A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Afx Crush

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Afx Crush Mandlebulb 3D parameters by Afx Crush Mandlebulb 3D parameters by Afx Crush Mandlebulb 3D parameters by Afx Crush

ID: 0980 - Face of the Living Cave

Mandlebulb 3D parameters by Afx Crush
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....IP...U//...ET...IA...UH7e9Xppr2.lu3L752.g2EtoSjypF/rzHsgyZ/oDXvzmgSTXluVE/E
................................2Y4aa3ABr.2........Y./..................7/2...wD
...Uz6/...k/.....Y.1/....2......C7...2Ei.....c6iPqbYKimD/YkUqfnDYmAXdlSIsq1.BIJu
y.kX0LLD12../2.........ozcNaNaNaNauDtE9mqtvbuy9............3.MaNax1...sD...../..
.zHnAnQD8Z7ydiuwMw1NVnW.8EyoyaLs5J2GtGijbIgs1lHNWvHhJQ8x84wwyaABx5An2WlD0EpNadIY
PvPCe1iqBV74zundV8vmfAjjU.....2a....K.........sD.6....sD.2H.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................ElP2/E3/...k1.
.....Ksulz1.......UR.sbjy0dU..E.P/...o1....D....20...Y3....A....H/...Yjq...MJx5Y
O61U.0.E.xphvuuL....Txzzzf2.kYlzzzzz..EbG7eFT5uj6Eot8VlJqyX..........2U.5xDnCj5.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
Zzzz............8....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gNWJ/Uwm9DEGJlaON6.QnBr.ke8fxsF.cBr
RrK/.FpOP0krWLyFp45GEa9.k1Dw.ZXT9Fvf.6jwm12nyRrOs0.sU1CE1xbYzG6.V5SsgDsT/meH.Ays
X1Ywz7JPQ0ktbTCE...cU0ulzz/cU0OuyzXRsigMbuJq6XKs.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....ME/F3k.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/.PY/.PZZ4N..................k/........
..........U0LD8QxckwzANaNaNaNavDnAnAnAnAXz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wZFgZ4QMZpM.24P............................
0......................................cx.2.......E7.XIsuFVf5BzD8QxckpX06.2.....
...wz.........zD.......Ec.YNaNaNaNaxz...........................................
................................/....E/...k.....T7pPo34RZ/EEWB5..IYA............
..........U/4M..................suFVf53iyy1.....................................
...................................................................../........zD
..........................................E.....I....E....kL1J4PoZqMBx4NZ/Uqh/..
..........................................EsuFVf53C..pAnAnAnAnyj................
............../E................................................................
.....................................................61....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........kpX0LD8QBzDOaNaNaNatyXzzzzz
zzz/./.......6zD.......EV.2.......kC./..........................................
................................................................/....E/...k.....
/7oPspoPYF1N.kKRn/..............................4MU/....................Y.2.....
..U6./..................Uz1........................................sz.........yD
........Uz1.................................................................}
{Titel: Face Living Cave 2}


ID: 0902 - Lost Living Cave

Mandlebulb 3D parameters by Afx Crush
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....Mv...UC0...ET...IA...EDbbVNLKH2.ZYOcJdn/g2EFEkvMfxCHzXxWe7Qhh2xzy4xmRjFM5/E
................................VYE80BMRr.2........Y./.................kG/2...wD
...Uz6/....2.....Y.1/....2kd3...M3...2Ei.....U8xmtBUPYlD/YUJCsDElsB4epAnAp1.RIJT
zokX0LLD12../2.........sz...........nAnAnAnAny9............3.MaNax1...sD...../..
.zHnAnQDXZWHBc/LKwvdLbIs6nEkyEbRvMHuXKkD2xA0t0.S3wvZ5zkGaoPwyiJUb23pqLljYIUbkeHL
Lv1ILKjvg154zWQ0FOFSW1jDU.....2k....h.........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................EU2iMEZ....k1.
.....Ksulz1.....a.UR9wzzz1NP..E.k1...k4...UP....02.06A1..U.A....H/...64s..EDPpzW
lM0U.02U.0kzzzzz....z906Dd2.kokzzzzz...wQOr9PEzj66HNL1YP0.o..........2U.5xDnCj5.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
Zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6ZPz0Uwm9DEGJFHll6.QnBr.ke8233f.cBr
RrK/.l7Yc/krWLyFp45gLO7.k1DwhYXTYJ7R.6jwm12nyhIFi0.sU1CE1xre9h8.V5SsgDsTZ7Pe.Ays
X1YwzxIKW0ktbTCE...cU0ulzz/cU0OuyzXRsigMbuJq6XKs.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.//3k.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/.PY/.PZZ4N..................k/........
..........EnAnAnAnAvzANaNaNaNavDnAnAnAnAXz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wZFgZ4QMZpM.24P............................
0......................................cx.2.......E7.XIsuFVf5BzD8QxckpX06.2.....
...wz.........zD.......Ec.YNaNaNaNaxz...........................................
................................/....E/...k.....T7pPo34RZ/EEWB5..IYA............
..........U/4M..........................E.2.....................................
...................................................................../........zD
..........................................E.....I....E....kL1J4PoZqMBx4NZ/Uqh/..
...................................................0./........zD................
............../E................................................................
.....................................................61....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...................UzDOaNaNaNatyXzzzzz
zzz/./.......6zD.......EV.2.......kC./..........................................
................................................................}
{Titel: Lost Living Cave}


ID: 0806 - Under Atlantis

Mandlebulb 3D parameters by Afx Crush
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....gq...E10...ET...2E....q4U0UMnq5.LEOm0rrGR/kyTYsVKoecy93/jm/4j9Uzub.JV1Ogx/k
................................GZkEb0g//12........Y.JK........E........y.2...wD
...Uz6/...k5.....gk0/....2Es0...y0....E1.....EhUEGTR59dD/g.EBF9EheDP.dkpXm1.nAng
zIEnAngD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadD5fTWCFJlrtfuh/a83PcRyAsZKnVLylcjG6w2FNVIAuHZ7L3u2PqTyIXGcQuThNajLb1MGQTM
rtnYLBy1cIdWy49TSX2u2vbjU.....YW....S.........kD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................2M3GEP.....x/
.....Ksulz1.......kzl5Yjl0.G..E.Q1...c/...EE....X/B/7o...U.4....1....om6...UJFb7
..EPvxzzzzD3nhuz....z1...AC6EAqz.wzz...Fbf24LNyj6s6QZJdbqzH..........ol/bUzhzzD.
..aiMWYKcyv.mW9CU7eUzCkplBKPgx/k..U0.oZEp...np0CG3AszsVAZRBEi7yD..........E.Gc..
Zzzz............j/...................2UA8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................AMcT0.ZGqdB3f.TXd6.Hq6YZJQ3US8I.Ibp
P1pwTI9Ej0.Nh7rID0nIr84.OqLcdtXCkKJH.QsVu00VEB3Iv/URqCfO/xpU105.2xHJnEjOl46F.I6f
HWQcsBIhb0E9lgWe...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b.IX9e/rN.IbPYtWOkR4.kMXBkAJPVl4P
E....MEFF3E1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
..........kAnAnAnAnwz...........BnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................43E................................................
..........................................................2........wz...........
................................/....E/....0....TFZQVtqQg34RZB2BY/EA.61.........
.....................MU/A.......OFqCTzIX1.YsdLdgA25rzsdLdgA255yD................
................EA0V5hllVz1..................O2E..............................zD
..........................................E.....I....A....kLGx4RVFLN..Upo/0IjR5.
oE4..................MU/4.......................................................
...3./........yD........................................kz1.....................
........kz1..........................................6.....3..../....oIMiFKNgF1F
0ZqE.65..............................................cNaNaNaNauD........kzfNaNaN
aNavz...........................................................................
................................................................/....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..U6.PaNaNaNatyD................................................................
.....................................................vhNfdAijA..............}
{Titel: Atlantis}


ID: 0776

Mandlebulb 3D parameters by Afx Crush
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g....si...Uk/...61....E...EF0tl7Fsz5.1c5wfFrWB.Eaaq4/nJyQzHcWuP1b3Ekz0CM4CrxKy/k
................................rF4D3lhW0/2........Y./.........E.......UK/2...wD
...Uz6/...E/..../Q.1/......j0...A/....E......MCnMEN6SElD/Q........250dkpXm1....E
z.UaNaVD12../2.........wz...........OaNaNaNapz1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sD6glEyh40fvnTpdtYqGx2z6bm/hSVLYeDQGZvWcjxXvPF8wBDLmGfykYTzg9/qDlDaIk9Fe7f
HwnbriYDGFkuy4B66aOVwDiDU.....28....9.........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................7....UA.
.....Ksulz1.....mzzz.wzzz1.I..E.z....E1...kG....V....Y3...U3....R....211..EU/Fz0
...U.ydel0UeYFnzTeOg.c8No...1c..zzzz..EVjiO8eG.k6s41pmERLz9...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2V0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfujMiySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...Pvi/.V2Wc7zz/OnN2.ch6RoszDdRNg.YU0
8YHzTlLGH/kb2is6Qs5RcR8.mBOTa.bTaaNT.o9j.P0lyJuWV/UMOxY7MwrfiJ9.psGBakqTOuqX.M6T
vN0kzFoJ7/EB6JX7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek.l2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................1........xD..........2.....................................
................................................................................
.....................61...U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0..........................zj........u.A........3./........zD................
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.........................
..........U./2E./.........................2...................zD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....o....kIdJaQkZaPnhKO4J5Pg/..
..........................U/4MU/4M...6.............../........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: Spiders machine 3}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs