A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Christian Isnardi

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Christian Isnardi

ID: 1089

Mandlebulb 3D parameters by Christian Isnardi
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv16{
K.....N....Y/...w....2.............6.1.......i3EQAqzFVV40z15XxTIMcVkzmxzzzzzN65D
........................................kz1........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...k5..../ME//.....k./...Z/....E2.....wwUvCfRPLrD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDgIDoeYDKTzXN3SdO1C3szaP.HAWOTOyDq4k2Xcqbaznh/Al6exdtzYWKVLeqUHtDfJsZeBsI
UzPAp1h8tXprzEP.HAWOTOyDU.....Ie..............kD.2....sD..E.0cNaNaNaN4.E........
..UaNaNaNaN..rAnAt1...sD....zUG6i6.iVsW.67W90Uh6i6.OXsW.sDW90U67i6......w....k1.
.....m7lkz1.....c3...wzzz1.U..6.P....M4...EB....W....61....F....8/...I1....UJl12
...U.y7lzzz98RrzTGwzzzWGr/..mc..U1Cs..k18XGQeGyD6sIRhrVAkz1............28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E../.E....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................1........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................Y2E................................................
................................................................................
................................/....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/................6.2........wz...........NIJJJJJJJz1.....
...................................................................wz...........
..........................................E.....I.........kL/7qQoE4.............
...................................................6./..........................
................................................................................
........................................................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs