A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Carroll MacDonald

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald

ID: 1178 - Travel the Fractal Train

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...26....ZdCDsRMP3.t8DabyKBL6Ev5wwZI0MUzHHZLVdjjM1.bvRnZyF.g/E
................................ir5tW1FC4.2........Y./.........E.......UK/2...wD
...Uz6/...kp..../M.0/.....EL/...43...2k/.....wPw81DKucmD/.U0RC4Eazzl0dkpXm1.zolI
./....cD12../2UaNaNaNat0.BnAnAnAnguDOaNaNaNagz9...........U0.....y1...sD...../..
.wXf53SD8Vq0KZU7ew9qLemrTS2wyK3eqU9bxueD.aUi/iwC4vfzdh1MX6y/zcja86CQ7amDvu/AYqQ2
kvvXycT00JL8zcMxCgaDfTkjU....6Yy0.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xch4................................U0RC4EW.....x/
.....Ksulz1.....s/kz/24Qq3EK.65.R/...M1...UY....R1.06U1..UUE....6/...oH6...UdF5E
...U.8pI2/Hm5XP7WuOeVY0Cr...3E/.Jnwi...Fbf24LNvD66HNL1YPWz1..........202C.EJMR2.
.A72QifFDz1.R8Zc4xRkzA.U......../EU0.sLbh0..1wVu4E.uz8FbG7eFT5wj..........E.2U0.
WJ5R...pMnDnNqyDg7gJ7KDgdz9..........IEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6U./kZLKtZFIlQcZ4.bRaKb3H9WFqH.6gk
/9wDjUGAD.kKQl3LKF3Vg/2.lSuYlWkOqRrV.w6YE0dakF07Y..9hoG9nQLTz...3LQl3zrS.06U.wvZ
FyftzhpYb/kZhNqZ..kLrsfIfAWaUGgcHNIPzgtJmZqO3KfU................................
E../.Ek6l2.2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........nAnAnAnguz........xyDoAnAnAnAYz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.r/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNKyD........kz1........az...........................
........................................................Uz1........sz0..........
................................3....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/...............s5.2..........NaNaNaN4yzD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31.
.....................U...............................dNaNaNaNavD........Uz1.....
...sz.........yD.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
{Titel: 3840x2160 The Train Tunnel~}


ID: 1163

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....o0...eA...ET...2E...UcLyTgoLlD.f4GR7xsWL1k1ywgthuhxzv17bih2QN0.h0tsjblPr1k
................................2X6wOMWOD.2........Y./.........E.......EE/2...wD
...Uz6/...kv..../MU0/...........F4....kV.....6vOSgm/xWmD/..w5K1FYhXs0dkpXk1.T1iW
./UaNadD1A../2.bCTFXpRh0.ZZIetQpxOzD.....................sV0.....y1...sD...../..
.wHnAnYDQp8j7WH7nunmDDQr/JeTyYaCTnHuwWmjx7M4rut/Zw1xj8pFXsU4zEOIm/Pk63fDillrptU1
OwXrnvkluSE7zubPRPASc1eDU...A8IPB.............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.................1VqAwMW...........k5J37FT/....x/
.....Ksulz1.....5.kz.gTdDVFS.MA.31...k/...kV....M0...g1...k4....T....Y27...Uiv5.
..kEvRTi0iKKp.GYhlMXIqTapA2/KE/.7utc...u1kMAF0/k66.I1Ow/4.2.vXvsPzRD.HkBNwDQ6a6.
.YNMeDim0.A.nWhauQ/1./Eoho.ESr1k2M18.c5co0..h1x4hl32.vl7oRZfNP.E.cPilIbox.A6rc..
Npbc..kRBv4SdZzD.CqyTr69/.A.321uBfRD.X..5xjTRa8...........E3...........0yv240s1k
VAU0.65Sq0.......................AraZuP.y.A..UeX80ksQjxslr.V8K7.eWel4P/5TRY9.29d
D495eEede0.cU08cBBIVyV5.Ma8edaaIT/o6..8cU0eFXFvcD0kYJueffaKQmh5.U08cUi.Q9q6Z.EtY
iuePqFtXy/EsV5Ss...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnJbPmZqQZtWOkR4.opGAmsWOkR4.kR4.
E....I.B/3.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN0wzEnAnAnAnQyD........kz1.....................................
................................................................................
.....................I/....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.....................cNaNaNaNs/E................................................
................................................................................
................................3....E/...k0....BZ4SEZaPnhKOo.EOiRKA............
.................k.1Ak.1A.......uFVf53iakz1nAnAnAngwzyzzzzzzzzyD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M........E.......././.......K/EbNaNaNatE.YaNaNa
Na7../.......0/E................................................................
.....................................................2.....3....6....2YEjVrIhxqP
oVaFjl4N.........................Q...6..0............YNaNaNaNC.E........Uz1.....
...wz...................M.YNaNaNaNq../......../EnAnAnAnAHz1.....................
................HalTenny./.Lenord...............................}
{Titel: 2880x3240 The Keebler Event - HalT - Len1 CPM~}


ID: 1137

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...26...UdxTi617J4.tJFJqX9D65Et0Nk55cMPzn5HMzwAgk2.9PAcGD36j/E
................................p8cPSgzsL.2........Y./.........E.......kG/2...wD
...Uz6/....m..../M.0/.....EJ0...22...2k/.....Yu1U1WeZVlD/.U0RC4EAzTy/dkpXm1.6ZTF
./....cD12../2...........BnAnAnAnAvD......................U0.....y1...sD...../..
.wXf53SDZeKrO.udYuvUhkO9j3C3zGzDhQ//wYkDwmDNFbEZHw9bDVtqciczycFwenvE4XkDGby6AtV4
Bwv1.iiAXQ//zWh5KfuND1ljU....6YK1.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4EQ.....x/
.....Ksulz1.....szzzdPZRq/lM.Q6.u/...2/...UP....X/8K6I2..U.9....l....MY6...Uiw5.
.gYQe.oJER4n7LvOmoHDChej.L9/3wmzuqgp...UI.VVZIyD6cZT09MJH.A.1AOKeL15.F02N.kNFm7.
.2mo9b9ibzn.GMPTshe3.DU7U6brqb/E2E.3.sLbh0..w8HlDapwzol/.XWG3R/k.sysLNS8U.2.2c..
lDBS...pMnDnNqyDE8gJ7KDgdz9..........o..9szaGm6..YGB7wtA..28gwnV.WPiz.kY5HSa0s1k
ZA.3xncZP0..08XnoN0../ESyZTfTawD.odtoAv.y.A...6U./kZLKtZFIlQcZ4.bRaKb3H9WFqH.6gk
/9wDjUGAD.kKQl3LKF3Vg/2.lSuYlWkOqRrV.w6YE0dakF07Y..9hoG9nQLTz...3LQl3zrS.06U.wvZ
FyftzhpYb/kZhNqZ..kLrsfIfAWaUGgcHNIPzgtJmZqO3KfUBZL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.WBrL
E....Ek6l2E1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........OaNaNaNalz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.r/......................
.....MU/4MU/4........oAnAnAnAHyD........kz1.....................................
........................................................Uz1........sz0..........
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................6.2........../.........E........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31.
.....................U...............................dNaNaNaNavD........Uz1.....
...sz.........yD.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
{Titel: 3840 x 2160 Bridge Not So Far - CPM tweak of Andreas~}


ID: 1136

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2....E28S/J7ve1.5lnoLdx.a2E8/iu5VAMszfOgS.8.CJozKiQ/t2Gw/zj
................................iVwpn.2xoz1........A.p8H...............U9/InAnwD
aNadz6....kY..../M.0/......P/...E.....E3.....sTmkIRuEjnD/..........G1dkpXm1.iXEF
./k53iiD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.znSIseDpwIo012i2xX1pZK0RwdHzIfrBoM2VRljKzTtTGSLGwfkMY7KeN17zE6TBpEoJ7pDdh0IeGAf
CxXM/kzsps2FzObvvq.nT9mDU.....YcD.........UNaNuD5A....sD..G.....................
.............MaNaz1...sD....z.Xco...............o.......................0....k1.
.....Ksulz1.......kz.wI30U.U..6.P....20...EB....X/...U1....F....6/...I1.....SH5.
...U.KHGWx2g.1R35iOm0klA4/6./2nzr8uY..EbG7eFT5wD66HNL1YPWz1..........E029.EBYg5.
.Ao/AsHwiz9.OvL1wsFyz0kQPK2PD6zj2MHIz9DWt...fzTr/GKUzsVLDNlWNCzj.g155bxKSz9/3wmz
gzdG..UXc9ZnTizj.CDx/.T6cz9.Fm/YS48ozm./j2.sql...6yfSza59.28Q84P4tF3.1.h0xeLq.0E
2I12zzobk0..vkXhjg0wz0.tmUuzHIzD.MMhJHv2nz9...6U./kZLKtZFIlQcZ4.bRaKb3H9WFqH.6gk
/9wDjUGAD.kKQl3LKF3Vg/2.lSuYlWkOqRrV.w6YE0dakF07Y..9hoG9nQLTz...3LQl3zrS.06U.wvZ
FyftzhpYb/kZhNqZ..kLrsfIfAWaUGgcHNIPzgtJmZqO3KfUnJbPmZqQZB4Qh7X9e/rN............
E6...A..V2E.....I....U.....Qt7LMhZYFH/..7NoI..........................U1C....6..
0.........EnAnAnAngxzAnAnAnAnozDBnAnAnAn..I........szOaNaNaNaNzDBnAnAnAnAz9.....
.............UzDOaNaNaNaty1.....................OaNaNaNa7z1........wz...........
.....................2.....3....8....ErPp/LOZZYFH/..............................
.sU1....0MU/42E......AnAnAnAnAzD..........YNaNaNaN4../.......I.EnAnAnAngE.YaNaNa
NaNuz...................C.2.......g6.1.......g2E........kz1........wz.........zj
................................/....E/...U1....WxKMmFKG4B3.....................
............Cs....U.4MU/0.......OaNaNaNaty1........wzMaNaNaNaVzjnAnAnAnAnynAnAnA
nAnsz..........E..................65./.......U.E........M.2...................zD
OaNaNaNanzXNaNaNaNatz.......................}
{Titel: 3840x2160 The Glass Spinners~}


ID: 1130

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....26....xInmi.1U..1GhdvxlQ12Ey.Sp2/AHD.Q..0TaTjnxz4.culTVBoyj
................................gARBoA0t3.2........A.Fge...............U9/InAnwD
aNadz6.....T..../MU1/.....Ui/...K.....E3.....o1T2GQ4UemD/..........G1dkpXm1.qz5D
./EnAngD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDpOPzg4dDgv9/i2QkOoPEzkp3EvrSxqij9xC9iJ8nSvnKWG7Ka2WvyscndgE1y4oDYKuicuXj
/xH8PuEHbExuy6DSoTPVX.ijU.....oNL.........UNaNuD5A....sD..G.....................
.............MaNaz1...sD....z.Xco...............o.......................I....k1.
.....Ksulz1.......kz.wI30U.U..6.P....20...EB....X/...U1....F....6/...I1.....SH5.
...U.KHGWx2g.1R35iOm0klA4/6./6qzr8uY..EbG7eFT5wD66HNL1YPWz1..........E029.EBYg5.
.MVKmnhZvz9.bx07qzDrz0kTGwFZx..k2MHIz9DWt...3v2Y06Gwzu/tRWcBT2zD.w9KA.2h..A/3wmz
gzdG..UXc9ZnTizj.CDx/.T6cz9.Fm/YS48ozm./j2.sql...6yfSza59.28Q84P4tF3.1.h0xeLq.0E
2I12zzobk0..vkXhjg0wz0.tmUuzHIzD.MMhJHv2nz9...6U./kZLKtZFIlQcZ4.bRaKb3H9WFqH.6gk
/9wDjUGAD.kKQl3LKF3Vg/2.lSuYlWkOqRrV.w6YE0dakF07Y..9hoG9nQLTz...3LQl3zrS.06U.wvZ
FyftzhpYb/kZhNqZ..kLrsfIfAWaUGgcHNIPzgtJmZqO3KfUnJbPmZqQZB4Qh7X9e/rN............
E6...A..V2E.....I....U.....Qt7LMhZYFH/..7NoI..........................U1C....6..
0.........EnAnAnAngxzAnAnAnAnozDBnAnAnAn..I........szOaNaNaNaNzDBnAnAnAnAz9.....
.............UzDOaNaNaNaty1.....................OaNaNaNa7z1........wz...........
.....................2.....3....B....AqPgJLPiBLG4B3.............................
....C.....U.....0....cNaNaNaNavD........EzHnAnAnAnQ0./.......kzDOaNaNaNaFzfNaNaN
aN40./.........E...................4./........zD........6.2...................zD
................................/....E/...U1....WxKMmFKG4B3.....................
............Cs....U.4MU/0...............kzHaNaNaNaN../oAnAnAnAvDnAnAnAnAnynAnAnA
nAnszAnAnAnAn2zD..................k0./.......U.E........M.2...................zD
OaNaNaNanzXNaNaNaNatz.......................}
{Titel: 3840x2160 Glass Columns~}


ID: 1129

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...2E...kuKDqKWPaD.bLWlwJntr1k5X.6FTjwA.Q8EgCkurX3.RGsKIO8.s1k
................................F3EfQAqHW.2........Y./.........E.......EE/2...wD
...Uz6/....T..../M.1/......6....q3...2k/.....kS04WY9JzkD/..w5K1Fj7h31dkpXk1.ruif
z.kAnAfD1A../2kVsKBL9t02.hMR6qXn4GzD.....................sV0.....y1...sD...../..
.wnX0LbD6geaOrcfiuP1khEOnFBbya6t9NL1IzkjwdZs2vPzCw9UUin8n8Evy4HuOk6PI0fDpxUZqnK/
hvf7d14xYuj1zM5Q4WoSgkcjU....6Y81.............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................k5J37F9/....x/
.....Ksulz1.....5.kz.AbUNWlP.Y5.Y....A/....P....r/...g1...k4....T....Y27...Uiv5.
..kEvRvi/rKAlUYUA4351eMXcC2.Jc..xKgm...Fbf24LNvj6UNAT2kYsz1.JzHmWnv4.1kA8.EYwV4.
............2RiGMQZhz0UfzHx6d2yD.EU0.YrVp0...........s/alwF.HWzj.czYfTLkRz163c..
W0MK...Fbf24LNvj.Got8VlJqy1.WRvgcbtszm..9szaGm6..YGB7wtA..I3gwnV.Wpiz.kY5HSa0s1k
YQHAznXEg/..yaEtwzO1.1.dFBpGwM/E.oxadZ6/y.A..UeX80ksQjxslr.V8K7.eWel4P/5TRY9.29d
D495eEede0.cU08cBBIVyV5.Ma8edaaIT/o6..8cU0eFXFvcD0kYJueffaKQmh5.U08cUi.Q9q6Z.EtY
iuePqFtXy/EsV5Ss...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnJbPmZqQZB4Qh7X9e/rN.sWOkR4.kR4.
E....I.B/3.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN0wzAnAnAnAngxDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.....................cNaNaNaNi/E................................................
................................................................................
................................0....E/...k0....BZ4SEZaPnhKOo.EOiRKA............
.................k.1Ak.1A......./......6mz1........szKaNaNaNaNxD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M........UaNaNaNaN/.dNaNaNaNC/E........E.2.....
...../..........................................................................
.....................................................2.....3....6....2YEjVrIhxqP
oVaFjl4N.........................Q...6..0............YNaNaNaNC.E........Uz1.....
...wz...................M.YNaNaNaNq../......../EnAnAnAnAHz1.....................
................HalTenny./.Lenord...............................}
{Titel: 3840x2160 Into the Fire - HalT - Len1 CPM~}


ID: 1126

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....o0...eA...ET...2E...UcLyTgoLlD.f4GR7xsWL1k1ywgthuhxzv17bih2QN0.h0tsjblPr1k
................................2X6wOMWOD.2........Y./.........E.......EE/2...wD
...Uz6/...kv..../MU0/...........F4....kV.....6vOSgm/xWmD/..w5K1FYhXs0dkpXk1.T1iW
./UaNadD1A../2.bCTFXpRh0.ZZIetQpxOzD.....................sV0.....y1...sD...../..
.wHnAnYDQp8j7WH7nunmDDQr/JeTyYaCTnHuwWmjx7M4rut/Zw1xj8pFXsU4zEOIm/Pk63fDillrptU1
OwXrnvkluSE7zubPRPASc1eDU...A8IPB.............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.................1VqAwMW...........k5J37FT/....x/
.....Ksulz1.....5.kz.gTdDVFS.MA.31...k/...kV....M0...g1...k4....T....Y27...Uiv5.
..kEvRTi0iKKp.GYhlMXIqTapA2/KE/.7utc...u1kMAF0/k66.I1Ow/4.2.vXvsPzRD.HkBNwDQ6a6.
.YNMeDim0.A.nWhauQ/1./Eoho.ESr1k2M18.c5co0..h1x4hl32.vl7oRZfNP.E.cPilIbox.A6rc..
Npbc..kRBv4SdZzD.CqyTr69/.A.321uBfRD.X..5xjTRa8...........E3...........0yv240s1k
VAU0.65Sq0.......................AraZuP.y.A..UeX80ksQjxslr.V8K7.eWel4P/5TRY9.29d
D495eEede0.cU08cBBIVyV5.Ma8edaaIT/o6..8cU0eFXFvcD0kYJueffaKQmh5.U08cUi.Q9q6Z.EtY
iuePqFtXy/EsV5Ss...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnJbPmZqQZtWOkR4.opGAmsWOkR4.kR4.
E....I.B/3.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN0wzEnAnAnAnQyD........kz1.....................................
................................................................................
.....................I/....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.....................cNaNaNaNs/E................................................
................................................................................
................................3....E/...k0....BZ4SEZaPnhKOo.EOiRKA............
.................k.1Ak.1A.......uFVf53iakz1nAnAnAngwzyzzzzzzzzyD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M........E.......././.......K/EbNaNaNatE.YaNaNa
Na7../.......0/E................................................................
.....................................................2.....3....6....2YEjVrIhxqP
oVaFjl4N.........................Q...6..0............YNaNaNaNC.E........Uz1.....
...wz...................M.YNaNaNaNq../......../EnAnAnAnAHz1.....................
................HalTenny./.Lenord...............................}
{Titel: 2880x3240 The Keebler Event - HalT - Len1 CPM~}


ID: 1116 - Gum Drops in my Sky

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2E...EqIdXvbIO..bZ1srbPxH/E2hRRsqApIzvmXoZrq.8/.NBqe0rERnxj
................................mj0chFvj..2........A.tc7................y.2...wD
...Uz6.....a..../MU1/......L0...A.....E3.....2psqS1Oa3nD/..........G1dkpXm1.NHN4
./.LD8gD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHsuFdDnXAxfcHv4xXRFZKVDr15zYoMcy64GWiDV7XI/TmvlvPoT4jacoS.zIlWt.qWeQoDle4pgeI1
Qw1aep7r7QiFz80hl1fMIAkDU.....ozg.............sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................E....k1.
.....Ksulz1.......kz/wI30U.U..6.P....2/...EB....X/.06U1..U.F....6/...I1.....SHz.
...U.KHGWx2g.1R35iOm0klA4/6/3Q/.uTb3..EsQ9fNlMxj6cm9ZtRJKz1.PBuMPy1vz002WxTaqM..
.A72QifFDz9.M4n5/A7mz..U........2Ek3.sLbh0..T0csK96wzsV6v1o1gGzj..RMN1QA6z9/2g..
YmLv..Esq4m3CTyj.Sj6glXGkz9.QBVwNUWqzG./UxjZwwB..gzLMdg2Iz18Yf5cL33uz0EB5FGFuPxj
2E.3.QyIA...7oySWiOlz0kTz2Qx3Vyj.IZNBLULJz9...6U./kZLKtZFIlQcZ4.bRaKb3H9WFqH.6gk
/9wDjUGAD.kKQl3LKF3Vg/2.lSuYlWkOqRrV.w6YE0dakF07Y..9hoG9nQLTz...3LQl3zrS.06U.wvZ
FyftzhpYb/kZhNqZ..kLrsfIfAWaUGgcHNIPzgtJmZqO3KfUnJbPmZqQZB4Qh7X9e/rN............
E6...6..F2E.....I....c....kNpp4Nmx4Q7NoI.IaQ..........................U1C....6U/
4M........kzzzzzzzD2.FnAnAnAnIzD................................aNaNaNaNE.2.....
...wz........L1E.......qG/2......UPI./..........................................
.....................2.....3....C....6qPV75N7NoI................................
.sU1....0MU/46.......cNaNaNaNavDBnAnAnAnA.2nAnAnAngzz0.......6zjaNaNaNaNaz9.....
...../.............................................................wz...........
OaNaNaNaty1.....................}


ID: 1037

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....26...k8mNRSwGByzijT3AXLwa0EooMqESMa..QH9Y.9tHErz2qNouQsqFyj
................................StLDRff4E.2........A.d.3................y.2...wD
...Uz6/....U..../s.0/.....E00...X....2E3.....69VH6sdM6mD..UKYxwD...61FTzIl1.zw4H
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAngDvAee5lyVtwX58x5WRwa6zcEKgBDtpYgDWRFd1ZN/ivfk30ivCd0.zY7x2NOWBgnDbtpaA.vJ
Wwn8g8WWRCLCzCbmfBNj.5kDU.....o.A.........EnAnQD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.................1VqAwMW............Ajc3EH....k1.
.....Ksulz1.......kz5ABkhWVI.o4......s....UH....Q/HR6s0.EU.F....O/...QY7...UJt56
..kDzf.1MsBa71CiJ1Af34X5Lo560Aqzfuco..kQhUXI/1yj6odIWOorVy9..0.......U..c.EO53..
.o0FIhT67.2.M4n5/A7mzA........../6U0.wzzz1...........o/........./.........E.0c..
Zzzz............l/....................E.mwTy8f6..A72QifFjzv73yuedc8tz0.nMcOCMExj
/6U0.wzzz1....................................Ak.1.U.06UeG.k.1A..1Ak.LN0.06U..6U
.06Crgdht0kaqaPi0N3U.06.kGnm.v/N.1Ak..Ak.1Aqd/Ak.1EG7ZIGms4U.06.nAnAnE5Q.06U..6U
.0M8u/Ak.1.k.1Ak...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffBZL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.ic4Q
E....I.//3E.....I....o....kQkVKNmJKG4B3...............................U1C.U1BoE1
06E./.k.0..........wz..........E.............................U.E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0.........E
.....................2.....3....7....MqPgFKOiRKOiNKS7NoI.MoI....................
....4MU/....4...................................................................
...............E..........2..........UF92FpyVY.E................................
................................/....E/....2....GxqPhFoPj7rQ7NoI................
..............U1....0.k.16......PaNaNaNaNyXNaNaNaN4../.......czDnAnAnAnA/.InAnAn
AnAvz0....................A........4.bNaNaNaN4xD..................U3./..........
OaNaNaNa7z1........wz........UzD........kzP.....I....s.....RZFbQVFLRWJKG4B3.....
.........................s....k.16........UaNaNaNaNiz.........zD................
...../.............................0./.......O2E...................wzY1h6PbjTOzD
BnAnAnAnQz1........wz..........E.....................2.....3....B....AqPgJLPiBLG
4B3.................................C.....U.....0....cNaNaNaNavD........Ez1.....
...wz..........E...............................E...................4./........zD
........6.2...................zD................................}
{Titel: 3840-x-2160-Octogons Spheres and Bling}


ID: 1028 - Fog Rolled In

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2....Ui88doZSF..PMKcwW5E93E0Qw7o/Zkbz97t5cztnkwzQ9fbHwZtmyj
................................eFH.tZ8i5.2........A.d.3................y.2...wD
...Uz6/...Ea..../s.0/.....ER1...//....E3.....EUchFvBGWmD..UKYxwD...61FTzIl1.CiHC
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHVf5hDFcOUhyurawnzHp2IH0T2z8TFYhZuX3gjtljAEye6bvX8YVHKeXtxyMl6qBsjNVmDh9Q/hIeh
FwPZohq2qwe7zyJY16XekcjDU.....28O.........EnAnQD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................Ajc3EL....k1.
.....Ksulz1.......kz52pUFWlA.k1.7....Y.....J....h/HR6c5.EU.F....O/...QY7...UJt56
..kDa50Lw77a71yhiOgoF5oMhp560MozA8Qp..kQhUXI/1yj6odIWOorVy9..0.......kU7FBE51Z2.
.kJAVmUo9/A.3SkCpJyF.Dk95jVFvM0k/6U0.wzzz1...........o/........./.........E.0c..
zzzz............l/....................E.5xjyaa6..A72QifFjzv73yuedc8tz0.nMcOCMExj
/6U0.wzzz1....................................Ak.1.U.06UeG.k.1A..1Ak.LN0.06U..6U
.06Crgdht0kaqaPi0N3U.06.Dd7g.v/N.1Ak..Ak.1Aqd/Ak.1EG7ZIGms4U.06.nAnAnE5Q.06U..6U
.0M8u/Ak.1.k.1Ak...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffnJbPmZqQZtWOkR4.opGAmsWOkR4.ic4Q
E....I.//3E.....I....o....kQkVKNmJKG4B3...............................U1C.U1BoE1
06E./.k.0..........wz..........E.............................U.E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0.........E
.....................2.....3....7....MqPgFKOiRKOiNKS7NoI.MoI....................
....4MU/....4...................................................................
...............E..........2..........UF92FpyVY.E................................
................................/....E/....2....GxqPhFoPj7rQ7NoI................
..............U1....0.k.16......PaNaNaNaNyXNaNaNaN4../.......czDnAnAnAnA/.InAnAn
AnAvz0....................A........4.bNaNaNaN4xD..................U3./..........
OaNaNaNa7z1........wz........UzD........kzP.....I....s.....RZFbQVFLRWJKG4B3.....
.........................s....k.16........UaNaNaNaNizoAnAnAnA//E.......ctl9.....
...zzE........wD.......ctl9........0./.......O2E...................wzIrYMEUJCC/E
AnAnAnAnUz1........wz........E/E.....................2.....3....B....AqPgJLPiBLG
4B3.................................C.....U.....0....QaNaNaNaNwDBnAnAnAnUz1.....
...2./.......kzD........Mz1....................E...................4./........zD
........6.2...................zD................................}
{Titel: 3840-x-2160-Fog-Rolled-In~}


ID: 0934 - Heli Project in Green

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...2....kPIAUQsOf..9yECk36a65EBqujfiHFF.weCJofFZU..f4.3B/4U6.k
................................04btpqHy6/2........Y.JP........E.......U4/2...wD
...Uz6/...Uo..../s.0/.....UE/...S2...2E......kAduATnKRiD/.EimNrD...G1dkpXm1.foYF
./E08yjD12../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wX7YDiDzgseuE.HXufpVu0kSeVyywHIAiIrh1jjMvZhzuroxvf0Wwkk5SHpyW2/h1UDrlhje5n6b.Sh
VvvSC3B58O/wyEfzhQJKTYjDU.....2bC.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.................1VqAwMW...........EimNrDS.....x/
.....Ksulz1.......kzZI6VT0lM..6.4/...2/...US....v0.06g8..UU0....C/...UY6...Uiv5.
..Uczf9fBydQ5VFdqxNoLvuZcW2.0Ioz.5Qu..UrOA.Km..E6Yy8MPhS4.A...........U.4xjfpt/.
.UNAT2kY6zH.IXBzAbNvz...........0AV1.s2IVxA..0.......c/UG7eFT5wD..66HyVzgz96/s..
zD9..............0..........hw1ZBGouzKl2Vwjfg33..Eyyf/TwT.A8HE4DALHiz0k1KGS.G2xj
32W1xvI75...FnTsuwy5.1.XSMY7dYwD.IQeUHkzqy9..o5QA/kChklCrlkYeJ2.sMHBsIJ4Uqei.stT
Mt7fa2d4O..VcJ2Vj6Xmfg0......sEEC34H.gH9QgH79ZLf./k4NQl4JgZHvN4.Sy5KSCzOwesQ.EV2
DEF7s3cSl0.3F./3...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqafflA1Cic4Qb/E9HVqPopGAmsWOkR4.nI1A
E....AU2V2.4....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/kI371.......................k/9.......
..........kAnAnAnAnuz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....6....w3OZlKOn/LOm34P..pPr/......................
4MU/..U.0.k.0................70k2LD8QxckB.A..........M0LD8QxckuDsuFVf53iSy1.....
...2./................OaNm9.....................................................
................................G....E/...E/....7FKNnNoPmpKRg34.ExqR............
..................U..6U.06......aNaNaNa7b.A.......FE.1....................2.....
................................................................................
............................................}
{Titel: 3840 x 2160 CPMacD The Heli Project in Green~}


ID: 0904 - Gates of Eternity

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2....UXBhVBzPuxzemQ/hRpv54EYqGOeI2ckz1p7aWsQvQyzoFpj6O0tDzj
................................COnzOxdwj.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Et..../M.0/......0/...s0....E3......MNQcqUy6kD/..........G1dkpXm1./zzb
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDRTUD8sID3wX9HBB7jaAuyqiLdip6eKljyzdrEHIwovHh58Eemqv3zYY9iInD5egjC7VfDByD
Jw17NZ4RlEHwyOa6RyM3EMkDU.....oo5.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcp9......................................K....k1.
.....Ksulz1.....0/kzAD7dpWFP.66.a....20...ET....50bC6Y3..UE5....6/...YI6..UhNn5.
...U.OIIFBnn.5P9NeuhSgm9r.6.3MozJnwi...Fbf24LNvj6.cXcESLfz1...........02mwDVDG8.
.A72QifFDz1.R8Zc4xRkzC.U.........E.3.ITeq...s/pA0UWwziFbG7eFT5wj..........E.2c..
zzzz............70...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6U./kZLKtZFIlQcZ4.bRaKb3H9WFqH.6gk
/9wDjUGAD.kKQl3LKF3Vg/2.lSuYlWkOqRrV.w6YE0dakF07Y..9hoG9nQLTz...3LQl3zrS.06U.wvZ
FyftzhpYb/kZhNqZ..kLrsPJfAWaUGQdHNIPzgtdmZqO3KvUlA1Cic4Qb/......................
E....Ek.l2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
...................2./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S............................
.Q...MU/4MU/4..................E........Uz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...k...../7oPspoPYF1N.EKOiRKA............
..........................................2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....E....kLE3aQolKS8J5Pd3aIjNaN
..........................U...U/4M........UNaNaNaN4wzMaNaNaNa/zDnAnAnAnAHz1.....
...wz........UzD................................................................
........................................................}
{Titel: 3840x2160 The Gates of Eternity CPMacD~}


ID: 0891 - Temple to Eternity - The Entrance Version 2

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....26...UcshdbsAWxzaRPYyc8e2ujcgihI1WDdzHqpTW2tA7yzoaI3mgeMMzj
................................lj2lLHgFK02........Y./.................U9/2...wD
...Uz6....Uu..../MU0/.....ED/.../2....E3.....2iI4ffBecdD/..........G1dkpXm1.FV6O
./....kD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHVf5hDk0HiIM1GZsPvd50VPbWayIzcK5NWpgWjMeIc0IDiKu9Woxuq.Xz9yWcpWhulkbcjPKfAsQLw
7uvPw9fQtWW4yQguv3R1tOdDU.....YGE.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcp9......................................Q....k1.
.....Ksulz1.....0/kzAHfbsVFe.2A.f....Q.....J....U/bC663..UE5....6/...YI6..UhNn56
...U.KHGW/3g.1BA5iOm/klA4/6.3E/.Jnwi...Fbf24LNvj6odIWOor/z1...........02XwTPP71.
.odIWOorVy9.R8Zc4xRkz2.U.........EkMzbPbn/..R8Zc4xRczsFbG7eFT5uD/...........223.
Ywel...Fbf24LNvDvFot8VlJqy1...........E.XwDrf03..odIWOorVy98M4n5/A7mz0..........
/EU0.wzzz1....................................6U./kZLKtZFIlQcZ4.bRaKb3H9WFqH.6gk
/9wDjUGAD.kKQl3LKF3Vg/2.lSuYlWkOqRrV.w6YE0dakF07Y..9hoG9nQLTz...3LQl3zrS.06U.wvZ
FyftzhpYb/kZhNqZ..kLrsPJfAWaUGQdHNIPzgtdmZqO3KvUlA1Cic4Qb/......................
E....Ek.l2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
...................2./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S............................
.Q...MU/4MU/4................szDNaNaNaNaNz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...k...../7oPspoPYF1N.EKOiRKA............
..........................................2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....E....kLE3aQolKS8J5Pd3aIjNaN
..........................U...U/4M........EaNaNaNaNwzMaNaNaNa/zDnAnAnAnAHz1.....
...wz........UzD................................................................
........................................................}
{Titel: 3840x2160 Temple to Eternity - The Entrance HD - CPMacD~}


ID: 0811 - Turbine Room

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2....E.VkH92HUyzS9maIKzzX3ExLg6tDAiaxXc9MGvG5ywzkIBVTN3GYzj
................................7YK.rp1.D/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....UP/.../M.0/.....Ef/...D1....E3.....2veEu.8B9iD/..........G1dkpXm1./zzz
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDlI6naN4n7vHPtqWZwx2xyADBeSdvfmijlSXOJb0qsv1dQsT4swCkyOzInfQcrGgD3KbirfpN
guncPm0uSHFvyWvb8vKhaFjjU.....YYB.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................L....k1.
.....Ksulz1.......kz7kugr0EK.I4.9....k4...kM....j0.88.1..U.F....6/...YI6....SF5.
...U.OIIFtmgvuA9NeuhXgm9r.6.3c..6XAm...Fbf24LNvj6.cXcESLfz1..........2028.kbJW6.
.....................A.U......../EU0.wzzz1...........g/...................E.2c..
zzzz............70...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6U./kZLKtZFIlQcZ4.bRaKb3H9WFqH.6gk
/9wDjUGAD.kKQl3LKF3Vg/2.lSuYlWkOqRrV.w6YE0dakF07Y..9hoG9nQLTz...3LQl3zrS.06U.wvZ
FyftzhpYb/kZhNqZ...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
...................2./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S............................
.Q.............................E........Uz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...k...../7oPspoPYF1N.EKOiRKA............
..............U/4M....E11A................2........wz...........................
................................................................................
............................................}
{Titel: 3840x2160 The Turbine Room bw~}


ID: 0808 - Landing Zone 2

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2....U2e8w.NqmxzS5WggGn9M1EQPQ3558.FyX1hkHoH6Bwz.vXYT2TJOzj
................................2ucmQggiM/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kd..../M.0/.....Ei/...A1....E3.....gEpyaNjFShD/..........G1dkpXm1./zzb
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD4t5pEJGbJvXt1VxBiS7jyME7yzMNeVfD8zEGxNEotu1hPmTAiW3NyWsV6MqxeOhjJ299E4NJ
vufm2LO.eJbpys9k/VSIH1ejU.....IL6.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................M....k1.
.....Ksulz1.....0/kzADDhIV/R..6.U....Y2...kR....j0vm8Y3..UE5....6/...YI6..UhNn5.
...U.OIIFtmn.599NeuhXgm9r.6.3c..6XAm...Fbf24LNvj6.cXcESLfz1...........02mwzbJW6.
.....................A.U.........EU0.Iteq...s/pA0UWwzi/6rWmiiGyD..........E.2c..
Zzzz............70...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6U./kZLKtZFIlQcZ4.bRaKb3H9WFqH.6gk
/9wDjUGAD.kKQl3LKF3Vg/2.lSuYlWkOqRrV.w6YE0dakF07Y..9hoG9nQLTz...3LQl3zrS.06U.wvZ
FyftzhpYb/kZhNqZ..kLrsPJfAWaUGQdHNIPzgtdmZqO3KvUlA1Cic4Qb/......................
E....Ek.l2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
...................2./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S............................
.Q.............................E........Uz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...k...../7oPspoPYF1N.EKOiRKA............
..............U/4M....E11A................2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....E....kLE3aQolKS8J5Pd3aIjNaN
..........................................UNaNaNaN4wzMaNaNaNa/zDnAnAnAnAPzHnAnAn
AnAwz........UzD................................................................
........................................................}
{Titel: 3840x2160 The Landing Zone 2 CPMacD~}


ID: 0807 - Arches of Fractal

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2.....VCULodR5yzapDCYo2sl3EC57JC6QOsyPefU8HM9tyzAAtRuXDAKzj
................................5UmJFSq6o.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....4/.../M.0/.....k6/...81....E3.....sN9UXTMlnjD/..........G1dkpXm1./zzb
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDye.8udcwWvfhcKZTsP9pymc1H.6XOfjDGbs8KhpXuvXaINOZQ40pycAsRwmOiGiD0LlvIr13
OvP/HRqNBQ.zyQU3dKlvKXgDU.....Is5.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................K....k1.
.....Ksulz1.....0/kzADDhIV/R..6.U....Y2...kR....j0vm8Y3..UE5....6/...YI6..UhNn5.
...U.OIIFtmn.599NeuhXgm9r.6.3c..6XAm...Fbf24LNvj6.cXcESLfz1...........02mwzbJW6.
.....................A.U.........EU0.Iteq...s/pA0UWwzi/6rWmiiGyD..........E.2c..
Zzzz............70...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6U./kZLKtZFIlQcZ4.bRaKb3H9WFqH.6gk
/9wDjUGAD.kKQl3LKF3Vg/2.lSuYlWkOqRrV.w6YE0dakF07Y..9hoG9nQLTz...3LQl3zrS.06U.wvZ
FyftzhpYb/kZhNqZ..kLrsPJfAWaUGQdHNIPzgtdmZqO3KvUlA1Cic4Qb/......................
E....Ek.l2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
...................2./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S............................
.Q.............................E........Uz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...k...../7oPspoPYF1N.EKOiRKA............
..............U/4M....E11A................2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....E....kLE3aQolKS8J5Pd3aIjNaN
..........................................UNaNaNaN4wzMaNaNaNa/zDnAnAnAnAHz1.....
...wz........UzD................................................................
........................................................}
{Titel: 3840x2160 The Arches of Fractal~}


ID: 0803 - Crumbling Castle

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....O/..U81...w....2....kJTI4V2flxz4fTfZJH1V2EFL68jQoT/znuQcLF3HXwz.qb.xtmj7zj
................................Wh/aQDj9d.2........Y./..................7/2...wD
...Uz6....U6..../M.0/......u....12...2E3.....Qk8Q6F0QvlD/.......nzTZ0dkpXm1.ua20
./....kD12../2kAnAnAnAHwzcNaNaNaNawDnAnAnAnAny9...........U0.....y1...sD...../..
.zHVf5hDPCT9xH0V9uXlMmSLaRU4zwj9VHQkH0lDsCkXMIqoSwvh3kWeQNplyKNoka7hfDhDcfj5cGV2
Lv1E1Khcfy62z47bPWKmzblDU.....YD/.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDSgFqy.Xcp9......................................Q....k1.
.....Ksulz1.......kz/sTVKU/R.I4.a....E1...EK....w0.06k3..U.F....6/...gI6....Sn5.
...U.awihe9RUdXlmBo.7b9d206.3s..5f7K..UAZRBEi7yD6YqulQA8Sz1............2mwDyrV/.
.s6QZJdbqz9.kndRjg/pz.........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6U./kZLKtZFIlQcZ4.bRaKb3H9WFqH.6gk
/9wDjUGAD.kKQl3LKF3Vg/2.lSuYlWkOqRrV.w6YE0dakF07Y..9hoG9nQLTz...3LQl3zrS.06U.wvZ
FyftzhpYb/kZhNqZ...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUn.1AlsWOkR4.HVqPopGAmsWOkR4.....
E....I.//3E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
...................2./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
..........................................................2........wz...........
................................0....E/...U/..../7oPspIMkBZFjl4N..ENoF1N........
............5.U./2U...E11Ak.16............YNaNaNaNatzszzzzzzzzxD..........2.....
...szi53iSIsuFtD...................sz.........yD........Uz1.....................
..........................................E.....I....2....kL4x4PYZaPb71.1F1N....
.....................Uk/.....MU/4ok.1................/........zD........kz1.....
...sz.........yD................................................................
........Uz1........sz.........yD........Uz1..........6.....3....0....wpIX34PZB2B
Y/.S..........................................................zD........kz1.....
..............zD................................................................
................................................................}
{Titel: The Crumbling Castle~}


ID: 0787 - Turbine Room After Glow3

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2....Ux3hXhRKRzzGmR/5MRZjzj.jD5zGH0yyfTfkY7xaMwzY3SB1KWJrzj
................................zLwh2hy5522........Y./.................U4/2...wD
...Uz6.....v..../M.0/.....kY0...G2....E3......p5fpwUoYWD/..........G1dkpXm1.Soaj
./UNaNiD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z15CngDhrZIeenT.tnOxHzDcLzsx4EV5UfwiZVDxV1SbofS3sXIwET.2EvDyYtpVtswYKWjzSWGR75A
Ls9Y9kbpxDY7yAXf0S.lgwXDU.....2uD.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcv9......................................V....k1.
.....Ksulz1.......kz/6TZ./FK.63.N....k....EL....z..06o1..U.F....6/...II6....Sl5.
...U.OaK07urGz9W9XAhjh2Go.c6ps..45RqgD.UrEtMc7xD6.cyFE0ujz1..0........02XxTUDS8.
............H0/bvOonzA.U.........EU1.IQe90...........g/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcvdlGRLe6.1qgsb1AKDFKT.w4S
TuBtxJDk3/EgHGZvGtLsUa3.ibhVizcTV1OK.sSq4uioy3CcN/UvNPcvqwLsUa3.ibhVizrTV1OK.sSq
4uykz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fBZL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.....
E....AU.V2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
...................2./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S............................
.Q..02E........................E........Uz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...k...../7oPspoPYF1N.EKOiRKA............
..............U/4M....E11A................2........wz...........................
................................................................................
............................................}
{Titel: 3840x2160 The Turbine Room After Glow3~}


ID: 0782 - Golden Arches

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2.....wBFYMmZ1yzy5vL.Sdfy.EZkWbc0yg.yHz98o4I1/xzkRi2zRnoUzj
................................qb2ks5UId02........Y./..................C/2...wD
...Uz6....kT/.../M.0/.....Uw....Q2...2E3.....gnuC/xy2QcD/..........G1dkpXm1.rFcU
./....kD12../2ELbxqpWebvzoYi8TLGrLyDUgcNnOVDez1...........U0.....y1...sD...../..
.zHVf5hDqOEQhOJfutvTIKE/7JTby4EzdR6PR0XjLt6RffJt.tfZX3arUtj6yGpy8Md1kudDDO.T954x
RuPSISaEG1fSywC4IKnOfvXjU.....IpA.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDSgFqy...........................................T....k1.
.....Ksulz1.......kz/oPN2./Q.k3.0/...M1...ET....M0.K762..U.F....6/...gI6....Sn5.
...U.K9j/ffDl3bljGr47rzi./6.3c..6XAm...Fbf24LNvj66gJ7KDgdz1............28.EfaJ..
.A72QifFDz1.R8Zc4xRczA........../EU0.wzzz1...........Y0...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6U./kZLKtZFIlQcZ4.bRaKb3H9WFqH.6gk
/9wDjUGAD.kKQl3LKF3Vg/2.lSuYlWkOqRrV.w6YE0dakF07Y..9hoG9nQLTz...3LQl3zrS.06U.wvZ
FyftzhpYb/kZhNqZ...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUBZL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.....
E....I.//3E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
...................2./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
..........................................................2........wz...........
................................0....E/...U/..../7oPspIMkBZFjl4N..ENoF1N........
............5.U./2U/......................YNaNaNaNatzszzzzzzzzxD..........2.....
...szi53iSIsuFtD...................sz.........yD........Uz1.....................
..........................................E.....I....2....kL4x4PYZaPb71.1F1N....
.....................U......Ak.1Ak.1................./........zD........kz1.....
...sz.........yD................................................................
........Uz1........sz.........yD........Uz1..........6.....3....0....wJEh3aSdtqN
0x4S.............................Q...................2.......MzDBnAnAnAnQz1.....
..............zD................................................................
................................................................}
{Titel: 3840x2160 CPMacD Golden Arches~}


ID: 0763 - The Cobras Head

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....O/..U81...w....2....kM2t/8BzXzzOrEvsxL1a/E8n/Y8y2VRyXVifKqMFGvz2SfMrWusszj
................................vG/7jPR2V02........Y./.................U9/2...wD
...Uz6....ED..../M.0/.....EQ/...m1....E3.....EWiXcvY1PeD/.......nzTZ0dkpXm1.vWPV
z.....kD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.znX0LjD7ReyWxsJKufwn5YRDnhcyuGiUOB.6WcjAGfg4naYVunn0R0TeO7Wy86ul9Xincdj6lDnK6XN
GuX1HnAR5CZZyCkc518hH4eDU.....IT/.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcp9......................................l....k1.
.....Ksulz1.......kz/M9UCVUL.M5.R....k....kL....m0.06g0..U.F....6/...sI6....SHD.
...U.OaK07yrGz9r9R3LDXQoL1c6pk/.45RqmDUYrEtMc7xD6cYyFE0ujz1.H/........02WxjTOa8.
.odIWOor/z1.dhSA5XWrzC.U.........EU1.gTmc0..R8Zc4xRczUHbG7eFT5uD..........E.2c..
Zzzz............A0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcvdlGRLe6.1qgsb1AKDFKT.w4S
TuBtxJDk3/EgHGZvGtLsUa3.ibhVizcTV1OK.sSq4uioy3CcN/UvNPcvqwLsUa3.ibhVizrTV1OK.sSq
4uykz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fBZL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.....
E....AU.V2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
..........EnAnAnAnQ0./..........OaNaNaNa7z9.....................................
................................................................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S............................
.Q..02E........................E........Uz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...k...../7oPspoPYF1N.EKOiRKA............
..............U/4M....E11A................2........wz...........................
................................................................................
............................................}
{Titel: 3840x2160 CPMacD-The Cobras Head~}


ID: 0733 - Despoiled

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...26...UVQz/E61R0.3dKY2Wp7U3EJOLa5kvqmzH204DZKnvzzqOnMu0S9c.E
................................zVh0kSX/U/2........Y./.........E........N/2...wD
...Uz6/...EX..../M.1/......K/...q8...2EA.....gz5zzOoj6hD/.EJkcoD...G3dkpXm1.N5PW
z..5LadD12../2EnAnAnAnY2.1................................U0.....y1...sD...../..
.wXMEUZDuHEJnhoazuP9e8vLKcWsyUr2pE.RYwhjoK8rLMMXYvHnfnNus5UlyOdyiCQ42Rhjt//V2QbT
MvfzP0xjXyWryux/ionaznhjU....2oS6.............kD.2....kD2.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EJkcoDN/....x/
.....Ksulz1.....R.kzM1fUD/EV.Y5.R....E6...ER....90.06Y0..UU8....g....cKB..EiJNj/
...U.ydelyheYFHWTeOgJc8No..6/c..udbS...........U6.....................k.8.kXWF1.
..........6..........A..........U.U0.6oKp/..XhzrBmG..hmD4Tgo8ozD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........6n.3xTITsFv1w6........8Gyuedc8tz0.aa9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..kTvX.EHVMFHN9VzoD3.cxo7c7lBwDTK.g5P
DhbeKdjk3.kF.VnFeUazbK..B3W3B/uSiXz4.oI6Kooiwxzw..EHVMFHTqbxw1..B3W3BxfTxnjH.oI6
KoItyBTz/.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek2l2.C....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wzMaNaNaNaJ1kh1QCXcoSXz1.....................................
................................................................................
.....................Q.....3....5....oINiRKNmZYFH/UP7NoI........................
.....MU/4MU/46.......kAnAnAnwH.E..........YNaNaNaNazzoNaNaNaN4xD................
.............G/E................................................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQ7NoIklKRn/..............
................4MU/....02E.....AnAnAnAnoz1........wz.........zD........Uz1.....
...................................sz.........yD........Uz1........wz..........E
..........................................E.....I....I....kLHZaPN/..............
.....................6E./2E........................wz...................kz1.....
...wz...........................................................................
.......................Cmdrchaos./.fraterchaos..........}
{Titel: Despoiled}


ID: 0701

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...2M....mNymfVu80.P2iUTTZQmxDhj9hCGBlE.Qbwm66K3RzzCPL0KEHavzj
................................h9M9uAmR7.2........Y.Jz1.......E.......U4/2...wD
...Uz6/....R..../sU1/.....EJ/...H0...2E......64r3NsOXPmD/.EimNrD...G1dkpXm1.hjff
z.kcXYdD12../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wnTvfbDFA2DACSbevvfn8LzN6KBz.ddj8M.0LnjK2SLZvBhxwPTpHIsvDV3z03SXGKlb2ljcxRDFMhk
Pwvo.w6/0.FBz2M9vii3rHnDU.....2G6.............kD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zE3RNqdP3aC.........1VqAwMW...........EimNrDE.....x/
.....Ksulz1.......kz8I6VT0lN.M5.f....w0....S....v0.06g8..UU0....C/...kX6...Uiv5.
...Lxd9fBydQ5VFdqxNoLvuZcOD.02nz.5Qu..UrOA.Km..E6Yy8MPhS4.A...........U.Xxjfpt/.
.UNAT2kY6zH.IXBzAbNvz...........0A/3.s2IVZ9..0.......o/UG7eFT5wD..66HyVzgz96/c..
zD9..............0..........hw1ZBGouzKl2Vwjfg33..Eyyf/TwT.A8HE4DALHiz0k1KGS.G2xj
32W1xvI75...FnTsuwy5.1.XSMY7dYwD.IQeUHkzqy9..o5QA/kChklCrlkYeJ2.sMHBsIJ4Uqei.stT
Mt7fa2d4O..VcJ2Vj6Xmfg0......sEEC34H.gH9QgH79ZLf./k4NQl4JgZHvN4.Sy5KSCzOwesQ.EV2
DEF7s3cSl0.3F./3...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffBZL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.nI1A
E....AU2V2U0....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/kI371.......................k/........
..........kAnAnAnAnuz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....6....w3OZlKOn/LOm34P..pPr/......................
4MU/..U.0.....................zDsuFVf53iSy1..........kpX0LD8QByDsuFVf53iSy1.....
...../..........................................................................
................................G....E/...E/....7FKNnNoPmpKRg34.ExqR............
................................nAnAnAn2x.QnAnAnAnJE.1....................2.....
................................................................................
............................................}
{Titel: 3840 x 2160 CPMacD Golden Arches}


ID: 0659 - Speaker Says Wat?

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2....kuiSE15Yc2.vRxyCI0ko1Efe6Y12jKwx1T/F7tSKTtz6fKiHbGXKzj
................................kbYN8GKulz1........A.FI2................y.2...wD
...Uz6....UX..../M.0/......w....F.....k3.....MQryrEC3/oD/..........G1dkpXm1.Co0h
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAngD/7DRUL34qw1OE/F6ptWGzCf9k/yhY/pjXWm8LzkxIxXcI97/jIe7zQ/MVF54rAnD9CalzRtH
6w9PQr9tQ1FIzelTAoRIyeoDU.....2OG.............sD36....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xck9..............1VqAwMWjR5aBN...........M....k1.
.....Ksulz1.......kz5cJI81lM.k6.N....A3...ET....02pd4o1.UT.F....6/...Qo3....Sn56
...U.qFG9mub2zDcRYoWWz7lz16.pc..vqdU..kvrEtMc7xD6YqulQA8Sz1............28..3UM3.
.Ub96aAIVz9.bjBj1PWwz4........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
WEUAzzzzzT..D0........UY.........c6..........oGMY0.Kg/fveemZiR8.bVpZbHJJgMbf.ooL
XuBmx/LGG1..2.ZvQs5Pk09.4mPni1bTOKck.MsXHvClyhoRN0EQ/0gvMw5B3OA..wkIinqTGSrX.6bL
ytCkzNsWu0Ei2zjv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3flUnAic4Qb/......................
E6...A..V2E.....I....o....kIkVKNmJKG4B3..MoI..........................U1C.U1BoE1
06E./..............wzMaNaNaNaNzDRaNaNaNady9.............................kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0..........
.....................2.....3....9.....pIkVKNmJKG4B3.4B3.k/......................
.sU1....0...06...............U.E..........YAnAnAnAX../....................EnAnAn
Ang/./........zDwbOwGrYMExXaNaNaNaNiz.........................................zD
...................wz.........../....E/...E0....H/5O13qNZZYFH/.RB34Q............
............Cs....U.06U./2..............Uz1........wz........UxD................
.....g53iSIsuFsD........kz1........6./.......E1E...................wz.........zD
........kz9...................zD............}
{Titel: 3840 x 2160 Speaker Says Wat Final}


ID: 0658 - Shine on Black Chrome

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....O/..U81...ET...2A...k9D.fLnKQD.jgdfuwxIa3ETNoY5U6SE.QH1h9JDo55.VWhnyabvn1k
................................ecb0TeJbG.2........Y.ti........E.......U9/2...wD
...Uz6/...E5..../M.1/.....Ek....b3...2kV.....IsTRtbtTHnD/..w5K1F8hXM0dkpXk1.3iSQ
./kkpXeD1AE./2UqxUbVXZ01.VZEJdkaHBzD......................U0.....y1...sD...../..
.wXwDnYDWv0zpbYnOvfqE4.ZBj54za3SU3JsnDnDJXbmlia9owf3GsvJr3B3zwNjvnIS29jDAyTDrQYF
Jw9fWrcnqEoAzGNuFhdYKUljU....62H/.............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcp9..............1VqAwMWU2mSxEoh/..k5J37FEC....x/
.....Ksulz1.......kz.MIDrUVW.w7......Y....kR....M0...I2...k7....u....oY5..kifv56
...U.SgjlKPFxEnhLNJI611Ai...3s..LjAg..EbG7eFT5uj6UNAT2kYsz1.JzHmWnv4.1kAC.kWSe9.
..BC4POwoz9.fjrwdvgqz.UfzHx6d2yD.EU1.6haP/..fjrwdvgqzslYEkti4xyj.czYfTLkRz163c..
W0MK...alwF.HWwj5qdIWOorVy9.WRvgcbtszm..lwzivi9..YGB7wtA..28gwnV.Wpiz.kY5HSa0s1k
YA.3xfcW80..08XnoN0../ESyZTfTawD.odtoAv.y.A..UeX80ksQjxslr.V8K7.eWel4P/5TRY9.29d
D495eEede0.cU08cBBIVyV5.Ma8edaaIT/o6..8cU0eFXFvcD0kYJueffaKQmh5.U08cUi.Q9q6Z.EtY
iuePqFtXy/EsV5Ss...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cBZL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.kR4.
E....I.B/3.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN0wz...........OaNaNaNalz1.....................................
................................................................................
.....................I/....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
......U/....Bak......YNaNaNaNG.E................................................
................................................................................
................................/....E/...k0....BZ4SEZaPnhKOo.EOiRKA............
.................k.1Ak.1A.......bNaNaNaVkzXaNaNaNaNaz........UyD..........2.....
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M...Ak.0.EnAnAnAnQ/.dNaNaNaNC/EBnAnAnAn9.2.....
...../.......U.E................................................................
.....................................................2.....3....6....2YEjVrIhxqP
oVaFjl4N.........................Q...6..0....6U/4M...YNaNaNaNC.EnAnAnAnAPzHaNaNa
NaNvzcNaNaNaNavj........Y.YNaNaNaNq../......../EnAnAnAnAHz1.....................
................HalTenny./.Lenord...............................}
{Titel: 3840x2160 Shine on Black Chrome 2 CPMacD~}


ID: 0476

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....O/..U81...ET...2A....dZDotHMH6.TR3SIJvm20kTe05pLdP0zPU6JME0YBfy0.Uyqj/q20k
................................j4qrZzHBW12........Y./.........E........2/2...wD
...Uz6/...k5..../s.1/.....kt0...33....E0.....QtWVP2ELJaD/..eu.uDaNatzckpXm1.aNat
zUk53iaD12../2EuzzzzzzT1./................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDXFuIrU800sPRXzKzPOJNygLuAKpo0JTDxagdkDPhVtXkQjUKoKC/yMJxZwWSCTZjZb1c3.ln
LtvII5Fm2ewkx8w2YNWFq4ajU.....Y8/.............sD.M....sD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................eu.uDW.....x/
.....Ksulz1.......Ez/g5Ic.VI.w7.W....w/....S....w0.06....Uk9...../...wo5....Sm56
...U.a0KyVvaZ0xURYoWTx7lz16./Qozm5Bf..EbG7eFT5uD6AL9s6JkUz1............2C..MJy7.
.QwRAgHzmz1.5T51vojwzC...........6kFzfpUU0..GZwV7TN..rVB3skNKgzD..........U60Aqz
zzzzA1.U.........06..........0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................cLZw0ENnxbvmDWh/PB.iRKGbfxFpp5n.Ubo
9vhsdViui1EmrubvGo4uevC.uxqGij6Qcfiv.ktYrtinnViui1.geOdvyP5uevC.zzDrivWScfiv.gxo
puSQxViui1kzzngv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fBZL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.kR4.
E....EkAl2./....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4................................./2U/
4MU.02E............8./..........................................................
................................................................................
....................../..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zDOaNaNaNaty1.......Uwz...........................
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/........OaNaNaNa..2........../.........E..........2.....
................................................................................
...........................................3....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C............................/..................c.2.....
.............U.E................................................................
.........................Gypsy..........................}
{Titel: Tooting My Own Horn Ricky J CPMacD Tweak 3~}


ID: 0440

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....26....TtVXUhdW..Thjw0yPExxj2HCP6C9zhz1DVHgoxDNkzEnSkyrYL3.k
................................DrTRzOmp//2........Y./.................EE/2...wD
...Uz6....Ey..../M.0/.....Us....70....E3.....s3QH9yqJ/jD/..........G1dkpXm1./zzz
./UNaNiD12..02UaNaNaNaNwz.................................U0.....y1...sD...../..
.znAnAfDyA47uOhDXv9/s7xKM6fryGU6xOP7vJijIXyRLqBLev9vIlF4ryroykQipDsDb0iDcwbiV6va
auPRs2DhyGmuy6H0VZDfU6ijU.....IJD.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zABjvkkdbSgFqVPLSC..........................P....k1.
.....Ksulz1.......kz8A03b0/O.M5.R....c3...kJ....X/.06U4.kU.F....6/...oo3....SlD/
..kIxJhhgCctP1RQh0L5aHKInMD.nc..50Ry..UAZRBEi7yD66HNL1YPWz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.kndRjg/xz0........../EU0.wzzz1...........o/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUBZL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.fZrP
E....6E.F2U.....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/kPrJaQ..........................k/..U/4MU.
0.........UeAV3uuNvxzwivivivi9yD5mws1Y0cOz1........kz.......kL2E.......64/2.....
..lF./.......U.E........kz1.....................................................
.....................2.....3.........ooQgFrPZxpItp4.mp4.........................
.....................YNaNaNaN4yDxckpX0LDmz1.......g7./.......UzDBnAnAnAn4.2.....
..AI.TxckpX0LjzD........F/QsuFVf53iwzMaNaNaNatyDdNaNaNaNyz1...................zD
................................}
{Titel: dirtydozen2-polyps2-4~}


ID: 0332

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2E....sXrCeh1NF.9sJEEPLQG2Evgl1kc0Bg.IiuJl6iPAA.zci.ToWnsyj
................................pagVDdEGsy1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...E/..../M.0/......e0...x.....E2.....61F37x6.UuD/..........m/dkpXm1....U
z.UaNaVD12../2UNaNaNaNa..NaNaNaNaNzD........qz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDaGKR6dh6ZyXruSSu7EfZz6PsZDbpvHpjxtPVXMSR6xvBSpV8Wq9QzUojwnNxbTuDZPvYh.bi
KyH0wngUWfEdzyXsI9aLk.rDU.....YM..............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................7....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....M4...EB....W....61....F....8/...I1....UJl52
...U.iVFwxDE./ozPM2Tzz7lz1..mc..zXCc..k18XGQeGyD6sIRhrVAkz1............28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
Zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.V2E.....3....M....UEplaMjV5.U.pPrJaQ..........................k/9.E07...
..........kZNaNaNaNyzMaNaNaNatyj/.......H.2........wz........E/E........I.2.....
................................................................................
.....................2.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N..pPr/......................
.....MU/4MU/4........szzzzzzz5.E..........UNaNaNaNapz.........zj................
........................................................kz1........0./..........
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......U5.1......../E................
................................................................................
.........DsyneGrafix...................................}


ID: 0311

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
My update to Hal's work -

Mandelbulb3Dv18{
g.....h...EZ/...3....2A...k5FBJ8kxbyzSoKwDL/Xp1E..........EZOAxuiz/wzULTCQot5Exj
................................xxL/MtJs3.2........Y.hA.................y.YaNa/E
...Uz6....k2..../Q.1/.....kG/...S.....E4.....Q8UNl1I05pD/Q.........m/dkpXm1....U
z.....kD12../............oAnAnAnAfzjaNaNaNaNkz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDS0MKw.ZkFx1...............................kMwGX/Fx3Fz6RjpraDMooD........
..UoxKTPyUFHzC4joMEITFoDU.....IP....R..........E.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................A....k1.
.....Ksulz1..........wzzz1.U..6.h....E1...EB.........A5....E....0/...U4.....SFj1
...U.W1KEyzlciszzfSpzTAe906.2c..zzSi..kuvBTuCfxD6....................2k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonzC........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
J6.2yzjjx/..p6CYHHStz0.LKf9SaAxj..jwvqyLU.A..wjoG1.E./2EexEe4LD../2E.3m5U08c..2E
./oSi.8cU0.E./2EFonzTz9../2E.VSGU08c..2E./2zJ/8cU0.E./2Ez4ajHXD../2E.VQPU08c..2E
./okulfrS1.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6..0AE.W6E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................................................................
...2./.......s1kVrHJJJJJJz1........0./........zD................................
.....................2.....3....B....6JMiFqEp7KNnZYFH/..........................
.sU1....0.U.06U......cNaNaNaNayDNaNaNaNatz1...............................UaNaNa
NaNuz...........NaNaNaNatz1.......wL./.......K4E........I.2..........oAnAnAnA9zj
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.kIp7bN................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: haltenny-12-23-1~b}

Mandelbulb3Dv18{
g.....h...EZ/...3....2A...kSqtDzzb7nzGgZcYsGCyyDiR6FdAANfzPj.uUlceKxz8ZJ0wKC5utj
................................hoqzkt7ym.2........B.hA.................y.YaNa/E
...Uz6....k2..../Q.1/.....U40...K.....E4......QvA.cSvFmD/Q.........m/dkpXm1....U
z.....kD12../............oAnAnAnAfzjaNaNaNaNkz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDTiaI4bMhXwHFR4r6faW/zWnufn9cZChDDFMKEX1Qlv1Ru6j1TXr2z.X3T7JKX5mDVPj1NNSV
2w9nWJrX.LG6zWqCEkGaeDlDU.....2O....h..........E.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.XcSA......................................C....k1.
.....Ksulz1..........wzzz1.U..6.h....g2...EB.........A5....E....0/...U4.....SFb.
...U.W1KEyzlciszzfSpzTAe906.2c..zzSi..kuvBTuCfxD6....................2k28.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonzC........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
J6.2yzjjx/..p6CYHHStz0.LKf9SaAxj..jwvqyLU.A..wjoG1.E./2EexEe4LD../2E.3m5U08c..2E
./oSi.8cU0.E./2EFonzTz9../2E.VSGU08c..2E./2zJ/8cU0.E./2Ez4ajHXD../2E.VQPU08c..2E
./okulfrS1.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6..2AE.W6E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................................................................
...2./.......s1kVrHJJJJJJz1........0./........zD................................
.....................2.....3....B....6JMiFqEp7KNnZYFH/..........................
.sU1....0.U.06U......cNaNaNaNayDNaNaNaNatz1...............................UaNaNa
NaNuz...........NaNaNaNatz1.......wL./.......K4E........I.2..........oAnAnAnA9zj
................................/....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0MU/................sz1........sz.........zD.......kl.2.....
..M9./.......Z1E...................wz...........................................
............................................}


ID: 0036 - HalTenny

Mandlebulb 3D parameters by Carroll MacDonald
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....E/...o0...w....26...EUrQX3omeC.DS.KIwQhk0E9kkhKoiFxz1GI11pvdY..lNpuXoF9e1k
................................A0i/9.e6w.2........Y./.........E.......U9/2...wD
...Uz6/...EA.....M.0/.....E7....D3....k/.....kR2K4u3HwkD/.k3IzsD25Th0pAnAn1.mqtk
z.....kD1AE./2kVsKBL9t02.hMR6qXn40zD.....................kV0.....y1...sD...../..
.wHnAngD6SePq4D/ku12ADUr11ztygnKhVs3xtkjlTjbpzg.DwXoF0Nw2kvnymmDM08qgucDPEi5mp2l
CvvASM0xQqa1zifRi/Fw2UijU....42Z..........EnAnYD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UPoU9Ew.....x/
.....Ksulz1.....yzzzdnvNzUFK.w4.4/...o1...EQ....b1.066A..Uk2....X....Mo5..EiJx5M
iA1U.ydel0XeYFn7WF3FVAX5DU46Fc..2JoH..kYEkti4xwD6QyqwCg7mz1............28.UBy22.
.AL9s6JkUzv.np0CG3Asz0...........2U0.UZNq/..2RiGMQZhzuluvBTuCfxD/gM3ZaYq1z9.2Ioz
1GNd.............0...........OD4kZxA.VF6XwzdNJ0............8...........kKTKW1q/k
UQV0.AsIb...kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...6E..EHVMFHXMlzwa5.cxo7c/6Evqxz.g5P
DhbYZt6Ul/kF.VnFFcrz9T7.B3W3BhZTUSH7.oI6KoYly/uBZ.EHVMFHNw5crI0.B3W3BRsTUSH7.oI6
KooZz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUBZL9H/LMXJK9HVqPopGAmsWOkR4.....
E....I.B/3.3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EujZ3Buv1wzUf53iSIsuwDNaNaNaNadz1.....................................
................................................................................
...........................3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................I/EBnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...k0....BZ4SEZaPnhKOo.EOiRKA............
.................k.1Ak.1A.......yHBSdPGImz1........wzoAnAnAnAnzD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M........kg4Edwzzz/.dNaNaNaNC/E........E.2.....
...../..........................................................................
.....................................................2.....3....6....2YEjVrIhxqP
oVaFjl4N.........................Q...6..0............sv3TFvlfC.E........UzXaNaNa
Natyz...................M.YNaNaNaNq../......../EnAnAnAnAHz1.....................
................HalTenny/Lenord/rfschenk/Lenord.................}
{Titel: HalTenny Lenord rfschenk Lenord CPMacD}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs