A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Andrea Tribe

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Andrea Tribe Mandlebulb 3D parameters by Andrea Tribe Mandlebulb 3D parameters by Andrea Tribe Mandlebulb 3D parameters by Andrea Tribe

ID: 0920 - Matrix World

Mandlebulb 3D parameters by Andrea Tribe
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...UgRDCVlbhzzucxgiG4Wj1E3s/wF7J6Qy1Oc2pEvYsvzc98/rXj2Rzj
................................zFQXQPvsU.2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....Ej1.../M.1/......9B...F1....E3.....gVStlicFKlD/..........G0dkpXm1.OaNa
z.EnAnID12..2..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zX0LDGDmpVPPN/ElwXSaJnJBPZnymE3sjVqIIhDGtRvnNBeNvPgL2fu.Rm5z8XIUqrn6vmDwzTVSVA2
ku9ThUadAeg9zex6OlyfewljU.....IdH/............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zEJSOlZ/............IZbKQN..................M....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.P....M/...EB....i/...kB....F....6/...I1.....SF52
...U.0.MzzDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz............6YCpCckYcz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....Ek.l2E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/EM..........................k/........
...................../........yD........I.2........3./.......U.E..........2.....
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0...........................E........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................/....E/...k0....BZ4SEZaPnhKOo...................
.................k.1Ak.1AMU/0...BnAnAnAnwz1........wz.........zD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....E....kL1J4PoZqMBx4NZ/......
...................................................wz0..........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Matrix World}


ID: 0911 - abstract flower

Mandlebulb 3D parameters by Andrea Tribe
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...w....2A...kvLfnPV6pxzO1kbztGaJ1ErF20KY873yfjEIIIDt7gzW4VOTVvgqtj
................................aNaNaNaNqz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6....kH..../M.0/.....Ee10..o/....E3......YwAh0F3cpD/..........G0dkpXm1....U
z.U0LD8D12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zX0LD8DYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljtf20ApkeWvXCvjaYuxxvzYtr7cPn7PvDNRiYtu15
Ow1VzAziBbghz4wUzycSTzyDU.....2KX/............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................A....k1.
.....Ksulz1.......kzCwzzzn.U..6.A1...cD...EB....k/.C624.UW.F....6/...I1.....SH52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1630Qozzrhe..kDkjbjLBpj6QmHUNl.Gz1.TwFRK8G1.HU.5xjQgk0.
.2ydTcOe5z1.SIH/KZUmz0EmpR7xNE.kUEU0.wzzz1..IXBzAbNvzq/alwF.HWzj/.........E.2c..
Zzzz.............0...................2./8.kzzzD.................................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.Udn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff..rPrUJ9lAHAm2HAh2X9ktqN........
E....Ek.m6E.....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/UQ....................................
..U................0./........zD........kz1..................Uyj................
.....QGA6k85OFxDuvbOwGrYcy1........wz.........zD................................
.....................2.....3....1....wZFjl4NdtqN1FJNo7LMnE4.....................
06U.02E./MU/4.................zD........kz1.............................kz9.....
...wz0..................y.2.......UD./.......s1E................................
................................/....E/.........TN4Pd/rEhULSu/..................
........................................U.2.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....E....kLmJqMd/bQjBKMgdpAW/..
.....................MV3..................EnAnAnAnAvzoAnAnAnAnyD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: abstract flower}


ID: 0907 - Alien Base v2

Mandlebulb 3D parameters by Andrea Tribe
Back to top | Back to Index
 Mandelbulb3Dv18{
g......1...U5...w....2A....z/uE0HGFxzaazHP9q251EAvqTpRvRmxHZURJePAP..1lKArN/Inyj
................................2ldkoKYLM.2........Y./.........E........t.2...wD
...Uz6/...Uw.....k.1/.....k72...e0....E3.....oFmNrE0arlD/..........G0dkpXm1.OaNa
z.....cD12..82.n0Pw8EnzSzovM/J0ER7.k3N.nlPhwlz9...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDMW8nUWjPlwvwgWm.R2peysKCic0K96djaQ9KGCHowtPhULYMd.h0zQEOKRIjP2nDQQ3bLAfW
guXp7uxuriFAzIp5zTD3EfkjU....02fI.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................O....k1.
.....Ksulz1.....0zzz6wzzz5.U.c1.I/...M/...U7....J..06kB..OUzzzzzP....cK...EiJFb9
...U.0.MzzDg./kz...Uz13....21c..zzzz..kYEkti4xvD6....................2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........V2U0.6oKp/..0PJWp1PyzUkYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....Ek.l2U.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........UaNaNaNaNsz...........................................................
...............................................E........kz1.....................
.....................E.....3....C....gqPXVqLnJbQa/UP7NoI........................
.............MU/46............/E................................pi0HJJJJJzHhfkIJ
JJJpzoAnAnAnAnzD........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................4....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/................6.2........wz...........x1XEsFPQAz1.....
...................................................................0./..........
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgVZA....
..........................................UaNaNaNaNiz...................kzndzKlW
8wP/./..........................................................................
............DsyneGrafix.................................}
{Titel: alien base 2}


ID: 0906 - Alien Base

Mandlebulb 3D parameters by Andrea Tribe
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....K0...w....2E....z/uE0HGFxzaazHP9q251EAvqTpRvRmxHZURJePAP..1lKArN/Inyj
................................2ldkoKYLM.2........Y./.........E........t.2...wD
...Uz6/...k4.....k.0/.....Ejf...e0....E3.....co/v3bCfTnD/..........G0dkpXm1....U
z.EnAnAD12../2.n0Pw8EnzSzovM/J0ER7.k3N.nlPhwlz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnADMW8nUWjPlwvwgWm.R2peysKCic0K96djaQ9KGCHowtPhULYMd.h0zQEOKRIjP2nDQQ3bLAfW
guXp7uxuriFAzIp5zTD3EfkjU....027Q.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................H....k1.
.....Ksulz1.....0zzz6wzzz5.U.c1.I/...61...U7....p..06kB..OUzzzzzP....cK...EiJFz7
...U.0.MzzDg./kz...Uz13.....1c..zzzz............6YCpCckYcz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........V2U0.6oKp/..0PJWp1PyzUkYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....Ek.l2U.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........UaNaNaNaNsz...........................................................
...............................................E........kz1.....................
.....................E.....3....C....gqPXVqLnJbQa/UP7NoI........................
.............MU/46............/E................................pi0HJJJJJzHhfkIJ
JJJpzcNaNaNaNazD........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................4....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/................6.2........wz...........x1XEsFPQAz1.....
...................................................................0./..........
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgVZA....
..........................................UaNaNaNaNiz...................kzndzKlW
8wP/./..........................................................................
............DsyneGrafix.................................}
{Titel: alien base}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs