A
Join Our Facebook Group - Group Owner - Ricky Jarnagin
Simply, a place for lovers of the Mandelbulb to gather and post art, trade tips and just hang out!
Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Adrian Morgan

Gallery:

Mandlebulb 3D parameters by Adrian Morgan Mandlebulb 3D parameters by Adrian Morgan

ID: 0966

Mandlebulb 3D parameters by Adrian Morgan
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
g.....c....O/...2b...I6...UiHo4ebAx1.rXfUIu4lA6E2UpGd8EaT.QGqtIUaTI3.v5m6.yf6P.k
................................mB8.J3H.8.2........B./.........E........C/2...wD
...Uz6/...k2..../sU0/.....kw....c9....EC.....M.ulAcPD1pD/.UHBElD...G1dkpXk1.D8QR
z.UaNadD12../2k.7cs5XtywzGVf53iSoAzjnAnAnAnQmz1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kDw424T4krzwHfMGdu4MGyy691wLtzgImDwd76cabMYwn5mfaomeH9zywsspIm0mnj.A7JJk/8
8wXy4ig9omXDzgopZDTHdmmjU.....YR..............kD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kv7PHEV/...k1.
.....Ksulz1.......EIGwzzzX.U..6.h....6C...EB....g0OzDc3.E8UD....z....UJv...UJF53
..UU.wMvmzzJiJsz.wzzz16U.9661c..zzzz..Ef2ej0o3.E6.iOSgaV2.A./NxEseVoz0k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2V0.gsSd/............3alwF.HWwD/.........E.2c..
2LeV..UPAI91pRzjD/...................2U.8.kzzzD............8....................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9..EZYP/kwjni7WPVVlF6.7LucaQz5/pti.Afo
YOWzog2gr0EWHac7WpXfXu3.dgmAt6FGPpbg.cgQpFXOKlMZC/Ui/Lf7gzZU8p7.5Uk/aYWPQBsW.YtZ
NOmDs/dgB0EGJuu6...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.UX9e/rN........................
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........E/aChiBcOwzcNaNaNaNawDVf53iSIsuz1........4./.......I1k........R.A.....
................................................................................
........................}
{Titel: ad2}


ID: 0958 - Edam cheeses in walls

Mandlebulb 3D parameters by Adrian Morgan
Back to top | Back to Index
Mandelbulb3Dv18{
b.....E/...o0...ET...I....UabPm4X9Vrz2EwV1eJR34EMspfq9wBmzH6O6tHe/o7.NVeATEIm7zD
................................nEL3iasUJ.2........B./.........E........2/2...wD
...Uz.....k3..../sU//....6UE1...h3....EC.....24sFnGjFFnD/.UMb7wDsee73pAnAr1.tee8
.FEnAnQD12../2.........2.RyjYMB4pR.EotXO02Uuoz9............u1....y1...sD...../..
.w1...sDmdPy.8Hk0x1wDDtszYT9zUbGRx3OQ5lDLWXBlQdoNwfD8.BExJF2zYms.kPUmDoDsg..kw5T
gwX3m3XXLEgEz8/PtcAa8ZlD......2O..............sD.6....sD/.E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29u4.sgcP..qWi/.W9u4.kicP.UxWi/..Au4UiIcBEi....k1.
.....MaNaz1..........wJSy/.I.63.R....61...UG....c....g7...UD....z....cKB...UJL5Z
TYJPBydelyZeYFHSpqAxyhcKDqK.oc..zzSi...MarH7iXyD4oa4dabdnzH...........k.8.kXWF1.
.QyqwCg7mz1.mIqp.tasz6..........V2V0.gsSd/...........s/alwF.HWwD/.........E.2c..
2LeV..UPAI91pRzj.....................2U.8.kzzzD............8....................
JI01xH9OG/.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9..AJcj0.kwmf71DlXMW2.tJ4QaIs5N44I.YPi
hG1YcwcYO/ULNtZ784nGpS9.BB2FaAgD.qaZ.YpQrZ1.Dx7St0EHPZY71t3VrG4.jSueXMEOWZuP.6YF
/NmRwVqbA/.NWBa7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU..nAic4Qb/......................
E....2.....D....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........Uf53iSIsuwzY//KtE9mqxD..........ID8QxckpXyz........U0knAnAnAnAN.A.....
................................................................................
........................}

Home Links to Other Parameter Sites Tutorials

Site Designed by Rosemarie Edwards ~ Craft Web Designs