A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Chip Hook

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook
Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook
Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook

ID: 1179 - Happy Family

Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...g2...ET...2E...EEZi/xvPOvz6z53P3mRBzDza44HQ75C.2kGFScuAU3.nCK/k.fyqyD
................................nfISh.G9I02........Y.B12.......E........7/2...wD
...Uz6/...E7.....s.0/.....kXN...k7...2E......IS0pMgbvieD/.EdCFvDnE2./dkpXm1.cE2U
.lEnAnAD12../2kAnAnAnAzzzMaNaNaNaFxDOaNaNaNaJz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDl4F.4DY5juv8u3ij2GhZy003ImuSwMfD19d5k4Y3hu9X.H8VPknhyMBBdScZN1djzepWt8ok
lu9vu34qnl.fyWaHbj.J5.fjU....8YkE.............oD/6....sD0.G.....................
...........wzoAnAt1...sD....zw1...................................ECcsAE./....x/
.....Ksulz1.....Ezzz.wzzzndQ.66.6/...61...kL....m.....8....A....H/...Y26..UG.p5U
z.ISxV1KEyzlciszsU3YzTAe9O5.oc..zzSi..EbG7eFT5uD6YqulQA8SzP..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../2W0.6nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD/gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvjzDL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqazH3k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.kKNttWOkR4.Z7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E../.EkAl2U.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........k.......51.3.......d0E........YzHnAnAnAnAtz........0/E................
................................................................................
.....................20..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................kzzzzzzzryDaNaNaNaNXz9.......Yvz...........................
................................................................................
................................1....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0.......aNaNaNaN..2.......M../......E..E........kzXsWwMY
.MLsz0....................EKu1R/prmmzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........../..........
..........................................E6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................EnAnAnAn6xzAnAnAnAnAtDnAnAnAnA1y1.....
.......................U4/2.......cF./..........................................
........................................................}
{Titel: happyFam}


ID: 1140 - Core

Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....kR/...H1...ET...2A...UXxsrZ3Wh5.t3CSMG3Ax1EhkNnAeEIgzXl7XAdTsR2.rHbyOYz3y/E
................................onKNh1vfp.2........Y.p/2.......EaNaNaNaN1/2...wD
...Uz6/...U9..../Q.1/...........Z1...2k/.....MFBWTwUn2lD/QkDLVLETzoE0dkpXm1.I/.m
zIEnAnAD12../2...........BnAnAnAnAvD......................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDGQOELpqUnuXgdj/PcXewysVVQx4lB0lDOtA4IBd6Fwn08AUPGs.qyec9TckheidDJY1qlKZb
Lv1JmqOetn52zEaeGSVol8jjU....62cL...X3........kD/2....sD.EH.0...................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/...../fH5xPt...........EElHMEN.....x/
.....Ksulz1.....szzz.wzzz1/l.27.P/...M2...kI....m....U4....9....l....EX6...Uiwz9
.gYQeU1KEyzlciszsU3YzTAe9K9.2gky1ARm...Fbf24LNvD6o0FIhT67.A..........I02N.kNFm7.
.2mo9b9ibz1.GMPTshe3.9U7U6brqb/E3E.3.sLbh0..w8HlDapwzsl/.XWG3R/k.sysLNS8U.2/2Moz
ynTe..koA7bex5zD5yk/8WXG6.A.iVcC.9Y5.F./iszzzn4...62WQxGnz18.eRusVB0.1.UD9fsIt/E
XAU0.kcZP80..8XnoN0../UEyZTfTawD..ctoAv.y.A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.YL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.WBrL
E....Ek6l2E1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN4xz...........oAnAnAnAtz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.r/......................
.....MU/4MU/4........oAnAnAnAHyD........kz1.....................................
........................................................Uz1........sz0..........
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................6.2........../.........E........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31.
.....................U...............................dNaNaNaNavD........Uz1.....
...sz.........yD.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
................................DsyneGrafix.............}
{Titel: core}


ID: 1128 - Burden

Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....kR/...V1...w.....2.....0DvV1KZzzmXKca3U0Z1E5LqNboJV1.Qw3IfHrntzzk9b8Uvgdizj
................................kgtwmPNLq.2........A.ZM........E........y.2...wD
...Uz6/...Uz..../Q.0/...........h/...2kb.....Egk/0Ilh0lD/.UI7hIE251b/dkpXm1.aqyF
zEEnAnQD12../2.w1cqH2jnpzMMlfpC2zTyDHmShqvFitz9...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDwIRZmxZy3wnEV8MCDab3z26Y/PYgkQejODiNEWcEbv1xAnklhhsoy0KSHqHYFXlD./uZhNKG
Kw1UiKRp3VR/zuIuucH1kYijU.....oS6...i3........kD.2....sD.2H.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EiwbNEJ....k1.
.....Ksulz1.....k.kz.wzzz1k/.k9.k1...M2...UC....m....c3...UD....0/...g3....UJlb0
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........F6U0.wDjt/..zMwlGfEzzsVdHkZgHD.E.g3b33lfazH.0c..
Zzzz............G/...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6...E..lAE.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI.........................6E./2E./2U/
4MU.02E.0..........7./....................kDnAnAngPyz.........zD........kz1.....
........................................................kz1...................zD
.....................2.....3....6....w3Jm3aPnlKMoJqEoE4.........................
..........................................UaNaNaNaNyz...........................
.....cNaNaNaNazD................................................................
................................/....E/...U.....TBpMVlKN1F1N....................
................................CnAnAnAGaznAnAnAnwTyz...........................
................................................................................
..........................................k0....I.........UEZtKNnZqAExqRm.......
.....................................................................IKnB52.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Burden}


ID: 1045 - Charmed

Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....kR/...V1...cD...2U...k3WT7J.SCtz8J6SrX4S4yjReM40sePF.Qm.vK0IgGyzU3CGQpA4Hyj
................................ox88oh1hA02........Y.Fg1.......E........y.2...wD
...Uz6/....6.....Q.0/...........A1....E2.....kNcRZGpxbfD/QE4br2E..UZ0dkpXk1....E
/JEnAnAD12..0..........wz................................oU0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDqJF1YIhdnu9DqU9wZM4kyCE/hKHvxtdjbuzWHyNlluf.o1plsZNgyY4Jv479crfjUpqiXsOa
wu1ewQMDSAndyKopn9PLGTfjU.....2e2...V0...2....kD/A....sD.2H.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UTLd1Ei....UZ.
.....Ksulz1.....k.kz6wzzz1kP.Y5.d....A4....I.......06k3..UUD....0/...g3....UJlj1
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...16nzzzzz..EVjiO8eGyD6w8pJs/mpz1...........k.Q.kXWF1.
.sM93P58iz9.ur3APyU/./..........E6.5..6E./..zMwlGfEzz.UdHkZgHD.E.g3b33lfazH.0c..
Zzzz............G/...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................6...EHVMFH..kzzzD.B3W3B/..vqxz.g5P
DhL..s6Ul/kF.VnF/.kzzzD.B3W3B3..zzzz.oI6KoY...6E./EHVMFH3..U....B3W3Bd1..02E.oI6
KoIO8AfNa/EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.I.//3.0....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9.......
..........kAnAnAnA1../.......k/knAnAnAnA..2.....................................
................................................................................
.....................E.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAn2.EOaNaNaNapzXNaNaNaNq1./.......M0E........I.2.....
...3./..................kz1.....................cNaNaNaNG.A.....Uatbw...........
................................0....E/....0....TFZQVtqQg34RZB2BY/..............
................................NaNaNaNaR.2.......U..zzzzzzzzv/kmAnAnAnA1.2.....
..E/./.......UzDBnAnAnAnF.A........8./..........................................
...........................................0....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5.....
..........................U/4MU/4M........EaNaNaNaN..pAnAnAnAHzjoAnAnAnA4.2.....
...wz...................0.A..........................................6nAnAnAnM.E
.......UT.2..........................................2.....3....3....wpIdtKK....
................................02E./2........................zDOaNaNaNa5.InAnAn
AnQ3./.......M/EnAnAnAngF.A.....................................................
................................................................}
{Titel: charmed}


ID: 0984

Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....Uy....K0...ET...IA...k3G0yp9sSpzmeOyDaQSvzD/Iu9LGs4qyn2SAbCXEAczIF2tAiWVZwD
................................AkCBIA0bP.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6/...E4.....Y.1/....2.12...F6...2Ei.....2XvuJS62FnD/YkHb9rD..US2pAnAp1....6
.FkX0LLD12../2.........kzcNaNaNaN4yDBnAnAnAnQz9............3.MaNax1...sD...../..
.zHnAnQDWVj22Sn.Gwv4f21u730Az6rci7RWHPmjiBhRdEbykwP2/Lph2Ae/z2CoXAFKZJmDJgHnTppB
Yw1vpHLdN0y7zEKGUN9r2bmDU.....Y61...j4........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................EKA/uDw....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U.gA.P.........EI.........2B....F....8/...I1.....SFz1
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E2...6..F3EnAnAAI....k....kEmxqQn7IO4x4PY/................................U/4MU/
4M........EnAnAnAnAuzcNaNaNaN4yDBnAnAnAngz1........wz0..........................
..............................................zD........6.2.....................
.....................kAnw223....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........wAnAnAno7zDMaNaNaNaNyfZNaNaNat0./......YL0E.......CK.A.....
..s6./........tD................................................................
................................}
{Titel: conj}


ID: 0861 - Garden

Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...r3...w....2....kRhlbEfaG6.DkzCncGX27ExW.dYMU6uzXdaAlW6fmtzGy.JFF4F7/k
........................................kz1........Y./..................6.2...wD
...Uz6....UK..../M.0/...........t/....E3.....M8bjMjLw3pD/MUgv0aD/K3o0dkpXk1.5JJV
.J....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDgRcCmB9uTxXUvo2NQ8OEzorC7Jdo9OoD/zIvYcRnEwX2WIZhMcCLzKAH/5bjYCpDZ9H2yZzW
Ax1bEiU9iKNIzWJq46FdZepjU.....22T....L........sD.6....sD.2G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kiQ8ZDB....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1Uu.E5.P....M0...EH....m....c3....F....6/...I1.....SFr/
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.K4y.iv1/.1........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................E.mL/U7EgU7021CeR/.oQm2o2pD.g3..YXB
bYnPBt6Ul/k6Ukl6jf3crI0.a.l0aAEMUSH7.M029M0EcJ/g00U7EgU7Mp4crI0.a.l0ac5RUSH7.M02
9M0fu/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E.F2E4....I....A....kL4x4PYZaPbZoMjBLM.........................MU/4.......
................................................................................
................................................................................
.....................2.....3....4....2YEjVLHV/rI4x4PY/..........................
.Q..02E..............AnAnAnAnM.E........UzXNaNaNaNawz.........zD........UzvSIsuF
Vf5Zz...........................................................................
................................}
{Titel: garden}


ID: 0672 - Time Machine

Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....Uy...kA0...w.....2...k4wc9cQYc1.reIatGW.N8EQKzLJDQjWzX6Ww3ysE70.NIOnqqyGF/E
................................tKNfnrMPOz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...U0.....sU//.....UL/...L0....k......6DJ9Jd8gIrD/.........250dkpXm1.....
./UaNadD12../2.i8lJ2hEQQzE6MoF5cQxyjo8RDXwTP7z9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDl.Zrlke3pxP8kRru6G29zsVnuQrUSenD5OBRJYsR2wHXyImV0gQQzODQUfDpmPqDCM/Sixu/
ywH3WHTsr5iNzwGFMKHDr4rDU.....I7..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEBRvmUO4SAuoi91....1VqAwMWUO/uOMuXFLKC.....P....k1.
.....Ksulz1.......kzDyzzz1/U.68.A....61...k7....m.ZK7c3...UC....0/...I1....UPr5.
Zs1..wdelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58izP.MmnWK2zwzC........../2X0.wzzz1...........Y/...................E.lc..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU..1AssWOkR4.....................
E....Ek.l2E.....I.........kL4x4PYZaPbxoMo/Uqn/.......................c..........
..........kAnAnAnAnyz0........xD........E02.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wpIkVKNmJaFjl4NdtqNl.......................
6..............................E.......2102......kJY./..........................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................aNaNaNaNqz1........szAnAnAnAnQyD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M.................0./........yD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: time~}


ID: 0172 - hmap

Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uy...Uv0...w....26...EpgsnKYCW/.vdAdFSa223EbREGGVFbqyfEPD51528nzo45ElCI4Zxj
................................gW2zwlNzuz1........A.3r3................y.2...wD
...Uz6....k2..../M.0/.....kEC...8.....E3.....YSi16O8vGpD/.......BJ3I0dkpXm1....U
z.EnAnAD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDU64nr/tUIxn56ko0tng4zIGEBxDdLDmjEkCGI7tEnv94GbVEixXIzEx4na7zeCoDJ/ODe4bo
bw1mpmFCBDqEz8NW8RyhI6pDU.....IuE.............sD/6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1........................................./....k1.
.....Ksulz1.......kz7wzzz1EV..6......61...kA....m.l/6k6..UkF....6/...YJB..EJcF5Q
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.U.nc..zzzzE..UzccZWGyD6.cGkxmWcz1..0........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....2..F2E.....I....w....kIkVKNmJ4GZZqNcFLHV/5......................6U./2E./2E.
GMU/46E./.........gQ./..................................................kz1.....
...wzMaNaNaNaNxD........kz1........................................wz...........
........kz1.............}
{Titel: hmap~}


ID: 0086 - Minion 2

Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g....Uy....j0...cD...26...Uz2SwnVw5rzy.qqLzjIi3EFOyLvLwvD.werkofWrVzzA8.9KteO7sD
................................IhsD6zJBV.2RdoGMygNV.pK........E........y.2...wD
...Uz6/...U0.....Q.0/.....Ey4...V0....E2.....gIxnmg.0/nD/Q.oJdOE...G0dkpXo1.....
/JEnAnQD12../..........wz................................oU0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDm8.cRueFxufBT8Op6wJ9zoWczIzPZjlj7TlB7MrDkwfA.zoVDFKkyQVzlwfRi4iDgYbpt7Xp
VvXonUfl8Iy4zEwQla2wNpmDU.....o3/...M.........kD/A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ky97OEF....UZ.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1EK.27.O0...c/...EE....C0...M8...U7....a....c4u....St5M
...U.8ecWyDE./ozTxpLz16U.0c65c..zzzzI..UyFq/orSE6.c02oHb67Q...C.eJrM0/0/b.kTzx5.
Is41pmERLz9.bjBj1PWwz0..........UEuFzzzzz1..hE2Jv5G0.tVPAI91pRxD/.........E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................QqNb/UnCvAUGIEJJJ3.W9is.Ta0.06U.E8d
Y0suBQm7b.kzzzzzPj1U.06.cmuetSKNpJLR.IPhp0wre3HAl..wk1TGzv4U.06.2HAlngHQ.06U.gvi
v0MQu3KMV/.k.1Ak...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.sWOkR4.........................
E../.I.//3E/....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9.......
...................zz........k/kaNaNaNaN/.2.....................................
................................................................................
.....................E.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNyzDOaNaNaNa7.InAnAnAnw..lAnAnAnAD.k................
................................................cNaNaNaNG.A.....Uatbw...........
................................0....E/....0....TFZQVtqQg34RZB2BY/..............
................................NaNaNaNaR.2.......U..9nAnAnAng/kmAnAnAnA1.YNaNaN
aNa../.......UzDBnAnAnAnF.A........8./..........................................
..........................................E.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5.....
..........................U/4MU/4M........kAnAnAnA1/.dNaNaNaNCzjOaNaNaNa2.2.....
...wz................................................................6nAnAnAnM.E
.......UT.2..........................................2.....3....3....wpIdtKK....
................................02E./2........................zDOaNaNaNa5.InAnAn
AnQ3./.......M/EnAnAnAngF.A.....................................................
................................................................}
{Titel: Minion2}


ID: 0064 - Tough Love

Mandlebulb 3D parameters by Chip Hook
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Uy...Uv0...M7...2A....AVtZEgVtnzEhVK1Jf0byDo.6OHx3J5zP8PILz9qrlz.mdqtEQ/.xD
................................AjlAzfqDH02........Y.FC........E........y.2...wD
...Uz6/....2.....M.1/...........G/....E......Q1exNb5GofD/.......D8g6/dkpXmH/Q/Uy
y.....kD12..02ED8Qxckp1..dkpX0LD8wzjg53iSIsu1.A..........2U0.....y1...sD...../..
.wXaNadD3QRRLccskuv9PvrnQMYgyWSsVKmIGseDY4XCaWEX0u9YJ6mxKXugyIerz2T28JfDLF43uNDX
rufoaPB3rHZdy.O0Tqme.bejU.....IY..............kD/2....sD..G..ckpX0LD8Qwj........
.............pAnAt1...sD....z.Xcv4......................................9....UZ.
.....Ksulz1.....pyzz.wzzz1.U..6......M2...UB....m....c3...kF....6/...YJB..EeoFD1
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszs/pMnDnNqyj.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................h53iSIsuFrD..........2.....................................
................................................................................
.....................I.....3.........wJKklKRnBJOid3..sqNl.......................
..............................zDaNaNaNaNazXNaNaNaNatzMaNaNaNaNyDOaNaNaNa7zXaNaNa
NaNmzcNaNaNaNawDOaNaNaNadzXNaNaNaNaxz.........zj........kz1.....................
................................r....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........B.1.......U.E........kz1.....
................................................................................
...........................................1....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNoE4.
......................k/..E........................4.dNaNaNaNauD........kz1.....
..............zD................................................................
........................................................}
{Titel: Tough Love}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs