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................cTxO1Uypfh7iFVypfB.uLjqa.d7eTiO.k.1
AkkDloX1A.U7AgU72AZymzA.a2m0a2MLxs.1.M019MGvydTxO1U7XgU70xbypfB.aAm0aMvTuLjq.Mm6
9MWuzdTxO1U7XgU7..UypfBxr3GDC2k43XZymzQwW0KDCk.5................................
E6...EE.m6E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
...........nAnAnAl.K./......UZ1EaNaNaNatZ.2........wz0........wD......U3C/oAnAnA
nAD9./.............................wz...........................................
.....................I.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S.65.........................
.Q.......6..................UNzDaNaNaNaNmz1...................zD................
................................................................................
................................I....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.U.pPr71.........
............5s....U/4MU.0.......NaNaNaNSpzHaNaNaNa/vzcNaNaNaN5yD.......EtzXaNaNa
Na/yzc8HMViSqiyD.......U4/2.......cF./.......O2E..............................zD
...........................................7....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........UNaNaNaN4E./........yD........O.2.....
...3./.......E/E........I.2...................zD................................
........................................................}
{Titel: kalisurf1}


ID: 0731 - tweak Perlite

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...w....2U...Exp0RtegSbzujQcRBTnT2EaYqZdD83tzPSAOyuwpsxzqR0xbXXmpwD
................................RgtrHNXJg.2........Y.p.4................y.IQxcuD
...Uz6....U1/....MU//....2U16...b3....Ea.....Ek1qBYfFGlD/.Epgb7E...UzoAnAt1.....
./EnAnQD16../2.......E1/.pAnAnAng7.EnAnAnAno4.2...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDsHtEMJDCHw1HwkMQ6hW6z24SU7wejWhjFNahZMpuWv1200szHTsjyY/gQT0a6GmD3ajnqwN7
WwHamWdHgQo2zuJMNXfUxqhjU.....I.L.............sD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................K8pMEY....k1.
.....Ksulz1.......kz.6joz5kM.........61...U7....g0...w6...ED....c....c4.....SFz0
...U.ydelyjeYFnzTeOgzjeQm.6/4Elz6XAm..koNdlMz8zj6.h6HpJxpzP.ZL7jCR2kzEU3VAkHxg0.
.6sCEgSIJ.2.rp/6SYZ0.1.Ex0XHiZzD2IF6.wIDf...TVrCG7GwzulPfHXSlKzj.6Km2H9GIz1/KI2/
Dpn8...2ePp2CCzD.qxmv1npp.A.6mvD54rqzGU3EAkHxg0..gMC.b.BH.288rGXnzh3.1U3HhcHIRxj
/6U0.wzzz1...................................cTxO1UypfxXmUVypfB.uLjqKaX9eTiO.k.1
AsrI3pX1A.U7AgUa//ZymzA.a2m0w30Mxs.1.M0196NIwdTxO1U7XgEfTqbypfB.aAm0ZykTuLjq.Mm6
9YeuzdTxO1U7XgUa..UypfBxr3GDC2k43XZymzQwW0KDCk.5................................
E....AU2V2U6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C.......
..........UaNaNaN4svzkAnAnAnA/wjzzzzzzzwgz1nAnAnAn1yz.......A5zD................
................................................................................
.....................E....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0........................../EZNaNaNadU/I........../..........................
................................................................................
................................L....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/........bNaNaNaB4.YNaNaNaNG/.NaNaNaNa/zDNIJJJJJJJz1.....
...................................................................wz...........
............................................}
{Titel: perlite3}


ID: 0708 - tweak 341

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....61...o5...w....2A...EpaPzzfgcpzimdKu7JUK.E00Gk4Z.0Ez1Cq5CgY1ryz8LOwfJ8i8wD
................................s1qWQa9IS.2........Y.h6N.......E........Y.2...wD
...Uz6/...kj/....o.1/.....EI0...10....E3.....2YDFzKOGQlD/o.........m0dkpXm1....U
./UaNadD12..0.kAnAnAnAnwz...........OaNaNaNa7z1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD7ZzsHCSHiw1/2T3DS0HAzCjUMXy42KkD4228qiAUewHQ1aLzCtW6z2tjGot5C0njL3vYBo9X
awHCQRt4BKB8zcrAXiPhjymDU....02eA...Gf...2UaNalD16....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt.................C....k1.
.....Ksulz1.....H1../IF3J2Uz.U4.n/...c3...EF....v..06...UjUszzzza.....2.....SF5.
...U.ydelKfeYFHhTeOgpieQm.66b.Vz6XAm...LxSBviV.k6Isa85hq6.Q...........UBBwzHxg0.
.Eot8VlJqy9.2RiGMQZhz...........2QW1xLStZ1..Xj.f4NToz..s/Hfyvhzj.kJ1pU7b1z1/bkZz
ZLSt...dz0A73exD.mnsKVlDtz9.GvVyKbZnz2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................cTxO1Uypfh7iFVypfB.uLjqa.d7eTiO.k.1
AkkDloX1A.U7AgU72AZymzA.a2m0a2MLxs.1.M019MGvydTxO1U7XgU70xbypfB.aAm0aMvTuLjq.Mm6
9MWuzdTxO1U7XgU7..UypfBxr3GDC2k43XZymzQwW0KDCk.5................................
E....I.//3E/....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........UaNaNaNaNsz...........................................................
...............................................E........kz1.....................
.....................6.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/kI........................
.....MU/4MU/4........kAnAnAnAX.E........kz1........wz.........zD................
.......................Uj.A.......U2./.......UyDAnAnAnAn..2........wz...........
................................4....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/................6.2........wz...........x1XEsFPQAz1.....
...................................................................0./..........
..........................................k/....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgVZA....
..........................................UaNaNaNaNiz...................kzndzKlW
8wP/./..........................................................................
.....................................................Y.....3..../....wpIkVKNmJaF
jl4NdtqNm.......................6....................oAnAnAnA3/E................
................................................................................
................................................................}
{Titel: 341}


ID: 0695 - from 331

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....2E...E.l5eDQBiJ.D6a2CKIKI9EYgZ.UIgoU.2bf/j7o8TJ.92LtkWfPv2k
................................UzeiB8r8/z1........Y.Vx2.......E........y.2...wD
...Uz6/...Er.....M.0/.....kR2...D/....E4.....szjxl/Ct1sD/..........G1dkpXm1.....
//EnAnQD12../2EnAnAnAnApz0........zjaNaNaNaNmz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDYFcwHD3PSyfg43hyVtVXzenqySyLfkmDYFmIyPD3ExP.xI0YGB1NzMAY4pMFf1uDaut98DU1
CyfU75Hxc4ZbzM/l4JhffKqjU.....2K3.............oD16....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................B....k1.
.....Ksulz1.......kzmwzzzHUW.o4.P....w4...EF....f.Gn6Y7..U.F....8/...I3....UJlj0
...U.iVFwxDE./ozPM2Tzz7lz1..mc..zXCc...wQOr9PExj6A72QifFDz1............28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../6U0.wzzz1................................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.V2U.....3....M....UEplaMjV5.U.pPrJaQ..........................k/9.E07...
..........UkAnAnAnApzcnAnAnAnAvjnAnAnAngM.2........szeNaNaNaN./EBnAnAnAHI.2.....
................................................................................
.....................A.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N..pPr/......................
.....MU/4MU/4........gAnAnAnAD.EaNaNaNaNsznAnAnAnAH1./........zj................
........................................................kz1........0./..........
................................0....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......o6.rAnAnAnAE0E................
................................................................................
.........DsyneGrafix........................}
{Titel: 331}


ID: 0694 - from 321

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....U/...k1...w....2M...kyxt2aO6G7.v8.m7yylF/kX3mt/Hp6TzfUt4m/H9rqzSSmojupQI0k
................................iOHYonexq/2........Y.dJ3................2/2...wD
...Uz6....EC.....M.1/...........45...2E4.....2KCr/jCuygD/.kyQJvD...G0dkpXm1.....
.7EnAnQD12../2UaNaNaNa7rzCnAnAnAHWzjnAnAnAnABz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD3NZMvafeRvPK.1wRotYcyAmkGz.H4Mgj0P1bou4CruXVf39L9XPryw5QSfzvg9gjpUBFe45F
1vHyiRm9cbPlymUVQuOopkhjU.....2QC.............kD06....sD.2I.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EGigJEx....k1.
.....Ksulz1.....pzzz..6U.0UT.g8.U....o1....L....e/...U4...EA....6/...20.....SFD7
...U.06U.0oXZJ2U.06U.yMN3/6./sIzzzzz...Fbf24LNvj6U0dRIRSkz1...........E2c.U9q.5.
.A72QifFDz1.1wVu4E.uz...........3Q83zzzzz1..76ImXdHwzs/eWKCPTaxD..MQeACH8.Q.2c..
Zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....I.//3E.....I....E....kL6x4QH3bQoZ3.rJaQ..............................U/46./
..........kiAnAnAnAdzGnAnAnAngxDBnAnAnAPrz1.......Uwz...........................
................................................................................
.....................Q/..../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................wzzzzzzT.zDOaNaNaNaNzvAnAnAnAHwz...........................
................................................................................
................................/....E/...U0....13aPoxaQ7NoI....................
................4MU/4MU/1Ak.16..bNaNaNal3.InAnAnAnWzzAnAnAnAngzD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M........kAnAnAnAF/.BnAnAnAnAwj........Yz1.....
..././..........................................................................
...........................................Trenton/So7..........0....YYPoJqNZ756
ExqRZ75.........................8.............................zD................
................................................................................
................................................................}
{Titel: 321}


ID: 0691 - tweak 0311

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....O/..U81...3....2A...Ujr60YaWAxzSr2PZlIFR/EJVGI.FzaezvZB7Yo91Fuz./.agfMv1zj
................................JNV3Apsui.2........Y.F97................y.YaNa/E
...Uz6....kH..../Q.1/.....Eu6...I....2E4.....QmDjq7IWYlD/Q.........c.pAnAt1.....
.3EnAnQD12../2...........MaNaNaNaVzjOaNaNaNalz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDjXf5pUUCawX.M.7dhGr3zAcMsutuUXgD4cpQyLt40wfqShTjQIn1zkwCB7ofpRmDuCtMVBid
Jw1Q.Mv7c1B7zGalIHD.46lDU.....Yv4...k5....UNaNqD1A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EfdzTE9....k1.
.....Ksulz1.......Uy.wzzz1EK.M5.k....E1...kC....z....M4....G....s....U4.....SFb.
...U.W1KEyzlciszzfSpzTAe906.2c..zzSi..UAZRBEi7yD6IsffaWeYz1...........m28.kYjd2.
.o0FIhT67.2.S6q383SzzC..........2QH1zruXM...1Pp1YP6gzslMZllqpYyj.g6wYusoZz9/rIoz
3lPu...UFj9Nr5xD.S.3FoWZnz9.dktqqdwlzGkBVsTfDW/..g4qM3W.Uy98Ok1opkotz0ks/5hs1dyj
J6.2yzjjx/..p6CYHHStz0.LKf9SaAxj..jwvqyLU.A..wjoG1.E./YbexEe4LD../2Ek4m5U08c..2E
.VvSi.8cU0.E./IeFonzTz9../2EOWSGU08c..2E.J8zJ/8cU0.E./Ifz4ajHXD../2E9WQPU08c..2E
.JukulfrS1.E./2Y...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6..0AE.W6E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
.....................oAnAnAnATyD........Ez1.....................................
...2./.......s1kieU6W6W6Oz1.......U2.pAnAnAnAnwD................................
.....................2.....3....B....6JMiFqEp7KNnZYFH/..........................
.sU1....0.U.06U......cNaNaNaNayDzzzzzzzzfz1........oz.....................UaNaNa
NaNuz...........NaNaNaNatz1.......wL./.......K4E........I.2..........oAnAnAnA9zj
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.kIp7bN................
................4MU/4MU/1Ak.16..OaNaNaNaA.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: haltenny-12-23-1~b~}


ID: 0646 - Lost Planet

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...I....EL1xr8ycw3.DWKHU3y.H1EEfwkmcObJz9XQgmrRIw4.x6au8xUtA.k
................................mA3gx3E2mz1........B.Rs4.......E........y.2...wD
...Uz6/....B4.../gU//.....UB1...k4....EC.....wCGLq1XV.oD/gkshZqD..Uy3pAnAr1.....
/FEnAnQD12../2........g/.pAnAnAnAhxjnAnAnAngUz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDEUC16MKdixnYiG6hJYnIzOH.3cqVSVnDEMGy/HDYDwXb7YFrfEZJzMxlQiml1tqDWlnq3B07
IxPSAoLL3D9PzGIuBxF3/KpDU.....IeC....K...2....kD/6....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ES.pzDM/...k1.
.....Ksulz1.....o.kz.YZGjUEB.A7.t....Y2...k9....U/...M4...UD....z....Qxy....OFjU
..UU.wdelqbeYFnOxmsKU/Mkr9663Amzzzzz..k.GxbFSwzD6gbXlUyz3.A..0........./5xzXWF1.
.YqulQA8Sz1.qIU1bNlyz6..........V2V0.gsSd/...........s/alwF.HWwD/.........E.2c..
2LeV..UPAI91pRzjZ/...................2U.8.kzzzD............8....................
JI01xH9OG/.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9..IPHF/U7EgU73ylgli3.oQm2oAgD/d8j.YXB
bYnES/PYV0k6Ukl6AjLi/76.a.l0aUySbJvF.M029MW8w3qaD/U7EgU7pkLeEt3.a.l0ao3TqiNh.M02
9MmRw/8MZ/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.EX9e/rN........................
E....Ek.l2.D....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........UaNaNaNabwz........4zjCnAnAnAXzz1.......s3.1......Es.E......MDF/2.....
..OKw0........zD................................................................
.....................2.....3....0....wZGplKOVBJNoB5..I4.........................
..U/..U.0...................../EOaNaNaNa7z1.....................................
..............................................zj........kz1.....................
................................/....E/...k.....T7pPo34RZ7IMXh4.H/..............
..........U/4M...6U.............................................nAnAnAHu//2.....
..otz0.......Oxj.......Ukz1.......Usz0..................Mz1.....................
..........................................E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.371.
n/....................k/.MU/4.U.4M................M9./........yDOaNaNaNaxz1.....
...3./.......E/E........I.2...................zDUJJJJJJJZzHJJJJJJJpA./..........
........................................................}
{Titel: lostplanet}


ID: 0633 - Crazy Robot

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....sw...Uq0...w....2U...UVk1bYydR7.fHFZbStbH3EHqlbOnNHszH0g93wZxSBz6sRLbvxuK0k
................................BXhpmkfDE/I1NW65c9Ic.dC.................y.2...wD
...Uz6....EA.....M.0/......W6...70....E3.....o/Jxd9Wi4kD/6....OE...c0pAnAt1.v9G3
.FEnAnQD12../2EnAnAnAnIvzoAnAnAnAPwj........gy9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDL36ljumvcvHwuc8RcBI2zc3IygRUt4iD2oenejFm7wvf6i4HJeavyIhRAJUetPkjBwkZ7BaM
5wfnERzUXEXiyAnmMGT/2ekDU.....2o7...W6...2EnAnoD0E....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EWVl/FC....k1.
.....Ksulz1.....a.kz.wzzz1.7.gA.4/...c3...UB....S0...M4..../....J....oHB....wND/
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonz0ktPnvka6zj..........E.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.EM.cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.U./kmzz/cU08..02.9vzDU08c..6E
.gQzT/8cU0.U./kmhr4cU08..02.99bTU08c..6E.gAly/8cU0.U./km1x5cU08..02.9rqTU08c..6E
.gguz/8cU0.U./km...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....6E.F2E/....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/..rJaQ..........................k/..U/4MU.
0ok.1Ak.0..2nufHVn5wz........cwDVADy.d.uvznAnAnAnAHmz......UJA3E.......U4/2.....
..cF./..................kz1.....................................................
.....................6.....3....5....AIRWZqMFJLMo/..mp4.........................
.....................EnAnAnAnM.E................................................
........................F/QsuFVf53iwzMaNaNaNatyDdNaNaNaNyz1...................zD
.......SKHDIRTYDOZEN............}
{Titel: Platelets1~}


ID: 0601 - Rodstweak

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...V1...w....2A....B0DidOk/2.rhcsAqOI./kO5vPLSmPkynNKCm/OeJ/.Tw0.QtyP./k
................................Bd5mhnTTU12........Y.lf1.......E.......kM/2...wD
...Uz6/....G..../MU0/.....Ut6...s/...2E/.....wrMkp6z3laD/MExyqDE...6.dkpXi1....E
//kX0LDD12../2........mhz........2sjOaNaNa7qD.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDOOQ00S6WYt1yVDRK/nqMyk8aKfzOCJVjtZC4pMy2gsHThZ29JccByOORKdqvHkajWQDi.epK
Xtfo8VqiNa3Ny2CP1HRd1cXjU.....222...u5....kAnAnD06.....E/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ExyqDEB....k1.
.....Ksulz1...../.kz.wzzz5.R.M5.k....61...kG....m....g4...EG....0/...YJB..EJcFz0
...U.avrazDjTCszHiSzzzzzz1..1c..enTg..EbG7eFT5uD6U0dRIRSkz1...........k.8.Uuw59.
.odIWOor/z1.2RiGMQZtz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................QjX.1kqYltqiC0pey/.P467PanJdscb.kWM
dZK.yRjX.1kqYltqYtrxC0A.PH4bPPfTrv6k.gBNQiBxyRjX.1kqYltqXxrxC0A.PH4bPjtTrv6k.gBN
QiRizRjX.1kqYltq..kxC0wgz60peyldoMJ8CuNQfs3.jyeS................................
E....I.7/3k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UnAnAnADd/.pAnAnAn2.yDnAnAnAnwzz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....0....wpIX34PZB2BY/Upb/0IjRbA....................
..U/.................MaNaNaN4MzDOaNaNaNqiz1.............................kzXeAV3u
uNvuz........O2E.......U4/2.......cF./.............................wz...........
................................2....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........8.1.........E........kz1.....
................................................................................
..........................................k.....I....I....kLHZaPN/.PVFLN..Emg/..
.....................6E./2E........................wz...................kz1.....
...wz...........................................................................
.....................................................2.....3....0....wpIdtKNExqR
m............................................................E/EOaNaNaNa7z9.....
................................................................................
...........................DsyneGrafix..........................}
{Titel: Rodstweak}


ID: 0588 - noeud

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Tweak of excellent parameter "Rowratty" Knots & Spirals
http://rowratty.deviantart.com/journal/Knots-and-Spirals-382454591

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...ET...IU....9XbfD8ge5.1EnH3HTF18ERUA8ojW/9.Agqt2EFJXpzyc1kZ5vBg/k
................................E5O9.BwEE.2........Y./.........E........2/2...wD
...Uz6/........./ME2/......c4...07...2.4.....MawL71.f5nD/6EEIb5ELyzb/dkpXm1.SRx6
./EnAnID12../2k2eLzQKN4..7FZQfzm9JyD3pUtBUcVV.A............I.....u1...sD...../..
.w1...cDfdux6PkhFx1.eR1Cj7n6zw6B0uhUkBlDxZc5AsSNXwfFJb1Og.QIz2tGO6LRm9jDnIUNwNub
Gwf0zkarC3IzyeJZDzBoT5pDU....1IwE...kC........kD.2....CE/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EEIb5E4/...UA.
.....Ksulz1.....yzTz.....k7R.s3.N....M1...UN....c0...A1....A....H/...o1....h7xrF
sVbntxdelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1k/.zzzz..kRBv4SdZzD66HNL1YP0.I...........m.Q.kXWF1.
.sTza3whyz9.H0/bvOovz6..........RQH4wn1Dw...vgBBu2VxzslNmrCYt0yD.cyXPGRmwzP/oY/z
dYG8..UaRk4mQtzD4VaF4S25Yy1.glR4.lRlzolBXwDDwk1..wFotar0tz186fqFL8rtz0.km2ldqNxj
/EU0.wzzz1........................................U7EgU7EtFIuI/.oQm2oU8DpEX4.YXB
bYnwOt6Ul/k6Ukl6Gr5crI0.a.l0a6XTUSH7.M029MGay/uBZ.U7EgU7hv5crI0.a.l0aQpTUSH7.M02
9Mmgz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....ME3F3E.....I....I....kLmJqM4x4PY/.Pd3aI..............................U.....
..........EnAnAnAnA1.tAnAnAnQB.knAnAnAnyo.YnAnAnAnArz..........EiZNaNaNadxXnAnAn
AnEez0.......csD........................................Uz9.....................
.....................6...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0........................pM.E..........kzzzzzzTtzz.........zD................
...................................3.1..........................................
................................/....E/....0....TVKNgZqQkZaQVl4.DtKGoB5.........
..........U/4M...6U.............................................RxckpX0L2zvSIsuF
Vfbiz.................................KJJJJJJJyDJJJJJJJJn.2.....................
..........................................U0....I....c....kEVt4Rj7LG4B3.7NoI....
..........................U/4MU/4M........UAnAnAn2yzz0......SU2EOaNaNaN8F.oAnAnA
nYSE./.......Ryj.......UKz9.......6wz........6yj...................qz...........
.....................................................6.....3....3....w3IjlKS4x4P
YpmQtp4.r/............................U/4MU/4................I2E................
.................................AVL./..........................................
................................................................a/...E/....0....
/pKMuZaPb/mIp7bN..kR........................5.U/4M..0...........nAnAnAHilz1.....
...szcNaNaN4t50E.......Xe.2.....cntY./.....2Cw7E...................wz...........
............................................................................}
{Titel: noeud}


ID: 0578 - oldinjector

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...g2...w....2Q...Ey.7IioZWoz.APUmIL/j4E31UknvJEbzX3aqQqMzwtzSuZS/Zy00yD
................................OSFVL3cEk.2........Y.RN6.......E........y.2...wD
...Uz6/...E./....c00/.....kf3...l0....E4.....UprNwiMg5lD/cmy9DHE...m0pfC5f1....U
./EnAnQD12../2UaNaNaNaNOz0........tDnAnAnAn65.wAnAnAnAnoz.U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDZdDgrSFG9wHro1yshR.6zgy50gffS1kjZ.PYZKyIUw9t0lVmG4G1zUJS9VC/IFiDfALaUh7n
qvHQZzrySshyy2rWZyAfT3mDU....y10H...Bv...2UaNadD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........ky9DHEM....k1.
.....Ksulz1.....0.kz.Mn68.UZ.s5.m....62...k6....e/...E0...E8....R....cqm..k0oP5Q
...U.q6doaofT8tA.06UG.....kMLkpv.1AkA.U4G7eFT5uj6c2bqxm4Iz1.g0........q.Q..Dcc/.
.6HNL1YPWz1.M4n5/A7mz4..........UQU9yf6N8/..hE2Jv5G0.vF92FpyVY.E.gM3ZaYq1z97/QHz
yZpF...pCg3J/SyD.qUsZAQucz9.TyYA4nMszcL.C.kdNJ0A.I2........8p/........EjKTKW1q/k
WQl6zTF10s/./0.........V.........AuwMy5pQ.A...8cU0EZJKNZ4nUMW74.TxpLTVQ4U08c.oU1
CsUifgoG9/kNbRqNhYXfiu8.jyufjKrFMV3K.2Pgl4fnGtefi0EhpKPhDvpJLR3.gnCvgDiOrSvh.E4N
YF4YrRqNb/U5SsV5...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E....Ek2l2U.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.jR5.................................
..........UNaNaNaNEG./.................U./A.....................................
................................................................................
.....................A...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................oAnAnAnA1zD..........UPGA6k850wz.........zD................
...................................3.1..........................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ZF1N.E1N........
............5g..................nAnAnAn2uz1..........AnAnAnAnVyD................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................FnAnAnAv71ENaNaNaNeC.2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........DsyneGrafix........................}
{Titel: oldinjector}


ID: 0518

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...w....2....k5MHz/IvhA.Psu8NJx1Q9E2uGUKFHUoznvWdV3.mwvz.yub8RBs8/k
................................9bm0Q2B1Gz1........Y.h00........aNaNaNalF/2....E
.....7.....6..../Q.0/.....E2/...B2...2E3.....AVIpkdGZ.sD/Qk2adoD...m0dkpXm1.....
./....kD12../2UhNaNaNaNYz........UzD......................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDbmzcioGtlxPwSJUTk.iSz89fySBNTilj07mSW9B84x9uNerfC.IBzAuQ9PxWG.sDRvCIh25j
ux90623jUbRQzUrNA9HoIVojU.....Y5/...50........sD3M....sD..G.....................
................./2...sD....zw1...................................k3lj/Ec....k1.
.....Ksulz1.....0.EU.wzzz5../A7.0/...M2...kA....X/...E7...UD....6/...6J9....SFL8
...U.W1KE0wlci6ksU3Y.TAe906.5c..zzSi...osMgdlHzD6QyqwCg7mz9..........IE.F3kXWF1.
.g/KTfR/T.2.IjPr37r2.1EzK7yzHTtD2QvM.kfzw1..bELGkJ.8.tFlhnEi2f/k.2HaRMacJ.A/LaH.
D84B...i09BX2q/Ezf2sHNKdE.A./cD9G0.6.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0kKk3rlzz/cU08.P/LQ5vzDU08c.g3Q
lRQzT/8cU0kKk3rlQs5cU08.P/LQ51bTU08c.g3QlRAly/8cU0kKk3rlMw5cU08.P/LQ5nqTU08c.g3Q
lRAkz/8cU0kKk3rl...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6...E..l2E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E............7./....................kAnAnAnAntz0..........................
...sz...................................................kz1...................zD
.....................A.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........sAnAnAnAHzDoAnAnAnA/.wAnAnAnA1..DnAnAnAn2.k................
................................................bNaNaNaN..YNaNaNaN4xz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/........nAnAnAnA1.2........wz.........zD........kz1.....
.....................................................................pAnAnAnAnwD
..........................................E/....I....Y....EE0x4SKBpLdBKNi31.Y/..
................................0.........kNaNaNaNawz........szDOaNaNaNaFz1.....
..............zD........Uz1.......................................MN./..........
........................................................}
{Titel: sbert~}


ID: 0491

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....O/...C2...w....2U...Ur65bKMoY4.5kyOY.VhxyDEtIKKwbHXxfgYuFsaNZxzY5Gfx2T3b/k
................................lyeUsi6Cy.2........Y.VE0................y.2...wD
...Uz6....kI.....M.0/.....UF3...2/....E3.....QQQMp9ArakD/.kFs2xD..UZ0dkpXm1....6
//EnAnQD12../2kAnAnAnA1..dNaNaNaNavjOaNaNaNa7z1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDKByHtjID/vvwnBaaSLM2zUYEkHYEE9lj.g9/ZpEhNwf/wZJByn5lyCaUAEzxY5eDVueAPEPs
ruPNNDLllxg2zQlldt8q54lDU.....205.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UI73xDO....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz5kS.s5.t....k3...k3....N2...k3...UF....0/...Qo.....SFT1
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..UPAI91pRxj6Eot8VlJqyH...........k.8.kXWF1.
.Eot8VlJaz1.jGR3SUQxz0........../EW0.UZNq/..2RiGMQZhz0UAZRBEi7yj.gM3ZaYq1zP.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........YF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2k.....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/..rJaQ..........................k/..U/4MU.
0..........WNxpdktU..NrRrRrRrRxDJN09opnqlznAnAnAnAXlz0.......O2E.......64/2.....
..iF./........zD........kz1.....................................................
.....................A.....3....5....AIRWZqMFJLMo/..mp4.........................
.........MU/4........ENaNaNaNqvjAnAnAnAngzHnAnAnAnAwz........kyD.........zXaNaNa
NaNezAnAnAnAnAwj........F/QsuFVf53iwzMaNaNaNatyDdNaNaNaNyz1...................zD
................................2....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................6.YnAnAnAnAnzYNaNaNaNSzD................
................................................................................
............................................}
{Titel: TWPlatelets1}


ID: 0490

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...g2...s4...2E...EPy5uOS.SD.LvNoAyKCBAEzZSarKzgxzn2wwpX2yV8.dDIf6zZA50k
................................8QxckpX05z1........Y.33........E........y.2...wD
...Uz6/...EE....../0/.....EU3...m5....E4.....Qz/NcmCAZrD/E.........m2dkpXm1....U
./EnAnQD12../2EnAnAnAnAwz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDCTMbYXWpMyHjqceiA/nQzqSLxvXssInDBNvaPehiax1Y8R3vdk.YzkWpoiJJNBtDFtwqnrF0
jx9JZEB7yJjYzGlQKbKA9/tDU....0o03...D3....UaNalD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................n....UP.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1UR.s5.g0...A0.........Q/...E0...kE....c....cZx..UbLFTc
...U.08cUyDcU0uzzzzzz1......Gc..zzzz...alwF.HWwD6YqulQA8SzH.2gtfpsZpz.02Q.k7cA2.
.IsffaWe2.A.1wVu4E.uz0...........2W0..2.....5T51vojwzuFbG7eFT5uD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz18k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.6LMXFbSsZaQpBrAY7JuXJ5Qd9Lui.bP
E....Ek.l2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................7./..........................................................
...............................................E........kz1.....................
.....................s/....3....8....AIMiFrPmZYFH/Ujm...........................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNCzD........O.oaNaNaNah8.BnAnAnAHV/E......UvI/2.....
.o5H./......Mn0E.......6n.2.......TJ./......kF2E........6.2.....................
................................2....E/....1....17rPnBbEdNoPgF4.4B3.............
................4MU/4MU/........nAnAnAnAlznAnAnAnAHzz...................kz9.....
...................................................................wz........U.E
..........................................U/....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgVZA....
.........................MU/46U.0.........UaNaNaNat0./..................kzndzKlW
8wP/./..........................................................................
........................................................}
{Titel: a3a}


ID: 0466 - very special

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...g2...ET...2E...Uczo3ibg5/.5ErTWqtEByDmLAviCqPkzfMhGiGfH7wze6/CtBuGczj
................................FMIwhTjCE.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...EG0....sD0/.....EK/...S0....E0.....YTS9kNho5nD/.U0RC4E...m1dkpXm1....U
//UaNaVD1A../2E8QxckpXu1.rAnAnAnAHxjOaNaNaN4W.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDvK4bmH0Y2v17cTr1H4RAzC64kqA3i4kjXYQrO5cwlwn8Dz8M0U.iyUIBih1B54iD1mJ536Y/
VvfaDF73nLP.ziDcnTeaD5nDU.....oE/.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EE.....x/
.....Ksulz1........y.wzzz1ES.Y5.k....w/....A....h/...E6...ED....p....Eqm....wH5/
...V48YL8yzlcisz0tZWzTAe9i5.oc..zzzz...Fbf24LNvD6odIWOorVyP..........AEA8..IsY02
................................V7V0..3B6/...........sFbG7eFT5wj..........E/0c..
6V2G..EbG7eFT5uDZpdIWOorVy1..........IU.8.kzzzD...........U9....................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9...8cU0.E./2E.Y0cU08../2E.ZTI.02...2E
./Yzc/8cU0.E./2ENu5cU08../2E.thTU08c..2E./29z/8cU0.E./2EYx5cU08../2E.FsTU08c..2E
./olz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.24RUoIMi/GMiF46AZ4RolKNU6qPttWO
E....Ek2l2.1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnUyzcNaNaNaNoxDaNaNaNaNkz1.....................................
................................................................................
.....................E.....3....A....oINiRKNmhoPXV4...pPr/......................
.....MU/4MU/4................C/E........kz1........wz........U.E................
........................................................Uz1........sz0..........
................................0....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................OaNaNaN0..2........szoAnAnAnA.zD................
................................................................................
..........................................E0....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
.........................MU/46U.0..................sz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: azb}


ID: 0438

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...k1...61...2U....Tr.vt.Zh7.LHnl4cQpK9E.Yewf4lhpzXhT15mwKU7.rOQCqQqTy/k
................................J5NXDasFkz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...kL/....M.1/.....kn/...Z0....k0......u9L08qa5pD/..zu7vC.....lSIsq1....U
.VUaNaVD16../2UaNaNaNaNaz........e/EBnAnAnAHU.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDVYO5PAH/Ux1xrgiRwV26z05A0J.xlyojoEEmO7orJw1Tx/6R8qRMzoe4YZ0OooljyQsVsgdp
Dx1k8YUC4F52zUmDRhQo4.qDU...U4YV4........2EnAnoD/6....8E/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................rV4YDG....UA.
.....Ksulz1.....Ozzz.srcNqdT.M5.K/...Y1...UZ....w0...Q9....A....H/...cqy...8Bpz6
23Ynt7YL8qmlciM90tZWhQAe906./kZzzzzz..UPAI91pRzD6odIWOor/zX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz8........../EU0.wzzz1...........o0...........6.......E.2c..
Zzzz............5....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................IWQ90UVW9DiX/0Xgh0.48iwh8w7GvtP.Mcs
mTgklc2...UVW9DhlK1.....48iwS8PEV5Ss.Mcsmvtey/8cU0UVW9DESw5cU08.48iw.3rTU08c.Mcs
m1Ikz/8cU0UVW9DE...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnAwzcNaNaNaNaxjOaNaNaNazz1.....................................
................................................................................
.....................Y.....3....8....AIMiFrPmZYFH/EG4B3.l.......................
.....MU/4MU/4........InAnAnAnwyDoAnAnAnIE.YaNaNaNaN3.FnAnAnAngxD........cz1.....
..AG./..........................................................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.UFjl4N................
................4MU/4MU/........aNaNaNaNG.YNaNaNaNy5.lNaNaNa7t/E.......Mtz1.....
..C2./.......myD........iz1.......Ivz0.......Ozj........yy9.....................
...........................................N....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6..........................wz.......6O1knAnAnAngN.2.....
...wz...........................................................................
............................wUvDf8RPiuq12.QdCHTb0.......}
{Titel: a1a}


ID: 0402 - Rolling

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...61...w....2U...kosYAso66/.zggYj8pB5yDujmors.G3.wvv8HN/3g/.juuzrfWAF.k
................................4GZcWds2V/2........Y./.........E.......UK/2...wD
...Uz6/..ckF..../s/1/......n4...f6....E4.....AZ961pluFiD/.EpcFyE...G2/......OaNa
z.EnAnQD12../2kAnAnAnoDwzcNaNaNa71.kBnAnAnA13.2...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDomfshcPXWvvQB.XM.vCoyYn9wZmdhrejmr6RAHRgVuvwrRXEz57gyUMdEM9BMFiDHtlFsQkA
FvHQGBEg1VcsyIBJCf.TpOejU.....2f4.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UZ1slEx....k1.
.....Ksulz1.......kz.srcNm7U.Q6.v.....2....I....J0...66....A....H/...cK....O6pDA
cAYnt7YL84zlci6o0tZW9SAe906/Lk3zzzSi..UNRgdU98.k6Y/P1Oml4.A.5qWKFUN..Hk34pjjjfD.
.wsuqiD32.A.rtyV7LI/.9.0Iehg3D.k2Q/3yzzvt0../78F/Ke/.vFiIKuLzG.k.IFFkR682.A/LAGz
zzSi..UHkDl0SF.k52EUd3Qy4.A.laPVcct..Hk3cszzjb9..AdfevCT3.A8GTJ2Uje/.1URwHZc4F.k
/EU0.wzzz1...................................IWQ90UVW9DEX/0Xgh0.48iw.7w7GvtP.Mcs
mTgklc2...UVW9DhlK1.....48iw.7PEV5Ss.Mcsm1oey/8cU0UVW9DESw5cU08.48iw.3rTU08c.Mcs
m1Ikz/8cU0UVW9DE...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....6E.F2k2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........E......UGwzQaNaNaNavzjYNaNaN4Nnz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.......................
.Qk0.................YNaNaNa7A/E..................Uuz...................kz1.....
...yzoVKYhnrDJyD.......CD0A..........oAnAnAnAnyD........kz1.....................
................................}
{Titel: rolling}


ID: 0400 - Fairy house

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/..UC2...ET...2M...kAIUI2KB8tz8C5ITdVYE1EiWPKjsMs2zX53/kpAUaozOdPfjLiiBxj
................................iv5SVxGWZ.2........Y./.................UF/2...wD
...Uz6/..Myk.....I.1/....2......o8....Ei......Eg421XEglD/I.zMQnD99Q/JlSIsq1....U
./kX0LLD12../2kAnAnAnAP2.dNaNaNaN0/knAnAnAnAzz9..........M.3.AnAnw1...sD...../..
.zHnAnQDYRWJYOMCSw1UH83BbYW7zIWS2GafPnjD4YobVqN2UwXmKQstLmq4zKfXFAaLf1mDearV2bBL
TwHr2rK.MYH1zy1e.lwJEHmjU.....o88...B9........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................UTMg0EG/...k1.
.....Ksulz1..........ASsJXdU.c1.j/...U4...U8....c0...c6....A....H/...k3p..UG.p59
uo1UL8YL8CSnDDMsaQHIJrwn1m9./2nzhvim..k.Tci/2UyD6o0FIhT67.A..........E./RtzznO4.
.kEk8EsFLz1.pUJ40LqkzA.1Tq8LSJyj2Qf9yLE6X...ysUikEWkzsl4QZvg9xwj/Aypcu/Kqy9/ryWz
O2k7..EkahV26qwDTsKHnzm28z9.1/absZykzGkhisD8J....YxpK41E1z1.WcQM1zxoz4U86tIAaWwj
2Qv9yTV70...Plkcj1nhz.k5se/sMqxj/oZY2/Bn3z9...8cU0.E./2EA5/cU08../2E.tt6zLxj..2E
./Iqp..E...E./2EwS4cU08../2E.VxOU08c..2E./ooj/8cU0.E./2EWF5cU08../2E.l1SU08c..2E
./osw/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cqxKOZlKMXFLNZ3X9e/rN.cbAk.1Aic4Q
E....I.//3E.....I....A....kLGx4RVFLN.I5Pd34..A1N.....................MU/4.......
..................lB./......sk3E......kj./A......UnX./......sw6k................
.UnX./......sw6k..................Uwz.....................2.....................
.....................A.....3....1....wZIjFLMoJqE.6qQ............................
4MU/........................k64k.......E5/A.......Uzz...........................
........................kz1.....................................................
................................G....E/...k.....T3IPVdLOiRaEjVrIHJYA.E1N........
............5gU/4M....E11Ak.16..OaNaNaNalznAnAnAnAH/.zmAnAnAnAwj.......22/A.....
............U43EaNaNaNaNA.InAnAnAng2.tMaNaNaNazj.......M./2.......uB.1.......L1E
...........................................N....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........kNaNaNaNGxzcNaNaNaNavDpAnAnAnAh.2.....
..Y9./.......2.k........t.A........Yz0..........................................
.....................................................A/....3....2....w3IV75RgZbG
plKOV7pPaN4..................................................UvD................
................................................................................
................................................................}
{Titel: Fairy house}


ID: 0377

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...g2...ET...2U...UKyKJdM9Zkz8knj/xn0/3EQIxr8XTiB.IDZTOwERe/.j4JBUltVOvj
................................ETEbHrSDF/2........Y./.........E........2/2...wD
...Uz6/...UH..../s.1/.....Elq1..K4...2E.......Mznnb/b1jD/..lImuD..../dkpXm1.BnAH
.VU0LD0D12../2.........yz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDMMjElB8Jev9OAebA2T42zGFCR5f3YAijcdGIWKYzov1k8/zL9O6pycUxqLw.2.ljGJxsKQxQ
DwXW7q2J0GivyynU//aOUBjDU....8oEg2............kD.M....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDd.....x/
.....Ksulz1.....gzzz.srcNq7..k3.k1...g2...UA....r/...E6...EF....4/...cqm..kP5lj6
..Unt7YL84zlci6o0tZW9SAe906.2IozzzSi..kuvBTuCfxD6YqulQA8SzP..........EE3QsjlzzD.
.ga.NdIjD.2.lH4TVSk/.9U86.GYjesj3EU1/wzzz1..F.4C2i.A.tlFGYkQ9Q0k..wJ0/eoO.I.2c..
Zzzz............5....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................IWQ90UVW9DEGH/Xgh0.48iw.hT6GvtP.Mcs
mTwhwc2...UVW9DhcL3k.1A.48iw.x5NV5Ss.Mcsm1YBp/8cU0UVW9DEug5cU08.48iw.7HTU08c.Mcs
m12oz/8cU0UVW9DE...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E../.EkAl2./....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4..................................6U.
..........UbNaNaNap1.FnAnAnADf0EOaNaNaNa3zHaNaNaNaNizCnAnAnAn2zD................
................................................................................
......................0..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................kAnAnAnA.zD.......UZz9nAnAnAnyyz...........................
................................................................................
................................7....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......zzzzzzDs1.oAnAnAnYlxzcNaNaNa3g.EOaNaNaN4hzn8gGMW
b7Rrz0....................UlK665I01pzASdPGA6k0vD.......Uiz1........../..........
...........................................5....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................UNaNaNaro2./cNaNaNaNvjOaNaNaNquz1.....
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: fractstocktweak}


ID: 0295 - blacksnow

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...w....2U...kOaXNn.4gzzGSG6fQc6D/EcYvRWhzsqzXkZBoaycrmzQuYjgsu9/zj
................................USFVL3cEE.2........Y./iA................y.IQxcuD
...Uz6....U13....QU//....2Ux4...w5....Eb.....2prNwiMg5nD/QkR8B3E...m0pAnAp1....U
z.EnAnID12../2.......E00./.......QwjaNaNaNaNuy9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDeEhXP.vm4wnOGPfbIq7Ez8cuFfFq3dmDsMMbAEgq/xXq5rUXWqI.zAmTTo4hl6kjM62RYkF1
pvXPAZfEIWc8zsuFff8EX0oDU.....oNR...Dg/..2EnAnYD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kS732En....k1.
.....Ksulz1.......Ez.srcNmNt.I..T/...66...kJ....D/...cC....A....H/...cqz...O6pjF
62Unt7YL84jaOe7o0tZW90Ak.16.5.Vzzzzz..kOiyrJq8.k6MtwfBMa5.g..........E.BXwTE/32.
.2/mq8vLmz1.pgDQFcZhz8.NtP776ByjQQH4wn1Dw...vgBBu2VxzslNmrCYt0yD.cyXPGRmwz9/oY/z
dYG8..UaRk4mQtzD5UaF4S25Yy1.glR4.lRlzklBXwDDwk1..wFotar0tz186fqFL8rtz0.km2ldqNxj
/EU0.wzzz1...................................wjnR0UVW9DEDA/.....48iwznl6zzzz.Mcs
m1.5d.....UVW9zzUPnzzzD.48iw.omE.....McsmzzjGxzzz1UVW9D.pA4.....48iwzPjNzzzz.Mcs
m1kzzFgM..UVW9Dy...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU2V2UA....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C.......
..........kNaNaNaNiwzYNaNaNaN8vjjAnAnAnU.z1nAnAnAnaszkAnAnAnYXyD................
................................................................................
.....................2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.........................E/ENaNaNatjm/YaNaNaNaE../..........................
................................................................................
................................O....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/........bNaNaNaNC.InAnAnAn6..NaNaNaNa/zDNIJJJJJJJz1.....
...................................................................wz...........
............................................}
{Titel: blacksnow}


ID: 0292 - perlite

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....50...w....2U...UGAmTpwyK..Nh1yC6x2Q6EJtUuFISs9.AonPLNClQ1.37/EcFdSl.E
................................8o1QyFDU3.2........Y.7jH................I.IQxcuD
...Uz6....UP/....MU//....2.PB...n6....Eb.....gGMjlytOgoD/.kR8B3E...G0pAnAp1.....
Z.EnAnID12../2.......U4zzMaNaNaNaNtjOaNaNaNaFz9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQD3tsPCu498xHiIaQlZe09zqN/e1b0EihD7PwHUlTZawfnHcqBgOLFzaT3s90oSwnjETyA9AUq
UwXQUJRV9MTDzcJFPr/LlMojU.....I3Q.........EnAnYD06....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kS732Ew....k1.
.....Ksulz1.......Ez.srcNm7i.c4.0/...g1...kD....a/...Q9....A....H/...cqm...O6pz8
E.Unt7YL84zlci6o0tZW9SAe906.56lzzzSi..UAZRBEi7yj6UNAT2kY6zX..........E.BC.kFrA0.
.U0BftSh7.A.iKWXoM04.7UQZsyJxxxD2EX1.QoBX...wsSflwB/.vFlPH9rBQ/E.E2kt6VfJz1/os..
5Rn6...NzBBORQ.k52COMGJKL.2.owmVCOAqz2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................IWQ90UVW9DEX/0Xgh0.48iw.7w7GvtP.Mcs
mTgklc2...UVW9DhlK1.....48iw.7PEV5Ss.Mcsm1oey/8cU0UVW9DESw5cU08.48iw.3rTU08c.Mcs
m1Ikz/8cU0UVW9DE...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU2V2UA....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UQ..........................k/C.......
...................wzYNaNaNaN8vjlAnAnAnqGz1nAnAnAnuszYNaNaNa7zxD................
................................................................................
.....................2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0..........................zDnAnAnAjjm/YaNaNaNa2../..........................
................................................................................
................................J....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/........oAnAnAnQqzHnAnAnAnAwzMaNaNaNa/zDNIJJJJJJJz1.....
...................................................................wz...........
............................................}
{Titel: perlite}


ID: 0288 - boxmengfold

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...u1...ET...2U...U88xsM4xP2.rGMMBzUdP6EYncUiJqZN.QAiXUIJqCozGUvZvPyB3/k
................................cKSyxyG9./2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....G..../s.1/.....UpA...d5...2E......6vQrxiV93kD/MU0RC4E9ZZ1.dkpXm1.nAng
x.EnAnQD12../2UaNaNaNaPzzcNaNaNaNaqDBnAnAnAnbz1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kDdDlDYo/EYvvN6sFRggVzyOVTWJ5AYhij.NRR.oQV.wvpoiJK/FHsy2FO7kpfJMhD27VFAQ6N
qufqua0r0OKvyQaz2irZ5xjjU.....YwE...WB...2....kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zMyhQEB1vCRsln/.....aZ5SARxsH9jyQEU65qi0RC4Ep.....x/
.....Ksulz1.....I.kz.wzzznt2.Y5.t....Y1...E6....Y....QA....A....H/...c4x...O.wr7
.EZnt7YL8yzlcisz0tZWzTAe906656qzzzSi..UrOA.Km..E6MJOyyyDuz9...........m/E2kFrA0.
.odIWOor/z1.R8Zc4xRcz6..........2Q01znOzW1..HG0AtXI4.vlSNoPaG6vD.kCuGNBBH.Q.2c..
Zzzz............5....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................IWQ90UVW9DENPWoSy4.48iw5jHBYE07.Mcs
m12juc2...UVW9DhcB2Xgh0.48iw.VUIV5Ss.Mcsm1Idp/8cU0UVW9DEXZ5cU08.48iw.hITU08c.Mcs
m1Ikz/8cU0UVW9DE...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU2V2.7....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................EwzcNaNaNaNatD.......6mz1.....................................
................................................................................
.....................o.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........InAnAnAXF.ENaNaNaNZd.I......Ut2.NaNaNaNaVzD.......gj.A.....
................................................................................
................................6....E/....0..../7oPsBJPjx4RcNoPgF4.............
............5...0.U..MU/........BnAnAnArG.YaNaNaNatwz........5zDPaNaNaNaNz9.....
...4./........zD........E.oAnAnAnAnoz...........................................
............................................}
{Titel: boxmengfold}


ID: 0276 - teslaconnex

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....O/...c3...ET...2U...EI9PGQsHl2.fJH2ToC4f5EyJhyP9ZkN.AWxu99Bg0ozSOvv1idO1/k
................................USFVL3cEU.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....G..../M.1/.....k5C...e5...2E......6Q8BvHqZTmD/.U0RC4E9ZZX.dkpXm1.nAnA
y.EnAnQD12../2........IyzcNaNaNaNKuDOaNaNaNaVy9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDpavMey1tewnvfYO2rXg8zewIEUZTAomDDSDNyEje9w1d6pN8kGiAzc71WAHGklmDXdntossQ
nw9cuMyBbTt3zecmiYJvWYmDU.....IKE.............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4Ep.....x/
.....Ksulz1.....N..m.wTzenN2.66......k....EN.........w/....A....H/...cqm...O.wT7
g/Unt7YL8yylciMu0tZWKTAe9067bsIzzzSi..ERa3H3wT/k62Dqpkys2zP.tW6dmkV2.Hm3AwzFrA0.
..Z.jhyWM.A.2vGQUQcoz8UscNNRw2/kYQ/LyToBX...fyLc9ny3.vF7QuLgJMuD..oYfj1DG.A7Lkkz
5Rn6..URAmwmvV/k5A4bvg7QAz9.f/cNcAE2.5./8.kzzzD............8....................
YQ/5.QoBX...oXAAR7D4.1EnMBnew6vD0sPOEP60G.A..IWQ90UVW9DEX/0Xgh0.48iw.7w7GvtP.Mcs
mTgklc2...UVW9DhlK1.....48iw.7PEV5Ss.Mcsm1oey/8cU0UVW9DESw5cU08.48iw.3rTU08c.Mcs
m1Ikz/8cU0UVW9DE...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU2V2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................EwzcNaNaNaNatD.......6mz1.....................................
................................................................................
.....................k.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........2......k7.EaNaNaNaJd.oNaNaNatk2.NaNaNaNaVzD.......gj.A.....
................................................................................
................................6....E/....0..../7oPsBJPjx4RcNoPgF4.............
............5...0.U.............nAnAnAnoG.YaNaNaNatwz........5zDPaNaNaNaNz9.....
...4./........zD........E.oAnAnAnAnoz...........................................
............................................}
{Titel: teslaconnex}
Mandelbulb3Dv18{
g.....O/...c3...ET...2U...EI9PGQsHl2.fJH2ToC4f5EyJhyP9ZkN.AWxu99Bg0ozSOvv1idO1/k
................................USFVL3cEU.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....G..../M.1/.....k5C...e5...2E......6Q8BvHqZTmD/.U0RC4E9ZZX.dkpXm1.nAnA
y.EnAnQD12../2........IyzcNaNaNaNKuDOaNaNaNaVy9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDpavMey1tewnvfYO2rXg8zewIEUZTAomDDSDNyEje9w1d6pN8kGiAzc71WAHGklmDXdntossQ
nw9cuMyBbTt3zecmiYJvWYmDU.....IKE.............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4Ep.....x/
.....Ksulz1.....N..m.wTzenN2.66......k....EN.........w/....A....H/...cqm...O.wT7
g/Unt7YL8yylciMu0tZWKTAe9067bsIzzzSi..ERa3H3wT/k62Dqpkys2zP.tW6dmkV2.Hm3AwzFrA0.
..Z.jhyWM.A.2vGQUQcoz8UscNNRw2/kYQ/LyToBX...fyLc9ny3.vF7QuLgJMuD..oYfj1DG.A7Lkkz
5Rn6..URAmwmvV/k5A4bvg7QAz9.f/cNcAE2.5./8.kzzzD............8....................
YQ/5.QoBX...oXAAR7D4.1EnMBnew6vD0sPOEP60G.A..IWQ90UVW9DEX/0Xgh0.48iw.7w7GvtP.Mcs
mTgklc2...UVW9DhlK1.....48iw.7PEV5Ss.Mcsm1oey/8cU0UVW9DESw5cU08.48iw.3rTU08c.Mcs
m1Ikz/8cU0UVW9DE...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU2V2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................EwzcNaNaNaNatD.......6mz1.....................................
................................................................................
.....................k.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........2......k7.EaNaNaNaJd.oNaNaNatk2.NaNaNaNaVzD.......gj.A.....
................................................................................
................................6....E/....0..../7oPsBJPjx4RcNoPgF4.............
............5...0.U.............nAnAnAnoG.YaNaNaNatwz........5zDPaNaNaNaNz9.....
...4./........zD........E.oAnAnAnAnoz...........................................
............................................}
{Titel: teslaconnex}


ID: 0268 - eclosion

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...61...w....IM...E3AHlFytx4.j6FjY/Ac56E3dLFVxXg9.A.MYXeKo9..vIJzgVzmF/k
................................f1eiAd2syz1........Y./a........E........7/2...wD
...Uz6/..ckH..../sl//.....UK/...p6...2E4.....wTasyY6bOoD/.EpcFyE...G2/..........
./EnAnYD12../2UNaNaNaBY1.NaNaNaNOazjBnAnAnge8.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDf0lBftjX7wvRB5zLMTbFz0PqoyT1xAljSkC3KSDSrwfIK78x8Bw.z0sf9fW1KBoDXqZrf6oH
1xvaaGWjV.C3zQJ.jjlLPQnjU.....IV/........2EnAnYD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UZ1slEw....k1.
.....Ksulz1.......kz.wI9H.kY..E.60...U5...k6....j0...24....3....k....Ep/....SF50
...U.aG/nfIs5rv9RYoWHw7lz166r6qzpahu...lri7Kr/zj6EjK0x4B6.2...........G3I.Ulj...
.YqulQA8Sz9.S6q383Szz0..........UIlMzvp9....7Tw7C3p/.t/Fbf24LNvD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6YD7/EI0zjv7hVDyc2.F7wzbLdBEB3E.2Zk
zvBRE/IE5/EI0zjv1SpFyA2.F7wziXdL2FIH.2ZkzvCZZJ3G6/EI0zjvWmqJ0B2.F7wzivuQycoD.2Zk
zvSeuJZIE/EI0zjv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek.l2E7....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........oAnAnAnvvz.8nAnAnAHtj9nAnAnAeZz1.....................................
................................................................................
.....................Q3....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.......................
.Qk0.................kAnAnAngizDnAnAnAngSzXAnAnAnADuz...................kz1.....
...yzoVKYhnrDJyD.......CD0A..........oAnAnAnAnyD........kz1.....................
................................S....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP................
............5.U/4M....E11Ak.16..BnAnAnAnN.2.......1..FnAnAnAnD/E.......6D.2.....
.kn9./......sX/ENaNaNaNAI.2........mz........6xD........kz1.......U9./..........
.............................U.E..........E.....I....I....kL1xaPYlISV/LRixaR....
.....................6U.06U......................M7s./.......E/E........I.2.....
...3./........zD................................................................
........................................................}
{Titel: eclosion}


ID: 0185 - Quantic Time

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...u1...cD...2U...kwJ1uME/rwzgj3OgQBRB2EGVKayw7IN.gjl1XquGU..l7qz7UFe6.E
................................agqqJi4bA.2........Y.BW8.......E.......UF/2...wD
...Uz6/...U9..../s.1/.....kj6...A1....E......ErwYprDmVnD/..lImuD.....dkpXm1....c
.VEnAnQD12../2UaNaNaNaxsz0.......jyjOaNaNaNqpz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDAToetQs6Vw9HGiMhZIiBzSKhV4NBY4dDIz8kXMWwDwvu.RIJ8ztxyA8Pt90bGUnj8IgfkyoW
qw1HDwiHf5C6z4CUQy2b52ljU....82J6........2kAnAnD1A....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................lImuDV....Uy.
.....Ksulz1.....zzD..srcNqNb.o4.K/...A4...U5....j0...Q9....A....H/...cqm...O6pr8
1dZnt7YL84zlci6o0tZW9SAe906.2YlzzzSi..EbG7eFT5wD6.cXcESLfz1..........2..8.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz8........../EU0.wzzz1...........s/...........6.......E.2c..
Zzzz............5....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................IWQ90UVW9Dirv1Xgh0.48iw1bkFGvtP.Mcs
mTwGCd2...UVW9Dh9J3.....48iwzCMMV5Ss.McsmzfEg/8cU0UVW9DjK15cU08.48iwwmdQU08c.Mcs
mz9Bo/8cU0UVW9zl...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.B/3k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........UNaNaNaN.8./..........................................................
................................................................................
.....................6...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................UNaNaNaNKxDnAnAnAnA/z9BnAnAnA9zz...........................
................................................................................
................................I....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......lAnAnAnwxzXNaNaNaNqyzcNaNaNa7V.E.......cmznAnAnA
nA1tzoAnAnAnAXvDBnAnAnAncyn7lU.fQcZqz.fQc3NvwJvDBnAnAnAXjz1........wz...........
...........................................8....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................EnAnAnAn1../........dgnAnAnAH4x.2.....
..UH./............yj............................................................
.....................................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YpmQtp4......................................................./E................
................................................................................
................................................................}
{Titel: time2}


ID: 0180

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
with Platinium surf of Jorge Abalo

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....2U....9rGrHh9sB.HOFMZcjvBAEJygQYGB6Q.2B/MW.cHYrzM5TP54j7T0k
................................RzSJ0I21Kz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....FF.../M.1/....2UD4...H6...2E9.....EMDwYjcjdqD/6.........m0dkpXm1....U
z.EnAnQD12../2EnAnAnAngwzeNaNaNaN4/EnAnAnAnArz1...........U0.cNaNu1...sD...../..
.zHnAnQDWzjD5ukHMxv0zE.7B/ASzqhS8GhrKkpDEMI/hDxKmx1OG6PAFE29zUXp/Z0H.ArDml.qnOZ/
mx937R3VDpbMzULwxCHHw1rDU.....Yzl...tu...2....sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................x....k1.
.....Ksulz1.....JzD..srcNmNN.Y5.k....g1...E2....a/...Q6....A....H/...cqm...S.pz8
1dZnt7YL84zlci6o0tZW9SAe906.2YlzzzSi..UkKZMxkayD6U.Ehl2Ilz1............28..U./..
.odIWOor/z1.np0CG3Asz8..........2MW8.oLTx/..ackNV1r2.tFR4ZyZkyzj.2it5ToIf.Q.2c..
Zzzz............5....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................IWQ90UVW9DEX/0Xgh0.48iw.7w7GvtP.Mcs
mTgklc2...UVW9DhlK1.....48iw.7PEV5Ss.Mcsm1oey/8cU0UVW9DESw5cU08.48iw.3rTU08c.Mcs
m1Ikz/8cU0UVW9DE...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....6E.F2E3....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4...........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.U.......MxzeNaNaNaNjyD.......k..2......QXK.1.....EuV4k.......Eh.gZNaNa
Na7lzoAnAnAnA5.kCnAnAnA58.gaNaNaNaNxz........szj.......kZ.A.....................
.....................c.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh/..........................
.Q..4MU/....Bak.1AU..QaNaNaNatyj........Uz1.......././.......O0E................
.....................................oAnAnAnA9.E.......U4/2.......cF./.......E2E
................................}
{Titel: platon1b}


ID: 0163 - platinum surf Ab

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...w....2I...UGuhvgZpL/.T4cheSnC63Eq1/LPnY2p.oeFctd0YUozMxsxgdZLG.E
................................s/7ZdKAKcz1........Y./..........nAnAnAngB/2...wD
...Uz6....kA/.../M.1/....2.v0...L0...2E9.....wSrgpPckTqD/..........G0dkpXm1.....
./EnAnQD12../2EnAnAnAng..fNaNaNaNe.kOaNaNaNahz1...........U0.cNaNu1...sD...../..
.zHnAnQD7o6KzpjgSwX4VRVCTktNzG4F3/jZ.vnjr6e0hp24Jx9kancboOjDzeKr8/0nXIqDmSNPUJ2S
Zx9B4wf3.Nl4z.Fe2vqDRIpjU.....2H/.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................E....k1.
.....Ksulz1.....B.kz.srcNqdZ.Y5.0....o1....D....a/...g7....A....H/...Qyz...S.pT7
lhYnt7YL84zlci6o0tZW9SAe906.b2nzzzSi..EOf5nlcsxD6Ak5eP./cz9..........Ek7E6k4Js..
.gtXclf9s.2.oRVf/fQuz8kWmVWGpO.E2Q0L0gF3C...qrBUCt1C.t/nV68YHHzD.syNntZt5.2/aoZ.
PIV1...XDDuV1O1E.kfj9VgB/.A.dtyHJxH6.3./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................IWQ90UVW9DEX/0Xgh0.48iw.7w7GvtP.Mcs
mTgklc2...UVW9DhlK1.....48iw.7PEV5Ss.Mcsm1oey/8cU0UVW9DESw5cU08.48iw.3rTU08c.Mcs
m1Ikz/8cU0UVW9DE...9hpcLDvlaxZnHbq1wfjrFSlJbaj3D.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....6U.V2.3....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4...........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0..BnAnAnA0..PaNaNaNaNyD.......UH.2......sbL.1......Upzj.......ON.wNaNaN
a739.hAnAnAnAnxDpAnAnAnozzfaNaNaNaN3./..........................................
.....................E.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S..pPr/......................
.Q...................MaNaNaNa7zD........Uz1........../..........................
................................................................................
................................}
{Titel: platinum surf Ab}


ID: 0108 - Sloppy1

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...w....2A...EDUD.pJ0szzGgr8hZ3C5/EWF6s9NDfF.YxM4Wb5mw1.bZ/smY0wvzj
................................L1uemgquS/2........Y.pt7.......EnAnAnAnAY.2...wD
...Uz6/...EQ..../M.0/.....Up3...57....E2......XO1/IoN9iD/.........Uy0dkpXm1....U
./EnAnQD12../2EnAnAnAnArzeNaNaNaNavj.......US.A...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kDJ/MqTI8uMvHT1MaqkE1uy6R/not.KciDF0q.2KKbFvHYGB/0CzBvye87QrS.KOiDmg2Rh0HD
lvXKqv2SUzRdyWuqyi.ZWthjU.....YjF.........EnAngD/6....sD..G.....................
...........7.rAnAt1...sD....zw1.........................................w....k1.
.....Ksulz1.....0.kzW9zvC1.C.A1.o....61...EC....m.sd5U1.kHEB....4/...Uis..UCwBjO
hM1U.ydeleieYFHpTeOgEf8No..6nc..zzzz...wQOr9PEzD6cTLkgt14.A..........EW/Fpjdjs/.
.286/K3DG.2.zhQ/nYu1.5.FSx4QBxzj2I.3xDvgz1..AzA7H3V2./kIroIEoz.k.IIIC12dzz9/q21z
af2...k/t576q5/E7K3mqznpD.A.MmWCRFuzzKl.C2EerN3..gu41ozRbz981mDu5aa/.1ktATSW.2wD
32E4z16U.0..36PrFOuvz0kXyRh2eVxD.MfUU2SWYz9...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek2l2k7....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9.U/4MU/
4M........EaNaNaNa/wzYaNaNaNazzjAnAnAnA9kz1.....................................
................................................................................
.....................Q.....3....1....2YEjVLHjF4BY/.SHBJFm.......................
.....MU/4MU/4.........nAnAnAnazDOaNaNaNKuzXdNaNaNa7pz...........................
................................................................................
................................2....E/....0..../7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N........
............5........k.1A.......oAnAnAnw1.oAnAnAnAX..ZNaNaNaNKyD................
...................................oz0..........................................
..........................................k.....I....E....kL1J4PoZqMBx4NZ/......
..........................U/4.U...........UAnAnAnANyz...........AnAnAnAHXzXaNaNa
Naloz0..........................................................................
........................................................}
{Titel: sloppy1}


ID: 0105 - flock1

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....O/...c3...ET...2Q....XZgM0glP6.tp3VRpsAB8Exu7r8DgLYzPMoH/aUbN1.fr94rKNqD0E
................................8Noi/JEFE.2........Y.FD4.......E........y.2...wD
...Uz6/...kI.....Mk1/......E3...D5...2E......keu1kq7WTnD/MU0RC4E9ZZX.dkpXm1.nAnA
y.EnAnQD12../2........4zzAnAnAnAnQwjBnAnAnAnqy1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kD/eg9V7yxrw9cxT0MH4rAzc9ymfBWu6oDI3zcpe75XwHvjnO1m8nEz8r7l5wX0fnDxsy2wOJ4
2xH/S.qeCW9Bz2NF7sVl.vmDU.....Y36...oB........kD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4Eo.....x/
.....Ksulz1.....yzzz.cOQQEES.Y5.4/...Y1...kC....m....w5...U5....R....cqz...YhNbd
...gVV1KESzlcicqsU3YRSAe90.652nzujhQ...alwF.HWwj6UNAT2kY6zP...........GBlwDuJS/.
.Ak5eP./cz1.3yuedc8tzC...........MnB..27F...Rbdhssszzu/alwF.HWwD/.........E/rwWz
aNX4..UQY33dehzj.MdpQXkYsz1.CcJCiHAtzIUVC..Ak.1..YrWBAJbizf16.PmIiysz.EGbnDXImxj
3IO4..1Ak...scxkINXjz..mk4pEKVzD.k9kicL4bz9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.UKNgZKMo3KMic4Qb/.Qb/..........
E....AU2V2U4....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAnsvz........svD.......6kz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........UaNaNaNalzDaNaNaNahd.2BnAnAnAe2.NaNaNaNaVzD.......Eb.A.....
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................BnAnAnAn0.2........sz.........zD................
...wz...........................................................................
............................................}
{Titel: flock1}


ID: 0088 - October Pipeline

Mandlebulb 3D parameters by Davr Ricd
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...g2...w....IU...UpjGLv3uw7.X0m1KwuSX5EMjgLSfd2FyP/35cR4Zm5.758FB7Pt00k
................................vKIBM9H3mz1........B.lB2.......E........y.2...wD
...Uz6/........./s.1/.....Ev1...h6....EC.....IzOtM/yKBpD/.kshZqD..US2pAnAr1.BnAn
xEEnAnQD12..02kAnAnAnAr..dNaNaNatFzDBnAnAnAHLz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDJgnNgr981wnfJTx4xffHzC7.hlxNpRojwC9PswBjGx1V54kpu0q6zC/.Hhde20nDmc32D4zz
mwf/8Zj2mjjFzCWjPTBjTqoDU.....oUP........2....kD.6....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ES.pzDu....k1.
.....Ksulz1.....K.kz.wftvLk7.g5......s2....S....v....s3...k3....z....Iyv...UuNTN
...U.8YL8qqlci6U0tZWGSAe90.C5sWzzzzz..kQhUXI/1yD6MH/CQa3vzH...........U7/tzaPi7.
.YqulQA8Sz1.hE2Jv5G0.7.UKqqCXAxj.MW0.kRkz1..bjBj1PWwzsluvBTuCfxD.UucPtyYV.2/LQ0.
Pjxq..kXsDrWNV/kCkswc5OgCz9.O4tgUxkuzGU3L2EEmw/..2xYA5BQny18tNUPJyB../.PodY776yj
JIWFx1Ak.1..T8cyXkE/.1.hmEQJ.1/k.sAQa81M2.A..cU08.UicvTfAT.cU08.uWizdqh3U08c.c9u
yredl.8cU0UicvDgSSY4....uWizd8yJz5wz.c9uybOMS/5ck1UicvTewEa.ks1.uWizdSdOU08c.c9u
ybuqqxzzz1UicvjY...MbdcozzFbQpMsyzXdWqYpxzJfDVYp................................
E....Ek.l2.7....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........k.......mwzgaNaNaNaduDDnAnAnAD3.2......kb6./.......E.E......qrm.QPaNaN
aN4Qz...........................................................................
.....................2.....3....4....wpNi3aQgB1F.IbQa/.P........................
.....................g53iSIsu/zDOaNaNaNatyXaNaNaNaNizcNaNaNaNavD........6.2.....
.....7nAnAnAnAuj........kz1.......2M./.......x2E........kz1........../..........
................................/....E/...k.....TNoPgFKOiRqEIJ4Rm3qAY/..........
..........U.06..........................kz1........wz...........................
................................................................................
.........................................../....I.........kLmJqMd/bQjBKMgV3.jR5.
...................................................3./..........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: october~}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs