A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Daniel Meeko Kunkler

I am a traveler and wonderer.
Born in Wisconsin, but based out of Oakland, Ca since 2011.

I am a fire artist, yarn weaver, and mandelbulber.

I love learning new things and pushing myself to be my best.
Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler

ID: 1167 - Inside Edited

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f......1....7...w....2U...kTUFGTz2n5.T2rHVRKa0.Eeonm6i0Dty9d7tralb//zec.t7XqWw/k
................................MSBUiUjml/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kr2.../M.1/.....kvT...Z6....E3.....6Jb30QHtFgD/.kFs2xDMZ/G1dkpXm1.OaNa
z.EnAnQD12..4..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnID4Q01Quwy3p1Jbgkz824wyuGPssOsJfVDpAwuy28mivnLqPKa4hZ.y2KcY51qaNhDYTTlnUhN
KvPOTjGiHSH4yc2jKlHc6viDU.....Y0d9............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UI73xDw....k1.
.....Sxckz1.......kzwyzzz1UT.A1......25...kB....h/y/6E/.U6.F....6/...I1.....SFD3
...U.04mkyzuDrvz0L1XzTIi6066Kc..2JoH...........U6............G6N.Wg/.FV33/U9oY2.
.oBvofReIz9.VKtgDl/Nz.E6jp3k6k/k.EW0.UZNq/..2RiGMQZhz4UAZRBEi7yj.gM3ZaYq1z9.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ak5eP./cz9..........UF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................6E..EHVMFHtYlzwa5.cxo7cZqBk/8w.g5P
Dh5jF/kzz1kF.VnFB/qz9T7.B3W3B7YPUSH7.oI6KoIfm/uBZ.EHVMFHzM5crI0.B3W3B/iSUSH7.oI6
KoYRv/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2.0....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M........kzzzzzzzzwzAnAnAnAn2zD........kz1........wz........O4E.......Ua/2.....
..cF./............................cF./.......Q.E........D.2.....................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNG.E........oz1........wz.........zD................
..........................................................2........wz.........zD
................................}
{Titel: TheInsideEdgited}


ID: 1139

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f......1....7...w....2U...UVKu6AEBi1.n5HscXcJp.kFiANr0dj2.oKw3VWEgR..JYmXOUVvu.k
................................qWDpOQxjd/2........Y.d50................y.2...wD
.....6....Ua2....M.1/......A7...G1....E3.....gCSJHcT9lgD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.EnAnQD12..32.UFry08ZIozA..ZBFOduWDeuFQ6cdZXy1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDkC/5S3VZkvHuMqI8BedvymAGHqgKJlfDJJQVFNv16vHATBegUClpyceC9AbFiKjDuNKWSekB
ivfuHWBZHpovym7TgKJi8YhDU.....25L1............kD.2....sD..G.....................
.................w1...sD....zw1.........................................J....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzzH.U..6.o....M2...EB....m....66....F....6/...UH.....SFb/
..U5QHIDOyzlciszsU3YzTAe9CA.os..zzSi............6............0.......EUUikjQgk0.
.ER3YhOY2.2.pcIzMcP..BU3j0/Rnu.k/EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c..1AmsWOkR4.....................
E....AU.V2E.....I....Y....kOjB4OTBKRWJ4.rJaQ.................................MU/
4M........kNaNaNaNatz.........zD........ozHnAnAnAngwzCnAnAnAnwyDOaNaNaNady1.....
................................................................................
.....................Q.....3....8....oINiRKNmZYFH/5PpB5.........................
.....MU/4............wzzzzzzz1.kOaNaNaNa2.2........zzMaNaNaNaNxD................
........................Uz1........sz.........yD................................
................................2....E/...k/....1JbMdBKIp34R..kN.A3.............
................................nAnAnAnAnz1........vzcNaNaNaN4yD........kz1.....
................nAnAnAnAny1.............................kz1.....................
............................................}
{Titel: tweak of The tweak 2 Wheres Carnac Mary Detloff~}
12 hours ago  Like


ID: 1132 - galactic snowflake

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f......1....7...w....2U...U.MQkkML9xzyQnXyQHR9yjQ3JvLXIOSy9a1S5latbvzOusY3zMeNyj
................................v.AQ7B5xO.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....u2.../M.1/.....k94...U0....E3.....6OCBUgW5glD/..........m/dkpXm1.OaNa
z..vFVXD12..3.kAnAnAnAnszAnAnAnAnAyD........Yz9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDhDRAG6L9Iwv.GmUV2Rs1zsVme0lXE3kjRrgJRsjwFwfuZZ.oKGB2zq5.dUbsTNkDrfHwnKC7
Gv1VfdVdPB11zMrOlyGF6QlDU.....Y9SB............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................F....k1.
.....Sxckz1.....b2kz.wzzz1.U..6.N....I9...EC....92...kD...kA....d....I1....94F52
...U.qFG9yDU.0kzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz............B/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcvee0fIB8.VLslbHJJ6Uzc.wCL
ctBmx3CcN/kcdncvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek.F2E.....I....Q....EHVtqPr3aQ0J5PW/UQ..............................U/4M..
..........EnAnAnAnc6./.......2.EOaNaNaN4F.2BnAnAnAn/./.......61E........W.2.....
..kC./..........................................................................
.....................2.....3....8....UIMgNqHXFLG4B3.............................
.....MU/4MU/4..................EOaNaNaNatyXaNaNaNaNaz0........zD................
................................................................................
................................/....E/...k.....TpIMsB2Pd/5QdtqN................
..............U1....1AU.........BnAnAnA/E02........Y./........7E..........2.....
........................6.2.......cF./..................kzHCoWgRyydxzcNaNaNaNawD
........kz1........../....................U/....I....k.....FjFKNX34OZFaQjtKG4BJN
s/........................U/4MU/4M..0.....U0LD8QxcE/.hNaNaNaNaxDOaNaNaNavz1.....
..Uwz........y/E........G.2..................C/E.....................QFqCTzIXbzD
........Q.2.............................................}
{Titel: galactic snowflake}


ID: 1119

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f......1....7...w....2A...Ubq5LPONLqzI9IPEu.1F/Ei1TNQWjFWzn2SJTkMiOhzkuyI4t3nSyD
................................YjudDpXKb.2........A./..................y.2...wD
...Uz6.....Q8.../M.1/.....kK1...z.....E3.....6Bjv4OxmwkD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12..32kAnAnAnAnszAnAnAnAnAyD........Yz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDAwZAAEjqGvfDBZuRurCCzkoJB5ysU9jDFFhu5fyMgw1HB/yMZHXwykEDERnSzFnjOGKI2IkV
owfEH3VQHNrqy2XY3CK8WlmjU.....2n7/............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................P....k1.
.....Sxckz1.....b2kz.wzzz1.U..6.P....I9...EB....y0...c3...E5....d....I1....FNF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcvee0fIB8.VLslbHJJ/yHX.wCL
ctBmx3CcN/kcdncvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.F2k/....I....2....kEjBLOiJ4IjR5C.IaQ....................................
..........E........wz.........zD................................................
................................................................................
.....................Y.....3....0....2INspmHXFrP.U1.............................
.............................EzDoAnAnAnA9.2.....................................
................................................................................
................................4....E/.........TB3QcJaQZZYPqB2BY/..............
........................................U.2.....................................
................................................................................
............................................}
{Titel: Spanikopida}


ID: 1106

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f......1....7...w....2A...UGDpWXwVwwzCeU.tbuFF/EAHMBiQ6Foyv7YFOvNPtuzWG.yKdhLByj
................................z2g4Da8JN.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....UI0.../M.1/......I2...A0....E3.....2HLHfgB1nlD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12..3.kAnAnAnAnszAnAnAnAnAyD........Yz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDsXg96PA0iwX05sojHpbEzETBFiD/dPnjlq2rLaawtvH8OAjb2uvBzgnZKcBglCoDSY1M312j
3xXpAND3Q6p8za8dlUoi5blDU.....2U/1............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................D....k1.
.....Sxckz1.....b2kz.wzzz1.U..6.P....I9....C....92...c3...ED....d....I1....FNF52
...U.qFG9yDU.0kzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcvee0fIB8.VLslbHJJ6Uzc.wCL
ctBmx3CcN/kcdncvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek.F2E.....I....Q....EHVtqPr3aQ0J5PW/UQ..............................U/4M..
..................M6.NaNaNaNaNzDBnAnAnAn6.2BnAnAnAnyz...........................
................................................................................
.....................2.....3....8....UIMgNqHXFLG4B3.............................
.....MU/4MU/4..................E..............................zD................
................................................................................
.....................................E/...k.....TpIMsB2Pd/5QdtqN................
..............U1....1AU.................E02........Y./........7E..........2.....
........................6.2.......cF./..................kzHCoWgRyydxzcNaNaNaNawD
........kz1........../....................E/....I....k.....FjFKNX34OZFaQjtKG4BJN
s/........................U/4MU/4M..0.....kpX0LD8QR0.hNaNaNaNaxDOaNaNaNatz1.....
...wz................................................................QFqCTzIXbzD
........Q.2.............................................}
{Titel: Stale out the oven}


ID: 0613

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f......1..kxE...w....2M...UwCz2kqvHtzSnsINBi2esDaqSUwes2dzPn7zvLnANsz06QSpAkhixj
................................rkGocdfxr.2........2./.........E........kz1...wD
...Uz6/...UG7......1/.....UG4...E/....E......kNJn.FCbtjD/.......bJ3o/dkpXm1.OaNa
z..vFVXD12..52.........wz0................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDWpTpOOUzIwPKoaZ33SG2zq31m5rzlEmDt87BFJMxWwXgpWOu.1O5z05pLvFtyljDJVSWJId3
KwnT2YbqjRI6zgKxVWLDcclDU..../2QI0............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1.U..6.6....o1...EB....W/...k0...kE....F/...o0....UP252
Qs0U.m7QAxDbklozbqAszTOnU1..nc..zzzz..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........E28.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0............V0.sXTL0..SQcDqMitzu/BQKxV62zD..........E.lc..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................cgMY.kz.fozeemLGO6.kzDwzHJJsDfC.Udn
7VDmxVzgu..yAb2yQs5yne1.snQGs1bTsDfC.UDn7VDlyVzgu..yAb2yMw5yne1.snQGsnqTsDfC.Udn
7VDkzVzgu..yAb2y..UmWFWSeemLGOMUIJ3yneXisz5yneXi................................
E....6E.F2......0....6....EIp34RZ7bPdxaP.MoI....................................
...................wz0..........OaNaNaNaNzfaNaNaNaNqz0........0E.......U6/2.....
..U7./......../E........g.A........../..........................................
.....................6..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.........................
8............................U/EaNaNaNaNmz9.....................................
................................................................................
................................}
{Titel: QuatP4hybridJulia~}


ID: 0567 - Zeldar Approaches

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....Y/..Ej1...w....26...kemmuV1yd4.9sBnkXmXp.kqaKHdjL.6zHC5KM86dNFzucb26UqSd/k
................................78Zfco7YB/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Ez..../MU0/.....kA9...D5....E3.....sAnBoDJcSjD/..........G/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDOiRybmS7Ewn6FK5MOPcAyW24CiHQSOkj3ABt1GSRep9iVEySlPv2zAeANW9Ra.YjH4vQx2bb
4wn1x9C.zJbCy2x/TO8vZ.lDU.....oBY0............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................v....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1kG.I3.P....M2...kC....m....c3....E....6/...I1.....SF5.
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.nc..zzSi............6wyBIC4OWz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6aHn/......zzVEmd6.QY2E7tzDLxfL..KD
v.KzTV2dA/kT6/qTQs5NDB8.......bTvSuS.......lytbWq0......MwbgMO6......kqT/Ntb....
...kzJ7KM0........EP6m5Izz/hHWJNyzHO6BLLxzZE5Npj................................
E....6E.F2E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.rJaQ.o4.................................
..U/4MU....nAnAnAnY2./...............................Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJz1.....
...../........zD..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................A.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....Bak.1AU..AnAnAnAnAzD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................}
{Titel: Zeldar Approaches}


ID: 0555

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f......1....7...w....2A....L5bacrjKtzu7wJ2uEMl.E9p5HnETLdz1BNzb/4QFnzmmsVyEw/Exj
................................C4K6cvhPa.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....kT2.../M.1/.....Ug4...J/....E3.....ot2ukc7x.lD...........m/dkpXm1.OaNa
z..vFVXD12..5..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDpqOUFkxy1v1Jmh96.Z12z8csP1ZwlGfjCpaJ9YP4qv1Fttd9.TrZyC6P3iQ58ukD0ltgWRvU
CwfJqUIDLzYlymWkxDVnEMjDU.....2al2............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................F....k1.
.....Sxckz1.......kzqwzzz1.U..6.P....U5...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6YqulQA8Sz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........23...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.F2U..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................7.BnAnAnAnAyj................................................
................................................................................
.....................6.....3....3....YIIh6KRg74.................................
....06.......................y/E........U.2........wz........./E..........2.....
................................................................................
................................/....E/..../....TdKRgZaMmx4R....................
................................psZi7lU.fzPYhnrDpsZmzc4joB7426yDY1h6PbjTkz9.....
................................................................................
............................................}
{Titel: main paras~}


ID: 0551 - That Tickles

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f......1....7...w....2M...EZC2QVg0VyzirNvGO1SX0ETACx6.6yRzX3jVBRuWHUzC00e3Dt4kxj
................................uPSm5MGs8.2........A./..................y.2...wD
...Uz6....UO2.../M.1/.....Ez2...7/....E3.....UHWLitwOgmD...........m/dkpXm1.OaNa
z.EnAnYD12..3..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQD5mUfjVNfUvHfCxO3lFl8zqxxFFwX33hjZv4iW9RQGw1smIxCnLtgyK50FU5qwZmDchphJ2sR
dw92TKgIxvdsyeiDi2NMe7lDU.....IZF0............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................D....k1.
.....Sxckz1.......kzqwzzz1.U..6.P....U5...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6YqulQA8Sz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........23...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.F2U..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................7.BnAnAnAnAyj................................................
................................................................................
.....................2.....3....3....YIIh6KRg74.................................
....06........................0E........U.2........wz........./E..........2.....
................................................................................
................................/....E/..../....TdKRgZaMmx4R....................
................................psZi7lU.fzPYhnrDpsZmzc4joB7426yDY1h6PbjTkz9.....
................................................................................
............................................}
{Titel: That tickles3}


ID: 0508 - BrocaFloccaFlame

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....S....O/...w....2....EhWoVLTIn8.D4zF2GC.PwDGdmMP/D16zvMptGJqpvlz.eg0Zy4/V0k
................................jA8/1Hjf3.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....U1..../MU//.....UV....c0....E3.....6p0qEmNVfpD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD.U2qq9S.Hx1DYWUyW5kIzAcgwOAFYwcju/ECx9S.HxfDYWUyW5kIz.feAGK4aHADQhTO4vH/
4uXGS92myIUVy2JWnylNVfpDU.....2P..............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................M....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....I./F2U.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M.........nAnAnAng/.JnAnAnAnwyDOaNaNaNaNy9........wz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................Y.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........oAnAnAnA1.EOaNaNaNalzXNaNaNaNawzAnAnAnAnYzD........S.A.....
..k4.1..........................................BnAnAnAn2.YaNaNaNaN../..........
................................1....E/...E0....TBKSg7LOk/5PZ/UFH/..............
..........U/4M......06..................v.2.......kO./.......g1E........M.YaNaNa
NaNezkAnAnAnAn0EOaNaNaNa1.2........................................wz...........
.........................................../....I....w....EHZtqNZ75BZV5.kVqLElKM
iJ4.........................Ak.1Ak.1......EnAnAnAnA2.dNaNaNaNazDOaNaNaNa/.2.....
...sz.........yD................................................................
........UzXaNaNaNaNwzcNaNaNaN4zDOaNaNaNalz1..........A.....3....6....6IMmtqQgJKS
mw3B2tqM.............................................cNaNaNaNazDnAnAnAnAnznAnAnA
nAnsz..............................wz.........zD................................
................................................................}
{Titel: sipeirdski2}


ID: 0488 - TeddyBur

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f......1...U5...ET...2A...EqyVPjIck6.LZIZt7Gfa2Ev2vw.9.L.z1q6uLCPhB1.J.z3XDF6Q/k
................................3pLyTdo1kz1........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...E9E....sD1/......h2...W0....E0.....sb7nJXviOoD/.U0RC4E...m/dkpXm1.OaNa
z.....cD1A..22k53iSIsud3.7......aN3DOaNaNaNaB.2...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDd8tVaZInFv14k5dhuCWQziCovUhgs.mD6VvmeRkbUxHoZh09VaJ5zEqBcgc2U.rDtMJ8qoP6
kxfNtEq83ov0z.4h/WqZR0qDU.....ohR/............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EG.....x/
.....Sxckz1........y7xzzz1.U.I4.k1...s3...EB....A/h8CE6.ka.D....p....Eqm....wPb0
...V48YL8yzlcisz0tZWzTAe9i5.oc..zzzz...Fbf24LNvD6odIWOorVyP..........AEA8..IsY02
................................V7V0..3B6/............EbG7eFT5wj..........E/0c..
6V2G..EbG7eFT5uDZpdIWOorVy1..........IU.8.kzzzD...........U9....................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.24RUoIMi/GMiF46AZ4RolKNU6qPttWO
E....Ek2l2U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........Ezzzzzzzzvz.........wD........gz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....oINiRKNmhoPXV4...pPr/......................
.....MU/4MU/4........InAnAnAng.E........kz1........wz........U.E................
........................................................Uz1........sz0..........
.....................................E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................8nAnAnAnA.2........ozUNaNaNaN4zD................
...wz...........................................................................
..........................................E0....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
..........................................kaNaNaNaNzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Mandelbulb 3D}


ID: 0486 - Sound Cannon Released

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f......1...U5...ET...2A...Ek9iXBXEh4.Hom.m77pX2E0Q7Y9FlRXyXc9UvMFpHFzmPyJchKhb/k
................................zNN6Ok9kk.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...U3E....sD1/......j5...X0....E0.....cb6Q8zeyKkD/.U0RC4E...m/dkpXm1.OaNa
z.....cD1A..82.dkpX0LDO/.7......aN3DOaNaNaNaB.2...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDLcNVjdLnkw1JWVvAw4MDyOEGySt726ljBqBOBgGK5q9t6eXKKJKAz.yR4lEK.mZjXFCENS0/
GwXWFvI4vSsKyYtjQsaSB1nDU.....oMt/............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EG.....x/
.....Sxckz1........yWxzzz1.U.I4.k1...cD...EB....m.H426D..I.D....p....Eqm....wPb0
...V4W1KEyzlciszsU3YzTAe9i5.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2EA8..IsY02
................................V7V0..3B6/...........UHbG7eFT5wj..........E/0c..
6V2G..EbG7eFT5uDZpdIWOorVy1..........IU.8.kzzzD...........U9....................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9...8cU0kz.0.E.u/cU08.KDk..dJDU08c.wDU
..YGQ/8cU0kz...EVZ5cU08.z16..7cSU08c.wD...Yfv/8cU0.E./2ELn5cU08../2E.dTTU08c..2E
./27z/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.24RUoIMi/GMiF46AZ4RolKNU6qPttWO
E....Ek2l2U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........aNaNaNaNwz.........wD........gz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....oINiRKNmhoPXV4...pPr/......................
.....MU/4MU/4........InAnAnAng.E........kz1........wz........U.E................
........................................................Uz1........sz0..........
.....................................E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................8nAnAnAnA.2........ozUNaNaNaN4zD................
...wz...........................................................................
..........................................E0....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
..........................................kaNaNaNaNzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Soundcannonrealeased}


ID: 0483 - Safety Dance

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f......1....7...w....2M...UCTE7AyXRzziAxhc/Lhk9EoG7uH1mr..2BemlJfZE..TUbr8rLAFwD
................................jWKhpvkczz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....k33.../M.1/......N9...N1....E3.....ARjZbeT5QnD/.kFs2xDzI3I1dkpXm1.OaNa
z.EnAnYD12..32.........0./................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDG6sebqT1OxX.Ae.fxrUKz6qaYdb1MJdjZbs4P8./4xXsHJe.iRUFz4nYJSNUm0qjVv.jVOLb
Lxf1w.ZUemtJz2p7Tz7wYwojU.....INl1............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zABjvkkdbSgFqVPLSC....................UI73xDK....k1.
.....Sxckz1.......kzo.Ak.1kJ..6.P....61...kD....c..06E0..U.F....6/...I1.....SFT2
...U.ydel0geYF1kGtG5.1....66Kc..2JoH..kca0pZtxzj6Mx.kISitz9.uC2Az8unz.U38.U9oY2.
.AL9s6JkUz9.fjrwdvgqz0...........EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuUAZRBEi7yj.gM3ZaYq1z9.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........UF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz18yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
/EU0.wzzz1....................................6E..EHVMFHs9lzwa5.cxo7cVpBPvxr.g5P
Dhb5Lt6Ul/kF.VnFjWqz9T7.B3W3BVMSUSH7.oI6Koo7v/uBZ.EHVMFHol5crI0.B3W3B7WTUSH7.oI6
KoYJy/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2E.....I....g....kIdJaQkZaPnhKOo.UQ................................Ak.1
Ak.1......EaNaNaNatzz.........zD........kzXNaNaNaN4wz.........zD........Mz1.....
................................................................................
.....................2.....3....3....wZQZBaFjl4N.s4.mp4.........................
.....6...............kAnAnAnAfzDBnAnAnAn4.QnAnAnAn27./........zD........I.2.....
........................F/QsuFVf53iwzMaNaNaNatyDdNaNaNaNyz1...................zD
................................}
{Titel: safety dance}


ID: 0451 - huffingcosmicspacedust

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f......1...f5...w....2U...UuPHt4gHctz4IHuopZAK/El56NeT5fUz1AH2HjtOmszm49vmVQfCyj
................................a8L4T6mJ3/oipKzu7rhY.hr1................S/2...wD
...Uz6....kG2.../c.1/....../G...u0....E3.....Ex//O./G2jD/.......d/EM/dkpXm1.OaNa
z.EnAnID12..32UNaNaNaNaxz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDxJEk5TXRDw1H4vEmAfD1zuWP7qYgw1ljSIA3DUeW0wXq.qpFnFJ1zu9acL/7MIlDL.N965xH
IwPG/fjJMdS2z4KJk3cPtkijU.....o502............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD.0Fyyw1.........................................f....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzgN1UU.w7......M1....I....v....c3...kC....6....YJB..U9w/5I
...U.0kz.Yoz.0EiuBRwxnvb10...s..enTg............6odIWOorVyH..........EU74lD1fk1.
.oGwSTlF2z1.chHYiEA.z.UWufjQpExj/6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................Ex6E.EfpQGfN20526..N72ENBhEID02.oOB
boOOXxzz11kqPHmqZt5pX./.hKn7hufTID02.oOBbou/zFx6E.EfpQGfGx5pX./.hKn7hetTID02.oOB
boOizF7V4/.NOJ1N..EfpQmJsxFK0/IGIKIfpQmJIcqqPHml................................
E../.AU2V2E/....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/kPrJaQ..........................k/..U/4MU.
0..........BnAnAnAnzz83iSIsuFlyDnAnAnAnAjz1.............................y.2.....
..cJ./..................kz1.....................................................
.....................I.....3....7....gqPXVqLXJbMZ/..............................
........4MU/.........MaNaNaNa/zDAnAnAnAnmz1........wz........6/k........sz9.....
...sz0............................cF./..........................................
................................/....E/..../....TBINgFLOXpoPYJ4.................
................4M..0...........nAnAnAnAjzfNaNaNaNarzcNaNaNaN4yDaNaNaNaNWz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: huffingcosmicspacedust}


ID: 0448 - Turtles in a Corvette

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f.....S...ER/...ET...2.....wfkMD3ecqzqFo.ViqKK5EEZA59FCKT.gyEe9Me6U1.LGSt3rsmnvD
................................Nz1Mn/liS.2........Y./.........E........7/2...wD
...Uz6/..cDH.....MU//.....UM/...c1....E0.....2vhd/eSr9oD/.ElGOnDTzzb1dkpXm1....U
z.....kD12../2UaNaNaNa7/./................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDQqu7Td3V/wPesTRsmKPCzeyvL97FCjnjZIXM9bhJiw1zEFetjmCCzcj7DrbVxUnjOvUQduLK
/xH7JugSQaE8zGS0QI/Qj4mDU....5oq..............kD.2....sD/2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EL2D5EY.....x/
.....Sxckz1.....0.kz.Mita1.U..6.L....62...EB....o/...EA...k3....8....kHB..EiJFD2
...U.0aZcPCM6/XtqxNoavuZc0..0Ylzzrhe..EOf5nlcsxj6.Dbqxm4Iz1...........2/8.EBl35.
.ILTHJK33.2.qK2hqVq../...........6X0.EW7./..R8Zc4xRkzuFbG7eFT5wD/gM3ZaYq1z93b.lz
Ty7..../Quoh5p/kB/vXkwIOA.A.5BDLysJpzIk2I2EITs/...6sz9bjQ.A89CKgCs75.1EIwS86SBzj
/6V0.cMJH........................6wTJHz2Vz1..Y4Fm.kChklCrl.lAG4.sMHBsIJ4QjAr.stT
Mt7fa6gYZ/.VcJ2Vj6nMFJ0......sEEdFYA.gH9QgH79R6Ou.k4NQl4Jg3r9nB.Sy5KSCzOqhJG.EV2
DEF7stMSN/.3F./3..ULxoGFwm/r9nho4kXGxkFD8W3r9nho................................
E....ME3F3.1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAngwz........s0kQxckpX0Ljz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....7....22JZFbQVNpI.w4S.I4.........................
.Q...MU/46U..................c.E........kz1........oz...........................
..UH./.......O3E..........2........wz...........................................
................................8....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0..................UA/2........wzMaNaNaNaY1E.......Ua/2.....
..EC./...................z9.....................................................
................................................I....k....EHZtqNZ7rGjB4O...IjR5.
..........................U/4MU/4M................62./..................2.2.....
...wz.........................................................................zD
...........................................................3....A....AJOZ75Q6Z4P
WJaQo/kPr/...........................MU/4MU/4.................zD........Mz9.....
...wz..........E................................................................
........6.2...................................................../....E/...E.....
TB3QcJaQZNoPgFKOiRKA.......................0....................BnAnAnAnIz1.....
................................................................................
............................................................................}
{Titel: paulgrifittscatacomb~}


ID: 0435 - OccultistPrayer

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f......1....7...w....2U...kZ.V59YrR1.TNLKZPqR9.k6APik.dpjzn6I0.X7dixzc6eZVYHNn.k
................................j.Cppw1Rz.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....f2.../M.1/....../3...n0....E3.....2G2l18ldQjD/.........U31dkpXm1.OaNa
z.UaNaVD12../2........U/.pAnAnAnAXyj......................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDSKy/U3UcTwHfjY4JxOU/zev5pLFCtykDetWLvlX3Hw9.AkWl/ta0zeKGevWXXnlD3U2gyQSP
bv9bGcMLCb46zG0qhNdbn1ljU.....25NA............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zABjvkkdbSgFqVPLSC..........................Y....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzz...L.E5.P....g2...UH....7/...c3....F....6/...I1.....SFT2
...U.OMtu1.iSvzzQEdf.20Lq/6.nc..50Ry..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7WTFoTu2.oQm2o6w9nueM.YXB
bYHf5t6Ul/k6Ukl6cs3crI0.a.l0aQzMUSH7.M029Mmtd/uBZ.U7EgU76z4crI0.a.l0aMPRUSH7.M02
9MGav/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2E/....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/kPrJaQ..........................k/..U/4MU.
0.........EFa5TUI.JzzIJJJJJJJJyD1NSw/G/Ihz1cNaNaNaNaz........O2E.......U4/2.....
..cF./.......U.E........kz1.....................................................
.....................2.....3.........ooQgFrPZxpItp4.mp4.........................
.....................YNaNaNaN4yDxckpX0LDmz1.......g7./.......UzDBnAnAnAn4.2.....
..AI.TxckpX0LjzD........F/QsuFVf53iwzMaNaNaNatyDdNaNaNaNyz1...................zD
................................}
{Titel: OccultistPrayer}


ID: 0432 - Are You Calling Me Fat?

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....Y/...g2...w....26....0qAfWSGy2.najZK315H0EX/qulRh6pzHNkNCi20L/.BCOm2bxM1/k
................................QMG4xxd/J.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....c/.../MU0/.....Ek0...K0....E3......2YOmjxV0nD/.........U31dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..02UaNaNaNad/.pAnAnAnAXyj......................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDcE/Pu61c9xHb6ZtTL17nyU5IuvHOP7ljuSC0UNJ4.w9Dcjh7feLGz2odW8arzKnjzrueK7PV
Ew1pp07tPRRBzUJcPQ7FZZoDU.....Yfk/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zABjvkkdbSgFqVPLSC..........................W....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzz...L.E5.P....g2....H....7/...c3....F....6/...I1.....SFT2
...U.OMtu1.iSvzzQEdfz50Lq/6.nc..50Ry..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7WTFoTu2.oQm2o6w9nueM.YXB
bYHf5t6Ul/k6Ukl6cs3crI0.a.l0aQzMUSH7.M029Mmtd/uBZ.U7EgU76z4crI0.a.l0aMPRUSH7.M02
9MGav/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2./....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/kPrJaQ..........................k/..U/4MU.
0..........Fa5TUI.pyzIJJJJJJJJyDqZF7pSoUgz1cNaNaNaNaz........O2E.......U4/2.....
..cF./.......U.E........kz1.....................................................
.....................2.....3.........ooQgFrPZxpItp4.mp4.........................
.....................YNaNaNaN4yDxckpX0LDmz1.......g7./.......UzDBnAnAnAn4.2.....
..AI.TxckpX0LjzD........F/QsuFVf53iwzMaNaNaNatyDdNaNaNaNyz1...................zD
................................}
{Titel: are you calling me fat}


ID: 0414 - FuzzyWiggle

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f......1....7...J.....A....5ey28ypC9.f574s5uwK2EQbubat3TZ.w0ZVvY7ga2.H8X/yS7Dd.k
................................TLzqWstuKz1LtEBY1uyA.J03.......E........y.2...wD
...Uz6/...UV1.../Q.1/...........r/....Ec......K34rLW7zpD/Q........US/dkpXm1....U
//....cD12..82UNaNaNaNa/.BzzzzzzTa5jnAnAnAnAnz1..........6U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDmdpFTlpFnxvffHNqn56Qz4oytDvsOHsDqcS8vUab0y1OQHeIpDnTzyTkhrVzmBpDZbBjMqk.
txHm19q8DqBUzUW873g2dXrDU.....2yD...wH........kD/2....sD.2E.0...................
.............oAnAt1...sD08rRzw1.........................................J....E/.
.....Sxckz1......1kz.wzzz1EK.2/.a....M2...kA....m....MA...Uzzzzz5/...I1....shlb0
...U.KWgZwjdqZpz8R7vzPeRN/..1c..zzSi............6............0.......2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0II.06FGHNc.Ikqs/DG.ateKwj................................
E....I./07E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E...........U8.ZNaNaNaNK/EnAnAnAnA1.oAnAnAnAnwzgNaNaNaNawDPaNaNaNa7z1.....
...sz........61EBnAnAnA1L/A.......U6.1........zD..........oAnAnAnAnwzcNaNaNaNazD
.....................2.....3....B....AKSgZaPYJaQ7NoI.65.........................
.sU1......U.02E......AnAnAnAnAwD........6.YNaNaNaNaxz...........................
...0./.............................wz...................kz1........wz.........zj
................................/....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..................6.2............................UF/2.....
...B./.......E/E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................E.....I....c.....Rm3aPnNqPmpKG4B3.....
.........................MU/46U.0...............................................
...F./.......E0k........2/2.............................kz1........wz...........
.....................................................2.....3....B....A5QcJaQZZYF
H/kI.............................sU1.sE1BoU.02E...............zD........kz1.....
.....1.........k........6.gaNaNaNaNwzoAnAnAnAHzD..........2.....................
........kz1........wz.........zj................................}
{Titel: FuzzyWiggle}


ID: 0411 - DudekaTwardus

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f.....Y/...E4...1.....6....u6uYQwZpwzipdUN0azlyDKxqCckjjXz1SngNzgYiVzS2d8LO5n.zj
........................................y.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....G/.../EU0/.....ET2...8.....kB.....oBoIqdTERkD/.......pbbD0dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..02.........3./.......Y1E........I.2...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kD7AfmC5njNwXq0Uv7RafYyMMfxARgi.lDrlAMmRHN1vfnPoX6FGa5zo1EUmLSqdgDiBjA4Gx8
EwPH.Q3jcn3oyCPuNcUovalDU.....IK4.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1........................................./....2..
.....Sxckz1.......kz.wzzz1EP..6.P....Q3...UE....N/...c3...EB....//...I1...E1./5I
..kTzpWQ4zDj8iqzh6blznfWfxD.0c..zXCc..k18XGQeGyD6YqulQA8Sz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................AqmA.U8DVkHGr.vMp2.pNoEpRt4wxON.kuh
ZSPfcETwL.UdXaVd6KHBY//.nQX9rYbErvib.6SqL8yXDZLbO..2FkE2Ql3nPu/.IP9PILHOWuA0.Atg
SAvGqNhs5..tbHut..UAVZsJeeWLECbTIJJtie2hszLtie2h................................
E6..36..F2E.....I....c.....FjFKNX34OZFaQjtKG4B3...........................U/4MU/
4M........U0LD8QxcE/.F8xLitRXbyD...........GdzmBjPwoz...........................
................................................................................
.....................2.....3....8....EpPmJrQ3l4Pd/LG4B3.........................
.sU1....06U..........QaNaNaNaNwDOaNaNaNaFz1......U3ozcNaNaNaNaxjnAnAnAnAXzvAnAnA
nAnkz.........zD.....................AnAnAnAnAxD................................
................................}
{Titel: DudekaTwardus}


ID: 0410 - Blubblebath

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
f......1..kA4...61....Q...EhsSJNlzs5.v6VeaC.5s3E9hFVVydxbxfLi45fqBWGzUToFced1kvD
........................................G.2........Y./.........E........I.2...wD
...Uz6/...kh1.../M.1/.....EgM...M/....E......Yzbh40zwEmD/.........sC0dkpXm1.OaNa
z.EnAnID12../2.........wz.........yDOaNaNaNapz1...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDtx834pBuizHhCx0kx/7ozWcazA1I78ljMaO9c9iBOwf690auWPX4zW2bVezzzzyjK11opq5Y
EzXbr19FRXivzoORfDxXB.mjU.....IF31............kD.2....sD.2E.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................8....UA.
.....Sxckz1.....mzzz.wzzz1.U..6.k....I/...EB....0/...UB...kD....2/...c21...dEN52
...U.0.MzzDg./kz...Uz13.....1c..zzzz............6YCpCckYcz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2V0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....AU2V2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................1........xD..........2.....................................
................................................................................
.....................61...U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E........i.A........../........zD................
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.........................
..........U./2E./.......................kz1...................zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: Blubblebath}


ID: 0401 - psychadelic knight

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f.....Y/...g2...w....26...kgdJSYrQG4.fS7ll/sX02ESpwK8CPHGz17XQvxrkTlzkr5EgPA6Czj
................................P/guNTQFdz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....kD..../MU0/......4/...p/....E3......ZrmbRwgipD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12..0.............................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDUnmsm3AI1xPbBlgRWviRzYX92amGUUljRWYQW6ffpx1NmaD2svnEzcPkWaXyhrpDdi5O1nlu
Rx1W0h0gUBr4zohED67vDLrjU.....2H/.............sD.6....sD..E.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................M....k1.
.....Sxckz1.......kz.wzzz1.U..6.P....U5...EB....m....c3....F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....2..F2E.....1....6.....JmZqMj7bP.IaQ.A5.....................................
...........nAnAnAnAuzCnAnAnAngyD................................................
................................................................................
........................}
{Titel: psychadelic knight}


ID: 0391

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
f....Uy....u1...t.........El7F7D8g66.jykkXrq5W2EkZS1ALMm6xfJzGpQg3OHziqmZ5xz/t/k
................................SaGMURGbN.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....A.....6.//...........L/....E......EwkQgZPMLnD/.........US0dkpXm1.....
./UaNadD12..0............................................6V0.....y1...sD...../..
.w1...sDqAuFNt4qpw1..........yZ5BnQIZ5aj6sQ8iWUIBqfBXSIKiVRBzgonAhQIZ5ajBxAH95Jt
VtHMSoAnFJSMygeUmRZPMLnDU..../Ya..............kD.2....sD..E.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................7....k1.
.....Sxckz1.....x..n.wzzz1kV..6...........U3....i/...Y7...Uxzzzz//...Ixp...Sm.52
.....wDU.wzzz1kz.wD.z1kzz16.1c..zzzz............6YCpCckYcz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../2X0.wzzz1...........s/...................E.lc..
Zzzz............O....................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1zoTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....2..F2U0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/Uqn/........................k/9.......
..........UaNaNaNaN2.3nAnAnAnW/koAnAnAnA9.2........../..........................
................................................................................
........................}
{Titel: ABoxScale2Start~}


ID: 0362

Mandlebulb 3D parameters by Daniel Meeko Kunkler
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....9/...V1...ET...IU...ExsrGI.73lzgZJaw1KYO3E8Y8APU1TI.242rNRm.n3.BcVluXQdkxD
................................qyT061IRg.2........B./.........E........2/2...wD
...Uz6/....C..../sU//.....ET5...S7....EC.....sIimd6aW/mD/.UMb7wDiy153pAnAr1.gyz5
.FEnAnQD12../2UNaNaNaNSwzCnAnAnAnQzj........oz1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDyn7Kg2eYlwPufvgLsEexy47yKpefNHmDjAmEOsWOYw9K2nuYNPB5zM4VM2k5u.njMKB50JvM
2wvDZS57/tlAz0YS91AXEiljU.....YK6.............sD.6....sD/.G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UiIcBEM1...k1.
.....Ksulz1.....M0...wJSy/.I.63.R....U4...UG....D/...g7...UD....z....cKB...UFL5Z
LVIPBydelyZeYFHSpqAxyhcKDqK.oc..zzSi..EbG7eFT5uj6QyqwCg7mzH...........k.8.kXWF1.
.QyqwCg7mz1.mIqp.tasz6..........V2V0.gsSd/...........s/alwF.HWwD/.........E.2c..
2LeV..UPAI91pRzj.....................2U.8.kzzzD............8....................
JI01xH9OG/.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9..IPHF/U7EgU73ylgli3.oQm2oAgD/d8j.YXB
bYnES/PYV0k6Ukl6AjLi/76.a.l0aUySbJvF.M029MW8w3qaD/U7EgU7pkLeEt3.a.l0ao3TqiNh.M02
9MmRw/8MZ/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU..nAic4Qb/......................
E....2..F2.D....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........UbSZmmEQQwz...........BnAnAnAnsz1........../.......Y1k........7/A.....
..............yD................................................................
........................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs